BEATLE LACHFILM' tussen haakjes j NASCHOLING ARTSEN VIA TELEVISIE iinMiaa Stop voor Pop Leerling en Kus Vast werk Pak (S)limerkk In winkel onze T.V. Occasions l Pül'O'brengf NEDERLAND I: NEDERLAND II: BELGIë Nederlands BELGIë (Frans): DUITSLAND I: DUITSLAND II: NEDERLAND I: NEDERLAND II: BELGIë (Nederlands): BELGIë (Frans): DUITSLAND I: DUITSLAND II: Luister naar rwarmmgen APPIJ WED.J.C. O OH TEL.: 01100-8749 TEL: 01100-5140 (Van onze moderedactrice) AMSTERDAM Ieder die zich interesseert voor mode weet dat Ihet allernieuwste niet hoeft te betekenen „tevens gedistingeerd". De Iroem van Metz en Co is echter: distinctie. Rijmt zich dat steeds met ■hypermodern? Dank zij de ongelooflijke flair van de ontwerpster ■mevrouw Marianna David zijn telkens weer de modellen nieuw en 1 zelfs vaak progressief, zonder de aloude faam aan te tasten. Hier een ensemble, waarvan de sluike jas uit grijze tweed met rode vensterruit, de rode tuniek en een lange pantalon, geheel be- [dekt. De pantalon is uit dezelfde tweed, maar zonder ruit. EDINBURGH (AP) De Beatle John Lennon glimlachte drie minuten lang en het resul taat van deze grijns, vertoond op het internationale filmfestival van Edinburgh, moet op de een of andere manier filmgeschiede nis maken. De glimlach werd vastgelegd in een 52 minuten durende film van Lennon en zijn vrouw Yoko Ono, die als filmster voor het eerst beroemd werd met haar rol prent over blote Engelse achter werken. Het echtpaar presenteert een drietal films op het festival. De eerste twee, Smile" en „Two Virgins", zijn reeds vertoond. De enige bijdrage van Lennon was zijn glimlach. Dat was alles wat de film te bieden had. De paar verbaasde critici gingen daarna kijken naar „Two Vir gins". Dit was een kortere film, duur 19 minuten. Het waren op namen van de gezichten van Len non en Yoko Ono, die voortdu rend in elkaar overvloeiden. Er was weinig enthousiasme bij het publiek voor de nog te ver tonen première van de derde film. Dit werk heet „De huwe lijksreis van de heer en mevrouw Lennon". Het is een verslag van anderhalf uur in kleur over de week, die het paar in het Am sterdamse Hilton hotel in bed heeft doorgebracht. HILVERSUM (ANP) De „Stich ting Televisie Academie" (Teleac) zal in januari beginnen met een nascho lingscursus voor huisartsen. Dit op verzoek van een aantal artsen zelf. Het „Nederlands Huisartseninstituut" heeft in een enquête de mening om trent de wenselijkheid van een na scholingscursus en de daarin te be handelen onderwerpen gepeild en is uit een response van tachtig procent tot de conclusie gekomen, dat slechts twintig procent van de huisartsen bezwaren heeft tegen een nascho lingscursus via een open systeem. De mogelijkheden van een geslo ten systeem zijn wel onderzocht, maar men is daarvan afgestapt, toen bleek dat de artsen zich hiervoor appara tuur ter waarde van een kleine f 2000 zouden moeten aanschaffen. Volgens de directeur van de stichting Teleac, de heer A. A, Sterman, is het geven van cursussen voor artsen in het bui tenland tot dusverre nooit aanleiding tot moeilijkheden geweest. Om het kijkerspubliek echter zoveel mogelijk tot de artsen te beperken, zullen de uitzendingen niet van tevoren wor den aangekondigd. Omtrent de tijd stippen van uitzending zullen de art sen langs andere weg worden geïnfor meerd. (ADVERTENTIE) LANGE BRUGSTRAAT 14 (t.o. ingang Raming) v.a. 50,75,100,etc. Grote collectie GRUNDIG Radio - Gram. Stereo meubelen v.a. 598. 