DANSEN BAL KERMISBAL The Concords FERMONT-DE R0ECK tusse DE STEM Betekenis en kracht bewezen c&S* brandweerman BUNGALOWS f 6.500,- N.V. INTERIM ■'-Gy >v kV GROOT BAL Verkiezing van Miss „Het Witte Huis" 1969 Café - Dancing „Het Witte Huis" Grote t.h.c.-schieting Stoppeldijk Bioscoopgebouw Hulst Dansen in zaal Juliana BEZOEKT TIJDENS 'T WEEKEND Dansschool Gabi van de Lavoir „DE KROKODILBAR DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. MANNELIJKE KANTOORBEDIENDE 's HEER ARENDSKERKE Prijzen vanaf f 39.900,- incl. b.t.w. BOUW- EN EXPL ONDERNEMING REIMERSWAAL Een huis met alle comfort -^en wat Interim aaronder verstaat. BODY-GUAï E. MORCUS Groenendijk Zeer waardevoüe prijzen. Ledel Theater Oosfburg „SEXY CARMEN BABY" Commando's vallen aan Luxor Theater Terneuzen De terugkeer van de Dracula De Huwelijksnacht „The Sweet Reaction' The Moslems „The New Blue Devils" en „The Sheiks" INSTUIF ST.-JANSTEEN Orkest: OPUS 13 SEAN C0NNERY BRIGITTE BARDOT Kermis Zandberg DE KORENBEURS' KLOOSTERZANDE JAN v. WATERSCHOOT INTERNATIONAL 4^-i If f Rijtoeren door de stad per t deren, die koste wat kost 1 I willen zien. hun zangertje, ook nog filmster is; moeders I moeders, die het niet kuni 1 ten een traan van vertede J te pinken bij het horen en ■het enkele turven hoge kns 10 DE STEM VAN VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1969 10 ZONDAG 7 SEPTEMBER A.S. AANVANG 19.30 UUR ORKEST „THE SHEIKS" Tijdens de balavond voor de 7e maal De verkiezing begint stipt om half tien, waarna om tien uur de huldiging plaatsvindt Inschrijfformulieren zijn aan de ingang der zaal verkrijgbaar. De verkiezing geschiedt weer door een neutrale jury, onder bekwame leiding van de heer J. Mast uit Kloosterzande. Als presentator treedt op, de heer Wim Hendriks uit Middelburg. Gastjuffrouw deze avond is Miss „Witte Huis" 1968, mei. A. Ferket uit Kapellebrug. Voor de winnaressen zijn geldprijzen t.w.v 250,— beschikbaar. SFEER KLOOSTERZANDE TEL. 646. GEZELLIGHEID op zaterdag 6 sept. a.s. bij Aanvang 2-30 uur stipt. Tussen de kleine vogels nieuw herenrijwiel en nieuwe koelkast, geschon ken door Tech. Inst. F. v. Goethem, Noordstraat Walsoorden. Zaterdag 6, zondag 7 september aanvang 8 uur. Zondagmiddag aanvang 4 30 uur. met: UTA LEVKA (top-sex-ster) - CLAUDE RINGER - CARL HOMMER - BARBARA VALENTINE e.v.a. Een „sex-bom"-bardement waar (de) B.B, niet tegenop kan. Alles uit goed voor u! Voor vrouwen die hun mannen iets meer gun nen dan een stropdas! Kijk rustig uw ogen uit.... 't is toch donker!!! (18 jaar) P S.: Carmen Baby U geniet zoveel meer!!! Dinsdag 9 september aanvang 8 uur. Zondag middag 7 september om 2 uur. MARSCHALL THOMPSON - RICHARD ARLENKIVA LAWRENCE in de technicolor: De heldhaftige tocht van drie mannen door een met bloed doordrenkt oerwoud. Sluipschutters noch de andere loerende gevaren der jungle konden hen van hun doel afhouden!!! Toegang 14 jaar. Zaterdag 6, zondag 7 september aanvang 8 uur. Zondagmiddag aanvang 5 uur. CHRISTOPHER LEE - BARBARA EWING - RUPERT DA VIES in de technicolor: De griezeligste, allernieuwste Dracula. De te rugkeer van de drinker van vrouwenbloed. Graaf Dracula slaat weer bloedig toe. Ga er be slist „niet" alleen heen!!! Toegang 18 jaar. Maandag 8, dinsdag 9 september aanvang 8 uur. Zondagmiddag 7 september aanvang 2.30 uur. HAYLEY MILLS - HYWEL BENNETT - JOHN MILLS in: Een hardverwarmende film over een intiem onderwerp. De eerste huwelijksnacht van twee jonge mensen. Een voortreffelijke, ontroerende film die u niet wilt missen!!! Toegang 14 jaar. