oop Doderer als onderduiker naar tussen haakjes j iment Hoogvliegers 'AALWIJK mmm Naar Abcoude Liefhebberijen Show Waar je ook kijkt steeds meer mensen stappen over opRoxy 25. U toch ook? NEDERLAND I NEDERLAND II BELGIë (NEDERL.) BELGIë (FRANS) Luister naar DUITSLAND I DUITSLAND II (re)Klasseren Barsten Tranen I Tranen II DE STEM VAN DINSDAG 18 MAART 1969 13 [ime eengezinswoning. v.o.n. Hypotheek moge'ï pndelijkse termijn f 217" 32332, na 18.00 uur® lof (020) 339432. Met Sandra plus schilderij in de stoel Joop Doderer in zijn Swiebertje-creatie (Van onze showredactie) ROTTERDAM Een afspraak ken met Joop Doderer is haast begonnen werk. Hij zit zo goed Istopt, dat men de aanvechting Bgt met „steekpenningen" te |n werken om zijn adres te ken te krijgen. De stem achter |t aantal wachtenden voor u is zeuven" (enzovoorts) zegt list van niets te weten en ook [telefonistes van de NCRV, an- ks zo vriendelijk vlot met in- Ltingen, klappen dicht als boos- iiaakte oesters als het gaat om adres van Swiep. (ia omstandige telefonische uiteen- linden, waarbij het doel van het prek exact wordt uiteengezet, is i bij de NCRV bereid de verblijf- fets van de familie Doderer te pullen. En zelfs dan is het nog ken geblazen. De zekerheid dat jes juist is, komt pas als Dode- de toegang tot zijn flat openspert. Want ook het naambordje op de brie venbus beneden ontbreekt. In de ruime woonkamer van zijn flat een pietsjen anders ingericht dan het hutjen van Swiebertje maakt Doderer de reden van zijn „on derduiken" bekend. „Als ik thuis ben, wil ik ook werkelijk thuis zijn. M'n vrouw en dochter moeten me toch al zoveel missen. Ben ik 'ns vrij, dan wil ik me ook helemaal met hun kunnen bezighouden". Daarom is Joop Doderer ook ver huisd van de ene kant van de stad naar de andere. „Er kwamen steeds meer mensen, die m'n adres wisten. En dat werd voor m'n gezin toch uiteindelijk een te grote belasting". Vindt Joop Doderer het dan verve lend om bekend, om populair te zijn? „Helemaal niet", zegt hij, „mensen uit ons vak die dat beweren, zitten er volkomen naast. Het publiek heeft je gemaakt, het kan je ook weer afmaken. Je moet met die bekendheid leren leven. En God helpe je de brug over als je er saggerijnig onder wordt. Want het is wel 'ns een keer minder aangenaam. Ik kan nooit eens lekker in een restaurant gaan eten of ze zit ten je aan te gapen. Je kunt niet over straat lopen of je wordt nagewezen. Maar het is een stuk van je leven. Overigens is Joop Doderer nog niet uitverhuisd. „Over een tijdje gaan we naar Abcoude, waar ik een huis gekocht heb. Voornamelijk voor doch tertje Sandra (4). Het kind kan hier nergens heen, alleen op het balkon. Stel dat het kind op straat speelt en er gebeurt iets. Eer ik of m'n vrouw alle zeshonderd trappen zijn afgerend kan het al te laat zijn". En ook voor m'n werk zit ik in Ab coude veel gunstiger. Vlak bij Hilver sum, vlakbij Amsterdam. Hoef ik tenminste geen uren meer in de kar te zitten". Verhuizen dus voor dochtertje San dra, duidelijk vaders oogappel, Eert vierjarig donkerharig meisje, dat aanvankelijk nog de kat uit de bezoe kersboom kijkt, maar zich na een half uurtje volledig gewonnen geeft. Doderer: „Ik heb elke keer weer plezier om dat kind. Daarstraks kwam ze doodmoe thuis, zei ze. Waarom ben je zo moe, vroeg ik. Ik heb de hele morgen getekend. Alsje blieft. Gisteren vroeg ze aan m'n vrouw of ze het elastiekg pak wilde klaarleggen, omdat ze op de kleuter school elastiek hadden. Kun je na gaan. Uitspraken voor Carmiggelt, vindje niet?" Onvermijdelijke