eter *GEN NAAR MIJN MENING Rustig, maar toch niet rustig TEKORT AAN ADEM VELDE TOM OKKER Gerard Koel snelste in massaspurt St. Jansteen de tour "Het lijkt wel alsof ze op 'n motor zitten" „is Merckx gebrand op zege lli?^ VERHEUGD EERSTE CONTROLE JANSSEN NEGATIEE m* nklassement een iklassement iklassement issement Eef Dolman: n Nieuw! Goed! 11 DE STEM VAN WOENSDAG 2 JULI 196v 13 Nijdam, die het hoge het peloton in de [niet hij kon houden lossen. Ivliet gaat mee ter bewa- |mpe zet de achtervolging klim wordt Nijdam op- Pijnen haalt Agostinha fct in. Valpartij waarbij Guerra Agustinho die Pijnen en gelost heeft komt tot op |immerman. Peloton volgt n. Guerra na val terug in Agostinho op 3.30 van peloton op 4.50. Agostinho nadert Tim- op 1.15, peloton ligt op Agostinho haalt Timmer- gaat meteen alleen door. Igt op 2.20, zonder Nijdam [et die achter geraakt zijn, Samyn, Monty en Bian- I lossen. IAgostinho ligt 55 se- or op Timmerman, 1.50 op Timmerman ingelopen ïloton dat een achterstand 2.10 op leider Agostinho. Agostinho loopt uit: 2.45, Polidori en Matignon op de leider. Twee achtervolgers rit- het peloton op 3.40. Koploper heeft 2.20 op ers, 3.15 op het peloton, Polidori en Matignon .gostinho tot op 1.35. Pelo- p 3.05. Polidori en Matignon :hterhaald door een groepje Altig, San Miguel, Gon- evens, Lopez, Rodriguez. i Castello. Ze hebben 1.10 id op Agostinho. Agostinho wordt ingelo- :on volgt op 35 seconden. Peloton haalt koplopers ip wat achterblijvers na alle eer bijeen. Leman wint de massa- Charleville. 18. Van Springel (Belf. 1,10; 19. Aimar (Fr. Gemi- 1.12; 20. ex aequo Perez Sp. Geminiani) en Lopez (Sp. Machain) op 1.13; 22. 'r. Plaud) op 1.14; 23. Le- Plaud) op 1.16; 24. Van Nes- Jools) op 1.18; 25. Paul in lg. Cools) op 1.19; 48. Ot- Ned. Vissers) op 2.27; 60' (Belg. Vissers) op 7.00; 60 Ned. Magne) op 10.43; 74. 4ed. Vissers) op 11.02; 76. (Ned. Plaud) op 11.08; 87 s (Ned. Vissers) op 11.31: an (Ned. Vissers) op 12.39; t (Ned. Vissers) op 20.16: nerman (Belg. Vissers) op Poortvliet (Ned. Vissers) 127. Nijdam (Ned. Vissers) 16.48.45 15 pnt; 2. Gemini' I 3. Pezzi z.t. 35; 4. Vissers Albani z.t. 42. ns 42.50.07; 2. Pezzi 42.50.24: ani 42.51.03; 4. Cools 42.52-19 12.52.40; 12. Vissers 43.01.5'. It) 49 pnt; 2. Janssen (Ned) ;sen (Belg) 31; 4/5. Lema" Stevens (Belg) beiden 25: lans 15; 15. Ottenbros 14- mie voor de strijdlustigste ;ing naar Jos Timmerman issers). Guido Reybroeck tig strafseconden wegens tigheden in de eindsprint erlanders Poortvliet en Nij' ;en resp. 1 en 3 minuten ens stayeren achter 'n auto- eminck (Belg.) 5 pnt; 2/8 Belg.) en Dancelli (It.) 4i uo Timmerman (Belg. Vis' (Van onze speciale verslaggever) CHARLEVILLE Toen iedereen al een tijdje verdwenen was, stonden er nog altijd drie renners van Wil lem U-Gazelle aan de spuitwater auto; Dolman, Ottenbros en Pijnen. Deze dag was voor hen een dag van de waarheid geweest. De waarheid dat Zij, OP dit moment, gewoon niet in staat zijn zich te mengen in de strijd om een ritzege. Dolman, de eerlijkste: „Begrijpen doe ik er niets van. Zo hard als er vandaag in de laatste 20 km gereden is kan ik niet eens sprinten. Het lijkt wel, alsof ze op een motor rijden in plaats van op een fiets. Met dat tem po kan ik gewoon niks beginnen. Ik zit me af te vragen hoe dat komt. Je rijdt met een aantal van dezelfde renners de Ronde van Luxemburg en dan denk je: Die en die kan ik wel hebben. Dan kom je met dezelfde renners in de Tour en dan rijden ze gewoon eens zo hard. Het lijkt wel alsof ze afgeschoten worden. Nee, zolang dit zo blijft, doe ik niet veel. Kan ik ook niet