Gratis of voor halveprijs Blue Band MACHINIST UW EIGEN ZAAK Hier krijgt u Gul! Extra Service Spaar tot eind 1970 BlueBand 17prachtige geschenken BlueBand Co EIGEN ALS U EEN STOLL BIETENROOIER VAN HOEOEN DIJKHOF KOOPT.... KRIJGT U 15 JAAR ERVARING BIJ....! Deze klant van u leest per dag gemiddeld drie kwartier in de krant, bljjkt uit het Nationaal Dagblad Onderzoek. PEDICURECURSUS Geen vrolijke Postaal gen< DR. CORN. GEMEENTETILBURG U BESCHIKT OVER: WIJ BIEDEN: MONTANA PRODUCTS INTERNATIONAL Autobedrijf J. Tak H. J. Hoegen Dijkhof Handelmij. N.V. w M9l Bontmantels Kees van de Ven ITALIAANS C. C. Oornick CHINCHILLA'S KWEKEN 38 DE STEM VAN ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1969 Hier is een mooie emaille braadpan voor u. Diep genoeg om zonder moeite een kip te braden. En kijk hoe de gezellige terracotta kleur uw keuken opfleurt! U krijgt deze pan gratis op uw Blue Band zegels. Of, als u dat wilt voor de halve winkelprijs en minder zegels. Dit is één van de 17 prachtige Blue Band geschenken. Haal een folder bij uw leverancier, dan ziet u ze allemaal. U kunt tot eind 1970 sparen, dus u haalt 't gemak kelijk. Bij de Afvalwaterzuiveringsinstallatie van het bedrijf der Publieke Werken is plaats voor een Vereist diploma UTS Elektrotechniek of gelijkwaardig, ervaren krachten met minimaal LTS Elektrotechniek kunnen ook solliciteren; bij voorkeur ervaring in het zelfstandig onderhoud van pompen en elektromotoren en in het opheffen van storingen in dergelijke apparatuur; het diploma Zuiveringstechniek van de N.V.A. strekt tot aanbeveling; minimum leeftijd 25 jaar. Naast genoemd onderhoud zal deze functie ook de bediening van de installatie omvatten. Zo nodig zal hiervoor een inwerkperiode worden gegeven. De machinist Is verplicht een dienstwoning op het terrein van de Installatie te betrekken en onregelmatige- en wachtdiensten te ver richten. Hiervoor wordt een toelage verstrekt ad. 71,25 per maand. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en bedraagt voor 25-jarigen 816,13 per maand, oplopend tot 877,— per maand bij het bereiken van de 27-jarige leeftijd. Voor een ervaren en zeer goede kracht is een salaris van 926,— per maand bereikbaar. Brieven, onder vermelding van PWH 1, binnen 10 dagen te richten aan de Directeur van de dienst Personeelszaken en Organisatie, Stadhuisplein 55 te Tilburg. e f20.000,-in contanten e een goede wagen en telefoon e 10 uur tijd per week e leidereigenschappen f 2.000,- tot f 4.000,- potentieel maandelijks inkomen een uniek marketing systeem een beschermd rayon een getraind verkoopteam Schrijf voor inlichtingen met opgave van persoonlijke gegevens en telefoonnummer naar: MAX HAVELAARLAAN 641, AFDELING DS AMSTELVEEN HET LANDELIJK HUWELIJKSCONTACTCENTRUM TRAIT-D'UNION kan als grootste instituut voor huwelijks bemiddeling in Nederland elke cliënt(e) een unieke service bieden bemiddeling totdat het gewenste huwelijk is bereikt; bij schriftelijke bemiddeling inschrijfgeld slechts 20, lage maandelijkse contributie, te allen tijde opzegbaar; indien u niet binnen een jaar slaagt, is alle verdere bemiddeling tot uw huwelijk kosteloos; keuze uit duizenden partners; voor ieder is ook persoonlijke bemiddeling mogelijk. Als u ons uw leeftijd schrijft, ontvangt u vrij blijvend en kosteloos in blanco envelop een lijst van partners. HOOFDADMINISTRATIE POSTBUS 122, EDE Voor uitv. inl. kunt u zich ook wenden tot de afdelingen BREDA: Delbergen 53, tel. (016001-44946. TILBURG: Wandelboslaan 62, tel. (042501-73026 Lange Brugstraat 53-55, Etten-Leur