Kijk naar sreerzon met baraLon JERSEY ESA INT JOSEPH t fasitjes Jansen&Tilanus stretch-slips tijdelijk voor 2,45 per stuk 5N HERMINE VAN WIERINGEN Luister naar NEDERLAND I NEEfERLAND II: BELG/ë (Nederl.) BELGIë (Frans) DUITSLAND I DUITSLAND II V.S. vol lof over Golden Earrings *ldorlastari]van BAYER o.a. verkrijgbaar bij: Godefroy, Textiel Textielhandel De Wildt LUTEX, Textiel A. van Geesbergen Fa. P. v. Oosterhout Firma J. P. Luykx Firma P. de Wit Firma Polak I DE STEM VAN DINSDAG 13 MEI 1969 15 (ADVERTENTIE) '.Cv' S «Hl ■4 Die circusvrienden kunnen hun inoegen kenbaar maken met een >el briefkaartje aan zijn adi*es de tekst„Wij protesteren dscriminatie van het laatste, grote rland.se circus en verzoeken ont- ng van vermakelijkheidsbelas- om dit circus in stand te houden, subsidie - wel een daad". Daar* r zou uw handtekening moeten m. „Misschien", zegt Jos v. Lent, iet een goed idee dat scholen >edrijfsverenigingen hieraan hun werking verlenen. Het Neder- se circus leeft en moet leefbaar pn van Lent uit Tuitjenhorn zegt enkele bemoeienis te hebben circus Boltini. Hij wil niet Bol- tedden, maar het circus in het neen, een stukje oude volkscul- dat naar zijn mening in het ver- al te zwaar gehavend is door illen van een ministerie of ei' hooggeplaatste ambtenaren. t is moeilijk te zeggen hoe oe ing op deze actie zal reageren- :hien positief. In het andere zo heeft Boltini beloofd, .et zijn hele circusspul naar IJ pe binnenhof trekken om het de ing aan te bieden. wat moet de regering doen me 'cht circus? GE week plaatsten wij in aakjes een foto van prins Ba"' met drie speelgoedolifan'J®?: reeg deze echter niet, zoals wj en, bij de opening van het ves useum te Naarden, maar bi]zl) aan het hoofdkantoor van ng „Wij komen" te Naar#®' alifantjes waren van het bejaa - ïtpaar Koenen uit Belfelu- ten bate van de stichting i" de laatste maanden me®1" rd dieren, poppen, en irdigd, die een groot be •hten voor het hulpfonds- 'el even gezegd worden, vin" ictie José Toirkens tagen Kees Bastianen Marjan Mes Zuiver Scheerwol Een van de vele modellen van onze attractieve voorjaars- en zomercollectie 1969 D8 Uitsluitend voor Breda ver krijgbaar bij International knitwear Wilhelminastraat 8 Breda tel. 32 459 's Maandags de gehele dag GESLOTEN Dinsdag 13 mei HILVERSUM I 402 M KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: gevarieerd progr. (Om 12.22 Wij van hot land; 12.26 Meded. t.b.v. land en tuinbouw; 12.30 Nws.; 12.41 Ac tualiteiten; 13.00 Raden maar....). 14.05 Schoolradio. 14.30 Pizzicato: muzikaal middagmagazine. (16.00- 16.02 Nws.). Overheidsvoorlichting: 16.30 Klankbeeld van Raymundo De brot over muziek van de passaat. KRO: 16.40 Voor de kinderen. 18.00 Stereo: Metropole Orkest: amuse- mentsmuz 18.19 Uitzending van D'66. 18.30 Nws. 18.41 Actualiteiten. 19.00 Stereo: Licht ensemble met so listen. 19.45 Zoekend geloven, gods dienstige lezing. 20.00 Stereo: Bel Canto: opera-aria's. 21.15 Ondervra gingen, hoorspel. 22.05 Stereo: Klas sieke grammofoonmuz. 22.25 Over weging 22.30 Nws. 22.38 Parlemen tair overzicht. 22.45 Meded. 22.50 De zingende kerk, muzikale lezing. 23.05 Kontekst: magazine waarin op de dingen wordt doorgepraat. 23.30 Ste reo: Licht gevarieerd platenprogr. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 M AVRO: 12.30 Overheidsvoorlichting Uitzending voor de landbouw. 12.40 Sportrevue. 13.00 Nws. 13.11 Radio journaal. NRU: 13.30 Klein chanson. 14.30 Spiegel van België: muziek en nieuws van onze zuiderburen. AVRO: 15.00 Stereo: Operafragmenten (gr.). 