van KOUTEREN en DIELEMAN Nog één week MODELWONING VERLICHTING WILLY B0GAERT VAN VLOERBEDEKKING 25% CONTROLEERBARE KORTING M0RRES - INDUSTRIETERREIN HULST VOORJAA 0NEN Fa. VAN DR0NKELAAR tep.wafwtsé Vmh taêeltiouUteiobcty&y EVEN K'JKE/V 89,50 99,00 98,50 128,50 DE COLLECTIE IS BETER DAN OOIT 119,00 136,75 138,00 144,50 215,00 225,00 7,35 9,80 5,85 5,52 Hechthout - Multiplex Edelgefineerde Plaatmaterialen DIT EN NOG VEEL MEER BIJ: Woninginrichting EIGEN HAARD P. DE KOCK JUNGHANS HEEL VEEL ROLLEN HEEL VEEL SOORTEN HEEL VEEL KLEUREN TEGELS: Noordstraat 58-60 Tel. 01150-3853 Ie Kortestraat 4 -Tel.01150-4263 b.g.g. 3543 kan u helpen bij uw woninginrichting J. PROVO H Maak van uw huis een prettig THUIS Vloerbedekking Overgordijnstoffen Vitrages - Bedspreien Behangpapier DEALER in de in aanbouw zijnde flats aan de Diepenbrockhof 0 BREDA-Met de intre ste oppervlakken in den gevormd door d^ kante meter is het we gauw zo'n 250 m2. Hf materialen, die er vo<] del zijn. TUSSEN OOSTBURG EN CADZRND ZUIDZANDE - Tel. 01170-2161 TERNcU EN - Zuidlandstraai 14 Tel. 01150-3529 u DE STEM VAN DINSDAG 15 APRIL 1969 KAMERBREEDTAPIJT DESSO NYLON BERGOSS-NYLON BERGOSS-NYLON 370 cm breed gratis gelegd p. mtr. 390 cm breed gratis gelegd p. mtr. 400 cm breed gratis gelegd p. mtr. 400 cm breed gratis gelegd p. mtr. HATéMA-ENKALON 390 cm breed gratis gelegd p. mtr. KROMMENIE- ENKALON BERGOSS-NYLON 390 cm breed gratis gelegd p. mtr. 400 cm breed gratis gelegd p. mtr. KROMMENIE-NYLON 400 cm breed gratis gelegd p. mtr. PLOEG-ASTRAKAN 400 cm breed SCHEERWOL KROONTAPIJT SCHEERWOL HEUGAFELT gratis gelegd p. mtr. 400 cm breed gratis gelegd p. mtr. 50 x 50 cm per stuk HEUGAFLOR 50 x 50 cm per stuk NORAFLOR 50 x 50 cm per stuk COVERALL STRONG 40 x 40 cm per stuk JURRY Terneuzen Door haar enorme sterkte en duurzaamheid, (watervast - vochtwerend) Te gebruiken voor b.v. JACHTBOUW - ZEILBOTEN - KANO'S GEVELPANELEN - DAKLIJSTEN enz enz. voor b.v. KASTEN BOEKENPLANKEN enz. in diverse houtsoorten o.a. teak - rio palissander - afromoaia wendé eiken mahonie enz. Bovengenoemde soorten in massief hout. verkrijgbaar TERNEUZEN Tot en met vrijdag 18 april a.s. bent U nog in de gelegenheid leuke en nuttige ideeën op te doen in onze sfeervolle modelwoning Arsenaalstraat 5 Terneuzen HET JUISTE ADRES: CLOOSTERSTRAAT 105 KLOOSTERZANDE MET GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN Keukenkastjes - Schoorsteenplaten - Kant en klare cement - Huishoudtrappen - Schroeven Bouten - Moeren - Spijkers - Profiel in hout, metaal en plastic Valspar verf - Borstels - Kwasten - Emmen Electr. Boorapparaten met toebehoren. HEBT U IETS NODIG? WIJ HELPEN ül sH ^1^ ^1^ W W W jk 4k 'iM W W W W O# W W W O» O# W W y|v v|v ?|v /|v ^|v *|v *|v y|v *|v. vfv /|v #|v ?