k naar slaap gezond drink KOFFIE HOEV Zeven Roemenen in demi-finale tussen haakjes j Bezoekers waren plezierig verrast! Grote muzikale happening in Antwerpse Sportpaleis Heintje Oude wijn Schuld Krant Lachgas BODY-GUARD HEKEL Prijs der kritiek voor Vesseur echte koffiebonen- COFFEÏNEVRIJ VOCALISTENCONCOURS DEN BOSCH Cü j a»n sfeervol houtvuur volgloed raspaarden... ™etd|e£esale brandstof gas. NEDERLAND I: NEDERLAND II BELGIë (Nederl.) BELGIë (Frans) DUITSLAND I: DUITSLAND II: Luister haar HEINTJE nu filmster van t Enorme drukte bij het Savoy-theater in Düsseldorf i.v.m. de première ,Een hart gaat op reis". Het verkeer kwam lange lam te liggen. (Van onze show-redactie) DÜSSELDORF Mensen ver- dringen zich voor de bioscoop. I Iedereen wil zoveel mogelijk I vooraan komen. Kinderen hebben I een blaadje papier en potlood in I de hand. Het verkeer in de straat I is gestremd. Kaarten voor de film I zijn allang niet meer te krijgen. I De sterren zelf zullen aankomen, i De belangrijkste, en daar komt I iedereen voor, is dat kleine jon- I getje uit Nederland, dertien jaar I oud. Zijn naam is natuurlijk Hein- I tje, in sommige kringen „de nach- 9 tegaal van Blcyerheide" genoemd. Inderdaad, de 1,54 meter hoge pla- i tenmiljonair heeft zijn eerste film hoofdrol verwezenlijkt in de rolprent ,.Een hart gaat op reis". Ter ere van de première in een j- viertal Duitse bioscopen zijn er al lerlei toestanden. Rijtoeren door de stad per tram; kin deren, die koste wat kost hun idool willen zien. hun zangertje, dat nu ook nog filmster is; moeders en groot moeders, die het niet kunnen nala ten een traan van vertedering weg te pinken bij het horen en zien van het enkele turven hoige knaapje. j Na de film worden de belangrijk ste filmspelers en -speelsters aan het publiek voorgesteld: een beleefd applaus. Heintje komt op: er wordt geklapt, gejuichd, gestampt, met bloe men gegooid, snel een fotootje ge knipt. Heintje gaat twee liedjes zin gen, „Ich sing ein Lied für dich" en na wat lieve woordjes tussendoor, een nieuwe: „Scheiden tut so weh". Kinderen die graag een handtekening willen hebben of een cadeautje wil len aanbieden, worden door een „bo- dy-guard" op een afstandje gehouden. I In een veilig zijgangetje, waar Hein öimons („zeg maar Heintje") heen gedirigeerd is, weet een klein meis je door te dringen. Ze heeft een bos bloemen van haar moeder voor hem gekregen. Ze wil een lief versje op zeggen („Heintje je bent mijn beste vriendje, en nu wilde ik je Jammer, Heintje hoort het niet alle maal, draait zich om en laat zich ge willig door een aantal persjongens fotograferen. Achter het theater staat een grote taxi klaar. Tussen een aantal lieden in wordt hij er snej heengebracht (drie brede volwassenen achterin, Heintje prinsheerlijk en ruim naast de bestuurder. Maar zeg nou zelf, je bent ster of je bent het niet!). Het gaat richting Parkhotel, Er staan nog twee optredens te wachten (in play-back uiteraard). Een man met een levensgrote paraplu (soms regent het) begeleidt de belangrijk ste personen van het illustere gezel schap tot de deur. In de hal wordt even uitgerust. Pa en ma Simons, plus broer zetten zich in pluche ze tels. Heintje gaat bij moeder op schoot zitten. Enige tijd later is het televisie-tijd. Er zijn 's-middags t.v.