69.- 550. NN Eindhovense bus stort in rivier: 21 doden de mannen- modemakers ruimen op! WETSWIJZIGING BETEKENT EINDE VAN GROTE LEUGEN' DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND |ApoIlo-ll start met opgewekte bemanning DE STEM Heyerdahl in nood SEN DAAL andaag in 27 Doden door bliksem WAPENSTILSTAND HONDURAS Dode en elf gewonden na schietpartij in Glasgow Wilson naar Moskou? .AAPBANKEN en PANNEN 14.50 12.50 10.50 9.50 4.95 editie voor zeeland Klassieke tafellamp Moderne vloerlamp ■BSSkO' V -E-v-v"- Commentaar Eerste stap i J» TT zeker is da' hef k|eine RTiidpTlmarkeren-Nadien met kortingen van 100,-70,-50,-3( Inktvisjes in de Maas Rouwkapel Minister Polak stelt nieuwe echtscheidingsgrond voor Op hol VLUCHT IN KOE MISLUKT RUPSENPLAAG BIJ TURIJN e tafel met zwaar kunststof verchroomde poten. Royale :m. Slechts gg last. Door- Stofvrij en Met grote 200 cm. met in een slaap- tionele prijs. Slechts -delige ronde een met s. Nü OOR DEZE PRUS ;t, met koudgreep knoppen J09e jaargang no. 26172 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 woensdag 16 juli 1969 WEERBERICHT Warm droog, warm en zonnig weer. Ma tige tot zwakke wind tussen oost en zuid, Later enige wind uit zee met afkoeling. ag NG Zeer mooie kristallen voet. "ompleet met prachtige kap. Voor 2/3 van de. «j. normale prijs. Nü JO*1" anje en blauw. Zeer geschikt voor de hippe tienerkamer. Sterk in prijs verlaagd. VanJBIMitrnü PO*-* j KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLtNSTRAAT 45, TEL 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 VAKANTIEREISJE EINDIGT IN RAMP r "-TrwR^- (Van onze redactie binnenland) DINANT/EINDHOVEN - In kamer 218 van het Sint Anna ziekenhuis in Dinant heerste gisteravond een ver drietige sfeer. Daar bevonden zich de vier overlevenden van de schokkende busramp die gisteren in Dinant aan 21 Eindhovense vakantievierders het leven kostte. De vreugde om de eigen redding overheerst door het verdriet over het verlies van ouders en familieleden. „Ik rook gewoon dat er iets mis was" zegt de 21-jarige Harris Munckhof, „en toen hoorde ik iemand roepen: de handrem! Op hetzelfde moment lagen we in het water. Langzaam steeg het om ons heen". Harrie vertelt zijn sobere relaas, gezeten op de rand van het ziekenhuisbed waarin zijn meisje Wilma Cuppens (20) ligt- „Het raampje waar wij door ontsnapten, was niet open" zegt Harrie. „Wilma sloeg het stuk met haar handtas'.... Naast Wilma zit de 14-jarige Annie Vervest, gekleed in een roze nacht japon. Zij probeert de onder de de kens weggekropen hostess van de bus, 24-jarige Mevrouw Mieke Duffhues te troosten, maar harst, zeïf in snik- sen uit als Wilma Cuppens onze ver slaggever vertelt dat zij haar oom en tante bij het ongeluk heeft ver loren. Annie zelf verloor er haar ouders bij. De bus, eigendom van het Eindho vense reisbureau Quo Vadis van de Kikvorsmanncn op de plaats van het ongeluk, bezig met het bergen van de stoffelijke resten van de slachtoffers en het opdui ken van de bagage. Grote verslagenheid onder de vakantievierders op de rivier en in de campings aan haar oevers. Ook op de kade vanwaar de me nigte de berging gadeslaat. (Van me redactie buitenland) KAAP KENNEDY Vanmiddag om- 14.32 uur onze tijd start de toren- hoge Saturnus-V met zijn «p zijn neus de Apollo-ll-maantrein. Daar mee begint het grootste avontuur uit ie geschiedenis van de mensheid: de landing op de maan. De astronauten, Neil Armstrong, j tommandant van de Apollo-11 en de I eerste man die voet op de maan zal heften, Edwin Aldrin die met hem i mee gaat in de maanlander en Mi- i chael Collins die eenzaam in het I moederschip „Columbia" achterblijft in zijn baan om de maan, voelen zich na een weekeinde releksen voor treffelijk en fris. Ais vanmiddag de Apollo-11 op een inferno van vuur de aarde l verlaat, is de mens begonnen aan ket grootste avontuur uit zijn ge- schiedenis. Na een aantal voorzich tige verkenningen gaat hij nu in derdaad voor het eerst op reis om voet te zetten op een ander hemel lichaam. zijn twee gezichtshoeken van waaruit men dit avontuur kan be zien: die van het verleden en die van de toekomst. In hef perspectief van wat voorbij is zal de maanwan- I sling een bijna onvoorstelbare tri°rmf betekenen van de techniek, zoa's die zich door de eeuwen heen tn steeds sneller tempo heeft ont wikkeld. Een duizelingwekkende Prestatie, die met geen enkele an- I ere prestatie uit het verleden te i vergelijken is. 