ASSISTENT GELDLENINGEN Huub Bloks WEEK-VOORDEELTJES JAFFA LIMONADE UP-DRANK 118 95 114 r m Lkkoord KIP........2fblJ De Raiifeisenbank is goed voor uw geld... uw salaris bijvoorbeeld A SUPERAANBIEDINGEN AUGURKEN (ZOETZUUR) PER POT.,. RODE BIETEN grote POT BANDETTES-uooo,™ WOLLEN HEREN SOKKEN VISSTICKS 9 H RAIFFEISENBANK STEM kantoorruimte met c.v. Demonstratie op Zeehaven- congres in Delft VROOM DREESMANN ïièisterie tegen 'lijfpremie °°r jeugdigen i\ GEMEENTE VLISSINGEN voor de afdeling Boekhouding vlotte discrete behandeling voor iedereen Assurantie- en financieringskantoor Tel. 01640-6348 Pastoor Jutenlaan 45, Bergen op Zoom ?e jaargang no. 26073 editie voor (Van een onzer iCLFT -- Burgemees Rotterdam is gisteren degenen in Nederland d ven als „de rotte peer entenvrouw" LENTE BONBONS lol PAASROOMFONDANT Dl PAASKERSENBONBONS UIT ONZE DlEPVRilI "TT1 1 DE STEM Elastieken kousen v. d. WALLE- BLOMMAERT v. d. BERG CO. Zeker zijn met DE STEM uw modebewuste warenhuis 15 Als u uw salaris, pensioen of andere inkomsten Iaat overschrijven op een privé-rekening bij de Raiffeisenbank krijgt u 372% rente. Zo verdient u geld met uw inkomen. Maar de Raiffeisenbank doet nog meer: al uw betalingen kunnen volgens uw opdrachten worden verricht (ook automatische betalingen) en u ontvangt duidelijke overzichten met de stand van uw saldo! Deze service is gratis! ^ndaag S( 20 DE STEM VAN DINSDAG 18 MAART 1969 VOORBEREIDINGSBESLUIT De burgemeester van Vlissingen maakt ingevolge artikel 22, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 17 maart 1969 ter gemeentesecretarie, 2e afdeling (kamer 147) voor een ieder ter inzage ligt het besluit van de raad dier gemeente d.d. 7 maart 1969 nummer 6, waarbij is verklaard, dat een be stemmingsplan wordt voorbereid voor de bin nenterreinen in de bebouwde kom van Oost- Souburg, zoals op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven. Vlissingen, 13 maart 1969. De burgemeester voornoemd, (w.g.) D. Roemers. N.V. v/h BODDAERT CO., IJZERGIETERIJ EN MACHINEFABRIEK MIDDELBURG Aantal personeelsleden 120. Dochteronderne ming van N.V. Motorenfabriek Thomassen-De Steeg (Lid Rijn-Schelde-Groep) vraagt voor spoedige indiensttreding: Opleiding: Mulo-diploima en Praiktij.kdiploma Boekhouden. Leeftijd: 25 a 30 jaar. Het beschikbaar komen van moderne woon ruimte met c.v. kan op korte termijn in uit zicht worden gesteld. Uitvoerige sollicitaties dienen uitsluitend schriftelijk te warden toegezonden aan boven staand adres. acocooeeooeecoeeeeeoooecoeoeocoeoeoccei TE HUUR BARONIELAAN BREDA c.a. 150 m2. Prijs f500,p.m. Brieven onder nr. 70574. aeoeoooosecoeecoecccooooeoeoaoaeocecco 2 FLESSEN 2 LITERFLESSEN. PER BUS I PER STUK lm ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda. Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 KANTORFN ROOSENDAAL. MOLENS M PAAS AANBIEDINGEN 100 GRAM 100 GRAM Pt Bfeens de heer Thomassen is h ÜB Rotterdam niet te wijten aan naar voren brengt, en ook niet aan teert. „De oorzaak is," aldus de I de grootste haven ter wereld is Nederlandse schaal is gegroeid." 100 GRAM PAK 10 STUKS Al is een factor van betekenis voor het welslagen van uw reclame campagnes I alsook LIBELLE SUFP-HOSE HULST Stationsweg 9 P. C. HOOFTSTRAAT Op Boeimeer met vrij uitzicht HERENHUIS met e.v. f 55.000, Vanouds bekend adres: Nieuwe Ginnekenstraat 43 BREDA - anno 1896 van uw zaakl Ongetwijfeld de wens van iedereen weet u zeker, dat u „up to date" op de hoogte berd van al het belangrijke nieuws van dichtbij en veraf. turiique-pantalon in bounded jersey in de f felle kontrasten I marine/rood, marine/geel en rood/marine, maten 34-42 tunique-pantalon in style cardin van bounded jersey, fel j kontrasterende j col-inzet en I kubistische appliques. in bleu marin/rouge j vif/ëcru. j maten 36-42 l .ON DEN (AFP) De vakbonden eöben gisteren de jongste voorstel len van de directie van de Britse fabrieken aanvaard. Nu moet het personeel zich er nog over >ken. Het werk ligt al drie we- meldde gisteravond dat het in de 23 fabrieken vandaag zal ten hervat. De staking heeft het pij na 20 miljoen pond sterling ""^ort gekost en het bedrijf on net dubbele aan produktie m CN «O CO Verwacht wordt dat de ka nter met de herindeling van Zeeuwsch-Vlaanderen harder Mjgfeordrukken dan met die V^Kuid-Beveland. Pagina 3. van Ulsen: dé grote kam pioen van de jeugd op Wal pcnöen. Pagina 3. Rekeninghouders van de post cheque- en girodienst in de cakewalk van de automatise- r"1®* Pagina 7. Zal de zeebodem gevrijwaard bli|ven van wapentuig? In Ge neve is men er druk over aan net praten. Pagina 9 Kleine Stem op pagina 11. Nederlands en Tsjechisch circus slaan de handen ineen. R.T.V.-pagina. D^Viardi Beckmanstichting maakte een rapport over „Het Weerbarstige probleem van de inkomensverdeling" Pagina 17. Vervoer van duiven, vooral in net zuiden van het land nog 'e ideaal. Sportpagina. SPAARBANKEN ALLE BANKZAKEN Kantoren te: Axel - Biervliet- Boschkapelle- Breskens - Clinge - Graauw - Heikant - Hengs'" dijk - Hoek - Hoofdplaat - Hulst- Kloosteriaiw Koewacht - Lamswaarde - Ossenisse - Overswd Sluiskil - Sint Jansteen—Stoppeldijk—Terneuze11 Zuiddorpe. Entrj Fimzer vep'^gevers) eneraal 5 Het directoraat- minister;. arbeidsvoorziening olksMzónah^S, 5°eiaIe Zaken en en het testen bezwaar te- tie vSor te f Je" van een blüfpre- 1 het eir.n if .werknemers, die lijven wfr? arbe"Isgewest willen *Perim«it ni",- 4 acht ze,fs een achte vüL verantwoord. De ge- gelanceerd" der?eliike Premie west Ett.n ,d van"lt het arbeids- etloeld ii, e Premie was e Pende/. Pe" te£en de "'tgaan- haï no ofl op en al; enl ka de wc idc hei aai -4ste

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 20