99: Talenpraktikum Belachelijk. Je te kleden als 'n vent van vijftig als je amper dertig bent. Moet je dan persé naar Londen of Parijs om je jong te kleden zonder voor schandaal te lopen? Persé niet! lèrlenka'föung heeft opgelost. Kostuums en shirts. Fijn modern zonder in dubieuze uitersten te vervallen. En altijd vele maten jonger. Staat je leuk! Jé bent maar ééns lèrienkaföung. I Er is voor t en er hemel voor z MENSEL VROOM DREESMANN PROPER BIGGLES: TERUGKEER VAN HAWK w TALENPRAKTIKUM met legklare wafelrug van een bekend fabrikaat.Meer- kleurige uitvoering. In 4 prachtige, moderne tinten: cognac, groen, goud en beige. Exceptionele lage prijs. 380 cm. breed, per meter van |JU .voor administratieve krachten (vr.) winkelbediende en magazijnbediende B B PORTABLE SCHRIJFMACHINES Kostuums en shirts in Terlenka Young. Gemaakt door enthousiast team van progressieve spinners,wevers, ontwerpers en confectionairs. Op mode en draagbaarheid getest door jong .tribunaal van Neêrlands best geklede mannen. Verkocht in meer dan 2.000 vooruitstrevende modezaken. En onvoorwaardelijk voor jong gegarandeerd door het Terlenka Young etiket. Wel.uieve Vmomsens, daar hebben,Biddies I uaarje een de tective alniet ontmoet! ^Üat doe jij hier, f B#e5?iebentlonsnietMineii Marionetten DE STEM VAN DINSDAG 15 APRIL 1969 KAMERBREED nylontapijt Laat dit tapijt vakkundig leggen door onze afdeling Woninginrichting-Buitendienst. i. I.Y. - deèc S4CMM* N.V. VERFHANDEL L. J. A. MERMANS Nwe. Ginnekenstraat 27 Breda vraagt voor spoedige indiensttreding Schriftelijke sollicitaties aan boven staand adres. Uw beste hulp in de huishouding is TAPUTENREI NIGER Wij geven audio-visuele cursussen in: FRANS DUITS ENGELS - SPAANS - PORTUGEES ITALIAANS - ZWEEDS - RUSSISCH - TURKS en NEDERLANDS (voor buitenlanders) In 35 lesuren leert U een taal spreken. Volgens de nieuwste methode, bekend van radio en t.v. (teleac). Iedereen, ongeacht of men wèl dan geen vooropleiding heeft genoten, kan deze cur sussen volgen. INTERNATIONAL EDUCATION Ginnekenstraat 16a, Breda, Tel. 01600 - 4 14 70 LANGE BRUGSTRAAT 4 3 - B R E D A - T E L 3 7 5 5 5 r .«V TöUnU-mmt Oit is een ONI pubtikatie. «rif IJjr/' S' A 1 ff i f yvv i f Éi - k Li K.D.oe iets .voor me f r 15 een tete^S vwietotttel in het bureau van Mac, öillM.felotfncircuiLProtaruit te mBHenvaarde zender is.Dercd: ■verh aar Jk je /op- ID mmns ETElTbEEtl VIIII6ElfENBE- 16EEFTliCHHmêiuE5J?lim IffPIpIplpl - v II 'J'RANSKEI Bergen en door erosie, eindeloze gr men. Grote kudden schapen, kralen, ronde lemen hutten, puntdak van gedroogd gra: lasten op het hoofdtakken' vriendelijk als je langs komt de goeddeels onverharde wei Transkei, de Bantoestan, het th land van 3,5 miljoen Xhosas, i van de grotere Bantoestammen Zuid-Afrika. Transkei, para paardje ook van de apartheidspi tiek. Want dit Bantoegebied, g< gen in oostelijk Zuid-Afrika tus East London en Durban, heeft eerste thuisland in 1963 volle binnenlands bestuur gekreg Transkei is de in praktijk gebrac] afzonderlijke ontwikkeling. Buiten Zuid-Afrika overheerst mening, dat de regering en het p lement van Transkei marionett, zijn van de republiek van Zu: Afrika. Dat zou met name het val zijn ten uanzieh van Kali (Mantanzima, de eerste minister v deze Xhosa-republiek-in-wording In Zuid-Afrika zelf wordt px mier Mantanzima anders beoc deeld. Daar bestaat de indruk, c hij een listig spel speelt met Pr toria, een spelletje, dat de regeri; van Zuid-Afrika wel eens vo hoogst onaangename verrassing' Eindeloze vlakten met hiei ^e°deSIJKERHOCT De «re de striidlusti'Lf erdient de priïs v00r sche bfewihnf 5 ir,oep> zei de Bos la»tste StM ysfen aan de c»nciUe b, tljdens het Pastoraal Wide bolIenvelL de eerste Woei" herhout hJ. gesierde Noordwij- 'a die idintt »maar" tafelpraat h> die drie dan aI wat er *eek in do an7a gen van vorige ®en schuilt gezegd is. Boven- tüie geen 1 JLeen Pastoraal Con té» de "elk^, Iement" 01 het run op de Sf™ Weer terugkerende 'e® zijn wfi u^ie-microfoons moe- He dat 'w^raCh.1Cl- elke deelnemer "da®ten-uren,,2,3,1 ,maximaal) vijf- Maar t'V? mas "fcteken- ^aars in de w^d°n ®r Zat veel bisschop. On hSfi van de Bossche deze driedMm uWat m°i®enten in ^estbrabantsf 6 af^-d® Zeeuws- ®?rken dat 7e fVaardl§mg laten waarvoor Was 6n dat ze Vooral n - WaS gekomen- ï>ad een mJZPunt blonk 2e Ze tyaipathie van ii?ar ""dden die de ,?d vanaf het nJÜ le concüiegangers ack had ]atlTSte moment dat hij w °ie man wa" hLTk6r u't SS00veillIeen bank- vni6l?aal niet wgen" Hii had zich yeofbereiden want L°°ncilie kun®en Pahsdag Was h t pas op de tweede 0f hii inf u e mee wilde. Ithst hij een van de

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 6