f Prijsbewust reizen? Dan bent ugoed uit Rl|n ai Arflennen, 13 Mm STEiNACH Duizenden.... 90DÜSE HEROPENEN PLANTSOENWERKERS FITTER JAMIN ajacii 2 dagen voor Avondjeuit? Avondretour! Weekendretour Vastrechtkaart 65+ Voordelig Met een dagabonnement voor f 20.- zover u maar wilt Samen uit? 2-Pluskaart! Gratis Ook voor de vakantie brengt NS uveelvoordeel. Folders bij de stations fJbperjuir S. W. MIDDELBURG, Markt 43c, tel. 3043/4. A.M.Z. GOES, Westsingel 1, tel. 7600. OOSTENRIJK LOOS REISBUREAU ERVAREN BUSCHAUFFEURS dtr? KING SERVICES 10-DAAGSE LOURDESREIS PAVIUOENSHOOFD Ames ZWIJNDRECHT V, Zomerreizen 1969 I (am BRENNERHIROL De prijs voor deze reis is 298,- REIS-EN PASSAGEBUREAU M.E.G.G.A. boeken hun vakantie bij Per LOOS TOURiNGCAR Tevens vragen wij 9-daagse reizen naar Lourdes RONDVLUCHTEN King for flying GROOT INTERNATIONAAL DRUMBANDCONCOURS AUG. MAES Op 26 maart a.s. „SIMONIS" GEMEENTE BREDA GEMEENTE RIDDERKERK OOSTERHOUT MEDEWERKER schoonheids, specialiste Salon Elegance N.V. v/h H. v. Bokkum a. VERTEGENWOORDIGER b VERTEGENWOORDIGER c. MEDEWERKER(STER) In HUIZE LIEVENSH0VE GEBRUIKTE AUTO'S DOOR INRUIL: Automobielbedrijf G. CAPPENDIJK ZN i j. Laat Ajacieden buiten normale werktijd spelen Pformule tot ple e ^'n9 pepermt waardoor nèt iel stimuleert en acti\ houdt monden frii] 26 DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART t969 Waar het maar enigszins kan, heeft NS voor u speciale voordeel tarieven uitgedacht. Vooral wanneer u lange afstanden wilt afleggen, is het de moeite waard na te gaan hoe u voor minder geld kunt reizen. Enkele rei3 een kwartje. Na 6 uur 's avonds. Niet op vrijdag en zondag. Dagretour plus een gulden. Zaterdag heen, zondag terug. Voor u alleen kost deze vastrecht- kaart f20.-; voor f 10.- meer krijgt uw vrouw ook zo'n vastrechtkaart. U kunt dan drie maanden lang onbeperkt reizen voor half geld! Verre reizen, veel verhalen, m&ar... weinig betalen! Elke dag langer maar f 5.- (max. 4 dagen). Een hele dag samen erop uit kost maar f 30.-. Een extra reisgenoot betaalt slechts f 5.- meer. Neem voor uw gratis NS- identiteitskaart - nodig voor dag abonnement en 2-pluskaart - uw pasfoto mee (5 jaar geldig!). Oostenrijk - Tiro] en Zwarte Woud Duits land v.a. t 159,- Voüedige hotelverzor ging 7 9 10 daagse reizen. Vertrek af: Bre- da-Tilburg Vraagt gratis prospek- tus. Retsbureau de Peli- Kaan. Broekhem 46 Val kenburg L Tel 04406 2523 Per moderne autocar, deskundige leiding, goed hotel, prima maaltijden en heerlijk afscheidsdiner, dus alles inbegrepen reizen zonder zorgen 130- reis bureaus alsmede bij ANWB De heer A. P. H. Goossen, Vijverweg 5 te Kloetinge, Telefoon 6911 (01100), bekend reisleider, zal (bij voldoende deelname) in samen werking met Reisbureau KRIJGER TOURS een 13-daagse autobusreis organiseren naar STEINACH (Tirol) van 5 t.m. 17 september a.s. Gelogeerd wordt in hel uitstekende „Hotel Wildermann" met prima verzorging (volledig pension). Vijf excursies zijn bij deze reis inbegrepen o.a. naar Merano, Bolzano, Cortina d'Ampezzo, de prachtige Dolomieten Alpenstrasze en Inns bruck. Ook voor wandeltochten is er zeer goede gelegenheid. Alle inlichtingen en aanmeldingen aan het bovenstaande adres. PrSj PAASREIZEN 4 dagen Rijn-Eifel - Moezel-Ahr F128.