'T IS VERTROUWD KOPEN BIJ LANGE BRUGSTRAAT 4 en 14 TEL. 40250 (3 lijnen) PRAAG (Reuter) Popmuziek moet uit de televisie verdwijnen, zo heeft een hoge functionaris van de Tsj-echoslowaakse tv verklaard. P. Kooi, plaatsvervangend directeur van de tv, zei in Praag tegenover verslaggevers dat „krachtige stappen zullen worden gedaan om een einde aan deze beatprogramma's te maken, waarin de meeste liedjes in het En gels worden gezongen". (ADVERTENTIE) .in de huid gezondheid en zuiverheid ZATERDAG VARA 16.00 16.02 17.00 17.25 17.30 NOS 18.50 19.00 VARA 19.07 20.00 20.15 21.15 21.42 22.32 JOURNAAL NOS DAGJE OUDER CLIFF EN SCHOTLAND (kleur) DITTA IN HET POSTKAN TOOR. Tsjechisch tekenfilm pje (kleur) SLUITING DE FABELTJESKRANT JOURNAAL RAWHIDE JOURNAAL NOS DE RUDI CARRELL-SHOW (kleur) ACHTER HET NIEUWS DE EILANDBEWONERS d/ö&l 3 Gil 4 TWEEDE JOURNAAL NOS NOS 18.50 19.00 19.03 KRO 19.30 20.00 20.15 20.52 21.42 22.32 22.37 DE FABELTJESKRANT JOURNAAL SCALA 25 JAAR HOOFDSTAD OPE RETTE. Met o.a. flitsen uit de jubileumopvoering van Emme rich Kalmans „Die Zirkusprin- 74310e trt" JOURNAAL NOS WIE ZIJN TOCH DIE MEN SEN? deel 2 DE WREKERS (kleur) BRANDPUNT-BUITENSPEL EVANGELIE TWEEDE JOURNAAL NOS 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 TIENERKLANKEN 19.30 JONGER DAN JE DENKT 20.00 NIEUWS 20.25 JULIA 20.50 DE LAATSTE MODE Muzikale fantasie 21.35 ECHO 22.05 GEHEIME OPDRACHT 22.55 NIEUWS 18.25 NIEUWS 18.30 CIRQUE PARTOUT 19.00 LA PROIE POUR L'OMBRE 19.25 BONHOMMET ET TILAPIN 19.30 DES ANIMAUX DU MONDE ENTIER 20.00 JOURNAAL 20.30 LE DIVAN DE LTNFTDéLITé Amerikaanse filmkomedie 22.00 TATTOO-PARADE TE EDINBURGH 23.30 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL EN WEERBERICHT 20.15 DEUTSCHE FUNKAUSSTEL- LUNG STUTTGART 1969 De Rudi Carrell-show (kleur) 21.15 LAUF DOCH NICHT SPLXT- TERNACKT HERUM. Spel van Georges Feydeau. (kleur) 21.40 LOTTO-UITSLAGEN (kleur) 21.45 JOURNAAL EN WEERBERICHT 22.05 EUROPESE KAMPIOEN SCHAPPEN STANDAARD- DANSEN (kleur) 23.30 JOURNAAL 13.45 PROGRAMMA-OVERZICHT 14.15 AQUI, ESPANA 14.58 NIEUWS 15.00 HALLO, FREUNDE! 15.30 AUF SAFARI 16.00 AUS DEM REICH DER TIERE 16.30 BEHINDERTE - DRAUSSEN VOR DER TÜR? 16.40 EWIGES WIENER LIED 17.05 NIEUWS 17.15 LaNDERSPIEGEL 17.45 DAKTARI (kleur) 18.45 HITPARADE (kleur) 19.45 NIEUWS 20.15 DAS WAR BUFFALO BILL Duits-Frans-Italiaanse speel film (kleur) 21.40 DAS AKTUELLE SPORT STUDIO 23.00 NIEUWS 23.05—0.10 DAS TEMPELCHEN Tv-spel ZONDAG NOS 15.30 JOURNAAL 15.32 WEEKJOURNAAL 15.55 VERKEERSINFORMATIE 16.00 PAARDENSPORT (kleur) Rechtstreekse reportage vanuit het Kralingse Bos te Rotter dam van het Internationale concours-hippique 16.57 TOTO-UITSLAGEN 17.00 SLUITING 18.55 DE FABELTJESKRANT CVK/IKOR/KRO/RKK 19.00 WOORD VOOR WOORD (kleur) CVK/IKOR 19.05 WAAR DE MENSEN ZIJN Film over een theologie-stu- dent in het spanningsveld tus sen de huidige Amerikaanse kerk en samenleving NOS 19.30 STUDIO-SPORT 20.30 JOURNAAL AVRO 20.35 DE SAINT (kleur) „The world-beater" 21.25 DE ANDY WILLIAMS-SHOW 22.15 TWEEDE JOURNAAL NOS 22.20 