rbeid eemt Niet zonder trots delen wij u mede dat St. Michel de sigaret is die het minst wordt gerookt. ]h Door dames. J.1 Santomei koffiemelk van de melkman SCHILDERS KRIJGEN 6,5% (in '69) er 5,5% (in '70) MEER LOON De Briesende Bruid U,VOOR ONS G IN HUIDIGE h Alles wat een werker toekomt: WantAmstel is een enorm stuk beloning. Hen wegwisser van vermoeidheid. Een oplader. Daarom zorgt een vrouw dat het eris.Amstelpils. Omdatt barstensvol gebrouwen is met wat zif vindt dat hij verdient. POMP- BEDIENDE A. C. Huybregts Uw melkman laat daar een aardig duitje vallen. Hij brengt u tijdelijk een halve liter Santo mei koffiemelk voor 99 cent (i.p.v. f 1,08) Maak dus kennis met de beste koffie melk die er is. U hebt nu een "geld"ige reden. VRAAG UW LEVERANCIER DE GEZELLIGE SPAARFOLDER hemel (Iets naar het station. 7? vertrekt met de (Kin van midder-^ nacht naar farisl r Avonturen van SUbKE en WISKE 0 woont ie hier? DE STEM VAN DINSDAG 18 MAART 1969 PrathtpHs! \DITISOEHIAH\ DITISZ'HBIER /ik /AMSTElN PARIJS (KNP) De acht pri van de Mission de France (o Rrankrijk en overzeese landen) de Mission de France, hebben In hun verklaring zeggen zij, d, in zielzorgvormen, welke buiten geen plaats blijkt te zijn in de h I De Mission de France is een apat Suhard van Parijs in 1941 het initia in 1954 het fiat kreeg van Rome. Oo totdat liet in 1959 onder nieuwe r kon worden hervat. In 1964 werde 25 voor 1.75 ■UTRECHT (ANP) Werkgevers en werknemersorganisaties in het schildersbedrijf hebben overeenstem ming bereikt over de nieuwe c.a.o, die op 1 april zal ingaan en naar het voorbeeld in het bouwbedrijf eer looptijd krijgt van 22 maanden. Hel bereikte akkoord is vrijwel gelijk aart dat voor het bouwbedrijf, waarover de regering deze week een beslissinj moet nemen: op 1 april een loonsver hoging van 6,5 pet., op 1 januari 1971 een loonsverhoging van 5,5 pet. Verder: verkorting van de arbeids tijn met een kwartier per dag tot 42,! uur per week op 1 januari 1970 er ■orts uitbreiding van de vakantir met een dag, die evenwel op 2 januar. 1970 moet worden opgenomen. Sen belangrijk verschil met de c.a.o. Wor het bouwbedrijf is dat voor del ■ilders c.a.o. een bepaling is opge- Knen. dat de lonen met 1,5 pet. zul-] lei) worden verhoogd als de prijzenl ■sen 1 april en 1 september a.s. met ■ct. of meer stijgen. Een ander on-| ■scheid is voorts, dat de uitkering] overlijden van f 750.niet alleen Bdt voor de werknemers, maar ook] y>r de nabestaanden van de werk- ■ers. In het schildersbedrijf zijn] werknemers en werkgevers n.l. irJ sen pensioenfonds ondergebracht. Het investerings- of spaarloon heb ben de werkgevers opnieuw van de #nd gewezen. Wel zal de pensioen- Bemie met 1 pet. tot 7 pet. worden reiftioogd, In de c.a.o. zijn voorts en- Wp onkostenvergoedingen verhoogd. ype beleidsorganen van de drie vak- Bjnden in het schildersbedrijf hebben tel) inmiddels akkoord verklaard met tet onderhandelingsresultaat. Het Childersbedrijf telt rond 35.000 werk- ■mers. Voor direkt gevr. een aan ons nieuwe benzine station te Willemsdorp. Soil, te richten aan: Driehoefijzerstraat 11 Zevenbergsehoek Tel. 01685 - 420. ZONWERINGEN Zuid Ned. Dekkleden- en Tentenfabriek L. HOEBEN N.V. Korte Schijfstraat 10 TILBURG Tel. 04250 - 34840* Ook voor bungalow tenten en dekkleden. SPALT Op 19 maart a.s. openen wij onze 269ste vestiging in Nederland produkt. beetje iflTf/f ten twin m SiooNin.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 8