ajacieden tevreden Tsjechen kwamen zonder moeite bij laatste vier De Meeuwen: van de ..Vo lend a m zaterdagclubs Lang gesprek over de data WIELERKOERSEN DIT WEEKEINDE noordiger :er(ster) oor inruil: ndijk zn. schoonheids, specialiste Salon Elegance v. Bokkum iA/oordiger SHOVE U0ENSH00FD IKTE AUTO'S RECHT obielbedrijf Laat Ajacieden buiten normale werktijd spelen eformule tot plezieriger studeren is King. 6 pePermunt is namelijk een „rondje energie aardoor nèt iets sneller reageert. Omdat King hm erten act'vee|T Natuurzuivere King wonden fris en mensen monter, «af Victorie Juiste methode SPORTTOTO Motorcross Bosbad Hoeven V DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 27 Gevraagd een voor 3 dagen per week A. M. Verbeeni Wijngaardstraat 9 Go« Tel. 6726 na 18.00 Uur 8502 !8. Rotterdam, 77 70, :dige indiensttreding )N ZUID.HOLLAND N NOORD-BRABANT lar, representatief voorko- ile ervaring in de verpak- :Iust en pionierslust zijn NISTRATIE ir. varing, accuratesse en ple- lende kantoorwerkzaam- st. Espraken kan rekening n. lan bovenstaande eisen te verzocht schriftelijk te bovenstaand adres. i internaat tot 17 jaar SN PLAATS VACANT omvat o.a. toezicht in de in van het woord; leiden ekingen; interne rappor- tacten met scholen; deel- m stafvergaderingen. wordt aan een kandidaat reeks 30 jaar, die op grond gedegen vooropleiding eh ie praktische ervaring in een gefundeerde pedagogi- rage te leveren en die twee n groepsleiding kan es te richten aan de direc- Incl. B.T.W 60 1962 ITINA 1963 1964 ENUS 12M G L S. DEAL 1964 1965 40 1964 aanbiedingen vindt u een s in V WBESTEL, -KLEIN- AMPEERWAGENS, alsmede is van de volgende merken. PEL, FIAT, VAUXHALL [CA, e.d. WEG DORDT-ROTTERDAM 01850 26755. 784,— 1400,— 1120,— 1965 f 2688,- 1965 2968,- 2800,— 2128,— 1848,- Trustmaatschappij over het boekjaar 1967/6J jrbare certificaten van g N V. Bierbrouwerij „V? tigd te Breda, is vastgesteld vi de Algemene Bank Nederig am, Rotterdam en Brea van de Amsterdam Rotted® nsterdam Rotterdam el?,fi_aten ewijs no 46 van de clbr„.Q „er rden uitgekeerd van ,jvj. onder inhouding van 25-" nault Dauphine uwj. 1965 nault R 4 Exp. iuwj. 66 - '67 nault R 8 uwj. '64, '65, '67 enault R 10 uwj. 65. '66, '67 n met garantie. Tel. 01148-413 )E (Van onze sportredactie) AMSTERDAM Ajax heeft de Mina van de tegenstander in de bdve finales van de Europacup thuis aan de radio beleefd. De re actie van de spelers was „gunstig". Hoewel er een zekere terughou- iendheid bestond door de onbe kendheid met de kwaliteiten van Spartak Trnava. Over het algemeen achtte men j andere ploegen zo niet sterker dm toch in ieder geval moeilijker te bestrijden. Alleen Wim Suur- liir en achteraf ook Muller had liever een andere tegenstander ge- ne Italianen lijken mentaal 'zwakker en maken weinig doel punten, terwijl Spartak nogal ge makkelijk scoort". Ajax' tweede trainer, Cor Brom: In een eerste reactie moet ik zeg- "aen dat wij de meest gunstige lo in g hebben getroffen, maar de te genstander is voor ons te onbe kend om er gerust op te kunnen zijn. Voor Milan en Manchester United echter zou je toch ongerus ter zijn. Rinus Michels heeft Spar- >ak zien spelen en hij vond het een goede ploeg, geen onmiskenbare topper, hoewel zij vooral op het middenveld bijzonder sterk spelen. De drie ploegen, die