'n het perspectief van de toe- betekent ze slechts de eerste °P een lange weg. Nie mand kan zeggen waar de explo- nfen van de kosmos over vijftig, I honderd, vijfhonderd jaar zullen I dn p' daf vandaag vertrekt, oor onze verre nazaten niet anders worden dan de schepen Columbus door de bemanning J een modern straalvliegtuig. ben°°r wiedif verkeerd zou willen dant n -n' 90Z03d dat deson- rnoder" schepen ook voor de modeme mens nog altijd de wende I tevoren n0°if meer wa' 5 aMn H r8 de I srh- j Perspectief der qe- rben ^'s dezeifde betekenis heb- dn t' ,oezeer de ruimteschepen van fqen v T-h°0k Van de APoll° mo" 9en verschillen. Wie de komende dagen niet méé P reis, gaat moet wel over bijzon- besATl9 'antasie. beschikken. Het ook" zn3 i, Ze bistorische missie we iT", Sn mislukk^, laten ever niet te veel ruimte. De aftelling verloopt gesmeerd. Vannacht scheen dan ook niets meer de lancering in de weg te staan. Aan de vooravond van hun ver trek gaven de astronauten (via een gesloten t.v.-circuit) een laatste pers conferentie. Michael Collins beklaag de zich er over dat hij een van de weinige Amerikanen zal zijn die de landing op de maan niet op de t.v. kunnen volgen. De „Columbia", heeft namelijk geen t.v.-ontvanger aan boord. Hij vroeg daarom de films voor hem te bewaren. „Angst", aldus de astronauten, „is voor ons een bekend gevoel, maar nu hebben we daar geen last van. We voelen alleen maar enige spanning bij het lange wachten op het start moment". Indien de astronauten op de maan stranden, dan is redding uitgesloten. Aangezien de astronauten maar voor 36 uur zuurstof bij zich hebben heeft het geen zin om vanaf de aarde een reddingsschip te zenden. Hoofd van de NASA-afdeling Bemande Ruimte vaart, dr. Müller verklaarde dat de astronauten geen zelfmoordpillen bij zich hebben en „deze trouwens ook niet zouden willen gebruiken". VOOR LOENA 15, ZIE PAG. 7 Wemeldinge heeft een „zand man" die het ministrand van het Zuidbevelandse plaatsje in stand houdt. Pagina 3. Over enkele uren vertrekken Armstrong, Aidrin en Collins naar de maan. Hun staat van dienst en privé-omstandighe- den in „De maan bemand". Pagina 5. Ky ziet niets meer in vredes overleg Pagina 7. De maan-expeditie in radio en televisie. Pagina 11. En altijd weer Merckx. Pagina 13. SAN JUAN/PORTO RICO (Rtr) De kustwacht in San Juan/Porto Rico heeft gisteren noodsignalen opgevan gen van de „Ra", de papyrusboot van de Noor Thor Heyerdahl, die hiermee een reis over de Atlantische Oceaan maakt. De ra van de boot, die zich op 1280 kilometer ten oosten van Barbados bevond, was gebroken. (ADVERTENTIE) as KORTE BRUGSTRAAT 1 (Van onze correspondent) ROTTERDAM Uit het wa ter van de Nieuwe Maas hebben Rotterdamse jongelui gisteren kleine inktvissen (zeekatten ge naamd) opgehaald. Het waren er in totaal ongeveer 60 waarvan een aantal nog in leven. Nadat de jongens hun vangst op een politiebureau hadden la ten zien werd een dier naar de Rotterdamse GGD gebracht waar dr. Biersteker de voor Ne derland hoogst merkwaardige vangst ging bestuderen. „Het is me een raadsel waar de beesten vandaan zijn geko men. Voorlopig houd ik het maar op een natuurverschijnsel", zo zei dr. Biersteker gistermiddag. NIAMEY (AFP) In een klein dorpje op ongeveer 80 kilometer van de Nigeriaanse stad Niamey zijn 27 personen vrouwen en kinderen beneden de 12 jaar door de blik sem gedood. Volgens het dagblad „Le Temps du Niger" hadden de slachtoffers in een hut beschutting gezocht tegen zware slagregens. firma Arn. van Dijk en gehuurd door het plaatselije