Alpenrit met de Fiat 130 PRESTIGEWAGEN IN DE EUROPESE TOPKLASSE Indonesië profiteert van Vlaams-Waalse spanningen Hem als j Veel geld in Tour te verdienen Automatische bak standaard ra m BELGISCHE ONTWIKKELINGSHULP TEVEEL GEORIëNTEERD OP FRANSSPREKEND AFRIKA VIER JA, niet makkelijk f F. J. Visser Voor de bakk aKFfi^SfeSi;.: Niet pompeus Opbergmogelijkheden Soepel Geen sportieve trekken TIPS - TIPS - TIPS - TIPS - TIPS - TIPS TIPS - TIPS U vraagt maar GELUKKIG Belgische zeemacht concerteerde in Sluis schattig negei afwezig S^ide hei uitsiu& ëtfse&s 4 DE STEM VAN MAANDAG 14 JULI 1969 - n - jy[et de nieuwe zescilinder Fiat 130 hebben we deze maand al een testrit gemaakt. In Turijn kregen we een van de eerste exemplaren in handen, waarmee we ruim 300 kilometer hebben afgelegd- De route gaf voldoende afwisseling om het grote Fiatmodel in praktisch alle denkbare toestanden aan het werk te zetten. V}a de autostrada ging het naar Aosta en daarna richting Mont-Blanc-tunnel. We reden door Frankrijk en een fraaie Zwitserse Alpengroep terug naar de tunnel van de Grote St. Bernhard om dan weer Italië binnen te draaien. Voor de nieuwe Fiat automatische transmissie was deze gevarieerde reis een uitgezochte gelegenheid om te laten zien wat hij waard is. De 130 vervangt officieel de oude 2300, waarvan ongeveer 160.000 stuks werden gebouwd, maar hij is in een hogere klasse uitgekomen. Het model is representatiever, ruimer, krachti- ger en moderner, eigen- Jt lijk een luxueuze afron- ding van de serie, die «Mll met de 124 is gestart. De koetswerklijn is naar «Sa verhouding echter meer IIH gestrekt, minder hoekig en gedringen dan het fi guur van de 124/125. De VAl konstrukteurs hebben I VI van de zakelijke leiding voldoende armslag ge kregen om van de 130 een prestige- wagen te maken, die enigermate moet kunnen opboksen tegen Europese top- nummers zoals de Mercedes 250/280, BMW 2500/2800, Volvo 164, Opel Ad miral e.d. Achiter het stuur zaten we er op ons gemak bij. De fauteuils zijn breed, goed gevormd en comfortabel. Ze zijn ook in de hoogte verstelbaar en het stuur kan hoog en laag worden gezet. Op de achterbank kunnen drie vol wassenen terecht, maar twee zitten er nog gemakkelijker dan voorin. Het compartiment maakt een degelijke, vrij1 luxueuze indruk. De 130 is geen pompeuze auto. Uiterlijk: is de carros serie in de bekende Fiatstijl onopval lend, haast sober gestileerd. De be trekkelijk korte motorkap en de be heerste achterpartij vertellen dat we hier nog net niet met een Europese uitgave van een Amerikaans compact model te maken hebben. Met een lengte van 4.75 meter is de 130 kor ter dan de Mercedes 280 en langer dan de BMW 2500/2800. Vergeleken met de grote Opel scheelt het 15 cen timeter. De Fiat 130 kenmerkt zich door goede rijeigenschappen. De weglig- ging en de koersstabiliteit zijn boven alle kritiek. Van een wagen in deze klasse mag dit worden verwacht. Een gunstige invloed op de rijsoepelheid heeft de vernieuwde achtervering. De 130 is de eerste grote Fiat met onaf hankelijke wielophanging voor en achter. De stijve achteras is eindelijk vervangen door een nieuwe construc tie met schroefveren. De voorvering met torsiestaven is van het McPher- son-type. Het resultaat van het aan gepaste veersysteem is goed merk baar. De wagen wordt ook op slecht wegdek niet stoterig en onzeker. Hij veroorlooft zich geen kleine koersafwijkingen. In de bocht wordt hij niet gauw lastig, al vergt de indi recte besturing wel wat extra draai- werk. De remmen (schijf rondom), die zich voortreffelijk hadden gedragen, raakten na een snelle afdaling met veel haarspeldbochten oververhit, zo dat we even moesten stoppen. Na een korte rust was het zaakje weer in orde. De andere testwagens hadden geen moeilijkheden met de remmen gehad.. Het