Ook dns station doet mee aan de Gulf Extra Service Aktie. (Misschien kent u die aktie al van de T.V.). Mogen we u hierbij uitnodigen om eens bij ons langs te komen? Voor die ongeëvenaarde Gulf Super No-Nox benzine. En voor die Extra Service. Dat houdt in: een vriendelijke groet, dan weet u dat we u gezien hebben. We wassen direkt uw voorruit. We controleren uw olie en water. Ongevraagd. U herkent ons aan 't attente mannetje. Komt u binnenkort even langs? yr/gu 69-10 15 jaar ervaring in service, onderdelenvoorziening. 15 jaar tevreden klanten 15 jaar ook, van ontwikkeling en verbetering aan de machines. Daarom kunnen wij dan ook met trots stellenSTOLL bietenrooiers zijn volwassen machines machines zonder de gevreesde "kinderziektes"de beste die er zijn. Kijkt U maar eens naar de vele voordelen die ze bieden I eenvoudige organisatie (één man) geen structuurbederf bieten gerooid, direkt op kop- akker of wagen blad geschikt voor veevoer gemakkelijk verstelbaar od andere rijenafstand storingvrij, minimaal onderhoud aangedreven wielen grote bunkerinhoud zelfzoekende rooischaren leverbaar met bladverhakselaar prijs vanaf f 13.575,-- excl. BTW. Industrieterrein 's-Heer Arendskerk Tel. «1106—1592. Dealers; Fa. Kooman - Ellemeet Fa. Riemens - IJzendijke Fa. Van Beck - Made. Wilt U meer weten van deze interessante machi nesstuur dan de in formatie-bon op en wij zenden U het gevraagde toe.... geheel vrijblij vend. INFORMATIEBON Stuur mij per omgaande foldermateriaal over de Naam T.a.v. Adres Plaats Telefoon: In gesloten envelop zonder postzegel verzenden aan; H J. Hoegen Dijkhof Handelmij n.V.. Antwoordnr. 95. Doetinchem. ■iM: k&ÉS3"-' Maak uw tafel eens feestelijk. Deze prachtige roestvrijstalen botervloot is een sieraad op uw tafel. Uw pakje Blue Band past er precies in. U krijgt deze botervloot gratis op uw Blue Band ze gels. Of, als u dat wilt, voor de halve winkelprijs en minder zegels. Ditis één van de 17 prachtige Blue Band ge schenken. Haal een folder bij uw leverancier, dan ziet u ze allemaal. U kunt tot eind 1970 sparen, dus u haalt 't gemakkelijk. I1110.5V.100 Lange persianer pattes 475,- Lange nertspootjes 750,— Nieuwlandstraat 3 Tilburg tel. 04250-26617 Toerisme, handel, conversatie. Tel. 01600 - 33845 Aanm. tot 21/9. Vindt u dit geen prachtig cadeau? Een echte ijsvuurvaste Pyroflam braadpan met afneem bare steel. Door het transparante deksel kunt u een oogje op uw eten houden. En natuurlijk gebruikt u uw Pyroflam ook op tafel. U krijgt deze braadpan gratis op uw Blue Band zegels. Of, als u dat wüt, voor de halve winkelprijs en minder zegels. Dit is één van de 17 prachtige Blue Band geschenken. Haal een folder bij uw leverancier, dan ziet u ze allemaal. U kunt sparen tot eind 1970, dus u haalt 't gemakkelijk. I I1I3.6V.82 Zo ziet u maar weer, geen ander reclame medium wordt zo intensief gelezen, als de krant. Logisch want die i kunt u niet missen, geen dag. yr/ce 69-6 Over enkele weken begint in Breda weer onze (Algehele voetverzorging onder medisch toezicht) Grootste opleiding voor voet- en schoenkundig pedicureMet 50 ervaren leraren. Wekelijkse avondlessen van 3 uren. Diploma met de meeste waarde Meest bekende diploma in Nederland Prospectus op aanvraag bij Stichting Vakopleiding, Corn. Jolstraat 91, Scheveningen, telefoon 070-55.25.10 en bij G. ROOVERS, Klappijstraat 35, Oosterhout Tel. 01620-3116. Hebt u een paar duizend gulden en een kamer, zolder of schuurtje vrij? Gaat dan Als hobby, bijverdienste of beroep een "levende11 en lonende bezigheid. Chinchilla's dragen de kostbaarste bontsoort ter wereld, die tot 150.