16.00 Nws. 16.02 Kunstkroniek. 16.20 Stereo: RADIO Kamerorkest: klas sieke muz. 17.00 Stereo: Big Band Beat: The Skymasters met zangso liste 17.25 Jazz Spectrum. 17.55 Me ded. 18.00 Nws. 18.11 Radiojournaal. 18.25 Stereo: Promenade orkest en klein radiokoor: moderne muz. 18.55 Paris vous parle. 19.00 Trefpunt: discussierubriek voor actuele zaken. 19.30 Nws. 19.35 Vergeet 't maar: gezellig grammofoonp-latenprogr. en een stripverhaal. 21.00 Stereo: Pianorecital (gr.): klassieke muz. 21.30 Hiering: een pro-gr. voor jonge mensen. 22.05 Muze zonder make-up: cabaretpro-gr. 22.30 Nws. 22.38 Radio- 10.35 DEN HAAG AAN DE LIJN, 9 11.00 VERKENNEN EN ONTDEKKEN 11.25 BRONNEN VAN ONZE GESCHIEDENIS 18.56 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 19.07 KENMERK Informatierubriek over kerk en samenleving 19.32 NICHOLAS NICKLEBY 20.00 JOURNAAL NTS 20.20 ACHTER HET NIEUWS 20.50 MIES EN SCèNE 21.50 HADIMASSA (kleur) 22.25 VARA GALERIE (kleur) 22.40 TWEEDE JOURNAAL 22.45 PAUZE 23.00 LEVENDE WISKUNDE Teleac '18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 19.03 KAPITEIN ZEPPOS 19.28 SCALA 20.00 JOURNAAL 20.20 KLEINE POTJES HEBBEN GROTE OREN 20.50 HET AFRIKA VAN LARRY RIVERS (kleur) 21.40 IK VIND DAT.... Vanuit jachthaven De Toe komst iin Breukelen 22.05 VERBINDING MET.... LOS ANGELES. Uitreiking Oscars 23.05 TWEEDE JOURNAAL 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 TIENERKLANKEN 19.25 KIJK EN KOOK 19.50 KEURIG FRANS 19.52 ZOEKLICHT 20.00 JOURNAAL 20.25 DRIESTUIVERSOPERA Van Bertholt Brecht; opge voerd door het gezelschap van KVS, Brussel 22.45 NIEUWS 13.50 SCHOOLTELEVISIE 18.05 NIEUWS 18.10 PINGPONG 18.25 SCHOOLTELEVISIE 18.55 KATH. GODSDIENSTIGE UITZENDING 19.25 PLUM-PLUM 19.30 AGENCE INTéRIM 20.00 JOURNAAL 20.30 LA CHANSON DU SIèCLE 22.00 L'HOMME DE FER 22.50 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL 20.15 AUF DEN SPUREN SELTENER TIERE 21.00 BRANDSTIFTER Spel van Klaus Lemke 22.05 SIEBENBÜRGER STUNDEN- BUCH 17.30 17.35 18.05 18.40 19.10 19.45 20.15 21.00 21.50 22.00 NIEUWS RAUM 1ST IN DER KLEIN STEN MÜTTE DIE DREHSCHEIBE PARTY-GESCHICHTEN ABENTEUER AM ROTEM MEER. TV-film HEUTE DIE DUNKLEN DECTSCHEN Een documentaire over kleur lingen in Duitsland TENNIS-SCHLaGER UND KANONEN NIEUWS ASPEKTE (Van onze rtv-redaactie) NEW YORK Het toonaangeven de Amerikaanse tijdschrift voor beat- muziek Billboard is enthousiast over "e Nederlandse beatgroep The Gol den Earrings, die nu ruim een week w Amerika verblijft. De groep heeft in een bijzonder goed uitgeruste New Yorkse platenstudio single opgenomen, „Where will - "be over vijf dagen op de Amerikaanse markt komt. In juni verschijnt daar ook een nieuwe LP, waarvan een gedeelte wordt gevuld door oude nummers van „On the dou ble" en een ander gedeelte door nieuwe nummers. Zondagavond speelde de groep in de beroemde New Yorkse club „The Scene" voor de kritische Amerikaan se vakpers, met als resultaat vele loftuitingen. The Golden Earrings zullen nog optreden in Detroit, New York Seattle, Los Angeles en San Francisco. (ADVERTENTIE) het kwaliteitsdoek van de goede markiezen-makers inlichtingen? vraag om een folder bij de haes hollend n.v. postbus 538 eindhoven journaal. NRU: 22.55 Stereo: Muziek van deze eeuw (opn.). 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM m 240 M EN FM VARA: 13.00 Nws. 13.03 Ekspres: platenprogr. (14.00 Nws.). 15.00 Nws. 15.03 Drie-draai. 16.00 Nws 16.03 Mix: licht platenprogr. voor de jeugd. (17.00-17.02 Nws.). 18.00 Einde. BRUSSEL NEDERLANDS 324 M 12.00 Nws. 12.03 Gevarieerde muz. (12.40-12.48 Weerbericht, mededelin gen, progr.