GOLDEN FICTION FILTER-KINGS 0PSTANDE1 Golden Fiction Extra Mild Een naam die er al heel lang is. Een mildheid die er nog nooit eerder was. Nieuw, totaal nieuw, is de moderne blend van milde, extra milde tabakken. 25filter-kingsl.75 en dan weer met frisse moed verder Even uitblazen met ONBRUIKBAAR WêMm l i u 1 1 t die anders onbereikbaar schijnen. En elk weekend weer verrast u dat royale Renault 4 plezier. De mogelijkheden van deze wagen zijn letterlijk onbegrensd. En via ongebaande paden bewijst hij, dat er zelfs in ons overvolle landje nog volop ruimte is voor ongestoorde vrije tijd! die op alle dagen van het jaar zijn praktisch nut bewijst. Met zijn pittige motor spurt hij snel over de grote wegen naar het zuiden. Zijn voorwielaandrijving trekt hem energiek over de eenzaamste rulle paden. Met de Renault 4 ontdekt u stille plekjes, Uw vakantie begint direct al met een verrassende ontdekking: achter de vijfde deur van de Renault 4 schuilt een overweldigende bagageruimte. Voor het eerst kunt u werkelijk alles meenemen, wat uw vrouw heeft ingepakt. Juist de vakantie bewijst uw gelijk om de Renault 4 te kiezen: de ideale, ruime vakantiewagen wijting oemktkeerbekjes watertanden... sSSr^"" jl DE STEM VAN DINSDAG 15 APRIL 1069 De politieversterkingen u straten rond de gevangen Turijn, waar de opstand wo (Van onze ïl TURIJN7 MILAAN/ROME J nen de strijd van de rond li gisternacht de gehele gevang vangenis lag een compleet lel Milaan en Genua. Uit deze bl opstanden onder gevangenen fl Op het Italiaanse ministerie van j vangenis .zonodig met buitengewon I worden naar verluidt, naar gevange De eerste wagens met gedetineerde! muiters geen tegenstand meer. Na een gevecht, dat de hele nacl geduurd had, hadden de ongevet 1000 gevangenen in Turijn alle celler blokken en de binnenplaats In har den. De bewakers waren opgeslote in liet kantoor van de gevangenis. De opstandelingen, die met bran dende matrassen zwaaiden en doo de muren van de cellen heenbraker hebben enkele gebouwen in brand ge stoken. Zij waren de voorraadkamers binl nengedrongen en hebben de levens I middelen voorraden in handen. Zil sloegen de waterleidingbuizen stull en lieten een reservoir vollopen, zol dat zij wateT zouden hebben als d<| toevoer afgesneden zou worden. De politie, die zaterdag drie uuil slag geleverd had met de opstande l lingen en hetzelfde zondagmiddag I deed, was uitgeput. Het was gisternacht een gevechfl van man tegen man. De agenten had den geen wapens bij zich, omdat men vreesde dat die hun afhandig gemaafcl zouden: worden. De gevangenis is zeer zwaar bescha-' digd. „De schade aan het inwendige van de gevangenis is zo groot en heeft de veiligheid van het gebouw dermate m gevaar gebracht, dat het verdere gebruik ervan onzeker is", aldus een gevangenisautoriteit. Behalve dat delen van de gevange nis uitbrandden, werden gaten in muren gehakt en meubilair vernield. EEN NIEUW Ed. LAURENS PRODUCT ys, •'V-y'rN. Wilt u meer weten? Stap eens bij een Renault-dealer binnen. Of zend een briefje jj, aan Renault Nederland N.V., Antwoordnummer 4000, Amsterdam. Een postzegel is m« 80knrWijtLn9 fil«s. 1 J mm|u 01,1,1 ei-201 frituurvet S'a°lie of eenrf!!tin? filets door bloem halen van melk én0riaZ°Ut en bakken in J 90udbrtJin s|aolie of frifuurvef6 A fc°Rdienen. Renault 4 Luxe: f 4.603,20 (incl. B.T.W. af taP01 Renault 4 Export: f 5.107,20 (incl. B.T.W. af m inaarseweg 20,

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 8