Henk Elsink: „Ik houd zo van dat goeie, hele sjieke entertainment" ËSHKHi tussen haakjes J 1 een eigen theater is geen droom, maar een bittere noodzaak i Handje Te laat (Sub)Cultuur Natje en droogje Spreekwoordelijk f iet vraagde alhier! bittere noodzaak moppentapper prachtvak maanstand NEDERLAND I: NEDERLAND II: BELGlë (Nederlands): BELGlë (Frans): DUITSLAND I: DUITSLAND II: 1 1 DE STEM VAN MAANDAG 12 MEI 1969 11 J2 Jin uitsluitend idag 13 mei Lunetstraat) -25800 (Van onze r.tv.-redactie) AMSTERDAM - „Ik geloof toch fat ik je teleur moet stellen. Als ik nou maar een vader had gehad, die op bruiloften en partijen zong. Of desnoods een moeder, die lid was van een gemengd koor. Of een oom, die in zijn jeugd een duo had gevormd met tante Jo... dan was het allemaal te begrijpen ge- j weest, dan had je rustig kunnen schrijven: „Elsink heeft het niet van een I vreemde." Maar wat heb ik? Ik heb niks, ik kom uit een net, burgerlijk gezin I waar ze de pest hadden aan artis- ten, Wij Maar wat heb ik? Ik heb niks ik kom uit een net, burgerlijk gezin, waar ze de pest hadden aan artiesten. Dat is nog te merken, zeggen de eol- ja's. Artiesten waren goorlappen, die deugden voor geen cent. Ik ver- I telde mijn moeder, dat ik het vak in wilde en gelijk stuurde ze de com mensaal op me af. Die man woonde bj ons op kamers en had in zijn wilde jaren een zangnummer gehad. Avonden lang heeft hij me uitgelegd, hoe gruwelijk het artiestenbestaan I was en hoe snel je daarna naar de verdommenis ging. Hij was zelf mon teur geworden en vond dat voor mij ook de oplossing. Nou had ik ook verrekte weinig I mee, dat moet ik toegeven. Een goeie, nuchtere vent, meer was ik niet. Je hebt jongens, die op school al de lol lige broek zijn, maar ik was een stil, gemiddeld kind. Ik heb nooit de be hoefte gehad om een kleedkamer- I komiek te worden. Maar ik wist wel, dat ik cabaretier zou worden, ik was gewoon stronteigenwijs. Weet je, wat voor mij het abso lute einde was? Amsterdam. Dat was het beloofde land, daar gebeurden de geweldige dingen. Ik liftte op mijn veertiende elke zaterdag met een vrachtwagen mee en dan belde ik vanuit een telefooncel achter het Centraal Station alle theaterbureaus en artiesten op. God, de eerste keer dat ik in Amsterdam kwam. Amsterdam. Dat was voor mij het einde van de wereld, ik was een keer naar Giethoorn geweest met een oom, daar werd in de familie nog maanden over gepraat. Ik her inner me alles van die eerste keer, nog steeds als ik door de Ferdinand Bolstraat rijd, dan denk ik: „Ja, zo was het, die huizen, die sfeer." Ik keek iedereen met open mond aan, en op een gegeven moment riep iemand: „He joh, heb ik soms wat van je an." Die man wist niet, wat in me omging. Ik zag geen Am sterdammers, ik zag alleen goddelijke verschijningen. kunt bereiken in dit vak. Verder kom je niet. En als je dan niet de moed kunt opbrengen om bijtijds op te houden, dan breng je ook nog eens je eigen legende naar de knop pen. Een vrouw als Heintje Davids moet voor alle collega's een waar schuwing zijn. Als ze op d'r 50e was opgehouden, zou er niks aan de hand zijn geweest. Dan had iedereen gezegd: „Een geweldige artieste". Nou springen de tranen in je ogen als je haar naam hoort. Ik heb Chevalier vorig jaar zien optreden. Het is prachtig als je op die leeftijd nog zo vief op je benen staat, maar een zielige vertoning bleef het. Om het geld hoeft hij het niet te doen. maar die man kan ge woon geen afscheid nemen. Het barst in dit vak van de eenzame ongeluk kige mensen. Ik kan je wat mij betreft gerust stellen: Elsink zal echt niet zo lang op het toneel blijven staan. Ik krijg er trouwens de kans niet voor, want Pinnen tien jaar worden er elke dag zeven, acht televisieprogramma's uit gezonden, dan krijg je elke avond Sammy Davis en Frank Sinatra in je huiskamer. Mijn god, ik weet niet, wat er dan met het vak zal gebeu ren. Je moet je nu al niet afvragen, hoeveel mensen echt geïnteresseerd zijn in een artiest. Als je dat serieus gaat turven, houd je gelijk op. Waarom ik dan toch met die Koo permolen ben begonnen? Weet jij dan een andere manier om als artiest van de grond te komen? Hermans en Sonneveld treden in hun eentje op, de revue's liggen op hun gat. De enige, waar je nog terecht kunt is Wim Kan, maar als je daar een sei zoen hebt meegedraaid, weet je het ook wel. De Koopermolen heeft Henk Elsink in hel geheel geen windeieren gelegd. De mensen die naar zijn eenvou dige, intieme theatertje willen komen, moeten daarvoor wenken van tevoren plaatsen reserveren. Het resultaat hiervan een fraai wit droomhuis in Baarn. Ik was naar Amsterdam gestuurd om getest te worden voor lithograaf. Ik was van de mulo getrapt en had op d1 ambachtsschool gezeten. Litho graaf was een pracht vak, zeiden ze thuis. Ikhad een beige colbert van 45 gulden en de bijpassende bruine broek had ik van een commensaal geleend. Het was in die tijd ook grote mode om bruine overhemden met een gele das te dragen. Maar bij ons in Enschede waren die fratsen niet te koop en daarom heb ik per soonlijk een van mijn witte over hemden geverfd. Ik voelde me geweldig, ik liep door de Ferdinand Bol en ik dacht: „Nou gaat het gebeuren". Die test kon me gestolen worden, ik moest en zou artiest worden. Als ik nou achteraf de teksten be kijk, die ik toen geschreven heb dan zeg ik toch: „Hoe is het mogelijk dat je daarmee de Bühne op durfde." Ik had een half uur repertoire en daar stond ik mee in Culemborg tussen beroepsmensen. Ik was zestien jaar, ik had eindelijk succes gehad met mijn telefoontjes uit die cel achter het Centraal Station. Paul Ostra had een voorstelling voor me, hij was zelf een schnabbelconferencier, die het goed meende. Ik geloof, dat een oeverloos enthou siasme me door die eerste periode heeft gesleurd. Ik wilde zo graag en dat straalde van alles af. Misschien vonden de mensen me alleen ont roerend. Ik ben nou 34, ik merk, dat het allemaal niet meer zo soepel en een voudig gaat als in die begintijd. Vroe ger vond je alles leuk, wist ik veel. Je hoorde Toon Hermans en je dacht alleen: „Zo wil ik het ook." Van timing had ik nog nooit gehoord. Tot dat je op een gegeven moment een contractje krijgt bij Tom Manders. Dan kijk je voor de eerste keer in de keuken en dan klap je gelijk dicht met al je