vraag: heeft Joop Doderer liefhebberijen? „M'n vak is m'n grootste liefhebberij. En als ik daarin uitgeliefhebberd ben, maak ik smalfilms, rij ik paard of ga 'ns lekker thuis eten". Voor deze laat ste bezigheid moet dan mevrouw Do derer aantreden, die in een uitstekend ingerichte keuken zich uitleeft op „La cuisine Francaise". „Dat is nou een liefhebberij van mij", zegt ze. Een liefhebberij die aan Joop Do derer goed is besteed. „Te goed", vindt hij, „ik heb er de laatste maan den twintig kilo af moeten halen. Ik zag me met zo'n buik op de beeld band en dacht: daar moet je eens wat aan doen. Het is me gelukt en ik voel me er wel bij. En om in bewe ging te blijven, fiets ik". Hij troont het bezoek mee naar de slaapkamer, waar een home-trainer staat. ,,'s" Morgens tien minuten op dit ding en 's avonds nog eens een keer. Ik moet zeggen dat het wel helpt. Je wordt van dat autorijden nou ook niet direct fitter". Joop Doderer, die onder lichte kout zijn bezoek overlaadt met goede ga ven, wordt daarin nagevolgd door dochter Sandra, die de tekening waar ze zo moe van was, als souvenir mee geeft. „Het is m'n enige dochter", zegt Joop Doderer, „maar verwend is ze zeker niet". Doderer heeft °P het moment van het bezoek een Engelse gast, de re gisseur Malcolm Clair. „Geweldig wat die man doet, alles klopt bij hem, timing, afspraken. Hij heeft in een mum van tijd de hele show in zijn hoofd zitten". Mr. Clair, blij in Holland te zijn, al zit het weer niet mee, komt uit Londen. „En wat me nou van die stad zo dwars zit", zegt zijn gast heer, „zelfs die man, die in de thea terwereld daar toch wel iets presteert, overkomt het nog, dat hij in bepaalde restaurants wordt geweigerd alleen om zijn huidskleur. Daar kan ik me nou echt kwaad om maken. Kwaadheid duurt bij Doderer niet lang, want als dochtertje Sandra wei gert om haar jasje aan te doen als ze op het balkon moet voor een plaatje, wordt ze bars door vader aangesproken, hetgeen een daveren de huilbui ten gevolge heefS. Even later: toch jasje aan, pa's boosheid is weer over. Sandra bij het weggaan: „Hang je die schilderij boven je bed?". Het wordt beloofd. Vrijdagavond kunt u Joop Dode rer bekijken in zijn t.v.-show. Een van de belangrijkste onderdelen in zijn creatie van de bekende Forsyte-fi- guur Soames. Aan de show werken ook mee de „Hearts of soul", soul zangeres Nicole Croisille, de Wama's en Petra Dumas. (ADVERTENTIE) m-'- -r V -SrVv-l» wA."- De familie Doderer en gast Malcolm aan de lunch, 11.00 SCHOOLTELEVISIE 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 NIEUWS 19.07 KENMERK. Nieuws van de kerken 19.32 NICHOLAS NICKLEBY. Feuil leton naar Charles Dickens 20.00 NIEUWS 20.20 ACHTER HET NIEUWS 20.50 NOOIT EEN ONVERTOGEN WOORD. Feuilleton 21.30 DE JONGE ONDERZOEKERS. 22.15 HADIMASSA. Satirisch pro gramma. 22.50 NIEUWS 23.00 TELEAC. 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 NIEUWS 19.03 KAPITEIN ZEPPOS. Vervolg- serie voor de jeugd 19.28 SCALA 20.00 NIEUWS 20.20 KLEINE POTJES HEBBEN GROTE OREN Gezinsfeuilletoin 20.50 EINSTEIN. Biografische docu mentaire over de in 1955 over leden geleerde Albert Einstein 21.45 IK VIND, DAT... Mensen uit Bergen op Zoom en omgeving 22.10 VERBINDING MET... Reporta ge van de ijshockeywedsitrij'd Rusland-Canada 14.05 SCHOOLTELEVISIE 17.50 SCHOOLTELEVISIE 18.50 ZANDMANNETJE 18.55 TIENERKLANKEN 19.25 ALLEDAG 19.50 KEURIG FRANS 19.52 ZOEKLICHT 20.00 NIEUWS 20.25 MONOLOOG VOOR TWEE. TV-spel van John Finch 21.30 HET MEESTERWERK. Sym fonie no. 9 in d kL t. op. 125. L. van Beethoven 22.40 NIEUWS. NIEUWS PINGPONG ALLO LES JEUNES KATHOLIEK-GODSDIENSTI GE UITZENDING BONHOMMET ET TILAPIN ALLO POLICE. Feuilleton JOURNAAL LA CHANSON DU SIèCLE L'HOMME DE FER. Detective- 18.05 18.10 18.25 18.55 19.25 19.30 20.00 20.30 22.00 serie 22.50 JOURNAAL. 