-opnamen van de rijtoer gemaakt. Dat mag onder geen beding gemist worden. Dan weer naar het theater om te laten herhalen wat ook 's-middags is ge schied. Als Heintje al lang vertrok ken is, staan er nog steeds drom men mensen te pogen een glimp van het „zamgwonder" op te vangen. In een „gewoon" eethuisje wordt de in wendige mens enigszins versterkt. Platenman en manager Addy Kley- geld loopt steeds enigszins zenuw achtig heen en weer. Hij vergezelt Heintje, samen met de ouders van de held op de grote „première-trip" „Ik heb eigenlijk een hekel aan de pers. Die mensen willen Heintje ka pot maken. Het is zo'n aardige jon gen. Hij werkt zo hard en wil alles doen. Men schrijft maar. dat zijn stem aan 't breken is. Integendeel, hij gaat steeds beter zingen. Moet je zijn laat ste plaat eens horen. Ik word door duizenden kinderen om Heintje ge schreeuwd. Het is een echte kinder held. Waarom mag dat niet. Heintje heeft het overigens helemaal. Ik heb in mijn 35-jarige loopbaan veel met kinderen gewerkt, veel gouden pla ten gemaakt, Gert en Hermien uit de klei naar boven gewerkt, ik weet dat Heintje nog een x-aantal jaren mee kan. Overigens ben ik al bezig aan zijn tweede carrière: zijn filmloopbaan. Nog later wordt hij vast een groot operette-zanger. Of ik van smartlap pen hou? Heintje zingt geen smart lappen. Maar of ik zelf van dat gen re hou? Dat is een geheel andere zaak!". AMSTERDAM (ANP) De prijs der Kritiek 1969, een onderscheiding, die drie jaar geleden werd ingesteld door de kring van Nederlandse to neelcritici, is toegekend aan de Am sterdamse toneelontwerper Wim Ves seur. Hij kreeg de penning in Theater Carré uit handen van de voorzitter van de kring, de heer W. Boswinkel. Deze schetste in het kort de ver diensten van Vesseur, die niet alleen decorbouwer, kostuumontwerper en toneelmaker is maar de laatste jaren ook medeconstructeur was van nieu we schouwburgen. (ADVERTENTIE) DE NOS-TELEVISIE zendt van het CHIO zondag van 16.00 tot 16.57 uur via Nederland 1 een rechtstreekse re portage in kleur uit. Men kan dan ge tuige zijn van de strijd om de grote prijs van de stad Rotterdam. Bovendien wordt aan dit concours- hippique aandacht besteed in de sportrubriek van het programma „Scala" op zaterdag (19.03-19.30 uur via Nederland 2) en in het program ma „Studio Sport" op zondag (19.30- 20.30 uur via Nederland 1). (ADVERTENTIE) Er werd koffie geserveerd van de beste bonen. Zo hoort het ook, denkt u. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het moet ook koffie zijn die elke gast zonder bezwaar kan drinken. En daarom ser veerde men Koffie Hag. De verkwikking van de ware koffie, maar vrij van cof- feïne en andere schadelijke stoffen. Spaart hart, zenuwen, bloedsomloop en maag, lever en gal. Pittige, geurige Koffie Hag. De beste koffiebonen... maar dan coffeïnevrti. Gastenkoffie! (Van onze show-redactie) BREDA/ANTWERPEN - Zon dag om half twee barst in het Antwerpse Sportpaleis een der grootste muziekmanifestaties van dit jaar los, de KAZUNO '69, Kleinkunst Antwerpen uit ZUid en NOord. Aan deze eenmalige happening op het gebied der kleinkunst zal worden deelgenomen door 24 Noord- en Zuid nederlandse artiesten, waaronder Ramses Shaffy, Rikkert Zuiderveld, Dimitri van Toren, Jules de Corte, Liesbeth List, Martine Bijl, Elly Nie- man en, uit Vlaanderen. Miel Cools en Will Ferdy. De KAZUNO '69 zal geheel in het teken staan van „de liedjeszanger als Vredesdichter". Als speciale attractie zijn de organisators erin geslaagd de befaamde Ierse protestzanger Do novan te contracteren. Het is de eer ste maal dit jaar, dat deze zanger op het Europese vasteland