Studenten ontwerpen actie-strategie V erzekeringsman uit Dongen licht aannemers op voor 120 mille DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Rode-Kruisvliegtuig neergeschoten op weg naar Biafra RECHTER STEUNT STAKERS de efteling 1h l/ivj GROTE BELONING UITGELOOFD Bij de mantelspecialist is't allemaal perfekt voor u geregeld DE MANTELSPEGIALIBT Twee toestellen vermist MISBRUIK VAN VERTROUWEN' i/OMJ j kattetongen puur eikeblaadjes pastilles JAMIN editie voor ZEELAND Nieuw-Vossemeer DRP ROUWT EN ZIET AF VAN VOLKSFEEST Streekplannen Delta zaak voor parlement MASSAAL LEER IS „IN" LAKS REDDEN Stad met historie, fraaie gebouwen, kerken en kastelen. Maar zo zijn er wel meer steden... Wat Breda echter alléén heeft, is z'n bier. BREDA BIER. Gemoedelijk en gastvrij. chocolade melk krakelingen bloemen ||09e jaargang no. 26139 IDirecteurDr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 jolefoon 22341. Postgiro 1114111 zaterdag 7 juni 1969 WEERBERICHT Droog Aanvankelijk veel bewolking met enkele buien, maar later op de dag opklaringen. Overwegend droog. Matige wind. KANTOREN: ROOSENDAAL. AAOiENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOAA, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSIERHOUT, ARENDSTRAA1 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 bladlijst van de tuimeltafej met 4 stoelen 965,-Dressoir 1 noten of geheel palissander, TILBURG WACHT ONRUSTIGE TIJD ledikant met twee nacht- (Van een onzer verslaggevers) TILBURG De Katholieke Hogeschool in Tilburg staat een lange hete herfst te wachten. „Links-Front" gaat de actie om medebeslissingsrecht voor alle geledin gen op alle niveaus met onverminderde kracht voort zetten zodra het nieuwe academische jaar is begonnen. Er zal een nieuwe actie worden opgebouwd. Dat stelde vrijdagmiddag de student Kees de Boer. Hij vertelde het congres van de Studenten Vak beweging, dat in de hogeschool ge houden wordt, welke strategie daar. bij zal worden gevolgd. De actie zal geleidelijk worcten op gevoerd, om het de studentenmassa mogelijk te maken de ontwikkelingen te volgen. Via redelijke eisen zal men de auto riteiten dwingen kleur te bekennen, totdat ze dwangmiddelen gaan ge bruiken. Als dat eenmaal is gebeurd ontploft de situatie. Deze ontwikkeling moet zich steeds herhalen, totdat steeds meer studenten actief aan de acties gaan deelnemen. De studentenactie is vooral gericht op het ontwikkelen van de politieke bewustwording. Daartoe gaf de heer De Boer een reeks actiepunten, zoals het wijzen op politieke „escapades van professoren en curatoren", het blootleggen van politieke banden tus sen universiteit en maatschappij. Er zullen voortdurend kleine acties worden ondernomen, zoals discussies in colleges, sit-ins, en het binnendrin gen van bepaalde ruimten. Bij dit alles zal de politieke stu dentenvoorhoede, Links-Front, flexi bel moeten zijn, en zo nodig in de massa moeten kunnen opgaan. Rechtse studenten moet men zoveel mogelijk de kans ontnemen verdeeld heid te zaaien. De politiekbewuste voorhoede zal steeds opnieuw een conflictstrategie moeten gaan voeren, als een actie is afgelopen. De volgen de actie moet dan alweer beginnen. (Van een onzer verslaggeefsters) NIEDW-VOSSEMEER Het dorp van Merijntje Gijzen, Nieuw-Vossemeer, is in rouw ge dompeld. Drie van zijn inwoners zijn de algelopen dagen overle den en de gemeenschap van 1900 inwoners, waar iedereen ieder een kent, trekt zich dat erg aan. Vandaar dat alle feestelijkheden 's waren gearrangeerd rond de komst van een gezelschap Cana- i bevrijders in dit weekein de, zijn afgelast. De kermis, die al staat opge steld, blijft. De Canadese bezoe kers worden wel officieel ont vangen, maar er is geen feest- tedruis. „Onze bezoekers hebben zelf zoveel