COMBINATIEMOGELIJKHEDEN VOOR IEDEREEN WONEN MET KINDERENKWESTIE VAN BEGRIP bORJAARSTIJD - SCHOONMAAKTIJD ,00 ,00 ,35 ,80 ,85 ,52 *EN in aanbouw e flats aan de mbrockhof bij uw ng n uw huis tig THUIS ekking lijnstoffen - Bedspreien apier DEALER (Van een onzer verslaggevers) rt,h(|an?riik."t„. n et kind" "Het DE STEM VAN DINSDAG 15 APRIL 1969 17 14 geopend van iur 9 tot 21 uur 3N EN MATERIALEN iteenplaten - Kant en Itrappen - Schroeven - ers - Profiel in hout, Kwasten - Emmer» et toebehoren. WIJ HELPEN IJ 1 te sortering zien en yv keuze uit fceeuwsch-V I a a n de reni fERGORDIJNEN )ON 01140-3258 BEHANGEN... maar hoe? BREDA-Metde intrede van het voorjaar krijgen vaak ook de groot ste oppervlakken in huis een beurt. Die grootste oppervlakken wor den gevormd door de wanden. In een flat bijvoorbeeld van 90 vier kante meter is het wand-oppervlak, inclusief ramen en deuren, al gauw zo'n 250 m2. Het is nuttig om iets meer te weten van de vele aterialen, die er voor de wandafwerking tegenwoordig in de han- Idel zijn. —s' -'vv'twm T'" C-: 'r'h.' rM Balarex is een wandbekleding van vinyl op een rug van papier of veel stootvaster van textiel. Doordat het zo goed schoon te maken is kan het bijvoorbeeld ook in een (woon)keuken in plaats van tegels worden gebruikt. Rollywood is aan elkaar geweven bout, een uitermate decoratief materiaal. je in woonhuizen meest gebruikte Jnndafwerking is behang, op basis 6 vin papier. Dit behang heeft een ge- srhledenis van een paar duizend jaar. hlaar evengoed als de wandtapijten, Uie de kruisridders van hun tochten terugbrachten om de koude stenen muren van hun burchten te versie ren, was behang aanvankelijk slechts linnen het bereik van enkelen. Het ion pas echt populair worden, toen je papierfabrikanten in staat waren pipier te leveren in rollen van (bij- ia) iedere gewenste lengte. Voordien lenden we in Europa het handdruk- [teliang, een vondst van de Fransman ijean Baptiste Papillon. Ilij sneed zijn «lieven in houten blokken, die op [let (lompen-)papier werden afge drukt. Handdruk-behang is er nog steeds, maar het is natuurlijk verre kin goedkoop. In tegenstelling tot schilderen is let aanbrengen van behang betrek- tlijk weinig arbeidsintensief. Het aat zelfs vrij snel, hoewel natuur lijk ook hier een behoorlijke, vlakke puur nodig is. Verwijderen van oud ing kan, met de daarvoor be ide hulpmiddelen, eveneens snel leuren indien het nodig is. Kan het We behang blijven zitten en zijn (ie banen niet tegen elkaar maar over heen geplakt, dan is het wel benselijk om de enigszins verdikte naden vlak te schuren. Omdat behangen snel gaat, kost het laten doen door een vakman naar verhouding veel minder dan laten schilderen. Juist echter omdat het snel gaat zijn er ontelbare doe-het- zelvers en -zelfsters die in minder dan geen tijd en met succes een ka mer een totaal ander aanzien geven. Voor de aspirant-doe-het-zelver al weer de raad: begin bescheiden, met een niet al te grote kamer. Neem voor die eerste poging ook niet een echt duur behang, maar ook niet het goedkoopste wat er is. Dat laatste heeft net als het eerste deel van deze wenk een goede reden. Behang bestaat uit papier, waar op door middel van een speciaal drukprocédé de dessins zijn aange bracht. Hoe meer oppervlak van het papier bedekt is door de kleurstof, de drukinkt of -verf, hoe beter de kwaliteit van het behang. Het papier is namelijk houthoudend en wordt onder de invloed van het daglicht als vrij spoedig donkerder van kleur. Het vergeelt. De allergoedkoopste soorten behang zijn niet lichtecht, dat wil zeggen dat niet het hele opper vlak het kleurstof is bedekt. Daardoor wordt dit behang onder invloed van licht al gauw donkerder en verliest het snel zijn eerste fris heid. Bij lichtecht