optreedt. Donovan, vooral bekend door zijn vele anti-oorlogs-liedjes (Universal Soldier e.d.) zal o.a. zijn nieuwste hit „Barabajagal" ten gehore brengen. De organisators verwachten on geveer 15.000 bezoekers te kun nen verwelkomen. Op dit moment zijn er nog ongeveer 2.500 plaatsen vrij. Het festival wordt gehouden on der auspiciën van het Belgische mi nisterie van Nederlandse cultuur, het college van burgemeester en schepe nen van de stad Antwerpen en de B.R.T. (Van onze muziekredactie) DEN BOSCH De beslissingen van de zevenkoppige jury op het zes tiende internationaal vocalistencon cours 1969 te 's-Hertogenbosch ten aanzien van de toelating tot de demi finales zijn in zoverre verrassend, dat van de 83 deelnemers er niet minder dan 39 voor hun eerste examen ge slaagd zijn: dat belooft een spannende (en langdurige) strijd in de komende dagen. Bepaald verrassend zijn de resul taten van de Roemenen, in alle sec toren behaald. Niet minder dan ze ven zangeressen en zangeTS uit dit laind krijgt men te zien en te horen: dat zjjn 2 sopranen, 1 alt-mezzo, 2 tenoren, 2 bas-baritons. Opvallend is teivens het kwantum tenoren (altijd de kleinste en slecht ste rubriek), dat ditmaal is toegela ten: dat zijn er acht, verdeeld over de landen Roemenië, Oostenrijk, Duitsland, Engeland, Australië en Griekenland. Slechts twee Nederlanders hebben de demifinale weten te bereiken, bei den in de sector bas-baritons, beiden udt Limburg: Hubert Waber en John Bröckeler. De Laatste is, zoals men zich wellicht herinnert, eerste prijs winnaar van het onlangs gehouden eerste nationale vocalistenconcours. De volgende landen zijn bij de voorrondes uitgevallen: Argentinië, Bulgarije, India, Italië, Japan, Nieuw- Zeeland, Schotland en Zuid-Afrika. (ADVERTENTIE) i„ih« nt schriif i Vulcana, al vanat 1895 expert m 148' Den Ha39, NOS/NOT 10.45 DIEREN IN DE DIERENTUIN 11.10 BRONNEN VAN ONZE GE SCHIEDENIS 11.35 BEELDVERHAAL VAN DE KERK 12.00 SLUITING NOS 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL NCRV 19.07 ZEG HET MET BLOEMEN. Vannacht werd in Aalsmeer het „Bloemencorso 1969" opge bouwd 20.00 JOURNAAL NOS 20.20 HIER EN NU 20.45 DE GLAZEN STAD 22.15 FARCE MAJEURE 22.35 JONGE MENSEN TEKENEN IN DE TIJD (kleur) 22.40 TWEEDE JOURNAAL NOS 22.45 SLUITING NOS 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 19.03 SCALA AVRO 19.30 JULIA (kleur) „Waar twee kijven hebben twee schuld" 20.00 JOURNAAL NOS 20.20 DE DEAN MARTIN SHOW 21.10 HIGH CHAPARRAL (kleur) „North to Tucson" 22.00 AVRO'S TELEVIZIER 22.45 TWEEDE JOURNAAL NOS 22.50 SLUITING 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 DE WERELD IS KLEIN 19.30 ZIET U ER WAT IN? 19.45 ZOEKLICHT 19.55 DE WEERMAN 20.00 NIEUWS 20.25 PIETER BRUEGHEL Documentaire van 'Paul Haesaerts 21.20 ARIANE. Komische speelfilm 23.25 NIEUWS 18.35 NIEUWS 18.40 PETITE ABEILLE 18.55 AFFICHES 19.25 TARTINE 19.30 MA SORCIèRE BIEN-AIMeE 20.00 JOURNAAL 20.30 LE MAiTRE (MISTRZ), Poolse film 21.15 DE SCHILDER PIETER BRUEGHEL 22.45 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL 2015 VERKIEZINGSREPORTAGE 20.20 SAN'A - DIE STADT, DIE ALLAH LIEBT 21.05 REPORTAGE UIT BONN 21.20 IN DEN HaNDEN DER GANGSTER Tv-film (kleur) 22.10 JOURNAAL 22.25 JEGOR BULYTSCHOW UND ANDERE Tv-spel 23.50 JOURNAAL 17.25 WEERBERICHT VOOR VAKANTIEGANGERS NIEUWS SPORTPROGRAMMA DIE DREHSCHEIBE MENSCH, BIST DU EIN AFFE! RENN, BUDDY, RENN! (kleur) HEUTE KORTE REPORTAGE VAN DE VERKIEZINGEN NENNEN SIE MICH ALEX Documentair