Hennie Gijsel: animator grote VEERE MET HOEK IN VIERDE KLAS Dames Terhole zorgden voor volleyb al primeur Gehavend Walcheren te sterk voor jeugd Schuttersfeest bij Hulsterloo-DFS Nederland 'varing mee. :waliteit rigen met Ken BAL EERSTE IN ST. KRUIS m25. PERSONEEL OPLEIDING cesindustrie. mannen van 15 tot chnische scholing n een dag van de procestechniek te eda. en wordt men uit- nding van naam, r het motto „Op- aan de Perso- imer 374 Breda Koers Kloosterzande (profs) nog niet zeker I stelling tot wat wij zaterdag bericht ten is het nog verre van zeker dat de revanchewedstrijden van de Zeeuwse wielerweek in Kloosterzande worden gehouden. De organisators hebben in Kloosterzande contact gelegd met het bedrijfsleven. Over de organisatie is echter nog niet gesproken met het wielercomité van Kloosterzande. Sparta: sterkste juniorenploeg Gevaar vv. de Waal en K. Bal zagen het gevaar en pikten onmiddellijk aan, daar waar M. Remijn, H. Gijsel en H. van Dongen een afwachtende hou ding aannamen. Het leidende trio Van de Bunder, Bal en De Waal gin gen echter zo goed door, dat er voor de afwachters die naderhand hun fout nog wilden goedmaken, geen beginnen meer aan was. Uitslagen MANCHESTER- MILAN KNVB staat uitzending toe Sporthallen Stand Zeehengelen Wisselbeker voor Schieman Axel S.C. HACHTELD EÏRSIE N JEUGDTOERNOOI Schuttersfeest Stand B-elftallen Amateurs Reserveklassen Afdeling Zeeland Zaterdag Afdeling Zeeland Handbal Buitenland Volleybal Korfbal Juniorencompetitie ZESDE SPORTPAGINA DE STEM VAN MAANDAG 12 MEI 1969 17 ces ,Van een onzer wielermedewerkers) ST.-KRUIS De Heikantse Hen nie Gijsel lieeft ervoor gezorgd dat de tiende Ronde van Sint-Kruis, waarvoor 43 renners vertrokken, een zeer levendig verloop kreeg. Reeds tijdens de tweede ronde trok hij er voor de eerste keer tussen uit. Er wa ren twintig ronden te rijden. Na en kele kilometers alleen aan de lei ding gereden te hebben kreeg hij in de vijfde ronde gezelschap van M. Remijn uit Kwadendamme, maar twee ronden daarna was Gijsel weer alleen weg. Hij zou zijn vluchtpoging gedurende een vijftiental kilometers volhouden. Daarna werd hij inge haald door W. de Waal en M. Re- mijn. Toen de daarop volgende ronde zich H. van Dongen (winnaar van de (Van onze sportredactie) KLOOSTERZANDE In tegen- (Van een onzer voetbalmedewerkers) VLISSINGEN Het door Zee land Sport georganiseerde jeugdtoer- nooi voor A- en B-junioren en pu pillen is in de A-groep gewonnen door Sparta '25.' De organiserende vereniging werd tweede, terwijl Walcheren, MOC '17, Terneuzense Boys en VCW in deze volgorde de finish bereikten. In de B-groep werd, evenals vorig jaar, Terneuzense Boys winnaar, Walcheren werd tweede. VCW der de. Zeeland Sport, MOC '17 en Spar ta '25 werden respectievelijk 4e, 5e en 6e. De prijs voor de sportiefste ploeg ging naar Walcheren, terwijl de Vlissingen pupillen, door het beter benutten van strafschoppen, winnaar werden bij de jongste deelnemertjes. De gedetailleerde uitslagen bij de ju nioren waren: A-JUNIOREN: Zeeland Sport - Tern. Boys 00, Walcheren - Sparta '25 0-2, MOC '17 - VCW 1—0, Wal cheren - Tern. Boys 10, Zeeland