bleef ploeg ïlaats OPLOSSING BLEEF UIT ok commissie Aiield de mond EINDELIJK NEDERLAAG VOOR LEEDS UNTTED In gesprek tussen De Jong en Kleyn 8M livisie WERELDBEROEMD DOOR KWALITEIT BTCI-JEUGD KAMPIOEN Record van Sagitta op estafette adidas Over twee weken pas uitspraak jrOKjL KORT ste (livisie ede :- STANDEN 1 E Wageningen. Commentaar ATLETIEK boeimeersingel 6 breda tel. 24400 Sporthuis Antoine Sporthuis Brejaart Sporthuis Ant. Linskens Sporthuis STOOP OERDÊ SPORTPAGINA DE STEM VAN MAANDAG 1 SEPTEMBMER 1969 67-SPARTA: Onder het oog idscoach Georg Kessler kwam tot een 1-0 zege, hoewel AZ gehele wedstrijd sterker is ge ile Rotterdammers hebben •ornamelijik moeten beperken ledigen, istensen 0-1; scheidsrecihter ^ns, toeschouwers 8.000. -TELSTAR: De mentale steun Utrechtse studenten, die mas ar het stadion waren gekomen )S aan te moedigen heeft niet sn, want de gasten wonnen Een juiste uitslag, want Tel- is de betere ploeg, unissen (strafschop) 0-1'» rechter Boosten, toeschouwers (Van onze sportredactie) STEENBERGEN De affaire die sinds enige weken rond de Steen- bergse atleet Ad de Jong speelt, zal nooit tot een oplossing komen. Dat mag geconcludeerd worden uit het gesprek, dat Ad de Jong zaterdag in Steenbergen met Jan Kleyn, de voor zitter van de n.t.c. van de KNAU, in het bijzijn van Diomedon-trainer Henk Snepvangers had. Uit het on derhoud is namelijk niet naar voren gekomen of er een belofte is gedaan of gesehonden. Het ziet er niet naar uit dat dat in de toekomst wel zal gebeuren. Ad da Jong büjft bij ziin bewering dat n.t.c.-lid Hes Grewer (wiens naam hij in eerste instantie iet PrUs wilde geven „om geen na- en te noemen", maar waar hij later iet meer onderuit kon. omdat Henk nepvangers hem openbaar had ge naakt) de toezegging heeft gedaan. Srewer ontkent hardnekkig, dat hii ie atleten valse voorspiegelingen leeft gedaan. De heer Kleyn stelde nog voor een ■egeling te willen treffen voor een iiscussie tussen De Jong en Grewer „in een persoonlijk gesprek kan iet zÜn dat bepaalde zaken duidelij ker worden" maar daar voelde de Steenbergenaar niets voor. „Dat is zinloos. Grewer blijft toch ontken nen en ik hou vol dat hij het gezegd heeft. Ik kreeg toevallig vandaag een brief van Ad van Boekei. Hij schreef dat hij er ook helemaal achter staat. Laat Grewer maar een brief schrij ven, waarin hij zijn argumenten kan uiteen zetten. Dan stuur ik hem er wel een terug met wat ik ervan vind". Aan dat verzoek beloofde de heer Kleyn zullen voldoen. De heer Kleyn zei zich goed te kun nen voorstellen, wat er zich heeft af gespeeld na afloop van de zeslanden- wedstrijd in Madrid. „Ik proef de sfeer. Iedereen was natuurlijk laaiend enthousiast over die 40.3. Dat is van zelfsprekend, maar in dat enthousias me zijn er waarschijnlijk bepaalde dingen verkeerd overgekomen". Daar onderbreekt Ad de Jong de Breda- naar en merkt op: „En toch blijf ik erbij, dat hij het heeft gezegd". „Hes is sportief genoeg om een fout te be kennen", repliceert de heer Kleyn Hier mengt Henk Snepvangers zich in het gesprek. „Ik ken Hes Grewer goed. Hij gaat amicaal met de atleten om, slaat ze op de schouder en zegt: „Hoe gaat het ermee". Ik kan me le vendig voorstellen dat hij het ge wraakte in zo'n situatie heeft gezegd. Ik heb het ook direct aangenomen, toen de atleten het me vertelden. Jan van Heek (de trainer van de estafet teploeg) was er ook heilig van over tuigd". Ofschoon dus niet kan worden aan getoond, dat Hes Grewer de omstre den belofte heefi gedaan, blijft het een bedenkelijke zaak, dat in ieder geval de indruk