- 4dgn.Belg.-Ardennen en Luxemburg F124.- 3 dagen Zuid-Limburg en Belg. Ardennën F 89.- 6525*3 REIZEN ROND [tel®] HEMEL- IK3I VAARTSDAG 4 dagen Rljn-Eifel- Moezel-Ahr F128.- 4 dgn. Belg. Ardennen en Luxemburg F124.- 4 dagen Zuid-Limburg Duitsland en België F114.- 3 dagen Rijn-Eifel - Moezel-Ahr F 99.- 3 dgn. Belg. Ardennen en Luxemburg F 97.- 3 dagen Zuid-Limburg en Belg. Ardennen F 89.- VRAAGT. GRAIIS-PRQGRAMMA. WAARIN TEVENS EEN KEUR VAN VLIEG-,TREIN- BUS-EN BOOTREIZEN VOÖR UW ZOMERVAKANTIE 1e Middellandstraat 44 R'dam (3) Tel010-231303-250528-252999 Kantoor R'dam-Z: Groene Hilledijk 288 Tel. 010-190336 Kantoor Sliedrecht, Rembrandtlaan 48 Tel. 01840-2552 Bel 01600 24421" (33534) voor al uw ZAKENREIZEN en VAKANTIEREIZEN Hei oudste en enige door N.S erkende - Reisbureau in West- Brabant Zaterdags open 10 13 uur LISSONEr LINDEMAN Nwe. Glnnekcnjiraat 43 Tel. 24421- - Breda KUNSTGEBITTEN- REPARATIES. - Sneller beter engoedkoper Dames- en Herenkapper M. de Jong, St.-Bernaert straat 33, Oudenbosch. in de Boschstraat. De grootste keuze in vlieg-, trein-, bus- en bootreizen! A N.V.R. - REISBUREAU GODERIE BOSCHSTRAA1 46 - BREDA. Tel. 01600-44077. b.g.g. 3136S. OPEN; dag 9 18, '8 woensdags 9-21. zaterdags 9-16 uurl Wij boeken voor praktisch alle reisbureaus die in dit blad adverteren b cccocccooooooeoooooccocceecccooooeccoo 1 dag Parijs op 6 april en 25 mei 8 dagen Lourdes - 8 dagen Tirot (Oostenrijk) 2 dagen Luxemburg, Duitsland op 9 en 10 augustus- Een dag Bouillon op 20 juli. Vraag vrijblijvend onze speciale reisgids voor onze Lourdes- en Oostenrijk-re;zen, bij: BERGSESTRAAT 9 WOUW TEL. 364 Voor Roosendaal: A. Braat, Hofstraat 41, tel. 33243 Voor Steenbergen: K. Vos, Wouwsestraat 35, tel. 3705 20 t.m. 28 mei 16 t.m. 24 september voor zieken en gezonden. LIMBURGSE BEDEVAART NAAR LOURDES Sreedestraat 13, Maastricht 04400-15715 Corr Mr Pluymaekers. Komnginnestr 37 Breda Vliegveld Seppe tel. 01652-3377-2470 RIJKSERKENDE VLIEGSCHOOL Dagelijks proeflessen 20,— LUCHTRECLAME - ZAKENVLUCHTEN LUCHTFOTOGRAFIE Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Jeugddrumband „DE JUWEELTJES" te Geer- truidenberg, wordt een groot drumbandconcours gehouden op 17 en 18 mei 1969 te Geertruiden- berg. Inschrijfbiljetten met voorwaarden kunnen aan gevraagd worden aan secretaris J. C. Hartman, Van Duivenvoordelaan 21, Geertruidenberg. De inschrijftermijn sluit op 16 april 1969. Program maboekjes worden toegezonden. TOUR1NGCARBEDR1JF EN REISBUREAU Julianastraat 20 St.-Jansteen Tel. 01140-2662 met bezoek Lisieux en Roc Amadou: Vertrek 9 mei 1969 Prospectus op aanvraag. Tevens dagreis op 12 april naar DE KEUKENHOF en DE BOLLENVELDEN Prijs p.p. f 11,—. wij het Hotel-Café-Restaurant aan de Antwerpseweg 8 te Rijsbergen. De heer en mevr. Neelemans zien U graag ter gelegenheid hiervan deze dag tussen 18.00 en 20.00 uur op hun receptie. Bij de dienst van beplantingen kunnen worden geplaatst: Salaris: voor 24-jarigen en ouder 709,59 per maand; beneden 24 jaar gelden leeftijdsionen. Premie AOW komt voor rekening van de gemeente. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directeur, „Vrederust", Overakkerstraat 90 Breda Mondelinge sollicitaties dagelijks tussen 75.30 uur en 77.00 uur aan bovenstaand adres. Bij de nutsbedrijven (gas en water) kan worden geplaatst een ervaring bij een gas- en/of waterleidingbedrijf strekt tot aanbeveling Gawalo-diploma gas- ot waterfitter of gevorderde studie hiervoor is vereist. Het salaris wordt geregeld naar leeftijd en bekwaam, beid en bedraagt in maximum 908,— per maand. Vakantietoelage 6%. Verplaatsingskosten-, premiespaar-, studiekostenre geling enz. zijn van toepassing. WONING BESCHIKBAAR. Sollicitaties met uitvoe-ige inlichtingen binnen 14 dagen na het ver schijnen van dit blad aan de burgemeester onder vermelding van vacaturenummer 116. VERENIGDE OLIEFABRIEKEN ZWIJNDRECHT N.V. V.O.Z. 15-69 Voor onze afdeling fabrieks- en kostprijsadministratie vragen wij een van maximaal 30 jaar met een middelbare school opleiding. Wij bieden Interessante job in de kostprijs- en planningsector. Veel oersoonlijke contacten met diverse afdelingen Goeds toekomstmogelijkheden. Goede salariëring. Goede sociale voorzieningen. Eventueel kan voor een woning worden gezorgd- Sollicitaties kunt u richten aan: C. Jamin N.V., Wilhelminakanaal Noord 2 Oosterhout. Gevraagd een voor 3 da-gen per Week A. M. Verbeen Wijngaardstraat 9 G» Tel. 6726 na 18.00 m» 8502 Aelbrechtskade 58. Rotterdam, telefoon (010) 23 77 70, vraagt voor spoedige indiensttreding VOOR HET RAYON ZUID-HOLLAND VOOR HET RAYON NOORD-BRABANT Leeftijd tot 30 jaar, representatief voorko. men. Commerciële ervaring in de verpak kinssector, werklust en pionierslust zlin vereist. 1 VOOR DE ADMINISTRATIE Leeftijd 18 jaar. Enige kantoorervaring, accuratesse en ple. zier in afwisselende kantoorwerkzaam. heden zijn vereist. Met vakantie-afspraken kan rekenini worden gehouden. Zij die menen aan bovenstaande eisen Ie voldoen worden verzocht schriftelijk It solliciteren aan bovenstaand adres. katholiek orthopedisch internaat voor kinderen van 7 tot 17 jaar te Oosterhont, Bredaseweg 140, KOMT EEN PLAATS VACANT VAN Het werk omvat o.a. toezicht in de ruimste zin van het woord; leiden van besprekingen; interne rapper, tage; contacten met scholen; deel nemen aan stafvergaderingen. Gedacht wordt aan een kandidaat van omstreeks 30 jaar, die op grond van een gedegen vooropleiding en een ruime praktische ervaring in staat is een gefundeerde pedagogi sche bijdrage te leveren en die twen teams van groepsleiding kan coachen. Uitvoerige sollicitaties te richten aan de direc tie. 9Ï2Ï9' biedt aan Incl. B-T.ff AUSTIN A 60 1962 784,- FORD CORTINA 1963 1400,- B.M.W. 700 1964 1120,- FORD TAUNUS 12M 1965 SIMCA 1500 GLS.... 1965 2968,- CITROëN IDEAL 1964 2800,- DAFFODIL 1965 212«r AUSTIN A 40 1964 1848,- Naast deze aanbiedingen vindt u een ruime keuze in V W. BESTEL, -KLEIN- BUS