- per pels oplevert en waarvan wij ook de afname van levende dieren schrif telijk garanderen. Schrijft of bezoekt Europa's oudste en meest ervaren kwekerijen: BOSCH INTERNATIONAAL CHINCHILLA N.V. Aalst (bij Eindhoveni-MIchlel de Ruyterstraat25-Tel.04904-26Z8 Alle advertentie-opdrachten worden uiig** voerd overeenkomstig de Regelen van het Advertentiewezen, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland. N EIÖNG:'- D ;en pi h| peil w p Er is gisteren niet ge het een belangrijlj Een periode van 25 politieke integratie tot behoud is als dat bij de eeuw hadden de Lage nen maken tot de hoe niet gebeurd. Onderling wantrouw^ besef, dat drie speldek hebben niet naar die straatje gebleven. Ook de toekomst ziet en zolang Nederlandse il afreizen maar vergeten deze kant geen nieuwe Daarom is er gisterer Er is een kleine oorloc mende particulieren deel van de zorg voor hebben ze een verzend- wellicht ook sneller werl er thans tegen deze par Men mag natuurlijk, neigd is voor de underd PTT-monopolie er in de behoorlijk verzorgingsnivj Als de grote klanten we in de dunner bevolkte g| Aan de andere kant terreinen van de briefpos; gaat opereren als met schuwt men de confront; geval heeft daar een op; bij de postdienst uitkwan afnemers. Men moest zich aan dl het verschijnsel van de heeft met de irritatie jege baar uitsluitend ziet als hi gepaard gaande tariefsvei jVTET de nadxukkelij', behalve het relor steeds meer sectors leven gaat beheersen, laatste maanden telkii voorspeld, dat in de loo schooljaar de door studj gonnen revolutie zal op het middelbaar ond< wordt aan de vervulling profetie ook al hard Wanneer het lager ond de kleuterscholen zullen f nu nog niet te zeggen, ligt helemaal in de lijr| verwachting, dat ook verzet tegen de autoritaj turen vroeg of laat eenf barsten. De staking die een aai ren van middelbare sch< vrijdag 12 september hi gekondigd, staat nauw verband met de revoluti scholieren zelf. Zij heeft trekking op de inspraal docenten dan op die var lingen. Misschien is het aardig voor de leerlingen dat hun leraren die zij oog op hun rebellie zo autoritaire figuren zien, maal niets te zeggen hi moeten vechten voor hu inbreng. Die wetenschap aard het revolutionaire smoren, want gaat het de docenten dan maar structuren. Alles moet he, worden, luidt de buit; concrete eis. Wie naar di van dit oneindige „anders plaatst zich buiten spel: h autoritair. Ik haast mij vraag in te slikken en beren uit eigen ervaring e nigheid bij te dragen tot, len van het probleem. doe ik die ervaring op a en ik kan dus instaan voo thenticiteit van de verm< ten. Zij hebben betrekking aspect van het schoollev melijk de netheid in de Over de noodzaak daarva dereen het wel eens en i zal durven beweren dat verzoek geen papier etc grond te gooien louter op taire willekeur berust of eerst in vijfvoud schriftel: diend behoort te worden. 1 eens een leerlinge voor m een stuk papier op de gror en ik haar verbaasd vroe; om ze dat deed, of dat o haar gewoonte was etc, iet antwoord, letterlijk man, dat heb ik toch ni nodig". Een collega liet, toenemende vervuiling e in te dammen, een toeva serende leerlinge iets opi eon gang. Zij deed dat on test, want zei ze: ik hel zelf niet neergegooid, kwam er een telefoontje erZ bcxze moeder, waarin mate sympathieke vraag werd of die leraar soms d haar dochter de werkster _Wie denkt dat deze ver Wets met de revolutie te hebben weet niet waar

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 34