WEGENS ENORM SUCCES GEPROLONGEERD!! 352 GULDEN KORTING OP DIT BANKSTEL BIJ VAN IERSEL SLECHTS: 9.50 698 VAN lERSEL's MEUBELFABR KEN N.V. DISÏIICTSLIIM MACHINE BEDIENERS NAAISTER VERKOOPSTERS OPEL de rijksoverheid vraagt f ZIE ONZE ENORME KOLLEKTIE BANKSTELLEN FINANCIERING RESERVERING 10 en 15% de sterke jonge generatie. Ons ziekenhuis is nu groot en modern DIT BANKSTEL GESTOFFEERD MET DE ECHTE DRALON EN UITGEVOERD MET LOSSE ZIT- EN RUGKUSSENS KOST NORMAAL 1350,-. NYLON TAPIJT Kamerbreed NYLON TAPIJT echte KORTING QUEEN ANN BANKSTEL HAISTERSEWEG 265 (v/h DE KOPEREN DOOS) - TEL. 01640-3544 BERGEN OP ZOOM N.V. WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ „MIDDEN-ZEELAND" N. V. D E V I T R I T E F A B R E K N.V. DE V1TRITE FABRIEK N. V. D E V I T R I T E F A B R I E K weg- en waterbouwkundigen vac. nr. 9-0521/1761 administratieve krachten voc. nr. 9-0628/1751 I GEVRAAGD: N.V. STEBA tooaaooaaoaooBooaaai f 7995,-. (De prijs is al een Rekord-prestatie) Kan ons ziekenhuis ook uw ziekenhuis zijn? St.-Joseph Ziekenhuis - Enschede Tel. 05420-20303 snssw I ïttir°.0p: ^ansP°rteurs 6-12 1 str 4.r R?lggeiaar- Haadhuis- I bi elke mL u warenhuizen I van bloem» X?or liefhebbers I mefcge hanaatraat 36- We- pracht gele 14 DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 KOOP NU TAPIJT VOOR HET KOMENDE VOORJAAR EN VERDIEN VEEL GELD Nu slechts 39.- per meter 200 breed Nu slechts per m2 MERKTAPIJTEN Nylon, Enkalon enz.: Nu met (controleren) Rijke stoffering afwasbare Draion of wollen bekleding Dames- en Herenfauteuil. Normale winkelprijs minstens 898,- Uw rechtstreekse fabrieksprijs Slechts DIT KAN ALLEEN EEN VAN ZUIDNEDERLANDS GROOTSTE MEUBELFABRIEKEN Sollicitanten worden opgeroepen voor de functie van l! tg:,- Taak: het coördineren van de werkzaamheden van de districten Walcheren, de Bevelanden, zuidwestelijk Noord-Brabant en Tholen met een personeelsbestand van circa 50 man en in totaal ruim 60.000 aansluitingen. Tot de taak van de districten behoort aanleg en onderhoud van het distributienet, het onderhouden van contacten met gemeentelijke en andere instanties, het projecteren en plannen van uitbreidingen van hoofd- en dienstleidingen, het programmeren van lekmetingen, spui werkzaamheden, monstername e.d. en het magazijnbeheer. Standplaats: Goes. Vereisten: ervaring in soortgelijke functie, leidinggevende en organi satorische kwaliteiten, leeftijd 35 a 40 jaar, opleiding HTS-niveau. Bezoldiging: naar gelang van ervaring en opleiding nader overeen te komen op basis van de rijkssalarisschalen. Secundaire arbeidsvoorwaarden: opname in Algemeen Burgerlijk Pen sioenfonds, premie A.O.W. voor rekening van de maat schappij, opname in I.Z.A.