een onderwijzeres Of de schilder, de elektromonteur en de onderhoudsmonteur, nü de telefoon willen pakken. 2? de voorraad is Kom snel naar de. Shell-Stations met dit embleem, beperkt De re P iliöl-vi'ns EKSTEROGEN die gesteld zijn op teamgeest en een goed salaris, JAMIN Echte,JfflSx tissues met gratis plastic houder,samen slechts J gulden Vierkleuren ballpoint voorzegge en schrijve in onze afdelingen: VLOERBEDEKKINGEN- PLASTIC-VITRAGE-OVERGORDIJNSTOFFEN fa fllaisoit foudée jpai* fil BIGGLES IN HET VERRE OOSTEN een leerling etaleur/verkoper een leerling verkoopster ENERGIEKE VROUW TIMMERLIEDEN EN SJOUWERS EIGEN WONING!? ONDERHOUD De dikke ho WIE HEEFT ER EEN GROENE FIETS GEVONDEN? Maandag Dinsdag Woensdag VROOM DREESMANN i85>M Ideale vloerbedekking ALMA Parket Breda haTenh* P. J. van der Windt ijf den Hartog Vrijdag 4 juli a.s. GESLOTEN Houthandel n.v. E. N. C. van Riesen DE STEM Goes &NACHENIUS PLAATWERKERS LEERLING PLAATWERKERS GERO - H. SENGERS - HALSTRAAT TOTAAL UW KRANT verwijderd met WONDEROLIE HUISJE voor 3 personen (tss Die glazen moet u zien. In kleurrijke verpakking. Stoere, moderne, groene glazen, staan stevig op tafel. Bij het Shell-NU-Station slechts 3,65 per zes. Een welkom cadeau voor iedereen. DUEL 12 DE STEM VAN WOENSDAG 2 JULI 1969 OUPONDAGEN BREDA - OOSTERHOUT - BERGEN OP ZOOM - ROOSENDAAL Kreymborg Voor ons filiaal Karrestraat 2 te Breda vragen wij en Wij bieden u een goede honorering en uitste kende sociale voorzieningen. Met gemaakte vakantieafspraken wordt reke ning gehouden. Sollicitaties kunt u richten aan de bedrijfsleider, de heer G. W. Reijmers. Voor informaties of voor het maken van een afspraak kunt u hem telefonisch bereiken onder nummer (01600) - 32468. GEVRAAGD: met ingang van het nieuwe schooljaar aan de r.-k. jongensschool, Kapelstraat 44 te Prinsenbeek voor één van de drie eerste klassen (28 leerlingen). Schriftelijke sollicitaties aan: H. J. P. LOTSTRA, hoofd der school, Kapelstraat 42, Prinsenbeek. 2 under* OI696-2200(ujty 2333 dunvloeren nozaïek 9 mm stroken 22 mm ƒ25,- ƒ29,- ƒ42,- per m2 Vraagt gratis prospectus Bezoekt onze show room (event R'dam) ook 's avonds na afspraak PARKET Welke wil als interne, zelfstandige hulp de dagelijkse huishoudelijke werkzaam heden verrichten bij prettig gezin in het Gooi? Het gezin bewoont een gerieflijk, van alle gemakken (o.a. vaatwas- machine) voorzien huis. Een ruime kamer met t.v. is beschik baar; meerdere hulp is aanwezig. Er wordt een goed salaris geboden met veel vrije tijd. Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan: dipl. ing. Brediusweg 50, Bussum, tel. 02159-32785. VRAAGT voor haar woning- bouwobjecten in de Hoeksche Waard en Zeeland Gunstige tariefregeling Vervoer kan in overleg met de uitvoerders geregeld worden. Aanmelden: Overdag in de directiekeet aan de Acacia- straat te Oud-Beijerland, Tel. 01860 - 3040 of in de directiekeet aan de Calandweg te Zierikzee, Tel. 01110- 3103 en 's avonds na 7.00 uur bfj de heer J. v. d. Berg, Ettingstraat 20, Roosendaal, tel. 01650-36325, H. Wete- rings, Calandweg 6, Zierikzee, TeL 01110-2486 en B. G. P. Rollé, Schanspoort 32, Klundert, Tel. 01682-832. MAKELAARSKANTOOR JJ.M STOK N V. IHM ACADEMIESINGEl 25 TEL.42150' Door bijzondere omstandigheden zal ons kantoor op vanaf 12.30 uur zijn Wanneer U een eigen woning laat bouwen, maak dan gebruik van de methodes die de Industrie, Ge meentelijke en Rijksinstellingen reeds lang toepassen. Laat Uw houtwerk impregneren onder druk van 10 atmosfeer, het z.g. celcuriseren. U behoeft niet meer te schilderen voor bescherming, Het schilderwerk heeft alleen nog een esthetische funktie. Gelooft U ons, is in de toekomst praktisch onbetaalbaar Gaarne verstrekken wij U de nodige inlichtingen. Tel. 01100 - 8020 ASSBl BERGS VAN RIJCKEVORSELSTRAAT 9 - 11, BREDA technische installaties vraagt voor de produktie van ventilatoren en lucht- technische installaties die zich in ons bedrijf