KERMISEVENEMENTEN TE SAS VAN GENT 50.-KORTING go*, Black Decker Wat? Wie? Wanneer? van Goethem FABRO N.VI AMUSEMENTSORKEST KACHELS Fa' REMERY MAAS Uw Toyota dealer TH. DE BOEIJE FERMONT-DE R0ECK PO( IS >ptima< oorben 'porttoto tl hijgt tijdelijk, 2e Ronde van Sas VOOR AMATEURS op dinsdag 9 sept. '69 FA. J. BOSMAN I i Passen Zitten Lopen J. BERKHOUT I G. VAN STEENBERGE Alle voorkomende bouwwerken Slijt eri| Bockstael buitenl. gedistilleerd GORDIJNEN - TAPIJTEN, ZEILEN en VINYLS SCHIETING De Rooien Oedt voor de prijsbewuste koper ƒ1498,- 1799,- 1998,- Zwart-wittv 535,- 478,- 649,- „ROYAL" BOEKEN KANTOOR-ARTIKELEN GRAMMOFOONPLATEN Opstelling nog gehei iigiwwrrüï fö/^aaafr - souvenirs - dameshandwerk - mode-artikelen J. RANSCHAERT ZOON Voor stoffen en textiel I komt u dan eens zien! j V. J. v. Dierendonck-Cornelis j FA. 0. E. VERYAET EN ZN. Wie de „SASSE RONDE" gaat winnen is nog een groot vraagteken, Abr. Ranschaert De laagste prijzen van Zeeland Hotel-Café-Restaurant VAN EDDY FLOWERS Gebr. R. A. en W. A. Slock U ZIT GOED' NIEUW BINNENGEKOMEN! Spaanse broeken, polo's en ruitjes hemden. SAS VAN GENT 20 DE STEM VAN VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1969 20 Zaterdag 6 september 15.30 uur Internationale zwemwedstrijd „RONDE VAN SAS" Zondag 7 september 13.30 uur Auto-oriëntatierit 14.30 uur Voetbalwedstrijd CORN BOYS 1 - WALCHEREN 1 Dinsdag 9 september Wielrennen „2e RONDE VAN SAS" d voor amateurs x in de omgeving van het park Aanvang 14.30 uur Afstand 110 km 100 ronden De wedstrijd wordt verreden onder de regle menten der K-N.W.U. Het comité stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen bij renners of het publiek. Het Comité enz. WESTKADE 71 - SAS VAN GENT Bij aankoop van een Black Decker boormachine van 79,- (of duurder model) dezCj prachtkist met hulpstukken van voor W,- 20,- Sta snel uw stag! Prachtig afgewerkie, getakte beukehouten kist bevat: cirkel- zaaghulpstuk (kost alleen al 29,751), staaldraadborstel, rubber steunschijf, polijstvacht, 6 sdiuurschïjven, steen- boor 5 mm o. Volop extra ruimte voor andere hulpstukken, gereedschap etc. Tijdelijk van 70,- voor 20.- (bij aan koop van een BSD boormachine v.a. 79,-). Afgebeelde combinatie met onver woestbare boormachine DN 50 kost 79,- 20,- 99,-. Voor die spotprijs heeft u een complete elektrische werk plaats voor boren, schuren, zagen, po lijsten, ontroesten, alles! Aanbod geldt ook voor alle 2-toeren machines. ZOLANG DE VOORRAAD DUURT Zuidstraat 9, Tel. (01158) 1502 SAS VAN GENT j Ook in Trevira zijn wij ruim gesor- j teerd. 5 Kloosterlaan 23-25, SAS VAN GENT j Tel. 01158-1743 METEEN j LEKKER EN LICHT, ZEGT DE MAN DIE HET WETEN KAN: j SCHOENHANDEL Zuidstraat 6 Sas van Gent Tel. 01158-1562 Aannemers- en Bouwbedrijf Westkade 106A - Tel. 01158-1640 SAS VAN GENT n GEDISTILLEERD en WIJNHANDEL Noordstraat 3 - SAS VAN GENT Telefoon 01158-1807 Gedistilleerd Wijn Frisdranken Bier Onze SPECIALITEIT: DE nieuwe zaak op electrisch gebied. RADIO - T.V. - HI-FI Westkade SAS VAN GENT in de maand september MAAR VOOR UW WONINGINRICHTING in alle soorten, dam maar SAS VAN GENT - 01158-427 SAS VAN GENT OOSTDAM 51 DINSDAG 9 SEPTEMBER AANVANG 19.00 UUR (liggende wip) CAFE J. v. BIEZEN STATIONSSTRAAT SAS VAN GENT Tijdens de kermis het trefpunt van sfeer en gezelligheid. Voor SANITAIR en LOODGIETERS BENODIGDHEDEN o.a.: Gasgeysers Stortbaden Wastafel combinatie is uw adres LOODGIETERSBEDRIJF Ooststraat 7 SAS VAN GENT Tel. 01158-1580 48 cm K.T.V. Telefunken 56 cm K.T.V. Bloupunkt 63 em K.T.V. Aristona En vele andere types kleuren-tv met kortingen von f 200,- tot f 500,-. Vraag geheel vrijblijvend proefplaatsing. Blaupunkt 59 cm tv f CJO Model 6 van f 699,- voor T V*tOj" Arisfona 59 cm grootbeeld nu 48 em automatic tv nu Philips 61 cm van f 770,- nu Grote keuze uit Blaupunkt, Loewe Opta, Philips enz. Nog enkele stuks goede inruil tv's vanaf f 75,- - 10G*U SEBWCE DOOR BGEM TECMHGCHE DIENST - - 9QMBURGS SCHUffVLOT 3 - TELEFOON 01180-3120 - MIDDELBURG