BOSCH ZEILERS GEHANDICAPT DOOR WINDSTILTE A rust tusser I*-;- Kille zwemwedstrijd in Veerse Meer Lewedorpse Boys won Mes-toernooi Wedstrijd op Veerse Meer W estduitse ploeg voor Athene BEVOL] pin» suil Noodtribune stortte in: 200 mensen gewond S. v. d. Hoofd oppermachtig in zware zwemwedstrijd Aardappel afwasmachine I BOSCH Jbrvics N.V. APS BREDA Breskens eerste in toernooi van Robur Geleen en Rapide winnaars van hockey-toe rn ooi AFC won in Vlissingen „Zilveren Schip" EIONTERUITERS: SUCCES IN LOKEREN Voetbal Arnemuiden en Wolfaartsdijk deelden de punter AMSTERDA/ geluisterd neel-, opera- voorstel linger september 1 Stadsschouwl het Leidsep!< Amsterdam jarig bestaan In feite herder dan het zov< bestaan van h dige gebouv schouwburg stelling is aan ouder. De ges nis daarvan g rug tot 3 januai toen aan de gracht, waar ni mer 384 is, de schouwburg i bruik genomen| o Handbal Bij de Tijd"se horloges Terneuzen versloeg RKUVÏJ\ op de valreep V oetbaluitslagen j imiorencompetitie I-Maar goed, interessanter is ZESDE SPORTPAGINA DE STEM VAN MAANDAG 1 SEPTEMBER 1969 ioiaSaSSSSsS^M^^iSsswS wKS ¥»S«w Een aanval van Lewedorpse Boys op het doel van Hansweertse Boys in het Mr. Dr. Mes-toernooi. (ADVERTENTIE) i&aglMal Zonnebloemstraat 2 Tel. 01600 - 37850 toestel 10 PRETORIA (ANP) Enkele mi nuten na het laatste fluitsignaal van de rugbywedstrijd tussen Noord- Transvaal en de Wallabies uit Austra lië, die zaterdag in Pretoria werd ge speeld, stortte met donderend geraas een noodtribune in. Honderden toe schouwers werden meegesleurd. Som migen vielen ongeveer tweeëntwin tig meter en raakten onder de brok stukken bedolven. Volgens de laatste berichten vielen er geen doden. Er raakten ruim tweehonderd per sonen gewond, van wie zeker twin tig ernstig. Onmiddellijk verzocht men via de luidssprekers aan artsen en verpleegsters, die zich mogelijk onder de 45.000 a 50.000 toeschouwers bevonden, om de helpende hand te bieden. Het reddingswerk werd be lemmerd door in paniek geraakte toe schouwers, die verzoeken om het ter rein te verlaten, negeerden. Politie wagens en alle beschikbare ambu lances reden onmiddellijk naar de plaats van het ongeluk. Vele mensen konden na verbonden te zijn naar huis terugkeren. Het aantal slacht offers zou nog aanzienlijk hoger zijn geweest als het bovenste deel van de demontabele tribune, die speciaal voor deze wedstrijd was geplaatst, niet was blijven hangen. (Van onze voetbalmedewerker) GOES Het door Robur te Goes georganiseerde prestatie - voetbal toernooi met deelname van de eerste en tweede elftallen van Breskens, Sluiskil, H.T.V. '24 en Robur is voor wat betreft de eerste elftallen ge wonnen door Breskens. Sluiskil werd tweede, H.V.V. derde, Robur vierde Bij de tweede elftallen kwam H.V V. als winnaar uit de bus, gevolgd door Breskens, Robur en Sluiskil, H.V.V. won de prestatiebeker, en Sluiskil 2 die voor de sportiefste ploeg. Deze laatste prijs was beschikbaar gesteld door de gemeente