en -KAMPEERWAGENS, alsmede inruilwagens van de volgende merit® FORD, OPEL, FLAT, VAUXHALL SAAB, SIMCA, e.d. a/d RIJKSWEG DORDT-ROTTEBD45I TELEFOON 01850 26755. De N.V. Industrieele Trustmaatschappij bericht, dat het dividend over het boekjaar 1967/68 T^| de beperkt royeerbare certificaten v» R aandelen in de N.V. Bierbrouwerij Hoefijzers" gevestigd te Breda, is vastg 14%. Ten kantore van de Algemene Bank I N.V te Amsterdam, Rotterdam en B-- mede ten kantore van de Amsterdam Ron®,I Bank N.V., te Amsterdam Rotterdam en I zal op dividendbewijs no 46 van de c®rL-n jrl een dividend worden uitgekeerd van f4 nominaal f 25,onder inhouding van®-' dendbelasting. Renault Dauphine bouwj. 1965 Renault R4 Exp. bouwj. 66 - '67 Renault R 8 bouwj. '64, '65, '67 Renault R 10 bouwj. 65. '66, '67 Zeer mooie wagens en met garantie- KLOOSTKRZANDE Tel. (Van onze sportredactie AMSTERDAM Ajax he loting van de tegenstander halve finales van de Eurc thuis aan de radio beleefd. 1 actie van de spelers was „gu Hoewel er een zekere teru dendheid bestond door de kendheid met de kwaliteite Spartak Trnava. Over het algemeen achtti de andere ploegen zo niet s dan toch in ieder geval moe te bestrijden. Alleen Wiro bier en achteraf ook Mulle liever een andere tegenstand De Italianen lijken mi zwakker en maken weinig punten, terwijl Spartak nogt makkelijk scoort". Ajax' tweede trainer, Cor 1 In een eerste reactie moet il 'aen dat wij de meest gunstia ting hebben getroffen, maar 1 genstander is voor ons te kend om er gerust op te ki zijn. Voor Milan en Mancl United echter zou je toch ong ter zijn. Rinus Michels heeft tak zien spelen en hij vond he goede ploeg, geen onmiske topper, hoewel zij vooral o; middenveld bijzonder sterk S' De drie ploegen, die wij hl kunnen treffen, zijn niet met aar te vergelijken. Ieder speel heel ander soort spel en na u heb opgemaakt uit de ver van Michels, heb ik begrepe AJA KAA I "f I iü w! Arbiter Finneyde man die de e wedstrijd tussen Ajax en Spartak aleiden DFN HAAG (ANP) Het jan Nederlandse Onderne Ben heeft een telegram gesti aan de heer J. van Praag, voorz ™lax> >n Brussel. Het 1 -,Hebben zojuist het resultaat vai I,,1 v°or de halve finales vai Europa Cup vernomen en wenst team van harte succes bi tak"6" °ntmoetingen met S vè»W^le-£ e,chter namens vele be Nederland een dringend op ,u, doen te bevorderen, deze wedstrijden en met name d j3™?!lowakije, buiten de norit Mk bh de»\W°^en §esPeeld ook bij de bepaling van plaats en! striia eventuele beslissingsv] stnjd rekening wordt gehouden het juiste J van L recreatie en de e maaie n econ°mie te bewaren. 1 afsehLl succes toegewenst. Sti gchrift van dit telegram aan Jn Brussel Werd ook de I voor de halve firj] p "dt toernooi voor beker naars. Deze trekking had het I fona nr£SUltaat: FC Köln-Ba voor de h„, af,0°P van de lc nooj om d« n6 finales van 'I teleurgesteld it6!.6 beker biizo: dus de hea"I had gehoopt", I Manchester k-VkJend" Itali elkaar nas U"lted en AC M moeten fmale zouden ADVERTENTIE

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 26