bij de at'eten is ge wekt. dat zii reë'e uitzichten op Athe ne hadden. Vast staat dan ook dat de heer Grewer weinig tactvol is op getreden. Dat had zonder m»er voor komen moeten worden. De heer Kleyn geeft toe dat het wekken van indruk niet valt goed te keuren. „Ik heb deze kwestie eergisteren in een vergadering naar voren gebracht en gewaarschuwd niet in aanwezigheid van atleten dingen te zeggen, d'« ver keerd opgevat karnen worden. Zo zie je maar weer dat het voor ons ook nog leerzaam is geweest!" De strijdvraag is blijven bestaan maar toch heeft het in bijzonder pret tige sfeer verlopen gesprek, waarbij je bijna niet van twee partijen kon spreken, een winstpunt opgeleverd. De heer Kleyn heeft de bij Ad de Jong bestaande twijfels, dat bij de samenstelling van de Nederlandse af vaardiging voor Athene de 4 x 100 meter-estafetteploeg niet of nauwe lijks een punt van discussie zou zijn geweest, weggenomen. Ad de Jong blijft bij zijn besluit niet aan de interlandwedstrijd Noor wegen - Benelux mee te doen. Daar bij speelt it tweede instantie mee een bijzonder negatief verslag over de Nederlandse kampioenschappen in het officiële orgaan van de KNAU. Atletiekwereld, en het feit dat de Steenbergenaar het bijzonder druk heeft. Hij is sinds veertien dagen on derwijzer in Halsteren en volgt bo vendien tweemaal in de week 's avonds een cursus lichamelijke op voeding akte L O m Breda. Overigens he-ft het niet veel ge- schee'd of Ad de Jong was helemaal uit d? atletiek verdwenen. „Ik heb er na al die zaken s"-'ci's over gedacht te stenoën, maar Henk (Snepvangers red.) heeft me overgehaald toch door te gaan". HEIN GROOTHUIS IN 'T Ad de Jong: „Ik was bijna met atletiek gestopt" SCHEIDSRECHTERS ZWEGEN 0 RSr' ius Michels: nog niet alle pro- :men opgelost. -GVAV 2-0, DS-Telstar 0-1, fSV-ADO 3-1, 2-1, Haarlem-Go Ahead 1-1, arta 0-1, Ajax-NEC 2-1. (Van onze sportredacteur) BREDA Arie van Gemert, Ad Boogaerts en Joop Martens lebben dit weekeinde gezwegen. „De drie van de scheids- eclitersrel" weigerden commentaar op de maatregel die de anstellingscommissie van de scheidsrechters in het betaald oethal nam. Men zal het intussen wel weten: Van Gemert en loogaerts (beiden gesierd met 't predikaat „internationaal") ijn op non-actief gesteld naar aanleiding van uitspraken in et weekblad „Voetbal Internationaal". Een opzienbarende in- ■eep van de scheidsrechters-autoriteiten die met deze beslis- Ajax- STAND 4 4 0 Feijenoord-DWS FC Twente-SVV Holland Sport AZ ng een storm lossloegen, maar waarover verder op dit mo len i niemand wil praten. De betrokkenen niet en de collega's iet. ad Sport vente head 13- 11- 7- 5- 5- 6- 8- 7- 4- 7- 5- 6- 3- 3- 4- 0- 2- 1- l;e - Elinkwijk 0—1, HVC - Vo lkers 10, Veendam - Volen- -0, SC Cambuur - RCH 40 Bosch - DFC 0—0, Fortuna VI. fles 10, Graafschap - Excelsioi rBlauw Wit - Willem II 33. STAND 3 3 lm II v Wit Idam llen Bosch lvijckers Itna VI. I:wijk lidam Tambuur I Isior Jse Icles Vond Sp. ïschap PROGRAMMA Volewijckers - Vitesse, HVC, RCH - Veendam, Hel- J Sport - SC Cambuur, DFC iHeracles - FC Den Bosch, Ex- Arie van Gemert en Ad Boogaerts lelden in dit rumoerige stadium ant dat is het) geen behoefte aan in nadere verklaring, wat ze vrien- lijk, beleefd en zeer beslist mee- elden. Het bestuur van de aanstel- igscommissie bes-loot eveneens de ond dicht te houden, zodat het nog eeds raden is naar de precieze mo- iven die de toorn opwekten en de wikkeling van deze strafzaak, raagt men tenslotte naar de reacties Van Gemerts en Boogaerts col- ga's, dan volgen er evenmin ant- oorden