Goes. Voorzitter A. de Kok reikte na afloop de prijzen uit. (Van onze zwemmedewerker) MIDDELBURG Onder grote publieke belangstelling werd gis termiddag door de jubilerende zwemvereniging Luctor et Emer- go uit Middelburg een nationale langebaanwedstrijd over 3333 me ter georganiseerd- Terwijl de toe schouwers zich konden koesteren in een heerlijk zonnetje moesten de ruim 80 deelnemers het opne men tegen het grillige en koude water van het Veerse Meer. De „officiële" watertemperatuur was 17 graden, doch op vele plaat sen in het meer was de tempera tuur niet hoger dan 14 graden. Het gevolg hiervan was dan ook dat ve len voortijdig het water moesten ver laten. Er werd gezwommen in vier groepen, n.l. vrije slag dames en he ren en de schoolslag dames en he ren. Bij de vrije slag dames was Yvonne van Kuilenburg van H.P.C. Heemstede een klasse apart. Zij werd de onbedreigde winnares in een tijd van 55.46; ruim 3 minuten voorsprong op Madeleine van der Velde van Ziam uit Den Haag. Ca- rita Salome uit Breskens revan cheerde zich op Martha Wolff van S.Z.V. uit Souburg, door deze op ruim 6 minuten achterstand te zwemmen. Carita werd uitstekende derde. Bij de vrije slag heren was het voor Sjaak v. d. Hoofd van De Schelde uit Terneuzen een test hoe hij zich kon handhaven op nationaal niveau. En Sjaak heeft de strijd niet geschuwd. Brutaal nestelde hij zich in de kopgroep met Ger Slop van D.J.K. uit Amsterdam en Ouwerkerk van Ziam. En ais Sjaak op de laat ste 500 meter even de tijd had geno men om rond te kijken, dan had hij wellicht deze zware wedstrijd kun nen winnen. Nu werd hij uitstekend tweede op 9 seconden achter Ger Slop. Op de schoolslag dames was Marian Janus onbereikbaar voor iedereen. Ze had zes minuten voor sprong op nummer twee, de Zeeuw se Coba v. d. Burgt van De Ganzen uit Goes. Bij de heren was het veel spannender. Andries Bartels van Ziam uit Den Haag en Otto Vowinkel van D.J.K. uit Amsterdam vochten zij aan zij om de zege. Het was Bartels die het haalde met een se conde voorsprong op Vowinkel. De strijd om de Zeeuwse zege werd gewonnen door Theo Vis van S.Z.V. uit Souburg voor Piet de Roo van De Schelde uit Terneuzen. De uitslagen waren: vrije slag he ren: 1. G. Slop, D.J.K. in 54.46; 2. J. v. d. Hoofd van De Schelde in 54.55; 3. R. Ouwerkerk, Zian, 56.13; 4. R. v. d. Noll, H.P.C.56.15; 5. C. Rol. D.J.K., 56.16. Vrije slag dames: 1. Y v. Kuilenburg, H.P.C., 55.46; 2. M. v. d. Velde, Zian 59.08; 3. C. Salome, Scheldestroom, 1.00.24; 4. A. Vugts, Zian, 1.05.02; 5. M. Wolff, (Van onze hockeymedewerker) TERNEUZEN De Terneuzense hockeyclub Olympia organiseerde tijdens het afgelopen weekeinde in ternationale wedstrijden waaraan 17 Nederlandse en Belgische equi pes deelnamen. De niet al te talrij ke toeschouwers hebben gedurende de beide dagen verscheidene malen van spannende en interessante wed strijden kunnen genieten. De einduitslag dames is: 1 Geleen, 2 Olympia (Terneuzen), 3 Rapide (Hulst), 4 