-overzicht en SOS-berich- ten voor de schippers). 12.55 Buiten lands persoverzicht. 13.00 Nws, weer bericht, dagklapper en beursberich ten. 13.20 Tafelmuz. 14.00 Nieuws. 14.03 Schoolradio. (15.00-15.03 Nws.). 15.57 Grammofoonmuz. 16.00 Nws. 16.03 Beursberichten. 16.09 Semi- klassieke muz. 16.15 Voor de oudere luisteraars. 17.00 Nws., weerbericht en meded. 17.15 Original Jazz. 18.00 Nws. 18.03 Voor de soldaten. 18.28 Paardesportuitslagen. 18.30 Franse les. 18.32 Grammofoonmuz. 18.35 Tips voor het verkeer 18.40 Gram mofoonmuz. 18.45 Sport. 18.52 Taai- wenken (herhaling). 18.55 Grammo foonmuz. 19.00 Nws., weerbericht en actualiteiten. 19.40 Grammofoonmuz. 19.45 Syndicale kroniek. 19.55 Gram mofoonmuz. 20.00 Europese BRT- prijs der discofielen, 1969 (herha ling). 22.00 Nws., berichten en De zeven kunsten. 22.15 Avonddecor. (23.00-23.10 Nws. en berichten). 23.40 Nws. 23.45-23.55 Ligging van de zee schepen. Woengdag 14 mei HILVERSUM I 402 M NCRV: 7.00 Nws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muz. met nws. en actualitei ten. TROS: 8.00 Nws. 8.11 Als dat zou kunnen: verzoekplatenprogram- ma. (8.30-8.32 Nws.; 9.00-9.10 Gym nastiek voor de huisvrouw). 9.35 Waterstanden 9.40 Voor de kleuters. 9.55 Stereo: Promenade-orkest: amu- sementsmuz. 10.30 Voor de vrouw. 11.00 Nws. 11.02 Discogram: muzi kaal wedstrijdprogr. 11.45 Actualitei ten. 11.55 Mededelingen. HILVERSUM II 298 M VARA: 7.00 Nws. en ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Stereo: Dag woensdag: licht platenprogr. (7.30-7.35 Van de voor pagina). VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nws. en actualiteiten. 8.20 Stereo: Dag woensdag: licht platenprogr. (8.30-8.35 Van alle markten thuis) 9.00 Licht gevari eerd muziekprogramma (opn). 9.40 Schoolradio. 10.00 Lichte grammo foonmuz. 10.30 Voor de vrouw. 11.00 Nws. 11.02 RVU: Aan de barre, door N. Sickens de Wal. 11.32 Ste reo: Klassieke muz. (gr.). 11.45 Ste reo: Iolanthe, opera van Sullivan (le akte - gr.). HILVERSUM III 240 M EN FM NCRV: 9.00 Nws. 9.02 Zing, zing, zing: lichte vokale muz. 10.00 Nws. 10.03 Mengelmuze: nwe langspeel platen met kritisch commentaar. NRU: 11.00 Nws. 11.03 Muziek - le zen (12.00-12.02 Nieuws). (ADVERTENTIE) De eerste stretch-slip die bij uw bips en bij w budget past Een product van gpontor Grote Kerkstraat 27 Tel. 2872 Raamsdonksveer Als u dit kleine slipje in de winkel ziet liggen, denkt u: dit past me nóóóit. Maar als u het dan tussen uw handen neemt en het uitrekt en alsmaar meer uitrekt, dan denkt u: daar kan ik twee keer in. En 'als u het dan eenmaal aan hebt, merkt u dat u het alle twee de keren mis had. Het knelt niet, het lubbert niet. Het past perfekt. Uw volgende gedachte kunnen we ook vrij makkelijk voorspellenO.K., nu past het wel bij mijn bips, maar past 't ook bij mijn budget. Een kort antwoord: slechts f 2.45. Dit slipje krijgt zijn blijvende elasti sche souplesse, doordat er een totaal nieuw produkt in is verwerkt. Dorlastan*. Voor de enkeling die dacht, dat Jansen en Tilanus alleen lange onderbroeken maakte, bewijst dit heupslipje wel anders. En dan kent u nog niet eens onze flatteuze taille-slips. Onze sexy panties. En onze ondeugende I breeches. Polderstr. 23 Oudenbosch Kerkstr. 4 Made Mgr. Nolensplein 11 Breda Tel. 38392 Charleroistr. 178 Breda Tel. 38759 Zuiderhout 58 Oosterhout Ginnekenweg 314 Breda Dorpsstr. 54 Wagenberg Kaaistr. 34-40 Steenbergen Julianalaan Hank Nieuwlandsedijk 64 Lage Zwaluwe

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 15