veel. En ik zou het ook niet proberen. Want d-a-t is een les van het vorig jaar. Toen wilde ik forceren en toen kreeg ik zo'n inzin king, dat ik bijna naar huis moest". Een andere stem aan de spuitwa ter-wagen, van de jonge René Pijnen, die met twee etappezeges in Luxem burg veel hoop wekte voor een op merkelijke Tour de France. Pijnen: „Ik heb het ze gezegd voor de Tour. Neem me niet mee, want ik heb een kou in de laatste etappe in Luxem burg opgelopen en ik rijd niet meer goed. Maar ik zou en ik moest mee. En hier in de Tour merk ik dat het inderdaad niet goed gaat. In Maastricht heb ik 's avonds nog dokter Rolink gebeld. Die schreef me een drankje voor, dat men in Sittard diezelfde nacht in een apotheek is gaan halen. Nu ben ik wel de kou kwijt, maar de macht in mijn benen is nog steeds zoek. Neem nu deze eind sprint. Normaal zou ik toch van vo ren geëindigd zijn. Ik zat niet slecht en dacht: wacht nog even tot dat ze „stil vallen" en dan demarreer je. Maar ze bleven in een hoog tempo rijden en daardoor schoot ik tekort". En tenslotte Ottenbros: „Het is goed dat er tot aan de ravitaillering niet hard gereden is, anders waren er vandaag vele collega's op weg naar huis gegaan". En intussen stond men bij de fi nish nog altijd te wachten op Henk Nijdam, eens wereldkampioen en nu in de herfst van zijn carrière bezig aan het ongelijk gevecht tegen die onoverwinnelijke tegenstander: de tijd. Nijdam wil niet opgeven, maar alle aanwijzingen zijn er dat het ge vecht niet lang meer zal duren, dat aan zijn lijdensweg spoedig een eind komt. Gisteren werd hij uitgeteld als een aangeslagen bokser. Alle renners waren al binnen en Nijdam naderde gevaarlijk dicht de maximale tijdsoverschrijding die was toegestaan. De omroeper telde en het publiek telde mee: nog twee minuten voor Nijdam, nog anderhalve. Toen kwam hij in zicht. De ogen diep in de kassen liggend in dat verkrampte ge zicht. Het gezicht van een uitgebluste I man wiens onverzettelijke wil en al- I leen die, hem no-g overeind houdt. Nijdam mompelde bijna onverstaan- I. bare woorden als „kramp" en „zon". Hij, de altijd zwijgzame, ontweek ook nu weer schuw de wachtende I journalisten en hij verdween zo snel I mogelijk naar de medische controle I waarvoor men hem had opgeroepen. Eric Leman gaat zegevierend over de finish in Charlevill-ï. (Van onze speciale verslaggever) CHARLEVILLE Een dag als die van gisteren heet in de ronde een rustige dag. Men baseert zo'n uit spraak op het feit, dat de favorieten verscholen bleven in het peloton en dat er behoudens de eenmans-actie van de Belgische boerenzoon Tim merman en de Portugese arbeider Agostinho, die per slot van zaken weten wat werken is weinig be langrijke offensieve acties te zien vielen. Maar in feite was het een verre van rustige dag. Er gebeurden hoewel niet in het oog lopend toch weer zovele dingen dat men, voor de zo veelste keer, tot de ontdekking kwam dat het geheim van de Tour, het mys terieuze spel van de intermenselijke verhoudingen, het onbekende dat zo lokt, tot in deze verzakelijkte ronde van 1969 bewaard is gebleven.. Neem nu die „rustige" dag van gis teren. Men sukkelt met een gangetje van tegen de 40 km per uur voort door de bosschages van de Ardennen, op zo'n goeie 100 meter achter de ploe terende boerenzoon Timmerman, en plotseling kraakt in de autoradio de stem van monsieur Levitan. Heel op gewonden, venijnig zelfs. Meneer Le vitan zegt, dat de heer Adriano Ro doni, voorzitter van de UCI en be kend tafelspreker, nu weer heeft ver kondigd, dat hij het helemaal niet eens is met de in Frankrijk genomen maatregelen