NEDERLANDSE PLOEGEN COMPLEET Eddie Merckx ontbreekt in Gent- Wevelgem Standard bijna kampioen ITALIAANSE PERS: A J AXIS OPENBARING Hè&g&urf frkwrfr Schakers VliA naar de eerste klasse Grote Prijs van België afgelast ZES KOERSEN VOOR PROFS RECORD 5lta]NI)EFNwasdebes- J "it Appels s 's SSL" jjPr nèk ówiofeAs ck> cm houïsofaru Crisis in Frans voetbal nam toe Ned. hockeyteam Sion kandidaat winterspelen '76 WSV ANIMO EERSTE IN WANDELTOCHT Record aantal deelnemers w.k. tafeltennis IN PHILIPPINE: W ielerklassieker voor dames 1969: topjaar in Nederlandse motorsport Contract van Brandes bij PEC opgezegd De formule tot plezieriger studeren is King. Elke King pepermunt is namelijk een „rondje energie" waardoor nèt iets sneller reageert. Omdat King stimuleert en activeert. Natuurzuivere King houdt monden fris en mensen monter. jgS DE STEM VAN DINSDAG 15 APRIL 1969 (Van onze sportredactie) BREDA - Na de Slijtageslag in Pirijs-Roubaix staat voor ruim 200 btroepsrerni-rs morgen een volgende klassieker op het programma: Gent- (Vevelgem, een wedstrijd door Vlaan deren over 244 kilometer. Op de deel nemerslijst ontbreekt de naam van Eddie Merckx, de grote verliezer van afgelopen zondag, die in Gent- It'eveigem revanche had kunnen ne men op Walter Godefroot. Nu Merckx niet aanwezig is zal de strijd een meer open karakter krijgen dan dat n de voorjaarsklassiekers tot nu toe ket gevad v.as. De Belgische wieier- supporters zullen dus nog even moe ien wachten op de verdere toespit- van de strijd tussen Eddie Merckx (en zijn ploegmakkers) ;n de overige Belgische profs. Met coureurs als Walter Godefroot Eric en Hoger de Vlaeminck, Her man van Springe!, Ferdinand Brac- i en Willie Vekemans, hebben de algen weer de meeste kans op een overwinning. Nederland is in Gent- Wevelgem met de volledige ploegen van Caballera, Willem XI, en Batavus vertegenwoordigd. Onder de renners die woensdag met ploeglei- 1 Ton Vissers naar Gent trekken zijn er verschillende die ook in deze een goed figuur kunnen Slaan. Rini Wagtmans, Harm Otten- i en René Pijnen zouden voor verrasgingen kunnen zorgen. Cabal- lero zal het waarschijnlijk moeten hebben van Harrie Steevens, Cees Zoontjens en Leo Duyndam. Vain de Nederlandse coureurs in buitenland kan Wim Dubois zich het neest doen gelden. Van de Duitse en Zwitserse cou- tems hebben de Belgische ploegen jffli direct gevaar te duchten. Een ra de weinige Franse kandidaten hoge klassering is Roger De Italianen missen als troef Felici Gimondi in hun eren. Italiaanse successen zul le» nu waarschijnlijk moeten komen va» Michel Daneelli en Vittorio Ador- i»; Het valt echter te betwijfelen of HJ er ook bij zullen zijn als vol len de traditie op de laatste 50 kilometer de beslissende slag valt. Het rccordgemiddelde van Gent- velgem staat nog steeds op naam Jan de Belg Leo van Daele. Deze 1 «vlaming haalde in 1959 een ge wielde van 42.116 kilometer. Op •e beruchte kasseien had hij daar medewerking voor nodig van Hoevenaars, Jacques Anquetil, ÏL ,!ker en Manten Desmet die „Y HHometer in zo'n hoog tempo Itlovéi?' 'le' reeor^ er 3411 nioest mfr! ya^waax een verschil van G tmWmtlg kilometer tussen de velgem van 1959 en die van riti i.' I?aar zek{s met de langere het haast zeker dat er ditmaal Nokere, wn pm vu 0n;loop van ko»s. Van V kllometer lange Won ]G,reken ,elndigde als ïossiera t? j winnaar Roger derde Was Frans Mintjens, k»am on oeCquemUn- Daan Holst W de 27? plaa,tsl.Leen Poort- Je 28e, en Matje Gerrits op eddie W meer kan nu al bijna onttroond worden als lei- ^semenAt11^ prestiS® Pernod- ariis-Rrmho zqn twee<le plaats in WJMÏ* Staat hii met 220 pun tte Gn,°or ,op nnmmer twee, Wn7?'ft die een totaal vierde 's Gimondi (65), ^rinoB^o (60)? Vlaeminck Arn°ld Voogt, Mat K»el Key beek en vormen de Nederlandse Xiri voor de Srote amateurkoers aMTciiH a We^jf" april-l mei). %E vz Kl0tt "aandag derdo BBNDER wer(j *6t Bel®ische Me- fia van de w ln de cate" j828 80 kilomó')2!.