provinciale branie. Ik merk ook, dat je minder creatief wordt, naarmate je ouder wordt. Voor mij is dat een uitgemaakte zaak. Vroeger schreef ik een liedje in een vloek en een zucht en dan was het vaak nog aardig ook. Nu zit je bij de derde regel te dubben of het nou wel zo leuk is. Daar komt nog bij, dat je in de loop van de jaren over elk onderwerp al wat geschreven hebt. Je zit aan je bureau en je krijgt ineens het idee om een liedje te maken over een wasbaas. „Was- baas," denk je het volgende moment, „heb ik die eigenlijk al niet eens ver kocht?". Tien tegen een, dat je er in 1947 en 1952 ook over geschreven hebt. Je merkt het zeker al: het is een leuk vak, waar een hoop in zit. De pest is alleen, dat Nederland veel te klein is voor een echte carrière. Ga nou eens na, wat je hier als artiest kunt bereiken. Je huppelt 25 jaar rond, je bouwt een naam op en als dank mag je dan op je ouwe dag nog steeds naar Appelscha en Tiel. Drie maanden De la Mar, een half jaar Carré, dat is het hoogste wat je Ik ben nu zo ver, dat ze weten, dat je bij Elsink een avond redelijk plezierig onder de pannen bent. Je moet als artiest weten, wat je kunt en niet kunt. Gewoon koel technisch beredeneren, wat je sterke en zwakke kanten zijn. Ik kan bijvoorbeeld geen witz vertellen, ik ben geen moppen tapper. Ik kan wel op een aanvaard bare manier een liedje ten gehore brengen. Een hele kunst overigens, kijk maar eens naar de televisie. Ik vind verder, dat ik aardig begin te confereren. Dat is het moeilijkste onderdeel in dit vak. Gewoon een aardige, normale man zijn, dat is razend moeilijk. Van mij zul je ook nooit een poli tieke deun krijgen. Daarvoor mis ik gewoon de vereiste geëngageerdheid. Ik houd van het goeie, sjieke enter tainment, het vermaak zoals Sonne veld het brengt. Dat vind ik veel volwassener dan het politieke kleun- werk. Mijn eigen zorg is het om het publiek een avond te amuseren, om ze een paar uur uit de sores te halen. Je moet maar eens op de mensen letten, die hier in de Koopermolen Komen. Weken van tevoren hebben ze hun plaatsen al gereserveerd en als het moment gekomen is dan trekken ze hun mooie pak aan. Ais je met zo'n instelling aan je uitje werkt, dan kan het eigenlijk niet meer mislukken. Dat er desondanks avonden tussen zitten, die de mist in gaan, komt door de stand van de maan. Ik zit nou vijftien jaar in het vak en ik heb gemerkt, dat alle zakken tegelijk op een bepaalde avond naar mijn thea ter komen, dan kun je doen wat je wilt, maar een rotavond blijft het. Na afloop kijk ik naar de hemel en ja hoor, de maan. 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 19.07 TWEEKAMP 19.32 PICK UP (klem-) 20.00 JOURNAAL NTS 20.20 HIER EN NU 20.45 SPOTLIGHTS OP TRINI LOPEZ 21.30 DE SLAG OM DE WADDEN ZEE (kleur) 22.25 TWEEDE JOURNAAL NTS 23.00 FILMKUNDE IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 19.03 SCALA 19.30 VADERS TEGEN WIL EN DANK (kleur) 20.00 JOURNAAL 20.20 AVRO's REGIOVIZIER 20.45 HIGH CHAPARRAL (klem) 21.35 NATIONAAL ALLERLEI (1) 22.05 AVRO's TELEVIZIER 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 ZORRO 19.25 VERGROOTGLAS OP DE POSTZEGEL 19.40 OPENBAAR KUNSTBEZIT 20.00 JOURNAAL 20.25 HIGH CHAPARRAL 21.15 ENQUêTE OVER DE UIT TREDING VAN PRIESTERS Maandag 12 mei HILVERSUM I 402 M NCRV: 12.00 Los-Vast: gevar. pro- gr. (12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw: 12.30 Nws; 12.41 Actualiteiten). 