MAAS ealer cIJE ECK Optimaal (voorbereid Sporttoto STERKE COUREURS IN RONDE SAS VAN GENT HIJ WERD NIET GEKOZEN IN DE KLEINE TOUR-PLOEG, MAAR: Opstellingen nog geheim Pottenkijkers geweerd. KARIN BALZER: WERELD RECORD Nog geen succes voor Nederland Schnellinger werd uit veld gestuurd VERKLARING BUITENLAND VERGELIJKING CONCLUSIE ELEN 'LATEN 41 en NT Tennisteam voor landenwedstrijd E.k. roeien Middelkamp-renners in Ronde van het Zuiden 20 "ent en STENCILWERK. 'AN visdagen n om U amend najaar. IJF Tel. 01158-1389 Autorijschool inde van Sas van Gent! -t. Kinderkleding SAS VAN GENT DE STEM VAN ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1969 •■O GEORGE KESSLER ..„geklopt" door Poolse collega.. POOLSE COACH IS ZWIJGZAAM (Van een onzer verslaggever) KATOWICE Ryszard Koncewicz [wil niet onderdoen voor George [hessler, die zich in anderhalve dag tijds tegenover Poolse journalisten I heeft voorgedaan als een man, die op I diplomatieke wijze lastige vragen [ontwijkt. Koncewicz, een in het vak [van voetbaltrainer vergrijsde man, is zo mogelijk nog zwijgzamer dan [zijn Nederlandse collega, Met acht- Ifien Poolse topvoetballers trok hij (zich vorige week terug in Wisla, een op ongeveer zeventig kilometer v?n [Katowice gelegen plaatsje in het -V- Jtra-gebergte. Koncewicz, hij weet dat (de uitslag van Polen-Nederland bepa- lend kan zijn voor zijn toekomst als [trainer van het Poolse elftal, wenst [geen pottenkijkers. De verblijfplaats van de spelers is (Voor de buitenwereld hermetisch af gesloten en zal dat blijven tot aan de wedstrijd in Silezien-stadion te Ka- iowice. Voor de Polen is de wedstrijd van jorgen meer nog dan voor Neder land een kwestie van „to be or not to )e". Een nederlaag betekent immers foor hen het einde van de droom, lat zij volgend jaar naar Mexico turnien reizen. Zij beseffen dat en lebben zich dan ook optimaal voor bereid. Medio juli werden de spelers 1 voor het eerst bijeen geroepen. !en veertien dagen durend trainings- amp in Rusland waar ook een drie- li oefenwedstrijden werd gespeeld, ïaf Konsewicz het eerste inzicht iin je mogelijkheden van zijn ploeg. Polen begon de kwalificatiestrijd plecht door na een 8-1 zege op lUxemburg de wedstrijden tegen lederland en Bulgarije te verliezen iet respectievelijk 1-0 en 4-1. De geselecteerden, die de schande loeten uitwissen, keerden op de eer de augustus bij hun clubs terug om togen dagen later gelijktijdig met ,iun Nederlandse collega's de eerste lompetitiewedstrijden te spelen. Vorige week maandag begon het (weede traningskamp. De voorberei ding bestond onder meer uit het spe- pn van vriendschappelijke interlands igen Noorwegen en Rusland. De No- p werden in Lodz met 6-1 versla, jen. Kessler zat bij die wedstrijd op ie tribune en raakte bijzonder onder geindruk van wat hij toen zag. Tegen f bussen werden het in Moskou een "Puntloos gelijkspel. Ondanks deze verdienstelijke re- i? z'en de P°°Ise voetballief- sobers de wedstrijd van morgen gr, gematigd optimisme tegemoet. «tegensteUing tot de beweringen pn jvessler verwachten zij niet, dat °e Nederlanders van het veld zul- •n worden geveegd. Voetbal is wel- i aar de meesct populaire sport in L en ,v°oral in Silezië - maar niet weg, dat het nationale a supporters al te dikwijls te- stelde om nu nog overdreven op- nn.isch te zijn. Hoe de opstelling "fonje's gastheren zal zijn is nog "te: bekend. (Koncewicz heeft via de telefoon, TRAINER KONCEWICZ ..uitslag beslissend voor zijn functie.... Na de warming up in het stadion vain Katowice, was er voor