«RAIFFEISENBANK Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af ais u zo'n mannelijke sigaret aan een onschuldig meisje zou wiilen presenteren. Wij zijn ook zo weinig veranderd sinds1893. regissei „RIJK tussen i ft 39*ata?r-* uw goede geld veilig besteed Liï PRODUCTIE WERKERS BBC Justitie De Raiffeisenbank is goed voor uw geld MICHEL WIE WIL GOED BETAALD PRETTIG, WERK IN EEN MODERNE FABRIEK N.V.BIERBROUWERIJ "DEDRIEHOEFUZERS" BREDA DINERS MAISON HENDRIKS SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN De nieuwe truitjes en jurkjes vanlèrlenkaTR. Dit is er één van. Hef Zorgeloze Etiket Dan bent u zeker van een truitje dat niet krimpt en niet rekt en niet pilt, in een wip gewassen, zo weer droog. Een truitje dat nieuw blijft als pasgekocht. Gegarandeerd. Plannen Kank eraars 10 DE STEM VAN DINSDAG 15 APRIL 1969 Sparks Limonadefabrie- ken te Breda kunnen - in de leeftijd van 18 t/m 55 jaar worden geplaatst. Het werk wordt ver richt in ruime, frisse lokalen. Men dient bereid te zijn, te werken in een twee ploegendienst, vroege en late dienst. 's-Zaterdags en 's- zondags normaal vrij. VOORUITKOMEN IN HET BEDRIJF Zij die hogerop willen, kunnen gebruik maken van onze studieregeling. PREMIEVRIJ PENSIOEN Er is een premievrij pen sioenfonds, waarin men na 1 jaar dienstverband kan worden opgenomen met terugwerkende Belangstellenden kunnen dagelijks van 9.00-12.00 uur en van 14.00-18.00, alsmede iedere Woens dagavond van 18.00 tot 19.00 uur inlichtingen ver krijgen op onze Afdeling Personeelszaken, Ceres- straat 13, Breda. SPARKS is de grootste dochtermaatschappij van een onderneming metge- vestigde reputatie: Dagelijks bezorgd van 12*2 en van 6-8 uur Wis^pJpndt menu's ad 4.— p p Ook verzorging hruilot ten en partijen m of i servies Feestzaal aanwezig SPEEl-HI ISI.AAN 6 BREDA Telefoon SI92« Zij: Maar de Raiffeisenbank is toch een grote spaarbank. Hij: Niet alléén een grote spaarbank, waar we ook terecht kunnen voor de nieuwste spaarvorm het verzekerd sparen, maar de Raiffeisenbank doet véél meer. Voor mijn salaris kunnen we er een privé-rekening openen, of adviezen inwinnen over assurantiën en effecten. En als we naar het buitenland gaan kan de Raiffeisenbank onze reisdeviezen en reis- en bagageverzekeringen verzorgen. Zij: We kunnen eigenlijk voor al onze financiële aangelegenheden naar de Raiffeisenbank? Hij: Inderdaad. Ik kan iedereen de Raiffeisenbank aanbevelen; bovendien zijn er 1500 vestigingen, dus altijd wel één in de buurt. CS «4! Serie Zorgeloos. DIT IS EEN fUU PUBLIKATIE. 25 voor 1,75 (Van een onz BROWN BOVERI wasautomaten befaamde fabrikaten vaatwasmachines van een wereldconcern strijkmachines wasdroger met de degelijke garantie BROCHURES OP AANVRAAG GRATIS*IMPORTEUR: GEBR. TIMMERMANS N. V.. KESSEL (I euVENLOj g BREDA „Rijksweg 58" is G I jater dan aanvankelijk was gej ken toch de officiële première van het ministerie van C.R.M. d Rijksweg 58 vertelt fragmentaris« I dat uit het voetbalstadion wordt i I i« en die op weg naar het ziekenhui I ne bedoeling is om hierin de tragie! I tli van het burgermannetje word vwuw speelt Saskia Veth. Regisseur Jaap Wolterbeek, maandenlang zijn tijd verdeeld hee I tussen Utrecht, waar hij werkt als a I meraman bij de rijksuniversiteit e I Breda waar het grootste gedeelte va de produktie van zijn film werd ai gewikkeld, kijkt vrij optimistisch d Lkomst tegemoet. Als .Rijksweg 58" goed ontvange t wördt door C.R.M.", vertelt hij, „ku ie een jaar de beschikking krijge over die film. Je