14.05 Schoolradio. 14.30 Stereo: Altviool en piano: mod. muz. 15.00 Gereformeer de middagdienst. NRU: 15.30 Zoek licht op Nederland: Informatie over Overijssel, afgewisseld met muziek. (Om 16.00-16.02 Nws.)- Overheidsvoor lichting: 17.20 Gouverneur Lely van Suriname. Spreker: F.J. van Wel. NCRV: 17.30 Voor de kleuters. 17.45 Voor de jeugd. 18.00 Stereo: Meisjes koor met instrumentaal sextet. 18.19 Uitzending van de KVP. Kaarten op tafel, een uitzending over politieke zaken die de aandacht verdienen. 18.30 Nws en weerpr. 18.41 Actuali teiten. 19.00 Literama: Radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel. 19.15 Muz. en dienst, progr. met in formatie over kerklied en kerkmu ziek in klank en geschrift. 19.45 Ste reo: Muz. rond de klok van achten: licht gevar. muziekprogr. 20.30 Ste reo: Amsterdams Kamerorkest: mo derne en klassieke muz. (21.00 De Leeuw van Bazel (2): beschouwingen over leven en werk van prof. dr.. Karl Barth.) 22.20 Avondoverdenking. 22.30 Nws. 22.40 Meded. 22.45 Moder ne snaarinstrumenten, hun voorlo pers en oervormen, muzikale lezing. 23.10 Licht vocaal ensemble (gr). 23.25 Blaasmuz. - vroeger en nu: Grepen uit de historische ontwikke ling van de blaasmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. O HILVERSUM II 298 M VPRO: 12.00 Agent 000: interviews en grammofoonmuz. 13.00 Nws. 13.11 Informatie: ontwikkelingswerk. 13.20 Pro memorie 13.25 Klass. kamermuz. (opn.) 14.25 Schoolradio. NRU: 15.00 Progr. rond Juliette Greco. AVRO: 15.30 Stereo: Pianorecital: mod. mu ziek. 16.00 Nws. 16.02 Caribia: muz. uit Suriname en de Nederlandse An tillen. 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Bra bant Journaal. 17.55 Meded. 18.00 Nws. 18.11 Radiojournaal. 18.25 Ik verbind u door praatje. 18.30 A lfl carte: tafelmuz. (stereo). 19.30 Nws. 19.35 RVU: Muzik. Spectrum, door Klaas A. Posthuma. NRU: 20.05 Openbare bijeenkomst van de Lou- mensen in Ruimte, reportage. ORDE VAN VRIJMETSELAREN: 20.20. Le zing. NRU: 20.30 Met het oor op Noord en Zuid: scbakelprogr. in sa menwerking met de B.R.T. 23.55- 24.00 Nieuws. HILVERSUM III 240 M EN F.M TROS: 12.00 Nws. 12.03 Lynx (of Los). KRO: 13.00 Nws. 13.03 Actua liteiten. 13.08 TNT: licht platenprogr. 14.00 Nws. 14.03 Pop-in: licht platen progr. 15.00 Nws. 15.03 Holster: pop- 22.00 GASTPROGRAMMA 22.30 NIEUWS 17.40 NIEUWS 17.45 SCHOOLTELEVISIE 18.10 POUM 18.25 CE PAYS EST a VOUS 19.00 ANTENNE-SOIR 19.25 ZANDMANNETJE 19.30 SPORTPROGRAMMA 20.00 JOURNAAL 20.30 LES SOVIETIQUES 21.45 LA CHINOISE 20.00 JOURNAAL 20.15 PANORAMA 21.00 CHARLES AZNAVOUR EN ZIJN CHANSONS 21.45 TITEL, THESEN, TEMPERAMENTE 22.30 JOURNAAL 22.50 DIE SUBVERSIVEN Speelfilm 17.30 NIEUWS 17.35 UNSERE KLEINE SHOW 18.05 DIE DREHSCHEIBE 18.40 AUF DEM JAHRMARKT (kleur) 19.10 KÖNIGLICH BAYERISCHES AMTSGERICHT 19.45 HEUTE 20.15 GESUNDHEITSMAGAZIN PRAXIS 21.00 DIE DAMEN VOM BOIS DE BOULOGNE Speelfilm en countrymuz. 