rWsitï1 ipyroris hiepiiaj EDDY HOUDT CONCURRENTIE OP AFSTAND V.S.-soldaten vervelen zich Nixons reis leidt tot speculaties zeïf 1114111 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST- NEDERLAND Rakkers dreigen met actie Brussel ontkent wapen leverantie Overal politie: Argentinië bereidt Rockefeller bete mtvangst Aap in ruimte '4Tm m ma m'\° „HET KAN ZE GEEN MOER SCHELEN OF ZE DE VIETCONG VINDEN OF NIET" Miniprotest tegen gifrivier K< Belg in gele trui Moerdijk gaat demonstreren Ook Moskou heeft plannen in Azië CARAVAN ONDER STROOM: JONGETJE GEDOOD Poor accijnsverhoging NEDERLAND ZINKT LANGZAAM IN DE ZEE iw&m ^mzuNMièmn BROODOORLOG Klap Pacific Apollo 09e Jaargang no. 26158 iDlTIE VOOR eeland ïredeurDr. W. A. J. M. Harkx loofdredacfeurL. Leijendekker IjofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 elefoor 22341. Postgiro 1114111 maandag 30 juni 1969 weerbericht Droog Aanvankelijk bewolkt, maar ook zonnige perioden. Overwegend droog weer met iets hogere mid- dagfemperafuren. Wind tussen zuidwest en zuid. KANTOREN t ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 BENZINE 2,2 CENT DUURDER (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Vanaf morgen zal de benzine in het hele nd 2,2 cent per liter duurder worden. Hiermee wordt de prijsverlaging van nog geen twee weken geleden vrijwel geheel tenietgedaan. (Alleen in zonen waar de verlaging 3 cent be trof niet). BUENOS AIRES (AFP) In de pote steden van Argentinië zijn uit- tbreide veiligheidsmaatregelen ge- loffen met het oog op het bezoek tin de New Yorkse gouverneur Nel- #n Rockefeller, die gisteren begon- itn is aan zijn laatste van een reeks sndreizen door Latijns-Amerika. Dilmaal zal de speciale afgezant van iresident Nixon, behalve Argentinië, Haiti, de Dominicaanse Republiek, limaica, Guyana en Barbados bezoe- itn. In de Argentijnse hoofdstad wer- fai ongeveer 100.000 leden van de leiligheidsdienst, de politie en de fïndarmerie paraat gehouden. Op al le strategische punten hebben politie- nannen stellingen betrokken, in het lijzonder in de omgeving van het ho- tei aan het San Martinplein, waar Rockefeller tot dinsdagochtend zal bgeren. Op de vijf stations van Buenos lires wordt een streng toezicht uit- (eoefend op de aankomende reizigers m te zien of er geen „agitators" of iJctivisten" onder zijn van wie mag »orden verwacht, dat zij demonstra tes willen organiseren tegen de imerikaanse gast. Als voorzorgsmaatregel hebben de "«inkeliers de rolluiken laten zakken. Dit geldt vooral voor de Amerikaan se bedrijven, die door de politie wor- ien bewaakt. Eerder werden in Buenos Aires (in nacht van vrijdag op zaterdag), j' ernstige onlusten een persoon ge lood en twee zwaar gewond. Vele teonen werden licht gewond on- ter wie enkele politieagenten. Het tantal arrestaties passeerde de hon- ierd. De onlusten ontstonden na groot scheepse demonstraties tegen het be- »ek van Rockefeller. De onlusten breidden zich over het gehele land tit, In Rosario trokken enkele dui- senden demonstranten door de stad. Het gebouw van de City Bank en de vestigingen van Xerox werden met brandbommen bestookt. Er werd veel schade aangericht. Met traangas dreef ie politie de demonstranten uiteen. WASHINGTON Bonnie, een zes in een halve kilo wegend aapje uit Thailand is vanaf Kaap Kennedy de timte ingestuurd en cirkelt nu in fffl baan om de aarde. De vlucht die dertig dagen duurt «de meest inventieve studie die ooit van de reactie van het lichaam op tuimtevluchten is gemaakt en is be- ioeld om de weg vrij te maken voor langdurige bemande ruimtevluchten is laboratoria die rond de aarde cir kelen. De langste ruimtevlucht ooit door Jn mens gemaakt is de vlucht van de