nachthoofd Behandeling van al uw stoomgoed volgens nieuw procédé Th. Geensen-Verstraeten KOSTUUMS PANTALONS OVERHEMDEN GELDLENINGEN? Fa. Moonen-Hoensbroek NETTE JUFFROUW „DE WERFKAMPEN" MATROZEN en MATROZEN O.G. LICHTMATROZEN BANKWERKERS en HANDLANGERS, GEROUTINEERDE en AANKOMENDE KOKS BEDIENEND PERSONEEL Goed geleverd werk De nieuwste machines Vakkundige bediening Een prijs die meevalt leiden opleidingskliniek voor orthopaedisch chirurg werken in teamverband met grote betrokkenheid bij alle gevallen ANNA KLINIEK VOOR ORTHOPAEDIE BOUW AAN UW TOEKOMST Gemeente Hulst a. gemeentebode/schrijver tevens marktmeester b. een administratieve kracht (mnl. of vr.) c. een administratieve kracht (mnl. of vr.) R.-K. Huishoudschool „ST.-MARTHA" KOOKKURSUS voor heren DIEETKURSUS NAAIKURSUSSEN Primeur voor Zeeuwsch-Vlaanderen AL UW STOOMGOED BINNEN ENKELE UREN KLAAR!! N.V. STOOMVAART MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND" „Volle kracht vooruit" 't Is van ouds goed varen bij de „Nederland", al 100 jaar i1 Als u prijs stelt op ZEELANDS GROOTSTE MEUBELSUPERMARKT INDUSTRIETERREIN (t/o Veiling) TERNEUZEN. De nieuwste vorm tegen de gunstigste condities. De grootste bedragen en de laagste aflossingen. f 3.000.- kost f 47.- terugbetaling per maand f 5.000-kost f 78.-terugbetaling per maand f 7.000.- kost f 108 - terugbetaling per maand f 10.000.- kost f 154.- terugbetaling per maand enz. enz. POSTBUS 64 - H0ENSBR0EK - TEL. 04448 - 2393 administratieve kracht N.V. Schelde International 18 DE STEM VAN ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1969 Heeft u belangstelling Wij hebben belangstelling voor U als operatiezuster of -broeder, eerste verpleegster of gediplomeerd ziekenverzorgster. Neem eens vrijblijvend contact op met zr. A. Numan (adjunct-directrice) voor nadere in lichtingen. Zij zal U graag ter plaatse rond leiden. Mezenstraat 2, Leiden, tel. (01710) 50840 geriatrische inrichting te Rilland-Bath (Z.) vraagt voor zo spoedig mogelijk een in het bezit van het diploma Ziekenverpleging A. Rang en salaris nader overeen te komen. Inlichtingen zullen gaarne worden verstrekt door de direktrice, zr. Van Mourik, Hoofdweg 166 te Rilland Bath, tel. (01135) 451. Sollicitaties te richten aan het bestuur van de Sint Martinus-stichting, Oranje Nassaulaan 16 te 's-Hertogenbosch Met een éénmalige investering van 2.765,en weke lijks wat vrije uren, kimt U, als leidinggevend mede werker van een internationaal expansieve onderne ming in de educatieve sector, een hoog (evtl. neven-) inkomen verwerven. Kosteloze opleiding, vtrkoopdocumentatie en intensie ve reklamkampagnes. Geen deur aan deur verkoop. Desgewenst financieren wij het investeringsbe drag over 12,18 of 24 maanden. Srhrtjf onder vermelding van Uw telefoonnummer aan het bureau van dit blad onder nummer 16139. Burgemeester en wethouders van Hulst roepen sollicitanten op naar de navolgende betrekkingen de te benoemen persoon zal over ruim een jaar de huidige gemeentebode, die dan met pensioen gaat, vervangen; op de afdeling bevolking; op de afdeling