cn 1 projectleiders vertegenwoordiger Bit zip gezinswagens. Hoeveel races en railye's dacht u dat ze gewonnen hebben? We makten de tel kwijt na 850! albert heijn PiAN De Dromendiefstal <A RECHTOP DE VROUW AF STENOTYP Ford wijst de weg caissières leerling-caissières slagers inpaksters verkoopsters medewerker chemisch anaüsï N.V. VEEVOEDERFABRIEK THEEUWES DE |0H6 Ingenieursbureau voor cultuurtechniek gouden toekomst êht N.V. HERO CONSERVEN BREDA BREDA J) ADMIMISTRA TIEF MEDEWERKSTER CURIENTIEF PSYCHOLOGISCH ADVIESBUREAU Avonturen van SUSKE en WISKE Q/5« mrom mmns in tin pnoj WIWammMTMim eens fsiihen ie me nu juist wawk dacht dat ik iemand her, tante? ir^aanieiaamhoor- J óe piutaenMé- Mi Voor onza SuperMsrts te Breda vragen wij i in de slagerij ep de afdeling fijne-vleeswaren •p de groente-afdeling Dagelijks kunt u alle gewenste inlich tingen verkrijgen bij de bedrijfsleiders van onderstaande filialen: Dhr. J. van Pareren, Brabantplein 27, tel. 01600-36258; Dhr. A. Kuipers, Duurste destraat 23, tel. 01600-48068; Dhr. J. Balogh, Valkeniersplein 2, tel. 01600- 47717. Met bovengenoemde bureaiu houdt zich onder meer bezig met het ontwerpen en directtevoeren vtan grotere cultuur-, droieltechndech* en rectea- tiewetfceik Voor ken indiensttreding roe- Deze functionarissen krijgen tot a) de directie te assisteren bi) de af handeling van ontvangen op drachten; b) contacten te onderhouden met opdrachtgever» en overige in- stantiee, welke bij ontwerp en uitvoering betrokken eijm. Gedacht wondt aan dynamisch, practised! inge stelde persoonlijkheden met uitgesproken orga nisatorische capaciteiten, welke een passende opleiding hebben genoten en over een ruime ervaring beschikken. Standplaats en salariëring nader overeen te ko men. Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de di rectie van het Ingenieursbureau voor Cultuur techniek, Maliesingel 21 te Utrecht. De sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld. Ben kunt U tegemoet gaan als U over een gedegen vakkennis beschikt. Voor hen, die vertegenwoordiger willen worden of die zich verder in dit beroep willen bekwamen en vooruitkomen organiseert de STICHTING VAKOPLEIDING HANDELSVERTEGENWOORDIGERS ook dit jaar weer mondeling» cur sussen, zodat U in juli 1970 in het bezit kunt zijn van het door de Mi nister van Econ. Zaken erkende VAKDIPLOMA VAN HANDELS VERTEGENWOORDIGERS Uitvoerige linlichtingen worden, gaarne vrijblij vend verstrekt tijdens de informatie-avonden op 15 september 1969 te BREDA in Café Rest. DE BEURS-MODERNE, Grote Markt 6; 16 september 1969 te BERGEN OP ZOOM in Hotel De Doorenboom, Grote Markt 9. Aanvang 20.00 uur. Schriftelijke inlichtingen en prospectus, waarin opgenomen een overzicht van de informatie avonden, welke verspreid over het gehele land gehouden worden, verkrijgbaar bij het bureau van de stichting VOORSCHOTERLAAN 25, ROTTERDAM—3016. Telefoon 010-12.59.40. Laten we er geen doekjes om winden en eerlijk met elkaar praten over het freelance werken als (steno-) typiste volgens de werkwijze Een open gesprek, waarin we niets aantrekkelijker zullen voorstellen dan het is, maar ook niet mindert Een gesprek waarin we Uw kansen en mogelijk heden samen zullen bekijken. Breda, Kasteelplein 1-3, telefoon 01600-38980 vraagt voor de AFDELING LABORATORIUM een in de leeftijd tussen 20 en 25 jaar. Het betreft een funktie met variatie in de werkzaamheden