behang kan dat niet. Daar bedekt de kleurstof wel het hele oppervlak. Het prijsverschil voor een kamer is maar een kwestie van een beperkt aantal guldens en dat haalt men er door het nemen van lichtecht behang altijd uit. Bovendien zijn de iets betere behangsoorten als regel ook van een betere kwaliteit papier dan de allergoedkoopste en die laten zich gemakkelijker verwer ken. De ontwikkeling van de moderne kunststoffen, plastics, heeft een reeks van nieuwe materialen voor wandbe- dekking mogelijk gemaakt, met bij zondere eigenschappen. Op de pa pieren ondergrond wordt nu een laag plastic, veelal een vinyl, aangebracht. Deze piasticlaag is bestand tegen wa ter en schoonmaken in het algemeen, waardoor zeer duurzame en mooi blijvende wandafwerkingen verkre gen worden. Balarex is zo'n vinylbehangsel. Het wordt aan hele rollen geleverd of per strekkende meter op een breedte van 60 cm. Per strekkende meter kost het 2,80, wat neerkomt op ca. 4,25 per vierkante meter. Radovinyl is lever baar in een breedte van 70 cm „schoon" (zonder zelfkanten) en wordt per strekkende meter ver kocht. Het kost per meter 2,95, wat omgerekend per vierkante meter ca. 4,25 bedraagt. Vocamural wordt eveneens geleverd per meter of per rol van 10.05 meter op een breedte van 67 cm, zonder zelfkanten. De prijzen zijn 2,65, 2,80 en 2,95 per strekkende meter, omgerekend per vierkante meter derhalve ca. 3,95 tot 4,40. Er zijn momenteel zo'n 100 dessins en kleurstellingen van. Nog sterker dan de vinyl-op-papier wandbekiedingen zijn de vinyl-op- textiel materialen. Het voordeel hier van is dat de materialen veel stoot vaster zijn. Balarex is er ook met zo'n achter kant van textiel. Het wordt geleverd per strekkende meter op een breedte van 132 cm en kost per meter 7,55. De vierkante meterprljs is derhalve ongeveer 5,72. Vocavyn, met een rug van katoen, is 130 cm breed, zon der zelfkant en kost per strekken de meter ca. 7,70 of ca. ƒ5.95 per vierkante meter. Heel sterk is Bala- dore, eveneens een vinyl, maar op een zware kwaliteit papier als rug aangebracht en met een gemetalli seerd oppervlak. De breedte van dit materiaal is een meter en de vier- kante-meterprijs varieert van ca. 8,75 tot 11,Het wordt vooral gebruikt in gebouwen als restaurants, hotels, e.d. Er zijn nog meer soorten wandbe- dekking te noemen. Een daarvan is hijvoorbeeld Adretta Stepptex. Dit is een gecapitonneerde, afwasbare wandbekleding. De buitenste laag be staat uit een kunststof-folie. Deze is in de lengterichting vastgestikt op een aantal tussenlagen van celstof en een grondlaag van textiel. Het geca pitonneerde oppervlak geeft aan de hiermede afgewerkte wanden een bijzonder effect en bovendien kan het materiaal goed aangebracht wor den op tamelijk oneffen wanden, zo als ruw beton, zonder dat die eerst geheel glad behoeven te worden ge maakt. Het materiaal is leverbaar in 100 en 130 cm breed; de prijs ligt tussen de 8,40 en 13,20 per vier kante meter. Een ander nieuwtje is Somvyl, een gesloten schuimvynil wandbedek- king. Het materiaal is tamelijk dik, veerkrachtig en goed warmte-isole- rend, terwijl klop- en stootgeluiden worden gedempt. Een bijzonder eigenschap is, dat het materiaal tot 100 pet. elastisch is, zodat scheuren in muren geen schade aanrichten. Het materiaal kan overal worden toegepast, waar nu als regel kerami sche tegels worden gebruikt, wordt geleverd op een breedte van 1 me ter en de prijs bedraagt ca. 12,90 per vierkante meter, een goedkopere uitvoering van ca. 7,90 per meter is in 6 dessins op de markt. Bij al dat nieuws behoeven de klas sieken niet vergeten te worden. Aan elkaar geweven hout (Rollywood) is bijzonder decoratief. Het bekende grasweefsel-behang wordt tegenwoordig ook in tegel- vorm geleverd. Een aanmoediging