Johan Cruyff geen denken aan om zo maar het veld te verlaten. Zijn roem was hem vooruitgesneld en de handtekeningenjagers reageerden erop. het s,enige communicatiemiddel met xam piwereld, wel een voorlopige frffelimg van het elftal bekend E 1 maar die word,t niet hele- ILAU Seri?ux genomen omdat pro- seC-p,6 sPeiers als centrale verdedi- üiet i en 'inKsbuiten Faber er Var R? ^oorkomen- De vervanging der j2011 vlogens onze zegslie- ste-kunnen omdat de Polen len aanvaHend zullen moeten spe- ■t'hii yan,Faber gelooft niemand Bber f16j meespelen. De reden? hef 274 nnue?t populaire speler Wowiï i?:?0.0 lnwoners tellende iwTr, a 1J,1S lid .van Ruch Ckor- Euden ?atse!i;ike suPPorters e strr.u i Poolse ploeg wel eens in Lu kunnen laten als Faber niet ideLmt" bestuur®ltó van Ruch, dat ad n'r? 6en '°ernee naar Neder- utmn maken, beweerde dit vrij- Ffrgen. „Faber is" zo vertelde dip, j ar °gen een betere voet- lar rt.fï- banski- Het is ondenk- [ellen" ncewicz he™ niet zal op- HAAG (ANP) De cijfers i. sP°rtt°to nummer vier van het (gelopen weekeinde zijn: Aantal f iK-f"!!'8' 772-582- Bruto inleg (Van een onzer wielermedewerkers) SAS VAN GENT Dinsdag 9 september zal burgemeester R. den Boer uit Sas van Gent om half drie het startschot lossen voor de tweede internationale wielerronde van Sas voor amateurs. Het actieve wielerco- mité van Sas van Gent, bestaande uit de heren W. Colsen (voorzitter), W. Remery (secretaris), M. van Ooteghem (penningmeester), en de DEN HAAG (ANP) De Neder landse tennisploag, die op zaterdag 13 en zondag 14 september in Amers foort tegen West-Duitsland uitkomt, is als volgt samengesteld: Damesenkelspel: Marijke Schaar en Trudy Groenman, Reserve: Ada Bak ker. Herenenkelspel: Nick Fleury, Fred Hemmes, Jan Hordijk en Jan Hajeir. Reserve: Fried Scbmitz. Damesdubbelspel: Ada Bakker/ Trudy Groenman. Herendubbelspel: Nick Fleury/Jan Hordijk en Jan Hajer/Fred Hemmes. Gemend dubbelspel: Ada Bakker/ Nick Fleury en Trudy Groenman/ Fred Heumes Paul van Min, Evert Schneider en Peter Soeters zijn respectievelijk we gens ziekte, vakantie en studie niet beschikbaar. t7v<s„C" PrÜzenbedrag; Ttijs-' f '1' Bescbikbaar voor eerste Kto f 14 72ft923,T0, A meldingen, 147 ?rdL G Tweede Pr«s: 1 '8e k meldingen, bruto v. Derde prijs: f 220.923,60, IHte f ,.ngen' brut° f 61,60. Extra ful° 28 5082'40' 5167 meldingen' OOST-BERLIJN (ANP) Tijdens internationale atletiekwedstrijden In Oost-Berlijn heeft de Oostduitse Ka rin Balzer haar eigen wereldrecord op de 100 meter horden met een- tiende seconde verbeterd en gebracht op 12,9 seconden. De rugwind be droeg slechts 0,7 meter per seconde. VOLLEYBAL Het Nederlandse volleybal team dat zaterdag 13 sep tember in Brussel tegen België uit komt, is als volgt samengesteld: Kooien, Lodder, Tinga, Valkenburg, Mulder, Veldhuis, Wassenaar, Smit, Tropetter, Constandse, De Jager en Groen. Voetbal Eerste divisieclub SC Cambuur heeft een vriendschappelij ke wedstrijd tegen eredivisieclub PSV met 1—0 gewonnen. Het enige doelpunt werd in de tweede helft gemaakt door De Groot. Er waren 8.000 toeschouwers. BART ZOET legde beslag op de negentiende plaats in een profkoers in het Belgische Kortemark. De Belg Buysse won de rit over 142 kilometer in 3 uur en 22 minuten. Er waren 65 vertrekkers. bestuursleden R. Heynsdijk, J. 