E S Afdelingsbaas 8 a ƒ488.- J en rieente terdam ASSISTENT(E) timmerlieden rE KWALITEITS- KONTROLEUR verplegenden A en/of B BIGGLES IN DE JUNGLE i nisten hinisten vertegenwoordigers (sters) 11 Sf a is Vrouwen en meisjes Timmerman/magazijnbediende Leerling-spuiter Frezer Bankwerker Aankomend tekenaar KELDERDICHTING met 10 jaar qarantie H. D. HAGE JANUS VAN NISPEN Mastbosstraat 80 - BREDA DE WERFKAMPEN 3 weken aaneengesloten vakantie is een van de punten van onze CAO it BANKWERKERS it TIMMERLIEDEN it SCHILDERS 'BREDA" ;;Huize Meeuwenhof" a. le BEJAARDEN VERZORGSTERS b. LEERLING BEJAARDEN VERZORGSTERS ALBOUW-BREDA ONDERHOUDSMONTEUR ONDERHOUDSELEKTRICIEN HULP-ELEKTRICIEN Royal Nederland N.V. i.o. jonge energieke FA. GRAFF CENTRALE VERWARMINGSMONTEURS N.V. Machinefabriek Fred. A. Schuurink N.V. VEEVOEDERFABRIEK THEEUWES DE 10HG van de HOOFDADMINISTRATEUR CURIENTIEF PSYCHOLOGISCH ADVIESBUREAU ii CENC0 INSTRUMENTEN MAATSCHAPPIJ N.V. de handige vriend nr1 'n vriendenprijsje Frits Bode Bouwplastic N.V. DE STEM VAN ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1969 the montage-afdeling montage-werkzaam- wordt doorbetaald. C.A.O. in de ponds tussen 19 en 20 ZOOM tel. 01640-6264 u 't beste schikken. R EN RUEB 173 Breda helde groep Personeelszaken en Sociale het bijhouden van de per- e-werkzaamheden. na MULO, typen en enige «•eist. ding van nummer SD 1192, het Hoofd van de afdeling le Dienst van ons bedrijf, a. ÏBEDRIJF an en vernieuwingen aan de :istraat vraagt het Energie- in ketelinstallaties VD of Landmachinist A. varieert - afhankelijk van 7,— per maand. lige continudienst verricht, d wordt genoten. Bovendien 17 per maand. n de Gemeente pg zenden aan de chef van het tterdam, onder nr. 549ƒ2049 y Het bestuur van het iin januari 1970 nieuw te openen bejaardencentrum ALVERSTRAAT 21 TE HOOGVLIET vraagt waarvan de cursus januari 1970 aanvangt. Vereist zijn 3 jaar voortgezet onder wijs en de leeftijd van 17 jaar. Uw schriftelijke sollicitaties te richten aan Huize Meeuwenhof, Postbus 150, Hoogvliet. Gelieve op de enveloppe te vermelden M.B. vraagt voor haar werkplaatsen te Breda en eventuele uitzending naar de diverse werken: L.T.S.-opleiding en enige jaren ervaring; in bezit van diploma V.E.V. (sterkstroom); min. L.T.S.-opleiding. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne inge wacht bij N.V. ALBOUW, letter D.M., Delprat- singel 1, Breda. Kemper Beton N.V. zoekt voor haar bedrijf, met vestigingen te Rotterdam en Tilburg en ca 300 medewerkers, een voorde kwaliteitsdienst van het bedrijf te TILBURG. Van hem wordt verwacht dat hij de zorg op zich neemt voor de handhaving van de gestelde eisen ten aanzien van kwaliteit, maatvoering en uiterlijk van de geprefabriceerde bouw-elemen- ten. In aanmerking komt een energieke kracht in de leeftijd van 25 tot 35 jaar met een bouwkundige of waterbouwkundige opleiding (U.T.S., P.B.N.A. of B.N.A.), die zich heeft gespeciali seerd op het gebied van beton. Het diploma Betonteohnologie van de Bond van Materialenkennis. kennis van meetmetho den op voorgespannen beton, en kwaliteits analyse strekken tot aanbeveling. Gegadigden wordt verzocht hun eigenhandig geschreven brief met uitvoerige gegevens te richten aan de direktie van KEMPER BETON N.V. Oostdijk 27 Rotterdam-27 Prins Hendriklaan 6, Zeist vraagt met spoed voor de verkoop aan particulieren. Salaris f 15.000 - 30.000 per jaar. Goede sociale voorzieningen, loondienstverband etc. Zij die menen voor deze functie de juiste per soon te zijn gelieve schriftelijk te solliciteren op bovengenoemd adres. zoekt voor haar projekten in Gorinchem Sollicitaties aan werk p.a. Bouwbedrijf „De Waal" Voerinanstraat Gorinchem of telefonisch 018302629 Hr. Conemans. Wegens uitbreiding van onze activiteiten in de sector grote huishoudelijke apparaten, zoeken wij contact met: Zii die ruime technische ervaring hebben op het