voor de doe-het-zelver, die met dit wat kostbaarder materiaal aan de slag wil. Ook bij de klassieken zijn er ver nieuwingen en verfijningen. Decora tielinnen en vilt zijn tegenwoordig bijvoorbeeld in zelfklevende uitvoe ring leverbaar. En wat denkt u van snelbehang? Snelbehang is aan de achterzijde voorgelijmd. U haalt het over een natte rol en kunt het plak ken. Zit het niet direct op de goede plaats dan kan het natuurlijk als het nog nat is worden afgenomen en opnieuw aangebracht. De zelfkan ten zitten er nog aan maar zijn ge rild, die gaan er dus met één bewe ging af. Snelbehang is afwasbaar be hang. Het wordt geleverd op rollen van 10 meter 56 cm breed, prijs per rol ca. 8,50 tot 11,75. Bij uitstek geschikt voor de zelfdoener. Zo zijn reeds 100 dessins in de handel. Ook plafonds kunnen worden be hangen, waarbij heel bijzondere re sultaten te bereiken zijn. Slechte pla fonds worden wel eens beplakte met een heel dunne doek, het zogenaam de kaasdoek, waarna ze op de ge bruikelijke wijze gewit kunnen wor den. Voor plafonds is er nu echter ook een gloednieuw nieuwtje, een soort vinylbehang. Het wordt in de handel gebracht in vier tinten, wit, ivoor, crème en grijswit gemêleerd, onder de naam Lamin thermopeet. Het bestaat uit een afdeklaag van vinyl op een onderlaag van poly styreen. Het bijzondere van dit mate riaal is dat het vocht uit de lucht kan absorberen, iets wat voor pla fonds van groot belang is. Het wordt geleverd op rollen van 10 meter lang en 100 cm breed. De prijs bedraagt per vierkante meter ƒ6,90. En zo is er dus keus te over uit tientallen materialen en vele hon derden tinten en dessins voor de af werking van de muren van uw ka mer, inclusief de vijfde wand, het plafond. Tot besluit dus deze laat ste wenk: de kleine stalenboekjes, die u slechts in het voorjaar in uw brievenbus vindt, laten wel iets zien van wat er is, maar slechts een heel klein beetje. Het loont de moeita om te gaan kijken naar méér. (V'an een onzer verslaggeefsters) Er zijn heel veel soorten meubelen in de handel, die alle één d'ing gemeen hebben: ze willen uw huiselijk leven prettiger en leefbaarder maken. Iedereen weet wat meubelen zijn en er zal dbk geen mens zijn in de landen die maar enige ontwikkeling hebben die niet weet wat een stoel of een dressoir is. Toch zijn er meubelen, waarvan men wel iets maar vaak niet alles weet en dat kan het geval zijn bij combinatie, en aanbouwmeubelen. Iedereen heeft er wel eens over gehoord en misschien over gelezen, maar wat het nu precies inhoudt en welke voordelen het kan hebben Aanbouw meubelen zijn er tegenwoordig ook in klassieke uitvoering, passend in een stijl-interieur. Om het in één zin te zeggen: een combinatiemeubel is een meubel dat geschikt is voor meer dan één functie. Een bekend combinatiemeubel is bij voorbeeld een boekenkast met schrijf- klep, maar er zijn veel meer moge lijkheden. Er zijn ook boekenkasten met een ingebouwd barretje of thee meubel. Er zijn er ook met ruimte voor radio en televisie. Alle soorten meubelen in één meubel, waardoor ruimte wordt bespaard. De grote combdmatiekiaKiten, ook wel sakmkasten genoemd, zijn meestal voorzien van een televisie-vak met een uiititrekbare draaischijf. Dit maakt het mogelijk het toestel naar voren te trekken en in elke gewenste rich ting te draaien, waarmee we weer kunnen voorkomen, dat er ware volksverhuizingen moeten plaaits vin den (vooral ie grotere gezelschap pen) als 's avonds de t.v. aangaat. Zo'n groot meubel is natuurlijk niet meer te hanteren, daarom is het uit delen samengesteld. Meestal bestaan ze uit een diepe (dichte) onderkast, een minder diepe tussenkast (vaak open) en een al dan niet oversteken de bovenkast. In het begin werden combinatie- meubelen alleen in