spel DAS GASTHAUS ZUR VERKEHRTEN WELT. Film DAGBOEK UIT DE PROTESTANTSE KERK NIEUWS 22.50—23.30 KORTE INTERNATIO NALE FILMS 17.30 17.35 18.05 18.40 19.10 19.45 20.15 20.20 21.50 22.20 22.35 Vrijdag 5 september HILVERSUM I 402 M KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: gevar. progr. (12.22 Wij van het land; 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuinb.; 12.30 Nws.; 12.41 Act.; 13.00 Raden maar 14.05 Schoolradio 14.30 Stereo: Musiesta: licht gevar. muz.progr. TROS: 15.00 Disco-drive- in: licht pl.progr. 16.00 Nws. 16.02 Stereo: Iene Miene Muze: nieuws over underground en westcoast mu sic 16.30 Filmkron. 17.00 Sportkom- pas 17.45 Act. NCRV: 18.00 De Kon. Mil. Kapel 18.30 Nws. 18.41 Act. 19.00 Wereldpanorama 19.10 Country and western rubr. 19.40 Wijd 4e wereld: wekelijkse intern, oriëntatie in kerk. zending en oecumene 19.50 Zomaar zomers: licht platenprogr. 21.20 Wie dit gezien heeft detec tivehoorspel. TROS: 22.00 Sentimen tal journey: muz. herinneringen aan vroeger jaren 22.30 Nws. 22.40 Meded. 22.45 Weerwolf, vervolg- hoorspel 23.15 Licht gevar. platen progr. 23.45 Act. 23.55 - 24.00 Nws. HILVERSUM II 298 M NOS: 12.00 Blik op de wereld: in formatief progr. 12.30 Overheids voorlichting: Uitz. voor de landb. 12.40 Stereo: Licht ork. (gr.) 12.50 Recht en slecht, praatje 13.00 Nws. VARA: 13.11 Act. 13.20 Stereo. Bal- letmuz. (gr.) NOS: 14.30 Stereo: Mod. kamermuz. (opn.) 15.10 Ste reo: lichte gr.muz. 15.30 Benelux als model voor Europa (1), lezing 15.50 Spelen met taal. VPRO: 16.00 Nws. 16.02 Thuis: progr. voor thuis zittenden 16.45 Namiddagconc.: A. Ned. Blazersens.: kl. muz. B. Blaas- kwintet: mod. muz. C. Blaasti'io: mod. muz. 17.40 Informatie: achter gronden en commentaar 17.55 Me ded. 18.00 Nws. 18.11 Opspraak 18.20 Uitz. van de Volkspartij voor Vrij heid en Democratie 18.30 Hee: pro gr. voor onvolwassenen 19.10 Jazz- rondo. VPRO—VARA: 19.30 Henry Wood Promenade Cone, te Londen: BBC Symphonie Ork. met solisten: mod. muz. In de pauze: ca. 20.10- 20.20 Eskimo's en de maan: progr. over godsd. opvoeding in Amerika. VARA: 21.35 Liedjesprogr. 22.05 Stereo: kl. muz. (gr.) 22.30 Nieuws ca. 22.40 Meded. 22.45 Act. 22.55 Stereo: Prettig Weekend: licht pla tenprogr. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM in FM EN 240 M VPRO: 12.00 Nws. 12.03 Top-30: licht platenprogr. (13.00 Nieuws). TROS: 14.00 Nws. 14.03 Lynx (of Los). AVRO: 15.00 Nws. 15.03 Mu- ziek-Boetiek: licht muziekprogr. (16.00 Nws.) 17.00 Nws. 17.02 Radio journaal 17.05 - 18.00 De zingende bougie: gevar. platenprogr. voor automobilisten. BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Nws. 12.03 Gevar. muziek. (12.40 - 12.48 Weerber., meded. en SOS-ber. voor de schippers) 12.55 Buitenl. persoverz. 13.00 Nieuws, weerber., dagklapper en beursber. 13.20 Tafelmuz. 14.00 Nieuws 14.03 Symfonisch conc. 15.00 Nws. 15.03 Kamermuz. 16.00 Nws. 16.03 Beurs ber. 16.09 Pianomuz. 16.30 Spaanse muz. 17.00 Nws., weerber. en me ded., aansluitend: Jazzmuz. 18.00 Nws. 18.03 Popmuz. voor en door de soldaten 18.28 Paardesportuitslagen 18.30 Gr.muz. 18.35 Verkeerstips 18.40 Gr.muz. 18.45 Sport 18.52 Taai- wenken (herhaling) 18.55 Gr.muziek 19.00 Nws., weerber., act. en Het weer bij ons 19.40 Oude meesters 20.00 Gala-conc. 22.00 Nws., ber. en De zeven kunsten 22.15 Gevar. muz. (23.00 - 23.10 Nws.) 23.40 - 23.45 Nws. Zaterdag 6 september HILVERSUM I 402 M NCRV: 7.00 Nws. 7.10 Het leven de woord 7.15 Op het eerste ge hoor: lichte gr.muz. met nws. en act. 8.00 Nws. 8.11 Stereo: Gewijde muz. (gr.) 8.30 Nws. 8.32 Stereo: Licht instrumentaal ens. (gr.) 8.45 Stereo: Kl. muz. (gr.) 9.10 Theolo gische etherleergang 9.35 Waterst. 