medewerkster Caravancentrum Verstegen-Koeven jongste bediende administratief medewerket crediteuren-administrateur bedrijfsadministrateur ervaren 447/407 data processing operator aankomend processing operator analisten en laboranten DR. CORN. VE Kantoorbediende Magazijnbediende Automonteur LEERLINGEN-AANGIFTE VAN OVERVELD en kinder AANMELDINGEN VOOR NIEUWE LEERLINGEN SCHUT SUPERIEUR R.-K. Scholengemeenschap ,Onze Lieve Vrouwe Lyceum7 R.-K. Scholengemeenschap „Mencia de Mendoza" Newman Scholengemeenschap R.-K. Gymnasium Ypelaar Avondscholen gemeenschap Laat-Vi'ctoriaanse SCHUT SUPERIEUR DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N. I vrl. voor lichte kantoorwerkzaamheden, x a) VROUWELIJKE ADM KRACHT b) le ASSISTENT- ACCOUNTANT „O. ELSEMANSCHOOL" a. 3-jarige cursus Lager Huishoud- en Nijverheids onderwijs b. ASSISTENTE in de huishouding c. Inrichtingsassistente d. vormingsklas Husqvarna DOW CHEMICAL (NEDERLAND)" rJV-,^50ft****' CARAVANCENTRUM VERSTEGEN HOEVEN - CARAVANCENTRUM VERSTEGEN ln verband met de uitbreidingen van onze chemische fabrieken te T zoeken wij op korte termijn voor onze Afdeling BOEKHOUDING Doorlopende caravanshow ook 's zondags geopend met HBS of MULO-opleiding voor de loon/salaris administratie. Middelbare schoolopleiding. Praktijkdiploma Boekhouden, eventueel aana vuld met een cursus loonadministratie en sociale wetgeving. met Praktijkdiploma Boekhouden en MBA GROOTSTE KEUZE IN TOER- EN STA-CARAVANS GARANTIE - INRUIL - SERVICE - FINANCIERING ACHTER T HOF 31 TEL. 01659-669 (1 km voorbij ingang Bosbad Hoeven) met middelbare schoolopleiding, SPD-1 diploma en ervaring in de tief-economische sector. N303ISH3A WnHlN3DNVAVHVD - N3A30H N3931SH3A WndlNSDNVAVHVD Voor onze J.B.M.-ponskaartenafdeling vragen wij een Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de concierges van onderstaande scholen. Ook leerlingen, die in de hogere klassen hun studies willen voortzetten moeten zich nu aan melden. AANMELDING IS OPENGESTELD TOT 1 MEI A.S. Afd. Gymnasium, Atheneum en HAVO. Eerste klas toegankelijk voor jongens en meisjes. Paul Windhausenweg 11 Tel. 36080. RectorDr. M. F. A. Brok Afd. Gymnasium en HAVO Eerste klas toegankelijk voor jongens en meisjes. Mendelssohnlaan 1 Tel. 37626. RectorDrs. J. C. H. Houben. VOOR JONGENS EN MEISJES Afd. Atheneum en HAVO. Korte Raamstraat 2 Tel. 41312 Dependance: Breda-Noord-Wilebroek- strBat RectorDr. P. B. A. Melief. Eerste klas toegankelijk voor jongens en meisjes. Beukenlaan 1. Nieuw-Ginneken Tel. 39250 Rector Dr. J. L. M. de Lepper. Afd. Atheneum en HAVO MAVO (onder voorbehoud van Rijks- goedkeuring) Breda - Roosendaal. wnd. RectorDrs. J. M. Reyn, Fr. Rooseveltlaan 50, Breda tel. 01600-31458 Roosendaal Wnd..Direkteur Ir. C. L. J. Schoemakers Burg. Freyterslaan 86 Roosendaal Tel. 01650-3412. die naast het verrichten van ponswerkzaamheden tevens in staat is tot het bedienen van o.a. sorteermachine; collator en administratie machine. Ervaring met deze apparatuur, ULO-opleiding en boekhoud- diploma worden op prijs gesteld. die intern zal worden opgeleid. Wij geven de voorkeur aan kandidaten met een MULO-diploma enerti jaren ervaring in boekhouden. Een goede kennis van de Engelse taal is vereist. Indien nodig kan voor huisvesting in Terneuzen of naaste omgeving vrart gezorgd. Wij bieden een interessante en afwisselende werkkring, een aantrekt salaris en goede sociale voorzieningen. Indien u belangstelling heeft voor een van bovengenoemde funkties, sctii u dan aan onze afd. Personeelszaken op onderstaand adres onder refereni nummer 371 St. OP ANGUILLA, het piepkleine, rom Zee is de orde hersteld Maar opwaaien, dat men nauwelijks nog de bobbies kwamen, wel verstoord drew Way, de besnorde Londenaar Yards bobbydetachement zei gistere kunnen vinden dat op het eiland werk waren geweest. Inmiddels heeft deze Britse opris riaanse stijl, overal in de wereld e wrevel gewekt en men vraagt zich naar Rhodesië heeft gestuurd De e< doodverfde premier Wilson moet wc tieke blunders te kunnen maken. voor de afdeling boekhouding in bezit van ULO-diploma en diploma typen. Zij die belangstelling hebben voor een van de bovengenoem de functies kunnen hun sollici tatie richten aan personeels zaken Parallelweg 1, Etten-Leur. Verpakkingen - Verpakkings systemen. Tel.01608-2444. POSTBUS 48, TERNEUZEN is gespecialiseerd in brandbeveiligingapparatuur. De exportactiviteiten bepalen in sterke mate de commerciële expansie. Onze cliënt is op zoek naar een jongeman die zich in de sfeer van expansiviteit in zijn element voelt en als