Sport - VCW 0—0, MOC '17 - Sparta '25 0-1, Sparta '25 - VCW 1—1, Tern. Boys - MOC '17 1—4, Walcheren - Zeel. Sport 12, MOC '17 - Zeeland j Sport 0—1, VCW - Walcheren 0—2, Sparta '55 - Tern. Boys 10, Wal cheren - MOC '17 1—0, Tern. Boys - VCW 6—0, Zeeland Sport - Sparta '25 B-JUNIOREN: Zeeland Sport - Tern. Boys 02, Walcheren - Sparta 25 2-0, MOC '17 - VCW 0—2, Wal cheren - Tern. Boys 10, Zeeland Sport - VCW 0—0, MOC '17 - Sparta J5 2-2, Sparta '25 - VCW 0—1, Tem. Boys - MOC '17 1—0, Walche ren - Zeel. Sport 1—1, MOC' '17 - Zeel. Sport 0—0, VCW - Walcheren 0-0, Sparta '25 - Tern. Boys 04, Walcheren - MOC '17 2—2, Tern. Boys - VCW 1-0, Zeeland Sp. - Sparta '25 0—1. Ronde van De Braakman) A. van den Bundert, H. van Groezen, K. Bal, C. van Bostelen en Ch. Buyk zich bij de leiders hadden gevoegd en er een kopgroep van dus negen renners was ontstaan, had het er alle schijn van dat de beslissende ontsnapping tot stand was gekomen. In de grote groep was echter in tussen ook de strijd begonnen, het geen aanleiding was tot twee fel vechtende pelotons, waarbij uitein delijk het grote peloton als winnaar tevoorschijn kwam. Na de algemene hergroepering de marreerde H. van Groezen uit Made en H. van Dongen uit Prinsenbeek, doch de groep hield geen stand. De juiste ontsnapping vond plaats in de dertiende ronde, toen de streekren- ner A. van de Bunder uit IJzendijke na een felle demarrage er alleen van door ging. In de sprint werd de sterk sprin tende Bal bijna nog verrast door H. van de Bunder toen hij juist voor de eindmeet de handen in de hoog te stak. Om de vierde en vijfde plaats leverde intussen M. Remijn, II. van Dongen en H. Gijsel een ver beten gevecht. W. Akkermans won de sprint van het grote peloton met een zevende plaats als inzet. 1. K. Bal, Kwadendamme, 70 km ir. 1 uur 45 min. en 58 sec.; 2. A. van de Bunder (IJzendijke) op 2 sec.; 3. W. de Waal (Axel), 4. M. Remijn (Kwadendamme) op tien sec., 5. H. van Dongen (Prinsenbeek) op 20 sec., 6. H. Gijsel (Heikant) op 25 sec., 7. J. Akkermans (Nieuw Vossemeer) op 50 sec., 8. G. van Laarhoven (Heij- ningen), 9. C. van Bostelen (Halste ren), 10. T. Huijsen (Kloetinge); 11. H. van Groezen (Made); 12. L. van ae Parel (Goes); 13. F. Hoeks (Hoo- gerheide); 14. J. Voesenek (Prinsen beek); 15. C. van de Steen (Etten- Leur). (Van onze correspondent) TERHOLE Voor de eerste maal in het 15-jarig bestaan van de volley balclub Terhole zijn de dames er in geslaagd oin tot de overgangsklasse van de Nederlandse Volleybal Bond door te dringen. Drie jaar hebben zij nu in de afdeling Zeeuws-Vlaanderen gespeeld. Daarvoor maakten zij deel uit van de afdeling Zuid-Beveland. Reeds in 1967 werd de opbouw voor het hereiken van een hogere klasse uitgestippeld onder leiding van G. Naessens, die in 1968 het damesteam tot afdelingskampioen wist te bren gen. Bij de promotiewedstrijden in 1968 te Eindhoven moesten de Ter- holense dames met een bescheiden plaats genoegen nemen. Door het zeer drukke programma van Naessens en de wetenschap dat er voor de dames de kans aanwezig was om tot de overgangsklasse door te dringen kreeg J. Everaert de trai ning der dames