in het vak kunnen bekwa men. Zij worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de Bemetel-cursus voor fijnconstructie plaatwerk. U kunt zich persoonlijk of schriftelijk melden aan ons kantoor: van Rijckevorselstraat 9 - 11 te Breda. Telefoon01600 22331. Weg met onhandige likdoorn- ringen en gevaarlijke scheer mesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN, neemt de pijn weg in 60 seconden. Beltplekken en likdoorns ver schrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde wonder olie, jodium en het pijnstil lende benzocalne. Een flesje NOXACORN Antiseptisch Likdoornmiddel van fl.85: bespaart U veel ellende. NOG VRIJ NA 9 AUGUS TUS In rustige, bosrijke omgeving nabij de Lage Vuursche, Den Dolder, Soest. Telefoon 02156 - 312. Op de fabriek van Jamin zijn die drie mannen namelijk hard nodig. De schilder voor onderhoud van het fabrieks complex, de elektromonteur voor lichtinstallaties en de onderhoudsmonteur voor het onderhoud van het machine park. Ze worden ingedeeld bij de Technische Onderhouds Dienst. Die bestaat uit een groep geschikte collega's, gewend en in staat om in teamverband een moderne fabriek „draaiende te houden". En het salaris? Jamin staat er om bekend, dat ze goed betalen. Dus dat is geen punt. Interesse Elke werkdag van half negen tot vijf uur kunt u op de fabriek terecht voor inlichtingen. Bovendien woensdagavond tussen zeven en acht. Of bel 01620-4980 en vraag naar de afdeling personeelszaken. OOSTERHOUT Zes fraaie „on the rocks" glazen voor W Tissues thuis of in de auto om ta snuiten, vegen, rei nigen en te poetsen, u hebt er zoveel plezier van. Nu met gratis handige houder. Heel simpel kleefvast te bevesti gen. De tissues op een vaste plaats altijd bij de hand. Profiteer van deze aanbieding! Daar geeft u uzelf maar ook uw dochter of zoon een welkom geschenk mee. Goede kwaliteit, mooie zilver kleurige uitvoering. De prijs voor deze fraaie ballpoint slechts 2,55. Jullie hebben vorige week Verne. We hebben toen be naar de maan" te vertellt van dat boek In Amerika bestond een ging van oud-kanonniers, Club. Deze had echter gee meer, omdat de oorlog was. Voorzitter Barbican praktisch en stoutmoedig deed nu het voorstel om jectiel met een kanon maan te schieten. Zijn ide< met oorverdovend gejuic groet. Maar er kwam heel kijken voor de plannen wer heid konden worden. S Barbicane schakelde de wacht Cambridge in om alles te berekenen Ook werd een c sie benoemd die het stuk (het het projectiel en het kruit i ontwerpen. Het stuk, „Columt doopt, kretg een lengte van 2 ter en het projectiel een gewit 10.000 kilo Voor het wegsi moest 200.000 kilo schietkatc, ontbranding komen. Toch bleei een enthousiast. Eén man, B nes oude oorlogsvijand Nichoil zette zich echter hevig. HoeT elkaar nooit ontmoet hadden,, beide vijanden een weddensch Volgens Nichoil waren de sto dige plannen onuitvoerbaar. De hele onderneming kostte ten geld. Van overal op de bracht men daarom 5.446.675 bijeen Daarmee kon de uit\ beginnen. Er werd een diepe k graven die Volgegoten werd i zer dat door 1200 ovens werd spuwd. Weken duurde htt voor de grond was afgekoeld, op volgde voor velen een groot blik. Barbicane stelde het Er was eens een hond heel dik en rond hij was niet oud maar wel heel stout hij at alles op dat was voor zijn baas een „Wat moet ik toch doen hij kent geen fatsoen" zo dacht zijn baas toen kwam er iets raars hij klapte uit elkaar en nu is het vers klaar. Floris Bary, Zandberglaan Breda. fy We fietsten en Mama ging naar zee Mama nam de twee kleintjes Nu hebben we pech De damesfiets is weg. Eén nacht op 't dorp blijven We zijn er allen door ontdaan Met de vakantie voor de deu Stelt ons dit wel erg teleur. Misschien komt door de Klein Die zoveel groten lezen De fiets weer terug. 't Is een groene} 1 jaar op g Jantje v. d Werril 's-Heeri Kgj f Eric Sturms Rederijkerssti

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 12