PHILIPS TERNEUZEN MEISJES en GEHUWDE VROUWEN MANNEN aokU,.. kunt DE STEM Huishoudelijke Assistente manier... MEDEWERKERS MEDEWERKSTERS VOORDEEL BIJ VAN IERSEL GLASGORDIJNEN ZOEKT U VAST WERK? 5.85 NYLONTAPIJT LINNENKASTEN 39.- 98.- VAN IERSEL tussen C.V.-HULPM0NTEURS in dag/ploegendienst - zelfrijdende - tractoropbouw - autokranen xxiassee's voorXiclitingscentinxxii PHILIPS ROOSENDAAL Leerling In onze moderne fabriek is nog plaats voor Inlichtingen AXEL HULST hoog loon goede sociale voorzieningen busvervoer of afstandsvergoeding gratis bedrijfskleding korting op Philips artikelen maandag a.s. Café „De la Paix", Noordstraat 1 van 19.30 tot 20.0C uur. donderdag a.s. Café-rest. „De Bruyn", Korte Nieuwstraat 13 van 20.00 uur tot 21.00 uur. Aardenburg maandag a.s. in Café „Centraal", Markt 25 van 19.30 tot 20.00 uur. OOSTBURG maandag a.s. in Café l'Ambassadeur, Eenhoornplantsoen 2 van 20.15 tot 21.00 uur. TERNEUZEN dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 u. Tevens iedere maandagavond van 20.15 tot 20.45 uur op onze afdeling personeelszaken, Mr. F. J. Haarmanweg 25, Terneuzen. Hollestelle.n.v. ATLAS KRANEN PLADDET ATLAS „Huize De Blaauwe Hoeve" OPLEIDING VOOR ZIEKENVERZORGSTER er morgen zo uitzien met een PELATT1 haarstukje MEDEWERKERS LUTEIJN'SSuikerwerkfabriek /iKv HH1 ua« vir/ DISTILLEERDERIJ AGENT-GROSSIER Sc 1 N.V. PHILIPS' Gloeilampenfabrieken 60 en 70 cm Hoog voor de spotprijs van cent per nieter If IXIVI voor trappen, keukens en slaapkamers VIN TL van 12,80 per m2 Joh. P. Tebbens 27 GRONDWERKERS NU PAK MEE cognac kleur, 330 br. NU SLECHTS 2-deurs, half leg, half hang, zeer mooi afgewerkt ONGELOOFLIJK SLECHTS per str. mtr. Onthoudt het goed: 't is Van lersel die 't 'm doet! MEUBELFABRIEK EN TOONZALEN Luister naar 1 HALSTERSEWEG 265 - 267 TEL. 01640 - 3544 (v/h De Koperen Doos) BERGEN OP ZOOM BECKERS' VERWARMINGEN Aanleg centrale verwarmingen en 10 DE STEM VAN ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1969 zaagmolenstr.1 tel.oiioo -.5540 of 6995 resp. 3 en 2 lijnen Reeds tien jaar dealer voor de prov. Zeelan< en Goeree Overflakkee van de bekende: Ruime sortering onderdelen en goede service BIERVLIET - PAULINAFOLDEU 10 - li Tel. 01152 351 - 352 - 294. 's Zondags gesloten. HULST. In oktober a.s. begint in hel nieuw gebouwde verpleegtehuis voor chronisch zieken en demente bejaarden de Deze opleiding duurt twee jaar. Toelatingseisen: in oktober a.s. de leeftijd van 17 jaar bereiken en tenminste na het basisonderwijs 3 jaar voortgezet algemeen onderwijs. Huisvesting wordt geboden in een vrijstaande personeelsflat. Salariëring geschiedt volgens landelijke normen. Er bestaat nog gelegenheid aan deze opleiding deel te nemen. Inlichtingen bij de directie, Truffinoweg 2, Hulst; telefoon 01140—3458. In onze produktie-af deling kunnen enkele geplaatst worden. Zij, die hiervoor belangstelling hebben zullen wij gaarne alle gewenste inlichtingen verstrek ken. Gunstige arbeidsvoorwaarden. SPUIPLEIN 15 - BRESKENS - TEL. 01172-1413 Vraag geheel vrijblijvend onze rijk geïllus treerde, gratis, brochure "de man en zijn haar" waarin U alles kunt lezen over het moderne Pelatti-herenhaarstukje. Vraag vrijblijvend advies of maak een afspraak met erkend Pelatti-dépositaire: HERENKAPSALON DE JONGE Gravenstraat 23 Middelburg Telefoon 01180-2074 (aparte salon voor haarwerk) BETEKENIS EN KRACHT BEWEZEN R.K. HUISHOUDSCHOOL „ST. MARTHA", Paardenmarkt 2, Hulst. Vraaigt per 1 oktober a.s. volledige dagtaak leeftijd 18-25 jaar, liefst met ervaring. Schriftelijke sollicitatie aan het bestuur van de school. Grote Markt 15, Hulst. Inlichtingen verstrekt de directrice, tel. 01140-2672. in het midden des lands zoekt voor Terneuzen en omstreken. Condities nader overeen te komen. Brieven onder nr. 16156 aan het bureau van dit blad. <r#T) N.V. KONINKLIJKE HANDELMAATSCHAPPIJ WED. J.C. VOORLICHTINGSCENTRUM TEL.: 01100-8749 DAM 2-4 GOES KANTOOR TEL.: 01100-5140 Onze deskundige adviseurs zullen U graag helpen het juiste te kiezen en dat kunt U op werkdagen van 8.30-12.00 uur en van 13.30-17.30 uur.'s avonds van 19.00-21.00 