Demini-7 in 1965 die veertien dagen luurde. Bij deze vlucht was gebleken 1st lange periodes van gewichtloos- leid gevolgen hebben voor het been- lergestel, bloed en spieren. DE STIPTHEIDSACTIE van de lucht verkeersleiders heeft het afgelopen Wekeinde ondanks het grote aantal vertrekkende en aankomende vakan- 'iecharters op Schiphol niet tot de verwachte chaos geleid. Incidentele vertragingen kwamen niet boven de twintig minuten. Overigens zajn beide prijsbewe- bewegingen gevolgen van niets met elkaar te maken hebbende oorzaken. De verhoging die morgen van kracht wordt is het gevolg van de accijns verhoging met f 2,- per honderd liter benzine en bovendien de 12 pet BTW die ook over deze twee gulden be taald moet worden. De prijsverhoging geldt zowel voor normale als voor superbenzine. De gezamenlijke oliemaatschap pijen die tot deze prijsverhoging be sloten, delen mee dat de benzineprij zen afhankelijk van de zone waar in men woont (tankt) zullen zijn als volgt: normale bezine 57,9 tot 58,9 cent per liter en super 60,2 tot 61,2 cent per liter. De prijsverlaging van vorige week «die in elk geval het voordeel heeft "dat de gevolgen van de accijnsverho ging zijn opgevangen, werd ingegeven door zakelijke en markt-technische overwegingen. Het is nog niet bekend of de gelijktijdig ingaande accijnsver hoging op bier ook gevolgen voor de consumentenprijs zal hebben. LONDEN (AP) De toestand in Nederland is „absoluut kri tiek" omdat we hard op weg zijn onder water te verdwijnen. Ook Engeland zakt steeds verder weg en over zo'n 1500 jaar (geen re den tot directe ongerustheid dus) zullen grote delen van Londen onder water liggen. Tot deze conclusie komen twee Britse geleerden, Richard Taylor en Ian Smalley, in een artikel in het tijdschrift Science Jour nal. Het westen van Engeland staat er beter voor. Om maar een voorbeeld te noemen: het kas teel van Harlech, Wales, werd in 1286 gebouwd met een gat in de muur om gemakkelijk de zee te bereiken. Het kasteel ligt nu een kilometer van zee en staat op een rots. DE 3.000 arbeiders van de (Amri- kaanse) kopermijnen te Toquepala in het zuiden van Peru zijn voor onbe paalde tijd in staking gegaan voor hoger loon. REIN W1ÏÏR rOt5 £0^ I 1 AMSTERDAM Vijftien leden van de werkgroep vrije universi teit voor het wereldnatuurfonds hebben zaterdagochtend een mini- protestoptocht gehouden om uit drukking te geven aan hun veront rusting over de verregaande veront reiniging van de Rijn. Op de foto de demonstranten op weg naar het Duitse consulaat-generaal. (Van een onzer verslaggevers) ETTEN-LEUR De Progressieve Bedrijfsgroep Bakkersbedrijf (PBB) heeft in een brief een ultimatum ge steld aan het produktschap voor granen, zaden en peulvruchten. Ge- eist wordt, dat het produktschap in de vergadering van 3 juli a.s. een aanvaardbare minimumprijs voor het brood vaststelt. Gebeurt dat niet, dan zullen de warme bakkers tot actie overgaan. Om wal voor een actie het gaat, wordt in de brief niet meegedeeld. Zoals echter eerder werd gemeld heeft de PBB al eens gedreigd het broodvervoer naar de stunters onmogelijk te znllen maken. De PBB stelde de actie tegen de stunters indertijd uit, omdat de mi nister van economische zaken het produktschap de bevoegdheid gaf een minimumprijs vast te stellen. Dat gebeurde vorige week. De PBB is teleurgesteld, dat het produkt schap van de gegeven bevoegdheid niet onmiddellijk gebruik heeft ge maakt en daarentegen de vergade ring opschoof naar 3 juli. In de brief, die werd opgesteld door de heer J. den Bleker, de woordvoer der van de PBB, wordt gesteld, dat de broodoorlog zich uitbreidt als een epidemie. Als toelichting wordt ge geven, dat sommige grootwinkelbe drijven het