welke in hoofdzaak liggen op chemisch-analytisch terrein. Sollicitanten dienen in het bezit te zijn van het diploma laborant. De voorkeur gaat echter uit naar degene, die het diploma leerling-analist of bedrijfsanalist heeft gehaald. SCHRIFTELIJKE sollicitaties te richten aan het hoofd van de afdeling Personeelszaken. Goirke Kanaaldijk 225 - TILBURG is een modern, sterk groeiend bedrijf, dat dringend behoefte heeft aan uitbreiding van haar afdeling admi nistratie. Op korte termijn moet daarom een ons kantoorteam komen versterken. Wij willen daartoe graag kennismaken met een vlot meisje van 18 a 19 jaar, dat reeds over enig# kantoor. ervaring beschikt. In verband met de aard van de werkzaamheden is hetwol noodzakelijk dat zij in het bezit is van het MULO-diplomi en vaardigheid bezit in typen. Als je belangstelling hebt voor een leuke kantoorbaan i met afwisselend werk, schrijf dan eens een briefje onder de letters TT-22869/12AD naar onderstaand bureau, dat je graag zal uitnodigen voor een nader gesprak, olv h.w. pince van der aa, docts. pel AFD. PERSONEELBELEID EN ORGANISATIE MGR. ARIENSTRAAT 7 DONGEN (01623) 25 82 De diepste ellende stervenden. (Van een onzer vers!; MADRAS „Sorry jong taoen we van Madras reden naar de stad in logs Fiatje, de kilometerl roest op het cijfer 15, 6 door de vloer, en hij pa vier. Hij vroeg niet naar prevelde hardop. Pas psalmen de vraag, of v wandeling van Armstroi hadden gezien. Hij niet, geen teevee. Mani, zijn boy aan hi derdaad) de H. H. Ko< kend op Mount Road, lend in een loeiende die de laatste resten onaangepaste huid zoog. Ik had heel andere wacht, beslist geen br gretige interesse in de thuis. Voor Frans Schlo allemaal wachten. Op z denk je, dat je vooroo zijn gebleken. Frans Schlooz kwam I India. Hij werd meteen I Madras, „soort jeugdle: I slums", tot hij in 1955 I kreeg opgedragen in een ventig dorpjes, een eind ze miljoenenstad. Daar m Schlooz voor het eerst hij in Chetput een mela; Ivoor 1100 lepralijders s [was een ongewoon initi; hij iedere familie in h< I schapen in huur gaf, die I jaar weer moesten ii de tussentijd konden ze I kudde van fokken. 1965 had aan de rand Frans Schlooz' collega, se pater O. Mantovani, I Welfare Centre „Beatitud; "ooral voor de uitdeling Coureurs en rallye-rijders over de hele wereld kennen de achterlichten van de Ford Cortina en de Ford Escort maar al te goed. Toch was het niet onze bedoeling om deze wagens steeds maar races te laten winnen. Onze bedoeling was eigenlijk gezinswagens te maken. Met ruimte voor 4 of 5 personen en hun bagage. Financieel zo uitgekiend dat ze in een gezinsbegroting passen ook door 't zuinig benzineverbruik. Maar wat gebeurde er met deze gezinswagen? We wonnen er de ene rallye na de andere mee 1 Zoals u 't straks wint bij elk groen verkeerslicht. Natuurlijk hebben we de interieurafwerking niet vergeten. Kijk eens naar de bijzonder comfortabele stoelen, de fraaie bekleding, en vergeet niet het veiligheidsstuurwiel, bevestigingspunten voor veiligheidsriemen en nog veel meer. En vanzelfsprekend kunt u kiezen uit vele typen en uitvoeringen. Uege glasvlakken gelij Met tranen in de oc. I bijeengebracht voo terug. Het dorp is el openingsceremonie onderdrukken: dat zielige gehandicapt*! verder en wat nu? I: ben kleine zestig g naar Het Dorp te m| °m hen te verzorge

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 32