Brugge, 5 HOD (Valkenswaard). Einduitslag heren: 1 Rapide (Hulst), 2 Mechelen, 3 Olympia (Terneuzen, 4 HOD (Val kenswaard), 5 Geleen, 6 Middel burg, 7 Sporting (Mechelen), 8 Vlissingen, 9 Tienen (Tirlemont), 10 Basko (Veldhoven), 11 Brugge, 12 Olympia (Terneuzen). De einduitslag van de finale tussen Mechelen en Rapide uit Hulst was: 1 - 2. De wisselbekers gingen voor de eerste maal naar Rapide (heren) en voor de tweede maal naar ge leen (dames). (Van onze voetbalmedewerker) HEINKENSZAND Uit het door Luctor georganiseerde mr. dr. Mes- toernooi te Heinkenszand is door Lewedorpse Boys gewonnen. De winnaar van pool A, Lewedorpse Boys speelde tegen de winnaar van pool B, Zeelandia om de eerste en tweede prijs. Het werd een puntloos gelijkspel. De Boys wonnen door het beter benutten van de strafschoppen Hansweertse Boys klopte Walche ren met 1-0, en wer<j dus derde prijswinnaar. Walcheren werd vier de. Patrijzen werd na een 1-1 stand ook na penalty's vijfde en zesde, voor Ria. Graauw en Luctor eindig den als 7e en 8ste, eveneens na 1-1 stand en het benutten van straf schoppen. De naamdrager van het toernooi mr. dr. Mes reikte na af loop de prijzen uit. S.Z.V., 1.06.40. Schoolslag dames: 1. M. Janus, H.P.C., 1.11.55; 2. C. v. d. Burgt, Ganzen, 1.17.49; 3. P. v. Tig- gelen, Z.IJ., 1.21.45; 4. M. Verdnr- men, Z.IJ., 1.24.33; 5. W. de Roller. Luctor, 1.25.59. Schoolslag heren: 1. A. Bartels, Zian, 1.05.55; 2. O. Vo winkel, D.J.K., 1.05.56; 3. A. Renoir, Zian, 1.09.02; 4. T. Vis, S.Z.V., 1.09.04; 5. P. de Roo, Schelde, 1.09.06. (Van onze zwemmedewerker) ZIERIKZEE Sjaak van der Hoofd van de Schelde uit Terneu zen heeft zaterdag ook de derde lange baan-zwemwedstrijd van dit zwemseizoen in Zeeland ge wonnen. In het Havenkanaal te Zierikzee moest een afstand van 2 kilometer worden afgelegd. Direct na de start zwom hij in zijn „eigen" tempo weg. Vele van zijn concurrenten probeerden dit tempo te volgen. Maar Sjaak duld de niemand vóór of naast hem zo dat hij een kleine voorsprong nam. Doordat de sluisdeur niet helemaal gesloten kon worden stond er een meer dan flinke vloedstroom. Hier door werd de wedstrijd veel zwaar der en vooral bij de juryboot stond zoveel stroom, dat sommige jongens en meisjes met veel moeite de ge spannen lijn konden aantikken. Na 1300 meter zwemmen had Sjaak nog maar een vijftal meters voorsprong op Hans van de Sande uit IJzendijke. Doch „stroomop waarts" bleek Sjaak de sterkste te zijn. Tonnie van Maris van de Gan- ze uit Goes deed nog een poging om bij Sjaak te komen. Hij kwam op de tweede plaats doch enkele me ters voor de finish moest hij zijn inspanningen bekopen met kramp. Hans van de Sande kon hem nog net voorbij gaan- Ook de dames „vochten" als het ware tegen de elementen. Evenals in de twee vorige wedstrijden stre den Martha Wolff van SZV en Ca rita Salomé uit Breskens zij aan zij. Doordat zowel bij de heren als bij de dames de startlijn door de ster ke stroom en door het gewicht van