astrtow !i»ij»;ov! swuski nss oafawf alle gelegenheid krijgt brede ervaring op te kennis, in het bijzonder Engels en liefst met doen en initiatief te ontplooien. enige exportpraktijk, die initiatief paart aan Intern heeft hij te maken met correspon- grote werklust, behoeft dit geen eindrang te dentie, offerteverzorging en exportadmini- zijn. stratie in het algemeen. Voor een jonge ambitieuze aanpakker (rond Het is gewenst dat hij voor het IVEX-diploma 21 jaar), middelbare opleiding, goede talen- studeert of dit alsnog gaat doen. In verband met het uitvoeren van werkzaamheden aan de NS-overweg bij km 2.598 van de spoorlijn ROOSENDAAL-BREDA Brieven in handschrift (op brief en envelop aangeven SAVAL en a.u.b. foto bijvoegen) worden verwacht en vertrouwelijk behandeld door het I GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding Sj AUTOBEDRIJF C. VAN DORST, te Rijen. Stationsstraat tel. 2531 Hoofdstraat 0 i tel. 2470. DAF-dealer voor Rijen e.o. 8 ïeeeeeeeeeeceeeeeeooeoeoeooeeeeoseoeee' in de ZWAANHOEFSTRAAT EINDHOVEN POSTBUS <0 gemeente ROOSENDAAL zal deze overweg op MAANDAG 24 MAART 1969 van 7.00 uur tot 17.00 uur voor alle verkeer gesloten zijn. Administratie- en Belastingadvieskantw M. J. VAN AART, Petrusstraat 41, Breda tel. 44115. roept sollicitanten op voor de (met typediploma) zonder theoretische en praktische opl£ onnodig te solliciteren. Voor diverse rayons in Nederland zoeken Nederlandse Spoorwegen Ons hoofdleveringsprogramma is: BANKSTELLEN AANBOUW-MEUBELEN KLEINMEUBELEN Sollicitaties aan: N.V. MEUBEL IMPORT ROERMOND Keulsebaan 531, Roermond Vereffenaars van denaam- loze vennootschap N.V. L. P. Smulders Meubelfabriek in liquidatie, gevestigd te Breda, maken hierdoor be kend dat hunne rekening en verantwoording is ge deponeerd ten kantore van het Handelsregister te Breda, alsmede aan het tij delijk adres der vennoot schap, Flat Vredenbergh 90 te Breda. De Vereffenaars. School voor Lager- en Middelbaar- Huishoud- en Nijverheidsonderwijs, Ravelstraat 1, BERGEN OP ZOOM. Gelegenheid tot: SCHOOLJAAR 1969 - 1970 tot 15 april a.s. voor de volgende opleidingen aanvangende 18 augustus a.s. (vooropl. 6 klassen l.o.) (vooropl. getuigschrift prim. opl. tevens mogelijk na 2 jaar voortgezet onderwijs). Duur 1 jaar. (I.N.A.S.) getuigschrift assistenten-opl. vereist, duur 2 jaar, waarvan 1 jaar praktijk. vooropl. mulo-diploma of getuigschrift 3 jaar h.b.s., gymnasium of m.m.s. Duur 1 jaar. Bovendien worden voor volwassenen en niet-leerplichtige leerlingen de volgende cursussen georganiseerd: ZONNEBLOEMCURSUS, cursus voor het werkende meisje van 16 jaar en ouder. Een avond per week. NAAICURSUSSEN, voor beginners en gevorderden. KOOKCURSUSSEN, voor gewone en fijne keuken. BLOEMSCHIKCURSUSSEN. Alle inlichtingen worden u gaame verstrekt door de directrice der school. Vanaf heden bestaat gelegenheid tot aangifte bij de directrice der school, tel. 01640-4163. Spreekuur iedere donderdagmiddag van 2.00 - 3.30 uur of volgens afspraak. Fiësta: Spaans voor feestje. Doet een Spanjaard onmiddellijk denken aan wijn, serpentines en flamenco's. Maar in Nederland denkt men eerder aan een feestelijke vloerbedekking: Fiësta van Krommenie. Feestelijk door de fleurige goudflonkertjes die er bij u thuis voor goed de stemming inbrengen. Vooral omdat Fiësta bovendien zo makkelijk in het onderhoud is (vochtig doekje: schoon). En zo heerlijk soepel door de combinatie van sterk vinyl (bovenlaag) en elastisch vilt (onderlaag). Krommenie vinyl Fiësta heeft eigenlijk alles wat de vrouw zich anno 1969 wensen kan. Wat ons gewoon een feestelijke gedachte lijkt. Voor de laboratoria van onze nieuwe Ethyleen- en Polyethyleenfab' Terneuzen zoeken wij voor hen die alleen het beste wensen De naaimachine uit Zweden ZIG-ZAG vanaf 495,— Gegadigden voor de funktie van analist dienen in het bezit te Zljn..!% deel K.N.C.V.zij die voor de funktie van laborant in aanmerking dienen in het bezit te zijn van het diploma laborant De werkzaamheden zullen in volcontinu-dienst geschieden. Voor .huisvesting in Terneuzen of naaste omgeving kan op korte terrmj" gezorgd. Indien u belangstelling heeft voor een van deze funkties, schrijft u afdeling Personeelszaken op onderstaand adres, onder ref. numme POSTBUS 48, TERNEUZEN Besterdring 43 TILBURG Tel. 04250-34102 BREDA Tel. 01600-42996 Prachtige kleurenfolders bij uw woninginrichter of rechtstreeks op aanvraag bij postbus 13, Krommenie. zn wpi '-„ ln "et nakket. 'H-=n ^ln,e crwjtW al, bet vari anVlret. TV 92 DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 22