de pure, dorstlessende natuurdrank! op elke 2e fles KORTING Nieu een „WE MOI polymeerfabrieken breda nv door uitbreidingen met nieuwe fabrieken drink het koel! vraag uw leverancier Etten-Leur zeer riante woningen MACOM N.V. 2 verpleegsters UITVOERDER - HEIWERKEN hebben wij gelegenheid tot plaatsing van BEDIENINGSPERSONEEL voor werk in vol-continudienst. Opleiding niet vereist. Nieuwe moderne fabriek. Uitstekende voorzieningen. Bel 01600-25955 of stuur een brief of kaart zonder postzegel aan: - antwoordnummer 374 Breda - Vermeld alleen Uw naam en adres en U ontvangt uitvoerig alle inlichtingen over de arbeidsvoorwaarden. Nieuw. Dessa zonnebloem- margarine. Een nieuwe margarine, waarvan de kostelijke oliën uit de bronzen zonnepitten het hoofd bestanddeel vormen. Gezond. Die zonnebloem olie maakt Dessa rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren,35-40%. Goed voor Uw gezondheid! zegt de moderne voedingsleer. Smakelijk. Dessa bevat 62% pure zonnebloemolie, waardoor Dessa zo fijn en smakelijk is. En dat voor de prijs van een gewone kuipjesmargarine Plantaardig. Dessa is puur plantaardig, ongezouten en dus lichtverteerbaar. Dessa bevat 20 eenheden vitamine A-en 3 eenheden vitamine D3 per gram. Veelzijdig. Gezond en toch smakelijk eten is natuurlijk niet voor boterhammen Dessa bakt en braadt ook prima: spat niet, walmt niet en geeft een gezonde bruine jus. Smeuïg. Dankzij ai die zachtheid van puur plantaardige oliën is Dessa altijd smeuïg en smeerbaar. Ookdirektuit de koelkast! Brinkersuit Zoetermeer heeft inderdaad overal aangedacht. in het fleurige zonnebloemkuipje N.V. Associatie van uitgevers van dagbladen en tijdschriften (A.U.D.E.T.) J. G. NEUS ZN. IJAAUIDEN N.V. DE STEM VAN WOENSDAG 2 JULI 1969 9 Industrieterrein „De Krogten". Lijndonk 25, Postbus 355 te Breda. De onderneming maakt onder Nederlandse directie deel uit van het wereld-I omvattende concern FARBWERKE HOECHST A.G. met ruim 80.000 perso-f neelsleden, een omzet van 8 miljard DM in 1968 en een arbeidsterrein,! omvattende anorganische en organische chemicaliën: kunstmeststoffen, kleur- ).jJde. - i artikelen. stoffen, oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen, kunststoffen en pharmaceutischel In Breda worden grondstoffen (polystyreen) vervaardigd voor de plastlc-J verwerkende industrie, welke produkten over de gehele wereld worden ver-f kocht onder de handelsnaam HOSTYREN. margarine dessa op UW gezondheid Heldere goudgele Rïvella, een frisdrank die wérkelijk fris, die wérkelijk dorstlessend is! Puur natuur, zonder kleur stoffen, zonder conserveer middelen. Tracteer uw gezin op zuivere gezondheid en tracteer voordeliger dan ooit! 25 cent rivella aan de Concordialaan bieden wij aan met c.v. Alle woningen voorzien van Z-vormige woonk. met een diepte van 9.25 m., ruime keu ken met r.v.s. aanrecht en veel tegelwerk, hal en erker. Op le verd. 3 sl.k., douche en 2e toilet, balkon aan de achterzijde. Op 2e verd. hobby kamer en 4e sl.k. met dakkapel. Koopsommen v.a. ƒ46.900,k.k. terwijl het eerste jaar een rijkspremie van ca. 1.358,wordt verstrekt. Hypotheek tot 90% mogelijk. Benodigd eigen geld min. 6.245,Maandlast na aftrek premie eerste jaar 191,50. Inlichtingen op onze zittingen op donderdag 3 en donderdag 10 juli a.s. van 19.30 tot 21.30 uur in Café-Restaurant „Beurs-Modern", Grote Markt 6 te Breda. Eindhoven, Hoogstraat 212A. Telefoon 040-67925, b.g.g. 04250-35778. gevestigd te NIJMEGEN De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in haar vergadering van 27 juni 1969 het dividend over 1968 vastgesteld op 10 Het dividend is, onder aftrek van het in 1968 op dividendbewijs no. 2 betaalbaar gestelde in terim-dividend van 4 en van de verschuldig de dividendbelasting, per 11 juli 1969 betaal baar gesteld bij de Nederlandsche Credietbank te Nijmegen, tegen inlevering van dividend bewijs no. 3. DE DIRECTIE. STICHTING „MOEDERHEIL" BREDA vraagt voor haar doorgangshuis van de niet-gehuwde moeders en het kindertehuis (met kraam- en kinderaantekening). Benoeming afhankelijk van ken nis en ervaring in de rang van waam. hoofdverplegende. Sollicitaties en inlichtingen te richten tot de directeur, Valkenierslaan 37, Breda. Telefoon (01600) 33350. AANNEMINGSBEDRIJF Kromhoutstraat 52 IJmuiden, Tel.: 02550 - 10041 vraagt ten behoeve van de uitvoering van hei werken met behulp van een HEF-EILAND, voor de kust van de Zeeuwsche eilanden een zelfstandig en volledig bekwame: Geboden wordt: uitstekende arbeidsvoorwaarden en salariëring. huurvrije woning UITSLUITEND schriftelijke sollicitaties met vol ledige gegevens omtrent: leeftijd; practische er varing; burgerlijke staat; verlangd salaris; refe renties enz. Inl. kunnen na 8 uur 's-avonds worden verkre gen onder Tel.: 02550 - 12073. EINDHOVEN.