9.40 Voor de huisvrouw. (9.40-9.50 Gymn. voor de huisvrouw) 10.15 Stereo: Boston Symfonie-ork. en so list: semi-kl. muz. (gr.) 10.55 Ten toonstellingsagenda 11.00 Nws. 11.02 Veranderend jeugdwerkpatroon rondom een onveranderlijk oriënta tiepunt, lez. 11.15 Solarium: gevar. progr. 11.55 Meded. HILVERSUM II 298 M VARA: 7.00 Nws. en ochtendgym nastiek 7.20 Soc. strijdlied 7.23 Voor de jeugd. VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nws. Aansluitend: Van de voorpagina 8.15 Z.O. 135, gevar. progr. 10.30 Stereo: Tango rumba- ork. met zangsolisten 11.00 Nieuws 11.02 Amus.muz. (gr.) 11 25 Oost- europese kron. 11.45 Klatergoud: muz. feuilleton. HILVERSUM III FM EN 240 M KRO: 9.00 Nws. 9.02 Djinn: ge var. progr. 10.00 en 11.00 Nws.) AAROM is Heintje (u weet wel, De »ger) zo populair? De Duitse mu ziek-socioloog prof. dr. Alphans Sil- Bermann, directeur van het instituut voor massacommunicatie aan de uni versiteit van Keulen, weet het haar- ute vei'tellen. Let maar op. Heintjes succes, zegt hij, spreekt gepaalde sociale groepen aan: de oudere generatie, moeders en groot moeders en ook wel schoolkinderen, n dat komt niet, omdat Heintje zo ooi zingt, maar omdat zijn teksten n melodieën aansluiten op diepzin- 'ge wensvoorstellingen, motieven en enoeften aan een bepaald soort prik- Ven üle in die sociale groepen le ft ^°'?ens **e. Pr°f- vinden de oudere zo? van Fïeintje in zijn liedjes een ïïj protesthouding terug tegen in? r ,wereld die zo vol onbegrijpe- e techniek zit. In die wereld gaan voor de oudere mensen de waarden verloren, waaraan zij veel waarde hechten: belangstelling en hartelijk heid, genegenheid, geluk en harts tocht. En als Heintje zingt, worden hun verborgen behoefte daaraan ver vuld, al is het maar een drie-minu- tendroom. Geen nachtegaaltje in het brons groen eikehout dus, maar wel een vo geltje van het verlangen en een so ciaal fenomeen. EEN kleine vernieuwing op het Ne derlandse weekbladfront: de Haagse Post althans met de roepnaam HP-magazine is evenals het zuster- orgaan Elsevier in het formaat 21,5 bij 28,5 centimeter en met een geniet ruggetje verschenen. Time, News week, L.Express en Der Spiegel heb ben er dus een tweede Nederlandse imitatie bij. Inhoudelijk was het al veel eerder het geval. Al in de tijd dat de later naar Elsevier overgehevelde mr, G. B. J. Hilterman de Haagse Post van de ondergang poogde te redden, werd reeds de formule van L'Express ge volgd. Brugsma, die met Hilterman stuivertje wisselde zo gemakkelijk gaat dat bij Bonaventura deed een krampachtige poging een nieuw pu bliek voor d'ouwe Post te vinden. De toer der vrijblijvendheid, welke in D '66 politiek gestalte kreeg, is hem op het lijf gebakken. Of daarmee een hartige tegenhanger wordt geschapen voor bijvoorbeeld een Vrij Nederland (c.q. De Nieuwe Linie), dat minder publicitair en meer feitelijk de nieu we maatschappij begeleid en voorbe reidt, is de vraag. De hoofdschotel van de eerste HP- niieuwe-stijl wordt gevormd door een soort oudejaarsavond-overzicht van de zestiger jaren, volgens een synthe tisch inventarisatieproces dat sinds de „Revolutie der eenzamen" maar al te bekend is. Het blijft dus een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Met de laatste