verpakte en gesneden brood 's middags na vier uur voor een kwartje verkopen, dat is nog geen dertig procent van de normale broodprijs. (Van onze speciale verslaggever) WOLTJWE Eddy Merckx heeft zijn grote klasse al in de eerste etap pe van de Tour de France bewezen. In het eerste gedeelte van de eerste etappe mocht de 32-jarige Rudi Altig nog in de gele trui rijden Altig won de individuele tijdrit maar in de tweede helft sloeg Merckx zijn slag. Uitstekend gesteund door zijn ploeggenoten won de Faema-ploeg de ploegentijdrit, meetellend voor het individuele klassement. De voor sprong van Faema was groot genoeg om Merckx in het eretricot te wer ken. Dolle feestvreugde ontstond er in het Belgische Woluwe, waar Merckx in de gele trui gehesen werd. Een voorproefje had de karavaan zondagmorgen gehad toen honderd duizenden wielerenthousiasten langs de route hun genegenheid voor Merckx duidelijk lieten blijken met spandoeken, met hooggeheven en fel le aanklachten aan het adres van de „boosdoeners" uit de Giro, die hun lieveling hadden durven kwetsen, be schilderde borden, met op straat ge kalkte leuzen en aanmoedigingen voor Eddy de grote. Er werden zelfs regelrechte bedreigingen geuit te genover Italiaanse volgers. gezegd: „Door die dophigaffaire heb ik moreel zo'n klap gehad dat ik ze ker vijf dagen nodig zal hebben om weer de oude te worden. In die tijd zal de concurrentie proberen toe te slaan om mij op afstand te fietsen". Die concurrentie slaagde in eerste in stantie niet! Opmerkelijk was overigens, dat ook de naam van de oude Rik van Looy nog veelvuldig in het eerbetoon aan de helden van de weg werd betrok ken. Maar Merckx had weinig aan dacht voor de hulde omdat hij voort durend op zijn hoede moest zijn voor de kennelijk beraamde aanvallen op zijn positie. Hij had het tevoren zelf (Van onze correspondent) MOERDIJK De inwoners van Moerdijk willen vanavond een de monstratieve optocht houden naar Ze venbergen en Klundert. De raden van deze gemeenten vergaderen dan over het bestemmingsplan „Industrieter rein Moerdijk". De demonstranten vertrekken om zes uur uit Moerdijk. Al eerder hadden deken R. A. C. van Kessei van Moerdijk en dokter J. v. d. Kar uit Zevenbergschenhoek zich in een persoonlijk schrijven tot de raadsleden van Klundert en Ze venbergen gewend. Daarin wordt ge vraagd om het bestemmingsplan niet te aanvaarden voordat inwoners van Moerdijk de garantie hebben, dat hun belangen en rechtszekerheid zijn ge waarborgd. Om deze zelfde reden wordt ook de demonstratie van van avond gehouden. BIJ RASSENONLUSTEN tussn Ma- leiers en Chinezen zijn zaterdagavond in Koeala Loempoer vijf doden ge vallen. In verscheidene gedeelten van de stad werden gebouwen in brand gestoken. (Van onze redactie buitenland) MINNEAPOLIS De Ameri kaanse soldaten in Vietnam al thans de overgrote meerderheid er van vervelen zich verschrikkelijk De meesten hebben ook goed door dat het een oorlog zonder vooruit zichten is en hebben een taktiek ontwikkeld die erop gericht is zo weinig mogelijk ellende te bele ven en dus ook de Vietcong met rust te laten. Dit alles schrijft soldaat eerste klas Tim O'Brien in de krant van zijn geboortestad, de „Minneapolis Tribune". Het is een eenvoudige, maar rake brief. „Bij zowat elke divisie, behalve de 101e luchtlandingsdivisie en de 25e infanteriedivisie, zijn de be langrijkste vijanden van de infan terist de blaren, de hitte en de ver vloekte verveling die het gevolg is van het feit dat je niets anders te doen hebt dan muskieten dood slaan en uitrekenen aver hoeveel dagen je naar huis gaat", aldus O' Brien. „Er zijn een heleboel kapiteins en luitenants die inzien dat het zin loos is om nog meer levens op te