^ors Winnaar van Bel« Pauwels. wedstr«d was MhouEdtW,^AL t"t Axel en Sjaak Sen in n^e"zenk r(8den twee k!hte Waal^l ®aardeghem fi- ï4t a's zevmtf anegende- Boek- taed^SEN uit "«—look™, een snelheid wordt op nagehouden die het record in gevaar zal bren gen. De allereerste Gent-Wevelgem werd in 1934 ingericht ter attentie van de juniores. De juniores - van - toen waren de amateurs van nu. Winnaar van de eerste Gent-Wevelgem werd G. van Belle voor M. Varadenberghe en J. Dufremont. Het jaar daarop gingen de inrichters een stapje ver der: zij nodigden onafhankelijken uit. Winnaar werd A. Depreitere voor J. Dufremont, die dus weer op een ere plaats eindigde. In 1936 debuteerde Bob van Eenaeme, ontegenspreke lijk de eerste grote Gent-Wevelgem- specialist Na een 175 kilometer lan ge en lastige rit werd hij winnaar voor Jef Somers, die nauwelijks een jaar later voor een sensationele ver rassing zorgde door in de meest le gendarische van alle wielerklassie kers, Bordeaux-Parijs, al fluitend naar de zege en roem te fietsen. In 1937 hernieuwde Robert van Ee naeme zijn zegepraal en twaalf maan den later toonde Hubert Godart zich twee lengten sneller dan Mon Dela- thouwer. Daarna, in 1939 herhaalde Dré de Clerque wat Rob Eenaeme hem voordeed: hij startte als debu tant en behaalde een overrompelende overwinning. De vergetelheid lag nochtans dicht bij aangezien na vijf jaren van de stichters alleen nog L. Baeckelandt, G. Margodt, G. Matthijs en Rebry waren overgebleven. Na de bevrij ding 1940-1945 volgde onder inpuls van G. Matthijs een nieuwe start. Een prachtige koers besloot met een adembenemende spurt door Robert van Eenaeme (zijn derde zege) en een jaar nadien schreef Ernest Sterckx zijn naam op de erelijst. Nieuwe plannen werden gesmeed en het prijzenbedrag opgevoerd. Jan Jansen: de beste Nederlander in de geschiedenis van Gent-We velgem. Walter Godefroot staat bekend als een rappe spurter. Hij klopte verschillende keren zijn concurrenten in belang rijke koersen, de laatste maal afgelopen zondag in Parijs-Roubaix. Daarom, en ook ai vanwege zijn overwinning vorig jaar in Gent-Wevelgem, start hij morgen als een van de grootste favorieten. Maurice Desimpelaere werd schitte rend winnaar in 1947, het jaar dat Gino Bartali lie was en na de aan komst door politieagenten moest wor den beschermd om veilig naar zijn kleedkamer te komen. Olivier won de uitputtende koers van 1948, waarin Impanis en Somers de bezielers wa ren. Het jaar daarna sloeg de „zwar te arend" Marcel Kint onbedreigd zes medevluchters in de spurt. In 1950 kregen we de eerste triomf van Briek Schotte en na de onmenselijke rit van 1951 waren de bloemen voor Dré Rosseel. Het was vervolgens de beurt aan Roger Impanis o-m met twee onna volgbare zegepralen zijn grote klasse te onderstrepen, gevolgd door de Zwitserse triomf van Rolf Graf en in 1955 de verpletterende tweede zege van Schotte. Van Looy zorgde voor een emotievolle strijd en een knal lende zege in 1956 en bleek ook in het jaar daarna voor al zijn concur renten te snel. De daaropvolgende zegepralen wa ren voor Noël Foré (1958), Leon van Daele (1959), Frans Aerenhouts (1960 en 1961), Rik van Looy (1962), zijn derde viktorie in Gent-Wevelgem), Benoni Beheyt (1963) en Jaaues An quetil (1964.) Niets dan grote kampioenen op tie erelijst: de solozeg„ van De Pauw (1965, de opzienbarende zege van v. Springel (1966), de eerste Gent-We- velgem-zege van Eddy Merckx (1967) en de meeste wielerliefhebbers zul len zich nog wel de schitterende tri omf van een andere Belgische ve dette, Walter