de deelnemers was gebroken kreeg men een onregelmatige start. De beide favorieten Carita en Martha startten met een achterstand van 10 meter. Hiervan profiteerde Jannie Fransoo de winnares van vorig jaar en nam onmiddellijk de lei ding. Doch voor het eerste keerpunt werd ze door Carita en Martha ge passeerd. Tweehonderd meter voor het einde deed Carita een poging om bij Martha weg te komen. Ze wist dat ze het niet op een sprint moest laten aankomen. Maar Mar tha ving de aanval keurig op. Op haar beurt nam ze een kleine voor sprong. Enkele meters van de finish kwam Martha in een felle tegen stroom terecht terwijl Carita daar juist naast zat. Hierdoor kon Carita bijkomen en het leek erop dat zij ging winnen. Met een laatste krachtsinspanning wist Martha iets eerder aan te tikken. Jannie Fran soo werd op grote afstand derde. De uitslagen waren: dames: 1 M. Wolff SZV 33.36, 2 C. Salomé Schel destroom 33.37, 3 J- Fransoo Luctor 34.56, 4 T. van de Linde Schelde 36.48, 5 M. van Capello Ganze 37.08, 6 E. Beun Scheldestroom 38.36, 7 I. Vergouwe Scheldestroom 39.00, 8 J. van Oost Ganze 39.31, 9 M. Marijs Scheldestroom 39.37, 10 C. van de Burgt Ganze 40.37. Heren: J. van der Hoofd Schelde 29-56, H. van de Sande ZIJ 30.38, T. van Maris de Ganze 30.49, P. Schop de Ganze 31.03, T. Guillet Luctor 31.55, K. Weyland Schelde 33.27, A. Veerman de Schelde 33.39, F. van Kruiningen Luctor 34.05, B. Volwerk Luctor 34.17. L. Wondergem SZV 34.47. (Van onze voetbalmedewerker) VLISSINGEN Het 14e door Vlissingen georganiseerde revan- chetoernooi het „Zilveren Schip" van amateurkampioenen is ge wonnen door het Amsterdamse AFC. De Amsterdammers behaal den uit drie gespeelde wedstrij den vijf punten. Vlissingen werd tweede met 3 punten terwijl Mid delburg zich als derde plaatste met 2 punten. Roermond, dat eveneens 2 punten behaalde maar slechtere doelcijfers had, kreeg de vierde prijs. In de openingswedstrijd Roer- mond-Vlissingen (de beste van het hele toernooi) namen de Zeeuwen met 0-1 door een doelpunt van Van Huizen de leiding, en behielden die tot het einde. A.F.C. klopte daarna Middelburg eveneens met 1-0, door een treffer van Geerings. De lands kampioen Middelburg verloor ook de tweede wedstrijd, weer met 1-0, ditmaal van Roermond. Segers maakte het ene en beslissende doel punt. Vlissingen en A.F.C. deelden hierna de buit. Vlietman gaf A.F.C. de leiding, maar Marijs maakte er 1-1 van. A.F.C. klopte hierna Roer mond door doelpunten van Kemna en Vroegop met 2-0. In de slotwed strijd Vlissingen-Middelburg werd de Rood-Witten de pas naar de eerste prijs afgesneden. Koster van Middel burg nam een 0-1 voorsprong, en nog voor de rust maakte Delmotte er 2-0 van. Na de thee schoot Huser in (1-2). maar door een grove blun der in de Vlissingse defensie uit te buiten schoot Leynse de eindstand naar 1-3. Na afloop werden de prij zen uitgereikt en tevens mededeling gedaan van het feit dat het volgen de toernooi het ir. J. W. Hupkus