20.00 JOURNAAL 20.15 TALENTSCHUPPEN 21.00 VOM TEUFEL GEHOLT. To neelstuk van Knuit Haimsun 22.20 JOURNAAL 22.40 IJSHOCKEY. Sovjet-Unie— Canada 23.40 JOURNAAL 17.30 17.35 18.05 18.40 19.10 19.45 20.15 21.00 21.50 22.50 NIEUWS SCHIFF AHOI - Tv-fflm DIE DREHSCHEIBE MUSIK AUF ROMANTI- SCHEN WEGEN. Romantische liederen en duetten BEZAUBERNDE JEANNIE Tv-film HEUTE STaDTE VON GESTERN, FÜR MORGEN Aansluitend NIEUWS TENNIS-SCHLaGER UND KANONEN NIGHTCLUB NIEUWS. Dinsdag 18 maart HILVERSUM 1 402 M AVRO: 12.00 Komt vrienden in het ronde: programma rondom het volks lied 12.26 Med. t.b.v. land- en wuin- Uitzending voor de landbouw. AVRO: 12.39 Sportrevue 13.00 Nws. 13.11 Ra- van België: muziek en nieuws van on- uit Hongarije (opn.) 14.38 Jazz uit het historisch archief (opn.) AVRO: 15.00 Stereo: De wereld van de ope ra Der junge lord, opera van Hans Werner Henze, met toelichting 16.00 Nws. 16.02 Caribia, muz. uit Surina me en de Nederlandse Antillen 16.30 Land der Muzen: kunstkroniek 17.00 muziek 17.25 Jazz Spectrum 17.55 Med. 18.00 Nws. 18.16 Radiojournaal 18.25 Zingen geblazen: liedjespro gramma 18.50 Paris vous Parle 18.55 Voor de kinderen 19.00 Trefpunt: dis cussierubriek voor actuele zaken 19.35 Vanavond: gevarieerd progr. 22.30 Nws. 22.40 Radiojournaal NRU: 22.5 5Signaal - muziek van eigen tijd (opn.) 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM 2 298 M KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: gevarieerd programma (12.20 Wij van het land; 12.26 Med. 12.30 Nws.; 12.41 Act. 13.00 Raden maar. quiz) 14.00 Conciliepostbus. 14.05 Schoolradio, 14.30 Pizzicato, muzikale magazi ne (16.0016.02 Nieuws). Over heidsvoorlichting: 17.00 Aktiviteiten van de Antilliaanse Luchtvaartmaat schappij, 'n klankbeeld van Raymun- do Debrot KRO: 17.10 Voor de kinde ren 18.00 Stereo: In de volksmond: volksliedjesprogramma 18.19 Uitzen ding van Demokraten '66 18.30 Nws. 18.46 Act. 19.05 Licht ensemble en solisten (opn.) 19.40 Conciliepostbus 19.45 Zoekend geloven, godsdiensti ge lez. 20.00 Stereo: Collage 10: Van vorstenlijke bloede, een spel met mu ziek en tekst 21.15 Stereo: Het Pro- tokol, hoorspel 22.30 Nws. 22.38 Par lementair overzicht 22.45 Overweging 22.50 De zingende kerk, muzikale lez. 23.05 Kontekst: magazine waarin op de dingen wordt doorgepraat 23.30 Night watch; jazzmuziek. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM 3 240 M EN FM 13.00 Nws. 13.03 Ekspres: gevari eerd platenprogramma (14.00 Nws.) 15.00 Nws. 15.03 Drie-draai 16.00 Nws. 16.03-18.00 Mix: rijp en groen op alle toeren (17.00-17.02 Nws.). BRUSSEL NEDERLANDS 324 M 12.00 Nws. 12.03 Gevar. buziek (12.40 12.48 weerbericht, med., programma- overzicht en SOS-berichten voor de overzicht 13.00 Nws., weerber., dag klapper en beursberichten 13.20 Ta- felmuziek 14.00 Nws. 14.03 Schoolra dio 15.00 Nws. 15.03 Schoolradio 15.57 Grammofoonmuziek 16.00 Nws. 16.03 Beursberichten 16.09 Lichte muziek 16.15 Voor oudere luisteraars 17.00 Nws., weerber. en med. 17.15 Lichte Voor de soldaten 18.28 Paardesport- uitslagen 18.30 Franse les (herh.) 18.32 Grammofoonplaten 18.35 Tips voor het verkeer 18.40 Lichte orkest muziek 18.45 Sportkroniek 18.52 Taai- wenken (herhaling) 18.55 Grammo foonmuziek 19.00 Nws., weerber. en act. 19.40 Liche orkestmuz. 19.45 Syn dicale kroniek 19.55 Gr.