meegemaakt, dat ze wel zullen begrijpen, dat Nieuw- Vossemeer onder deze omstan digheden niet wil feesten", zegt gemeentelijk woordvoerder J. van Overveld. De drie overledenen zijn de heren J. van Agtmaal, die bij een ongeluk bij Kruiningen om het leven kwam, de heer G. Luisterburg, die sinds donderdag wordt vermist toen hij, nadat een bootje waarin hij met enige collega's zat, op de Schelde was omgeslagen in de diepte ver dween, en mevrouw Cools-Hom- mel, die aan een hartaanval is overleden. Vleubelstad" Utrecht: Rijksweg Oudenrijn-Arnhem, afrit Jutphaas. Rotterdam Groothandelsgebouw, Weena 737. \msterdam Stadhouderskade 74 (modern). Keizersgracht 590 (klassiek). Den Haag: Winkelcentrum „Waldeck", einde Laan van Meerdervoort. Rucphen (n.b.): Sprundelseweg 45. Heerlen: Spoorsingel 2. ubelen (Van een onzer verslaggevers) VLAAKDINGEN Bij de ont wikkeling van het Delta-gebied gaat ™t om zulke grote belangen dat de vaststelling van streekplannen met «trekking tot dit gebied, door de v? Generaal zou dienen te ge- Dit zei gisteren mr. H. van J 1 VVD-senator, tijdens een toe- m Vlaardingen. ™e.t betrekking tot de Rotterdamse ontwikkelingsplannen pleitte hij er- Ju Hoekse Waard niet op al te schaal open te breken, maar k niets onmogelijk te maken. ll«r ."etsteen voor zowel een rea- isch als visionair beleid zal zijn, j. us tnr. Van Riel, hoe de regering ontwikkeling van de Groningse en tP„ haven- en industrieprojec- aanPakt en het verbindingssys- volt 't"5' h0t Terneuzense gebied Jelle Visser, landelijk voorzitter van de S.V.B., liet er in zijn toespraak geen twijfel over bestaan, dat er bij de SVB geen enkel vertrouwen be staat in de autoriteiten. „Met overleg kun je uitstekend worden belazerd. Belinfante in Amsterdam en Becht in Tilburg hebben dat bewezen. Democratie moet door massale ac ties worden veroverd. Als eisen van studenten worden ingewilligd is er geen reden om met de acties te stop pen." Hij onthulde dat Amsterdamse stu denten grote politieke acties zullen gaan ontketenen op het moment dat de studenten die het Maagdenhuis bezetten zullen worden berecht. De Studenten Vakbeweging wil voorts in september een groot congres houden voor middelbare scholieren. Ze werkt aan de voorbereiding van campagnes tegen de NAVO en tegen de strijdkrachten en wil ook een dienstweigeringsactie gaan voeren. (ADVERTENTIES) ADVERTENTIE) ederen Spencerpakjes 'rï a"e maten en vele kleuren v:a< 99,50 ^ime sortering Suede- en Nappa- mantels, jasjes en overgooiers. Ne suede jasjes v.a. f 99,— Lange suede mantels v.a. 149 HIIL|B,URG BREDA ft'"'," Elnditraat 1 4 ■04250.31620 Tal. 01600-31086 DEN BOSCH i. SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-391 attracties voor t'Cll toegangsprijs in kaatsheuvel Alex Panagoulis brak uit (Van onze redactie buitenland) ATHENE/ROME Het bericht dat de 30-jarige Alexandres Panagoulis (veroordeeld wegens poging tot moord op de Griekse premier Papadopoulos) uit zijn streng bewaakte gevangenis zou zijn ontsnapt, heeft in kringen van Griekse bannelingen meer ver ontrusting dan vreugde gebaard. De in Rome wonende broer Stathis van Alexandres Panagoulis zei giste ren te vrezen „eerdaags het bericht te horen te krijgen dat Alexandres tij dens de vlucht is neergeschoten of helemaal nooit meer iets van hem te horen." Het is maar een veronder stelling aldus Stathis Panagoulis, „maar het regime heeft hem altijd willen ombrengen." Stathis Panagoulis zei bovendien dat het onmogelijk moest worden ge acht uit de gevangenis te ontsnappen, „zeker voor een man als mijn broer, die niet honderd procent gzond is." Volgens een officiële bekendmaking in Athene is Panagoulis niettemin uit zijn gevangenis ontsnapt. Andere bronnen meldden dat hij daarbij is geholpen door twee