die inhouden, dat aan wielrenners opgelegde straffen wor den kwijtgescholden en dat gestrafte coureurs met een blanco register op nieuw mogen beginnen. In Frankrijk is het namelijk de ge woonte, dat bij de verkiezing van een nieuwe president de sportbonden hun „vlegels" de zonden vergeven. En dat gebeurde ook bij de verkie zing van de heer Pompidou, de vo rige maand. In deze vergevingsgezin de bui beloofde men ook in de toe komst veel milder te straffen. U west het: bij een eerste overtreding van de dopingregels 15 minuten achter stand in het klassement en pas bij de tweede overtreding de valiezen pakken en naar huis. De Tourdirectie nu had zich La Grande Bouclé zou hierdoor veel minder kans lopen opnieuw betrok ken te worden bij dopingschandaal- tjes hierover verheugd. En terwijl de heren Goddet en Levitan zich in de handen wreven op de goede start van hun Tour en zij in een opperbest humeur vriendelijker dan ooit als ze waren voor de volgkaravaan, kwam de jobstijding uit Italië, dat de heer Rodoni gezegd heeft: De regels van de UCI blijven gehandhaafd, Frank rijk kan niet op eigen houtje afwij kende bepalingen maken. Met snijdende stem veroordeelde Felix Levitan. verontwaardigd als hij was, omdat Rodoni niet eerst de Tourdirectie ervan in kennis had ge steld, maar het nieuws meteen we reldkundig had gemaakt, deze (Ita liaanse) stoot onder de riem, die in Frankrijk weer wordt uitgelegd als een rechtstreekse aanval op de Tour zelf. Dat was dat dan Een paar uur later stond men aan de finish op de brede boulevard in Charleville. Aan het oog voltrok zich een massasprint, niets opwindends dus. Erik Leman, waarvan Brik Schotte, de ploegleider die eigenlijk te braaf is voor het metier, zegt dat hij sneller in de eindsprint is dan Godefroot, won de etappe. En Schotte openbaarde bij deze gelegenheid voor het eerst eigenlijk de juiste redenen, waarom Godefroot zich van de Flan- dria-equipe distantieerde. Schotte in sappig Vlaams: „Gode froot wist al een tijdje, dat Leman sneller is dan hij en daarom wilde hij mij dwingen Leman uit de ploeg te verstoten. Begrijpt ge Godefroot ging geen enkele sprint meer aan met Leman en dat was natuurlijk een onhoudbare toestand in de ploeg daarom hebben wij Godefroot laten schieten." Toen men ook dat wist, stond, op deze „rustige" dag, daar plotseling een huilende Guido Reybroeck. Aan gezien hij als derde in de eindsprint was geëindigd kwam het wat vreemd voor dat Reybroeck op deze wijze rea geerde. Guido „Die verdomde Zandegu", snikte hij, „ik had de etappe met wel 20 meter voorsprong gewonnen als hij me niet aan m'n trui achteruit had getrokken. Hij gooide me gewoon te rug. Is het niet Basso, dan is het Zandegu. Maar altijd is het een Ita liaan". En Reybroeck, die niet te troosten was, zocht snikkend een weg tussen LONDEN (ANP). Voor het tweede jaar in successie is Tom Ok- ker in de kwartfinales van Wimble don aan ademnood ten onder gegaan. Hij brak onder het monotone ser vice-geweld, dat de Australiër John (ADVERTENTIE) Mann poeders, de beroemde pijnstillers nu óók in Nederland te krijgen. Werkt snel, afdoende en zéker. Bij kiespijn, hoofdpijn, periodieke pijn, rheumatische pijnen. Mann poeders - ook als tabletten en cachets. Mann: het groene doosje bij apotheek en drogist. Newcombe ontwikkelde en verloor ondanks een miraculeuze comeback in de vierde set met 6—8 63 I6 5—7. Wimbledon is meedogenloos voor de door de natuur wat minder be deelden. Clark Graebner bijvoorbeeld ging ten onder aan slecht zicht. Ver in de vijfde set van zijn heroïsch ge vecht teigen de linkshandige Austra lische