L dubbelblij met WSfOR VERVEN ALTIJD GOED r Bel de Palthe-man.^P Belan; Duitse toch i tussen ga op ontdekkings reis De Briesende Bruid En morgan is hij weer de representatieve zakenwagen. 9 Brengt ze weer in topvorm. Met zorg en met liefde. KELDERDSCHTING met 10 jaar garantie H. D. HA6E Honds luxe-reiniging mini-reiniging suède-reiniging overhemden- en jasschortenservice stoppage en reparatie verven in alle modetinten r. Alle kleren die 't verdienen. Palthe doet er z'n uiterste best op. Internaat „Dr. Edw. Poppe" Smyrna vloerkleden Avonturen van SUSKE en WISKE Vrienden noem eikm feen mik., ten- Allemaal hetrelfde Me., 't Is de huid van t'hanitaall y— Hart 38 DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 Heel eenvoudig recept: breng uw kleding naar Dubbelblank. Wij wekken uw kostuum, japon of mantel weer uit de winterslaap. Heerlijk fris, fleurig en nieuw krijgt u het weer terug. Daar hebben we heel wat middelen voor. Want alleen Dubbelblank biedt u zoveel verschillende reinigingsmethoden; voor elk kledingprobleem de schoonste oplossing! bel v-v -reiniging Breda - Gr. Hendrik III plein 45 - Tel. 32349, Magel haenstraat 6 - Tel. 36066, Etten-Leur Wilhelmma- laan 6 - Tel. 2873, Bergen op Zoom - Piusplein 8-9 - Tel. 3341, Roosendaal - Nieuwe Markt 22 - Tel. 35032, Steenbergen - Blauwstraat 76 - Tel. 01670-38 00. - altijd goed... Ga rond in uw huis. Ontdek dat u alles anders en nieuw kunt maken. Met weinig moeite en voor een luttel bedrag. Alles wat u nodig hebt is een bus HISTOR verf. Geef plint.en en deurposten een andere waarde. Gebruik kleur om uw voorkeur uit te spreken. Kleur van HISTOR. Voor een warme kamer, een gezellige, een sprekende, een beschaafde of gewoon een oer-knusse. En weet u: HISTOR verf kan tegen een stootje. Histor producten van Varossieau Lakfabrieken N.V., Alphen a/d Rijn. b. I Niets veranderlijker dan de VW Variant, 's Zondags kom je met hem terug van een fikse week-end-trip compleet met de hele familie, bungalowtent en rubberboot, 's Maandags heeft u er een representatieve zaken- wagen aan. De ene keer haal je er de drums van Dick, sierheesters voor de tuin of een antieke klok uit. De andere keer helpt hij moe der om Ineke's balletklasje pijl snel naar die uitvoering te bren gen. Viervoeters lijken een voor keur voor hem te hebben, som mige Variants zijn kennels op wielen. Zo zit de VW Variant vol verrassingen. En haalt u er meer uit. Niet in de laatste plaats om dat het een Volkswagen is. Een Volkswagen Variant. Prijs vanaf ƒ7.135,- (excl. BTW) 7.991,20 incl. BTW). Af Amersfoort PON's AUTOMOBIELHANDEL N.V. AMERSFOORT Tl Internaat voor jongens. Broeders van Liefde ETTEN-LEUR (N-Br.) Klein internaat mei een open en gezellige sfeer Intensieve studiebegeleiding aanwezig STUDIEMOGELIJKHEDEN Gemengde Brugklas HAVO MAVO. HAVO 2 MAVO 2 (ULO 3-4, A en B typen) LTS. (machine hank werken timmeren elektrotechniek) LANDBOUWSCHOOL. Prospectus op aanvraag Aanmelden: Br Directeur. Dr Edw Poppelaan 12. Etten-Leur (N -Br Tel.: 01608 - 2461 Te koop aangeboden: ENIGE WOLLEN door groothandel in model kamers gebruikt. f 150,per stuk Niet van nieuw te onder scheiden. Grote maten. Evt. thuis te bezichtigen TEXTIELHANDEL VAN UUM te Roosendaal Tel. 01650-- 33372, Postbus 68. in OUD- en NIEUWBOUW mei hei wereldbekende IMPEDO-PROCéDé Vele referenties uit de bouwwereld o.a Horecabedrijven. Vraag vrijblijvend inlichtingen of bezoek van onze vertegenwoordig» voor Nederland Lijsterbeslaan 17 NIEUW VOSMEER Telefoon 01676-32- IMPECO P.v.b.a. Konlich België A.miöV (Van onze radio- en t.v.