re- vanchetoernooi zal heten als blijk van dank en erkentelijkheid jegens de president-directeur van de Schel de, die binnenkort met pensioen gaat. (Van onze paardesportmedewerker) LOKEREN De landelijke rij- vereniging de Honteruiters te Honte- nisse, die voor het op 31 augustus 1969 gehouden concours hippique te Lokeren, was uitgenodigd, kan te rugzien op een geslaagde deelname. Bij de achttallen dressuur licht eindigde de Honteruiters op de twee de plaats met 111 punten. Bij de in dividuele dressuur eindigde Ria Maas op een derde plaats met 119 punten, terwijl de heer Van Over- meire een vierde plaats in de indi viduele dressuur behaalde. De heer Vinke zag zijn deelname aan het springconcours licht met een vierde plaats gehonoreerd. Een overzicht van de start van de zeilwedstrijden in Wolphaarsdijk. (Van onze correspondent) WOLPHAARTSDIJK Zaterdag en zondag werden op het Veerse Meer te Woiphaartsdijk internationale zeil wedstrijden gehouden, georganiseerd door de watersportvereniging Woi phaartsdijk, de Royal Jodclub te Bel gië, de jachtclub Veere en de Royal Belgium Sailingclub waaraan door 90 jachten werd deelgenomen- Zaterdag bij prima zeilweer werd 's morgens gestart met 70 deelne mers in de eenheidsklasse Fin O.K. F.J. 420 en Vaurien. Dezelfde dag werden nog 2 starts voor deze klas se gegeven. In de handicap klasse werd 'smiddags gestart naar de Piek met 20 deelnemers. Na een geani meerde receptie en koud buffet voor de deelnemers 's avonds in't dorps huis werden de wedstrijden zondag morgen voortgezet. Daar de wind toen bijna geheel was weggevallen moest uitgesteld worden. Na een half uur werd gestart in de eenheidsklasse en na een uur in de handicapklasse. 'sMiddags volgde nog een start in de eenheidsklasse, waarna het totaal klassement kon worden opgemaakt. De prijsuitreiking vond plaats in het B-ELFTALLEN: EERSTE KLASSE Blauw Wit-FSC 2-0, NEC-Ajax 0-2, Sparta-AZ '67 0-0, GVAV-SW 0-1, MVV-Hodland Sport 0-0, ADO-FC Den Bosch 1-2, Volendam-PSV 7-0, Telstar-Feijenoord 0-0. DWS-NAC 4-1. TWEEDE KLASSE B RBC-NOAD 1-2, Excelsior-Willem II 2-4, Eindhoven-Baronie 2-2, DFC- Fortuna VI. 2-0, Limburgia-Haarlem 0-3, Helmond Sport-Roda JC 0-2, Her mes DVS-VW 2-0, EDO-RCH 1-1, ZFC-Volewijckers 2-1. K.N.V.B. ZATERDAGVOETBAL 2e KLAS A: 's-Gravenzande SV - Quick Boys 3—1; DOTO - NDSM 4— 1; Kozakken Boys - SIZO 11; Sprang - SSC '55 00; ARC - Rijns- burgse Boys 01; Spijkenisse - Hui zen 11. 2e KLAS A: De Meeuwen - Arne- muiden 00. 3e KLAS ZUID: BVC '54 - Woudri- chem 32; Good Luck - NOAD '32 22; AZVV - Terneuzense Boys 22; Roda Boys - Sleeuwijk 32; Rillan- dia - Dinteloord 30. 4e KLAS A: VVN - Nivo Sparta 3—3; Beatrix '63 - Wilhelmina 11; Zwa- luwse Boys - Zuilichem 2-1; B-rakel - Altena 13; SDO - Seolto s.mo. 4e KLAS B; Chrislandia - Yerseke 31; Nieuwland - Wis-sekerke 13; Veere - WHS 12; Kloetinige - Smerdiek 53; Kapeile - Hoek 15 ZATERDAGCOMPETITIE K.N.V.B. AFDELING ZEELAND le KLAS: Arnemuiden 2 - Wolfaarts- dijk 00; Bevelanders 1 - Zeeland Sport 5 32; 's-Heer Arendskerke 1 - Middelburg 5 41; Heinkenszand 1 - Nieuwdorp 1 04; Mevo 1 - We- meldinge 1 30; V.C.K. 1 - Meeuwen 2 1—0. 