slagerszoon Tony Roche, waar in hij driemaal slechts een slag van de zege verwijderd was, spette de regen de glazen van zijn bril tot mat glas. Blind rondtastend verloor hij in twee dramatische games zijn kansen, die hij daarvoor in een urenlange staat van uiterste concentratie had opgebouwd. En zo kwam het dat aan het einde van de dag de mannen met de brede schoudergordel weer onder elkaar waren. Donderdag zullen zij elkaar ontmoeten, Rod Laver tegen Arthur Ashe en John Newcombe tegen Tonv Roche. Moeilijk pratend, en zichtbaar ver moeid, gaf Okker na de match in het benauwde perskamertje als voor naamste verklaring van zijn verlies, dat zijn service niet had gewerkt, zo als hij wilde. „Mijn eerste service was te weinig in en Newcombe viel aan op de tweede, zodat ik vrijwel steeds in moeilijkheden was." In feite sloeg Newcombe de eerste service percentage-gewijs minder in en maakte de Australiër bovendien tien dubbele fouten tegen Okker vier. Het werkelijke verschil school hierini dat Newcombe zijn dubbele fouten compenseerde door er een ace achter aan te slaan en op de kritieke mo menten buitengewoon sterk serveer de. Tom Okker daarentegen zag geen kans daarvoor benodigde extra-ener gie uit zijn frêle body te persen. Twee en een halve set lang heeft de concentratie van Okkers bravoure en Newcombe's slagengeweld het centrecourt in zinderende spanning gehouden. Het was tennis van grote klasse, waarbij ze om beurten een set verloren, die ze hadden moeten winnen. Want Okker was duidelijk sneller warmgedraaid dan Newcombe en stond keer op keer op het punt een doorbraak te forceren. Hij verloor echter zijn eigen opslag in de dertien de game en gaf na 43 minuten de set uit handen. In de tweede daarente gen was Okker voortdurend in moei lijkheden, maar bracht de stand op gelijke hoogte via een doorbraak in de zesde game, toen hij vier back- handretums met de snelheid van het geluid langs Newcombe liet razen. Het publiek, dat ondanks de in vestituur van prins Charles als prins van Wales in groten getale was op gekomen, had nauwelijks tijd om de uiterst korte rally's met passend ap plaus te begeleiden. Okker retour neerde diep op de backhandzijde. De enige slag waarop Newcombe zwak is. Maar de Australiër onderschepte de bal meestal reeds aan het net en scoorde met scherp gehoekte volley's en daverende smashes. Zelfs Okkers geduchte forehand-topspinreturn temde hij bij tijd en wijle. Voor het overige testte hij met hoge lobs het uithoudingsvermogen van de Neder lander. Dat brak halverwege de derde set toen Newcombe met imposant ver toon van kracht een achterstand van 1540 had weggeserveerd. Met een dubbele fout gaf Okker zijn service uit handen voor 13 en liet vervol gens de set lopen. „Ik wilde in de vierde set met serveren beginnen", gaf hij ais verklaring. Maar die opzet slaagde niet. Tien games achtereen gingen verloren. Inleiding tot de doorbraak in de eerste game van de vierde set („Wat een verschrikkelijke gewaarwording dat ik die verloor", aldus Okker) was een bal, die via het net aan Okkers kant dood neerviel, alsof de gehele uitkomst van de match van die ba lancerende bal afhing, sloeg Okker bij de volgende slagenwisselingen een eenvoudige forehand in het net. Van af dat moment was zijn tegenstand gebroken. Okker bereikte met zijn Ameri kaanse partner Marty Riessen de hal ve finales van het herendubbelspel. Het duo versloeg de Australiërs Dick Crealy en Alan Stone met 75 6—4 6—4. de zwijgende toeschouwers. He climax van 't „geval Reybroeck" zou nog komen. Nauwelijks zat de journalist in de perszaal (merkwaar digerwijs