16.00 Nws. 16.03 10 RRrrrrpop-magaz. 17.00 Nws. 17.02 Actualiteiten. 17.07-18.00 Draai- j ijofdr aaiikverzoekplatenprogr. BRUSSEL NEDERLANDS 324 M 12.00 Nws. 12.03 Gevarieerde muz. (12.08-12.15 Landbouwkroniek. 12.30 12.48 Weerbericht, meded., progr.- overzicht en SOS-berichten voor de schippers). 12.55 Buitenlands pers overzicht. 13.00 Nws., weerbericht, meded., progr.-overzicht, beursbe richten en dagklapper. 13.20 Tafel muz. 14.00 Nws. 14.03 Schoolradio. (15.00-15.03 Nws.). 15.57 Grammofoon muz. 16.00 Nws. 16.03 Beursberich ten. 16.09 Voor de zieken. 17.00 Nws., weerbericht en meded. 17.10 Jazz pianisten. 17.30 Blues, gospels en spirituals. 18.00 Nws. 18.03 Voor de soldaten. 18.30 Protestants - gods dienstige uitzending. 18.45 Sport. 18.52 Taalwenken. 18.55 Grammo foonmuz. 19.00 Nws., weerbericht en actualiteiten. 19.40 Klassieke muz. 19.45 Missie-klankbeeld. 20.00 Opera kroniek. 20.30 Met het oor op Neder land en België. (20.30 Lichte muz.). 20.33 Gevarieerd programma. 20.58 Amusementsmuz. 21.17 Gesprek. 21.22 Toeristisch praatje. 21.40 Stu- dentenquiz. 22.00 Nws. 22.07 Amuse mentsmuz. 22.30 Nws. 22.37 Actuali teiten. 22,50 Cabaretpro.gr. 23.50 Lichte orkestmuz. 23.55-24.00 Voor de zeelieden. Dinsdag 13 mei HILVERSUM I 402 m. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muziek met nieuws en actuali teiten. 8.00 Nieuws. 8.11 Gewijde mu ziek (gr). 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw. (9.00-9.10 Gymnastiek v. de huisvrouw). 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 Opstanding en nieuw leven in de Bijbel, lezing. 10.15 Stereo: Hoogtepunten uit: l'Eli- sir d'amore, opera van Donizetti, (gr) 11.00 Nieuws. 11.02 Stereo: Operette muziek (gr). 11,15 Voor de zieken. 11.55 Mededelingen. HILVERSUM n 298 m. AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtend gymnastiek 7.20 Sterei: Lichte gram- mofoonmuziek. VPRO: 7.54 Deze dag. AVRO: 8.00 Nieuws 8.11 Radiojour naal 8.20 Stereo: Lichte grammofoon- muziek. (8.30-8.33 De groenteman). 8.50 Morgenwijding. NRU: 9.00 Uit gebreide reportage of herhaling NRU programma. 9.40 Muziek uit de Mid deleeuwen en Renaissance (opn.). AVRO: 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen: populair verzoek- platenprogramma. (11.00 - 11.02 Nieuws) 11.30 Rondom 12: program ma voor de vrouw. (11.55 - 12.00 Beursberichten J. HILVERSUM III 240 m. en FM-kanalen VARA: 9.00 Nieuws 9.02 Plaatjes voor de pep. (10.00 Nieuws) 11.00 Nieuws. 11.03 Een opvallend vrolij ke gevarieerde visite. (12.00 Nieuws) -MET de democratisering van het wetenschappelijk onderwijs is het "og altijd droevig gesteld. We horen vnj veel over het wetenschappelijk onderwijs in negatieve zin: bezetting een aula, verstoring van een college, verwerping van een be paalde hoogleraar. In veel gevallen hebben de stu denten zonder meer gelijk. Het wordt hoog tijd, dat deze mensen, e v°lwassen genoeg worden geacht e6n gezin te stichten of om het vaderland te verdedigen (tegen wie a hemelsnaam?) ook als volwasse nen worden behandeld, oodra dat gebeurt bereikt men 'Krassende ontwikkelingen. Dat eeft vooral de subfaculteit