bedoelen we niet onze HP- collega's. Die kunnen het tenslotte ook niet helpen, dat de grote meer derheid der Nederlanders elke ver moeienis die uitgaat boven het bedie nen van tv-knop en gaspedüAl sl gauw te veel wordt. O DE bewoners van het ingeslapen dorpje Bourg Saint Pierre in de Zwit serse Alpen zijn door de viering van de 200ste verjaardag van Napoleon wakker geschud: „De voormalige Franse keizer is ons 35 miljoen dollar schuldig", zo hebben de bergbewo ners onmiddellijk in keiharde Ameri kaanse munt uitgerekend. Want, zo zeggen zij; de schuld die Napoleon maakte, toen hij de St. Bernhard-pas doortrok bij zijn tocht tegen het einde van de 18e eeuw naar Italië, bedroeg toen 10.500 dollar. Me thodisch als Zwitsers zijn, hebben de bewoners van Bourg Saint Pierre bij dit bedrag uiteraard nauwkeurig de jaarlijkse rente opgeteld en zijn tot het bovengenoemd kolossaal bedrag gekomen. Bovendien en daarmee menen de „Saintpierristen" sterk te staan zijn zij in het bezit van een schrifte lijke belofte van Napoleon. Die luidt: „Maak een schatting van de schade en onkosten veroorzaakt door het passeren van mijn leger en ik zal alles betalen. Dat is niet meer dan rechtvaardig". Op de rekening staan: „2000 bomen Badmode 1970, deze week getoond in Londen: het model „Nudana". Had ook „Schouwburg" kunnen heten. omgehakt, 80 kookketels (niet terug gegeven), gehuurde muildieren te gen ongeveer f 3,50 per dag, dorpelin gen gehuurd tegen 1 gulden per dag om de kanonnen van het leger over de pas te trekken". Aan wie ze de rekening kunnen presenteren weten de bewoners van Bourg Saint Pierre nog niet. Bij Pompidou zullen ze er wel niet mee aan hoeven te komen. kunnen vertellen. De streek tussen Den Bosch, Tilburg en Bergen op Zoom is niet zoveel groter dan de regio Amsterdam en minstens snel ler berijdbaar. Zou het nou zo gek zijn, wanneer de schouwburgen in deze streek eens tot een gezamenlijke presentatie van hun programma's zouden komen in de geest van het Amsterdamse. „Van avond"? Een fijn flodderachtig infor- matiekrantje met korte teksten en veel foto's. Morgen brengen! JE likt toch wel je vingers af, wan neer je zit te bladeren in de uit-krant voor Amsterdammers. Nu kun je na tuurlijk wel schamper denken: van harte gegund, want ze hebben het zo nodig, omdat ze daar onleefbaar zijn weggestopt in krotten en stenen op- bergmappen. Avondje uit, goed voor u. Wij zitten hier tenminste nog lek ker in de frisse lucht. Over een frisse geest praten we dan maar niet. Maar kom, geen minderwaardig heidscomplex. Het Concertgebouw- Orkest komt dan wel niet spelen in ons gewest; Studio, Centrum en de Nederlandse Comedie zien we hier ook niet meer, maar er blijft nog ge noeg over. Wat? De programma's van onze schouwburgen zien er niet zo kwaad uit, maar wie weet dat? Een uit-krant voor Zeeland en West-Midden-Bra bant zou dat nu allemaal aan iedereen WIE dacht, dat inbrekers altijd hun uitrusting controleren, waneer ze op pad gaan, heeft het mis. De politie van Fijnaart heeft inbrekers aange houden die enkele lokaliteiten op het industrieterrein met verf hadden be smeurd. Niet omdat er niets te ha len was, maar uit pure woede. Toen ze met branders en al gereed zaten voor de brandkast en vol verwach ting de kraan opendraaiden, gebeur de er niets. Het gas was op. T.ach-gas. O Redactie: Kees Bastianen Bijdragen: Joop Bartman Pierre Petit Henk Egbers J. Koops

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 11