ook al is het een publiek ge- im dat velen al enige tijd kritiek ibben op de werkwijze van deaan- illingscommissie waarbij dan de tam van ex-soheidsrechter Joop artens meestal centraal staat. Hij niet populair, Joop Martens die in jaren dat hij zijn functie bekleedt ït bepaalde regelmaat betrokken ïkte bij conflicten. Hij hield er een 'Sitt - Helmond Sport 10, F( lensieve ruzie on na met Leo Horn, T-4-C1/-1 n n VI r I1. rJ t kwam tot een geweldige botsing ït Jan Bronkhorst, twee jaar gele- n vormde hij het ongezellige mid- Ipunt van een opruimingsactie laraan Piet Roomer zich waagde en trekt hij de aandacht met „de t Van Gemert-Boogaerts", want •t de wind uit zijn hoek waait staat ;1 vast. Martens is een invloedrijk man inen de aanstellingscommissie en heren Boogaerts en Van Gemert bben enkele scherpe opmerkingen ijj er hem gemaakt in Voetbal Inter- tional. In dat blad zegt Boogaerts: ■ch. Martens Ieder heeft zijn 2- 'en stijl. Ik zou de stijl Martens 1, ït willen overnemen". Vraag van i- ,.Die stijl is toch verleden tijd", 'ogaerts: „Even goed staat hij zijn inier toch maar bij andere jongens Volei:'J te pompen. Keizer uit Volendam ot DWS-NAC. Komt die kleine izer na afloop de bestuurskamer inen. Die wil bij dat bestuur gaan de divisie: NOAD - Velox 0- ZFC 2—0, AGOVV - EDO FC VW - Limburgia 01, R°'j - Eindhoven 11, Herme Heerenveen 32, SC Drente 00, Wageningen - Baroni'j - Fortuna VI., Willem II - D' ten> bij Stoop en Solleveld. Komt ichap en Elinkwijk - Blau» lange Martens en dan staat hij t kwartier voor dat kleine Kei- :tie. Kom nou". Van Gemert: „Zo al je het zelfvertrouwen bij zo'n ïgen weg. Je moet altijd eerst de sitieve punten naar voren halen dan pas de negatieve". Verder i Gemert en Boogaerts het o-ver |t al te sterke niveau-verschil bij .aanstellingen („Ik floot NAC- [jjenoord, uitverkocht huis. De vol de zondag kreeg ik Baronie-Roda, misschien 200 toeschouwers. Dat 'f E,ek,\ blat scheelt echt in je con- tratie aldus Boogaerts), over een met de voorzitter van de bond Bertus Aussum (verko- van Opel terwijl Boogaerts in l .^wagen doet) en over het beleid honorering (honderd gulden, jcht welke divisie). ainstellingscommissie heeft er t over opgewonden, maar naar het e" „wat" precies vraagt men Scefs. Joop Martens geeft geen mentaar en voorzitter Henny van verbleef in deze woelige dagen -aken in Leipzig. Aangenomen worden dat Arie van Gemert en I m °°EaerEs deze week op het mat- oeten komen en misschien dat PROGRAMMA EE na e achtergronden van deze af tand - NOAD, EDO PEC, Lltf'i wel kokend worden. Er is AGOW, Eindhoven - geval behoefte aan. fcnveen Roda JC, RBC - Hei" IdVS, Baronie - SC Drente e" STAND 2 2 0 0 4 5-2 es DVS 3 2 0 1 4 11-4 3 1 2 0 4 1-0 urgia 3 2 0 1 4 4-7 2 1 1 0 3 F-2 3 1 1 1 3 4 lie 3 0 3 0 3 4-4 toven 3 1 1 1 3 3-3 3 1 1 1 3 1-1 ningen 3 1 1 1 3 4-4 rente 3 1 1 I 3 2-4 inveen 3 1 0 2 2 7-6 3 1 0 2 2 2-3 JC 3 0 2 1 2 2-5 3 0 2 1 2 1-3 and 1 0 1 0 1 2-2 2 0 0 2 0 2-6 (Van onze sportredactie) BREDA Kort voor het ter per se gaan van deze editie, kregen wij telefonisch contact met aanstellings commissie-voorzitter H. van Dalen, die voor zaken op de Leipziger Mes- se vertoeft. Zijn reactie op de gang van zaken rond de heren Van Gemert en Boogaerts: „Veertien dagen geleden, toen we met alle scheidsrechters van het be taalde voetbal in Zeist bijeen waren, heb ik aan het slot van de bijeen komst gevraagd wie er nog wat te zeggen had, of er nog iemand op- of aanmerkingen wilde maken of er nog kritiek was. Noch de heer Boogaerts noch de heer Van Gemert heeft toen