Godefroot, in 1968 her- Onder de winnaars was nog nooit een Nederlander. In 1967 was Jan Janssen heel dicht bij een zege, doch op de laatste 500 meter bewees Eddy Merckx over een vlijmscherpe eind sprint te beschikken. Van ver kwam hij reeds aan, kwam op kop en liet zich zelfs niet dor Janssen daarvan verdringen. Op 200 meter leek de Ne derlander nog over Merckx heen te gaan, maar de Beilg reageerde scherp en won overtuigend. ROME (AP) De Italiaanse sportpers begroette gisteren de overwinning van Ajax op Spartak als een bevestiging van het feit, dat Ajax de „openbaring" van het toernooi om de Europacup van dit jaar is. In een karakteristieke kop schrijft het Romeinse dagblad „II Messagero": „Ajax bevestigt groot te zijn door Spartak te verpletteren". Het sportblad „Cor- riere Dello Sport" heeft de kop „Overwe' 'igend Ajax". „Il Mes sagero" schrijft dat Ajax „prak tisch nu het morele recht heeft de finale van de cup te bereiken. II Messagero beschrijft de Nederland se club met de woorden „Het ver rassende Nederlandse team, de grote openbaring van 't toernooi". „Ongetwijfeld", aldus „II Mes sagero", „heeft Spartak geen ge luk gehad Op zijn pad vond het keeper Bals, die een hele reeks sensationele schoten uit zijn doel wist te houden. Een uitslag van 2-1 zou meer hebbetn beantwoord aan het SP®! de wedstrijd. Maar de durf van Bals verne derde de Tsjechen beneden wat men had mogen verwachten". „II Corriere Dello Sport" schrijft ,.De derde goal was ongetwijfeld de mooiste van de wedstrijd. Kei zer maakte die met een meester lijke kopbal". De tweede ontmoe ting Ajax-Apartak in Trnava wordt door de Italiaanse televi sie live uitgezonden. De Tsjechische ochtendbladen waren eenstemmig van oordeel dat Spartak Trnava tegen Ajax danig heeft teleurgesteld en niet tot zijn normale speü kwam. In het bijzonder ster-speler Jozef Adamec en doelman Jozef Geryk in de tweede helft vervangen krijgen veel kritiek te verduren. „Ajax Spartak heeft niet vol daan aam de verwachtingen", staat in de Pravda te lezen. „De Ne derlandse ploeg was in alle opzich ten beter. De verdediging van Spartak heeft in deze wedstrijd ongewoon veej fouten gemaakt. Daarbij komt nog dat Adamec ver beneden zijn normale vorm bleef. Hij heeft onder grote druk gespeeld, omdat iedereen te veel van hem verwachtte". Het vakbondsblad Praca laat er niet de minste twijfel over be staan dat de overwinning van Ajax volkomen verdiend is. „Zo wel verdedigend als aanvallend heeft de Amsterdamse ploeg gro te indruk gemaakt De kwaliteit van de aanvallers heeft de ont moeting beslist". „Doelman Geryk was besluite loos", is de mening van de ver slaggever van het dagblad Smena, die wijst op de straffe mandekking van de verdedigers van Ajax. „On ze vcorhoedespelers hadden daar op geen antwoord. De voortreffe lijke vo'-m van de Amsterdamse defensie was voor ons een verras sing. Het is geen goede wedstrijd geworden. Voor beide elftallen geldt, dat ze tot betere prestaties in staat zijn". (ADVERTENTIE) PARIJS (ANP) De crisis, waar in het Franse voetbal sinds de neder laag van Frankrijk teigien Noorwegen voor de voorronden van het wereld kampioenschap 1970 verkeert, is ver ergerd. Naar aanleiding van de schei ding van het amateur- en profvoetbal nam de helft van het bestuur van de Franse voetbalbond zijn ontslag. On der de bestuursleden, die hun func tie beschikbaar stelden, bevinden zich voorzitter Jacques Georges en algemeen secretaris Fernand Sastre. LAREN (ANP) Het Nederland se elftal, dat zaterdag in het Wage- nerstadion te Amstelveen tegen Zuid- Afrika zal uitkomen, is als volgt sa mengesteld: doel: Aart Brederode (HHYC); achter: Sebo Ebbens (Kampong) en Heiko van Staveren (Kampong); midden: Tippy de La- noy Meyer (Laren), Piet Weemers (HTCC) en Ewald Kist (HHYC); voor: Frans Spits (Amsterdam), Sander Hulshoff (HDM), Jeroen Zweerts (SCHC), Andre Bolhuis (Kampong) en Martijn Nolliet (Arn hem). SION (A.N.P.) De Zwitser se plaats Sion heeft officieel zijn kandidatuur ingediend voor de organisatie van de Winterspelen in 1976 Reeds eerder stelden St.