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a* Morgenavond in gebouw „HERRIJST" in Westkapel Ie m.m.v. de damesgroep en komen ook. i Aanvang 7 uur. Entree 3,00 op zaterdag 27 en zondag 28 september a.s. Carnavalsvereniging „Vogelpiek". in het verenigingsgebouw ZONDAG 7 SEPTEMBER 1969 Aanvang 19.30 uur. Zaterdag 6 september om 8 uur. Zondag 7 sept. om 2.30 - 6.30 en 9 uur. Maandag 8 september om 8 uur Deze week reeds bren gen wij U een gloed nieuwe filmproduktie, met B.B. en 007 te za- men betekent dynamiet. „Shalako" een 5 mil joen dollar produktie van de grote Ameri kaanse regisseur EDWARD DMYTRYK. Verder ontmoet U in deze fraaie kleurenfilm sterren als STEPHEN BOYD - JACK HAW KINS - PETER VAN EYCK en VALERIE FRENCH. Een uiterst spannende avonturenfilm dia da stoutste verwachtingen overtreft. Reeds bij de start van het nieuwe filmseizoen is overal in den lande de belangstelling sterk toegenomen, hetgeen er op wijst, dat men er toch liever eens een avondje op uit trekt. (14 jaar) voor de eerste keer samen SEAN C0NNERY BRIGITTE BARDOT STEPHEN BOYD - JACK HAWKINS PETER VAN EYCK-WOODY STRODE HONOR BLACKMAN-ERIC SYKES ALEXANDER KNOX-VALERIE FRENCH Inein lilm van EDWARD DMYTRYK „SHALAKO" met JULIAN "MATEOSm DONALD BARRY Naar Je nnin v.'n LOUIS L'AMOUR Bawulnng van ClARXE REYNOLDS Scenario: I.J. GRIFFITH, HAL HOPPER en SCOT (INCH Regie: EDWARD DMYTRYK Prod: EUAN LLOYD TECHNICOLOR-FRANSCOPE 6-7-8 SEPTEMBER Pracht orgel van Cap. Beleefd aanbevelend E. de VILDER •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e HOTEL CAFé-RESTAURANT fl KAAI 1 - SLUIS tel. 01178-402-573 Annex LUNCHROOM - SNACKBAR Oude Kerkstraat 2 Café-restaurant met sfeer en gezelligheid ZEER LAGE PRIJZEN Trouw- en vergaderzalen tot 200 personen (met geluidsinstallatie) Eig. R. Minnebo-Ramnieloo AANVANG NIEUWE ÜANSLESSEN TE HULST Zondag 7 september a.s. om 2.00 uui - Leslokaal „Zaal de Ster". Inschrijving en inlichtingen vanaf heden dagelijks tot 8.00 uur n.m. Tevens gelegenheid tot bespreken van privé-Iessen en klubs. Privé adres F. v. Waesberghestraat 35, Hulst, telefoon 01140 - 2910. REEDS BIJNA 25 JAAR GOED EN GEZELLIG DANSONDERWIJS op zondag 7 september in Hotel Zeelandia m.m.v. Aanvang half acht. Jongeren Gemeenschap „Koewacht" II HEDEN VRIJDAG 5 SEPTEMBER OPTREDEN VAN HET ORKEST Vrij entree Geopend van 21.30 - 02.00 uur "(AXEL)? PSP Tengevolge van de grote uitbreidingen van onze fabrieken te Terneuzen zal ook onze bedrijfsbrandweer worden uitgebreid. Wij hebben nu vacatures voor. Kandidaten (tussen 20 en 40 jaar) dienen in het bezit te zijn van de diploma's brandwacht 1e en 2e klas. De werkzaamheden geschieden in een 24-uur dienst. Huisvestingsmogelijkheden zijn op korte termijn aanwezig. Indien u interesse heeft voor deze funktie schrijft u ri»n aan onze afd. Perso neelszaken op onderstaand adres onder nummer 385 DS POSTBUS 48, TERNEUZEN ■■[lilijjiipiH.1.PlWJ'll'mil III uilII III mil mam Gevraagd voor direct (leeftijd 20-35 jaar) Boekhoudkundig inzicht Op de hoogte van doorschrijf systeem. Brieven no. H 15311 bureau van dit blad. Binnenkort beginnen wij met de bouw van riante met garage geprojecteerd in het nieuwbouwplan van toekomstig centraal woongebied met landelijke ligging, 3 km van Goes, 4 km Veerse Meer en dicht bij rijksweg Goes—Vlissingen. Door ons efficiënte bouwen zijn wij in staat deze permanente bungalows met garage voor een tantastisch lage prijs te leveren Kortom een werkelijk 100% bungalow gebouwd uit klasse materialen. Door de zeer goede bouw kunnen wij voor U eventueel de totale kosten financieren, doch bij aankoop moet U beschikken over slechts Na gereedkomen van de bungalow kan dit bedrag dan weer verrekend worden. Om voor een top-financiering in aanmerking te komen wordt wel een ruim inkomen geëist. Wij zijn ervan overtuigd, dat indien U een bungalow zoekt bij ons kijken