iets van zich laten horen. En dan ineens deze kritiek. Ik vind het niet alleen dom van beide heren, maar bovendien ongepast. Als zü toen hun bezwaren naar voren had den gebracht, zou ik nu niets hebben gezegd. Dan hadden zij de juiste weg bewandeld. Maar nu dit verhaal, nog maals het is beneden peil. Ik heb er niets op tegen wanneer scheidsrechters zich laten intervie wen, maar de kritiek die de he ren Boogaerts en Van Gemert heb ben geuit op mijn mede-commissie lid Martens, vind ik beneden peil. Daarom is tot deze maatregel beslo ten. Over veertien dagen zal een on derzoek worden ingesteld. Als ik te rug ben uit Leipzig zullen de he ren Boogaerts en Van Gemert in Utrecht worden gehoord door de scheidsrechterscommissie. Er zal dan definitief worden bepaald wat er gaat gebeuren". ZWEMMEN In het zwembad Rielerkolk te Deventer zijn in win derig en koud weer (temperatuur wa ter zeventien graden) wedstrijden voor de Zwemkroniekbeker gehou den. De resultaten waren: 3 kilome ter vrije slag dames: 1 Yvonne van Kuilenburg (HPC) 43.59,5; 2 Trudy Jansen (Wychen) 45.47,2; 3 Linda ten Veen (De Robben) 46.03,0; 3 km vrije slag heren; 1 Prins (Njord '59) 42.21,1; 2 Ruygrok (ZWV) 42.47,0; 3 v. d. Kamp (Dolfijn) 44.25,0; 3 km schoolslag dames: 1 Marjan Janus (HPC) 53.49,5; 2 Joke van Gijn ('t IJ) 55.05,0; 3 Lucy Groen (Wychen) 55.27,8; 3 km schoolslag heren: 1 (Zian) 51.09,9; 2 Elgersma 51.18,5; 3 Uittenhout (HPC) De aanstellingscommissie van de betaald voetbal scheidsrechters is klein van samenstelling (drie perso nen) en bezit volledige autonomie. Een dergelijke structuur laat alle ruimte om „voorvallen" uit te doen groeien tot „conflicten"En dat nu is gebeurd in de zaak Van Gemert-Boo gaerts. We kunnen ons voorstellen dat bepaalde uitlatingen van deze twee scheidsrechters minder goed gevallen zijn bij de autoriteitenmaar we kun nen ons niet voorstellen dat het no dig was er in deze vorm op te rea geren. Boogaerts en Van Gemert heb ben het recht om hun mening te uiten, zoals ze het recht hebben er een andere visie op na te houden en kritische opmerkingen te maken waar ze menen dat het nodig is. Het hoofdstuk „meningsuiting" is voor de scheidsrechterscommissie altijd al een moeilijk te verwerken materie geweest. Een spreekverbod aan de leden (ze dienen voor een interview toestemming te vragen, wat Boogaerts en Van Gemert overigens ook deden) een jaar of wat geleden ingevoerd, is er een bewijs van. De scheidsrechters commissie, is men geneigd te denken, voelt er niets voor de honderdduizen den voetbalfans die wekelijks gecon fronteerd worden met de arbitrage enig inzicht te verschaffen in het be leid. Voor de honderdduizenden dan, waren de woorden van Van Gemert en Boogaerts bedoeld. Wat dan ten slotte nog blijft zijn de vraagtekens bij de opmerking die voorzitter Van Dalen ons gisteravond laat vanuit Leipzig gaf. Waarom werd er bij de scheidsrechtersbijeenkomst enkele weker geleden niet gesproken? En dan de laatste brandende vraag: is het niet sterk af te keuren dat de heren Van Gemert en Boogaerts pas gehoord en definitief gestraft worden als de heer Van Dalen terug is van een zakenreis (over, schik niet, 2 weken)? Bartcls (ZZPC) 51.22,8. JUDO Het bericht dat Neder land zijn ploeg voor het wereldkam pioenschap judo in Mexico uit finan ciële nood heeft moeten beperken tot drie man, staat in schrille tegenstel ling tot het totaal aantal deelnemers aan de titelwedstrijden in Mexieo- City, die van 23 tot en met 26 okto ber a.s. worden gehouden. Een halve maand voor de sluiting van de in schrijvingstermijn