offeren in een oorlog die bijna voorbij is of, als zij niet voorbij is, ken en blijven daar dan een paar weken zitten. Het kan ze geen moer schelen of ze de Vietcong vinden of niet. In feite hoopt iedereen dan dat de vijand zo ver mogelijk weg Is." „De lagere élite van de strijdkrach- nooit zal worden gewonnen", aldus soldaat O'Brien. „Ze nemen hun soldaten, hun vrienden, mee naar de bergen om een goede defensieve positie te zoe ten ziet heei goed in hoe men op een verstandige manier uit de ellen de kan komen. Het komt maar zel den voor dat een compagniescom mandant zijn troepen welbewust op de vijand afstuurt. Bij pelotonscom mandanten gebeurt dat bijna nooit, als het ook maar even kan worden voorkomen." Terwijl hij 's nachts op wacht staat vermaakt O'Brien zich altijd met na te denken over de manieren waarop hij zich van de dienst in Vietnam had kunnen onttrekken. O'Brien geeft zijn ervaringen als volgt weer: „Elke dag komt en gaat zo ongeveer gelijk als de dag tevoren en de vol gende dag: langzaam, erg heet. Lan ge marsen met zware bepakking. Er gebeurt zelden iets ongewoons. Je loopt en loopt maar. Of je zit op een boomstronk, verlangend naar een briesje, naar een koude bron of ri vier, de bevoorradingshelikopter die Coca Cola en post brengt. „Ongeveer 360 dagen per jaar ver lopen zo. Er zijn hoogstens vijf da gen waarop er werkelijk iets ge beurt, maar dan gedraagt iedereen zich ook als een idioot- Zo zie ik Vietnam", aldus O'Brien. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON De voorgenomen reis van de Amerikaanse pre sident Richrad Nixon naar Roemenië en Azië heeft veel opzien ge baard. Zowel in Washington als in Boekarest, waar het reisplan ge lijktijdig bekend werd gemaakt, kwam het als een volslagen ver rassing. Het feit dat een Amerikaanse pre sident voor het eerst in de geschie denis een bezoek brengt aan een com munistisch land en ook dat (toeval lig?) het in Kremlin-ogen „rebelse" Roemenië gekozen is en bijvoorbeeld niet Zuid-Slavië dat al vel eerder dui delijke toenaderingspogingen heeft ondernomen, overschaduwt min of meer het andere deel van Nixons reis. Toch is de tocht naar India, Paki stan, Thailand, Indonesië en de Phi- tippijnn zeker zo belangrijk. Hij komt op een moment waarop er steeds meer tekenen zijn die er op wijzen dat Moskou druk bezig is met het opzetten van een defensie-gordel rond China. Moskou wil dit doen in samenwerking met een aantal Azia tische landen en zou speciaal het oog hebben laten vallen op Buiten- Mongo-lië, Afghanistan, Ceylon, In dia en Pakistan. De vraag heeft zich al opgedrongen of hier niet een ontwikkeling in gang wordt gezet die in Azië tot de een of andere vorm van Amerikaans-Rus- sische samenwerking zal leiden. An dere politieke waarnemers en com mentatoren echter „zien" al verdel en voorspellen dat het isolement waarin Rusland China wil dringen, de Volksrepubliek zal nopen tot een vriendelijker houding jegens Ameri ka. Amerika op zijn beurt heeft, al le huidige conflicten en tegenstel lingen ten spijt, in Azië meer gemeen schappelijke belangen met China (de andere Pacific-reus) dan met de Sov jet-Unie. Het feit dat president Nixon zijn reis naar Azië mede motiveert door er met nadruk op te wiizen dat Amerika een Pacific-mogendheid is en ook moet blijven is „gefundenes Fressen" voor degenen die zich thans bezighouden_ met de vraag of Nixons reis naar Azië nu een antwoord is op een Russische uitdaging óf op een Russische uitnodiging. De Amerikaanse president gaat naar Azië na het bijwonen van de lan ding van de Apollo-astronauten, die een bezoek aan de maan hebben ge bracht, in de Stille Oceaan op 24 ju li. (Van onze correspondent) BRESKENS De negenjarige