ditmaal de trouwzaal in het stadhuis van Charleville) en toefde hij nog even met zijn gedachten bij de arme Reybroeck en die onsportie ve Italianen, toen werd meegedeeld dat Reybroeck door de jury van aan komst was gedeklasseerd. De reden „Reybroeck heeft Zandegu aan zijn trui getrokken" vertelde de in het vak vergrijsde Roger Halna op wiens schouders al jarenlang dit soort on plezierige beslissingen rust. Ja, en toen wist men het niet meer op deze „rustige" dag. Theo Verschueren doet deze we ken niets liever dan in een luie stoel de Tourverslagen op de Bel gische t.v. volgen. Niets liever is eigenlijk niet hélemaal de juiste uitdrukking, want als de coureur uit St.-Jansteen helemaal zijn ei gen zin zou mogen doen dan be hoorde hij nu tot de coureurs die in drie weken 4000 kilometer weg trappen. Jk zou graag een keer de Tour de France willen doen, maar ik heb mijn kans voorbij laten gaan. Drie jaar geleden was ik geselecteerd voor de Smith's-ploeg. Wij namen als laatste voorbereiding de Ron de van Luxemburg. Ik reed goed en veroverde de eerste plaats in het bergklassement. Tot op de laatste dag. Toen kreeg ik een in zinking en stapte af. Daar was mijn baas zo kwaad over, dat ik niet meer naar de Tour mocht", aldus Theo Verschueren, die gis teren voor de eerste keer als be roepsrijder voor eigen publiek uit kwam. Nu hij zelf het accent op een baancarrière heeft gelegd, beperkt Theo Verschueren zich tot het vol gen van het spektakel op het „blauwe oog". Voor de coureur uit St.-Jansteen is er overigens nog steeds slechts een renner, die met kop en schouder boven de anderen uitsteekt: Eddy Merckx. „Eddy is gebrand op een Tour overwinning", verzekert Verschue ren. „Hij wil met een zege de schande van zijn doping-schorsing uitwissen. En hij heeft de macht om te zegevieren. Dat zag ik gis teren nog, toen door zijn werk een kopgroepje van tien renners werd ingehaald. Iedereen dacht dat Merckx zich wel zou laten uitrij den toen de vluchters waren ach terhaald, maar hij vond het niet voldoende en ging er zonder te stoppen weer van door. De ande ren hebben nog heel wat moeite gehad om hem terug te halen". Theo Verschueren verwacht dat deze Tour een van de spannendste van de laatste tijd zal worden: „De grote slagen zullen echter nog even op zich laten wachten. De groten vonden het de afgelopen dagen schijnbaar nog te warm, en er zijn nog te veel kilometers af Theo Verschueren. te leggen. Daarom maken zij zich niet zo druk als een minder sterke renner alleen wegspringt. Timmer mans, de solorijder van vandaag, is overigens een coureur met een groot uithoudingsvermogen. Hij kan erg lang alleen rijden als het moet". Theo Verschueren beperkt zich, wat zijn favorieten voor de eind zege betreft, niet tot Eddy Merckx. Als mogelijke kanshebbers noemt hij ook Gimondi, Pingeon, Van Springel en Jan Janssen. Ver schueren: „Jan is iemand, die af kan zien. En dat is nodig in een wedstrijd met zoveel zware berg etappes". Hoewel Verschueren het voor lopig op de coureurs houdt, die als de grote favorieten in Roubaix van start gingen, sluit hij ook de mo gelijkheid dat een minder bekende renner de Tour gaat winnen niet uit. Wie er ook als eerste in Parijs komt hij zal volgens hem afgere kend moeten hebben met Merckx, tenzij de nieuwe Belgische heer ser natuurlijk zelf het geel aan de finish brengt. „Merckx zal tot het uiterste gaan om te winnen. Een instorting zou voor hem catastro faal zijn omdat dan natuurlijk ie dereen gaat zeggen: kijk, ik dacht dat Merckx het zonder doping kon". Theo Verschueren gelooft niet dat er behalve Janssen nog een Nederlander een rol van betekenis in het algemeen klassement gaat spelen. De Zeeuwsch-Vlaming deelt de mening van velen, dat de jonge renners als Ottenbros, Pij nen en Wagtmans, goed zijn voor een etappe-overwinning, maar nog te weinig ervaring hebben om mee te kunnen spelen in de strijd om een ereplaats. (Van onze sportredactie) ST.