bewakers die eveneens verdwenen zijn. Het regime heeft alle maatregelen genomen om de mannen op te sporen. Op het hoofd van Panagoulis is een Panagoulis, zoals hij destijds voor zijn rechters stond. beloning van ruim 60.000 gulden ge steld. De man, voor wie verschillende re geringen en talloze organisaties in de wereld gratie vroegen toen hij ter dood veroordeeld was ontsnapte in de nacht van donderdag op vrijdag. Ton Regtien doet boekje open over opstandige universiteiten. Pagina 7. Op D-day, 25 jaar geleden, was de Normandische kust een hel van vuur en staal. Dezelfde plaats toen en nu op de pagi na's 17 en 19. Jos van Beers eerste etappewin naar in de Ronde van Midden- Zeeland. Pagina 13. Gerard Walschep en Hugo Raes doen een boekje open over Bel gische censuur en literatuur. Pagina 31. De zesde en laatste aflevering in onze serie „Het wonder van het leven" vindt u op pagina 33. de kwaliteit demode de sortering de enorm lage prijs r»i»rtmarrt«ls 49.95 54.95 mantels «npakjts 39,95 ut 99,95 Breda: Ginnekensiraat 29 (Van onze redactie buitenland) STOCKHOLM/GENèVE Nige- riaanse vliegtuigen hebben een DC-7 van het Zweedse Rode Kruis neer geschoten. Het toestel was op weg met hulpgoederen van Fernando Poo naar Biafra. Twee andere vliegtuigen van hulporganisaties worden sinds donderdag vermist. De vier beman ningsleden van het neergeschoten toestel een Amerikaan, een Noor en twee Zweden hebben zich met parachutes gered, maar werden door Nigerianen gevangen genomen. De Nigeriaanse luchtmacht maakt bekend dat de DC-7 werd neerge schoten omdat gemeend werd dat het wapens voor Biafra vervoerde. Een IJslandse vlieger in het ge bied meldde over zijn boordradio een kreet van de Amerikaanse piloot te hebben gehoord, die meldde dat zijn toestel was geraakt en in brand stond. Daarna zweeg de boordradio. De twee andere toestellen een Superconstellation en een C-97 „Stratofreighter" die door Ameri kaanse en Canadese hulporganisaties waren gehuurd zouden eveneens zijn beschoten Men weet niet of de toestellen zijn verongelukt of dat de vliegers erin zijn geslaagd hun toestellen aan de grond te zetten. In het gebied tussen Fernando Poo en Biafra opereren geen Nederland se vliegtuigen meer. Martinair Hol land transporteert nog steeds hulp goederen naar het eilandje Sao Tomé voor de Biafraanse kust en Transavia deed dat tot voor kort ook. De twee DC-6-machines van de laatste maatschappij zijn begin mei echter overgedragen aan de IJsland se organisatie „Aid By Air", die er mee op Biafra vliegt. Het neergeschoten vliegtuig had 10 ton hulpgoederen van het Rode Kruis aan boord. Het internationale comité van het Rode Kruis in Gene ve heeft een onderzoek gelast en de Nigeriaanse regering om medewer king verzocht. De vluchten met hulp goederen zijn vrijdagmiddag om 00.30 uur tot nader order gestaakt. (Van onze correspondent) UTRECHT De 60 man stakende werknemers van Berkvens deuren- timmerfabriek en houtindustrie n.v. in Someren hebben het gelijk aan hun kant. Het-door Berkvens in kort geding gevraagde stakingsverbod is door de president van de Utrechtse rechtbank mr. B. H. van de Werk ge weigerd. De vakvereniging handelt niet on rechtmatig als zij als uiterste middel staking hanteert, zei hij. De gedaag de partij, de Nederlandse katholieke bond voor houtbewerkers St. Anto- nius, bij het NKV aangesloten, werd over het algemeen in het gelijk ge steld. „De vakvereniging hoeft zich niet zo maar neer te leggen bij de weige ring van de werkgever een c.a.o. aan te gaan", zei mr. van de Werk. Daarmee heeft hij een uniek vonnis geveld omdat hjj zijn oordeel ook tot basis gaf de heersende rechtsovertui ging zoals het wetsontwerp weigering bepalingen werkstaking. Hij gaf de voorkeur aan de vakbond als onder handelingspartner bij zaken de c.a.o. betreffende. De staking bij het Somerense be drijf was maandag begonnen nadat pogingen van St.