Agressiviteit en verdeeldheid in vergadering MERGKX IMPONEERDE FC TWENTE WAS MACHTELOOS Feijenoord weer aan de leiding! van de KNAU 1 #1». DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND L Outsider won cross LASEROMS: KLAP VAN SUPPORTER St. Anthonis VAN DER KRUK VESTIGDE RECORD r-Toto 31 GO AHEAD WON Jlet vier doelpunten verschil versloeg Go Ahead op eigen terrein koploper FC Twente, irmee voltooiden de Deventenaren een opzienbarende topper-trilogie. Go Ahead had deze zondag twee Eaters'' in de ploeg, namelijk latkam en Wietze Veenstra. De vier RerS| die door dit tweetal werden gedeeld, zorgden er voor dat de 10.000 ïüchedese supporters al lang voor td einde van de tribunes verdwenen. Eerder al waren de wrede cijfers 4-0 op het bord verschenen. De verslagenheid van de Enschede- 0.T, die al een uur voor het begin nn de wedstrijd de tribunes bevolk- 1 om ten minste maar een goede lts te krijgen, werd alleen over men door de vreugde bij de aan- van Go Ahead. In het begin van de strijd was FC pte de sterkste ploeg geweest. Kn fel offensief rolden de aan- In steeds op de Deventer verde- hg af. Maar de toeschouwers za- fdat de hechte defensie, met aan- sder Gerrit Somer als meest op- tnde speler, die aanvalsstoten be- n opving en van hun gevaar od. Het openingsdoelpunt van ze Veenstra, die in een gave solo doelman Schrijvers omspeelde hli de bal door het doelvlak ht, kwam enigszins tegen de ver- ling in. (Zie verder de derde sportpagina) Een van de fraaie reddingen die Go Ahead-keeper Nico van Zoghei verrichtte, in beeld. Links naast hem Nico Rijnders. NICE (ANP) Op de Col de La Turbie, hoog boven een zich voor de lente opmakend Nice, heeft Eddy Merckx opnieuw zijn meesterschap bewezen. In de tijdrit immers die Pa rijs-Nice zondagmiddag besloot voer de de Belg voor de zoveelste keer in zijn carrière een dergelijk staaltje ho geschoolrijden op, dat Raymond Pou- bdor na afloop van de eerste belane- rqke etappekoers van het seizoen, al leen maar kon zeggen: „Merckx is formidabel. Merckx is de grootste". Niemand van de 87 renners, die de „koers naar de zon" uitreden, zal die uitspraak durven betwisten. In het begin van de week al heerste Merckx, ondanks een geblesseerde linkeren kel ondanks een opkomend griepje en ondanks het feit dat hij rechtstreeks van de ronde van de Levant kwam (die hjj ook al won) met ijzeren hand. zijn staat Hij toch was, toen bleek dat ploeggenoten daartoe niet in waren, bij de hand als Jan Janssen. Jacques Anquetil en vooral Gilbert Bellone en Raymond Poulidor tot de aanval overgingen. Steeds was het de meester zelf, die de rebellen moest terughalen. Niets, maar dan ook he lemaal niets kreeg Merckx cadeau, (meer over Parijs-Nice op de vijfde sportpagina). FSC-Volendam NAC-Teistar Go Ahead-Twente AZ-DWS RCH-Helm._ JDFC-Cambuur_ SVV-HVC E'wijk-Willem II Roda-ZFC PEC-Zw. Boys Gooiland-Limb. (Van onze sportredactie) «VENTER Go Ahead heeft jiin „toppers-trilogie" voltooid. I Ajax en Feijenoord ontnam deljeventerploeg op eigen ter rein ook FC Twente twee, in de race naar de landstitel, zo belang rijke winstpunten. Met uitzonde ring van de beginfase was FC Twente een machteloze ploeg en daarin konden Dick van Dijk, Theo Pahlplatz en Eddie Achter berg met hun soloacties geen ver andering brengen. STERDAM (ANP) De „zaak nraiphal", die in het laatste kwar- 1SI van 1968 de gemoederen in de Nederlandse sportwereld danig in Weging bracht en voor de Ko- jdhalijke Nederlandse Atletiek Unie december zelfs tot een buitenge wone algemene ledenvergadering 'eidde, beeft ook zaterdag duidelijk I» stempel gedrukt op de jaarlijk- tetlgemene ledenvergadering van de ANAU. Op de vergadering van de cember had het atletiekparlement «ca met grote meerderheid uitge sproken voor een motie, waarin het He-bestuur en de nationaal techni sche commissie verzocht werd zijn mandaten ter beschikking te stellen. I (Van onze sportredactie) ST.-ANTHONIS De Cross der In het Brabantse dorpje St.