hebben zich na melijk reeds meer dan tweehonderd wedstrijd-judoka's uit dertig landen opgegeven. Dat is nu al aanzienlijk meer dan bij de vorige wereldkam pioenschappen in Salt Lake City, toen het aantal deelnemers slechts 107 bedroeg. TURNEN De Nederlandse heren turn ploeg, die zaterdag 6 september in Billingham tegen Engeland cn Zweden uitkomt, is ais volgt samen- gestéld: Hans Gunneman, Cor Smul ders, Amoud v. d. Zeeuw, Gerrit ten Bas, Alex Knip en Peter Karregat. Ab Wijma is reserve. HOCKEY Het Australische hockeyteam dat 'n trip door Nederland en Zuid-Afrika gaat maken, is in Adelaide samengesteld. De ploeg, die Australië op 28 februari verlaat, be staat uit; doelman: J. Humphries (Tasmania); achterspelers K. Leh- mann (Queensland) en C. Quinn (Nieuw-Zuid-Wales) aanvoerder; half spelers: D. Hirst (Queensland), H. Scragg (Queensland) en E. But cher (West-Australië)voorspelers: J. Goodwin (Zuid-Australië), E. Carr (Nieuw-Zuid-Wales), A. West (Queensland), H. Brown (Victoria) en E. Pritchard (Zuid-Australië). BADMINTON De Nederlandse baldmintanptoeg, dlie zaterdag 6 sep tember in Amsterdam tegen het team van Wales uitkomt, bestaat uit de volgende spelers en speelsters: Ma rian Luesken, Felice en Mirette de Nooyer, Pim Jansen, Ruud van Gin- neken, Piet en Boudewijn Ridder, Vic Leuniissen en Ad Verhoof. De lamdenwedstrijd omvat vier heren- enkel-, twee damesenkel- en vijf dub belspelen. HONKBAL Europhon Milaan heeft in München de Europese beker voor landskampioenen gewonnen door in de finale Corte Ingles uit Madrid met 60 te verslaan. Bij de Italianen waren Silva en Cavazzano de beste spelers. (ADVERTENTIE) De ploeg van ADA, die kampioen werd op de 4 x 209 meter tijdens de Nederlandse estafettekampioenschappen in Den Haag. V.l.n.r. Miep van Beek, Dia Hoff, Wil Kokx en Mieke Sterk. (ADVERTENTIE) LONDEN (ANP) Leeds Uni ted is tot staan gebracht. Na vier en dertig wedstrijden achtereen onge slagen te zijn geweest een nieuw record in de Engelse league kwam zaterdag de eerste nederlaag. Het jeugdige Everton bleef na een spannende strijd op Goodison Park met 3-2 de meerdere nadat de lijst aanvoerder een voorsprong van 3-0 had genomen. Joe Royle Enge- lands meest belovende aanvalsspits met twee treffers en Jimmy Hus band brachten de supporters tot uit zinnige vreugde. In de tweede helft vocht Leeds onder de bezielende leiding van Billy Bremner fel terug. Bremner bracht de achterstand te rug tot twee doelpunten en een kwar tier voor het einde zorgde Alan Clar ke. voor 165.000 pond sterling aan gekocht en daarmee de duurste spe ler van Groot Brittanmië, voor 3-2. Verder liet Everton het niet komen. Stadgenoot Liverpool reikte slechts tot een gelijkspel (1-1) in de uit wedstrijd tegen Sheffield Wednesday en hierdoor kwam Everton alleen aan de leiding met 13 punten uit 7 wedstrijden. Chris Lawler scoorde voor Liverpool. Jimmy Greaves, vorig seizoen top scorer, speelde zijn driehonderdste wedstrijd voor Tottenham Hotspur en (ADVERTENTIES) hij vierde dit feit met zijn 215e lea- guedoelpunt, waarmee de Spurs nog juist Ipswich Town van zich af kon den houden: 3-2. Wolverhampton Wanderes leed zijn eerste nederlaag (0-1) tegen Coven try City en deelt nu de derde plaats met Coventry en nieuwe Derby Coun ty, dat West Bromwich Albion met 2-0 de baas bleef. (Van onze tennismedewerker) BREDA Het jeugdteam van de Bredase tennisvereniging BTCI is zegevierend uit de te Hilversum ge speelde wedstrijden om het natio nale jeugdkampioenschap gekomen. De „Markbewoners" kwamen in be zit van de Nederlandse