MULLER DE REVELATIE Duitser hield Vultink van eerste plaats VAN NIJNATTEN„HEL" WIelerspaft@n I |KrT3D T DUBBELSPEL BESLISSEND IN SCHEVENINGEN Transpirerende Voeten J WERELD* RECORD den heb ALIN MED HAARLÏ familie GARAGE HURKS De Batavieren behaalden zege Geen Brabantse successen in jeugd titel strijd Uw wensdroom LUXE 1000 Expl osie DE EINDSTAND HOCKEY BESLISSINC 14 VIERDE SPORTPAGINA DE STEM VAN MAANDAG 12 MEI 1969 De Westduitser Dieter Müller, die bij het Europese kampioenschap 47/1 in Maassluis zijn eerste internationale biljarttitel behaalde. (Van onze sportredactie) MAASSLUIS Het Europees kampioenschap anker kader 47/1 is niet zoals verwacht een Neder landse aangelegenheid geworden. In de fraaie biljartzaal van de Olympia-sporthal in Maassluis werd de Nederlandse droom wreed verstoord door de Duitse play-boy Dieter Müller. De 26- jarige vertegenwoordiger uit W. Berlijn had lak aan de reputatie van kadristen als de Spanjaard Galvez, de Belgen Corin en Schrauwen en niet te vergeten de Nederlands Vultink en Wij nen. Wat een complete Oranjetriomf had kunnen zijn, werd een grote desillusie. De rekenaars hadden het voor de grandioze finale al bekeken. Vultink zou Galvez ver slaan en kampioen worden. Van Wijnen werd verwacht dat hjj Müller zou kloppen en daarmee de tweede plaats voor zich zou opeisen, door een hoger moyenne dan de Duitser. De rekenaars verwachtten teveel. Vultink klop te Galvez wel, maar Wijnen kwam niet verder dan remise en dat was genoeg voor Müller, om (Van onze sportredactie) MAASSLUIS Een man was er bijzonder teleurgesteld in Maas sluis. Bert van Nijnatten. De Steen bergenaar, een kundig kadrist, was naar het Europese kampioenschap 47/1 gekomen met de „zekerheid" een moyenne van ruim twintig te kunnen halen. Hij had immers in Noordwijk, tijdens het nationaal kampioenschap 47/1 getoond met de sterkste kaderspelers te kunnen wedijveren. Daar veegde hij Tiny Wijnen van tafel in enkele beur ten en zag hij zich door pech de titel ontnomen door Hans Vultink, de koelbloedige. Hij finishte in Noordwijk met een gemiddelde van 20,63 en daarom was zijn optimis me gerechtvaardigd. Zo optimistisch als Van Nijnatten voor het begin van zijn eerste op treden in een individueel interna tionaal toernooi was, zo pessimis tisch was hij daarna: „Er lukte niets. Het is verschrikkelijk als je weet dat je goed kan biljarten, te moeten toezien hoe ze je afmaken. Ik kon niet wennen aan het mate riaal. Die ballen liepen zo snel en leken zo klein. Maar laat ik niet naar excuses zoeken. Dat zou niet eerlijk zijn. Dat doe ik onder nor male omstandigheden ook niet, dus waarom nu wel. Dat ik steeds ver loor is nog niet het ergste. Het irri teert me dat mijn moyenne zo laag is. Vlak voor het ingaan van de laatste ronde was dat nog slechts 7,77. Dat had niet mogen voorko men. Je raakt op het laatst in mi neurstemming. Je denkt bij jezelf: zat ik maar thuis. Dan hoefde ik niet door die hel te gaan. Want een hel is het als je naar de juiste vorm loopt te zoeken. Je gaat steeds on zekerder spelen". Het enige plezier wat Van Nij natten aan Maassluis beleefde was de overwinning in de laatste partij tegen de Franse gentlemen Galmi- che. In twintig beurten, met een acceptabel gemiddelde. Van Nijnat ten: „Dat maakte de teleurstelling wat lichter Dat vijzelde zijn mo yenne nog wat op tot bijna 9,00. Maar je kon ook in de laatste par tij zien