V T F. VERSTRAETEN oohU... kunt ELEKTRICIEN JunorA fermont-de roeck MEDEWERKERS MEDEWERKSTERS ETALEUR- VERKOPER ASSISTENT PERSONEELCHEF Voor een ml ASSISTENTIE) 3 typiste I receptioniste ELECTRON magazijnbediende V< KETTING l»I* DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. De spaanders... in onze speciale...^ ...vliegen er af koelkasten- aanbieding 424^ NU 359, OPZICHTER KW 8. N ACH EN I US ASSELBERGS I Technisch- Vertegenwoordiger TIMMERLIEDEN OPPERLIEDEN „HET KUIPKE" PHILIPS ROOSENDAAL EEN TYPISTE A Plezier doen VERLINDE - ZAAMSLAG KOELKAST van 249-NU 199 KOELKAST249- KOOKPLAAT175- Terneuzen Dijkstr. 7 Tel. 2056 er morgen zó uitzien met een PELATTI haarstukje J. J. en W. P. E. M. van Driessche G. A. M. Kint-van Kampen SPUITERS MEISJES en VROUWEN w Vernaeve n.v. Aannemingsbedrijf WIJ LESSEN IN OPEL REKORDI Gemeente St.-Jansteen N.V. PHILIPS' Gloeilampenfabrieken Gemeente Middelburg Gevraagd Fa. D. F. v. d. Heijden Hulst N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEK Zelf bouwpakket' Centrale- Verwarming Verlinde - Zaamslag ipsa ^jslast zö'cZti B.0eckx spaarde DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 In het Centraal Magazijn van onze vestiging teTerneuzen hebben wij een plaat singsmogelijkheid voor een Enige jaren ervaring in magazijnwerk strekt tot aanbeveling. Indien u interesse heeft voor deze funktie schrijft u dan aan onze afdeling Personeelszaken onder referentienummer 372 St." POSTBUS 48, TERNEUZEN SS f 3 immi UM vvr/ Vraag geheel vrijblijvend onze rijk geïllus treerde, gratis, brochure "de man en zijn haar" waarin U alles kunt lezen over het moderne Pelatti-herenhaarstukje. Vraag vrijblijvend advies of maak een afspraak met erkend Pelatti-dépositaire: HERENKAPSALON DE JONGE Gravenstraat 23 Middelburg Telefoon 01180-2074 (aparte salon voor haarwerk) ARCHITEKTENBUREAU vraagt op korte termijn een Sollicitaties richten aan: Arch. Bureau J. J. en W. P. E. M. van Driessche, Wilhelminalaan 3, Hulst, tel. 01140 - 2443. Gevraagd, zo spoedig mogelijk indiensttreding, Militaire dienstplicht vervuld. CLOOSTERSTRAAT 76 KLOOSTERZANDE TEL. 01148 - 429 VAN R1JCKEVORSELSTRAAT 9-11, BREDA roept voor haar afdeling schroef- en eentrifu- gaalventilatoren sollicitanten op voor de functie: welke na een grondige inwerkperiode belast zal worden met acquisitie-werkzaamheden. Gegadigden dienen te beschikken over een goede technische opleiding, bij vooTkeur op HTS niveau, belangstelling voor commerciële aspecten een goede contactvaardigheid en het rijbewijs B-E. Eigenhandig geschreven sollicitaties vergezeld van recente pasfoto te richten aan de directie, van Rijckevorselstraal 9-11, Breda. Wij kunnen met spoed plaatsen: Enkele of zij die het vak willen leren. In onze ateliers Hoog loon, licht, zittend en proper werk. Met eventuele vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Aanmelden de gehele dag tot 5 uur: VEERSTRAAT 3, NIEUW-NAMEN, of telefonisch onder No. 01144-251. SAS VAN GENT voor spoedige indienstfreding Aanmelden: KANTOOR VERNAEVE N.V. Zuidstraat - SAS VAN GENT Tel. 01158-1501 RIJSCHOOL CAFé Molenstraat 27 - St.