-Moritz (Zwits), Vancouver- Garibaldi (Italië), Denver (V. S.), Oestersund (Zwe.) en Lah- ti (Finland), zich kandidaat. (Van onze sportredactie) ANTWERPEN In de Belgische voetbalcompetitie is het pleit met nog vier wedstrijden te spelen bijna beslecht. Standard maakte bij Lierse geen fouten en bleef daardoor vier punten voor op Charleroi. Voor Brugge en Anderiecht is er geen hoop meer. De titelhouders verloren zondag thuis van Union, terwijl Brugge een punt verspeelde bij St. Truiden. De Bruggenaren kwamen in St. Truiden niet verder dan 1-1, een uitslag waar zij overigens tevre den mee mogen zijn. De Truiense aanvallers hebben in deze wedstrijd de beste kansen ge had. De druk op het Brugse doel ontstond reeds in het eerste kwar tier. Brugge, in de eerste helft zon der Thio en Carteus, moest het middenveld prijsgeven waardoor de Truiense schutters verschillende ma len gevaarlijk voor het doel van Boone konden komen. Het duurde echter tot d 44e minuut van de eer ste helft eer St. Truiden de veld- meerdorhei1 verdiend in een doel punt om kon zetten. Het was Ouwens die uit een combinatie met Van der Loop scoorde. Na de hervatting kwamen Thio en Carteus in het veld voor respectieve lijk Turesson en Loske. Deze veran dering bracht echter geen verbete ring in het spel van de gasten. Het scheelde zelfs weinig of St. Truiden was uitgelopen naar een 2-0 voor sprong Maar het doelpunt van Koens werd door de slecht leidende scheidsrechter Gyselinck afgekeurd wegens buitenspel. Kort na deze teleursteilling voor het Limburgse thuisfront stelde de Truiense goalie door een enorme blunder Bailliu in de gelegenheid te scoren. Onnodig liep hij in de 14e minuut te ver uit zijn doel, waar door de Brugse aanvaller voor open goal niet meer kon missen. In het laatste half uur was St. Truiden nog enkele malen dicht bij een tweede doelpunt. Schoten van Polleunis en Ouwens werden echter door Bos nians gekeerd of misten hun doel. In de eerste fase van de wedstrijd tegen Beringen was Delmulle de gro te man in de Gantoise-verdediging. In die eerste minuten trokken de Gentse voorwaartsen enthousiast ten aanval. Het overwicht resulteerde na 11 minuten in een doelpunt van Zorgvliet. Na deze openingstreffer zakte het spelpeil. Na rust kwam Gantoise weer het eerste aan bod. De kansen werden echter stuk voor stuk om zeep geholpen. Uit goede positie schoot Zorgvliet hoog over. Kort daarop verijdelde Rutten een doelpunt van Dos Santos, die pas op de doellijn werd gestuit. In de 16e minuut faalde Dos Santos voor de tweede maal. Enigszins te gen de verhouding in maakte Smeets 14 minuten voor het einde gelijk. Een schot van Steensels werd in eerste instantie door doelman Brkljaeic uit de lucht geplukt. De Gantoise-goalie kwam echter zo on gelukkig met zijn ploegmaat Ghel- lijnck in aanraking dat hij de bal moest laten schieten. Het koste Smeets niet veel moeite om daarna met een zacht tikje te scoren. Keeper Nicolai van Standard heeft ln de match tegen Lierse wei nig problemen gekend. Slechts hii hoge uitzondering kwamen de schut ters van de thuisclub in het belang rijke treffen met de leiders voor zijn doel. De spelers van Lierse hadden waarschijnlijk nog de zware beker wedstrijd van woensdagavond tegen Brugge in de benen. Het vlotte niet in de Lierse formatie, die deson danks de rust ongeschonden wist te bereiken. Na de hervatting was het echter vlug gedaan mei de thuis club. Na vijf minuten maakte