„De fur de VPKO moet zijn zich z ceerd mogelijk,opstellei de andere omroepen; op bied van informatie zove lijk alternatieven gev' functie trekt me heel is vooral zo goed uit omdat de VPRO straks avond tegenover de TRO Dan kunnen de kijkers een duidelijke keuze make amusement en programir een meer experimenteel k Aan het woord de heer S man (41), vorige week ben directeur van de VPRO, th zetelend in de Technische H te Eindhoven, waar hij wer als lector in de wijsbegeerti exacte wetenschappen. De VPRO is de laatste tijd en niet steeds op de gunsti uier in het nieuws gewee De heer Doorman (polit voorstander van radikaal soci „Die toestanden maken het interessant. Een uitdaging. V goud zou ik directeur willen een rustig radio- en t.v.-bed was ik hier rustig blijven zit me het directeurschap was den van een van de grote oi had ik het trouwens niet Lijkt me veel minder interess is ook de vraag of ik daarte gewassen ben. Je krijgt veel maken met de logge struct zich moeilijker laat democr Zo,goed als je met een kle roep als de VPRO kunt exp teren met programma's zo g je dat ook met de veTSchillei zen van werken." Moet de imago van de VP anderen „Het is erg duidelijk, dat van het negatieve imago een is van het feit, dat er aan groei-publiciteit betrekkelijk wordt gedaan. Er zijn nog conflicten in de openbaarhei men. Dat was niet nodig. He belangrijk, dat de mensen de beoordelen op de programn niet op de sensationele nieuw naar buiten siepelen. Dat dat de mensen hier erg goed kunnen werken. Daarom is het ook van het i belang de begaafdheden van sen optimaal te gebruiken, weer tot kwaliteitsverbetering loof beslist dat dat met het team haalbaar is. Maar in van werken van de afgeloper zit de ruzie al bij wijze van ingebakken." Het werd tijd dat er een kwam „Ik geloof niet, dat de VP1 hoefte heeft aan een leider hoofdletter. Als regisseur (d Doorman heeft een passie neel, heeft vrij veel studente: geregisseerd, is daarnaast vcx van het stichtingsbestuur vai Stuyfs Eigentijdse Dans, van Terzijde, bestuurslid van de vense stadsschouwburg) ben geen leider. We werken samer Ik hoop, dat men mij als di van de VPRO meer ziet al weerbarstige praatpaal", een cus dan als iemand die zit te Aan de andere kant ben ik w een rationele manier van wer! vind dat de zekerheden van sen goed gedefinieerd moete Daar heeft het in het verlede ik de indruk, nogal eens schort." Niet bang voor Interne oppi „Integendeel. Zo plezierig het vind andere mensen te oi gen, zo plezierig vind ik het a deren mij proberen te overtuig, een situatie van erg koek en ei niet veel. Ik heb altijd veel v; debat gehouden. Op de Ameril manier. Hard en direct. Op een basis kun je tot redelijke bes gen komen." Kritiek van buiten 7 „Ik vind dat een directeur buiten toe zijn medewerkers sichtslos moet verdedigen. Da1 het verleden te weinig gebeur betekent wel dat je als dir EEN voormalig Brits televisie ter, John Wale, gelooft niet in c litieke invloed van de televisii televisie eentiende had van c vloed, die zij volgens politici dan zou het tonen van de afgrijs Vietnam- en Tsjechoslowakije-t len zo'n uitbarsting van veront- digixig bjj het publiek teweeg hi gebracht, dat het niet gerust zot ben voor er vrede en rust in landen heerste, aldus de heer V Het nadeel van televisie is, d wemig ideeën kunnen worden gebracht, omdat nog steeds gens Whale de televisie ver is meer de nadruk te leggen op den, meer op het abnormale dj het normale, meer op mensen d onderwerpen meer op merkwa. heden dan op karakter, meer on tuct dan op harmonie, meer o; regeerders wensen te tonen dai

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 8