2e KLAS A: Kapeile 2 Rillamdia 2 02; Kruiningen 1 - Dudveland 1 4—1; SKNWK 1 - Kloetinge 2 5—3; Waarde 1 - Brouwershaven 1 20; Wemeldiinge 2 - Br use Boys 1 32; WIK 1 - DFS 3 s.n.o. 2e KLAS B: Apollo 1 - Tem. Boys 2 45; Borssefe 1 - Vlissingen 6 62; Oostkapelle 1 - Spui 1 41; Sluis 1 - Kate 1 31; SVD 1 - Serooskerke 1 00; ZaamsLag 1 - Colijnspl. Boys 1 1—0. 3e KLAS A: Arnemuiden 3 - GPC 1 afg.; Duiveland 2 - Apollo 2 32; Schore 1 - WIK 2 6—1; Wolfaartsdijk 2 - VCK 2 3—2; ZSC 1 - Nieuwland 2 4—0. 3e KLAS B: Yerseke 2 - Kruiningen 2 10—0. 4e KLAS A: Brouwershaven 2 - Be velanders 2 15; Bruse Boys 2 - Brouwershaven 3 90; Colijnspl. Boys 2 - SKNWK 3—5; DFS 4 - WIK 3 32; Wissenkerke 2 - Mevo 2 13. 4e KLAS B: GPC 3 - Vlissingen 8 07; Meeuwen 3 - Domburg 3 36; Oostkapelle 2 - Serooskerke 2 40; Serooskerke 3 - VCK 4 2—1; VCK 3 - Vlissingen 7 afg. 4e KLAS E: Yerseke 3 -Kruiningen 3 uitig. Kruiniinigen teruggetrokken. ENGELSE LEAGUE Brnley-Manchester City 1-1, Chel sea-Crystal Palace 1-1, Coventry Ci- ty-Wolverhampton 1-0, Everton-Leeds United 3-2, Manchester United-Sun- derland 3-1, Newcastle United-Arse nal 3-1, Nottingham Forest-West Ham United 1-0, Sheffield Wednesday-Li verpool 1-1, Stoke City-Southampton 2-1, Tottenham Hutspur-Ipswich Town 3-2, West Bromwich Albion-Derby County 0-2. DUITSLAND VB Stuttgart-München 1860 3-1, FC Köln-MSV Duisburg 6-2, RW Oberhausen-Bor. Dortmund 2-1, Hannover '96-Werder Bremen 3-2, Hamburger SV-Eintracht Braunsch weig 3-3, Schalke '04-FC Kaiserlau- tern 4-2, Hertha BSC-Alemannia Aachen 2-1, Bor. Mönchengladbach-R W Essen 2-1. clubgebouw te Woiphaartsdijk door de voorzitter van de watersportver eniging Woiphaartsdijk de heer A. Birkhoff, en de vice-voorzitter van de Royal club de Belgique D. Peeraer. De prijzen werden als volgt be haald: Klasse Fin: 1 J. P. Boumans; 2 E. Serranne. Klasse O-K.: L. J. Huy- brechts, 2 H. de Jager, 3 W. Kinke, 4 D. de Bock, 5 Leenaers, 6 F. Breay die daarmee tevens de jeugdprijs won beschikbaar gesteld door de bur gemeester van Woiphaartsdijk. 7 P. Verstelle. Klasse F.J.: 1 B. van Zuidema, 2 N. Cortlever, 3 M. Heine- ke, 4 J. Siepman v. d. Berg, 5 C. v. Ooyen, 6 M v. d. Eiinden. Klasse 420 1 P. Carels, 2 W. la Riviere, 3 J. Dietz, 4 P. Motte, 5 P. Dickburt. De klassen Vaurien: 1 D. v. d. Stricht, 2 T. d. d. Werff, 3 P. de Gleuf, 4 Provoost. Handicapklasse: 1 klasse R.O.R.C. IV- 1 H. F. v. d. Rest, 2 P. Dekker, 3 J. D. v. Zaanen. Klasse platbo dems: 1 R. v. d. Broek. Klasse BB- LL: 1 mej. C. Plouvier, 2 E. Yates, 3 D. Perkins. SCHWETZÏNGEN (ANP) West- Duitsland zal bij de Europese atle- tiekkampioenschappen, die van 16 tot 21 september a.s. in Athene worden gehouden, vertegenwoordigd zijn met een verrassend grote ploeg. Alleen het hinkstapspringen van de heren en het