Galic 0-1, terwijl Nagy de overwinning hal verwege de tweede helft zeker stel de (0-2). Door het verlies van Beerschot te gen Charleroi is de Antwerpse club nog niet helemaal uit degradatiege- vaar. Charleroi is de enige ploeg die Standard aan kop nog enigszins kan volgen. Met vier punten achter stand is er voor de Walen echter nog weinig kans op een eerste plaats. Brugge, Anderiecht, St. Trui den, Gantoise en Beveren-Waas zijn reeds verzekerd van een plaats in de middenmoot. (Van onze schaakmedewerker) VLISSINGEN Als eerste Zeeuwse schaakploeg is Vlissingen A gepro moveerd naar de eerste klasse van de KNSB. Door met 5,5-4,5 te winnen van Charleroi 2 uit Rotterdam, be haalden de Vlissingse schakers het kampioenschap in de tweede klas D. Het is in de wedstrijd tegen de Rotterdammers overigens een dub beltje op zijn kant geweest. Nadat negen van de tien partijen gespeeld waren, was de stand nog steeds ge lijk: 4,5-4,5. De laatste man van Vlis singen, Groenenboom, kweet zich bij zonder goed van zijn zware taak door er alsnog winst voor zijn ploeg uit te slepen. De gedetailleerde uitslag: A. den Hamer-J. van Son 0,5-0,5, A. Mabe- lus- M. Verolme 1-0, J. van de Ende- H. Roos 0-1, J. Westendorp Boorma- H. dij de Vaate 0,5-0,5, J. Gommers- (Van onze sportredactie) TERNEUZEN Ongeveer 50 be- roepsrenners zullen in de eerste week van juli een zestal wedstrijden rijden in Zeeland. In twee middag wedstrijden en vier avondcriteriums zullen zij in deze Zeeuwse wieler week strijden om de beste plaatsen in het algemeen klassement over de zes dagen. Charles Ruys en Piet Rentmees ter, de twee wie-lerofficials, die deze week organiseren, in samenwerking met het plaatselijk wielercomité heb ben reeds toezegging voor deelname van Cabailero, Aluminium-Bazuin en Batavus. Tevens zullen er enkele Engelse renners rijden. Het ligt in de bedoeling van de organisatoren van deze Zeeuwse week een jaarlijks terugkerend eve nement te maken. Voor de eerste week ziet het voorlopige programma er als volgt uit: maandag 30 juni middagkoers St.-Jansteen (100 km); dinsdag 1 juli avondwedstrijd Dom burg (80 km)woensdag 2 juli avo-ndwedstrijd Haamstede (80 km); donderdag 3 juli avondwedstrijd Oostburg (80 km); vrijdag 4 juli avondwedstrijd Kamperland (80 km) zaterdag 5 juli finale ('s middags) over 120 km in Goes. (Van onze sportredactie) SAS VAN GENT Door het slechte weer regende het in Sas van Gent afschrijvingen voor de jaarlijk se wandeltochten van de vereniging „De luchtige Trekkers". Slechts 300 van de verwachte 600 deelnemers verschenen er tenslotte aan de start. Ondanks de wind en de regen heeft vrijwel iedereen de tocht vol bracht Op de langste route, 20 km, be haalde de Utrechtse vereniging WSV Animo met 679 punten die eerste prijs, met lof van de jury. De ove rige uitslagen: 5 km: 1 Beatrix, Terhole, 665 punten; 2 Jeugdbelaeg, IJzendljke, 653 p.; 3 Oranje Nassau, Zaamslag, 652 p.; 4 Oranje Nassau, 2 646 p.; 10 kilometer: 1 Beatrix, 672 p.; 2 Jeugdbelang 662 p.; 3 SVSV Biezelinge, 661 p.; 4 De Zwa luwen, Clinge, 660 p.; 5 De Lustige Trekkers, Sas van Gent, 654 p.; 15 kilometer: 1 De vrolijke Tippelaars, 665 p.; 2 Jeugdzorg, Sas van Gent, 651 p. MUNCHEN (ANP) Meer dan 430 sportlieden uit 35 landen zullen van 17 tot en met 27 april deelnemen aan de 30e wereldkampioenschappen tafeltennis in Munchen. Het is een recordaantal inschrijvingen. Achten veertig herenteams spelen om de Swaythling-cup, terwijl 39 dames- ploegen om de Corbillon-cup zullen strijden. In het enkelspel nemen 228 heren en 149 dames deel. Bij de deelnemen de landen ontbreken China en Noord- Korea, die te elfder ure van deelne ming afzagen. Overigens ontmoet de gehele tafeltennistop elkaar. Volgens schattingen zullen de 114 scheidsrech