|v ^|v /|v m m m Komt onze grote sortering zien en maak bij ons uw keuze uit exclusief voor Zeeuwsch-Vlaanderen: BEHANGPAPIER MET BIJPASSENDE OVERGORDIJNEN WIJ ZIJN TEVENS MOLENSTRAAT 19 - ST.JANSTEEN TELEFOON 01 140-3258 Zie de uitgebreide kollektie JUNGHANS UURWERKEN bij BOSCH Hulst. Steenstraat 10. Tel. 2214 Terneuzen, Noordstraat 16, Tel. 2337 Dagelijks geopend van 14—18 uur en van 19 tot 21 uur BEH De in woonhuizen meest gebruikte wandafwerking is behang, op basé I van papier. Dit behang heeft een Ischiedenis van een paar duizend ja__. lMaar evengoed als de wandtapijten, I die de kruisridders van hun tochten terugbrachten om de koude stenen muren van hun burchten te versie ren, was behang aanvankelijk slechts binnen het bereik van enkelen. Het kon pas echt populair worden, toen I de papierfabrikanten in staat waren papier te leveren in rollen van (bij na) iedere gewenste lengte. Voordien kenden we in Europa het handdruk- behang, een vondst van de Fransman jjean Baptiste Papillon. Hij sneed zijn motieven in houten blokken, die op bet (lompen-)papier werden afge drukt Handdruk-behang is er nog steeds, maar het is natuurlijk verre van goedkoop. In tegenstelling tot schilderen is biet aanbrengen van behang betrek kelijk weinig arbeidsintensief. Het jgaat zelfs vrij snel, hoewel natuur lijk ook hier een behoorlijke, vlakke kuur nodig is. Verwijderen van oud jjehang kan, met de daarvoor be- rtaande hulpmiddelen, eveneens snel tebeuren indien het nodig is. Kan het bude behang blijven zitten en zijn de banen niet tegen elkaar maar over Sikaar heen geplakt, dan is het wel Menselijk om de enigszins verdikte Aanbouwmeubelen zijn er tegenwoor j (Van een onzer ve fersch^noomSu-nC''?.^ec'en voor Mindere let licharrM'-L rk'i denkt men echter >Pde oe«. i-tWelzi'n. van het kind He Je rnoqeliikh 'vj9 ontwil<l<e!ing van een ne' de qehel t0t Sf?el' bewe9in9< r"st 9 hele geestelijke ontwikkeling I "- I Y V I IX I I ?e heer H°nrte wf" kinderen". zegt lleeft over het voorlichting ï,00r veel onaf en sPeelSOed, „is ^aarom gebeurt ?een probleem, weraan toe dm f "lets" HU voegt een jaar nf vergeleken ?eer mensen IaV") Seleden, steeds f, Wo°nomgevinr C u krijgen voor ^erhelangriikme,' het kind' »Het ljs niet de inrzo merkte hij op, Jers(e plaats om h"?' i?et saat in de Jeer de menseT,^ .besrip- Ik Pr°" Len' dat het kina'0- d0€n rea'ise- Peacties vertoom °nze wonmgen l ""h zijn wereld'6^" "iet bezien Fet begrijpen le we daarom dóén- Het kina We.er 00k niets het°etenldaan0tI^tidepheer De ^i geeft vaak t Een 3°ng ma ivfi het al afin eetmoeilijkheden me 'eten aan tafel Ak Tft- laat ^h16' nie KM Zfggen we vA d niet wü fctS ,leeS" of "ie tr Z1*n rur teai; fis men aa'n eenr°ertje 13 al hac feen Zlet het klffne u" 'mrmale ta- tac dc st ac L( ec ke do no kl m« zij Ee m< foi gri we we klc fcm °gen van'de ouders ven 6 mak®n vaak onbewust veel ten der hoe con mu mo van ver

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 16