op de 130 toegepaste rem- systeem is modern en veilig: een dub bel gescheiden circuit, bekrachtigd en een remkrachtregelaar achter. De be sturing kan ook servobekrachtigd worden, maar we hebben dit bij deze wagens liever niet. In de stad is de 130 betrekkelijk handig vanwege de gemakkelijke be- dienbaarheid, het goede uitzicht, de overzichtelijkheid en de niet al te grote draaicirkel van ongeveer 11 me ter. Ventilatie en verwarming zijn heel goed geregeld. De instrumente- ring is volledig met toerenteller en elektrisch klokje maar het dash board is minder gelukkig uitgevoerd. Alles staat hier op een smal rijtje. Jammer is dat er voorin te weinig bergruimte is voor kleine spullen, mappen, tasjes en een fototoestel. In de anders zo complete wagen valt deze nalatigheid direkt op. Onze conclusie de Fiat 130 is een comfortabele reiswagen met een pres tatievermogen, dat niet direct sensa tioneel maar toch ruimschoots ver antwoord en reëel is. Technische gegevens Motorzescilinder 140 DIN-pk bij 5600 toeren Max. koppel22 kgm bij 3200 toeren Compressie 8.3 1 Tank80 liter Wielbasis 272 cm Afmetingen 475 bij 180 bij 144 cm Gewicht1440 kg Topsnelheid 176 km/uur 0-100 km/uur in 13.9 sek. Verbruik gem. 17 Prijs 19 a 20 mille. S. HAAKMA. De Fiat 130 is uitgerust met een 2.8 liter 140 DIN-pk zescilinder, die eerder geprepareerd is voor soepel en snel rijden dan voor topprestaties. Op de autostrada drukten we door tot ruim 175 km/uur. Een kruissnelheid van 150 km/uur is gemakkelijk aan te houden. De motor gedraagt zich uitermate rustig en beschaafd, wat lang niet van alle Fiat-machines kan worden gezegd. Ook schikt hij zich goed naar de automatische Borg-War- ner-bak, die standaard is. Tijdens de lange tocht hebben we een normale transmissie nauwelijks gemist. Alleen bij snel inhalen op steile hellingen tastten we instinctief even naar de hendel, die in de I of de II zijn best deed om het gaspedaal in te halen. In dergelijke situaties kwamen we een stoot te kort, maar men moet hierop met een automati sche bak verdacht zijn. Overigens krijgt men er veel rijgemak voor te rug. De 130 kan ook worden geleverd met een gewone vijf-bak, maar die hebben we niet kunnen proberen. In de automatische standaarduit voering is de grote Fiat allesbehalve lui. De I en II kunnen worden „vast gehouden", resp. tot 75 en 130 km/u. In de D-stand loopt de wagen door tot goed 175 km/uur Fiat had liever een 4-bak gehad, maar de enige firma in Europa, die het geschikte type kon leveren, bleek onvoldoende capaciteit te hebben om de Fiatorder te kunnen verwerken. Met de 3-bak moest er met de overbrengingsverhouding wat geschipperd worden, maar in normale rijomstandigheden is dit niet merk baar. De elastische 2866 cc motor speelt gewillig mee. De acceleratietijden zijn ruim ver antwoord, hoewel in deze klasse niet opzienbarend. Van 0-60 km/uur in 7.5 sek., 0-80 km/uur in 10.2 sek., 0-100 km/uur in 13.9 sek.. 0-120 km/uur in rond 30 sek. Voor een zespitter 2.8 liter (met bovenliggende nokkenas per cilinderrij) zijn dit bescheiden tijden, maar Fiat heeft er geen ge zinsracer van willen maken, maar meer heil gezien in het algemeen rij- gerief. De nieuwe Renault 12 zal in oktober op de Parijse autotentoonstelling worden geïntroduceerd. Het nieuwe mode] heeft 4 portieren, voorwielaandrijving en een 1300 cc motor. De R 12 komt tussen enerzijds de R 8,8s en 10 en de R 16,16s en TA anderzijds. De exacte prijs is nog niet bekend, maar de richtprijs is 10.000 NF. "Testen van de benzinepompwer king kan in bepaalde omstandig heden nodig zijn. Meestal is het wel mogelijk de verbinding los te nemen die van de benzinepomp naar de carburateur loopt. Als het niet lukt aan de carburateurzijde dan neemt aan de carburateurzijde dan neemt u de pompzijde. Door heel even