-Jansteen Tel. 01140-3390 BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Sint-Jansteen bieden te koop aan de woning met schuur en erf, kadastraal bekend gemeente Sint-Jansteen, sec tie C, nummer 1876, gelegen aan de Waranda straat 2, aldaar, groot 4.50 are. Nadere inlichtingen verkrijgbaar bij de gemeen tesecretaris. Belangstellenden gelieven uitsluitend bij aan getekend schrijven onder opgaaf van de ge boden koopsom vóór 1 april a.s. te reflekteren. Sint-Jansteen, 20 maart 1969. Burgemeester en wethouders van Sint-Jansteen, mr. J. I. M. Reuser, Burgemeester F. E. Francken, Sekretaris. XORSETTERIF LINGERIE BABY-ART. - KINDERKLEDING westkade 102 «el. C01158) 16 83 sas van gent Aan Parkeerterrein Vrijdag koopavond tot 21 uur; zondags geopend tot 18 uur. Wij zoeken voor onze LAMPENFABRICAGE zowel voor dag- als voor ploegendienst voor dagdienst Licht werk Goed loon Gratis bedrijfskleding Goede sociale voorzieningen Inlichtingen iedere dinsdagavond: plaats hotel-café-rest. Rilland Bath Krabbendijke Kruiningen Kapelle Goes Lewedorp Ovezande Wemeldinge 't Wapen van Rilland De Koophandel De Korenbeurs De Zwaan De Landbouw De Goede Verwachting Verbeek Smits adres van 18.45- 19.30- 20.15- 18.45- 19.30- 19.00- 19.45- Wilhelminastr. 90 18.45- Hoofdweg 40 Dorpsstraat 82 Markt 6 Kerkplein Markt 38 Dijkstraat Kerkplein 47 tot 19.15 uur ■20.00 uur 20.45 uur ■19.15 uur 20.00 uur 19.30 uur 20.15 uur ■19.15 uur Sollicitaties schriftelijk aan: Fabriek Roosendaal afdeling Personeelzaken, Zwaanhoefstraat 2 Mondeling: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.15 en 13.15-17.15 uur. op ons psychologisch bureau is grote behoefte aan een allround typiste, een jonge vrouw van 18 21 jaar, die werkelijk met plezier en nauwkeurig typt. omdat er afwisselend en boeiend werk is en er een bijzonder prettige sfeer heerst, kunnen wij onze nieuwe medewerkster een aantrekkelijk werkmilieu bieden. het ligt in de bedoeling om haar bij de receptie in te schakelen. daarom stellen wij het op prijs dat zij, die nu belangstelling heeft gekregen, een recente pasfoto insluit bij haar brief aan bedrijfs- en beroepskeuze-psychologisch bureau h. kuhlemeier, singel 226, dordrecht, 01850-41400 onder verwijzing naar Op de typekamer van de gemeentesecretarie kan worden geplaatst Eisen: tenminste mulodiploma en diploma typen Salaris: voor 16-jarigen en voor hen die het in het jaar van aanstelling worden: 354,per maand; voor 17-jarigen en voor hen die het in het jaar van aanstelling worden: 388,per maand; voor 18-jarigen en voor hen die het in het jaar van aanstelling worden ƒ422,per maand; voor 19-jarigen en voor hen die het in het jaar van aanstelling worden: 456,per maand; voor 20-jarigen en voor hen die het in het jaar van aanstelling worden,: ƒ490,per maand; voor 21-jarigen en voor hen die het in het jaar van aanstelling worden 524,per maand; vervolgens opklimmende met 6 jaarlijkse verhogingen tot 727,per maand. Gunstige premiespaarregeling; premie komt voor rekening van de gemeente. A.O.W. AANDRIJVINGEN TOPKWALITEIT VOOR EUROMARKTPRIJS! Gedacht wordt aan een jong, energiek persoon, die in staat is interieur van de winkel te verzorgen en tevens de verkoop te stimuleren. Een verantwoordelijke betrekking met daaraan aangepast salaris. ZELFBEDIENING jJC De S E D IS kettingaandrijvii»- gen worden gefabriceerd door het bekende Peugeot - concern. Levering uit voorraad Goes alkeiwertegenwoofdigcrs voor ZccW Holleslelle n.v. ZAAGMDLttiSWAAl I GOES- "ra: öfroo-ssto pS%in)s -'iVij n bj„en) vraagt voor haar bedrijf te TERNEUZEN Hierbij wordt gedacht aan een aktieve medewerk* met een opleiding op middelbaar niveau en mogelijk sociale académie of „Stichting Haarlem", leeftijd tot 30 jaar Goede contacteigenschappen en een juiste wijn j van optreden iggrke V. kort na zijn arrestatie. terwijl ervaring in het personeelwerk tot aanbeveling j strekt. Wij bieden een interessante werkkring, waarbij naast de algehele assistentie van de personeelchef een aantal deeltaken van het personeelbeheer nagenoeg zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan: Philips