-muziek 20.00 Concert (20.28-20.35 Pianomuz.) 21.05 Boekbespreking 21.20 Klassieke muz. 23.00 Nws. 23.10 Concert 23.30 Nws. 23.35-23.45 Ligging van zeeschepen. Woensdag 19 maart HILVERSUM 1 402 M VARA: 7.00 Nws. en aehtendgym- nastiek 7.20 Socialistisch strijdlied 7.23 Stereo: Lichte grammofoonmuz. (7.30-7.35 Vand e voorpagina) VRPO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nws. en act. 8.20 Stereo: Lichte grammofoon muziek (8.30-8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huisvourw) 9.00 Suisse Romando Orkest: semi- klassieke muz. (gr.) 9.35 Waterstan den 9.40 Schoolradio 10.00 Lichte gra mofoonmuz. 10.50 Voor de kleuters 11.00 Nws. 11.02 Voor de vrouw. HILVERSUM 2 298 M NCRV: 7.00 Nws. 7.10 Het leven de woord 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muziek met nieuws en act. TROS: 8.00 Nws. 8.11 Als dat zou kunnen: verzoekplatenprogramma (8.30-8.32 Nws. 9.00-9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw) 9.40 Voor de kleuters. 9.55 Stereo: Klassieke en semiklassieke muz. (gr. en opn.) 10.30 Voor de vrouw. 11.00 Nieuws. 11.02 Discogram.: muzikaal wedstrijd programma. 11.45 Act. HILVERSUM 3 240 M EN FM NCRV: 9.00 Nws. 9.02 Zing, zing, zing: lichte vocale muziekjes 10.00 Nws. 10.03 Mengelmuze: nieuwe lang speelplaten met kritisch commen taar 10.30 Swinging Softly: Big Band en soft swing uit de U.S.A. NRU: 11.00 Nws. 11.03 Muziek-lezen: het laatste internationale nieuws op het gebied van de lichte muziek (1200 ROEGER hadden we voor elke Jhijkheid een heilige, tegenwoor- |nouden we het geloof in poeders, Pen, dokters en drankjes hoog. Zo ■tin Bosschenhoofd, waar men met jspyn weliswaar naar de tandarts ft en niet meer naar de heilige jonella, maar voor hopeloze za- 1 noS wel graag te rade wil bij de heilige Clemens Maria pauer. ■r beeft gisteren al iets over in p krant gestaan. Omdat de be- gelovigen in drommen naar pcossehenhoofdse heiligdom trok- jn, kwam de pastoor voor een hope- ge zaak te staan: hij had te weinig Tjönsacreerde hosties. Pe beminde gelovigen waren te- TftP w want een moderne litur gie beweging had hen wel duide- gemaakt, dat het toch beter is Ke eerste plaats je heil bij de (r te zoeken. Ue Idit H. Clemens zal de laatste zijn ~Ute willen ontkennen. Vandaar gcmen dat hij de pastoor in deze Br, z.e_ zaab in de kou liet staan. Efaa!» n van BE Clemens meer P"ienue verwacht. STAVE Davidson (van „Lessen in Overleving") „stormde brain" over de reclassering, zaterdag op Bouvigne: de reclassering nu is een paar ogen vol medelijden, de reclassering nu is een zacht ge ritsel tussen papieren in een dossier, de reclassering nu is een hondje dat een plas doet tegen de muren van het ministerie van justitie, de reclassering nu is psychisch ko lonialisme, de reclassering nu is de wekelijkse televisieserie over je slechte geweten, de reclassering nu is ook maar een mens, dat Jansen heet, de reclassering nu ligt knock-out te dromen van de volgende ronde, de reclassering nu zou een baan breker, ijsbreker, wetbreker, inbre ker in verouderde moraal en niet eens zo heilige huisjes moeten zijn, de reclassering nu zou een alter natief voor deze dwaze, wrede slacht- huisjustitie moeten bouwen. O de reclassering nu zou de hand die haar voedt eens flink moeten bjj- ten, de reclassering nu of nooitl HAGENAARS blijven Hagenaars. Dat is weer eens bewezen bij de ope ning van het Congresgebouw vrijdag door prins Bernhard, een galafestijn volgens de oude, onovertroffen Haag se tradities. Jammer genoeg voor veel Hagenaars viel dit