gebied van persen, Leiding kunnen geven, Bereid zijn in twee ploegen te werken en in de leeftijdklasse van 30-45 jaar vallen verzoeken wij hun sollicitatie te willen rich ten aan onze afdeling personeelszaken. Speelhuislaan 170 Breda Tel. (01600)—32850 Goirke Kanaaldijk 225 - TILBURG is een modern, sterk groeiend bedrijf, dat dringend behoefte heeft aan uitbreiding van haar administratieve staf. Op korte termijn is daarom nodig, dat het team wordt versterkt met een met duidelijke leidinggevende capaciteiten en in het bezit van het Practijkdiploma Boekhouden en M.B.A. (of studerend hiervoor). Hij moet zijn ervaring bij voorkeur hebben opgedaan in een productiebedrijf, zodat hij na een niet al te lange inwerkperiode zijn chef bij diens afwezigheid kan ver vangen. Daarvoor zal hij o.a. moeten beschikken over een grote mate van integriteit, over een goed gevoel voor sys teem, over initiatief en een behoorlijk gehalte aan zelf werkzaamheid. Wat zijn directe werkzaamheden betreft moet hij in staat zijn reeds vrij vlug zelfstandig een gedeelte van de administratie over te nemen, de voorbereiding tot het maken van balansen kunnen verzorgen en vooral 'achter' cijfers kunnen kijken: het interpreteren van cijfers vormt een belangrijk aspect van zijn werkzaamheden. Verder verwachten wij dat de nieuwe functionaris zon der meer een accuraat man is en een goed concentratie vermogen bezit. Belangstellenden, die zich geheel willen inzetten voor een bruisend bedrijf nodigen wij uit schriftelijk contact op te nemen met onderstaand bureau onder de letters TT-22869/11 AD. Dit bureau zal zijn vertrouwelijke taak afronden met een mentale oriëntatie van de gekozen functionaris in zijn nieuwe omgeving. olv h.w. pince van der aa, docts. pel AFD. PERSONEELBELEID EN ORGANISATIE MGR. ARIENSTRAAT 7 DONGEN (01623) 25 82 Op ons bouwwerk te Oosterhout N.-Br. vragen wij enkele: sm m m Aanmelden dagelijks bij de uitvoerder de Heer Vermeulen, bouwkeet aan de Beethovenlaan (uitbreidingsplan "Oos- terheide"). n.v. bouwbedrijf van eijkelenburg graafsebaan 109 - rosmalen - tel. 04192-2931* KONIJNENBERG 40 BREDA TELEFOON 01600 - 22477 VRAAGT op korte termijn gehuwd geen bezwaar, voor lichte montagewerkzaamheden. Gunstige sociale voorzieningen. Sollicitaties te richten aan afdeling Personeelszaken, zowel mondeling als schriftelijk. In OUD en NIEUWBOUW met het wereldbekende IMPEDO-PKOCéDé Vele referenties uit de bouwwereld, o.a Horecabedrijven. Vraag vrijblijvend inlichtingen of bezoek van unze vertegenwoordiger voor Nederland Lijsterbeslaan 17 IMIEIIW VOSMEER Telefoon 01676-322 IMI'EX.O P.v.h.a. Kontü-h België Jongste telg bij de Honda bromfietsenAMIGO I Een prachtkerel die iedereen het rijden gemakkelijk maakt. Eenvoudig te besturen. Vol automatisch. Geen koppeling, ontkoppeling, versnellingsmanceuvres uit te voeren. De 4-takt, 49 cc motor loopt op gewone benzine: geen geknoei met dure mengsmering. Teleskoopve- ring vóór, een breed verstelbaar zadel, extra- brede banden voor uw comfort en een maximum aan stabiliteit. Uitstekend afgeschermde, krach tige trommelremmen. Stuurslot. Koplamp met snelheidsmeter, enz. basisprijs Maak een afspraak voor een proefrit bij uw dichtstbijzijnde HONDA-deaier. GRATIS DOKUMENTATIE, OP AANVRAAG BIJ HONDA MOTOR N. V., LIERENSTRAAT 5 - RIDDERKERK (Z.-H.) n geriatrische inrichting te Rilland-Bath (Z.) n biedt in verband met zojuist voltooide uitbreidingen aan enkele aantrekkelijke mogelijkheden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de directrice, zr. M. van Mourik, Hoofdstraat 166 te Rilland-Bath, tel. (01135) 451. Sollicitaties te richten aan het bestuur van de Sint Martinusstichting, Oranje Nassaulaan 16te 's-Hertogenbosch. Wij hebben plaats voor ongeschoold en vakkundig personeel, o.a. Konijnenberg 52 BREDA Tel. 23733 toestel 30.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 45