'de Block, H. Coens en J. Torbijn, heb ben er ook dit jaar weer voor ge zorgd dat de Sassenaren een wieler koers kregen. Verleden jaar werd voor de eerste keer weer een wielerwedstrijd op touw gezet, nadat de Sassenaren in geen 14 jaar meer de mannen op „stalen rossen" door hun straten hadden zien rijden. Indien dinsdag alle ingeschreven renners komen op dagen, dan zullen om half drie 51 amateurs in de Stationsstraat (waar ook de finish is) van start gaan. Het parkoers loopt langs de volgende straten: Stationsstraat, (kruising Ro- zenlaan), Wilhelminalaan, Westdam Poelstraat, Stationsstraat. Wanneer de renners in totaal 100 ronden, het geen neerkomt op 110 kilometer zul len hebben afgelegd, zal miss Sas van Gent de bloemen en de overwin- ningskus aan de overwinnaar van deze tweede ronde van Sas kunnen uitreiken. De ronde van Sas kan bogen op een sterk veld deelnemers. Tot de inschrijvers behoren o.a. de winnaar van vorig jaar H. van Leeuwen (Den Haag), de winnaar van Olympia's Tour, Piet Legierse, de winnaar van de Vlissingse Avonddriedaagse Bram Breur, de gebroeders Liebrechts, Leo Embregts, Frarlk' 'OuWèfke'rR,' 'Wlm Everse, Tonnie Barten, Bob Kroonen, Wim Prinsen, en de in Philippine woonachtige Engelsen Milward en Pettitt. Verder komen naar Sas van Gent de wielerploegen van Toyota en Trico Noble met o.a. renners met be kende namen ais Bogers, Coppens, Fiktory, Van Hoek, Frijters, Jongë- nelen, Van Poucke, Van Campen, Priem, Vock, De Vrieze en Clayssen. KLAGENFURT (ANP) De Ne derlandse dames zijn er tijdens de eerste dag van de Europese roei- kampioenschappen in Klagenfurt niet in geslaagd zich bi] de diverse onderdelen direct voor de finale te plaatsen. De dubbel twee (Jenny van Driel/Ineke Poelenije) werd in de tweede serie tweede achter Rus land. De dubbel vier werd In de eerste serie slechts vijfde, terwijl de acht beslag legde op een tweede plaats, wederom achter Rusland. De seriewinnaressen plaatsten zich rechtstreeks voor de finale. De an dere ploegen komen uit in de her kansing. De uitslagen van de serie zijn: Skif: eerste serie: 1 Frankrijk 3.57,08; tweede serie: 1 Rusland 3.56,48; dubbel vier met stuurvrouw: eerste serie 1. Oost-Duitsland 3.29,8; 5 Nederland 3.38,05; tweede serie 1 Rusland 3.27,86; dubbel twee: eer ste serie: 1 Oost-Duitsland 3.40,87; tweede serie: 1 Rusland 3.42,116, 2 Nederland 3.46,89; achten: eerste serie: 1 Roemenië 3.13,30; tweede serie: 1 Rusland 3.15,40, 2 Nederland 3.19,07. De drie Nederlandse ploegen, die er vrijdag in de series niet in slaag den zich rechtstreeks voor de finales te plaatsen, zijn voor de vandaag te houden herkansingen: Frankrijk, Bulgarije, Tsjechoslowakije en Ne derland. Achtem eerste en enige herkan sing: Tsjechoslowakije, Hongarije, Verenigde Staten, Oost-Duitsland en Nederland. De eerste twee van elke herkan sing plaatsen zich voor de finale. Uit de enige herkansing voor de achten gaan de eerste vier naar de eindstrijd over. (Van een onzer wielermedewerkers) MIDDELBURG Vandaag start een ploeg van de wielerclub „Theo Middelkamp" in de beken-de nieuwe- lingenkoers „Ronde van het Zuiden", met start en fini'sh in Oirschot. De renners die voor „Middelkamp" uit komen zijn: Rinus en Peter Remijn, Tonnie Huizen en Hennie Gijzel. VERONA (ANP) De Westduitse internationaal Karl Heinz Schnellin ger werd in Verona tijdens de be kerwedstrijd van AC Milan tegen Verona (00) voortijdig naar de kleedkamer gestuurd, nadat hij in een handgemeen was geraakt met de Veronese speler Clerici. Even tevoren had Clerici de club genoot van Schnellinger Santin nog al onsportief bejegend waarna Schnellinger tussenbeide kwam en er klappen vielen. De scheidsrechter stuurde toen beide kemphanen uit het veld. Wim Prinsen Isad er wél bijgelioord (Van onze sportredacteur) BREDA Als maandag vanuit Breda de Nederlandse wielerploeg voor de Tour de l'Avenir (start: vrijdag in Le Mans) vertrekt, zal Wim Prinsen uit Hank er niet bij zijn. Hij staat dan in overall achter een lasapparaat op de Raamsdonk- veerse scheepswerf „De Toekomst" (Oh ironie) waar hij die dag in dienst treedt omdat de wielersport hem dit seizoen niets meer te bie den heeft. Hij werd immers thuis gelaten voor de Kleine Tour. Wie wel gaan: Fedor den Hertog, Joop Zoetemelk, Popke Oosterhof, Jef van der Burch, Mathijs de Ko ning, Henk Benjamins en twee van de volgende vier die vandaag na de ronde van de Achterhoek worden aangewezen, Piet Hoekstra, Tino Tabak, Jan Spetgens en Henk van Vucht. Zo dicteerde begin deze week bondscoach Joop Middelink zijn keu ze. Wim Prinsen was er niet bij en dat mocht een verrassend feit heten omdat hij a) dit seizoen ingezet werd voor vijf belangrijke interna tionale wedstrijden, b) daarin tot goede prestaties kwam, c) zeker niet onder hoeft te doen voor min stens drie van de vier renners van wie Middelink er vandaag twee kiest om de ploeg te completeren. De verklaring nu (van bondscoach Joop Middelink) voor Prinsens af wezigheid: „Het parcours van de Kleine Tour is minder geschikt voor hem. Er zitten te weinig bergen in. Het is meer Axdennenwerk en in dat soort vlakke wedstrijden komt Wim Prinsen altijd minder goed voor de dag". Het is een interessan te toelichting waarvan Wim Prin sen als hij die leest met belangstel ling kennis zal nemien, want tot gis teren pijnigde hij zich met de vraag waarom hij niet werd gekozen. Of schoon hij een belangrijke plaats in nam op Middelinks lijstje (vijf uit zendingen naar het buitenland bewij zen dat) en vanaf het begin van dit •seizoen een frequent contact onder hiel^ met- de bondscoach, hoorde hij nooit van het motief om hem niet op te stellen in de équipe die de Kleine Tour gaat rijden. Zoals hij trouwens ook uit de krant moest lezen dat hij gepasseerd was. Joop Middelink verklaart dit voor ons zwakke punt in de begeleiding van een sportman met „Er waren meer renners die in aanmerking konden komen voor de Kleine Tour, maar niemand heeft ooit een toezegging gehad. Ik kan ze toch niet allemaal aanschrijven om te zeggen dat ze buiten de selectie vielen". Terug nu even naar de punten a, b en c die vraagtekens plaatsen bij de uit sluiting van Wim Prinsen. A. Middelink stuurde Wim Prinsen vijf keer naar het buitenland dit sei zoen. Dat gebeurde na overleg tus sen coach en renner die begin dit jaar contact hadden over het pro gramma. Middelink adviseerde Prin sen (die desgevraagd liet weten dat hij de Kleine Tour als zijn hoofddoel van het seizoen zag) toen weinig klassiekers te rijden, een rustig trai ningsprogramma af te werken en halfweg de competitie wat rust te nemen om de kans op uitzending naar de Kleine Tour zo groot moge lijk te houden. Wim Prinsen kreeg van Midde link alle kans internationale erva ring op te doen in de buitenlandse etappe-wedstrijden wat hem, niet onbegrijpelijk, hoop gaf op de be langrijkste van het programma: de Tour de l'Avenir. Van alle renners die nu door Middelink werden aan geduid voor de Franse ronde is er niet een die een internationaal pro gramma afwerkte zoals Prinsen dat deed. In totaal ging hij vijf keer naar het buitenland: Circuit de la Sarthe, Tour de Limousin, Ronde van Oos tenrijk, Ronde van Roemenië en de Milkrace. B. Zijn prestaties in deze koersen waren vrij constant, want Wim Prinsen is een typische ronde-ren ner bovendien