moderne stijl ge maakt, maar de laatste jaren zijn er ook verschillende klassieke stijlen op de markt gekomen. Nog niet zo lang geleden zijn er ook combinatie- bainiken in de handel gekomen. Zeer bekend zijn de hoekbamkcombinatie, die gewoonlijk bestaan uit twee haaks op elkaar geplaatste banlcen. De hoek tussen die twee banken wordt dan opgevuld met een laag tafeltje of bergmeubeltje. In deze bergmeubel- tjes zit dan vaak een kleine bar of platenspeler, zodat we al zittend een drankje kunnen pakken of een plaat je opzetten, Ook de afaietinigen van dae banken kunnen weer variëren. De naam op zichzelf zegt liet al: aanbouwen. De laatste jaren hebben deze meubelen een geweldige opgang gemaakt. Toch dateren de samen- voegbare meubelen al uit het begin van de jaren dertig. En de vormge ving is sindsdien niet erg gewijzigd. De oorzaak is dat de elementen naast en op elkaar moeten worden gezet en dat is natuurlijk alleen mogelijk als de vormgeving strak wordt gehou den. Het voordeel van aanbouwmeu belen is, dat we zelf kunnen bepalen hoe het meubel eruit zal zien. Door het samenvoegen vain ver- elementen, lammen we zelf alleen de indeling bepalen, maar de afmetingen! Deze meubelen t dus in elk interieur en in elke er. De bekende aanbouw- zijn thans zo geperfectio neerd dat het mogelijk is een wand voj te bouwen van de vloer tot aan het plafond en van hoek tot hoek. Een ander voordeel is dat we met de jaren de combinatie kunnen laten „groeien", door ej- telkens een onder deel bij te kopen. De thans bekende systemen zijn reeds vijftien jaar op die markt en nog steeds worden de zelfde modellen gemaakt. Wilt u de mogelijkheid openhouden later bij te kopen, dan is het natuur lijk wel gewenst een systeem te kie zen dat reeds vele jaren in de handel is. Dan kan de vraag rijzen: „Maar is er dan geen kleurverschil?" In derdaad zall een later bijgekocht kast je wat afwijken wat kleur betreft en dat geldt speciaal voor houtsoorten die naturel worden afgewerkt, zoals bijvoorbeeld teak. Maar de ervaring eert dat na enkele maanden het nieu we kastje vanzelf bijkleurt en dat na verloop vain tijd bet kleurverschil Praktisch verdwenen is. Ook het aaubouwsysteem heeft zich inmiddels uitgebreid tot zitmeubelen. Meestal spreekt men van aaribouw- banken, maar het gaat niet alleen om banken, doch ook om kleine zit-units, tafeltjes en bergmeubelen. Evenals bij de eerder genoemde aanbouwmeu belen kunnen we geheel vrij een keu ze uit de verschillende elementen doen en deze op verscheidene manie ren samenvoegen, zodat onze inrich ting een geheel „eigen gezicht" zal krijgen. Bij deze aanbouwzitmeubelen zijn twee uitvoeringen mogelijk: de ele menten kunnen als een zelfstandig meubel zijn uitgevoerd en dus apart gebruikt worden, maar het is ook mogelijk dat de elementen op een doorlopend metalen of houten frame worden geplaatst. In dat laatste ge val kunnen we ook elke gewenste combinatie maken, maar veranderen nadien is veel moeilijker of de mo gelijkheden tot wijziging zijn zeer beperkt. Combinatie- en aartbouwmeubelen die door hun compacte op- of samen stelling weinig plaats vragen en u in ruil daarvoor veel extra ruimte schenken en voor mensen met wat fantasie is het aan'bouwmeubel een dankbaar objedt om te komen tot een inrichting, die men niet gauw bij een ander zal Zien (Van een onzer verslaggevers) fesd°riiu0rnS!!r'C'i^!lec'en v00r kinderen belangrijk zijn zal iedereen on- k.,er1, Hierbii ctankt mon «irlnfar maar al fa tiaal/ to aonrriirlin aan le'Ücham r-"ierbii ^enkt men echter maar al te vaak te eenzijdig aan 'Pde qeeT1we'2'ïn van het kind. Het wonen heeft echter ook invloed 'ernogeli$kh ''h ontwi'<'<e''n9 van een kind. Die invloed hangt samen met 'e|derJh ,e ot sPe'' beweging, rust, tot dromen