dat ik uit vorm was. Die lange trekballen, normaal mijn sterkste kant, had ik moeite mee. Gingen soms mis en dat komt nooit voor". Voor insiders was het teleurstel lende spel van Van Nijnatten geen verrassing. Cees van Oosterhout, die zijn biljartloopbaan enkele maanden geleden heeft beëindigd, merkte terecht op: „Het is voor de eerste keer dat Van Nijnatten mee speelde in een internationaal ge zelschap. Hij is al eens eerder uit gekomen in Amersfoort in het Europees kampioenschap penta thlon, maar dat was in ploegver- band. Individueel spelen is heel wat anders Dat vergt aanpassing. Dit was te voorzien. Het was voor hem een ideale gelegenheid het in ternationale gezelschap te leren kennen. Pas na je tweede kam pioenschap kom je er beter in". Tiny Wijnen, routinier in het vak, en invaller voor de zieke Aquilera in Maassluis, dacht er net zo over. De man die in het Nederlands kam pioenschap gekraakt werd door Van Nijnatten, maar in Maassluis op niet mis te verstane wijze revanche nam (30054 in 17 beurten), weet dat Van Nijnatten beter kan. „Het is er nu nog niét uitgekomen, maar met Bert weet je het nooit. Zijn te genstanders hebben geluk gehad dat hij nog niet geacclimatiseerd was". Van Nijnatten is inmiddels Maas sluis al weer aan het vergeten. Hij gaat zich richten op Geldrop, waar donderdag het Nederlands kam pioenschap kader 71/2 begint. Dat is zijn specialiteit en daar kan hij bewijzen dat Maassluis voor hem een vergissing betekende. Van Nij natten: „In Geldrop zien ze een andere Van Nijnatten. Daar zal ik ze pakken, stuk voor stuk". T.K. WALDI VAN CAMPEN, Hulst, eindigde als tweede in Hingene. Van de Valk eindigde op de 3e plaats, De Boer op de 11e. JACQUES VAN DIJK, Ulvenhout, was de sterkste in de adspiranten- koers van Vlaardingen. Een dag la ter werd hij 5e in Geffen. WIM PRINSEN bereikte een uit stekende derde plaats in een zwaar bergcriterium te Basel. De Amster- dammer Vermeulen was 7e. HENK THEUNS, Zundert, kwam op de twaalfde plaats in Blaimont. De koers bestond uit een bergrit van 6 kilometer. LEO BOGERS, Ossendrecht, kwam op de vijfde plaats in Donk. Verdere uitslag: 6 Adri van Opdorp 7 Jacques van Hoek, 8 Cees van de Bergh. CEES FRIJTERS, Zegge, werd twaalfde in Breendonk. Van de Wiel was 14e, Cooremans 16e en Damen KO DE VRIEZE, Goes, plaatste zich als vijfde in Reupelmonde. Jo- •W i Leo Bugeis. vijlde piaats han Hinneman (Schoondijke) werd 7e, Leo Bogers (Ossendrecht) 10e. KEES BAL, Kwadetidamme, voer de een sterk Nederlands gezelschap in St. Amandsberg aan Hij werd eerste, Wim de Waal tweede en Tod- ne van de Bunder derde. Ze hadden een voorsprong van 200 meter op het peloton. WIL SMEEKENS, Gilze, finishte als 10e in Wilrijk. Cees Frijters was 7e, Jan Cooremans was 14e en Jam van Riel 17 e. (Van onze tafeltennismedewerker) BREDA De tafeltennisafdeling Utrecht van de NTTB organiseerde de Nederlandse tafeltenniskampioen schappen voor jongens en meisjes tot 16 jaar in de sporthal De Dreef te Utrecht. - Voor dit evenement waren 72 jon gens en 48 meisjes uitgenodigd. De Westhrabantse afvaardiging telde teleur, want bij de enkelspelen vist niemand de voorronden te over- 'even. Alleen de Belcrummer E. Grauw- nans wist het samenmet de JCV'er I. van de Zee tot de tweede ronde in iet dubbel te brengen. De Vughtse vereniging behaalde m de persoon van H. van de Zee een eervolle tweede plaats achter de nieuwe Nederlandse kampioen, de reeds ereklasse spelende A. W. van Zoelen (zoon van een in de tafelten niswereld ook al geen onbekende vader). Bij de dames ging de titel naar de leugdige Ellen Klatt. Twee Neder landse kampioen enoverigens waar men in de toekomst nog meer van zal horen. JAN RAAS, Heikant, legde beslag op de tweede plaats in de nieuwelim- geinronde van Kaehten. Leo van de Waart, Heikant, was 5e. (ADVERTENTIES) Uw dealer voor Breda en omstreken Ginnekenweg 340 - Telef. 