begenadigd met klim-talent. In „Circuit de ia Sarthe" werd hij 21e, met een 2e plaats in de vierde rit. De Tour de Limousin sloot hij af met een 7e plaats en werd 6e in het puntenklas sement. In de Ronde van Oostenrijk eindigde hij als 4e, bezette de 2e plaats in het puntenklassement, de tweede plaats in het bergklassement en won de eerste etappe. Boven dien werd hij uitgeroepen tot Glock- nerkoning omdat hij als eerste op de gevreesde Gross Glockner kwam en dat in een recordtijd. Prinsen reed de beklimming in 59 minuten en onttroonde daarmee Charly Gaul die er ooit een uur en wat seconden over deed. In de Ronde van Roeme nië bereikte Prinsen een 16e plaats en de Milkrace sloot hij af met een 10e plaats in het algemeen klasse ment. Dit internationale program ma liet hem weinig ruimte om veel in Nederland te rijden en bovendien was Middelinks advies het program ma in die tijd niet te zwaar te ma ken. Waar de bondscoach wél de na druk op legde: Een goede Olym pia's Toer en een prestatie in het Nederlands kampioenschap. Olym pia's Toer leverde voor Wim Prin sen een 10e plaats op, nadat hij zich zeven dagen voortreffelijk ge weerd had: twee tweede plaatsen, een derde, een vierde en 5e in het puntenklassement. In het nationale kampioenschap kwam hij als 15e binnen op ruim 5 minuten, maar maakte toch een goede indruk. Door het forse internationale program ma kwam hij vermoeid uit de ron de van Roemenië en onderging bij KNWU-arts Visser een vitaminen- kuur. In het kampioenschap was hij nog niet helemaal over zijn inzin king heen, maar presteerde het toch om van de vierde groep naar de tweede te fietsen. Een lekke band bezorgde hem toen weer achter stand. Zo ziet er in grote trekken de prestatielij st van Wim Prinsen uit, waarbij volledigheidshalve nog aan getekend moet worden dat hij drie criteriums won (Haarsteeg, Raams- donkveer en Hank). Van de hierboven genoemde wed strijden kende alleen de Ronde van Oostenrijk een uitgesproken berg- programma, De Tour de Limousin bestond uit twee klimmen en voor de rest veel „vals plat", Circuit de la Sarthe en de Ronde van Roeme nië gingen grotendeels over vlakke wegen en de Milkrace tenslotte be vatte evenals de Tour de Limousin „vals plat". Wanneer men deze parcoursen in hun totaliteit overziet ontkomt men moeilijk aan een „Ardennen"-indruk waar volgens Joop Middelink Wim Prinsen minder geschikt voor is. Hem zou beter het echte klim-werk liggen, maar in Olympia's Tour be wees Prinsen ook constant te kun nen rijden zonder cols. Hoe nu, lig gen zijn prestaties ten opzichte van de renners die in aanmerking ko men voor de Tour de l'Avenir? Waarmee dan het laatste punt aan de orde is: C. Dat Den Hertog, Zoetemelk, Oos terhof, De Koning en Benjamins tot de „definitieven" behoren behoeft geen enkele discussie, wei echter de naam van Jef van de Burch en ook die van drie renners uit het „roepje van vier waaruit er twee gekozen werden: Tabak, Spetgens en Van Vught. De keuze van Piet Hoekstra is gerechtvaardigd door zijn presta ties in klassiekers en buitenlandse wedstrijden. Wanneer men echter nagaat wat Prinsen presteerde in vergelijking met Van de Burch, Ta bak, Spetgens en Van Vught, is het moeilijk te aanvaarden dat Prinsen minder geschikt zou zijn dan zij om de Kleine Tour te rijden. Bij dit overzichtje dient rekening gehouden te worden met 1. Het feit dat Prin sen in overleg met Middelink wei nig klassiekers reed, 2. dat een Tour de l'Avenir internationale ervaring vereist. Voor de prestaties die Wim Prinsen bereikte en