uur. Ook op zaterdag zijn wij geopend van 14.00-16.00 uur. Eigen servicedienst, levering via de erkende vakhandel. Wij zoeken voor ooze LAMPENFABRICAGE zowel vooi dag- als voor ploegendienst voor dagdienst Licht werk Goed loon Gratis bedrijfskleding Goede sociale voorzieningen Inlichtingen iedere dinsdagavond: plaats hotel-café-rest Rilland Batb KrabbendUke Kruiningen Kapelle Goes Lewedorp Ovezande Wemeldinge 't Wapen van Rilland De Koophandel De Korenbeurs De Zwaan De Landbouw De Goede Verwachting Verbeek Smits adres Hoofdweg 40 Dorpsstraat 82 Markt 6 Kerkplein Markt 38 Dijkstraat Kerkplein van 18.45- 1930- 20.15- 18.45- 19.30 19.00- 19 45- Wilhelimnastr. 90 18.45- 47 tot 19.15 uur -20.00 uur ■20.45 uur 19.15 uur 20.00 uur ■19.30 uur ■20.15 uur •19.15 uur Sollicitaties schriftelijk aan: Fabriek Roosendaal afdeling Personeelzaken, Zwaanhoefstraat 2 Mondeling: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.15 en 13.15-17.15 uur, Tel. 01640-3625 Bergen op Zoom Exclusieve maatkleding Molstraat 18 GEVRAAGD VOOR ROTTERDAM met eigen vervoer. Aanmelden: DE GRAAUW, BURGERHOF 14 BREDA ANTWOORDBON Dan kan de functie van vertegen woordiger bü een grote verzeke ringsmaatschappij iets voor u zijn. In West-Zeeuwsch-VIaanderen is momenteel een plaats vrij! Reeds onmiddellijk na aanstelling ontvangt u een hoog inkomen en volgt opname in een premievrij pensioenfonds. Voor uw vakopleiding wordt door ons gezorgd en ook na de inwer kingsperiode kunt u rekenen op de blijvende steun van een inspecteur. Leeftijd niet ouder dan 40 jaar. Als brief te zenden aan de heer H. Bolland, Kamperfoeliestraat 91, Goes, tel. 01100 - 7479. Inzender heeft belangstelling voor de aangeboden positie en verzoekt daaromtrent nadere inlichtingen. Naam: Leeftijd: Adres: Woonplaats: (Van onze AMSTERDAM Ieder die het allernieuwste niet hoeft te roem van Metz en Co is echte hypermodern? Dank zij de mevrouw Marianna David zijl zelfs vaak progressief, zonder Hier een ensemble, waarva [rode vensterruit, de rode tun dekt. De pantalon is uit dezel Zaterdag 6 september HILVERSUM I 402 M KRO: 12.00 Stereo: Lichte gr| mofoonmuziek. 12.14 Marktber ten. Overheidsvoorlichting: 11 Werk en welzijn. Vraaggesprek Claude Belloni met de staatsse| taris van volksgezondheid dr. Kruisinga. Onderwerp: De pas houden zitting van het regionaal, mité van de Wereldgezondheid ganisatie. 12.26 Mededelingen tl land- en tuinbouw. 12.30 NieJ KRO: 12.41 Actualiteiten. 12.50 I der grenzen: rubriek over m: en zending. NOS: 13.00 Vliegc schijven: grammofoonplaten, gramma voor de militairen. KI 14.00 Stereo: P.M.: een weekl met veel plaatjes. (16.00-16.02 N' NOS: 16.30 Inzet, programma amateuristische muziekbeoefe HIRO: 17.00 Hiro-Magazine. Gasten van de week. KRO: - 6-8-6-9: muziek voor t(w)ieij 18.24 Kanjer Koning Kompe 1969. 18.30 Nieuws. 18.41 Actual: ten. 19.00 Stereo: Musicerende lettanten: Operakoor. 19.30 Ste Sjook: jongerenprogramma. In antwoord op uw schrijven: FILIAAL VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN l.TZENDIJKE vraagt voor directe indiensttreding Jongens met enkele jaren L.T.S. kunnen in eigen bedrijf opgeleid worden tot c.v-monteur. Geboden wordt HOOG LOON REISKOSTENVERGOEDING GOEDE SOC. VOORZIENINGEN Sollicitaties te richten aan BECKERS' VERWARMINGEN, Boulevard 6 IJzendijke 01176-322 DE SCHOOL voor Toeristische 1 "jing in Breda (directeur dr. Egeraat) heeft zijn eerste, turbu te Week van het nieuwe school: Weer achter de rug. Op het progr stond de ontgroening van df vers aangekomen meisjes, die ii wijd moesten worden in de gehei: van de buiten-toeristische vorrr Twaalf vrouw sterk was de ontg oingscommissie en zij hadden Programma in elkaar gezet, waa: studenten van tien jaar geleden al onder gebukt gingen. Het gra ,Jn Rij Door De Stad Breda'1 Pen, daarbij zingend en glimlach een „Haarnetje Waarin Gr< strookjes" op het hoofd tors was nog een van de minst opzie: rende vondsten. Helemaal niet leuk meer wa: ®??TvraKine van de groenen doo L,roenmgscommissi9, die well: gebruik maakte van de macht

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 28