-Zeeland, verhuiskostenregeling, studietoelageregeling enz. Sollicitaties binnen veertien dagen na verschijnen van dit blad te richten aan de directeur van de N.V. Waterleidingmaatschappij „Mid den-Zeeland", postbus 121 te Goes. I Wij hebben in de Produktieafdelingen, waar lampvoeten voor gloeilampen gemaakt worden, machinebedieners nodig, die bereid zijn in 2- of 3-ploegendienst te werken. Ervaring in de Metaalindustrie is niet vereist. Wij dragen zorg voor de opleiding. Wij bieden U een VASTE DIENSTBETREKKING, een HOGE BFLONING en vele extra VOORZIENINGEN. Komt 'J eens informeren bij afd. Personeelzaken. Kantooruren-, maandag tm donderdag van 08.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur en vrijdags tot 17.00 uur. Of schrijft U eens aan afd. Personeelzaken, Postbus 1 Middelburg. Of beh u eens voor een afspraak. Tel. 01180—6151, afd. Personeelzaken. vqor de Rijkswaterstaat .t.ij.y. cle.afdeling Afsluitingswerkerj-Zuid van de Deltadienst die zullen worden belast met de studie en voorbereiding, het maken van schetsontwerpen, alsmede de detaillering van onderdelen van de werken tot afsluiting van de Oosterschelde. Vereist: diploma HTS weg- en waterbouwkunde of gelijkwaardige opleiding. Standplaats: Zierikzee. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tot max. f1471,- per maand. Eindexamenkandidaten kunnen nu reeds solliciteren, voor het Ministerie van Financiën t.b.v. enkele bureaus van de belastingdienst te Middelburg Leeftijd: 15-25 jaar. Na indiensttreding kan de van rijkswege gegeven, kosteloze opleiding worden gevolgd tot adjunct-commies (max. salaris f 1000,- per maand). Voor adjunct-commiezen bestaat de mogelijkheid om na toelating tot een voortgezette opleiding of door middel van een geschiktheidsonderzoek op te klimmen tot hogere rangen. Het salaris bij indiensttreding is afhankelijk van leeftijd en bedraagt per maand, indien MULO of gelijkwaardige opleiding is genoten, voor een 15-jarige f289,- 16-jarige f320,- 17-jarige f351,- 18-jarige f384,- 19-jarige f422,- 20-jarige f468,-. Schriftelijke sollicitaties aan de Inspecteur der directe belastingen te Middelburg, Lange Noordstraat 39, alwaar ook nadere i worden verstrekt. Schriftelijke sollicitaties, indien niet anders aangegeven, onder het bij de gewenste functie vermelde vacaturenummer (voor elke vacature een afzonderlijke brief) zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1, 's-Gravenhage. AOW-premie voor Rijksrekening. De salarissen zijn exclusief 6% vakantie uitkering ^seoseoecooaoBcaeocoececeooeoecoeecooocooooooccececcoecce b (voor veronderwerk) (16-20 jaar) Goed loon. DAMES-, HERBN-en KINDERCONFECTIE Steenstraat 3 Hulst Tel. 3546. Maar de Rekord heeft zoveel méér, dat u in sommige duurdere wagens tevergeefs zoekt. Zijn betrouwbare Opel motor 1700 of 1900 cc, schijfremmen vóór en grote spoorbreedte maken sportieve prestaties mogelijk. Daarbij is de Rekord een zuinige familiewagen, met een zéé van ruimte, lage kilometerprijs en hoge inruilwaarde. Terecht een unieke wagen. Voor een unieke prijs. Uw eigen ervaring is de beste. Kom eens proefrijden! Wij helpen u graag bij uw keuze. Dealer voor OOST-ZEEUWSCH-VLAANDERENGarage Kerckhaert, Absdaalseweg 41, HULST, tel. b.g.g. 2037-2391. Garage Kerckhaert. Burg. Geillstraat 31, TERNEUZEN, tel. 01150- 3528. WALCHEREN Louisse Middelburg N.V., Gortstraat 60-62, tel. 01180-5851. ZUID- EN NOORD-BEVELAND: Louisse Goes N.V., Westwal 25, tel. 01100-6210. WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN Garage De Bliek, Weykmanlaan 7, BRESKENS. tel, 1639. Garage De Bliek. Raadhuisplein 2, OOSTBURG, tel. 01170-2660. b.g.g. 2343. 