polymeerfabrieken breda nv door uitbreidingen met nieuwe fabrieken jjemeente - Chef de Rang - Leerling kelner HALFWAS STOFFEERDER GASTVROUW/ ASSISTENTE in de huishouding Jk De Philip Morris Company vestigde zich dezer dagen in Nederland foatö en bracht een schat van verworven kennis en technische ervaring mee. Nu zijn wij in staat u sigaretten van echt-Amerikaanse kwaliteit aan te bieden voor een gunstige prijs. Voor nieuw rookgenot, dat nu ook minder kost, vraagt u voortaan het internationaal befaamde merk - Philip Morris - in het nieuwe pakje van 25. Philip Morris Holland N.V. ALIS0 DELTA MARINA KORTGENE Gaston Schul N.V. VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDE Gaston Schul N.V. Hedenesse" AUTOBANDEN BANDEN VAN GURP h/o BREDA ASFALT-ROLLEN BITUMEN VILT MASTIEK BITUMEN WEEFSEL TEERKETELS 50 - 100 200 liter STENOTYP STENOTYP zoeken wij JEUGDIG PERSONEEL TER OPLEIDING tot bedieningsvakman procesindustrie. In aanmerking komen jongemannen van 15 tot 16 jaar, die reeds enige technische scholing hebben gehad en bereid zijn een dag van de week het onderwijs in de procestechniek te volgen aan de G.T.S. te Breda. Over de arbeidsvoorwaarden wordt men uit voerig ingelicht na toezending van naam, adres en woonplaats onder het motto „Op leiding bedieningsvakman" aan de Perso neelsdienst, antwoordnummer 374 Breda (zonder postzegel). 18 DE STEM VAN MAANDAG 12 MEI 1969 m OPENBARE BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Breda brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn een vergunning te verlenen aan: het architectenbureau Oomes en Bogaert, geves tigd te Breda, Grote Spie 36, tot het bouwen van een kantoorgebouw op het perceel Bilderdijk- straat 26 - 28, kadastraal bekend gemeente Breda sectie E, nr. 4576. Aangezien genoemd bouwplan niet in overeen stemming is met het ter plaatse geldende uit breidingsplan zal dc vergunning verleend wor den met toepassing van artikel 20 der Wederop- bouwwet. Belanghebbenden kunnen gedurende tien dagen na heden hun bezwaren schriftelijk kenbaar ma ken aan het gemeentebestuur en gedurende deze termijn ter gemeentesecretarie, afdeling volks huisvesting (Catharinastraat 16) inzage nemen van de bouwaanvragen met bijbehorende be scheiden. Breda, 12 mei 1969. Burgemeester en wethouders voornoemd, MERKX, burgemeester VAN DEN DAM, secretaris WIJ VRAGEN VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING MNL. of VRL. Sollicitaties aan de directie Telefoon 01108 - 315 EXPEDITIEKANTOOR vraagt voor spoedige indiensttreding Aanmelden: ERTBRANDSTR. PUTTE. GRENS KAPELLEN GEVRAAGD AanmeldenFa. HENSE Wernhoutseweg 100, Wemhout Tel. 01696-2453-3627 OECUMENISCH VORMINGSCENTRUM CADZAND vraagt een Salarisgrenzen 422,— tot 727, per maand excl. 7,1% A.O.W.-comp. Sollicitaties te richten aan mej. L. C. den Hertog, hoofd huish. dienst. Telefonische informatie 01179-654 ('s avonds 344) LIEFBROER BERGEN OP ZOOM ALLE SOORTEN EN MERKEN voor elke AUTO - TRUCK of TRACTOR Antwerpsestraatweg 444 - Tel. 3100 b.g.g. 4456 OOK 's ZATERDAGS geopend van 8 tot 12 oor Groothandel Technische Artikelen Telefoon 01600-45450-45451 STAAFSOLDEER 33-67 - 40-60 - 50-50 dagprijs DRAADSOLDEER 40-60 50-50 dagprijs ZILVERSOLDEER dagprijs SOLDEERVLOEISTOFFEN SOLDEERVETTEN SOLDEERGEREEDSCHAP (haast) ALLES VOOR HET LOODGIETERSBEDRIJF Levering uitsluitend aan rechthebbenden 'n Breed gebaar. Philip Morris introduces 25 for 1.75 i, tr v. Tel. 01600-42607 Groothandel In asfaltprodncten BREDA Achter de Lange Stallen 6. BEGON NOG STEEDS HET EINDE BREDA Kasteelplein 1-3 Telefoon 01600-38980 Industrieterrein „De Krogten", Lijndonk 25, Postbus 355 te Breda. De onderneming maakt onder Nederlandse directie deel uit van het wereld-I omvattende concern FARBWERKE HOECHST A.G. met ruim 80.000 perso-| neelsleden, een omzet van 8 miljard DM in 1968 en een arbeidsterrein. I omvattende anorganische en organische chemicaliën: kunstmeststoffen, kleur-l stoffen, oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen, kunststoffen en pharmaceutischel artikelen. In Breda worden grondstoffen (polystyreen) vervaardigd voor de plastic-I verwerkende industrie, welke produkten over de gehele wereld worden ver-I kocht onder de handelsnaam HOSTYREN?

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 16