32799 (afd. verk. na sluitingstijd) telef. 43060 zijn eerste Europese triomf te vieren. Dik verdiend, want Muller was on getwijfeld de grote revelatie van dit toernooi. KNBB-voorzitfer Van En gelen had het juist gezien, toen hij al in de eersite ronde na de partij tus sen Vultink en Müller beweerde dat het een fmalepartij had kunnen zijn. Hij tipte meteen Müller als favoriet. Hij had hem in Berlijn zien spelen, en was onder de indruk gekomen van zijn capaciteiten. Tiny Wijnen was niet voor niets hypernerveus voor het begin van de finale. Hij liep ijs berend door de zaal. Hij had geen rust. Hij vond het te warm in de zaal. De organisators hadden er begrip voor. De deuren van de sporthal gin gen open en de frisse lucht stroomde binnen. „In die hitte kan ik niet spe len. Dat haalt je uit je concentratie", zei Wijnen voor het grote duel. Müller zei niets. Hij lachte wat. Keek vrien delijk, zoals hij het hele toernooi ge keken had. Toch bleek de frisse lucht Müller aanvankelijk het meeste goed te heb ben gedaan. Hij zorgde al in de twee de beurt voor een fenomenale krachtsexplosie. Een reeks van 135 zette Wijnen op een forse achterstand. Een serie van 135, keurig verzameld op de akderiijnen. Wijnen voelde de dreiging. Ginig in de verlediging, maar dat kostte hem punten. Müller beet goed door en nam zelfs een voorsprong van rond de 200 caram boles. Op dat moment bleek de sterkte van Wijnen. De routine van Wijnen, gehard in tal van nationale en in ternationale kampioenschappen, tel de zwaar. Hij liep in. Niet met grote, maar wel met effectieve series. Mül ler kampte met een zware inzinking. Wijnen zorgde voor een grandioze stunt door als eerste de 300 caram boles vol te maken. In 21 beurten. Een slijtageslag. Een transpirerende Müller tt-, „het was een klap voor me, toen ik Wijnen voorbij zag gaan; want ik had zo'n mooie voorsprong" stond op 293. Hij had de nastoot. Zeven caramboles had hij nog nodig om zich Europees kampioen te mo gen noemen. Het was alles of niets. Falen betekende slechts een derde plaats en meteen weer in het ver geetboek raken. Zeven caramboles, onder normale omstandigheden een gemakkelijke opgave, maar met zo'n hoge inzet enorm zwaar. Uiterst ge concentreerd begon hij aan het kar wei, dat hij een tiental seconden la ter met een juichkreet besloot toen werd. Triest voor Vultink, die zich slechts even kampioen kon noemen, toen hij, nadat hij in acht beurten Galvez maar een kansloze nederlaag had ge speeld, Wijnen op de andere tafel als eerste zag finishen. Vultink, be leefde het genoegen niet de titel te, veroveren. Hij kwam één match- punt tekort. Zijn moyenne was ver uit het hoogst, maar dat is op zo'n moment onbelangrijk. De Aaltenaar zag zich de pas afgesneden in de vijfde ronde door de Belg Corin. Co rin versloeg hem in tien beurten en die ene nederlaag werd Vultink fa taal. Toch kwam hij met invaller Wij nen terug zien op een geslaagd