ZmySTRAAT U - TELEFOON 011584247 - SAS VAN GENT - Gentsestraat 11-13 SAS VAN GENT Tel. 01158-853 TIJDENS DE KERMISDAGEN SPEELT WEER HET BEKENDE Noordstraat 14-16 SAS VAN GENT Telefoon 1539 Nog steeds het gekende adres voor levering van de bekende merken. GAS KOLEN OLIE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN GLAS, PORSELEIN en AARDEWERK Gentsestraat 10 Sas van Gent Tel. 01158-1657. Ook uw adres voor DRUK- en STENCILWERK. ir IN KLEDING VAN Keizer Karelplein 2 SAS VAN GENT Komt U tijdens de kermisdagen eens bij ons binnenlopen om U te oriënteren voor 't komend najaar. AUTOMOBIELBEDRIJF Stationsstraat 29 Tel. 01158-1389 MOBIL SERVICE Autorijschool Tien Toyota renners starten in de wielerronde van Sas van Gent! Korsetterie lingerie Baby-art. Kinderkleding Westkade 102 tel. 01158 - 1683 Invullen en opzenden aan bovenvermeld adres. Dan ontvangt u gratis en vrijblijvend DéWé kollektieboekje SAS VAN GENT Naam Straat Woonplaats 21 (Van een onzer versla KATOWICE Ryszard wil niet onderdoen v<* Kessier, die zich in ander tijds tegenover Poolse j j heeft voorgedaan ais een r I diplomatieke wijze lastig* I ontwijkt. Koncewicz, een i I van voetbaltrainer vergri is zo mogelijk nog zwijgz Jzijn Nederlandse collega, Itien Poolse topvoetballens I zich vorige week terug in [op ongeveer zeventig kilo: Katowice gelegen plaatsje tra-gebergte. Koncewicz, h^ de uitslag van Polen-Nederl ;Iend kan zijn voor zijn toe: j trainer van het Poolse elft [geen pottenkijkers. De verblijfplaats van de roor de buitenwereld herm ;esloten en zal dat bljjrven t 'edstrijid in Silezien-stadio >wice. Voor de Polen is de weds lorgen meer nog dan voo ■nd een kwestie van „to be i". Een nederlaag beteken! hen het einde van d( zij volgend jaar naar ;unnen reizen. Zij beseffer lebben zich dan ook optim; [ereid. Medio juli werden d 1 voor het eerst bijeen g - veertien dagen durend 5 ip in Rusland waar ook e oefenwedstrijden werd Konsewicz het eerste ir mogelijkheden van zijm i 'ólen begon de kwalific lecht door na een 8-1 ■uxemburg de wedstrijder Tederland en Bulgarije te iet respectievelijk 1-0 en 1 De geselecteerden, die de toeten uitwissen, keerden or :e augustus bij hun clubs ti legen dagen later gelijktij 'un Nederlandse collega's d Jmpetitiewedstrijden te spe Vorige week maandag be 'eede traningsbamp. De vo ug bestond onder meer uit van vriendschappelijke int ïgen Noorwegen en Rusland, en werden in Lodz met 6-1 en Kessier zat bij die weds Le 1 'ne en raakte bijzon.de' P indruk van wat hij toen zap Lr®!" werden het in Mos pelpuntloos gelijkspel. óndanks deze verdienstel Jrttaten zien de Poolse voel ■ebbers de wedstrijd van ^et gematigd optimisme teg ^tegenstelling tot de bew van Kessier verwachten zij n de Nederlanders van het ve worden geveegd. Voetbal Ei e meesct populaire i xruen - en vooral in Silezië Xt "e?mt met weg, dat het nd r.r suPPorters al te dikv Jstelde om nu nog overdre* ustisch te zijn. Hoe de op k?„+ !r!n:|e's Scheren zal zijr «et bekend. -Koncewicz heeft via de té de b.e-*lge communicatiemidd |Lb'rdfnwereid, wel een voo T™hng van het elftal laai meer die wordt nie Inent ser\eux genomen omd I Ber R1 sPelers als centrale v Kef *n e! Knksbuiten Fa Ifc nfa Vt°Ork0men' De verv den I31",2011 vlogens onze I «te> i aaS Hnnen omdat de len maar r? zullen moet< da' hii nLt 2elooft ni ïlaber f1 meespelen. De la het 275 nnnpopulaire (towip» J- inwoners t< 'w en H J i1S lld .van Ruch zhuden rt»eDPl?atseli'ike SUP K steek k Poolse ploeg wel t ■eelt F kupnen laten ah Kab dier din ?r 2gen een hetert »ar dat K banski" Het is o feilen» tConcewicz hem niet Va!!EN HAAG (ANP> sporttoto nummer gelopen weekeinde mers: 772.582. |73?414270'"BPrb2,enbed f47 28? a'n tweede l489?82'40ri 3r mek- »87 meld- 6 pri->s: Bij'.r'dmgen, bruto K t 147.282,40, 51 ■uto t 28,50 De vier v zijn: "■■"ot. Bruto ii Prijzenbedrag: ponk.-kTvoor mek w ceue prijs: meldingen, f 220 61,60. m-eli f 5167

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 38