Algemene Zaken. De aanstelling in de onder A genoemde functie geschiedt in tijdelijke dienst met een proeftijd van een jaar, waarna bij gebleken geschiktheid vaste aanstelling volgt. De aanstelling van de onder B en C genoemde functies geschiedt eveneens in tijdelijke dienst, doch bij gebleken geschiktheid worden deze personen na 1 jaar of bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd in vaste dienst benoemd. Salaris volgens gemeentelijke regeling, afhanke lijk van opleiding en ervaring. De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Sollicitaties uiterlijk 10 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan de burgemeester van Hulst. Nadere inlichtingen omtrent deze betrekkingen te verkrijgen ter gemeentesekretarie, afdeling Personeel. PAARDENMARKT HDEST Dinsdags 19.00 tot 21.30 uur 12 lessen. Kursusgeld f 12, eerste les bij voldoende deelname, 16 sept. Woensdags 14.45 tot 17.15 uur 12 tot 20 lessen. Kursusgeld f 12,tot f 20,Eerste les, bij voldoende deel name, 17 sept. zjjn reeds begonnen. Er kunnen nog en kele kursisten geplaatst worden op Maandag beginkursus 19.00 tot 21.20 uur. Woensdag vervolgkursus 19.00 tot 21.20 uur. Dinsdag vervolgkursus St.-Jansteen 19.00 tot 21.20 uur. i anmelden, ook telefonisch, 01140 - 2672. v.a. maandag 8 september a.s. Verrassend lage prijzen. Ter kennismaking: 5 kg kleding voor 7,— met versteviging 8,— Gordijnen, Kleden enz 2,— per kg TRUITJE ROK VEST PANTALON COLBERT 0,50 0,50 0,75 1,00 1,00 JAPON REGENJAS WINTERJAS DEKENS v.a. STROPDAS 1,00 2,00 2,50 2,00 p. st. 0,10 Versteviging 0,25 extra. Zoutestraat 30a Hulst - Tel. 01140-2614 m.s. „neder lek" GEVRAAGD: voor de DEKDIENST bevaren 16-18 jaar. voorde MACHINEDIENST diploma L.T.S. vereist, voor de CIVIELE DIENST Sollicitaties (schriftelijk en mondeling): Afd. Arbeidszaken/Personeel, N.V. Stoom vaart Maatschappij „NEDERLAND" HAVENGEBOUW, Postbus 1155 Amsterdam, telefoon 020-63121 voor het ROOIEN en VERVOEREN van uw AARDAPPELEN EN BIETEN DE FOOTER AXEL Wilhelminastraat 67 AXEL Tel. 01155—1642. MEUBIAMA ,i vi 3>.»v moet voor GROTE KONFEKTIEFABRIEK tot en met zaterdag VERKOPEN voor f 58,- f 68,- f 78- f 88,- f 98,- voor f 19,95 3 stuks voor f 23,85 LAAT U DEZE GELEGENHEIDSKANS NIET VOORBIJGAAN I MEUBIRAMA Iedereen, mits in het bezit van een EIGEN huis, kan geheel los van de bestaande hypotheek, deze leningen direct ontvangen. Het gevraagde kapitaal wordt geheel contant, netto ter hand gesteld; in de terugbetaling is rente en aflossing inbegrepen. Extra aflossing onbeperkt toegestaan. Vraagt vrijblijvend en kosteloos nadere inlichtingen. N.V. Zeeuws Brabantse Houthandel v/h E. N. C. van Biesen, Goes Voor onze kantine vragen wij een Sollicitaties aan Nieuwe Havenweg 10, Goes- tel. 01100-8020 Wij vragen voor directe indiensttreding een vrouwelijke met kantoorervaring en typediploma. Wij bieden een prettige en afwisselende we»'| kring en een goed salaris. Sollicitaties te richten aan Gymnastiekwerktuigenfabriek Turfkade 9 Goes Tel. 01100-7901. t

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 36