wij hadden kunnen treffen, zijn niet met elk aar te vergelijken, leder speelt een heel ander soort spel en na wat ik heb opgemaakt uit de verhalen van Michels, heb ik begrepen dat Spartak misschien wel het beste voetbal van de drie speelt, maar het is volgens hem ook een ploeg waar wij voetbal tegen kunnen spelen en dat tref je wel eens an ders. Daarom geloof ik dat wij niet ontevreden mogen zijn". Inge Danielsson, de maker van vier doelpunten in drie wedstrij den tegen Benfica, meent dat Ajax uitgerekend tegen Spartak de bes te kans heeft. „Manchester United en Milan zijn misschien geen bete re ploegen, maar wel tegenstan ders waarvoor je eerder bang zult zijn. Het nadeel van spelen tegen Spartak is dat de ploeg volledig onbekend is, dat je dus voor ver rassingen kunt komen te staan. Maar hoe dan ook, ik ben bepaald niet ongelukkig met deze ploeg als tegenstander". Aanvoerder Gert Bals hield zich in zijn oordeel op de vlakte. „Ik ken deze tegenstander niet. Dat is jammer. Want juist dat onbekende maakt Spartak tot een gevaarlijke tegenstander. Bovendien hebben deze knapen zich een reputatie verworven, die iedere tegenstan der op zijn hoede doet zijn". Bals was er ook van overtuigd dat trai ner Rinus Michels de komende da gen ongetwijfeld veel meer zal vertellen over de Tsjechen dan hij tot nu toe had gedaan. Bepaald optimistisch schoot Bennie Muller uit: „We moeten de finale kunnen halen" was zijn eer ste reactie. Maar even later reali seerde de kleine Amsterdammer zich: „Eigenlijk zijn het allemaal sterke ploegen en wat doet het er dan toe tegen wie je moet spelen. Op papier hebben we nu de zwak ste gekregen, maar wie weet hoe het straks uitpakt met die gasten". Hij dacht nog weer even na en kwam toen tot de verrassende uit spraak: „Ik had toch liever Milan gehad Dat laatste oordeel stond recht tegenover de mening van Tonnie Pronk. Na de beslissingswedstrijd tegen Benfica in Parijs had de ge blokte verdediger wel gezegd dat hij het liefst tegen Milan zou spe len, maar „dat was bluf van me". Pronk, nu oprecht, zei ronduit: „Dat Milan had ik in de laatste plaats gewild". Met Spartak is hij, handelaar in sportartikelen, tevre den. „Maar laten we ze niet on derschatten, niet te vroeg juichen, die Tsjechen hebben ook zes tot zeven internationals en dan moet het wel een goede ploeg zijn. Naar mijn mening wordt het open strijd". Sjaak Swart zei gzlukkig te zijn met het resultaat van de loting. „Milan en Manchester slachten elkaar. Je kunt natuurlijk niets met zekerheid zeggen maar ik vind onze kansen op de finale heel groot. Ik ben bepaald optimistisch Spartak is in de Europacup in feite ook maar een nieuweling". De tak kennismaking tussen de officials in Brussel. Jaap van Praag drukt Spar- -secretaris Zachar de hand. (Van onze speciale verslaggever) TRNAVA AJAX' komende tegen stander, Spartak Trnava uit Tsje- choslowakije, was bij het begin van deze Europese competitie eigenlijk de minst bekende maar via Steaua Rosso, Repas Lahti en AEK Athene stootte het zonder enige moeite door naar de laatste vier. Slechts één Tsjechische club is er ooit in ge slaagd de halve finales van de Euro pa Cup der Landskampioenen te ha len: het Dukla Praag van ex-majoor Masopust. Bij Spartak Trnava wordt het accent meestal op de zeer stug spelende verdediging