toer nooi. Met een klein beetje geluk had er een eerste en tweede plaats voor Nederland ingezeten, maar het ging net niet. Maassluis werd een desillusie voor de Belgen. Tonny Schrauwen en Co rin faalden. Dit duo werd getipt als mogelijke kanshebbers, maar zij heb ben hun reputatie niet waar kunnen maken. Vooral het spel van Schrau wen die toch goed is voor een gemiddelde van 25.00 bleef ver beneden de maat. Het excuus van Schrauwen, „ik was snipverkouden", klonk niet erg overtuigend. Even la ter wilde hij wel toegeven, dat hij een stuntelige indruk had achterge laten. „Het spel wat ik in Maas sluis heb laten zien was een aan fluiting. Ik heb er geen verklaring voor". Galvez speelde verdienstelijk. De Spaanse ex-toreador wisselde sterk met zwak spel af en eindigde als vijfde. Dat Galmiche niet verder dan een zevende plaats zou kunnen ko men was te voorzien. De jaren be ginnen te tellen voor de Fransman, die tegen Wijnen - remise in 20 beur ten - nog even schitterde. TON KOOMEN 1 Dieter Müller (W.-Dld.) 11 pnt., h.s. 134, alg. gem. 19,26; 2 Hans Vul tink (Ned.) 10 - 251 - 26,02; 3 Leo Corin (Belg) 9 - 189 - 20,93; 4 Tiny Wijnen (Ned.) 9 - 207 - 19,39; 5 José Galvez (Spanje) 8 - 116 - 17,15; 6 Tonny Schrauwen (Belg) 4 - 144 - 16,65; 7 Jean Galmiche (Fr.) 3 - 142 - 13,15; 8 Bert van Nijnatten (Ned.) 2 - 53 - 8,92. De Aal tenasir Hans Vultink, die door een nederlaag tegen de Belg Corin de Europese titel ontging. SCHEVENINGEN Door een on nodige nederlaag van Jan Hordijk en Nick Fieury tegen de Canadezen Mi ke Belkin en Harry Fauquier, heeft Nederland zijn kansen verspeeld om de volgende ronde van het tennis toernooi om de Davis Cup te berei ken. Dank zij een overwinning van Nick Fieury op Francois Godbout kwam de spanning nog even terug. Canada ZwemmerseceemJ POEDER EN CRÈME. BIJ APOTHEKER EN DROGIST 3? Jan Hordijk, die in het beslis sende enkelspel van de Davis- Cupontmoeting met Canada een - nederlaag leed. (Van onze hockeymedewerker) BERGEN OP ZOOM Ter gele genheid van het afscheid van majoor Ab Tresling, die tien jaar lang chef delegation van het Nederlands mi litaire hockeyeiftal is geweest, zijn zaterdag op het sportpark Rozen- oord in Bergen op Zoom twee hockeywedstrijden gespeeld. De hoofdwedstrijd, tussen het eer ste team van De Batavieren en het militaire elftal, werd gekenmerkt door veel spanning. De aanvallen van De Batavieren liepen in de eer ste helft wat soepeler. Uit een van die aanvallen bracht de Kampong-speler Carel Dekker de stand op 10. De militairen zetten de verdediging van De Batavieren daarna onder hevige druk, maar zij kwamen voor de rust niet verder clan een, terecht, afgekeurde treffer. Ook na de hevatting vochten de militaie verbeten voor de gelijkma ker. Zij slaagden echter niet, ook al doordat het veld moeilijk bespeel baar was door de gestaag vallende regen. In de tweede ontmoeting, tussen het oud-militaire elftali en het twee de team van De Batavieren, was er een duidelijk overwicht van eerst genoemde ploeg. De militairen na men door Van den Bos de leiding. Nadat Van Zanten en Hulshog voor 30 hadden gezorgd, redde Van Kos sem de eer voor De Batavieren. maakte echter in het laatste enkel spel aan alle nog bestaande Neder landse illusies een einde. Het dubbelspel, waar alles om draaide, strekte zich uit over twee dagen. Zaterdagmiddag werd in ge stage regen één set afgewerkt: met 6—4 gewonnen