-JANSTEEN Dat Gerard 'Koel niet alleen op de pistes goed uit de weg kan, bewees hij gisteren in St.-Jansteen door de eindsprint van de plaatselijke profronde te win nen voor de rappe Harry Steevens, die dit keer echter enkele centimeters tekort kwam. Het gevecht tussen Steevens en Koel werd geleverd aan kop van het volledige peloton, dat als een compacte massa op de kalk- lijn afstormde. De plaatselijke favo rieten Theo Verschueren, Albert van Midden en Peter Kisner maakten deel uit van de grote groep, maar konden zich op het laatste rechte stuk niet in een gunstige sprintpositie werken. Hoewel de koers een bijzonder vlak verloop had, was er in de laatste ron de voor de vele duizenden toeschou wers wat spanning, omdat Verschue ren 10 km voor het einde samen met Deelen en v. d. Winden aan kop ging. De vreugde voor eigen publiek te zegevieren werd de Steense coureur, wiens gezelschap op drie ronden van de finish nog werd uitgebreid met Gombert en Van Midden, echter niet gegund. Op twee omlopen van de streep kwam er een einde aan de vlucht zodat alle deelnemers in één grote groep aan de laatste 1600 m begonnen. De duizenden toeschouwers langs het parkoers hebben overigens bijzon der lang op wat strijd moeten wach ten. De eerste 40 ronden was er in de lange sliert gekleurde truien weinig leven. De profs beperkten zich tot het draaien van verplichte rondjes. Vooral in de eerste fase van de race was er aan de meet alleen wat te beleven als er om een premie ge spurt werd. Het warme weer had de deelnemers schijnbaar alle lust op avontuur ontnomen. De eerste sensatie kwam in de 19e ronde ten koste van Marinus Paul, die tijdens een premiesprint het dranghek raakte en met zijn fiets een salto maakte. De Haagse coureur, tijdens de val op volle snelheid, kwam er met enkele schaafwonden en een kapotte fiets erg goed vanaf. Op 45 km van de finish leidde een demarage van Deelen tot de vor ming van de eerste kopgroep. Ver schueren was de eerste, die op de sprong van Deelen reageerde. Zijn voorbeeld werd een ronde later ge volgd door Bongers, Marinus, Panter, Newton en Serpenti. In de 30e ron de kwam voor de leiders het begin van het einde in de vorm van het trio Nie, Gombert en Holst, dat het peloton bij de vluchters trok. De uitslag: 1. G. Koel (Hoogerhei- de) 80 km in 2.02; 2. H. Steevens (Elsloo); 3. J. Serpenti (Axel); 4. J. van Katwijk (Oploo); 5. M. Breure (Rotterdam); 6. Jan Harings (Sibbi); 7. J. Gilmore (Australië); 8. Huub Harings (Sibbe); 9. J. Vianen (Ko- ckingen); 10. L. de Groot (Utrecht); 11. P. Kisner (Heikant); 12. J. van Seggelen (Amsterdam); 13. Wieland; 14. B. Panter (Australië); 15. R. De- loof (België); 16. W. Schepers(Stein); 17. N. Hill (Engeland); 18. D. Holst (Amsterdam); 19. T. Verschueren (St.-Jansteen); 20. J. Schepers (Stein). (ADVERTENTIE) (Van onze speciale verslaggever) CHARLEVILLE. De eerste do pingcontrole in deze Tour na de etap pe van Roubaix naar St.-Pieters Wo- luwe heeft een negatief resultaat op geleverd. De betrokkenen waren de winnaar, de Italiaan Basso, de Belg Roger de Vlaeminck en onze land genoot Jan Janssen, die door het lot aangewezen ook maandag in Maas tricht bij de dokter een plasje moest inleveren. J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 11