jon gen Martin Schieman uit Hoofdplaat is zaterdagmiddag, toen hij op de camping-Zeebad-Breskens de caravan van zijn ouders wilde binnengaan, door elektrische stroom gedood. Het jongetje had gezwommen en wilde daarna de caravan binnengaan. Toen hij het metalen trapje van de met aluminumplaten beklede caravan opliep en de deurknop vastgreep, sloeg hij achterover, maar bleef met zijn hand aan de knop hangen. Een meisje, dat bij de caravan stond, trok hem van de deur weg. Het meisje is niets overkomen, om dat zij rubberschoenen aanhad. Mar tin Schieman had alleen een zwem broek aan en was op blote voeten. Een onderzoek van de technische recherche, die de in beslag genomen caravan heeft doorgemeten, heeft zon dagmiddag uitgewezen, dat de wagen die zaterdagmiddag kort voor het ge beurde op het lichtnet van de cam ping was aangesloten, onder stroom stond. De caravan was gloednieuw, hij was donderdag aangeschaft. Tijdens het aansluiten van de stroom zaterdagmiddag is volgens de recherche waarschijnlijk de bedrading stukgegaan bij het aanschroeven van een plaat. Op het Witte Huis is verklaard dat de president tot zijn reis naar Roeme nië besloten heeft omdat hij betere betrekkingen met Oost-Europa wenst. Het is geen onvriendelijk gebaar je gens de Sovjet-Unie. President Tito van Zuid-Slavië heeft eerder dit jaar ook te kennen gegeven dat hii Nixon graag in Zuid-Slavië wilde ontmoe ten. Er zijn boodschappen uitgewis seld tussen Belgrado en Washington, maar een besluit is niet meegedeeld. (Van onze correspondent) BRUSSEL Het Belgische minis terie van buitenlandse zaken heeft dit weekeinde bekendgemaakt, dat er zeker geen vergunning werd gegeven om kanonnen uit België te verkopen aan de Palestijnse guerrillabeweging „EI Fatah". Een Brussels avondblad „La Der- nière Heure", had zaterdag bericht dat op dit ogenblik belangrijke wa penleveringen via sluikse wegen naar de Palestijnse organisatie wer den verscheept. Het zou hier onder andere gaan om een 75-tal kanonnen van 20 mm die werden betaald met geld dat in België werd ingezameld voor de Pa lestijnse vluchtelingen en die moes ten vervoerd worden door vliegtui gen van een Belgische luchtvaart maatschappij. Het Belgische ministe rie onderzoekt momenteel de zaak. Steeds volgens „La Dernière Heure" zou een van de kanonnen- kopers op dit ogenblik wegens een andere zaak in de gevangenis zit ten. De man zou een zekere Baeyer of Beyer zijn, die zich al jarenlang bezighoudt met het collecteren van geld voor vluchtelingen in de Pales tijnse kampen. Het aan- en verkopen van de wa pens zou gebeuTen door een Brus selse en Luikse naamloze vennoot schap. In België werd zaterdag er alge meen op gewezen, dat men de ont kenning van buitenlandse zaken niet direct moet geloven. Ongeveer een jaar geleden ontkende datzelfde mi nisterie het ook dat België wapens zou leveren aan Nigeria Even later stortte een vliegtuig van de Sabena, volgestouwd met wapens neer nabij Lagos in N'geria. De wapenfabrieken F.M. uit Her stal. die voluit „nationale fabrieken voor oorlogswapens" heten en staats eigendom zijn. staan bekend als bij zonder grote exporteurs. OP GROND van de uitzonderingstoe stand zijn zondag in Uruguay weel vakbondsleiders en „agitatoren" aan gehouden. Hoewel r geen exacte cij fers bekend zijn, zouden ongeveer duizend arrestaten op het Bloemep- eiland in de Rio de Ia Plata wordiV vastgehouden. (ADVERTENTIE) Als U gewoon bent het kwar taal abonnementsgeld aan ons over te maken stort dan nu s.v.p 14,op onze post rekening In geval U tot incasso giro wenst over te gaan zenden wij daartoe gaarne een machtiging. DE STEM Afd. Administratie.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1