door Harry Fauquier en Mike Belkin, waarna zondag nog drie sets volgden: 64 57 62, in het voordeel van de Canadezen. Het meest verbazingwekkende was dat Fauquier, die geen smash kon slaan en bij het doorbuigen naar de fore handzijde pijnlijk trok met het rech terbeen, geen service verloor en mede doordat er slechts met mate op hem werd gespeeld de minste fou ten maakte. Hordijk deed nauwelijks iets goed. Door zenuwen verlamd bleef hij keer op keer besluiteloos staan in het nie mandsland lussen net en servicelijn en volleerde dan in het net. Hij ser veerde zwak en werd hij het oplopen verrast door op de voeten gespeelde returns. Kortom het was uitsluitend aan de vaak met harde forehandreturns sco rende Fieury te danken dat Neder land nog enige tijd in de running bleef. Dank zij hem werd in de derde set een achterstand van 24 onge daan gemaakt, waarna prompt aan Canadese zijde de hypernerveuze Mike Belkin het met zichzelf te kwaad kreeg. Een scherpe forehand cross van de Amsterdammer dwong Fauquier tot een felle sprint waarbij deze ten val kwam. De ommekeer leek aanstaande, want Fieury en Hordijk pakten de set. Maar wie ge dacht mocht hebben dat de nu duide lijk hinkende Fauquier zwaarder on der pressies zou worden gezet, kwam bedrogen uit. Wilde missers gaven Canada in enkele minuten een veilige voorsprong van 40, waarna op het vijfde matchpoint Canada het in feite beslissende winstpunt binnenhaalde. WENEN (ANP) De intenutfc. nale Amateur Atletiekfederatie 1 zaterdag tijdens een vergaderiiif i; I Wenen het besluit genomen alle rs I cords van de Poolse atlete Eva Kfc. bukowska van de ranglijsten al t, I voeren. Sedert bij grote internal^ nale evenementen zowel doping, ty I sex-controles worden uitgevoerd, de Poolse van de sintelbanen v„, dwenen. Haar laatste wereldrecord r vestigde zij in 1965 toen zij de 1M# hep in 11.1 seconde. Voorts zijn de data bekendgj. I maakt, waarop in 1970 de voorroj. I den en de halve finales van hij I toernooi om de Europese beker voor I landenteams zullen worden gehoo. T den. Op 20 en 21 juni vinden de voor. ronden plaats. Nederland is in de derde voorrot. de, die in Spanje wordt ingedeeld met Roemenië, Griekenland, Turkije. De eerste twee uit elke vooroude I plaatsen zich voor de halve finales, I die op 1 en 2 augustus 1970 worderj gehouden. Voor de strijd om de Europ®| beker voor landenteams (dames) hl Nederland in de eerste halve finale-1 groep ingedeeld met Groot-Brittair I nië, Frankrijk, Noorwegen, Denemar f ken en Finland. De wedstrijden wor-| den in Oost-Duitsland gehouden. De Amerikaan John Carlos her zaterdag in Fresno het wereldrecord op de 100 yards met een tijd vu 9,1 sec. geëvenaard. De 24-jarige John Carlos, die in Mexico stad bi; de spelen brons op de 200 m won, i! de vijfde atleet, die deze tijd reali-1 seerde. De Westduitse atlete Helde 1 üahl heeft dit weekeinde in bever-1 kusen het eerste wereldrecord op de vijf kamp, waarin de 80 meter hor-1 den is vervangen door 100 m hor-l den, gevestigd. De Westduitse kwan I tot een totaal van 4995 punten, Hei wereldrecord vijfkamp met de nieu we hordenafstand kon sinds 1 mei van dit jaar worden gevestigd. De prestaties van Heide Ri dahl waren: 100 meter horden: 13,7 sec., kogel- j stoten: 13,93 meter, h 1.59 meter, verspringen 6.24 mete,[ 200 meter 24.8 sec. John Carlos, die in Fresno l»'| wereldrecord op de 100 evennaarde. (ADVERTENTIE) (Van