SLUITING NOS 18.55 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL VPRO 19.05 CONCERT VOOR JONGE MENSEN De „Symphonic Fan- tastique" van Hector Berlioz staat centraal in dit concert voor jonge mensen. Toelich ting van dirigent Leonard Bernstein 19.55 HET PRAAGS POPPENPAN- TOM1ME (kleur) 20.30 WORK IS A FOUR LETTER WORD (kleur). Film met o.a. David Warner en Cilla Black 22.30 TWEEDE JOURNAAL NOS 22.35 SLUITING 11.00—11.40 EUCHARISTIEVIERING 12.00—12.45 ISRAëLISCHE DIENST 14.00 INTERNATIONAAL LAND- BOUWMAGAZINE 14.30 WIELRENNEN Bordeaux-Parijs 15.15 POLY SNELT TE HULP 15.30 TAPTOE TE EDINBURGH 15.55 WIELRENNEN Bordeaux-Parijs 16.25 TAPTOE TE EDINBURGH 18.55 KLEIN, KLEIN KLEUTERTJE 18.35 SPORTREPORTAGE 19.05 DAKTARI 19.55 MEDEDELINGEN 20.00 NIEUWS 20.15 SPORTWEEKEND 20.40 JERRY LEWIS-FESTIVAL 22.10 POëZIE IN DE SCHUUR 22.45 NIEUWS 12.00 LES TRAVAUX ET LES JOURS 12.15—13.00 LES NOUVEAUX OBSERVATEURS 14.30 FéMININ PRéSENT 15.00 LA MER DES BATEAUX PERDUS Aansluitend: Wielrennen: Bor deaux-Parijs 18.20 VACANCES AU CINéMA 19.00 TARTINE 19.05 SPORTUITZENDING 20.00 JOURNAAL 20.25 PROGRAMMA-OVERZICHT 20.30 LE TRéSOR DES HOLLAN- DAIS 2L25 MUZIEKFESTIVAL VAN AIX-EN-PROVENCE 23.25 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL 30.15 CHRISTOPH KOLUMBUS Komedie (kleur) 31.45 DEUTSCHE FUNKAUSSTEL- LUNG STUTTGART 1969 (kleur) 32.30 ALGERIEN (kleur) 23.15 JOURNAAL 11.15 PROGRAMMA-OVERZICHT 11.45 FRAGEN ZUR ZEIT 12.00 DAS SONNTAGSKONZERT 12.45 DIE DREHSCHEIBE 13.35 LASSIE 14.00 DIE KLEINEN STROLCHE 14.15 ÜNSER TRAUTES HEIM (kleur) 14.40 LIED DER RHóNE 15.10 NIEUWS 15.15 EIN SCHIFF KAM VON TROJA (kleur) 15.45 RENDEZ-VOUS IN BADEN- BADEN (kleur). Duits kam pioenschap beroepsdansen voor paren. Aansluitend: Wielren nen 17.25 BIG VALLEY (kleur) 18.15 NIEUWS 18.30 DIE MARONITEN 19.00 SPORTJOURNAAL 19.45 NIEUWS 19.55 DRÜBEN 20.15 DER STURM Toneelstuk van William Sha kespeare 22.35 ERINNERUNG AN RICHARD STRAUSS 23.20 NIEUWS cent per meter en slaapkamers :l die 't 'm doet! Oe Koperen Doos) ERGEN OP ZOOM IJZENDIJKE sunnen in eigen bedrijf !ur. Zaterdag 6 september HILVERSUM I 402 M KRO: 12.00 Stereo: Lichte gram- Imofoonmuziek. 12.14 Marktberieh- Iten. Overheidsvoorlichting: 12.16 IWerk en welzijn. Vraaggesprek van I Claude Belloni met de staatssecre taris van volksgezondheid dr. R.J. iKruisinga. Onderwerp: De pas ge- Ihouden zitting van het regionaal co- Ifflité van de Wereldgezondheidsor ganisatie. 12.26 Mededelingen t.b.v. Iland- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. IKRO: 12.41 Actualiteiten. 12.50 Zon- Ider grenzen: rubriek over missie jen zending. NOS: 13.00 Vliegende I schijven: grammofoonplatenpro- Igramma voor de militairen. KRO: 114.00 Stereo: P.M.: een weekblad met veel plaatjes. (16.00-16.02 Nws). IN0S: 16.30 Inzet, programma over I amateuristische muziekbeoefening IHIRO: 17.00 Hiro-Magazine. 17.15 ■Gasten van de week. KRO: 17.30 16-8-6-9: muziek voor t(w)ieners. 118.24 Kanjer Koning Kompetitie 1969. 18.30 Nieuws. 18.41 Actualitei- |ten. 19.00 Stereo: Musicerende di lettanten: Operakoor. 19.30 Stereo: ISjook: jongerenprogramma. 20.00 lln antwoord op uw schrijven: ver- zoekplatenprogramma. 22.00 De Troubadour: luisterliedjes. 22.25 Overweging. 22.30 Nieuws. 