psycho- ,m. Groningen onlangs aan-ge- °nd: in gO0(j overleg kwamen stu- enten, stafleden en hoogleraren aar tot een werkelijk democra- "sche aanpak. Op het ogenblik ts een hervor- uigsplan van prof. Posthumus aan aa Posthumus is een van de JjMigste en ook wel bekwaamste ensen in dit land. Maar zijn plan Ai j gekomen....", artw i schr«ft J°s Thiers in zijn "kei „Ons onbekende onderwijs" in het maandblad voor het gezin „Kruispunt". Toen hij dit schreef zal hij waarschijnlijk niet vermoed hebben hoe snel de tijd die laatste regel zou bevestigen. „ER bestaat geen wezenlijk verschil in beleid tussen een park aanleggen waar mensen wandelen, spelen, el kaar ontmoeten, frisse lucht inade men, ontkomen aan lawaai of een voorstelling aanleggen. Beide, het park en de voorstellingen, bestaan bij de gratie van het gezamenlijk beleven. Nederland heeft uiterst bekwame en intelligente planten- en grondken ners, watervormgevers en bruggen bouwers, maar de artisticiteit van de parkenmaker of liever nog: het cultuurbesef bij degenen die de par ken aanleggen is geringer dan in enig land van Europa dat ik bezocht heb" Die „ik" is Erik Vos in het tijd schrift Kentering. Wij zijn nu gaan beseffen, waarom we nooit in een park komen. We houden niet van „geparkeerde" cul tuur. SPECIAAL bericht voor karakter- doorschouwers. Kijk in het vervolg naar de handen en zij zullen u ver raden hoe de ander is. Althans vol gens enkele Duitse onderzoekers, die zich met hun beweringen geschaard hebben in de rij van halve en hele wetenschapsmensen, die zeggen een verband te hebben gevonden tussen ons karakter en de hand die wij meestal zo onbewust gebruiken. Wij willen u de laatste bevindin gen niet onthouden. Die betreffen de lengte van de vingers: Vrouwen hebben over het algemeen relatief lange ringvingers en pinken; een lange pink zou wijzen op een goede aanleg tot de omgang met de mede mensen, een bijzonder ontwikkelde ringvinger op gevoel voor schoon heid en harmonie. Bij de man wijst een goed ontwikkelde duim, wijsvin ger en middelvinger op een sterk mannelijk karakter. Een krachtige middelvinger betekent, dat de bezit ter verantwoordelijkheids- en plichts gevoel heeft; de duim symboliseert wilskracht; een lange wijsvinger iè net teken van krachtige intellectuele werkzaamheid. Dit is nog niet alles. Amerikaanse geleerden hebben zich ook nog bezig gehouden met de verhouding tussen de lengte van de vingers en die van de handpalm. Wanneer de middel vinger korter is dan de handpalm, zou dit duiden op daadkracht; in het omgekeerde geval op bedachtzaam heid en gevoeligheid. Dit stukje voor u getypt met tien lange vingers. HET verpleeg- en verzorgingshuis Elisabeth in Breda viert het 50-jarig bestaan met h. missen, Gert en Her- mien, een Beierse kapel, films over het Koninklijk Huis, een opera-con cert, personeelscabaret en een „natje en droogje", zoals het programma boekje vermeldt. Acht dagen lang wordt er gejubileerd. Dagelijks vallen er een natje en een droogje te verhapstukken. Het is jl. zaterdag al begonnen om kwart voor acht met (we citeren verder het programmaboekje): boerenham, kaas, broodjes, krentenbol, ontbijtkoek, 