gelegd, doch de achter- en middenveldspelers kun nen ineens mee naar voren gaan en dan voor een verrassend aanvallend element zorgen. Spartak Trnava is een goede een heid. Het won een keer de Mitropa Cup, doch leefde de laatste jaren toch min of meer in de schaduw van populaire Tsjechische clubs als Spartak Praag, Slovan en Dukla. Ir. de nationale competitie bezet het op het ogenblik de eerste plaats. AJAX KRIJGT SLECHTS 5000 KAARTJES VOOR DE RETURN J Miter Finney, de man die de eerste ■■wedstrijd tussen Ajax en Spartak zal leiden. DEN HAAG (ANP) Het „Ver- oma van Nederlandse Ondernemin- 8W heeft een telegram gestuurd 'w de heer J. van Praag, voorzitter Ajax, in Brussel. Het luidt: '.Hebben zojuist het resultaat van de loting voor de halve finales van de europa Cup vernomen en wensen u on uw team van harte succes bij de Romende ontmoetingen met Spar- „Willen echter namens vele bedrij en in Nederland een dringend be roep op u doen te bevorderen, dat eze wedstrijden en met name die in J£1-l'0wa'9i6> buiten de normale JM™, worden gespeeld en dat ok bij de bepaling van plaats en tijd ee" eventuele beslissingswed- ijd rekening wordt gehouden met wir.ueïlsel^klleic' het juiste even- va?! ssen re«eatie en de eisen J, economie te bewaren. Nog- aSf-tl succ?s toegewenst. Sturen van dit telegram aan de Ja Brussel werd ook de loting erricht voor de halve finales oor het toernooi voor bekerwin- naars. Deze trekking had het vol- L! /?ltaat: FC' Köln-Barce- d Dunfermline-F.C. Slo gan Bratislava. Van^de"1!*-!-83530^0^11®' secretaris toonde zich cIub AC Milan' voor de halve °,0p Van de loting nooi om ,i„ i' finales van het toer- teleurgesteld 6le ,?eker biiz0ll<ler dus ri„ ",k had gehoopt", al- „dat Maneh ?e^d ki)kend" Italiaan, ötoaar „?i?ï U"ited AC Milan boeten finale zouden ont- (ADVERTENTIE) (Van onze sportredactie) BRUSSEL Voor de uitwedstrijd van Ajax tegen het Tsjecho- slowaakse Spartak Trnava staat nu reeds één ding vast. De Amster dammers zullen het moeten doen zonder legioen a la Parijs. Slechts 5000 kaartjes komen er voor de wedstrijd in Trnava beschikbaar, zodat dit keer alleen de zeer gelukkigen van de enorme Ajax-schare een plaatsbewijs in het stadion van Spartak capaciteit: 30.000 kunnen krijgen. Op donderdag 24 april dus geen grote luchtbrug, geen lange buskaravanen of series extratreinen. Voor vele Ajax- supporters waarschijnlijk een trieste wetenschap. Voor Ajax in het vliegtuig naar Tsjechoslowakije zal stappen, neemt het het op zondag 13 april ('s avonds om 20.15 uur) eerst thuis tegen Spartak op. Een gevolg van het feit dat het briefje van Ajax gisteren tijdens de loting voor de halve finales in het gebouw van de Belgische Voetbalbond in Brussel als derde uit de bus kwam. Als eerste en tweede haalde UEFA-voorzitter Wiedekehr resp. FC Milan en Manchester United te voorschijn. „Die Engelse improviseren meer. Zij passen zich aan aan het spel van het ogenblik. Vain hen kan je voor het zelfde geld winnen met 30 of met dezelfde cijfers verliezen". Van Praag deelde de mening vain de trainer niet. „Ik ben blij men deze tegenstander. Ik weet niet waarom, maar ik heb steeds gedacht dat we het beste Spar tak kunnen hebben". Spartak-secretaris Zachar, wat be duusd onder het Nederlandse geweld, hield zich wat op de vlakte. Als eni ge