en bleef Naessens bij de 5 herenteams. Everaert had 4 teams in de competitie 68/69 en kon (Van een onzer voetbalmedewerkers) VLISSINGEN De Zeeuwse jeugd- seleetie heeft het ook tegen de vierde klasser Walcheren niet tot een over- (Van onze sportredactie) UTRECHT Nadat bij een enquê te onder de clubs in het betaalde voet bal was gebleken dat er veel vere nigingen voor een directe tv-uitzen- ding van Manchester United-AC Mi lan waren, heeft de KNVB besloten de NTS alsnog toestemming te ver lenen de wedstrijd op hemelvaartsdag direct uit te zenden. winning weten te brengen. Hoewel de Walcherse formatie niet op volle sterkte kon uitkomen werd het een 4-2 zege voor de Vlissingers. In de eerste helft strafte Van Oos terhout tot tweemaal toe een foutje van de jeugddefensie met een doel punt af (2-0). In het eerste geval ver keek doelman Visser (Tern. Boys) zich en in het tweede geval kogelde hij een vrije trap langs het bekende muurtje in het doel. Na de thee vergrootte A. van de Broek de Walcherenvoorsprong tot 3-0. Tweemaal achtereen trof hierna Hartoog (Yerseke) de roos (3-2) maar het werd tenslotte 4-2 toen Van Oosterhout een bal op het laatste nip pertje achterhaalde en zijn omhaal werd door Wissekerke langs doelman Uijterhoeve (Hoedekenskerke) ge kopt. Voor de aanvang van de wedstrijd heeft voorzitter Aarssens van Wal cheren met een sympathiek toe spraakje en onder aanbieding van een boekebon en bloemen afscheid geno men van de gebroeders Leydekkers die hun laatste wedstrijd speelden. daar al zijn krachten aan geven. Bij 't basis-damesteam van toen, waarvan er bij de promotiewedstrijden te Vlissingen nog 4 dames deel uit maakten, werden de beste krachten uit de lagere teams geselecteerd om zodoende tot een sterk op elkaar in gespeeld team met goede reserves te komen. De steeds intensiever toegepaste trainingsmethode werd zuiver afge stemd op het behalen van het afde lingskampioenschap en daarna op de promotiewedstrijden. Zonder verlies- punten wisten de dames het afde- lingskampioenschap te behalen, daar bij ver uitstekend boven de andere deelnemende teams. Het gemis aan een sporthal deed zich daarbij uiter aard zwaar gevoelen. Vooral de laat ste tijd trokken de dames over de Schelde om daar in sporthallen an dere en sterkere tegenstandsters te ontmoeten. Dat deze methode zijn vruchten heeft afgeworpen is wei gebleken bij de promotiewedstrijden te Vlissingen, waar teams van Hurry Up uit Tilburg, EWC uit Vlissingen en DIO uit Leiden de zege aan Thole moesten laten. Alleen het zeer ster ke N.K.S. uit Eindhoven wist na veel moeite de baas over Terhole te blijven. Voor onder andere de volleybal- sport in Zeeuws-Vlaanderen zullen er binnen afzienbare tijd twee sport hallen komen. Het zal dus voor Ter hole mogelijk worden in de sport hal te Hulst, de overgangsklasse ongetwijfeld goede en mooie wed- wedstrijden te spelen, zodat daar ongetwijfeld goede en mooie wed strijden te zien zullen zijn. Nu de dames van Terhole een klasse hoger gaan spelen zullen zij nog meer en nog harder moeten gaan trainen want zij hebben ongetwijfeld zware wedstrijden voor de boeg. Zij zullen er