22.40 Me dedelingen. 22.45 Stereo: Goal muzikaal sportprogramma met com mentaren, reportages en nieuws. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM H 298 M VARA: 12.15 Stereo: Filmmuziek (gr.). 12.30 Tussen start en finish: actueel sportnieuws. 13.00 Nieuws. 13.11 VARA-Varia. 13.13 Actualitei ten. 13.20 Stereo: LP-TOP-10: licht platenprogramma. 14.00 Uitlaat: programma voor jonge mensen. 14.35 Radio Jazz Magazine. NOS: 15.00 Frans-Duits-Engels: een luis terprogramma. 16.00 Nieuws. 16.02 Blinden en slechtzienden. VARA: 16.15 Blues Power. 16.35 Artistieke Staalkaart. 17.10 Opera-aria's (gr.), plm. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nieuws. 18.11 Commentaar op het nieuws. 18.16 Actualiteiten. 18.20 Uitzending van Binding Rechts. 18.30 Licht instrumentaal trio. 18.50 Stereo: Best-Sellers: platennieuws. 19.30 Nieuws. 19.35 Stereo: licht-in- strumentaal ensemble. 20.00 Ak koord: een programma om mee in te stemmen. 21.00 Nederlandse Chansons. 21.15 Lichte grammofoon- muziek. 21.45 Stereo: klassieke muziek. 21.45 Stereo: klassieke grammofoonmuziek. 22.30 Nieuws, plm. 22.40 Mededelingen. 22.45 Mu ziek van gisteren: licht platenpro gramma. 23.15 Stereo: Van twee kanten bekeken: lichte platen en praatje. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM Hl 240 M EN FM NOS: 12.00 Nieuws. 12.03 Skiva- toon: informatie over nieuwe lang speelplaten. NCRV: 13.00 Nieuws. 13.03 Nee, we noemen geen namen: licht platenprogramma met verzoek nummers. (14.00- en 15.00 Nieuws). 16.00 Nieuws. 16.03 Four o'clock tea licht gevarieerd muziekprogramma 17.00 Nieuws. 17.02-18.00 Hier en nu: wekelijkse sportshow met lichte grammofoonmuziek. BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Nieuws. 12.03 Gevarieerde muziek. (12.40-12.48 Weerbericht, mededelingen, SOS-berichten voor de schippers). 12.55 Buitenlands persoverzicht. 13.00 Nieuws, weerbe richt en dagklapper. 13.20 Gevari eerde muziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Amusementsprogramma. (15.00- 15.03 Nieuws). 17.00 Nieuws, weer bericht, mededelingen, Jazzmuziek. 18.00 Nieuws en popmuziek. 18.30 Keurig Frans (herhaling). 18.32 Hel lo Dolly. 18.45 Sport. 18.52 Taai- wenken (herhaling). 18.55 Grammo foonmuziek. 19.00 Nieuws, weerbe richt, actualiteiten en popmuziek. 20.00 Operette-fragmenten. 22.00 Nieuws, berichten en De Zeven kunsten. 22.15 Dansmuziek. (23.00- 23.10 Nieuws). 23.40-23.45 Nieuws. Zondag 7 september HILVERSUM I 402 M KRO: 8.00 Nieuws 8.10 Stereo: Ba- dinerie: oude en klassieke muziek (gr) 9.00 Nieuws en waterstanden 9.15 Impromptu: klassiek verzoek- platenprogramma 10.00 Eucharistie viering 11.00 Nieuws 11.02 Stereo: licht gevarieerd platenprogramma 11.45 Buitenlands commentaar 11.55 Mededelingen. NCRV: Kerkorgelcon cert: oude muziek (opn.) 12.40 Tus senbeide: actuele kroniek 13.00 Nws 13.10 Voor de jeugd 13.35 Stereo: Cel lo en piano: klassieke muziek (gr) 14.05 Een handvol mensen, literair programma. NOS: 14.30 Stereo: Di do and Aeneas, opera van Purcell, uitgevoerd door Radio Kamerorkest, Nederlands Operakoor en solisten. In de pauze: plm. 15.0015.20 't Was in hetzelfde jaar, literair klankbeeld. 