afgevaardigde van zijn club be perkte hij zich tot vriendelijke woor den aan het adres van Ajax. „Ik kan over de kwaliteiten van Ajax alleen in superlatieven spreken. De club staat bij ons zeer goed aangeschreven. Wij hebben een gunstige indruk over gehouden aan de wedstrijden tegen Bratislava en Dukla. Het Ajax-elftal speelt fair, en dat vind ik al erg be langrijk". Zoals bekend had de kalenderbe spreking het volgende resultaat: Ajax - Spartak: zondagavond 13 april om 18.15 uur; Spartak - Ajax: don derdagmiddag 24 april om 16.00 uur. De evenituele beslissingswedstrijd wordt op 29 of 30 april 's avonds in Wenen gespeeld. Voor de eerste wed strijd is als scheidsrechter de Engels man Finney aangewezen. Arbiter Marchall uit Oostenrijk leidt de twee de match. Zowel Ajax als Spartak wacht met deze wedstrijden een bijzonder druk programma, vooral de internationals in beide teams hebben enkele zware weken voor de boeg. Deze wetenschap bracht Jaap van Praag er gisteren al toe te verklaren dat er geen Ajax- spelers beschikbaar gesteld zouden worden voor de vriendschappelijke wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tsjechoslowakije op 16. april. Voor de zes internationals van Spartak zal nog oekeken worden of zij die interland, die belicht tegen de Europa Cup-situatie een bijzonder tintje heeft, wel spelen. De afgevaardigden van Milan en Manchester United konden gisteren niet tot een akkoord komen over de wedstrijddalta. De clubs hopen maan dag tot overeenstemming te komen. De wedstrijden Manchester speelt 't eerst uit moeten in ieder geval voor 6 mei afgewerkt zijn. Het re sultaat van de loting scheen weinig indruk te maken op Sir Matt Bus-by, manager van Manchester. Breed la chend verklaarde de wereldberoem de voetbalofficia]: „Het maakt voor ons weinig uit wie wij kregen. Om kampioen te worden moet l)et elftal toch van iedereen kunnen winnen". THEO KLEIN Op dat moment week de spanning van de gezichten van Ajax-trainer Rinus Michels en voorzitter Jaap van Praag. De beslissing was gevallen. Spartak werd de laatste hinderpaal voor Ajax op weg naar een plaats in de finale. Direct na het bekend wor den van de loting barstten eindeloze gesprekken los, waarin de kansen van Ajax tegen deze vrij onbekende te genstander werden afgewogen. Het was op het hoofdkwartier van de Belgische voetbalbond alles Neder land wat de klok sloeg. Want voor enkele uren had een horde Neder landse journalisten bezit van het ge bouw genomen. Net als twee weken geleden in Parijs werden de „tegen standers" dit keer gevormd door enkele Engelse, Italiaanse of Tsjechi sche verslaggevers volledig over stemd. Het hele gebouw was geïnfiltreerd met Ajacieden. De cupkoorts temper de weer wat toen Van Praag, Michels en Burgwal (secretaris-penningmees ter van de KNVB) zich met de se cretaris vain Spartak, ir. Vilia-n Za char afzonderden om de data voor de wedstrijden vast te stellen. Het werd een moeilijke zaak. Bijna anderhalf uur bleven de deuren gesloten. Alleen Michels werd het af en toe te veel. De Amsterdamse oefenmeester kwam regelmatig buiten om een luchtje te scheppen en om hoe kan het an ders, te praten over Ajax. Michels toonde zich bij die gele genheden trots over zijn vooruitzien de blik. De trainer van de landskampioenen maakte onlangs van een vrije zondag