weer aan moeten wennen om verlies te incasseren. Gezien het grote ledental, zowel bij de dames als bij de heren, kan over een behoorlij ke rese rve worden beschikt, zodat de toekomst voor de Sportclub Terhole hoopvol tegemoet mag worden ge zien. De verwachting is dan ook dat de dames er in zullen slagen zich voorlopig in de overgangsklasse te handhaven. De heren van Terhole 1 die ook aan de promotiewedstrijden deelnamen zijn er niet in geslaagd een plaats voor de overgangsklasse te bereiken. STANDEN Dames: Terhole - NKS 10-15 3-15; DIO - EWC 15-10 15-4; Hurry Up - FOTO BOVEN: In de finale van het Burgemeester Molthoff juniorentoernooi (B.ju- nioren) tussen Terneuzen en Axel, benut laatstgenoemd team een pe nalty. Terhole 12-15 5-15; NKS - EWC 15-5 15-9; Hurry U p- DIO 6-15 13- 15; EWC - Terhole 1-15 12-15: DIO- NKS 11-15 10-15; EWC - Hurry Up 15-5 15-8; Terhole - DIO 15-9 15-8; NKS - Terhole 15-11 15-8. Heren: Terhole - NKS 9-15 8-15; Kangeroes 3 - EWC 7-15 4-15; Tornado 3 - Ter hole 15-8 15-12; NKS - EWC 15-8 15- 11; Tornado 2 - Kongeroes 15-8 12-15 15-7; EWC - Terhole 15-7 15-4; Kan geroes - NKS 15-13 12-15 13-15; EV VC - Tornado 2 15-11 10-15 15-10; Terhole - Kangeroes 7-15 15-11 15-0; NKS - Tornado 2 15-9 15-6. Eind stand: dames: 1 NKS, 2 Terhole, 3 DIO, 4 EWC, 5 Hurry Up. Heren: 1 NKS, 2 EWC, 3 Tornado 2, 4 Ter hole, 5 Kangeroes 3. (Van een onzer voetbaïmedewerkers) TERNEUZEN In de eerste klas van de zaterdagcompetitie in de KNVB afdeling Zeeland won Veere zijn laatste wedstrijd in en tegen 's Heer Arendskerke met 0-1. Hierdoor krijgt Veere recht van promotie naar de 4e klas van de KNVB. Achteraf bezien had men ook bij een neder laag zover gekomen want Mevo ver speelde zijn laatste kans door in We- meidinge met 5-3 te verliezen. Kats kreeg met dezelfde cijfers (3-5) klop van Zeeland Sport, terwijl VCK de competitie afsloot met een gelijk spel tegen kampioen Hoek (2-2). Meeuwen hield Bevelanders juist onder de duim (3-2). Veere heeft het in 's Heer Arends kerke echt niet cadeau gekregen en van begin tot eind hard moeten wer ken om tenslotte met het kleinst mo gelijke verschil te winnen. Tien mi nuten na de rust kon Harinck Veere naar de KNVB schieten (0-1). Kats kwam door doelpunten van Marijs x Crucq tegen Zeeland Sport met 0-2 achter te staan. Van Gilst zorgde voor een 1-2 ruststand. Via De Vos kwamen de partijen naast elkaar (2-2), maar Van de Pronk en Crucq brachten de Vlissingers op 2-3. Tazelaar verkleinde de achterstand nog (3-4) maar de Rijcke bracht de uitslag op 3-5. Meeuwen 2 kwam door een doel punt van Koole met 0-1 achter maar via Dingemanse en Janse (2x) werd de ruststand 3-1, Na de hervatting verkleinde Westerweel de achter stand tot 3-2, maar verder kwam Be velanders niet. VCK en Hoek hielden elkaar tot aan de rust in evenwicht (0-0). Fatty gaf VCK de leiding (1-0) maar Van Driel maakte gelijk (1-1). Via een benutte strafschop werd het door Meulmeester 2-1 maar De Blaey bracht de balans in evenwicht (2-2) en daarbij bleef het. Bij Wemeldinge ging het voor de rust van een leien dakje, want Gijssel (2x) en Koole zorgden samen voor een 3-0 ruststand. Ravia knabbelde hiervan na de thee iets af (3-1) maar door een doelpunt van Minnaard (uit een strafschop) werd het 4-1. Bij de Vaate maakte er 4-2 van nu diende Gijssel van repliek (5-2). Tenslotte bracht K. de Dude de uit slag op 5-3. Hoek Arnemuiden 20-29 Veere 22-27 Wemeldinge 22-23 Mevo 22-23 VCK 22-22 EERSTE KLAS 20-35 Bevelanders 21-19 Middelburg 21-19 Meeuwen 2 21-17 's H.Arends. 