en fantaseren, kortom e e geestelijke ontwikkeling van het kind. - keer H.'S w-n k'nderen". zegt dergelijke fouten. Het tafeltje en I'tlt over hpt ,s' voorlichting stoeltje van de kleuter zetten we l""" achter de eettafel en voor het raam. Lekker zonnig. We dringen het kind echter zon op, die ten eerste betrek kelijk weinig waarde heeft, omdat ze door de ruiten schijnt en dan ook nog hoogst vermoeiend kan zijn. De kleuter speelt veel liever in wat meer getemperd licht, sjouwt dus zijn speelgoed naar een andere plek. Een logische reactie, die door haar moeder echter ook weer vaak als fout gezien wordt. veel ";.S?el en sPeelgoed, „is tv1"11» eebeurt ?een Probleem. S t(le d rt er mets". Hij voegt e® iaar Af -c 1 vergeleken K mensen aaI3 u®1(jden' steeds fc Wo°nomsevinff 1 knjgen voor T O'et de iS,,' zo merkte hij op, Ittste Plaats o» u- .Het gaat in de |Jl(t de menseT 1 begrip. Ik pro- Pi flat het ir' j 'e d°en realise- lüttiu klnd in IJtties vertnnnl onze woningen Nt zh"'"0"1 ,d,e wij niet bezien hegrijnen fJ'e we daarom i!5 dóén. |jJ ^dat we er ook niets N» aan dan ró"d VOelt de dingen iets,» 11 Wij en ziet ze ook fefe het°etenn°emt de heer De 2 geeft vaaj?n taf.el' Een iong n, at h«t alS eetmoeilijkheden ai &acU uiue- te tt j d niet wil 11 heg" óf der heeft ziin Als men L'f broertie is al 411 ziet het w? e,en no™ale ta- E>' hord n?e .kbld eehter al- t-Seegthem dc-0- De-z-e °P" h'er ook in de fl. smaken ni^t op, of rea- °gen van de vaak onbewust veel i Zo zijn er massa's dingen die be grip vragen voor wat het kind be weegt. Dat valt ons moeilijk omdat we er niet voor open staan. „Op een kleuterschool" vervolgt de heer De Wijs „had men een poppenhoek ge maakt, afgescheiden door een kast met een dichte, dus voor de kinderen niet doorkijkbare achterwand. De juffrouw klaagde dat het daar zo rumoerig was. Oorzaak: de kinderen hadden in die speelhoek geen con tact met de rest van de klas en lie ten zich daarom sterker gelden. Kin deren willen wel graag een speel- hoekje hebben, maar dan een met contact-mogelijkheden ook thuis bij moeder Het doel van zo'n speelhoek moet zijn: het kind een plek te ge ven waar het zich kan terugtrekken, zonder het contact met de mensen om zich heen te verliezen. Ook het kind moet de kamer kunnen gebrui ken. Als die om vijf uur opgeruimd moet zijn omdat vader thuis komt en men om zes uur gaat eten, is er een overbruggingsplaatsje nodig, een speelhoekje in de kamer, waar het kind zich kan terugtrekken. Iets oudere kinderen verdwijnen dan graag in een eigen kamertje, vooral wanneer er vriendjes of vriendinne tjes zijn. Een eigen kamertje is dan belangrijk." „Het is niet de bedoe ling", zegt de heer De Wijs met na druk, „dat we een beeldschone speelkamer inrichten. Dan lopen we kans dat het kind er niet in speelt. Een zolder met rommel of een an dere gezellige rommelhoek is ideaal. Een kind kan tijdenlang bezig zijn met oude dingen die het mag gebrui ken. Het is niet moeilijk te ontdek ken waaraan het behoefte heeft. We merken vanzelf wel waar het fijn mee speelt. Soms is er geen speel ruimte voor het kind omdat er an ders niet genoeg bergings-mogelijk- heden zijn. De bestaande bergruimte kan echter vaak beter gebruikt wor den door een goede indeling en een aanvulling met planken. Men laat zulke dingen vaak uit gemakzucht na." Over de beperkte ruimte in veel huizen zegt de heer De Wijs: „We kunnen een woning als geheel beter gebruiken door wat een goede ver warming te zorgen. Dat hoeft niet duur te zijn: een electrische lucht- verwarming kost ca. 14 cent per uur." „Een kind" zegt hij verder, „moet zijn eigen ruimte kunnen vin den.) Laten ouders zich realiseren dat in een eigen kamertje alles gebruikt moet worden bij het spel. Wil men een opklapbed? Goed, maar