de motor te starten kan men nu con troleren of de pomp benzine „door geeft". Is dit niet het geval, dan zit de benzinestoring dus niet in de car burateur maar „ervoor". Mogelijk geen benzine, een verstopping, een defecte pomp of valse lucht. Bij de ze test niet roken en dus ook geen open vuur in de buurt. Tn het experimenteren met kleine re dan de voorgeschreven sproei ers in de carburateur zitten niet te onderschatten risico's. De door de fabriek gekozen sproeiers zijn zo be rekend, da' ze als het ware een compromis zijn tussen het grootste vermogen enerzijds en een zo laag mogelijk benzineverbruik anderzijds Gaat men nu een sproeier met een te kleine doorlaatopening monteren, dan beperkt men de acceleratie en topsnelheid, terwijl de motor door het te arme mengsel veel te heet wordt, de kleppen den etc. kunnen verbran- probeer nooit de daarvoor in aan merking komende wiellagers te „smeren" door de naafdoppen vol nieuw vet te proppen, want daar maakt u het alleen maar slechter mee. Afhankelijk van wat de fa briek in deze voorschrijft moeten de ze wiellagers om de zoveel duizend km worden gedemonteerd, schoonge wassen, gedroogd, gecontroleerd op eventuele beschadigingen (dus zono dig vernieuwd), met nieuw vet „ver pakt" en weer gemonteerd worden. Ook de \aafdop moet grondig schoon gemaakt worden, ze moet droog en dus zonder vet gemonteerd worden. gtraks als u er weer met uw cara van op uit trekt moet ook de verlichting hiervan in een betrouw bare conditie zijn. Door het lange stilstaan in de winter zullen stekkers en stekkerdozen wel geoxydeerd zijn, kijkt u daar dus zeker even naar om en maak de contacten schoon en vet ze dan even in met een heel dun laagje vaseline. Laat de lampen even proefbranden voor u wegrijdt en vergeet hierbij vooral de stop lampen niet. De heer van L. te Oosterhout heeft ergens iets gelezen over het gebruik van een momentsleutel en wil graag weten wat voor soort stuk gereedschap dit nu eigenlijk is en waarvoor het gebruikt wordt. In de werktuigkunde wordt het produkt van de kracht x de weg aangeduidt als moment of als koppel (kgm). Omdat bepaalde bouten en moe ren met een door de constructeur uitgeknobbe-la moment moeten wor den aangehaald schrijft deze dus dat moment voor in een z.g. moment- waarde. Om dit te kunnen realise ren is er een daartoe geeigende sleutel nodig en dit is nu de mo mentsleutel. Ze is van een bijzonde re constructie en is voorzien van een momentmeter of momentinstel ling en is geschikt voor een zeker aantal dopmaten. De kracht waar mee de sleutel wordt aangehaald is het produkt van de druk die de hand uitoefent en de lengte van de sleutel. Als het voorgeschreven mo ment is bereikt is dit afleesbaar of wordt door een klik kenbaar ge maakt. Voor auto's wordt de mo mentsleutel o.m. gebruikt voor ci- linderkopbouten en wiellagers. (Van onze correspondent) BRUSSEL De hoofdplaats van de Belgische provincie West- Vlaanderen Brugge heeft zich „verzusterd" met de Indonesische stad Malang (Soerabaja). De eerste vrucht van die verzustering is het op richten van een nieuw ziekenhuis, gefinancierd met Brugse schenkin gen. De Antwerpse Hansa-vereniging, die hoofdzakelijk industriëlen, handelaars, bankiers en transportondernemers onder haar leden telt, heeft onlangs een druk bijgewoonde voorlichtingsvergadering gewijd aan Indonesië en zo pas is de Indonesische minister voor economische financiële en industriële zaken, sultan Hamengku Buwono naar België gekomen om er een bilaterale overeenkomst voor technische samen werking te ondertekenen. De bestendige Vlaams-Waalse spanningen voeren aldus tot merk waardige resultaten, waarvan Indo nesië thans de begunstigde partij is. België besteedt ongeveer een pro cent van zijn bruto nationaal pro dukt aan ontwikkelingshulp. Ruim 71 