titel door een 52 overwinning op Hooger- heide. Zaterdagmiddag werd een stand van 31 tegen Enschede bereikt, waarbij het herendubbel wegens de snel invallende duisternis vroegtij dig moest worden afgebroken. Gisteren traden de jeugdige spe lers (sters) van BTCI in het strijd perk tegen het Hiiversumse „Hoo- gerheide". De Bredase formatie kwam met een 31 voorsprong udt de enkelspelen en na een aantal ze nuwslopende dubbels werd het ten slotte 52. De dertienjarige captain Jan Buise mocht na afloop uit handen van de heer Verheul, competitieleider van de KNLTB, een fraaie wisselbeker in ontvangst nemen. Zij teamgenoten Lenneke te Kiefte, Mar ja Huisman, Hans Meeuwse, Marcel Redelijk en hijzelf kregen als blijvende herinne ring een fraaie medaille. DEN HAAG Dat de Amsterdam se verenigingen Sagitta en ADA bij de dames de toon aangeven is bij de strijd om de nationale estafette-ti- tels, die zaterdag en gisteren in Den Haag werd gehouden, weer gebleken. Sagitta veroverde twee kampioen schappen en ADA een. Sagitta dat de lang door een ernstige blessure geplaagde Tilly van der Made weer in de gelederen had, vestigde zater dag, toen de weersomstandigheden bepaald niet ideaal waren, het was vrij fris en er viel een koude regen, een nieuw Nederlands record op de 4 x 400 m. Tilly van der Made, Betty Kok, Willy Wokke en nationaal kam pioene Stans Brehm noteerden een tijd van 3 min. en 51.3 sec., waarmee zij het record van ADA 1.1 seconde scherper stelden. Tilly van der Made, die nog steeds hoopt op afvaardiging naar de Euro pese kampioenschappen in Athene, maakte met een officieuze tussentijd van 55.- sec. bepaald geen slechte ren tree. Het is echter de vraag of de KNAU de Leimuidense die gisteren ook goed voor de dag kwam op de 200 m., nog een kans wil geven zich voor Athene te kwalificeren. Sagitta veroverde na felle strijd met ADA ook de titel op de 4 x 100 m. in 47.4 seconden. ADA finish te 0.2 seconden later. Gisteren re vancheerde ADA zich echter op de 4 x 200 m., dankzij een sterke laatste 200 meter van Mieke Sterk. ADA zegevierde in 1.39.9, ruim boven het nationale record van Sagitta (1.38.1), dat op 0.3 seconden genoe gen moest nemen met de tweede plaats. Bij de heren werd het gemis aan scherpe tijden ruimschoots vergoed door de felle strijd die op de meeste nummers werd geleverd. Vooral de 4 x 1500 meter en de 4 x 800 meter leverden een boeiend kijkspel, waar in Metro en Ciko '66 domineerden. Metro won op de eerste dag het lang ste estafettenummer in 16.14.8, gis teren bleek Ciko '66 de sterkste op de 4 x 800 m. De Arnhemmers had den het geluk dat de laatste Me tro-man 400 m-loper Henk van der Horst, zijn part van de race bijzon der ontactisch liep, waardoor hij in de eindsprint moest buigen voor Van der Boom. Ciko '66 won hetzelfde nummer ook bij de junioren, waarmee deze Arnhemse hoofdklasser bewees over goed materiaal op de middenaf stand te beschikken. Adidas-„Mondial" met de nieuwste schroefdoppen. Uiterst licht, breed model, helemaal gevoerd en uit een stuk. ca.52,50 Adidas-„V.V.O. de Bols" met schroefdoppen, ca> 39,75 Adidas-,,Mexico" Polsterrand en versterkte neus. ca. 26,90 Adidas-„Va!encia" vanaf maat 31, met Schroefdoppen. ca. v.a. 31.90 Adidas-.,Brasii" vanaf maat 28, met witte noppenzooi. ca. v.a. 19,5Ó Vraag Adidas Katalogus aan bij Importeur: J. van'Kooyk, Postbus 27, Valkenswaard. BLOEMENMARKT 2 ROOSENDAAL VEEMARKTSTRAAT 30 BREDA TEL. 33975 NISPENSESTRAAT 10 TELEFOON 3 68 19 ROOSENDAAL ZUIVELSTRAAT 18 BERGEN OP ZOOM

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 7