01140-3451 .2258, M-f 01172-11® Wij zoeken verpleegkundigen die een goed team willen vormen op de volgende nieuwe afdelingen traumatologie neurochirugie cardiologie, pulmonologie met obstetrie intensive-care unit beademing U zult- zich zeker in onze verpleegkundige staf thuisvoelen. De directrice zal U graag alle inlichtingen geven. Schrijf of bel haar eens. Voor w ,e voor vraf1 Roosendaal. Tevens Bristol. IW j je Zeer goede nRooseUnUdraa.. «^ee^rKweekVrv?fledlenst- daar„v Keurslagerij Ulijn, kledïgVlïserstraat 41. Terneu tel.01150-2357. ^men^v^ri prokamp «fg,. Arnhem agentschappen tt«'": »cora-93 Postbns 42. Veldhoven remeden, hunnen HS medewerksters plaatsen mi ma0a™n persen, kettele Werktijden ln inpakken inlichtin- "ïfsCsedtik 7, Huist, tel j fiui)-2751. rrrtJT""mannelijk en-of Sï personeel. Komt u S even Informeren, wat of "'hl- ons kunt verdienen. N.V. jï^iSlgen mkkenhandel Ka- peiiphrug Tel. 3.«m i -^rl^ns gevraagd om met kermisattracties geduren. SGeeLteReeeS Zoom tel. 01640-5227. koop aangi ticulier 2 huiz^ Bavelselaan. SK 4213. I T>7héër~ëó~mevr. F. Brennink- meen voor huishou delijke werkzaamheden in hun I .f,1, in het Gooi een aardig meisje, ^'"'I^La^ëebo- barden? Brïei| (S een V™ SSS. «WA in mede sociale voorwaarden Te I? lf steeds hulp aanwezig g^vef Huize !br!fna" SPYflA Naarden' tgl' Te koop winke; I 02159 ge-werkplaats I Jnns Belgisch echtpaar, 1 kind 1000 m2 voor I zoekt net meisje goed met ki- geschikt, pr. n I deren kunnen omgaan, voor mans, Kerkstr I hulp in huishouding, modern I sTr£aXez(ghUlInwonnend.er Oudenbosch te ■Goed loon voor iemand m. re- de Meidoornst: I ferenties. Rubin, Neptunusstr. vaarden, koop: I 21, Berchem Antwerpen, Tel. d lande - 9, Breda, tel. >- 01652-2423. 3951 (buiter 851469). Door omsta klein boerd mooie tuin, ln bosrijk c_ Spoedig vrij ond. no. 230. Rijen, Margi I woonhuis. Bi 1 mer, gang, kl mets, douch voor- en acll f 35.000.- k.l vaarden Inl. Onroerende Mathyl, Ulvel Breda, tel. 0 lf Te koop aang huls aan de Hoeven. De rl staat om van dubbel woon! vens is er da aanwezig om er op te bou Inlichtingen: Heuvelstraat foon 01600 - Te koop: een den vrijstaancl garage, grote ,IJ tuin, groot 241 f 21.000, binni l vaarden. Vieij Oud-Gastel. Winkelpand t naertsstraat 21 Breda - Hoge mooiste gedeej 6 kamer wonii en achtertuin prijs f 48.000,- j Gepensioneerd heer met inwo- I pende dochter, die b.b.h h. vraagt een keurige huishoud I ster, leeftijd plm. 40 jaar. Spe 1 ciaal wordt gedacht aan le- d- Breda, te koop ,e_ Spadestraat, B I daal wordt geciacnt aan xe- mand die op een goed tehuis som f 34.500 1 prils stelt. Salaris nader over- leen te komen. Br. ond. no. 2315 K5 bureau van dit blad. j Verpleegster worden? Liefst