festijn samen met studentenfeesten in Rotterdam en Den Haag. Er ontstond een run op de gelegen heidskledingverhuurbedrijven. De studenten waren het eerst: Gevolg: alleen de kleine maatjes smokings bleven over. Denkt niet dat de Ha genaars zich in hun eigen goed pas send donker kostuum naar het feest begaven. De echte Hagenaars, en dat zijn er nog velen, wilden niet buigen voor deze overmacht. Tot ontsteltenis van de verhuurbedrijven wurmden zij zich liever in de te krappe smo kings. Dan maar barsten. zien. Maar wat, als ze dan die knop van haar tévé indrukt en er komt geen dokter Rossi? Wat als er een beeld komt dat tolt en rolt? Dan is het drama compleet. Dan zal ze de buren benijden om hun briljante beeld van hunZo gaat het nog enkele regels door. „Voor mensen die het goed bekij ken", staat er dan nog aan het slot. Ten overvloede. „OM een jong geluk, dat strandt in Peyton Place" staat er onder de foto van een traantjes plengend vrouwtje, ogentrekster in een kwartpagina advertentie, waarmee een bekend televisiemerk een be roep doet op het (valse?) sentiment van het Nederlandse vrouwvolkje. En het gaat verder: Het leek zo rooskleurig. Maar misschien weet dokter Rossi nog iets te redden. In de volgende aflevering, die ze zeker zal Niet alleen dit televisiemerk doet zoveel traantjes in zijn advertenties. Een Westduits huwelijksbureau ad verteert de laatste tijd regelmatig in Nederlandse kranten met Hannelores en Gertruds. „Zeer veel Duitse vrouwen, er staan er ruim 5000 bij ons ingeschre ven, zoeken een goede man, ook met kinderen. U behoeft niet rijk te zijn. Karaktereigenschappen zijn voor de meesten van deze vrouwen beslis send. Na inschrijving komen deze vrou wen (allemaal?) bij u thuis kennis maken". Ter geruststelling: Als u binnen een jaar geen succes hebt, krijgt u het inschrijfgeld terug. Hebt u ooit zo voordelig 5000 vrou wen ontmoet? AMERIKA heeft sinds enkele ja ren een (groeiende) groep mensen, die aangeduid wordt met de term „jet-set-peopue". De benaming is ont leend aan de straalvliegtuigen waar mee zij als dat in ze opkomt dwars over de Verenigde Staten vlie gen om ergens een fijn weekend te beleven of om een feestje met vrien den te vieren. Vliegen mag in de VS goedkoop zijn, elk moment erop uit vliegen als je daar zin in krijgt, betekent niet temin een forse aanslag op de porte monnee. Jet-set-people zijn dan ook •elvarende Amerikanen, te plaat sen ergens tussen de upper-middle- class en de aankomende miljonairs. De 28-jarige Mike Newman uit New York pakt regelmatig de Boeing naar Londen om daar zijn meisje, de 20-jarige Marilyn Honey het hof te maken. Ongeveer een jaar gele den leerden zij elkaar kennen op Ken nedy Airport bij New York. Sinds Kerstmis vliegt Newman vrijwel elk weekend de meer dan 10.000 kilome ter op en neer naar zijn verloofde. Mike Newman is beambte op de boekingsafdeling van Trans World Airlines op Kennedy Airport, Mari lyn Honey verdient haar brood als stewardess van dezelfde maatschap pij op de Londense luchthaven Heath row. Mag Mike Newman zich nu reke nen tot de exclusieve klasse van „jet-set-people"? Vergeet hot maar, want zegt hij „het is een geluk dat ik in de luchtvaart zit, anders zou ik het niet kunnen betalen". (N)jet-set. O RedactieJosé Toirkens Bijdragen: Pim Gaanderse Jan Hiisken Wim Koek Tijdens de inwijding van de „Hall of America" in Monaco moest ieders deelnemer met een bijzondere hoofdtooi verschijnen. Hierboven mtos RatotoS maskerade. N" eens échte vor»

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 13