hoospringen bij de dames zijn niet bezet. Op de 400 meter horden kwam 'n comeback van Gerd Schlos- sendörfer op internationaal niveau niet tot stand. In zijn plaats loopt Man fred Klaussner als derde man naast Gerhard Hennige en Reiner Schu bert. De goede prestatie van Volker Stoeckel, die vrijdag in Stuttgart 10.2 over de 100 meter liep, werd beloond met zijn selectie voor de Athene- Ploeg naast Gerd Metz en Gerhard Wucherer. De Westduitse ploeg be staat uit 49 heren en 24 dames. Bekende namen: heren: Martin Jel- linghaus (200 en 400 meter), Bodo Tümmler, Jurgen May en Haraid Norpoth (allen 1500 meter), de twee laatstgenoemden starten ook op de 5000 m„ H-einfried Birlenbach (ko gelstoten), Kurt Bendlin, Horst Bay er en Hans Joachim Walde (tien kamp). Dames: Elfgaird Weissmann en Rita Jahn (100 en 200 meter), Ingrid Becker (verspringen) en Liesel Wes- termann (ko-gelstoten en discuswer pen). (ADVERTENTIE) (Van onze sportmedewerker) TERNEUZEN In de eerste klas van de zaterdagcompetitie in d< KNVB afdeling Zeeland kon Arne muiden 2 het bezoekende Wolfaarts dijk niet onder de knie krijgen. Hel werd een puntloos gelijk spel (0-0) Bevelanders stond bij de rust te gen Zeeland Sport, door een doel punt van De Visser, met 1-0 voor maar door Marijs en De Rijke wen het hierna 1-2. Clement en Van dl Vreugde zorgden er tenslotte vooi dat de winst (3-2) in Kamperlan bleef. 's Heer Arendskerke klopte Mid delburg met 4-1. Na een doelpun van A. van de Kreeke voor rus voerden W. van de Kreeke. Van Da len en nogmaals A. van de Kreek de voorsprong op tot 4-0 Fr. Dirvei zorgde nog voor een tegenpunt. Uit slag 4-1. Heinkenszand kon het Nieuwdorp niet redden. Door doel punten van Schoolmeester en Joos se voor de rust en van elk één n: de hervatting werd het 0-4. Mevo had minder moeite met We meldinge dan verwacht mocht wor den. De 3-0 eindstand was bij dl "TT ue ™"sf aY°.nt rust al verkregen donr 9. Hoelrvintpr -. P plein rust ai verkregen door 2 doelpuntei van Van Dijke en één van Verwijs VCK had heel veel moeite mel^t-yE 3 Meeuwen-reserves omdat dezt gebouw imeuw tot de grond toe a De Meeuwen-reserves omdat dezi de ex-keeper van AZW onder lat hadden staan en dat bleek eei bijna onoverkomelijk struikelblok] Hij stopte zelfs een strafschop. Hel enige en dus beslissende doelpunt| maakte Patty halverwege de eer ste helft (1-0). De schouwburg va m van de gefuseerde 17 bestaand instituut e Eglantier", bekend en felle brand in 1772 I einde van deze eersti Welk een belangri houwburg reeds tóen leven van de Amsts blijken uit het feit,| jaar later aan het [ieuwe schouwburg ko nd. De stad Amstercj sten. In de periode dat Napo aten door Amsterdam en en Lodewijk Napoleon uis aan de Dam tot laakte, veranderde de houwburg enkele mal aam. Tot 1810 was de scl [wisselend staats-, hof- ïeater; nadien bleef het e „Stadsschouwburg". Op 20 februari 1890 kra _o.^jeuw de rode haan op het J?