kopen is. Bezichtiging en verkoop vanuit Hotel Terminus te Goes (tegenover station) op vrijdag 5 en zaterdag 6 september van 2 tot 5 uur. Natuurlijk kunt U ook op andere tijden een afspraak maken. TERWELSTRAAT 14 TEL. 01100-8891 GOES KORSETTERIE - LINGERIE - BABY-ART. - KINDERKLEDING Westkade 102 - Telefoon 01158-1683 - SAS VAN GENT Invullen en opzenden aan bo venvermeld adres. Dan ont vangt u gratis en vrijblijvend Déwé kollektieboekje. Naam Straat Woonplaats U wilt een huis. dat voor u persoonlijk gebouwd lijkt te zijn. Dat goed gesi tueerd ligt, waarin u gezelligheid wilt vinden. Uw huis, uw kasteel, zoals de Engelsen zeggen. In Terneuzen staat zo'n huis. 5-kamer-woning, twee onder één dak. Een fijn huis, met een L-vormige woonkamer, een r-u-i-m-e woon kamer. zoals alle vertrekken in dit huis royaal bemeten zijn. Er is zelfs een garage bij met hobby-ruimte. Ruimte in het huis, maar ook rond het huis. In het uitbreidingsplan is gestreefd naar zoveel mogelijk privacy voor de bewo ners, zoals een tuin voor het huis en achter het huis. Klinkt ideaal, vindt u niet? Het is ideaalKijk maar eens naar de prijs: 754.475,- en daar moet nog de rijkssubsidie van af. En... daar het N.V. Bouwfonds Nederlandse Ge meenten de financiering voor u behar tigt - tot zo'n 90% - is de rijkssubsidie, direkt van de maandelijkse termijnen aftrekbaar. Inlichtingen. Bij het Bouwfonds Informatiecentrum in Terneuzen bent u op de kantoortijden altijd van harte welkom. Adres: Noordstraat 83. Of komt u eens langs op de bouwplaats, aan de Michiel de Ruytersingel in de Katspolder. Op zaterdag 6.13 en 20 september bent u daar tussen 11.00 en 16.00 uur welkom. Eerst thuis even rustig de uitgebreide documentatie door kijken? Bel even 01150-3282. - y f -J'2"'y VV T'w -.V J r .7 -k'"-. Y 77 ■kY-iYj H -Af >tK Enorme drukte bij het (Van onze show-red DüSSELDORF Me dringen zich voor de Iedereen wil zoveel vooraan komen. Kindere een blaadje papier en p de hand. Het verkeer in is gestremd. Kaarten voi zijn allang niet meer te De sterren zelf zullen a: De belangrijkste, en da iedereen voor, is dat kl getje uit Nederland, der oud. Zijn naam is natuur) tje, in sommige kringen tegaal van Bleyerheide" j I Inderdaad, de 1,54 meter f tenmiljonair heeft zijn eer I hoofdrol verwezenlijkt in d< I .^Een hart gaat op reis" Ter ere van de première j viertal Duitse bioscopen zj lerlei toestanden. Na de film worden de b< ste filmspelers en -speels het publiek voorgesteld: eei applaus. Heintje komt op: geklapt, gejuichd, gestampt, men gegooid, snel een foti knipt. Heintje gaat twee lie gen, „Ich sing ein Lied f en na wat lieve woordjes tu een nieuwe: „Scheiden tut Kinderen die graag een hanc willen hebben of een cadea fen aanbieden, worden door dy-guard" op een afstandje g fn een veilig zijgangetje, w Limons („zeg maar Heietj< gedirigeerd is, weet een kis DC door te dringen. Ze heeft bloemen van haar moeder gekregen. Ze wil een lief v zeggen („Heintje je bent m vriendje, en nu wilde ik je Jammer, Heintje hoort het maal, draait zich om en laat WAAROM is Heintje (u weet vanger) zo populair? De Du ziek-socioloog prof. dr. Alpi nermann, directeur van het ,m assacommunicatie aan versiteit van Keulen, weet njn te vertellen. Let maar I h"»8 succes, zegt hij I rmS sociale groepen I jre £en0ratie, moeders e I ers en °°k wel schoolkj Kn dat komt niet, omdat He 001 zuigt, maar omdat zijn vn melodieën aansluiten op 'hiïe ™ensvo°rstellingen, moti oenoeften aan een bepaald so< ven' 016 1T1 die sociale gro Volgens de prof. vinden d( van Heintje in zijn lie< zekere protesthouding terug liike ff zo vol onl techniek zit. In die wen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 10