21-17 Zeeland S. 21-17 Kats 21- 5 TERNEUZEN In de eerste klas van de zondagcompetitie in de KNVB afdeling Zeeland won Luctor met 7-2 va» Patrijzen en DFS maak te er tegen Hulsterloo zelfs dubbe le cijfers van (10-5). Lewedorpse Boys bleef met 3-0 baas over Aardenburg terwijl Schoondijke zich de winst door Hoofdplaat liet ontfutselen. (0-1) Luctor nam door De Mol en Moison een 2-0 voorsprong maar Verbart en Ghijs maakten gelijk (2-2). Drie doelpunten van Moison bepaalden de ruststand op 5-2. Na de thee voerden Traas en Meulblok de uitslag naar 7-2. Lewedorpse Boys had bjjj de rust tegen Aardenburg al een 2-0 voor sprong. Het eerste ontstond doordat de doelman der bezoekers onvrijwil lig medewerking verleende door de bal in eigen doel te werken. De Baar maakte met een mooi doelpunt 2-0. Na de rust strafte A. Menhere een fout in de Aardenburg-verdediging af. Ondanks een numerieke minder heid in de slotfase (twee thuisclub spelers werden door hun aanvoerder het verder meespelen ontzegd) hield (Van onze sportcorrespondent) TERNEUZEN De heer D. Schie man uit Axel heeft de Philips wissel- beker voor het hengeikampioenschap 1969 met 559 punten gewonnen. Gisteren eindigde in Terneuzen de heer Zaal uit Sluiskil als eerste. De zeehengelvereniging Sluiskil, won als club de eerste prijs. Voor de internationale wedstrijd, die zondagmorgen in Terneuzen in de Westerschelde begon, was er al vroeg veel belangstelling, niet alleen van het Philips personeel, maar ook van andere zeehengelllefhebbers nit Ne derland. Er waren onder de ongeveer 650 deelnemers zeer vèel Belgen en zelfs diverse Duitsers. Zondagnamiddag werd op het be- dirijf voor de clubbesturen een recep tie gehouden, waar de fabrieksdirec teur, ir. J. C. van der Tas, wethou der M. Nieuwdorp en de heer Van Denderen, namens de Westerschelde- federatie het woord voerden. Zij spraken allen van een zeer geslaagde en uitermate sportieve wedstrijd, die bovendien uitstekend was georgani seerd. In de kantine werden onder be langstelling van de bonderden zee hengelaars en hun supporters de prij zen uitgereikt. Behalve de heer D. Schieman, die de beker won en on de viifde plaats in het algemeen klassement eindigde kreeg S. van Cleve uit Zeebrugre de oriis voor de eerste Belgische deel nemer. De heer Zaal uit Sluiskil, was d» eersto Nederlandse deelnemer en als eerst0 dame eindigde mevrouw C. van de Muren uit Sluiskil. De r'erst- kornende deelnemer was de heer Hess uit Krefeld (D.l. In het algemeen klassement was de ■volgorde* 1 Zoal 710 pnt. 2. P. de Waait 671 onit. 3 C. Kavser 660 pnt. 4 S van Clove 567 pnt. 5 D Schieman fWu'Knsbeker) ssg nnt. 6 D. Coouens 553 pnt. 7 K. Fedprman 550 nnt. 8 Potter soo pnt. 9 P Provoost 495 pnt. 10 G. Geernaert 490 