™ ?t theater. Om zes uur 's 'erd de brand ontdekt. N inneemt was het vuur lor een smeulende voetzo loop van de vertoning va: ïelstuk „De terugkomst va niaal" de vorige avond, houwburg een groot vuur istoken ter ere van—de we HOOFDKLASSE DAMES: Walcheren - Hygiëa 7—3; Swift - Posterholt 113; Niloc - Velo 77; Hellas - Zeeburg 83. HEREN: Olympia - Attila 7—12; Sit- tardi-a - ESCA 18—22; AHC '31 - Operatie '55 1319; Hellas - Aals meer 1110. OVERGANGSKLASSE A DAMES: EBHV - SEW '68 5—13; Athleta - Quintus 74; Verburch - Athene 74; DWS - De Bliihkert 4 12. HEREN: V en K - Hurry Up afgelast; Sp. Vereent - Hercules 12-12; Niloc - Hermes 178; Blauw Wit - Zee burg 814. OMEGA TISSOT PONTIAC (Van onze sportmedewerker) TERNEUZEN Terneuzen de erin om een spoedig opgelopenl 02 achterstand 'tegen RKVVU in ter lopen en tenslotte met 43 te win'| nen. Na tien minuten schoot F. v.t Heuvel tegen de lat, maar werkte del terugspringende bal toch in het doell 01. Zeven minuten later maakte! H- v. d Heuvel, na een doelworstef ling er 02 van. Viveen besloot ml 20 minuten een soloactie met een te-f genpunt 12. Via een door Hen-I drikse ingeschoten vrije trap kwam! RKVVU met 13 voor te staan. Nosl voor de rust, verkleinde v. d. Peyl de achterstand tot 23. Na de theel kopte Prins na een voorzet van v. dl Peyl in eigen doel, 33, en halver-I wege de tweede helft kon Meyer ui*| een wegens tegen Lauret begane ove treding binnen de beruchte lijnej strafschop toch nog een 43 zege ui'l het vuur slepen. Van een onzer voetbalmedewerkers| GOES De uitslagen van i! weekend gespeelde wedstrijden in topklas van de juniorencompetitie de KNVB afdeling Zeeland luidden! HW'24 A I - Zeeland Sport A I 2-3,1 Steen A j - Terneuzen A I 1-2, Arne'l muiden A I - Vogelwaarde A I aftT Middelburg A I - A I - Axel A I afg<| Vlissingen A I - Kapeile A I 4-2, Zie'l rikzee A I - Terneuzense Boys A 2-6. I De Koninklijke Vereenig [ederlandsch Toneel en ïing met name de heet Pertheim nam direct hi |ef tot de herbouw. Met I a,'d werd de „Schouwbi phappij" opgericht, waar Fn miljoen gulden sami Gemeente Amsterdam eerde de rente ad 2 proc Puw van de nieuwe scht ptworpen door A. E. van - en J. B. Springer, wi l -O.BKU gegund. Het gebou *n geheel ander uiterlijk, assicistische gevels wari architecten vervangen eade in renaissancestijl, ieuwe Stadsschouwburg, pptember 1894 officieel aai cester Vening Meinesz ai: pnwoordiger van de gemee ieraam werd overgedragen, fiten al geheel anders uit, eer van binnen was niet NS kruimig aardappeltje ps in het nieuws. Het besti P Produktschap voor aard pctt minister Witteveen later i aardaPPelProdukten zoa P's'onze frietjes en onze p®' t°t de noodzakelijke ia gerekend moeten L, °mda-t het productschap „?°rgen maakt om onze Portemonnees, maar om< -ueren die geacht worden zakelijke levensbehoefter e!?t slechts vier in plaa raait procent BTW betaald Orden. uerlanders, met onze aap „l d95n- In 1955 kocht de P Nederlander 105 kilo

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 10