Terneuzen, afd. Personeelzaken, Mr. F. J, Haarmanweg 25, Terneuren onder letter A.P. ELECTROTECHNISCHE AFDELING VAN DE N.V. MACHINEFABRIEK BREDA VOORHEEN BACKER EN RU.EB Speelhuislaan 173 Breda LID VAN DE RUN-SCHELDE GROEP vraagt voor de afdeling Inkoop een die zal worden belast met o.a. a. het bijhouden van de administratie b. het onderhouden van de contacten met diverse afdelingen en leveranciers. c. het bewaken van de levertijden. Voor deze functie is minstens opleiding MULO e# enige kantoorervaring vereist. Leeftijd: 2025 jaar. Eigenhandig geschreven solicitaties, onder vermei' ding van nummer SD 1177 gelieve U te richten as» het Hoofd van de Afdeling Sociale Dienst van onz! N.V., Speelhuislaan 173 te Breda. Peerke V. is een man, die de leeste van zijn veertig jaren in de jvangenis heeft doorgebracht. Zijn atste veroordeling was in 1960 jen hij voor zeven jaar ook al regens gewapende roofovervallen gevangenis inging. In de Leuvense gvangenis voor iggestraften bseteedde hij al zijn andacht aan de voorbereiding van terugkeer in de maatschappij- ij dacht plannen uit en wat voor lannen! legde contacten met ede-misdadigers, bestudeerde ope- ttiemefhoden en leerde yoga. [peerke plukte van dat laatste al lel de vruchten. Binnen vijf maan- En na zijn vrijlating arresteerde de Erechtelijke politie hem al weer. oderzoeksrechter mr. A. Boeckx uit rnhout begon (op 18 maart '68) niddellijk met een uitputtende ver- irmarathon. Vier' dagen en nach- i verhoorde hij Peerke onafgebro- an. Tevergeefs probeerde hij hem jrw te praten. De man die ver- ord werd stapte' dank zij" de yoga Dnter uit de verhoorkamer, terwijl pn verhoorder suf volgde. I In zulke verhoorsituaties at Peerke jet. Hij dronk slechts wat koffie en later. Dreigden de vragen hem in ioeilijkheden te brengen dan eon- lentreerde hij zich op één punt op muur, waarna hij van marmer leen te worden. Toch heeft Peerke stukje bij beetje loeten toegeven. Kort nadat de po- xie hem bezwarend materiaal had ptoond, hij was enige tijd uit het »d geslagen. In de Turnhoutse ge- ngenis probeerde hij zelfmoord te legen. Hjj werd echter elke vijf mi- liten bezocht door gevangenisperso- »el. Daardoor kon worden voorko ken dat hij doodbloedde. kreet hierop deelde hij mee ,,vijf noorden" te willen bekennen. Peerke ad al met de wereld afgerekend. Hij n vier brieven geschreven in zijn F - hen aan zijn moeder, één aan zijn oer en eén aan de gevangenisdirec- L mi vierde had hij onder zijn orakussen verstopt. Toen hij na zijn tmoordpoging op zijn bed was za® hij kans stiekum zijn ES,.0? het kussen te steken, de te eten °P te frommelen en hem fe was bestemd voor on- fcet?nnSrec,h1ïr Boeckx- De man die CSbf,taaie volharding de tosineen daders van moorden en fcek a im°ord steeds verder de Irieflh" Peerke Saf toe in de Men wm wandaden te hebben be- Kl hii'^a^0"1 hl' hem op at' ter" %eh het z°u gaan bekennen?" stónd it fu echt waar wat er een t>W 'J he,m geschreven om pf ^eBorecLx.d0en'' Z6i Peerke fcempen^endinga in de z?ak van de dens het onnfen ^as ?iet de enige' )de ene s'ensntfderzoek viel men van Fttpagnon in V? i andere- Peerkes ;(41> uit Tn' ni, ;kwaad' Jef van R- deTu4outse °Ut' Zag kans zich in gevangenis die door v s. n d rr tc h hl ir IV li w SC re h u. w k. TJ 21.1 tit ge da be -foi lij de ee dl] dii no al] de tr( m< ge scl Ee op ho vr hij tig lal m< wi Ja; oo] hu de gOi kw A-v in mc ch Pe laf bo: bellen: 01153- 209 01158-191' Eveneens aanleg c.v. door geheel Zeeland Verwarmings-Combinatie-Nederland [OnderzQeksrgcht, zeventig riik P ,eet m°gelijk te i Peerke zijn ingezet.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 20