gebruik om een wedstrijd van de Tsjechoslowaken bij te wonen. „Ik koos toen voor Spartak, omdat het van onze drie mogelijke tegenstanders de onbekendste was", aldus Michels, die een goede indruk van de Tsjecho- slowaakse kampioenen kreeg. „De ploeg vormt een sterke eenheid Er wordt aanvallend gespeeld. En dat kan omdat er in de voorste linies snel le spelers staan. Geïmponeerd werd ik vooral door het spel van Adamec. de sterke speler achter de voorhoe de. Een voetballer van het type Nu- ninga." Hoewel hij er eerst wa,t luchtig overheen praatte wilde Michels er later wel voor uitkomen diat hij toch liever Manchester United had gehad. Voor de fotografen wilden Ajax-trainer Michels en Spartak-secretaris Zachar nog wel eens duidelijk laten zien hoe de uitslag van de loting was. Afewarawsr (Van onze sportredactie) ZOUTELANDE Gisteravond vormden de spelers uit het eerste elf tal van De Meeuwen en trainer Van de Velde het middelpunt van een re ceptie, die ter ere van het zaterdag behaalde kampioenschap van De Meeuwen in café Royal in Zoutelan- de werd gehouden. Na deze geslaag de receptie worden de spelers van het kampioensteam binnenkort nog onthaald op een feestavond. Dat is voorlopig de beloning voor de pro motie naar de hoogste afdeling van het landelijke zaterdagvoetbal. De grootste eer valt de spelers aan het begin van de volgende competitie ten deel als zij, als voetballers uit een dorp van niet meer dan 1100 in woners aantreden tegen de beste za terdagteams van Nederland. Met de andere tweedeklassers mag De Meeuwen in het nieuwe voetbaljaar meedingen naar een plaats in het nieuw te vormen eerste klas, de eredivisie van het zater dagvoetbal. Op weg naar een plaats bij een van de vier beste plaatsen in elke tweede klas, die recht ge ven op promotie naar de nieuwe eer ste klas kan De Meeuwen echter ge renommeerde teams als 'Spakenburg, Huizen en Geinoord tegenover zich krijgen. Daar maken de spelers en officials van de Zoutelandse club zich nu ech ter nog niet druk om. Hoewel de ti tel binnen is denken zij nu eerst nog aan de lopende competitie waarin zij nog drie wedstrijden moeten spelen. En ook die ontmoetingen wil De Meeuwen zegevierend beëindigen om hiermee een absoluut record te ves tigen: geen enkele verloren wedstrijd in 'de hele competitie. Met de promotie naar de tweede klas deed De Meeuwen voor de der de maal in zes jaar een stapje omhoog op de ladder. In '63 begon de vic torie met de overgang naar de vier. de klas van de KNVB. Twee jaar later volgde de promotie naar de derde klas, die de Zoutelandse club na drie jaar weer gaat verlaten. De twee eerste successen werden geboekt onder leiding van trainer Huibregtse, die De Meeuwen vorig jaar verliet na een periode van acht jaar. Zijn opvolger, de Middelburgse oe fenmeester Van de Velde maakte dit jaar zijn entree met de derde promo tie in zes jaar. Heeft deze trainers- wisseling toch iets met dit succes te maken? „Ja", antwoordt Meeu wen-voorzitter Kees Cijvat, zelf ja renlang vaste speler in het eerste en nu nog steeds actief in het tweede team, „al ligt het niet aan de fysieke trainingen, want die zijn bij beide trainers in grote lijnen hetzelfde. Maar de mentale voorbereiding past beter. Van de Velde werkt minder met moeilijke systemen, dat is voor de spelers