Chevron NEDER Eddie ontbre CHEVRON - krachtbron voor de hele wereld. Gent- We vel oywgg krachtbron SR: voor de «R hele wereld Chevron heeft 33.000 verkooppunten over de gehele wereld. Dagelijks vinden meer dan 250 miljoen liter aardolie-produkten hun weg naar de consument. Chevron is reeds een gevestigde naam in Europa. Nu gaan ook 8000 Caltex stations de naam Chevron dragen. n^mee^1 anttKXnu al bij'na ^kh«J °lSOM*- S Wu("S Onze jaarproduktie beloopt 100.000.000 ton aardolie, een belangrijk aandeel van de totale wereldproduktie. We maken er brandstof van voor het luchtverkeer, de scheepvaart en het wegverkeer, smeermiddelen voor de industrie; asfalt voor de wegenbouw; kunstmest en insecticiden voor de landbouw. Een gedeelte van onze produktie ruwe olie wordt verwerkt tot grondstoffen voor synthetische weefsels, plastics, wasmiddelen, rubber en kunstharsen. In totaal maken wij zo'n 1000 produkten, die overal ter wereld worden gebruikt. Chevron was één der oprichters van Caltex, ongeveer dertig jaar geleden. Nu zullen de 8000 Caltex tankstations in België, Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland, evenals dat reeds in Engeland het geval is, de naam Chevron gaan dragen. Als u de naam Chevron ziet, bedenk dan, dat wij een oliemaatschappij zijn, die reeds lang in Europa vertegenwoordigd is. In Nederland door Chevron Investments (Netherlands) Inc., Chevron Petroleum Maatschappij (Nederland) N.V. (raffinage en verkoop), N.V. Chevron Centrale Laboratoria (research), Chevron Tankers (Nederland) N.V. (tankvaart) en Chevron Oil Company of the Netherlands (exploratie). Ook deze maatschappijen met vele duizenden werknemers en medewerkers, maken deel uit van het net van Chevron maatschappijen over de gehele wereld. RECORD I!»»! ^NederlarjtlSN-NE5EN was de bes" Nokere J U" tu °mlooP van k°ws. Van p kilometer lange ogende oS i .ebldigde als Rossiers Twoia winnaar Roger d6rde Mchlf Ta8 WaS ^raM Mintiens. kwam^, de 2RA:qu,em«n- Daan H°lst vUet op dg 27a pIaats-. Lean Poort- de 28e. en Matje Gerrits op der van hw if°°nd worden als lei- k'Msement Na -r ?restiSe Pernod- farW-Roubaix ctaat ^.eede Plaats ia ,ten royaal vL at hu met 220 Pua- Vfalter Godefr-1 .°P nummar twee, haa'de van 71 n i die ttn totaal Vierde ex aennn 1s Glm°ndi (65), en Marino Vlaeminck Arnold Voogt, Mat- an Hordiik JJ5' arel Keybeck en pj?eg voor de^mt de Nederlandsa "Circuit de Mines®W7R amateurkoers °'°egleider ls hLJ mei>- TOINl? rlerman Krott maandag dtSp DEu BUN°ER werd Endree waaraf ^et Bel.eische Me- ?°rie van de in de cate- d?n8°kilom^TrS Winnaar van 6 B®lg Pauwels. 6 wedstrÜd was n'iM DE Waat °ekhoudt (Temp" Axel en Sjaak wS*» 'a Bete W twee Sd,P^NSnaar "li Raamad°nksveer Bi j in deLwn Soeda negende Bladei. de adspirantenkoers van (Van onze sportredactie) BREDA Na de Slijtageslag Farijs-Roubaix staat voor ruim 20 beroepsrenn-rs morgen een volgend klassieker op het programma: Gent Wevelgem, een wedstrijd door Vlaan deren over 244 kilometer. Op de deel nemerslijst ontbreekt de naam var Eddie Merckx, de grote verliezei van afgelopen zondag, die in Gent- Wevelgem revanche had kunnen ne men op Walter Godefroot. Nu Merckx niet aanwezig is zal de strijd eer meer open karakter krijgen dan da\ in de voorjaarsklassiekers tot nu toe het geval v.as. De Belgische wieier- supporters zullen dus nog even moe ten wachten op de verdere toespit sing van de strijd tussen Eddie Merckx (en zijn ploegmakkers) ar de overige Belgische profs. Met coureurs als Walter Godefroot Eric en Roger de Vlaeminck, Her man van SpringeQ, Ferdinand Brac- ke em Willie Vekemans, hebben de Belgen weer de meeste kans op een overwinning. Nederland is in Gent- Wevelgem met de volledige ploegen van Caballera, Willem II, en Batavus goed vertegenwoordigd. Onder de renners die woensdag met ploeglei der Ton Vissers naar Gent trekken I zijn er verschillende die ook in deze wedstrijd een goed figuur kunnen slaan. Rinj Wagtmans, Harm Otten- bros en René Pijnen zouden voor verrassingen kunnen zorgen. Cabal- i lero zal het waarschijnlijk moeten hebben van Harrie Steevens, Cees Zoontjens en Leo Duyndam. Van de Nederlandse coureurs in buitenlamd- se teams kan Wim Dubois zich het meest doen gelden. Van de Duitse en Zwitserse cou reurs hebben de Belgische ploegen geen direct gevaar te duchten Een van de weinige Franse kandidaten voor een hoge klassering is Roger Fingeon. De Italianen missen als grote troef Felici Gimondi in hun gelederen. Italiaanse successen zul- aa waarschijnlijk moeten komen vain Michel Dancelü en Vittorio Adox- ni. Het valt echter te betwijfelen of z(] er ook bij zullen zijn als vol gens de traditie op de laatste 50 kilometer de beslissende slag valt. Het recordgemiddelde van Gent- wevelgem staat nog steeds op naam van de Belg Leo van Daele. Deze Sv!amulS Baalde in 1959 een ge middelde van 42.776 kilometer. Op de *ZUCbte,kasseien had hij daar de medewerking voor nodig van tie, ^;enaarS' Jac0ues Anquetil, m l en Manten Desmet die redf kl'ometer in zo'n hoog tempo geloven? het record er aaa moest rufm weliswaar een verschil Gent-w g kilometer tussen de morL!f gem van 1959 en die van rit if hLEïaar, zelfs met de langere g het haast zeker dat er ditmaal

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 12