ters in de meer dan 3100 partijen drie tot vier miljoen slagen moeten gadeslaan. De organisators zullen geen moei lijkheden krijgen met volksliederen en nationale vlaggen, want er werd een „tafeltennisfanfare" gecompo neerd, zodat men van de nationale symbolen kan afzien. Gastheer Beieren treedt echter na tionaal op: de Westduitse functiona rissen en spelers zullen volgens be sluit van de Duitse tafeltennisbond in klederdracht gekleed gaan. E. Voortmeijer 1-0, M. Wisse-J. Vis ser 0-1, A. Steketee-P. Sponselee 1-0, C. Jansen-P. Roozenbeek 0,5-0,5, H. Groenenboom-P, van de Schee 1-0, W. van Wijnen-A. Offerman 0-1. BRUSSEL (ANP) De Grote Prijs van België voor formule-l wagens, die op 8 juni op het circuit van Fran- corchamps zou worden gehouden, is afgelast. Jackie Stewart had op 24 maart een bezoek gebracht aan het circuit om een rapport op te stellen voor de vereniging van Grand-Prix-rijders In dat rapport werd gesteld, dat het noodzakelijk was het aanvangstijdstip van de wedstrijd te wijzigen op een regenachtige dag. Immers, wanneer het regent wordt het circuit, dat voor een belangrijk deel over gewone we gen leidt, levensgevaarlijk voor de coureurs. Desondanks besloten de Britse en de Italiaanse rijders niet te starten, gezien de gevaren verbon den aan het circuit van Francor- champs bij regenachtige weersom standigheden. (Van onze sportredactie) PHILIPPINE Het wielercomité van Philippine houdt als eerste in Nederland op zaterdag 3 mei een klassieker voor dames. De wedstrijd wordt gehouden samen met de eer ste omloop van De Braakman voor nieuwelingen. De dames zullen het 38 kilometer lange parkoers, o.m. door Hoek en Biervliet eenmaal afleggen voordat de nieuwelingen op de weg komen. Wereldkampioenen Keetie Haage en de nationale titelhoudster Bella Haa ge hebben reeds hun medewerking toegezegd. Het staat verder vast dat er een Bel gische damesploeg zal komen, terwijl de kans dat ook Franse dames mee zullen rijden, groot is. (Van onze sportredactie) AMERSFOORT Naar het zich laat aanzien, gaat 1969 een topjaar voor de Nederlandse motorsport worden. Nu het samenstellen van fabrieksteams steeds zeldzamer en duurder wordt, zijn de grote wereld merken gestopt met het fabriceren van fabrieksmotoren, waardoor een nivellering is ontstaan, die talent voile niet fabrieksrijders gelegen heid geeft hun kwaliteiten te tonen. Het motorpaleis Rotterdam en de Riemersma-groep te Oirschot, de twee grootste motorimporteurs van ons land, hebben vijf Yamaha pro- duktiemotoren in de klassen 125, 250 en 350 cc. met topsnelheden van 190 tot 250 km per uur aangeschaft. In de Engelse vakbladen heeft men er zich over verwonderd, dat Nederland op deze serie beslag heeft kunnen leggen. Zelfs de meervoudige wereldkam pioen Phil Read heeft geen kans ge zien een motor van deze kwaliteiten tot zijn beschikking te krijgen. De Canadese wegkampioen Yvon Duha- mel bereikte tijdens een training voor de 200 mjjlen race van Dayto- na met een Yamaha 350 cc. een ge middelde snelheid van 242 km per uur. De Nederlandse combinatie heeft 5 internationale startbewijs- houdeTS gecontracteerd t.w. Lous van Rijswijk, Den Haag; Wil Hactog Abbekerk; Bert Oosterhuis, Gronin gen; Leo Commu, Hilversum en Jan Kostwinder, Rotterdam. Nationaal zijn vertegenwoordigd Nelis Geukens, Amsterdam en Theo Bult, Lonneker. Voor de zogenaam de betrouwbaarheids internationale zesdaagse zijn Jan van der Hoek, Amsterdam, en Jan Dobben, Nieuw koop, aangetrokken. De teammane- ging is in handen van Hans Moer kerk, Rotterdam, en Ton Riemers- ma, Oss. ZWOLLE (ANP) PEC heeft het contract met trainer Joep Brandes, dat aan het einde van dit seizoen «L liep, niet verlengd. (ADVERTENTIE) r

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 13