de koersen die hij reed verwijzen we naar het on der B. genoemde waarbij nog aan getekend dient te worden dat zijn staatje met klassiekers er alsvolgt uitziet: 13e in de Omloop van de Baronie, 20e in de ronde van Fries land, door materiaaldefect opgege ven in de Ronde van Twente. Jef van de Burch: 5 klassiekers (9e in de Ster van Zwolle, 10e in de Ronde van Noord-Holland, 16e in Gelderland, 19e in Overijssel, 7e in Midden-Zeeland). Olympia's Toer: 41e op 22.30. Nederlands kampioen schap: 5e. Buitenlandse wedstrij den: ronde van Joegoslavië 46e op 1.12.03. Tino Tabak: 6 klassiekers (10e in de Ster van Zwolle, lie in de Ronde van Noord-Holland, 25e in de Ronde van de Haarlemmermeer, 10 in de Omloop van de Kempen, 5e in de Ronde van Limburg, 2e in de Ronde van Twente). Olympia's Toer: 17e op 9.18. Nederlands kampioenschap: 9e. Buitenlandse wedstrijden: Cir cuit de la Sarthe: 3e. Tour de Li mousin: opgegeven door val. Jan Spetgens: 3e klassiekers (5e in de Ster van Zwolle, le in de Omloop van de Baronie, 3e in de Ronde van Limburg). Olympia's Toer: 60e op 38.10. Nederlands kampioenschap: niet gestart. Buitenlandse wedstrij den: Ronde van België: 10e op 9.09, GP Greenall-Willey: 5e op 9.19 (winnaar eerste etappe), Ronde van Belgisch Luxemburg: 5e op 1.31, Henk van Vught: 3 klassiekers (22e in Gelderland. 24e in Overijssel, 9e in de Omloop van de Kempen). Olympia's Toer: 64e op 49.36. Ne derlands kampioenschap: 7e. Bui tenlandse wedstrijden: Milkrace: 6e Dit overziende, valt het niet mee onder de indruk te raken van de mogelijkheden die deze renners meer hebben dan Wim Prinsen om een goede Tour de l'Avenir te rij den. Toegegeven dat het nooit uit gesloten is dat coureurs van dit for maat plotsklaps openbaringen blij ken in het ronde-werk en ook toege geven dat het opsommen van uitsla gen nooit helemaal een eerlijk beeld geeft omdat er altijd tal van facto ren als pech op beslissende momen ten, een valpartij en knechtenwerk meespelen, kan men niet anders dan concluderen dat Wim Prinsen op z'n minst een plaats bij de laat ste vier verdiende. Aan de hand van de hier gecon stateerde feiten moet gesteld wor den dat Van de Burch, Spetgens, Tabak en Van Vught het, wat Joop Middelink noemt, „Ardennen-werk" zeker niet beter kunnen opknappen dan Glockner-koning Wim Prinsen, geroutineerd in vijf internationale wedstrijden en tiende na een goed gereden Olympia's Toer. Wim Prin sen had er dus bijgehoord. „Maar", zegt Middelink, „die vier hebben hun selectie te danken aan de forme van dit moment. Daar moest ik ook naar kijken. Wie is er nu sterk ge noeg. Dat is zeer belangrijk". Was of is de conditie van Prinsen dan onvoldoende? „Zeker niet", haast Middelink zich te verklaren, „bij het beoordelen van Wim gold alleen de aard van het parcours". Wim Prinsen zelf tenslotte, berust in zijn lot al valt dat niet mee want zijn honderden supporters in Hank hebben zich danig opgewonden. Er waren er zelfs die uitschreeuwden dat hij meteen een prof-licentie moest nemen, alsof de KNWU daar mee voor het leven getekend zou zijn. „Ik had graag die Kleine Tom- gedaan", zucht Wim Prinsen. „Dat ronde-werk ligt me goed. Het is jammer dat ik niet mag gaan". Geen spoor van wrok in de doffe stem, geen kritiek op Middelink die hij waardeert als coach en over wiens beslissing hij gelaten zegt: „Ik zal in zijn ogen wel niet vol daan hebben en daar moet ik me dan bij neerleggen. Alleen, ik snap het niet goed". Wij ook niet. PETER HEERKENS 1

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 39