VERTEGENWOORDIGERS TWEE WERKSTERS MEI S J E S r - HUISHOUDKUNDIGE - INAS - ASSISTENTE BOEKHOUDER Hier is Knip nü uzelf uit de vloerverwarring! O 1f|A0T0RIJ/|750 III LESSEN Htm" 50 Kooj ONDANKS @DE CENTRALE leerling filiaalleider R.-K. Ziekenhuis St. Jacobusstichting Dordrecht huishoudkundige St.-Jacobsstichting R.-K. Ziekenhuis Dordrecht Röntgen-laborante Grote internationale verkoop-organisatie zoekt voor spoedige indiensttreding 31 Rinco International N.V. Raamsdonksveer CAMPINGSPORT FABRIEKEN P. DE GRUYTER EN ZOON N.V. - Breda AVIOLANDA Het r.-k. Ziekenhuis „SINT - FRANCISCUS" st. ignatius-ziekenhuis Stuur onderstaande bon naar Etersol voor onthullende informatie over Neerlands aller nieuwste, meest komplete,veruit voordeligste kollektie kwaliteits vloerbedekkingen. Zó nienw, dat nog niet alle woninginrichters u deze kollektie kunnen tonen. Wij weten wat a denkt Wie is Etersol? DE GRUYTER VERVOLG - EN uü LOSSE LESSEN Ëu ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN DOCENT(E) ontwerpen P. DE GRUYTER EN ZOON N.V. - Breda SLAGERS i 39 DE STEM Wij stellen de volgende voorwaarden: de wil om te leren; ambitie en enthousiasme; .niet jonger dam 23 en niet ouder dan 45 jaar; bij voorkeur in het bezit van een auto. Wij bieden een gedegen opleiding; de mogelijkheid een hoog inkomen te verwerven; bij gebleken geschiktheid de kans om snelle promotie te maken. Voor het maken van een afspraak verzoeken wij u te bellen 01650-40287 op zaterdag 22 maart tussen 19.00-21.00 uur of op zondag 23 maart tussen 15.00-18.00 uur. U kunt ook een brief zenden met pasfoto en personalia onder nr. 55097 bureau van dit blad. vraagt: voor het schoonhouden van de kantoren in de avonduren. Inlichtingen te verkrijgen bij afd. Personeels- xaken, Boterpolderlaan 11, Raamsdonksveer. nnco zoekt kontakt met gegadigden voor de funktie van Aan kandidaten, die bij gebleken geschiktheid t.z.t. de beschikking zullen krijgen over een filiaal, worden de volgende eisen gesteld: een opleiding op ULO- c.q. detailhandel schoolniveau; beschikken over een goed commercieel inzicht; leiding kunnen geven aan een aantal medewerkers/sters niet ouder zijn dan m 35 jaar. Kandidaten moeten bereid zijn zich aan een psychologisch onderzoek te onderwerpen. Na ge bleken geschiktheid behoort verdere promotie tot de mogelijkheden. Gegadigden kunnen hun schriftelijke solicitaties richten aan: P. de Gruyter en Zoon N.V., Personeelszaken filialen groep Zuid, Pieter de Hooghstraat 42, 's -H ert ogenbosch In verband met nieuwe opdrachten voor onze electronische montage-afdeling zijn er weer plaatsingsmogelijkheden voor van 15 jaar en ouder, voor het verrichten van lichte montage-werkzaam heden in kleine serie# (geen lopende band of massawerk). Wij bieden a o.a.: een opleiding tot monteuse. waarbij het normale loon wordt doorbetaald, Schoon werk In een modem ingerichte afdeling 1 Moderne bedrijfskleding. Vervoer met eigen bussen naar en van het bedrijf. Uitstekende sociale voorzieningen en hoog loon, volgens C.A.O. in de Metaalindustrie. Vakantietoeslag 6 pet. van het jaarloon. Winstdelingsregeling. Extra jeugdvakantie met excursie. Gelegenheid voor het volgen van een jongerencursus. Persoonlijke aanmelding op bet bedrijf te Woensdrecht op alle werkdage n tussen 8 en 16 uur, tel. 01646-450. Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kunt u zich dagelijks ook wenden tot de Gewestelijke arbeidsbureaus en des avonds tussen 19 en 20 uur by de heren: C. J DE WIT Griegstraat 5 te HALSTEREN, telel 01646—182 en/ol Q C. A. J. GOMMERS Zandstraat 187 te BERGEN OP ZOOM tel. 01640-6204 Wilt u Inlichtingen s avonds bü u aan huis? Ook dit ia mogelijk. Gaarne opgave van uw naam en adres en welke avonden u 't beste schikken. MMTSCHAmi VOO* VLtfGTUtCtOVW ML ••OKU# WOiNSOmCKI deel uitmakend van het fokkerconcern te Roosendaal zoekt voor de dieetkeuken met aantal jaren ervaring in de dieetkeuken met gelijkwaardige opleiding. Haat taak zal omvatten het leiding geven in de uieetkeuken op aanwijzing van de diëtiste. Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht bij de directie van boven genoemd ziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal. wiihelminasingel 33, breda vraagt De betrokkene zal worden belast met de dagelijkse leidlat van de ziekenhuisfakturering, en zal als zodanig ressorter» onder het afdelingshoofd van de centrale administratie. Vereist wordt opleiding M.U.L.O. praktijkdiploma Boekhouden MBA of hiervoor studerend, leeftijd 20 tot 27 jaar. Sollicitaties vergezeld van een recente pasfoto en opgave van salaris te richten aan het Hoofd Personeelszaken. Te koop STALEN SCHRIJFBUREAUS BUREAUSTOELEN STAANDE KAPSTOKKEN en SCHRIJFTAFELS F. STERKENS Made Tel. 01626 - 577 U denkt: waarom in 's hemelsnaam alwéér een nieuwe naam in die reeks vloerbedek kingen? Precies. Uw oren tuiten van al die kamer- bredeblablabla. Hoogtijd.dat ereenseen eind aan die vloerverwarring komt Hoog tijd. dat u eindelijk eens de kans krijgt desge wenst alle vloeren van uw hele huis uit één kollektie te kiezen. Hoog tijd, dat er eindelijk eens een vloerbedekking-fabrikant verschijnt met een breed en smaakvol opgezette, alle mogelijkheden 'dekkende' kollektie. Die fabrikant is er. Hij heet Etersol. En hij levert twee typen zeer gunstig geprijsde, zeer betrouwbare kwaiiteitsvioerbedekkin- genEtertred en Sollux. Achter Etersol staat de Eternit-groep. Woon- weters in-het héél groot Een gigantisch con cern met vloerbedekking-fabrieken in vele Europese landen. Uit die 'woonweetkunde' en al die internationale kwaliteitskollekties stelde zij twee, speciaal op Nederland afge stemde typenvloerbedekking samen deEter- tred- en de Sollux-serie. Etertredde ideale kombinatie van harde en zachte vloerbedekking. Solluxzorgeloze. luxe, nylon vloerbedekking. Zó zit dat. En dat zit wel goed Onze excuses! De Etertred en Sollux series zijn zo uitge breid, dat wij hier onmogelijk alle types kun nen omschrijven. Laat staan afbeelden. Geen probleem. Als u de bon opstuurt krijgt u ont hullende, uitgebreide dokumentatie in uw bus. Vrijblijvend, dat spreekt Tijdelijk tot f 70.- extra prijsprofijt. U ontvangt behalve de komplete Etertred- en Sollux-dokumentatie een hoogst interes sante PrijsProfijt-coupon.Ter kennismaking. Tegen inlevering van die coupon bij uw woninginrichter krijgt u tijdelijk maximaal f 70,- terug bij aankoop van de door u ge kozen Etertred of Sollux vloerbedekking. Let weltijdelijk. Dus: wees er snel bij l Gaarne willen wij in kontakt komen met een ter assistentie van de diëtiste. Alhoewel de voorkeur uitgaat naar geïnteresseerden in het bezit van het diploma INAS, nodigen wij degenen die ervaring met of belang stelling voor een dergelijke taak hebben uit te solliciteren. Telefonisch (nr. 01850-40044) worden in-| I lichtingen verstrekt door mej. Voss (diëtis-i J te), terwijl schriftelijke sollicitaties kun-J nen worden gericht aan de directie. Aanmelden en nadere inlichtingen i 9.00 tot 18.00 uur op ons filiaal Eindstrast 5 Breda. ONDANKS B.T.W. EN ANDERE PRIJSVER HOGENDE FAKTOREN! AUTORIJLES IN FONKELNIEUWE V.W.'S, VAN VAKBEKWAME INSTRUCTEURS j»anmeldingi»dre»(«en) voor nieuwo leerlingen: breda: bergen op zoom: roosendaal: terneuzen: Stationsplein 5. TeL 38718 Lekstraat 9. Tel. 6504. Boulevard 113. Tel. 34097 Dijkstraat 54. Tel. 3394 Op onze röntgenafdeling bestast j mogelijkheid te worden opgeleid tot Geïnteresseerden dienen daartoe mini maal een opleiding te hebben gevolgd van hef niveau MULO.B, alsmede de W' tijd