pnt. Lewedorpse Boys de 3-0 voorsprong tot het einde vast. DFS en Hulsterloo maakten er een schuttersfeest van. Van de Graag te gelijk (2-2). Rijnberg gaf DFS op- zorgde voor 2-0 maar Bracke maak- nieuw de leiding (3-2) maar De Rooij (2x) boog de ruststand naar 3-4. De Graaf Rijnberg en Dijkman scoorden voor DFS (6-4) en Bracke nogmaals voor de bezoekers (6-5) waarna Dijk man (2x). Rijnberg en Van de Graaf de uitslag naar dubbele cijfers scho ten (10-5). Schoondijke-Hoofdplaat was bij de rust nog 0-0. In de tweede helfst scoorde Van de Velde voor de bezoe- kres die hiermee verdiend beslag op de volle buit konden leggen. (0-1) Noormannen 22-34 Luctor 21-18 Zeelandia 22-33 Hoofdplaat 21-18 Domburg 21-28 Lewed. Boys 21-18 Schoondijke 22-28 Hulsterloo 22-16 Aardenburg 20-24 Robur 21-11 DFS 19-23 Patrijzen 22- 3 (Van een onzer voetbalmedewerkers) KLOOSTERZANDE De jeugd commissie van voetbalvereniging Vogelwaarde heeft zondag voor het tweede achteeenvolgende jaar het „Burgemeester Molthoff junioren- tournooi" gehouden. Bij de A-junio ren leverden vijf junioren strijd in competitievorm. Het toeval wilde dat tijdens de laatste wedstrijd de twee best geklasseerde ploegen, n.l. die plaatselijk club Vogelwaarde en S.C. Hachteld tegen elkaar in het veld kwamen. Het waren tenslotte de jongens uit Hachteld die aan 't lang ste eind trokken. De beide doelpun ten werden uit strafschoppen ge scoord. Uitslagen: Breskens - Vogelwaarde 04; Axel - Sporting Hachteld 01; Roosendaal - Vogelwaarde 00; Breskens - Axel 00; Hachteld Roosendaal 00; Vogelwaarde - Axel 10; Breskens - Hachteld 01; Roosendaal - Axel 01; Breskens - Roosendaal 10; Eindstand: 1 S.C. Hachteld; 2 Vogelwaarde; 3 Axel; 4 Breskens; 5 Roosendaal. Bij de B-juitioren leverden tien elf tallen strijd, verdeeld over twee pools. Als poule-winnaars kwamen uit de bus Axel en Terneuzen. In de finale bleken Axel en Terneuzen even sterk, want beiden scoorden een doelpunt, zodat strafschoppen de beslissing dienden te brengen. Even als vorige week te Hulst, faalden ook nu weer de Axelaars, zodat de fel begeerde trofee voor een. jaar naar Terneuzen ging. 2 6—1, Zeel. Sp. kens 2 - Axel 2 5- NAC 4 1—1. degradeert. Bres- -1, Rood Wit W 2 - RCS 3 - Volharding 1 31, Goes 4 - Zonnemaire 2 10. 22, Veerse Vlissingen - Hel- 1, Sparta AFDELING C: NAC - FC Den I \ica "~0, Vitesse - Baronie 20, «OAD - PSV 1—3, Fort./Sitt. - Lim burgs 5—0. Rode JC - MVV 0—0, undhoven - FC VVV 4—1, Helmond «Port- RBC 0—3, Willem II - De ^wafschap 21, Wageningen - NEC hAERSTE KLASSE E: UNA - Mid- B ,Ur8 4—1 (Middelburg kamp.) Brabantia - RKVVU 2—? Boysi-Tsc 3-L Vlissii mond 2—0, TOP - RKC 1 40 - Concordia SVD 2—1. TWEEDE KLASSE B: RWB - Ter- i".ze" 2~°. Viijmense Boys - Zee- "d sPort 4—1, RAC - VCW 0—0, jnternos-Rood Wit W 1—2, RKTVV - 20nngiJL Alliance - Uno Animo 6 (Alliance kampioen). E.yA'KDli KLASSE H: Hansweertse B°ys - Corn. Boys 4—1. p le KLAS: De Spechten 2 - Dosko LU,0' T,°P 2 - NAC 3 5-0, Inter- D y UNA 2 20, Brabantia 2 - Valk 3—2. 