begrijpelijker. Daar wil ik overigens niet mee ontkennen dat het werk van Huibregtse geen gun stige invloed op ons team gehad zou hebben". De Meeuwen begonnen optimistisch aan dit seizoen. Een goede derde plaats in de vorige competitie had hen hoop gegeven. En die hoop is niet ijdel gebleken. Hoewel er enke le moeilijke wedstrijden bij waren, heeft De Meeuwen in dit seizoen geen inzinkingen doorgemaakt. Hoogstens vier maal kon een speler om een of andere reden niet worden opgesteld. Voor de rest heeft men steeds met het volledige basisteam gespeeld. Voorzitter Cijvat: „Het was begin maart de vraag of wij het vol zou den kunnen houden. Een maand lang was er niet gespeeld, maar onze trainer had de juiste methode ge volgd. In de stille periode hebben de spelers niet te zwaar getraind. Daar door ondervonden z bij de hervatting van de competitie geen terugslag. Die kreeg bijvoorbeeld het eerste van Kozakken Boys wel. Het had veel te hard getraind en was daardoor het ritme kwijt. Het team is In de laatste weken ook helemaal terugge zakt". De thuiswedstrijden werden voor de Walcherense club zwaarder naar mate de competitie vorderde. De be zoekende teams trokken allemaal een betonnen muur op voor de goal. Desondanks heeft De Meeuwen ook deze wedstrijden tot een goed einde weten te brengen al was de score dan niet zo hoog als in de uitwedstrij den. Frappante voorbeelden: Yerse- ke: uit: 5-2, thuis 1-0, Good Luck: uit: 0-6, thuis 1-0 Het aantal doel punten dat in 17 wedstrijden ge scoord werd spreekt voor zichzelf: 59! Het grootste aandeel daarin le verde Daaf Francken. De eerste spe ler van De Meeuwen in de selectie voor het Nederlandse zaterdagelf tal. Hoewel voorzitter Cijvat de top van de tweede klas zaterdagvoetbal gelijk acht aan de gemiddelde eersteklas ser uit het zondagvoetbal heeft hij er goede hoop op dat zijn team in deze afdeling mee kan komen: „Onze verdediging, tot vorig jaar het zwakke punt van de ploeg is nu veel sterker geworden, waardoor het hele elftal veel aan kracht heeft ge wonnen. Onze uitnodigingen aan Ar- nemuiden zijn altijd onbeantwoord gebleven, maar in oefenwedstrijden tegen zondagvoetballers (eerste klas) kwamen wij goed mee. De overgang naar de tweede klas houdt voor de Meeuwen ook in dat er nog verdere reizen gemaakt moe ten worden. Reiskosten is dan ook een van de belangrijkste posten op de begroting van De Meeuwen, dat bij 'n thuiswedstrijd een gemiddelde recette van f 150,- ontvangt. Men Voor wat betreft deze Europacup competitie heeft Spartak Trnava zich tot op heden niet zo behoeven in te spannen. Weliswaar verloren de Tsje chen de eerste wedstrijd tegen Steaua Rosso (Boekarest) met 31, maar op eigen terrein sloegen ze hun slag: 4—0. Daarna maakten de Tsjechen korte metten met toch wel zwakke Repas Lathi (7—1 en 9—7), waama zij ook zij het met meer moeite de Griekse landskampioen A.E.K. Athe ne wipten. Thuis werd met 21 ge wonnen, maar in de Griekse hoofd stad bleek A.E.K- Athene, dat als volkomen outsider vam start was ge gaan en in het verleden voor meer befaamde clubs als Spartak een bij zonder lastige tegenstander op ei gen veld is gebleken, niet van P'an rich zo maar zonder slag of stoot over te geven. Het werd tenslotte 11, wat voor de Tsjechen echter voldoende was voor een plaats in de halve finales. Het