van 18 jaar te hebben bereikt. Telefonisch (nr. 01850-40044; worden in lichtingen verstrekt door Zr. MechtikM hoofd van de afdeling terwijl schriftelijk' I sollicitaties dienen te worden gericht aa111 de directie. st. joost BREDA st. JANSTRAAT 18 VOOR DE AFDELING ARCHj^Sl NISCHE VORMGEVING - INTEW^| ZOEKEN WIJ voor 8 - 16 uurP EEN WELKE CREATIEF EN ENTHOO^ Tvvnr.T nw QTTmTPATT'Trw WTTN U&'.r l MET DE STUDENTEN HUN VOOR LICHT KLEUR MAjST VORM EN CONSTRUCTIE IN v" ARCHITECTUUR KAN „u ONTWIKKELEN;' uiteraard w 5" werking met andere docenten- Honorering volgens rijksrege1"-' zovofl •mogelijke inlichtingen over opleiding®^ tijkervaring en visie op onderwijs 20 mogelijk te zenden aan je direkteur. heeft plaatsingsmogelijkheid voor enkele: v. 1 y I T In de leeftijd tot plm 35 jaar. Zij zullen in staat moeten zijn bij a(weziga>i| van de chef-slager zelfstandig op te treden. Wij bieden U een goed loon, terwijl ook I overige arbeidsvoorwaarden uitstekend zfjtt Scheepsbei ichter ASUNCION 20 te Hamburg piLIGENTIA 19 vn Liverpool nr I stELLA POLARIS 20 te Vlaard j™ (heeft proefgeyaren). dIhOMEYKUST 19 125 w vn Lis nFNEB 20 40awnw vn Bilbao nr E Dbao 20 verw. Bilbao. niADEMA 20 te Le Havre verw. nOSINA 20 te Westernport verw. KAAP HOORN 19 vn Los Angeles ONüÏnA pas. 19 Kaap Villano port Gentil. paTRO 19 vn Durban nr Kharg. I PHILIPPIA 19 35 z vn Wight nr P queen'OF SHEBA 20 verw. Dj steenkerk 19 30 o vn Reunion Barcelona. haWEAN 21 te Valparaiso. I CARTAGO 20 vn Kingston nr Tela CHARIS 21 te Georgetown, l CRANIA 21 te Pta Cardon. j GAASTERDIJK 20 v Mobile nr Ne i Orleans. «SON p 20 Aruba nr Curasao. KHASIELLA 20 vn Curasao nr Ba timore. LAOON 20 vn Pt au Prince nr Turl i scil» MEMNON 21 te New Orleans. MOERDIJK 21 nm te Balboa. MUSILLOYD 21 te Tampico. REDER ELBE 20 vn Los Angeles I Panama. POOLDRECHT 20 te Amapala. SPAARNEKERK 20 te Bremerhave THERON 20 vn Hamburg nr An werpen. WONORATO 21 te Maracaibo. ZARIA 20 vn Pto Miranda nr i Croix. ASMIDISKE 20 te S Lorenzo. I BANGGAI 20 vn Acapulco n Libei tad. i CAMEROUNKUST p 20 Pta Aguj nr Moreheadcity. DAPHNIS p 20 Algiers nr Piraeus, i ISIS 21 te Pta Cardon. KALYDON 20 vn Durban nr WE lemstad. KREON 20 te Paramaribo. MIJDRECHT 21 te Las Palmas. PAPENDRECHT 22 te Hongkong verw. PHILIPPIA p 20 Kaap Finisterre II Bonny. STREEFKERK 21 te Pt Swettenhai. TJIBODAS p 20 Kaapstad nr Durba. VIANA 21 vn Pineypoint n Curaga WESTERKERK 20 vn Kaapstad r Adelaide. WIELDRECHT 21 te Lapallice. ADRASTUS 20 te Dakar. AMPENAN p 20 Mauritius nr Mon j treal. ARCHIMEDES 20 vn Manta nr Car tagena. B1NTANG 21 te Djibouti. CHEVRON NEDERLAND 21 te Sin gapore. CHEVRON DELFZIJL p 20 LitU Quoin nr Bandarmashur. GIESSENKERK 20 vn Panamacity n Savannah. KABYLIA p 20 Colombo nr Pers Golf. j KAMPERDIJK 20 vn Huil nr R'dair KORENDIJK 20 vn Panamakanaal n Antwerpen. LOVELLIA p 20 Kp de Goede Hoo nr La Spezia. ?td a aSEMUS 21 te Glasgow. STRAAT AMSTERDAM 21 te Ade laide. STRAAT TOWA 20 vn Lour. Mar I <rr9n!3.2f,?ar es Salaam. VA«m7^° 21 te Durban. 121 te Madeira. VIVIPARA 21 te Miri. j A^KERK 20 vn R'dam nr Ham chpvr7™RïHEM 20 te A'dam. R/d GORINCHEM 20 nmrSoECHT 20 R'da™- I DIOGENES 20 te A'dam EEMSTRo^m20™" R'dam n Harwic üxtowL Vn A'dam Ke «gMc22°itevnR^ nr Bre TYROW 1°, te R'dam- PORESTLAKE 2imi' KATELYSIAvt AnUv&rpen. KATSEDIJK 21 D verw- town 21 vn Rouen nr Free Krypton 91 SIMONSKERKn9^SEi5gen nr R'ua1 swterkebk I 20 p"'l Bukon gare1A 21 v Westernport n Whan STOWN 21 bn Lagos pSda'f0 P' 21 Casquets n GULF^anIa1 226 tB nmerhaven heemskerk e Bantry Bay KERMlA 21 t i Abudahbi ve HOSSMatei t a o,0f Grain n R'óu - verw. Genua nr Tri 'dai Bay verw 'dar New STRÏAT SINGAP^aAND 2 ZEELASD^rt cOEE SingE 22 te Cochin verw.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 30