procent van dat bedrag gaat naar de vroegere Koloniale en voogdijge- bieden van België in Afrika: 47 pro eent naar Kongo, 12 procent naar Rwanda en evenveel naar Burundi. Op dat grote aandeel wordt gere geld kritiek geleverd, maar blijk baar staan de Belgische officiële in< stanties onder druk van financiële en economische groepen, die in de ex-Belgische gebieden nog altijd aanzienlijke belangen hebben. De overige Belgische ontwikkelings steun vloeit hoofdzakelijk naar „Franse" staten in Afrika: Marok ko, Tunesië, Gabon, Ivoorkust, Ka meroen. Een klein gedeelte gaat naar Latijns-Amerika (Peru en Chi li) en sinds twee jaar ook naar Ma leisië in Zuidoost-Azië Deze verdeel-sleute] vond met de jaren minder genade in de ogen van de openbare mening in Vlaanderen, omdat er een eenzijdige discrimina tie in schuilt ten voordele van Bel gische Franssprekende technici. In Franstalige landen starten Vlaamse ontwikkelingstechnici met een taai handicap Daarentegen beheersen de jonge Vlamingen vee] beter het En gels dan hun Franstalige landgeno ten. Het is trouwens onder de druk van deze kritiek, dat het bijstands akkoord tussen België en Engelsta lig Maleisië werd ondertekend. Met Indonesië liggen voor jonge Vlamingen de kaarten nog beter. Be gin van dit jaar is de Vlaamse ad junct-kabinetschef van het Belgische departement voor ontwikkelingssa menwerking, de heer Lenaerts, van een studiereis uit Indonesië terugge keerd met een rapport, waarin niet alleen wordt aangestipt dat Engels de tweede taal is op de Indonesische scholen, maar dat bovendien nage noeg alle ontwikkelde Indonesiërs boven 35 jaar het Nederlands vlot spreken. Voor de Vlaamse gemeen schap ligt daar een uitstekend ter rein voor de ontwikkelingssamen werking, aldus de conclusie van dhr. Lenaerts. De inmiddels onderteken de bilaterale overeenkomst valt in het kader van het vijfjarenplan voor economische ontwikkeling van Indo nesië. Ze past ook in de actie van in ternationale organisaties zoals de wereldbank, de wereldvoedselorga nisatie en de wereldgezondheidsorga nisatie in Indonesië. Tenslotte werd ook overleg gepleegd met de Neder landse zending voor technische bij stand in Indonesië. De overeenkomst voorziet onder meer in de medewerking aan het tandbouwinstituut van Bogor door professoren van de universiteiten van Gent en Leuven. Er zal een technisch-wetenschappelijk instituut voor bodemstudie worden opgericht onder leiding van prof. De Boodt van de universiteit te Gent. H(j tal de techniek van de petroleumemu.'- sie voor grondverbetering toepassen op een eiland, dat daardoor moet worden geschikt gemaakt voor ka toenplantages. De beste studenten van het instituut van Bogor zal de mogelijkheid worden geboden om verder te studeren te Gent en Leu ven. De bibliotheek van het insti tuut, die overwegend Nederlandsta lige boeken bevat, zal worden aan gevuld met de belangrijkste werken die inzake landbouwwetenschap in de jongste jaren verschenen. Een ander belangrijk deel van de overeenkomst betreft de veeteelt in de streek van Soerabaja. België zal zijn medewerking verlenen voor het verbeteren van het bestaande slacht huis in Soerabaja en de organisatie van het vleesvervoer in koelwagens. De bouw van een nieuw slachthuis wordt voorzien. Naast deze projec ten zal België aan Indonesië 15.000 ton levensmiddelen bezorgen. De Vlamingen waren gelukkig ver rast toen ze vernamen, dat alle on derhandelingen met de Indonesische autoriteiten uitsluitend in het Ne derlands waren gevoerd. Zij zien voor Vlaamse jongelui de mogelijk heid van een even uitgebreid als veelzijdig werkterrein in Indonesië, op basis van een gezonde en we derzijds respecterende samenwer king. Thans wordt bij de Belgische regering aangedrongen op het on dertekenen van een Belgisch-Indo nesisch