Yan Gemert en Boogaerts op non- im ïstafetle-record Voor Ad de Jong hieven LEIDERS ONGESLAGEN DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND vragen SAMYN OVERLEDEN VERVANGEN Ploeg voor kleine Tour Toto 4 ITTERS lSSERS HULST >t vrijdag gr /aalf uur VS {werkelijk reageert. Ajax kon zich tegen NEC nog juist redden en won met 2-1. XI I IX X 1 I X I 1 X 1 I 1 IX IX X| 1 X 1 I 1 IX 1 lx IX 1 IX 4 t ingang van 1 septe* inig gehouden van GEEN COMMENTAAR OP STRAF rum in het i. iJPFITTER. ervaring kunnen worden I SERS. opgedane ervaring duren lingen 3-8 weken. Na een wordt u geplaatst op een in welke zich in hoofdzaak winden. Plaatsing elders in slijk. i verkregen worden op I tussen 19.00 en 20.00 u. ireaus te ETTEN, Vine. :n te ZEVENBERGEN, waar een Wescon-verte- vezig zal zijn. osten worden vergoed. I (ie dienst is plaats er-constructeur, be- stallaties of onder- uts) opleiding, afd. tgelijke werkzaam- rtrekking, goede so kkring. DEN HAAG De Nederlandse estafette-kampioenschappen hebben en nieuw Nederlands record opgeleverd. Op de 4 x 400 meter liep de loeg van Sagitta onder slechte weersomstandigheden 3-51.3. Ook de tel op de 4 x 100 meter ging naar Sagitta. Het kampioenschap 4 x 200 .eter kwam terecht bij ADA dat dat feit vooral dankte aan Mieke terk, op de foto boven tijdens de wissel met Miep van Beek. (Zie erder de derde sportpagina). (Van onze sportredactie) STEENBERGEN Jan Kleyn, de voorzitter van de nationale technische commissie van de Koninklijke Ne derlandse Atletiek Unie, en atleet Ad de Jong hebben gisteren ten huize van de familie De Jong in Steenber gen een gesprek gevoerd. Aanleiding hiertoe vormden uitlatingen van Ad de Jong op 17 augustus tijdens atle tiekwedstrijden in Uden, waarover wij uitvoerig berichtten. In het kort kwam het erop neer dat de n.t.e. van de KNAU de atleten van de 4 x 100 meter-estafetteploeg, die in Madrid 40.3 liepen - drietien- de seconde boven de limiet voor de Europese kampioenschappen - be loofd zou hebben naar Athene te mo gen indien zij tijdens de nationale kampioenschappen drietiende secon de onder hun persoonlijk beste tijd kwamen. Ad van Boekei (PH-Vught), die in de halve finales zijn beste tijd van 10.7 op 10.4 bracht, zorgde daar alleen al voor, maar uitzending naar Athene bleef achterwege. Ad de Jong (Diomedon) stelde zich daarop niet beschikbaar voor de Benelux-ploeg, die op 6 en 7 september in Oslo te gen Noorwegen uitkomt. Ook na het onderhoud tussen Jan Kleyn en Ad de Jong zijn de vraag tekens rond deze kwestie blijven be staan. De Amsterdammer Hes Gre- wer, het lid van de n.t.c. dat volgens Ad de Jong in Madrid de belofte heeft gedaan, ontkent namelijk het hem ten laste gelegde. Ad de Jong op zijn beurt, gesteund door de an dere leden van de estafetteploeg, blijft bij hetgeen hij over deze affaire heeft gezegd. Het enige positieve van het gesprek is, dat er begrip ge kweekt is. Het is Ad de Jong nu dui delijk dat er wel degelijk over uit zending van de estafetteploeg is ge discussieerd. (Zie verder de derde sportpagina) Scheidsrechter Ad P.ocgaerts, een van de twee gestraften. (Van onze sportcorrespondent) GENT In het universiteitsziekenhuis van Gent is zaterdagochtend de Franse beroepswielrenner José Samyn overleden. Hij kwam maan dag ernstig ten val in de ronde van Zingem en werd met een schedel breuk naar het ziekenhuis gebracht. Hij leefde vanaf dat moment in groot levensgevaar. Zaterdagochtend nog maakten de behandelende geneesheren een electro-encefalogram, dat geheel zonder reliëf bleef. José Samyn werd 23 jaar. (Van onze sportredacteur) BREDA Betaald voetbal scheidsrechter Arie van Gemert (Dubbeldam) en Ad Boogaerts (Dordrecht) hebben een gedwon gen rustdag