Vakantiecomité, was juist begonnen aan een driedaagse trip. Deze bus was op weg van Luik naar Bouillon. Op de stijle aflopende, recht naar de Maasoever leidende Rue Saint Jacques sloeg het voer tuig door zijn remmen heen. De chauffeur de 30-jarige heer v. d. Vel de probeerde wanhopig het gevaarte tot stilstand te brengen, eerst met de handrem, vervolgens door ermee tegen een muur op te rijden. Niets hielp echter. Met een geweldige vaart brak de bus door de borstwering heen, schoot over het jaagpad en sloeg een meter of twintig van de oever vandaan op het water. Het voertuig zonk vrijwel onmiddellijk. In de bus zou paniek zijn uitgebroken. Ge tuigen zagen hoe verschillende mensen probeerden het noodluik open te krijgen. Alle inzittende op de vier in aanhef genoemde na kwamen om het leven. Gisteravond was de dodenlijst nog niet vrij ge geven omdat men in verband met afwezigheid door vakantie nog niet alle familieleden had kunnen inlichten. De slachtoffers zijn van alle leef tijden maar het merendeel veerti gers en vijftigers. De burgemeester van Eindhoven, de consul-generaai uit Luik en een functionaris van de Nederlandse am bassade in Brussel begaven zich on middellijk naar Dinant. De burgemeester van Dinant liet in allerijl een opvangcentrum voor fa milieleden van de slachtoffers in ge reedheid brengen. De lijken er waren gisteravond 18 slachtoffers door kikvorsmannen geborgen, drie werden nog vermist werden opgebaard in een door de ge meente ingerichte rouwkapel. De bus, die op minstens vier meter diepte ligt, kon gisteren nog niet ge borgen worden. De hostess, mevrouw Duffhues, was de eerste die bij haar positieven was na het ongeluk. Zij waarschuwde het vakantiecomité in Eindhoven. Zij verklaarde tegen onze verslaggever: „Ik was met mensen aan het praten toen ik plotseling de lucht van bran dend rubber rook. Ik ging naar de chauffeur en zag goed dat er iets mis was. Zijn gezicht was vertrokken en hij klemde zijn handen aan het stuur. Ik riep hem toe de handrem te ge bruiken maar dat hielp niet. Toen probeerde hij de bus tegen een muur te zetten". Eerder had de chauffeur al gepro beerd de bus af te remmen door langs de bergwand naast de weg te schuren. Afgescheurde sierstrippen getuigden later van deze poging. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Polak (Justitie) heeft bij de Tweede Ka mer een ontwerp tot herziening van het echtscheidingsrecht inge diend. De in het burgerlijk wetboek genoemde gronden van echt scheiding (overspel, kwaadwillige verlating, zware mishandelingen, veroordeling tot minstens vier jaar gevangenisstraf) komen te ver vallen. Daarvoor in de plaats komt een, enkele grond: duurzame ontwrichting van het huwelijks. Echtscheiding om deze reden kan door een van beide echtgenoten of door man en vrouw worden gevraagd. Dit betekent het ein de van „de grote leugen". Verschillende getuigen hebben ver klaard rook te hebben zien komen van de remmen van de bus. Politie mannen zeiden heit onbegrijpelijk te vinden hoe de chauffeur kans heeft gezien in de zeer drukke straat met zijn op hol geslagen bus niets of nie mand te raken. Bij zijn poging de bus tegen de muur tot stilstand te bren gen werd de chauffeur ernstig aan het hoofd gewond. Volgens ooggetui gen moet hij geweten hebben dat hij zelf het grootste gevaar liep bij zijn laatste wanhopige poging om de in zittenden van de bus van de verdrin kingsdood te redden. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON Honduras heeft zich gisteravond bereid ver klaard voor onbepaalde tjjd een wapenstilstand te sluiten indien ook El Salvador een staakt het vuren wil aanvaarden. VERVOLG OP PAGINA 7) Als een huwelijk volgens de echt genoten definitief schipbreuk heeft geleden, zal de een niet meer de an der van overspel hoeven te betich ten om echtscheiding te krijgen. In grote lijnen komen de door minister Polak voorgestelde wetswijzigingen op het volgende neer: Zowel voor echtscheiding als voor scheiding van tafel en bed wordt duurzame ontwrichting van het huwelijk de enige grond. i Echtscheiding zal als regel wor den uitgesproken na een procedu re van een jaar en nadat een hu welijk op zijn minst twee jaar heeft geduurd. In plaats van door een dagvaar ding zal de scheiding door een verzoekschrift bij de rechter wor den ingeleid. Man en vrouw samen kunnen een verzoekschrift indienen, maar ook een van de echtgenoten af zonderlijk kan dat. Bij een verzoek van het echtpaar wordt de echtscheiding uitgespro ken, als beiden een jaar lang dn het verzoek volharden. Een eenzijdig verzoek tot echt scheiding of scheiding van tafel en bed wordt afgewezen, als de ■ndere echtgenoot de ontwrich ting ontkent en de verzoeker er niet in slaagt die te bewijzen. Een eenzijdig verzoek wordt eveneens afgewezen als de duur zame ontwrichting in overwegen de mate aan de verzoeker is te wijten en de ander zich daarom niet bij echtscheiding wil neer leggen. Diit verweer geldt niet te gen een verzoek om scheiding van tafel en bed. Na scheiding van tafel en bed kam een huwelijk op verzoek van een echtpaar na één jaar worden ontbonden, op verzoek van een van de echtgenoten na vijf jaar. De verplichting om na de schei ding te voorzien in het levens onderhoud van de ander wordt losgekoppeld van de vraag wie schuldig is aan de scheiding. (ZIE VERDER PAGINA 7) (ACHTERGRONDEN OP PAG. 5) (Van onze correspondent) BERLIJN Een Oostduitse vrouw heeft onlangs geprobeerd naar West-Berlijn te vluchten door zich in het levensgrote model van een koe te verbergen, die op een vrachtwagens vervoerd werd. Haar medeplichtigen waren twee Westberlijners, die de vrouw ergens langs een Autobahn in Oost-Duits- land opgehaald hadden. Zij hadden de koe met zich meegebracht. Achterdochtige grenswachten openden aan de grens de koe. De vrouw en de twee mannen werden gearresteerd. De vrouw, die in Karl- Marxstadt woonde, probeerde West- Berlijn te bereiken om zich bij haar verloofde, een meubelmaker, te voe gen., GLASGOW (Reuter) Een lang harige man, gewapend met een ge weer en een jachtgeweer met afge zaagde loop, heeft gisteren in Glas gow elf mensen door kogels verwond. Zelf is hij door een kogel omgeko men. Het stond gisteravond niet vast, of die door de politie of door hem zelf is afgevuurd. De schietpartij begon toen de po litie een bezoek bracht aan de wo ning van de man in een rustige wijk om hem te ondervragen over een kort geleden gepleegde misdaad. Na dat hij de politieagenten had ver dreven, trok hij zich 'op de bovenste verdieping terug. Uit een raam begon hij op voorbij gangers te vuren. Hij schoot zelfs op een ziekenauto die een van de ge wonden naar een ziekenhuis bracht. Een van de elf gewonden was er ernstig aan toe. Bij de tien lichter gewonden is een politieman. De politie, zoals gewoonlijk onge wapend, werd snel van karabijnen voorzien. De schutter wist na enige tijd het huis te verlaten. Hij reed een paar kilometer in een gestolen auto en stal toen een vrachtwagen. Daar mee in een doodlopende straat geko men, rende hij de trappen van een flatgebouw op. Hij schoot het slot uit een deur en verschanste zich in de lege flat. De politie drong tenslotte de wo ning binnen en vond de man ster vende aan een schotwond. TURIJN (RTR) In de omgeving van Turijn worden de boerderijen door horden rupsen bedreigd. De rupsen hebben al kilometers struik gewas kaal gevreten. De boeren graven greppels en ma ken vuren om hun oogst tegen de dieren te beschermen. De plaatselijke autoriteiten hebb ende hulp van ex perts ingeroepen om de rupsen die ongeveer 7 cm lang en geel, rood, groen en bruin zijn te indentificeren. LONDEN (DPA) De Russische premier Alexei Kosygin heeft eerste minister Harold Wilson van Enge land uitgenodigd een bezoek aan Rusland te brengen. Welingelichte kringen in Londen leggen er de nadruk op dat Wilson nog niet op de uitnodiging heeft ge antwoord en dat men in de „nabije toekomst" ook niet op een dergelijk bezoek moet rekenen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1