10.30 uur: koffie met feesttaart, aan sluitend een borreltje; 11.15 - 12.00 uur: kippesoep, Elisabeth Cotelet; worteltjes-peultjes, aardappelpuree; glaasje druivennat, chipolatabavarois en fruit; 16.00 uur kroket, kaas, wit brood, bruinbrood, krentenbrood. Natje en droogje zondag: 8.00 uur: casselerrib, kaas, witbrood, bruinbrood, krentenbol, ontbijtkoek; 10.30 uur koffie met Juliana-cake; 11.30 - 12.00 uur: champignonsoep, kip, feestelijke appelmoes, patates-frites, glaasje Es- lorilla, rood of wit, vanille-bavarois met ananas, 15.00 uur:, thee met reu- zensprits, 17.30 uur: schouderham, kaas, witbrood, bruinbrood, krenten brood, fruit, 19.30 uur: warme slaap muts. Natje en droogje maandag: 7.45 uur: gerookt mager spek, gekookt ei, brood etc., 10.30 uur: koffie met een vlaaike, 11.30 uur: vermicellisoep, koude varkensrollade, geglaceerde prinsessebonen, gekookte aardappe len, flesje Hero, vruchtenbavarois, 15.00 uur: thee met een Gevulde Heer, 17.30 uur: frikandel, kaas, brood etc., 19.30 uur: bezoek van de ijscoman. Natje en droogje dinsdag: 7.45 uur: rookvlees, kaas etc., 10.30 uur: koffie met een appelflap, 11.30-12.00 uur: kervelsoep, blinde vink, bloemkool met kaassaus, gekookte aardappelen, glaasje licht of donker bier, roomba- varois, fruit, 15.00 uur: thee met een pennywafel, 17.30 uur: pekelvlees etc., 19.30 uur: milkshake (wordt ver volgd). (Vervolg) Natje en droogje woensdag 7.45 uur: ontbijtspek etc., 10.30 uur: koffie met een gebakje, 11.30 uur: o.a. Ingenhouszer Schnitzel, glaasje Esto- rilla, caramelbavarois met nougat. 15.00 uur: thee met Bokkepootje, 17.30 uur: boerenomelet etc.. 19.30 uur: Traktatie. Natje en droogje donderdag: 7.45 uur: gevulde rollade, brood etc.; 10.30 uur: koffie met rozijnencake, 11.30 uur: selderij-tomatensoep, tongfilet met witte wijnsaus, witte bonen met snijbonen, aardappelpuree, flesje Sunkist, citroenbavarois, 15.30 uur: thee met een stroopwafel, 17.30 uur: boerenham etc., 19.30 uur: vruchten bowl. Natje en droogje vrijdag: boeren metworst met aanhang, 10.30 uur: koffie met een Negerkopje, 11.30 uur: kalfsbouillon, lamscotelet, Tirolienne aardappelen, flesje Hero, rhumbava- rois, 15.00 uur: thee met een macroon- koek, 17.30 uur: loempia, kaas etc., 19.30 uur: chocolademelk. Natje en droogje zaterdag: 7.45 uur: cocktailworst, gekookt ei, broodjes, krentenbol, ontbijtkoek, 10.45 uur: koffie met traktatie, 11.30 uur: osse- staartsoep met gehakken brooddob belsteentjes, ossetong met madeira- saus, groene boontjes, chips-aardap pelen, glaasje duivennat, vanille- bavarois met aardbeienslagroom, 15.00 uur: thee met een couque Bre- tagne, 17.30 uur: champignontoast, casselrib, brood etc., 19.30 uur: trak tatie. Een mooi voorbeeld van culinaire organisatie, 't Is te hopen, dat deze „achtdaagse" de (bejaarde) bewoners niet te zwaar op de maag zal lig gen. O Hij was kapelaan en wilde trouwen maar dacht aan wind en hoge bomen daarom besloot hij op die dag met geschoren kruin te komen. Toinn Redactie: José Toirkens Bijdragen: Toine de Caluwé Marjan Mes Henk Egbers

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 7