kunt hem aan d teevee verkopen, of geschikt make voor de bioscopen." Voor dat laatst voelt hij niet veel. In een bioscoo moet je 35 mm films draaien en daa moet je het hoogste uithalen. Zet j 16 mm om in 35 mm dan ga je altjjt verliezen aan kwaliteit. Zijn belangstelling gaat meer ui naar de kleinere zaaltjes en vestzak theaters met een 16 mm projector Een gunstige mening van C.R.M geeft ook kans op meer subsidie Jaap: „Dat gaat verder altijd door. J< moet alleen niet falen. En je moet j< financieel goed kunnen verantwoor den." Het liefst wil hij het nu, zoals Terp I stra en Dietvorst, proberen op 35 mm Plannen zijn er al. „Natuurlijk. Dat was in een avondje beslist". Ze zijn gebaseerd op recente kramteberichten over de Franse boer, die zich mei zijn twee kinderen, die na de schei- I ding aan de moeder zijn toegewezen, opsluit en na dagenlange belegering I door de poliüe zijn kinderen en zich zelf doodt. Als het kan wil Jaap de opnamen in Frankrijk maken mét een grote Franse ster. Jaap: „Het lijkt me een enorm mooi I gegeven, omdat je dat verhaal hele- I maal in flarden kunt vertellen. Flar- I den overspel, flarden kinderen met I speelgoedrevolvertjes en dan opeens I die vader met het pistool voor die I kinderen. Het spel wordt opeens rea- I liteit". Ook in „Rijksweg 58" wordt [het verhaal in flarden verteld. „Iemand maakte daar laatste de op- I merking over: Het lijkt net een frag- 1 ment uit een grote film. Je hebt geen rustperiode. Die nieuwe film moet nog frag- mentarischer worden, nog extremer. Ik heb nu nog een beetje concessies gedaan. Artistieke concessies uit angst dat het niet begrepen wordt en omdat de produktie niet wilde vlot ten. We hebben er wel naar gestreefd om alles zo snel mogelijk af te wer- ken. Maar het is moeilijk om een film helemaal gaaf te maken. Onwillekeu- r'ê ga je toch aan de draaitafel din gen proberen, dan zie je dat het een grote chaos wordt en loop je maar weer hard naar het scenario." Z«n ideeën zijn sinds hij ander- -f jaar geleden de Bredase kunst academie Sint Joost verliet, enigszins gewijzigd. „Op de academie had je nog het i?6?. Y?°: werken met amateurs is zo realistisch (Je weet wel, dat Italiaans eo-realisme) en het is goedkoper, ar het is niet goedkoper. Tegen een I i frofPsacteU1' hoef je maar een keer iets te zeggen en het gaat goed, met e" ratr moet je het honderd doen- Daarom heeft ook de Amerikaanse filmindustrie het nog setm. ^ewSnflen,en ga&n zelfs regis- Polanski zich steeds com- de ^tellen. Daarom komt ook grcmd^erSr<>U!n.dfilm niet van de wasdroger van de Importeur J" centrifuges jttrvidU 1 I Nederw}* Ju* ',e als i^gere hier in filmen hansen krijgt om te stup,dé 6r Zltten ik janun» t tussen. dat vind «ssieÏÏS. moet nu eenmaal con- wi] aan de Raad van Kunst schüder -u fllmnT worden. Als teriaal »Ji n1"1?era °°k aan je ma- rnksvoorlth) Paad van Kunst, de zijn wk a „r^1lenst etcetera, dat mee begm™^len- Daar mok je 2ich (to^niaTrl»rht VOor deëenen die ïaakt: mev™„ afvi;a.sen hoe Liz het Taylor laat Wpt™ j'lisabeth Burton- "tet haar jk hu j3 al£es goed gaat a9.hrikkelijk h»2 de laatste tijd ver- ZlJ het Mexican^ gewerkt", vertelt Tïr sinis ia"m Puert0 va!lartas, b nu laatmaart verblijft. Ik ipn kanker al [ugpÜn' maar ik heb denkt Zeggen ze dat". Ver- L]P«n of geen n"0™ nieuwe j°' O g6en PU" een vlijtig het «l Boosche fn. veel onve ange en hoge Bi anef' niet kiinne,tf'l'-'k eikenhout die nst,H V,Thinderen deu- f gan- dat (ge- blij-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 10