15.55 Stereo: Klassieke kamermu ziek (gr) 16.30 Jazz in aktie: Neder lands Jazzorkest. CVK: 17.00 Chris telijk Gereformeerde kerkdienst 18.00 Convent: wekelijks halfuur over en uit de kerk. 1KOR: 18.30 Mensen, ge sprek 18.45 Kerk veraf en dichtbij. NCRV: 19.00 Nieuws. 19.07 Stereo. Musica Sacra: klassieke gewijde mu ziek (gr) 19.30 Vrede: de uitdaging van onze tijd, lezing. 19.45 Stereo: Modern gitaarconcert (gr) 20.05 Meis jeskoor met orgelbegeleiding:, gees telijke liederen. KRO: 20.30 Stereo: Stereoklub: muzikale en techni sche tips voor stereofans. 22.00 Nieuw Zicht: actuele godsdienstige en maat schappelijke kroniek. 22.25 Overwe ging. 22.30 Nieuws 22.40 Mededelin gen 22.45 Audio: muzikale informa ties voor kenners en liefhebbers. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 M VARA: 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied 8.13 Voor het platteland. 8.25 Weer of geen weer: gevarieerd programma. (Om 9.00 Sportmedede- lingen). 9.45 Humanistisch Verbond: Wat je zegt bij jezelf, lezing. IKOR: 10.00 Kinderdienst 10.S0 Doopsgezin de kerkdienst 11.30 Vraag en ant woord 11.40 De Open Deur. AVRO: 12.00 Muzikaal onthaal: bonte muzi kale show 13.00 Nieuws 13.10 De toe stand in de wereld, lezing 13.19 Ra diojournaal 13.35 Info: maandelijkse advies- en informatierubriek. 14.05 Biels Co., radiostrip. NOS: 14 30 Langs de lijn: sportreportages en-uit slagen en lichte grammofoonmuziek. (van 16.0017.50 Reportage voetbal wedstrijd PolenNederland.) 13.05 Mededelingen. 18.10 Langs de lijn II: sportreportages en -beschouwingen: VARA: 18.30 Stereo: Oogst '69: ca baretliedjes. NOS: 18.50 Dat zie ik anders, discussie. VPRO: 19.30 Nws 19.35 Pianorecital: semi-klassieke muziek 20.00 In-druk: literair pro gramma AVRO: 20.30 Stereo: Su perclean dreammachien: licht geva rieerd platenprogramma 21.30 Inter nationale muziekspiegel: I. Liederen- recital; II. a. Pianorecital; b. Praags Kamerorkest en piano. 22.30 Nws. 22.40 Radiojournaal 22.55 Stereo: 't Mag geen naam hebben: licht platen programma. 23.55—24.00 Nieuws. HILVERSUM IH FM en 240 M AVRO: 9.00 Nieuws 9.02 DrrrUit: platenprogramma 10.00 Nieuws 10.02 Juist op zondag 11.00 Nieuws 11.02 Muziek Mozaïek. VARA: 12.00 Nieuws 12.02 Met vriendelijke groe tenverzoekplatenprogramma. 13.00 Nieuws 13.02 NAR: Neder landse Artiesten Revue. NOS: 14.00 Nieuws 14.02 RomeAnkaraMa drid: programma voor de gastarbei ders. 15.00 Nieuws 15.02 RabatAthe neWarschau: programma voor de gastarbeiders. AVRO: 16.00 Nieuws 16.02 Muziekkantjes: licht gevari eerd muziekprogramma 17.00 Nws. 17.02 Radiojournaal 17.0518.00 Pop party. BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Licht muziekprogramma 13.00 Nieuws, weerbericht, medede lingen, dagklapper en SOS-berichten voor de schippers. 13.20 Opera en Belcanto. (14.0014.30 Nieuws). Van 15.00 tot 24.00 Verkeersinformatie, 15.30 Sport en muziek. (17.00 en 18.00 Nieuws). 18.30 Katholiek-godsdiens tige uitzending 19.00 Nieuws en weer bericht 19.30 Gevarieerd muziekpro gramma 22.00 Nieuws, berichten en De Zeven Kunsten 22.10 Dansmuziek (23.00 823.10 Nieuws) 23.40—23.45 Nieuws. Maandag 8 september HILVERSUM I 402 M KRO: 7.00 Nieuws 7.10 Het leven de woord 7.15 Stereo: Badinerie: klas sieke en moderne muziek (gr). (7.30 Nieuws; 7.32 Actualiteiten; 7.50 Over weging; 8.00 Nieuws) 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw (9.009.10 Gymnastiek voor de huisvrouw; 9.35 Waterstanden). NOS: 10.00 De ko mende week in het Nederlandse mu ziekleven, muzikale lezing. KRO: 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de zieken. 