cultureel akkoord. De re cente oprichting in België van een afzonderlijk departement voor nauw overleg met de Cultuurraad voor Vlaanderen kan het tot stand ko men van zulk akkoord allicht be spoedigen. De reeds gesiteerde ad junct-kabinetschef van het departe ment voor ontwikkelingssamenwer king heeft aangedrongen op de op richting van Vlaamse cultuurcentra in de belangrijkste steden van Indo nesië. Mede tot behoud van het Ne derlands in dat eilandenrijk van 116 miljoen zielen. Wanneer men de Franse overheids- en prlvé-bestedingen voor cultuurex pansie in de ex-Franse gebieden vergelijkt met de gezamenlijke in spanningen van Holland en België in de wereld voor de Nederlandse cultuur en met name voor de Ne derlandse taal, dan hebben we niet zoveel reden om fier te zijn. (Van een correspondent) Sluis Voor een zeer talrijk pu bliek gaf de kapel van de Konink lijke Belgische Zeemacht onder lei ding van hoofd-kapelmeester Guy Duyck een concert op de Grote Markt te Sluis, met medewerking van prof. Ephrem Delmotte. de be kende beiaardier die het carillon be speelde. Burgemeester P. F. van Hootegem sprak een woord van dank Ook was er belangstelling v-an de officiële militaire autoriteiten in Zeeland, alsmede van burgemees ters uit de omgeving, 's Avonds wer den de muzikanten en hun leiders op het stadhuis ontvangen. (Van onze speciale verslaggever) ROUBAIX Het prijzengeld van de Tour de France bedraagt dit jaar 424.875 gulden. Een res pectabel bedrag, dat onder de ren ners verdeeld wordt. Opvallend is dat dit jaar voor het bergklas- sement en de doorkomsten op de Cols minder geld beschikbaar is dan in andere jaren. Alleen de doorkomst op de Col du Galibier is lonend. Daar ontvangt de eer- ste renner, omdat er tevens de 'Souvenir Henry Desgrange" wordt verreden, ongeveer 2000 gulden. De prijzen per etappe: le 1500 gul den, 2e 750 gulden, 3e 375 gulden, 4e 300 gulden, 5e 225 gulden. Er zijn verder nog twintig prijzen, variërend tussen 187.50 gulden en 37.50 gulden. Algemeen individueel eindklasse- ment: le 15.000 gulden, 2e 11.250 gul den, 3e 7.500 gulden, 4e 5.625 gt 5e 3.750 gulden. En verder nog vijfen dertig prijzen variërend tussen 2.625 gulden en 150 gul-den. Putenklasement: elke dag is voor de eerste in het puntenklasse ment 375 gulden beschikbaar. Eindklassement: le 7.500 gulden, 2e 3.750 gulden. Combinatieklassement: le 11.251 gulden, 2e 6.000 gulden, 3e 2.250 gul den, 4e 1.500 gulden, 5e 750 gulden. Ploegenklassement: per etappe: le 750 gulden, 2e 450 gulden, 3e 300 gul den. Eindklassementen: le 15.000 guide I 2e 9.000 gulden, 3e 6.000 gulden, J 3.000 gulden, 5e 2.250 gulden. Bergklassement: Col van de eerstel oatégorie: le 450 gulden, 2e 300 gul-I den. Tweede categorie: le 375 gulden, 2e 225 gul-den. Derde categorie le 300 1 gulden, 2e 150 gulden. Vierde catego- rie: le 225 gulden. Eindklasement: le I 3.750 gulden, 2e 1.875 gulden, 3e 750 gulden. Strijdlustigste renner: elke dag is el voor de strijdlustigste renner 150 f gulden beschikbaar. Voor de strijdlustigste renner van de hele Tour is er 3750 gulden be schikbaar. Sympathiekste renner: elke 187.50 gulden, algemeen klassement: 750 gulden. Elegantste renner: elke dag 187.50 gulden, algemeen klassement: gulden. Bjj wijze van grap hebben wij ook I nog berekend hoeveel een renner maximaal in de Tour zou kunnen ver dienen. Als deze super-super-kam- pioen alle etappes zou winnen, f ook elke dag de gele trui zou dragen, elke dag gekozen zou worden tot de 1 elegantste, de sympathiekste en de strijdlustigste renner, op alle Cols als eerste zou doorkomen, als zijn plot! elke dag het ploegenklassement zoi winnen en dus ook het totaal ploe genklassement, als deze super-super- man ook nog de snelste ronde op de wielerbaan van Vincennes zou maken enz. enz., dan zou