onze wielerspormede VELDHOVEN Niet i Harrie Jansen ging met aan de haal in de 21e oml de Brabantse Kempen tempobeul Fedor den slaagde erniet in zijn als eerste over de eindsj Veldhoven te duwen. Hei 19-jarige Jan Aling, die I terstrio completeerde, laatste meters de sterks en hiermede zijn vierde s he seizoen bemachtigde verrassende finale rom bijzonder mooie wielerkl; af. Dat er extra gevlamd zou I stond reods bij voorbaat vas vele renners nog moestem voor de vacante plaatsen in gen van Olympia Tour. Het het Kempenlamd, waar dive zenden de omloop o-mzoon I hard, dat een voorsprong op schema bereikt werd van - der dan drie kwartier, amateurs verschenen aan trek bij de sporthal te Ve I waar een ideaal wielerweei I goeds beloofde. Het tempo werd in de beg hoog gehouden dat ontsnap gingen tot de onmoge-lijkhe hoorden. Een valpartij wam Ferry Buermams, Kees S Hans Verbeek het slachtof: den was het enige wapen: deze eerste fase, waarin kleurige rennerslint door vrije Kempen slingerde. John Cormelisse wierp al l de lont in het droge kruitv I succes bleek er niet voor he i gelegd Nadat Ko de Vrieze Willemse van het strijdtonec i verdwenen, gingen Piet Legie i Aling en Piet van Katwijk! haal, ma-ar in Netersel was hersteld. In de omgeving van Blad kilometer wedstrijd viel de h Van Vught, Buuts en Rutte de meute hun hielen zien. Bi even later geen kleur beke moest afhaken, terwijl de bi Jan Aling zijn plaats bij d pers innam. Geweldige jacht den ontketend en diverse gingen diep onder in de beut ners die in deze fase met P gen af te rekenen, waren verloren en tot deze categ hoorde Leo Embregts, terw van Hoogerheide en Adri die in beginfase voorin de t( den aangegeven op dat mom een kleine inzinking stoeidei Toe-n. de kruitdamp was o ken en dat was ongeveer 1 bleek een ware ravage aa in de grote groep. Een 1 welke bestond uit Wim Bra Piet Legie-rse, Harrie Janse van Vught, Fedor den Hert van Katwijk, Jan Aling, H berts, Tino Tabak, Louis Rut Janbroers, Ad Duyker, Lee en de sterk rijdende Jos ve uit België jakkerden met l.H voorsprong op een tweede gi tien renners, waarin o.a. de ders Vlo-t, Wim Everfse e Balk schuilgingen in de rich het succes, terwijl de grot waarin Adri Wouters Antoon en Frits van Hoogerheide h aarde bewogen om de acl beperkt te houden, Op dat reeds met een achterstand v twee minuten kansloos was. De voorsprong van de groep p-oeide gestadig en duidelijk, dat de winnaar vai editie van de Kempenomli Tempo uit Veldhoven, well nisatorisch perfect klopte, veertiental gezocht moest w Uit de achterhoede kwam Frits vain Hoogerheide, die ii zeker is van een plaats in Tour, en Toontje Konings, ZWANENBURG (ANP) ■s een triomf geworden voor t tal ontsnapte ongeveer twir fan vijftien man en vergroo' Ploeggenoten Nanno Bakker «e groep tot ruim een minui! al, de 22-jarige Wieger, duid De weinig boeiende klassi toch nog een verrassende ont "ouwelijks meer dan een af\ strijd voor verschillende kan: .Tegen het slot van die iw zich, na ruim 100 km, eindeli erkelijke aanval was ook n feen, Hordijk, Groen, Westr Hoogerheide, Legierse, Wieg die snel uitgroeide t< oornamelijk op naam gesch) ler man voorop lagen en n:5e "verdeelde" kopgroep met weerstaan. uitslag: 1 W. Vlot nden, 2 J Vlot (Wannepe fm0rne) 4 P varl der Kruis LW'e:m®erwerf> 7 J Bordijl n de Ruit (Amsterdam)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 14