in een nieuw ziekenhuis en ln [een moderne, gezellige stad? (Onze eerstvolgende opleiding lf start op 1 september 1969 In- li lichtingen: Directrice Dlacones- Msenhuis Eindhoven. alle huishoudelijke werkzaam- heden te verrichten, eventueel intern. Hotel Buitenlust, Til- Mbiirgseweg 222, Breda, tel. 101600-39238. f Net meisje gevraagd, genegen Personeel aangeboden 2 dage) a Werkster b.z.a. j week te Axel. Br. ond. no. HK 21430 bureau v.d. blad. Te koop gevraagd Oude munten van alle landen I Muntenhandel J. Schoffelen, IKloostedplein 1, Breda, telef 133788 Inkoop - verkoop - taxa- a tie. [Te koop aangeboden Giote sortering taptjttegels ln 6 kleuren. 40 x 40 cm, f 1,50,. ■per stuk. Textielhandel van I bum, showroom Roosendaal Dr. Schaepmanlaan 57. Tel. 01650-33372 ■Zware lederen jas, maat 50- 152, prijs f 50. Te bevr.Van IDorsselaer, Kerkstraat 53, I Clinge. 1 4 u ^en boot ot buitenboord- I ?°^r open? T^at u niet ln ce boot nemen. Koop bil de I uvbLa k °°k vo°r boot- w .en «ccessolres. van an- RSLÏ* zwemvesten Handela- "Nova Vita", IKS^at 3' Oud-Gastel lïïd W.2?2- (b« Kuive- fino - Oudenbosch). I gingSm0t°ren' I^JJbberbanden. J. de Vis- I s-Gravenpolder. 01103-339 Sande, Wilheli Breda, tel. Oli 32528 01652-242 vaks I 34396 Roosendaal, tel. 01650- 1 I SG A n h'hsficbroekje 1 ïl'skkkti?/im,a eenrufters los lie? inTnte?' hobby kast- I 3067 na R6 maten- Tel 0162.7- ^o_na 6 uuf oiaon-aavad I en vis" I delige nr«ïl m maten. voor- I Tluvt Te bevr. J. W. Ihebeisw.e,„fe^e ®n bruine I Lnitenwerk binnen- en I ke Prijzen t gen aan'relrkelij- I SteenÉ-oMv. jV?rm steen. j 165,nBrld°6 BrandinS I P" Sa7'C t ord" te I f ««M gloednieuw banit 55 mete. 4r fn ls"latie- |25fMi2:J8^o4v.,^.tS{icdht- I f'SoMe1;™ee-»nd"<lelen voor Haagweg, woonhi ge, grotendeels le V. d. Berg Co nekenstraat 43, 01600-24421. Bungalow te Do slaapk., open haj ving, olie-c.v. er Vraagprijs f 95.0 reau Onr. Goed tel. 01659-312. Bungalow te Ri. 5 slaapkamers, o grote living, olie- ge, vraagprijs f Bureau Onr. Goe tel. 01659-312. Herenhuis in ril 5 slaapk., zonnet rage, vraagprijs Bureau onr. goec tel. 01659-312. Bungalow te Ho< slaapkamers, oper c.v. en garage, 78.500 k.k. Burea te Hoeven, tel. 01 Te koop flink ltf Bergen op Zoom ben. 2 grote kame bov.: 3 kamers en vragen Wouwse.w 4229. B.o.Z. Te koop aangebo mooi boerenhuis grond, landelijk dijk 3 te Poortvll land Tholen. prii aanvaarden 1 me tin gen Tel 01657- Geldleni WEM Temme st-uaf 26 Hoofd p 01174-290 Alle as hypotheken A ufo's V Austin Cambridge oud, 1. pr. st. t 40342. na 7 uur of Garage van Drie! 1 aanTaunus 12 ft* Taunus 12 M '66, 1700 '63, Ranault f Prinz 4, blauw, '65 4, rood, '65, Skoda Fiat 600 '64, Aust Enkele koopjes: Y schade, VW '56. Chevrolet 6 cylind koopadres: Julian Axel, telefoon 011 Te koop: Austin S '68. 20.000 km. Zo Verkoop wegens buitenland. Te be vrouw Guilleman Hoofdstr. 69, St.-J Te koon. Citroen type '64 rjof niein prachtig staat, pi WilTeke 'oostenstr, schenhoofd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 14