huidige Spartak Trnava ziet er als volgt uit: Gyrek; Dobias, Ma- jernik (Kabat), Jarabek, Hagara, Hrusesky, Kuna; Martir.kovic, Cra- varik (Farkas), Adamec en Fandel, Niet minder dan vijf spelers maken deel uit van de Tsjechische nationale ploeg, namelijk Dobias, Hagara, Ku na, Adamec, en Kabat. De hoofdrol in dit elftal wordt ver tolkt door de 28-jarige Adamec, die al 28 interlands op zijn naam heeft staan en ook tegen Ajax wel weer voor boeman zal spelen. Hij is de man met de gouden pass, de archi tect van de aanval, een speler die anderen èn zichzelf aar. schietkansen kan helpen. Dat ook de middenveldspelers van Spartak Trnava een doelpunt kunnen maken heeft Kuna in de jongste wedstrijden al verschillende malen bewezen. Met het noemen van deze twee schutters zijn de meest gevrees de Spartak-spelers wel genoemd. Tegen Dukla Praag heeft Ajax al ondervonden hoe moeilijk het is een gesloten Tsjechische verdediging aan het wankelen te brengen. Zaterdag: MIDDELBURG Parkoers: Molenwater (lengte 1200 meter) Amateurs: start 14.30 uur, 90 kilo meter. Deelnemers o.a. P. Vonck, C. Priem, L; Sehrauwen, A. Barten, C. Frijters. Zondag: ACHTMAAL Parkoers: Aehtmaalseweg, Corne- lisstraat, Van de Bergstraat, Pastoor de Bakkerstraat (lengte 1400 meter). Adspiranten: start 12.30 uur, 30 kilometer. Deelnemers o.a. J. Ko- nings, F. de Bont, J. Damen en J. Hellemons. Nieuwelingen: start 13.30 uur, 60 kilometer. Deelnemers o.a. Van Bracht, Akkermans, Van Bostelen, Van Groezen, Remijn. Amateurs: start 15.30 uur, 100 kilo meter. Deelnemers o a. C. Koeken, F. Buermans, T. van Hasselt, F. Hoo- gerheide, R. Leyten en K. Priem. BELGIë Zaterdag: Antwerpen - Harelbeke - Antwer pen (merken-teams profs), 212 kilo meter, start 12.00 uur. Antwerpen - Harelbeke - Antwer pen (individuelen), 200 kilometer, start 11.30 uur. Harelbeke (amateurs). 139 kilo meter, start: 12.30 uur. Wanhoven (amateurs), 110 kilo meter, start: 15.00 uur. Zondag: St.-Genesius (profs), 184 kilome ter, start 12.30 uur. Wareghem (profs), 200 kilometer, start: 12.30 uur. Oordeghem (amateurs), 135 kilo meter, start 15.00 uur. Retie (amateurs), 154 kilometer, start 13.00 uur. Wareghem (amateurs), 100 kilo meter, start 13.00 uur. Ichteghem (amateurs), 102 kilome ter, start 15.00 uur. DEN HAAG (ANP) De cijfers van sporttoto 31 van het afgelopen weekeinde luiden: aantal deelne mers: 819372, broto inleg: 1.778.974 gulden, totaal prijzen bedrag 800.538 gulden, eerste prijs: 240.161 gulden. Zeventien deelnemers ontvangen ie der ongeveer 14.127 gulden. Tweede prijs 160.107 gulden, 462 deelnemers ontvangen ieder ongeveer 346 gul den. De derde prijs: 240.161 gulden 5438 deelnemers ontvangen ieder on geveer 44 gulden. Vierde prijs 160.107 gulden; 300 deelnemers ontvangen ieder ongeveer 533 gulden. rekent erop dat de vereniging vol gend jaar wat meer toeschouwers zal trekken, zodat daar grote reizen van bekostigd kunnen worden. „Daar naast willen wij deze zomer weer wat gelfl binnen krijgen door wed strijden tegen teams van badgasten te spelen", aldus Kees Cijvat, voor zitter van het „Volendam" van de zaterdagvoetballerij. (ADVERTENTIE) ZONDAG 23 MAART a.s. Aanvang: 2 uur. Organisatie: W.B.M.C. Etten Alle klassen en zijspannen. Onder auspiciën K.N.M.V.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 27