3 tRE,S'oe KLAS C: Baronie 3 - RBC 1, Roosendaal 2 - Zeeland Sport RES. 3e KLAS C: Middelburg 3 - Axel 3 uitgest. Beslissingswedstr.: Corn. Boys II - Vlissingen III 16. (Corn. Boys II degradeert). KAMPIOENSCOMPETITIE RES. 2e KLASSE: VOAB II - Middelburg II 0—2. IE KLAS: Luctor 1 - Patrijzen 1 72, Lewed. Boys 1 - Aardenburg 1 30, DFS - Hulsterloo 1 105, Schoondijke 1 - Hoofdplaat 1 01. RES. IE KLAS: Walcheren 2 - Zee landia 2 23, Zeeland Sport 3 - Vogelwaarde 2 42, Oostburg 2 - Hontenisse 2 13, HVV ,24 Vlis singen 4 52, Terneuzen 3 - Re- nesse 2 61, Steen 2 - Middelburg 4 1—4. ZE KLAS B: Kwadendamme I - Krui- rüngen 1 45, 's-Heer Arendskerke 3 - Kortgene 1 33, Hansw. Boys 2 - Goes 3 04 Goes 3 kampioen, Domburg 2 DFS 2 41, Zonne maire 1 - Luctor 2 60. 3E KLAS B: Terneuzen 5 - Schoon dijke 3 40. 3E KLAS C: Zeeland Sport 4 - Robur 2 01, Luctor 3 - RCS 4 5—2, Le wed. Boys 2 - Zeelandia 3 20, Walcheren 3 - Zeelandia 4 11, Volharding 2 - Noormannen 2 afg. 3E KLAS D: Patrijzen 3 - Cortgene 2 20, Hansw. Boys 3 SVOWK 1 41, Dreischor 2 - Robur 3 71, IE BEKERRONDE: SSC '55 - De Meeuwen 1—3. SVV '54 Sprang 0—0 (SVV wint na strafschoppen) Altena - Wit Zwart 2—3 (na ver lenging), Wilhelmina '26 - Seolto 2—0, Wissenkerke - Wolphaartsdijk 31, Chrislandia Kloetinge 0—1 WN - Roda Boys 40, LANDSCOMPETITIE Quick Boys WVF 1—2, Excelsior (M.) - Spakenburg 30. 4E KLAS: 's-Heer Arendskerke 1 - Veere 1 01, Veere promoveert; Kits 1 - Zeel. Sp. 5 35, Meeuwen 2 - Bevelanders 1 32. VCK 1 - Hoek 1 22, Wemeldinge 1 Mevo I 53. 2E KLAS A: BoTssele 1 - Beren 1 81, Brouwerhaven 1 WIK 1 0—3, Bruse Boys 1 - Duiveland 1 5—2, KapeUe 2 - SKNWK 1 5—2 Nieuwdorp 1 DFS 3 3—1 's-Gra- venpolder 1 - SVD 1 2—5, 2E KLAS B: Colijnspl. Boys 1 - Kloe tinge 2 23, Nieuwdorp 2 Hein- kenszand 1 0—2, Oostkapelle 1 - Zaamslag 1 2—6, Tenn. Boys 2 - Serooskerke 1 40, Vlissingen 4 - Spui 1 10, Waarde 1 Rillandia 2 7—4. 3E KLAS A: WIK 2 ZSC 1 2—2, ZSC kampioen; WIK 3 - DFS 4 8—2, SKNWK 2 - Brouwershaven 2 4—4. 3E KLAS B: GPC 1 - Oostkapelle 2 50, Serooskerke 2 Bevelanders 2 40, Veere 2 - Meeuwen 3 15 Domburg 3 - VCK 2 0—7. 3E KLAS C: GPC 2 Serooskerke 3 21, VCK 3 - Arnemuiden 3 2—6. 3E KLAS D: Borssele 2 - 's-Heer Arendskerke 2 52, 's-Gravenpol- der 2 Wolphaartsdijk 2 16, Hein- kenszand 2 - Nieuwdorp 3 29, Kloetinge 4 - Hoedekenskerke 1 4—1, SSV 1 - SVD 2 7—0. 3E KLAS E: Colijnspl. Boys 3 - Co lijnspl. Boys 2 24, Kapelle 3 - Heinkenszand 2 22. Kloetinge 3 -Schore 1 21, Kloetingee 6 - Wissenkerke 2 31, Wolphaartsdijk 3 Kruiningen 2 0—4. Hoedekens kerke 2 - Krabbend i jke 3 35. 3E KLAS F: Kloetinge 5 - KapeUe 4 23. Yerseke 2 - Waarde 2 5—0, Kruiningen 3 - Rillandia 3 24. 3E KLAS G: Hoek 3 AZW 2 1—3, Sluis 2 - Tern. Boys 3 2—9, Spui 2 - Tern. Boys 4 1—1, Tern. Boys 5 - Philippine 3 02. BELGIë: Be veren - Standard 0 Beringen - Union St. Gilles 1 Wa- regem - Daring 3—0, Gan o ;t Mechelen 12, Lierse i i 1 roi 00, Anderlecb - Y t 11, Racing White r;n:dè. 11, FC Luik - Beers-hit 2 TC V«- ■1 HOOFDKLASSE. Dames. Niloc - Hy- giëa 55 (Niloc kampioen), PSV - Posterholt 88, Swift - Velo 84, Walcheren - Zeeburg 65. Heren: Niloc - Operatie '55 99, Attila - Sittardia 810, ESC A - Aalsmeer 9—8, Olympia - AHC '31 13—13 (AHC '31 kampioen). OVERGANGSKLASSE B. Dames: UDI - Actief 8—5, Beatrix - WLC- DES 54, DES '57 - Micrometers af gelast, Olympia - Athleta 46. He ren: Swift (Arnh.) - Swift (Helm.) 8—10, Posterholt - WLC-DES 7—8, V en L - Micrometers 1414. DISTRICT ZUID B. le klas, dames: Were Di - Volt 5—2, EBHV - Rapid 72, EVV - Boemerang 36. Heren: EMM - EBHV 10—9, Rapid - Walche ren 1311, Olympus - Dongen 19 20. 