gehad, gisteren. Boo gaerts ging met DFC („Ik ben er met hart en ziel aan gebonden") naar de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch en Arie van Gemert zocht met zijn gezin ontspanning buiten de voetbalhekken („Als ik niet hoef te fluiten, ga ik nooit kijken. Dan is zo'n dag voor mijn gezin"). Beide arbiters kregen vrijdag per telegram en zaterdag via een aangetekende brief bericht dat hun aanstellingen waren inge trokken. Van Gemert zou Feljen- oord-DWS gefloten hebben, Boo gaerts WV-Limburgia. Maar dat hoefde ineens niet van de scheids- rechterscommissie die verbolgen raakte over opmerkingen van de twee scheidsrechters in het week blad Voetbal International- Ze werden door de aanstellingscom missie op non-actief gesteld. Ge vraagd naar commentaar, bleek geen van de betrokkenen dit weekeinde bereid tot praten. Wat inmiddels wel bekend werd: De KNVB heeft voor de interland Noorwegen-Frankrijk die Boo gaerts zou leiden (en waarbij Van Gemert als grensrechter was ge kozen) Lou van Ravens aangewe zen. Meer over dit scheidsrech- ters-conflict op de derde sport pagina. In het gewraakte interview maak ten Boogaerts en Van Gemert enkele opmerkingen over aanstel lingscommissie-lid Joop Martens (foto hoven), „wiens stijl ik niet zou willen overnemen", aldus Boogaerts. (Van onze sportredactie) AMSTERDAM De Nederlandse ploeg voor.de Ronde van de Toekomst die op 11 september in De Mans be gint, is bijna compleet. De sportcom- missie van de KNWU heeft in overleg met coach Joop Middelink, die zelf als ploegleider zal optreden, zes „de finitieven" aangewezen voor dit eve nement: Fedor den Hertog (Amster dam), Joop Zoetemelk (Rijpwetering) Popke Oosterhof (Eelde), Jef van der Burch (Berkel-Rodenrijs), Thijs de Koning (Scherpenzeel) en Henk Ben jamins (Hollandsche veld). Ingeschreven zijn voorts Piet Hoek stra uit Dokkum, Tino Tabak (Am stelveen), Jan Spetgens (Someren) en Henk van Vucht uit Boxtel. Uit dit kwartet zullen de overige twee deel nemers worden gekozen. Een selectie is zaterdag 6 september dn de Ronde van de Achterhoek. Joop Middelink vertrekt niet met een kopman „Ik laat het van de pres taties in de eerste dagen afhangen wie mijn beschermde man wordt", zo zei de Amsterdammer. Hij zal in de ze etappewedstrijd worden bijgestaan door de ex-professional Sjoerd de Vries, die als chauffeur meerijdt. Ver der gaan mee soigneur Henk de Haan en mecanieiën Jan Spenkelihk. (Van onze sportredactie) BREDA In de eredivisie hieven de koplopers Feijenoord en Ajax on geslagen. De Rotterdammers hand haafden zich bovenaan op de ranglijst door een beter doelgemiddelde. Beide ploegen hebben het overigens bijzon der moeilijk gehad. Ajax is zelfs te gen NEC goed weggekomen, want tot ver in de tweede helft zag het er naar uit dat de Nijmegenaren, die via de uit een amateurclub gekochte Ooster- veld op 1-0 waren gekomen, voor sensatie zou gaan zorgen. Het liep anders, want Ajax won tenslotte met 2-1. In Rotterdam deed Ruud Geels in de wedstrijd tegen DWS de geschorste .Kindvall volle dig vergeten. Hij scoorde drie prach tige doelpunten. 'NAC-GVAV DOS-Telstar Twente'-SW PSV-ADO Holl. Sport-MW Haarlem-Go Ahead AZ '67-Sparta V eendaim-Volend. Port./Sitt.-Helm. Sp. Den Bosch-DFC Graaf sch..-Excelsior WV-Limburgia Roda JC-Eindfaoven Aantal deelnemers 772.628; Inleg f 1.636.470; Prijzenbedrag f 736.411; le 'en 3e prijs f 220.923; 2e en extra prijs f 147.283. Zondagavond waren op het bureau van de sporttoto in Den Haag vijf meldingen van een geheel juist ingevulde kolom binnen gekomen. iiSiiiiiilIiliiiiiiii' .i.jj|j Moment uit de wedstrijd Ajax—NEC. Piet Keizer 5r a- —.vu op het Nijmeegse doei.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 5