-redactie) HILVERSUM Nederland: televisiekijkers, die ook het Dui se televisieprograma kunnen on vangen, keken in de week van tot en met 11 januari ongevec zesmaal zoveel naar Nederlands als naar Duitse programm's. D resultaat stemt goeddeels overee met een eerder verricht ondei zoek naar de belangstelling voo Duitse programma's. Aldus blijkt uit een rapport va de afdeling studie en onderzoek val de NTS, dat gebaseerd werd op he continu programma-onderzoek", i opdracht van NRU/NTS uitgevoer door Intomart. Op dit moment kunnen de Duits tv-zenders door ongeveer 40 procen van alle Nederlandse tv-bezitter thuis worden gevolgd. De gemiddeld kijkdichtheid voor het Nederlands programma bij personen die wel ei niet Duitsland kunnen ontvangeil Zaterdag 22 maart HILVERSUM 1 402 M VARA: 12.15 Stereo: Accordeon muziek (gr.) 12.26 Med. t.b.v. land en tuinbouw 12.29 Tussen start en fij nish: act. sportr.ws 13.00 Nws. 13. ll Vara-Varia 13.15 Stereo: Tijd vool teenagers 13.50 Uitlaat, programma voor twintigers 14.25 Stereo: Lichtt I muziek voor de jeugd. NRU: 14.4: Radio Jazz Magazine 15.20 Frar.s Duits - Engels: een luisterprogram ma (16.00-16.02 Nws.) VARA: 16.31 De Scala 1910-1918: opera-aria's (gr.j 17.25 Radioweekjournaal 17.55 Mei' 18.00 Nws. 18.16 Commentaar op nieuws 18.22 Licht instrumentaa trio 18.45 Feest der herkenning: vert zoekplatenprogramma van moderne en klassieke muz. (gr.) 19.30 Nw: 19.35 Artistieke staalkaart 20.1 Stereo: Semi-klassieke kamermuz| (opn.) 20.55 Lichte grammofoonmi 21.25 Stereo: Voor je zorgen en je houden, monoloog 22.00 St< Metropole-orkest: amusementsmu; 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.42 hoogtepunten uit de programma'; van de afgelopen 14 dagen 23.15 Ste reo: Lui luisteren: licht gevarieerc plater.programma 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM 2 298 M KRO: 12.00 Stereo: Lichte gram- mofoonmuz. 12.14 Marktberichten Overheidsvoorlichting: 12.16 WerlJ en Welzijn, uitzending van het mi nisterie van Sociale Zaken en Volks' gezondheid. KRO: 12.26 Med. t.b.vj land- en tuinbouw 12.30 Nws. 12.4 Act. 12.50 Zonder grenzen: rubrie; over missie en zending. NRU: 13.0C Vliegende schijven: platenprogram- ma voor de militairen KRO: 14.01 P.M.: weekblad met veel plaatje: (16.00-16.02 Nws.) NRU: 16.30 Bezi, met muziek, muzikale informatie ei muziek voor tieners 18.19 Uitzer.din, van de Politieke Partij Radicale: 18.30 Nws. 18.46 Act. 19.05 Stereo: Ou-1 de gewijde muziek (gr.) 19.10 Eucha ristieviering 19.30 Sjook: jongeren programma 20.00 In antwoord op uw schrijven: verzoekplaten programma 21.50 Vrijbuitelingen: muzikale en andere herinneringen 22.00 Liedjes in hun mars: liedjesprogramma 22.30 Nws. 22.40 Overweging 22.45 Stereo: OLGENS Britse medici kan eenl mens inderdaad sterven aan een „ge-I ,enhart". Zij kwamen tot deze nclusie na het bestuderen van het geürag van vijfduizend weduwnaars. tmiL1?- l^as sebleken, dat een op de fWi binnen zes maanden na de pn ri,tVjlnzï',n vrouw zelf overleed -l„ a de helft van die mannen stierf gevolg van een hartaandoening. at sterven meer mannen in de eer- Vron™ ™aanden na de dood van hurt dezelMe ?eneftMtr0UWde PnE™.=l'°"ele en psychologische druk fpnil K' veroorzaakt door droe- riik\rTe,n een factor die belang- te met tot een hartziek- 4rd pd°, e\ke afl0°P' aldus de meJ| in het Brit1] £eSn£inSen Publiceren Of L;r ?iish Medical Journal", hebben e V0-0r de vrouwen geldt 1 no£ met onderzocht. j is eenMfeënvKraUSe uit Milwaukee een van zhn tefde kunstenaar. Ir fel protesteren3.8 werken wilde hi; I dale wantne tagen de huidige so-, dode honden f u"' Het werk: vira Pig op een (gebalsemd) kunstzin- stuurd naar de'in gr-tgd' Werd inge" ling in w de jaarlijkse tentoonstel. maar dotfr ^>Taukee Art Center missie geweigerd nStellmg8C0m' dcDgroe^rhon!fleden wilden wel aal kunSige w an „°P het taPÜt eer ze waren banï ennen- maai hliek te zeer werk het pu e zeer zou schokken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 10