11.30 Bejaardenprogramma. 11.55 Mededelingen. HILVERSUM II 298 M VARA: 7.00 Nieuws en ochtengym- nastiek 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek (7.307.35 Van de voorpag.) VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws. 8.11 Actualiteiten. 8.20 Lichte gram mofoonmuziek. 9.00 Stereo: Klassie ke en moderne muziek (gr.). 9.50 Koning Klant: consumentenrubriek. 10.00 Voor de vrouw. NOS- 11.00 Nws. 11.02 Stereo: Repertorium Nederland se Radio Orkesten: omroeporkest met semi-klassieke en moderne mu ziek. HILVERSUM IH FM en 240 M NCRV: 9.00 Nieuws 9.02 Fit: licht platenprogramma 10.00 Nieuws. 10.03 Popstation. (11.00 Nieuws.) I® SCHOOL voor Toeristische Vor ming in Breda (directeur dr. Van Egeraat) heeft zijn eerste, turbulen te week van het nieuwe schooljaar weer achter de rug. Op het program- Ma stond de ontgroening van de 91 vers aangekomen meisjes, die inge wijd moesten worden in de geheimen van de buiten-toeristische vorming. Twaalf vrouw sterk was de ontgroe- ninescommissie en zij hadden een Programma in elkaar gezet, waar de studenten van tien jaar geleden ook al onder gebukt gingen. Het grappi- Ea „In Rij Door De Stad Breda" lo- Pen. daarbij zingend en glimlachend, on een „Haarnetje Waarin Groene strookjes" op het hoofd torsend, us nog een van de m;nst opzienba rende vondsten. nelemaa! niet leuk meer was de 0 fojwragine van de groenen door de 'aroeningseommissie, die wellustig sobruik maakte van de macht die een dergelijke commissie nu eenmaal heeft. „Zeg eens, hoe heet ik? De groene, kleurend tot achter de oren kwam niet verder dan: „Juffrouw. „Okay, kom vanavond mijn kamer dan maar schoonmaken". En - ook gezellig - tegen een meis je met een bril: „He, jij daar schele, zou je niet eens oprotten?". Het is dui delijk, dat de nieuw aangekomenen onmiddellijk een uitstekende indruk kregen van de oudere leerlingen. De Nederlandse studenten zijn al een poosje geleden wijzer geworden Tolk der diep gegriefden is het 5-,, Tweede Kamerlid E. Harmsen, de stoerste aller boeren in de politiek. De boeken die Gerard Kornelis voor zijn „Geliefde Volk" (zoals hij ons bij die gelegenheid noemde) geschre ven heeft, zijn volgens Harmsen kwet send voor godsdienstige, morele en zedelijke gevoelens, opvattingen en inzichten van brede lagen van dat volk, hoezeer G. K. het dan ook be mint. In zijn vragen over deze zaak aan de gekuste bewindsvrouwe geeft Harmsen te kennen, dat naar zijn me ning kunstenaars, wier ideeën door verreweg de meerderheid van ons (ook Harmsens) volk schokkend en hoogst afkeuringswaardig zijn, maar geen staatsprijzen meer moeten krij- gen. P. C. Hooft zou zich in zijn graf s" omdraaien, als hij wist wat er ge- I beurd was, zo vindt het Kamerlid. Suggesties voor Marga's antwoord: o mijn lieve blonde, kussen is geen zonde. HET kuise kusje van schrijveT Ge rard Kornelis van 't Reve aan de mi nister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, mei. dr. M. A. M. Klompé, is niet onopgemerkt ge bleven. De