-Antonius te praten over een c.a.o. waren mislukt. Woordvoerders van de drie vak centrales, NW, NKV en CNV, toon den zich bijzonder ingenomen met het vonnis van de Utrechtse recht bankpresident. (Van een onzer verslaggevers) DONGEN Verzekeringsinspecteur M. S. (31) uit Dongen heeft de rijkspolitie bekend een aantal bouwbedrijven te hebben opgelicht voor een bedrag van tenminste 120.000 gulden. S. heeft op groot scheepse wijze misbruik gemaakt van het grote vertrouwen dat hij in de Dongense gemeenschap genoot, aldus de districtsrecherche van de rijkspolitie. Hij is met door hem beheerd geld vele Dongenaren hebben hem spaargeld in bewaring gegeven gaan manipuleren, en daardoor in de loop van de laatste drie jaar steeds dieper in moei lijkheden geraakt. Hij stopte het ene gat met geld uit het andere. Naast deze oplichting, heeft S. ook was niet op de hoogte van S.' duis- nog bekend in 1967 en 1968 minstens - tien valse huurkoopcontracten te heb ben afgesloten op naam van niets vermoedende inwoners van Raams- donksveer. Het juiste aantal heeft de politie niet kunnen achterhalen. Door een reeks andere, listige handelingen heeft hij dit gat weten te stoppen, vóórdat de politie er iets van heeft kunnen bemerken. Op dit punt is hem alleen valsheid in geschrifte ten laste gelegd. De betrokkenen uit Raamsdonks- veer en de kopers van de nieuwbouw huizen in Dongen hebben geen scha de ondervonden van de malafide han delwijze van S. Het aannemersbedrijf Lavrijssen en het schildersbedrijf Eli- sen, beide uit Dongen, zijn daarente gen elk voor resp. f 80.000,en f 37.500,door S. benadeeld. S. heeft voor 38 huizen, waaraan deze bedrij ven gewerkt hebben, hypotheek ver leend. De politie heeft tientallen personen In Dongen en Raamsdonksveer moe ten horen om de malversaties van S. te kunnen localiseren. Hij stond zo goed bekend, dat niemand aanvanke lijk wilde aannemen, dat hij de zaak had opgelicht. S. heeft zelfs met f 10.000,tegelijk geld uitgeleend aan anderen. Volgens S. zou hij niet weten aan wie. Hij zou het geld ook niet hebben teruggekregen. Ook de benadeelde aannemers moesten door de politie ervan worden overtuigd, dat ze waren opgelicht. Dat S. zo heeft kunnen knoeien, moet gedeel telijk ook worden geweten aan de lakse houding van de benadeelden, aldus de rijkspolitie. S. heeft een compagnon, maar deze staat, volgens kapitein K. de Maat, hoofd van de districtsrecherche van de rijkspolitie, buiten verdenking. Hij tere praktijken. De verdachte die overigens maar enkele dagen in voorarrest heeft ge zeten; de politie en de justitie hebben hem in de gelegenheid gesteld te red den wat er nog te redden is hield alle gatenstopperij nauwgezet bij in zijn boeken. Een te hulp geroepen rijksaccountant kon nadat hij een maal wist in welke richting er moest worden gezocht de malversaties snel terug vinden. De politie is deze kapitale zaak op het spoor gekomen dank zij een tip uit Raamsdonksveer. In een eerste onderzoek kwam al snel aan het licht, dat S. bij een financieringsmaatschap pij hum-koopcontracten voor auto's en meubelen had aangevraagd op willekeurig gekozen namen van niets vermoedende inwoners van Raams donksveer. (ZIE VERDER PAGINA 5) (ADVERTENTIES) Terlenka -Regenmantels 49, Tergal;- Ook een ruime sortering mantelpakjes, costumes v.a. 98,— japonnen v.a. 29, TIL BURG B RED A Heuvelstraat 44 Eindslreat 14 Tel. 04250-31620 Tel. 016C0-31086 DEN BOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 BREDA <E IE M®IE MISEAfG IK (KASTTVMY vandaag ISO gram van I2S voor 109 niet te geloven voor die prijs!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1