2e klas, dames: DVS - Terheijden 35. 2e klas A, heren: SOA - Volt 99. 2e klas B, heren: EMM 2 - Hel las 222, Tonido 2 - oFrtuna 2 10 15, Olympus 2 - Marathon 68. AFDELING WEST-NOORD-BRA BANT. le klas, heren elfhandbal: SOA 2 - Volt 2 10—16, Desk 2 - Don gen 2 111. le klas, dames zeven handbal: Beatrix - Tachos afgelast, Break Out - Riel 32 (Break Out kampioen), le klas, heren zeven handbal: Gilze - Taxandria 1017, Juliana - Tachos 1017, Avanti - In- -rnos 1520 2e klas B, dames: GHV Dongen 512, Dongen - GHV 7 19. 2e klas C, dames: Rapid 3 - Inter nos 5—4, EBHV 3 - SOA 3 10—1 (EBHV kampioen).2e klas A, heren: EBHV 2 - Groene Ster 14—21. SOA 3 - Break Out 613, Heerle - Veloci- tas 2 294 (Heerle kampioen). 2e klas B, heren: Break Out 2 - Boeme rang 2 6—19, DVS - EVV 2 5—4, Ra pid 3 - Blauw Wit 2 173, Blauw Wit 2 - Rapid 3 320 (Rapid 3 kam pioen). 2e klas C, heren: Desk 3 - Blauw Wit 616, Uno Animo - Stok- hasselt 1516. AFDELING ZEELAND, le klas he ren elfhandbal: Hellas 2 - Marathon 2 188, Olympus 3 - Walcheren 2 44. le klas dames zevenhandbal: Marathon - Fortuna 84, Hellas - Zld. Sport 510, Walcheren 2 - Olympus 2 60. 2e klas dames: EMM 2 - Hontenisse 210, Walcheren 3 - Sluiskil 38 PROMOTIE EREDIVISIE. Dames: Octopus - AMVJ 15-9 15-13 15-9, 3—0; DVC - Cito 15-7 15-11 15-5. 3—0; he ren: DTS - DOS 10-15 10-15 7-15, 0—3; BBSC - Valbovol 4-15 16-14 13- 15 14-16, 1—3. HOOFDKLASSE ZUID. Heren: EW - PSV 15-11 15-10 15-5, 3—0; Hajraa- Rapid 32. PROMOTIE HOOFDKLASSE. Da mes: St. Paul - Sparta 31; Wilhel mina - Dusach 03; Panters - Roer mond 31; Vodo - Energo 23. He ren: Orawi 2 - Hazemeyer 30; Dy namo - Petrus en Paulus 23; PVC - LVC 15-3 15-7 15-7. OVERGANGSKLASSE 8. Dames: WO - Delta 2 5-15 10-15 12-15, 0—3. Heren: Delta 2 - Bermi 2 10-15 15-7 11-15 15-7 15-10, 3—2; Lyceum - Ma tador 15-6 15-8 10-15 15-13, 3—1. 2e klas KNKB: Rozenburg 1-Swift 1 4-4 Olympiaan 1-Achilles 1 3-4. 3e klas KNKB: Ondo 1-Juliana 1 3-5, USV 1-Wion 1 4-8 Eureka 1-Overkan- ters 1 4-1. Res. 3e klas KNKB: BKC 2-Eureka 2 1-2. le klas regionaal: Blauw Wit '51 2-Quick 3 5-7 ELKV 1- TÓV 3 14-1. 3e klas A regionaal: Al liance 2-ELKV 2 2-0. 3e klas B regio naal: Regenboog 6-Terheijden 3 7-2 (Regenboog kampioen). Junioren: BKC-Terheijden 0-2 Quick-Deetos 22-0 Blauw Wit Rsd.-Regenboog 2-5. Aspiranten afdeling 1 A: Deetos A- Juliana A 8-0 ODO A-Regenboog A 0-5 Vios A-Quick A 0-2 Aspiranten afd. 2 B Vios B-ELKV B 1-3, KIK A- Kieviten B 4-0. Afd. pupillen A: BKC- Vios 6-0. Afdeling B pupillen: Kie- viten-Terheijden B 0-0, ELKV B- Blauw Wit 1-2. GOES De uitslagen van de in dit weekeind gespeelde wedstrijden in da* juniorencompetitie van de KNVB afdeling Zeeland luiden: Zierikzee Al* Terneuzen Al afg.; Arnemuiden Al* Axel Al 3-1.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 17