- VtV.T j is werd gewonnen door de 4gted.se outsider Christ Hammer- jA due manches bleef de Skan- navier de sterke concurrentie voor. ans Sigmans en Pierre Karsmakers de enige favorieten die hun ™aar konden maken. De cou- t J,-? eindigde als tweede do a' j rsma'5ers beslag legde op «e derde plaats. CSProer Dirkx was bij de zijspannen Vatfc m de snekte. De renner uit ■jjtenswaard werd op de tweede en Tbiif P gevolgd door Jan ten «e en Ben Snijders, die het Neder- toBiri0 su5£es 'n deze klasse comple- peginaj (Zle ook de v'jfde sport- Toen voorzitter Frame Jutte zater dag in zijn openingswoord opmerkte: „De conflictsituatie, die eind vorig jaar ontstemd, heeft verdeeldheid ver oorzaakt in de unie. Men staalt wan trouwend en agressief tegenover el kaar", zal hij niet hebben kunnen be vroeden, diat diie agressiviteit en ver deeldheid enkele uren later zo dui delijk in het bestuur tot uiting zou komen. Nadat hjj zelf via een enkele kandidaatstelling herkozen was als voorzitter en de heer Oskam, even eens als enige kandidaat, tot secreta ris was benoemd, barstte de bom. De vergadering verkoos de scheidende secretaris Koster met 43 tegen 39 stemmen, boven de zittende functio naris Breumelhoff als penningmeester en dat was voor drie bestuursleden: vice-voorzitter Dijkstra, die overigens toen was herkozen, n.t.c.-voorzitter Van der Heydien en commissaris Lem mers aanleiding om hun functies ter beschikking te Stellen. Deze mededeling leidde in de ver gadering tot emotionele uitlatingen als: „Chantage" en „De vergadering wordt met de rug tegen de muur ge zet". Hetgeen na het bevestigende antwoord van voorzitter Jutte op een vraag van een van de afgevaardig den vóór de bestuursverkiezing: „Is er een basis voor samenwerking in het bestuur met de nieuwe kandida ten", niet zo verwonderlijk was. Een beroep van de heer Koomen op zijn mede-bestuursleden om vooral geen consequenties aan de verkiezing van de heer Koster te verbinden („Het is geen persoonlijke zaak. De vergade ring is volkomen vrij om te kiezen, hierdoor ontstaat een vacuüm in de KNAU") had geen resultaat. Omdat de vergadering tevoren een voorstel om het bestuur tot elf leden uit te breiden, had aanvaard, zullen de ge delegeerden, die de heren Koomer en Kappenburg respectievelijk her kozen en benoemden als bestuurslid binnen enkele weken schriftelijk nog vier bestuursleden moe-ten kiezen Reglementair was dit staande die ver gadering niet mogelijk. (Zie voorts de vierde sportpagina) Aantal deelnemers 821.211 Inleg f 1.778.958 Prijzenbedrag: f800.531 Eerste en derde prijs groot f240.159 Tweede en vierde prijs groot f 160.106 Zondagavond hadden zich acht deel nemers gemeld met een foutloos in gevuld formulier. LEIDEN (A.N.P.) De Delfte naar Piet van der Kruk heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen gewichtheffen te Leiden een natio naal record gevestigd in de nienw Ingestelde superzwaargewichtklasse. Van der Kruk bracht 477,5 kg om hoog. Hij kwam bij het drukken tot 165 kg, bij het trekken tot 137,5 kg en bij het stoten tqt 175 kg. Tijdens de Olympische Spelen in Mexico be reikte de Nederlander in het zwaar gewicht een gewicht van 487,5 kg. De eindstanden in de diverse klas sen zijn: Lichtzwaargewicht: 1 en kampioen van Nederland Bloemendaal, totaal voor de drie Olympische oefeningen: 357,5 kg (drukken 115, trekken 105, 3425 kg 5 kgi 2 T00rn• totaaï Middenzwaargewichtklasse: 1 en kampioen van Nederland Van 't Riet totaal 370 kg (115, 112,5, 142,5): 2 Heiblom 347,5 kg. .Zwaargewichtklasse: i en kam pioen van Nederland Van Dorp, to taal 362,5 kg (105, 115, 142,5 kg); 2 Van Tussenbroek 340 kg. .Superzwaargewicht: 1 en kam- 477es" Aan Nederland Van der Kruk 1365 175) Nederlands rec°rd (165, Piet van der Kruk: record Een spectaculaire actie van Feije- noorder Ruud Geels in de wedstrijd tgen GVAV. (Van onzes portredactie) BREDA De klap, die eigenlijk al zo'n beetje voor FC Twente in de lucht hing, is nog wat harder aange komen dan men gedacht had. Go Ahead versloeg de Twentenaren na melijk met 4-0. Voor Feijenoord, dat in Groningen een magere 2-1 zege op GVAV behaalde, kwam daardoor weer bovenaan de ranglijst. ontslagen coach Happei moesten overnemen, vijf spelers uit de ge bruikelijke opstelling. De opengeval len plaatsen wenden ingenomen door vijf spelers uit heit tweede team. ADO won met 1-0. (Zie verder de diende sportpagina) Seuwesecrete^OsJtam.aChter KNAD"best»nIstafd- V« ««r rechis Moerman, Jutte, Glas, Dljkstn, en Koomen. Op de voorgrond rechte de GVAVs trainer Ludwig Veg vond het jammer dat doelman Griever, vervanger van Tonny van Leeuwen, die een knie-operatie heeft ondergaan in feite schuld haid aan beide doelpun ten van Feijenoord. Voor rust ver keek hij zich op een vrije trap van Guus Haak en na rust liet hij na een schot van Jansen de bal los, waar door Geels kon scoren. Voor de Rotterdamse verdediger Laseroms had de ontmoeting een on prettig slot. Bij het verlaten van het terrein kreeg hij van een wat al te opgewonden supporter een paar fikse klappen. Het gevolg was een losse tand. Bij ADO lieten Rinus Loof en ma nager Hartman, die de taak van de

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 9