kranten hebben het dan ook helemaal laten zien: G. K. kust M. A. M., nadat zij hem de P. C. Hooft-prijs gaf. En prompt werd weer een volksdeel gekwetst. ENGELSEN hebben een subtiele vorm van humor. En daarom weet je vaak niet of iets ernstig bedoeld is, dan wel satirisch. In elk geval is de tekst van deze ad vertentie in een Engelse krant wel echt: „Instituut voop weersvoorspel ling zoekt hoogst gekwalificeerde rheumatici .Vast werk" MET afgevaardigden als Hans van Mierlo, Marcus Bakker en Hendrik Koekoek zag onze volksvertegen woordiging op het Binnenhof er al een poosje tamelijk volks uit, maar voorzitter mr. F. J. F. M. van Thiel en de griffiers lopen nog ailtjjd in jacquet. En als Frans Joseph binnen komt, roept een Stem: „De voorzit ter!" Daaraan wordt nu radicaal een eind gemaakt De slipjas wordt ver wisseld voor een donker pak en de Stem mag zwijgen. Frans Joseph komt met ingang van 9 september voortaan gewoon de kamer binnen. Hij leert nu het schrijden af, thuis in Helmond. Die radicale maatregel is overigens Dit is meneer Holleman en hij zit op de stoep van het Utrechtse stadhuis. Vroeger zat hij wat comfortabeler, namelijk op een zetel in de raadszaal. Hij zit hier op de keien vanwege Het Protest. Hij wil geen revolutie of zo iets, maar een vergunning voor een discount-zaak. Non. en dat is dan heel wat opbouwender voor onze con sumptiemaatschappij dan wat de meeste „protestanten" willen. Of niet soms? niet te danken aan Radikalen-aan- voerder Aarden. Die draagt altijd een keurig streepjespak. Nee, Frans Jo seph heeft zijn frisse idee gekregen van de Eerste Kamer, de eerbied waardige senaat, waar iedereen altijd grapjes over maakt. Daar zit de voor zitter al een hele poos in een gewoon donker pak. Echt waar. Het jacquet werd ingevoerd, nadat tal van jaren volgens oud gebruik de voorzitter presideerde in rok en met zwarte das. Hij droeg een witte das, als hij een belangrijke toespraak hou den moest en bij de installatie van nieuwe leden. We gaan vooruit, zoals u ziet. Voor de duidelijkheid nog dit: Frans Joseph zit keurig in de KVP en bepaald niet in het PAK. Om et de deur in huis ie vallen, deze (s)limmerick van L. Janssens te Hansweert: Een aardappelrooier uit Waarde Dat was er toch zo'n bedaarde: Bij de landing op de maan Sprak hij spontaan: „Wat kan er toch veel zonder paarden Onder de vele tientallen inzendin gen was deze van mevr. T. van Pop- pel-van Sprundel uit Breda: Een aardappelrooier uit Waarde, Bekrabde zijn borst een behaarde. „Hoe zwaar is mijn lot Ik werk me kapot En straks lig ik ook onder de aarde." In dit levensverhaal van een aard appelrooier zit wel wat rijmdwang, zoals u ziet, maar tja, in het echte le ven is het ook niet alles vrijheid wat de klok slaat. Voor ons is deze de beste van de week: Een aardappelrooier uit Waarde Was geen kalme noch droge bedaarde. Hij rooide zo fel U snapt zeker wel, Dat zijn vrouw slechts eigenheimers baarde. En die is dan van de heer De Leeuw uit Goes. Volgende week houden we het weer lekker Zeeuws. Uw eerste regel: Een mosselvisser uit Tholen Benieuwd wat u die man laat doen Redactie: Kees Bastianen Bijdragen: Pierre Petit Eugène Loomans zendijke 01176-322

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 29