deze renner in to taal kunnen verdienen: 152.290 gul den. (Van onze sho DEN HAAG het grootste dilem lendige kroeshaar, je geen bliksem m nen en waardoor j een getekende ber groeit in een groe] uiterlijke kenmerk hebt, dan ben je d hoor je opeen nerg Ik ben kort na mijn mijn moeder van S Nederland gegaan heb ik in een gemi enkel blanken gelee! alsof je een bochel het gevoel, dat je mag zijn, dat je zo m lopen. Natuurlijk, op het li zelf weer om lachen; w: dat heeft tijd nodig. Ik ger verschrikkelijk om te gaan, want ik wis dat ze me weer zoude Het geschiedde op een mooie aanhef, die moe in houden. Het geschiedde op mijn grootmoeder bij de en toen riep iemand he derd: wat een schattig Ik herinner me als de teren. Afijn grootmoeder w lijk kwaad en schreeuw is niet zwart, dat is b. Formeel had ze gelijk een paar tinten lichter negers, wat wil je me familie, maar je hebt weinig aan. Bij ons woonde vroeger een neg mensen keken veel blij in als juffrouw Henny d'r dooie eentje moest gen de discriminatie. Sorry, maar het is zo. dagelijks nog mee. Het schattig, daar heb je ge als je met een lekkere lebol door het leven sta; Neen, ik zou het eei aandoen, als ik het voo: had. Voor mezelf heb ik gevoel, dat de hemel me voeren. Ik moet zeggen dig gelukt is". Henny Vonk behoort r mer en het verbijsterer De heer en mevrouw Chabot-Hanssen en hun dochtertje Monique geven u met grote vreugde en dankbaarheid kennis van de geboorte van hun zoon en broertje DANIëL-ALPHONS-HUBERT Breda, 13 juli 1969. Valkenierslaan 339. Tijd.: Diaconessenziekenhuis, kamer 351. Tot onze diepe droefheid werd door een nood lottig ongeval van onze zijde weggenomen, mijn inniggeliefde man en onze zorgzame papa, zoon, schoonzoon, broer, behuwdbroer en oom, de heer JACOBUS VAN DER VLIS echtgenote van S. M. Maas op de leeftijd van 35 jaar. Terneuzen, 13 juli 1969 Chopinlaan 105. Terneuzen: S. M. v. d. Vlis-Maas Patricia, Fabienne, Linda, Nadia IJmuiden: 'G. v. d. Vlis R. v. d. Vlis-Hoek Boschkapelle: T. H. Maas F. Maas-Mei De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 16 juli om 2.30 uur op de Zuiderbegraafplaats te Terneuzen, vanuit de kapel van Bachten-Dieke. ingang Ferdinand Bolstraat. Samenkomst om 1.45 uur. Zij, die bij vergetelheid geen bericht hebben ont vangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bestuur, directie, leraren, leraressen en leerlin gen van de r.-k. Huishoudschool St.-Martha te Hulst geven met leedwezen kennis van het over lijden van hun bestuurslid, de heer AUGUST LOCKEFEER Zijn werk zal in dankbare herinnering blijven. Heel de schoolgemeenschap wordt uitgenodigd om de heilige uitvaartdienst op dinsdag om 11-30 uur in de basiliek bij te wonen. HET BESTUUR. jj Op woensdag 16 juli a.s. hopen onze geliefde j ouders, groot- en overgrootouders TH. DE LA RUELLE M. DE LA RUELLE-POPPE hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren, i Om 15.00 uur H. Mis uit dankbaarheid. 1 Receptie van 17.3018.30 uur in Café PassluiS- f g Hun dankbare kinderen, klein- 1 en achterkleinkinderen. j Oranjestad, Aruba; Hel I ^00rstelling van „Intim an het Arubaanse klin I oor het gezelschap n gegeven. Op de foto v.l.n.r. Hm Matser „onder de zon". Westdorpe, Graafjansdijk A 45. niiiiiHiinHiiiiaiiiiuiiiiiR'iiBiiii'a.ii'HiHiHiiwiiiiHiiim IIHlIHlBlllllil 1 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziek te en de bewijzen van deel neming, ontvangen na het overlijden van ons innigge- iiefd zoontje ALEXJE betuigen wij onze welge meende dank. Fam. R. Traas-Magnus Lewedorp, Molenweg 4. HUIDARTS dinsdag 15 juli Kr kru^e* meer va maffer fe kathoüek gt teat voov protestanten. lezeS J1®1 .?,Uemaal nog e een 6011 hoekje, d® dew?r?Itj,e kochten in ehamds boekwinkel: Het i w m

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 4