dan verticaal tegen de wand zodat men nog meer vloerruimte be spaart, dus plaats voor spel en be weging. En laat men dan geen gor dijnen voor dat bed doen, maar deurtjes die met schoolbordverf wor den behandeld, zodat het kind er op kan tekenen met krijt. Meubels voor een kind moeten aangepast zijn aan zijn behoeften. Dat is heel iets an ders dan een verkleinde uitgave van meubels voor volwassenen. Wil men bedden boven elkaar, laat men het dan zó doen, dat een ge zellige hoek ontstaat door ze haaks boven elkaar aan te brengen. Onder het bovenste bed ontstaat dan een plek waar het kind zich beschut voelt, waar het kan spelen met lap pen, waar het kan rommelen, bou wen enz. Het gaat er om, de bedden zo te plaatsen dat je daardoor met de ruimte iets kunt doen dat zinvol is." „Ik heb gemerkt", zegt de heer De Wijs, „dat kinderen van om en bij de twee jaar ouders voor veel pro blemen gaan stellen. Er wordt altijd naar speelgoed gevraagd waarmee ze „zoet" kunnen spelen. Als een kind pas uit de box is gaat het ech ter de wereld verkennen, afstand be palen, afstanden afleggen, lopen, klimmen en springen. We zien hoe het op zijn manier de ruimte afzet aoor kussens enz. op de grond te leg. gen. Dat is niet rommel-maken, maar juist zinvol spel. Als een kleuter in die periode niet mag lopen, klimmen en springen, wordt een ontwikke lingsfase overgeslagen, waardoor la ter leermoeilijkheden kunnen ont staan. Juist op die leeftijd moeten we de mogelijkheden benutten het kind te leren seplen en zijn spel te ontwik kelen. Dat is van essentieel belang. Het kind heeft in die periode groot bewegings-materiaal nodig: een goed stokpaard, een loop-auto, krukjes met wielen, kinderkuben, holle blok ken waarop het kan staan en waar het af kan springen. Vroeger ge bruikten ze daar stoven voor." Als ik de gehorigheid van flats te berde breng zegt de heer-De Wijs: „men zou in het belang van de volks gezondheid, normen moeten hante ren voor de geluidsisolatie zoals dit in Duitsland al gebeurt. Inmiddels kunnen we zelf proberen contact geluiden te dempen door een vloer bedekking te maken die zo wéinig mogeljjk geluid doorlaat. We leggen eerst platen van zacht-board neer, gewoon los naast elkaar. Daarop lij men we, over de naden gelegd, hard board en op deze laag brengen we de eigenlijke vloerbedekking aan. Vol gens TNO isoleert kokos het best, maar kokos is niet zo prettig om op te spelen. Het nieuwe Novilon van Krommenie, heeft ook goede geluid dempende eigenschappen. Het voelt zachter aan dan linoleum en is ge makkelijk te onderhouden. Op lino leum spelen kinderen bijzonder graag." „Hét kind moet zijn speelgoed na tuurlijk ook gemakkelijk kunnen op ruimen. Een speelgoedkist is niet praktisch, daar wordt alles door elkaar ingegooid. Kisten, zakken of In deze kinderkamer op zolder kan het bed weggewerkt worden achter de schuifdeur van de speelgoedkast. De schuifdeur is gemaakt van hori zontale houten planken. De deur geeft een ruime ventilatie. Langs de lin kerwand is een speelblad aangebracht. vakken met aanduidingen, plaatjes bijvoorbeeld, zijn wèl geschikt. Een kast met kartonnen dozen is dat ook. Een kind wil op een heel eigen ma nier graag ordelijk zijn. Het begrijpt niet waarom er niets mag blijven liggen als het bijvoorbeeld heeft zitten tekenen. Dat is natuurlijk ook onzin." Behalve begrip en een eigen ruim te heeft een kind ook rust nodig. Volgens de heer De Wijs wordt het kind veel te vaak van zijn werk af gehaald. „Laat het bezig blijven. Did concentratie is nodig." „Het wonen van kinderen", besluit hjj „vraagt dus vooral begrip voor hun behoef* ten en motieven, eigen ruimte vooï spel en rust om zich te kunnen con* centreren."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 17