Zei mijn collega: „Ik wou wel eens een Drum van je proberen, i Mag ik zo vrij zijn?" Mooi dat het niet bij die ene bleef. Nou zitten d'r veertig in... dus ik dacht: je gaat je gang maar. Goeie kans dat-ie morgen zelf een pakje Drum bij zich heeft. héle beste halve zware. fifgressivi verdeeldl vergaderj van de MMPRIL AAMBEIEN Onze centrale magazijnen te Roosendaal worden uitgebreid. Daarom vragen wij enkele actieve jongens en mannen van 18 tot 23 jaar. De Briesende Bruid won cross St. Anthonis Griepje? Griep gehad? NATIONAAL GRONDBEZIT N.V. &INDESTABLETTEN Melkinrichting „MARTINUS' Ass. boekhouder Administratieve krachten (mnl. of vrl.) ADM. MEDEWERKSTER Makelaarskantoor DE KOEPEL N.V. schrompelen weg POMP BEDIENDE A. C Huybregts OISTERWIJK OOSTERHOUT TILBURG ENERGIEKE JONGELUI VROOM DREESMANN t vier doelpunten ven rinee voltooiden de GO AHEAD WON Avonturen van SUSKE en WISKE Hij kent me niet eens.. Hij wordt iewoon oti de honden fedtofen.. ik, wil feen oudere man meer., Mis y honeloos! Ik rol eeuwif ilrnn treuren.. Ik wil wrt Jet m hem., met mijn mdtfel pg Ik., fn'ik.. heb de vrouw vonmWjj moetJnlk.. Ie verliet deioolM itlifit ontredenJnik.. IkioletmJ/ DE STEM VAN MAANDAG 17 MAART 1969 In verband met het uitvoeren van werkzaamheden aan de NS-overweg bij km 15.409 van de spoorlijn ROOSENDAAL-BREDA in de LAGE VAARTKANT gemeente BREDA zal deze overweg op DINSDAG 18 MAART 1969 en op WOENSDAG 19 MAART 1969 telkens van 7.30 uur tot 17.00 uur voor alle verkeer gesloten zijn. Nederlandse Spoorwegen Niet lekker? Koorts? Extra liefde en aandacht doen na tuurlijk al een hoop. Maar zorg ook voor verantwoorde hulp: haal op tijd de dokter en geef een paar van die ver trouwde, prettige Sinaspril zuigtabletjes Met een stof die de gevoelige kindermaag beschermt. Sinaspril heeft een frisse limonadesmaak, gaat er zonder mokken in en helpt heel snel. BREDA vraagt i.v.m. uitbreiding van haar Administratie een welke onder supervisie van de hoofdad ministrateur afwisselende vrij zelfstan dige werkzaamheden gaat verrichten. Eisen: min. praktijkdiploma Boekhou den of studerend hiervoor; leeftijd 20 25 jaar dienstplicht reeds vervuild of hiervan vrijgesteld. Tevens hebben wij plaats voor ter aanvulling van onze factureerafde- lingen te Breda en Teteringen. Eis; MULO - of gelijkwaardige oplei ding. Sollicitaties gelieve U te richten aan de directie van bovengenoemd bedrijf, Mastbosstraat 107, Breda. GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding ij Leeftijd 20 - 22 jr. Van de candidate wordt verwacht, dat zij nauwkeurig kan werken. Sollicitaties te richten aan: WILHELMINASTRAAT 3, BREDA Pijn en jeuk wèg Zwelling verdwijnt De wetenschap heeft thans een helende substantie ont dekt met de verbazingwek kende eigenschap de aamhei- en eenvoudig te doen weg- drogen - de pijn houdt op, zwelling verdwijnt. Toegepast In SPERTX doet deze weefsel- vernieuwende stof zelfs de meest hardnekkige aambeien Ineenschrompelen, zó afdoend dat ze nu geen probleem meer zijn. Sperti Zalf en Zetpillen SPERM is zacht en desinfec terend - bevat géén verdo vende middelen. Voor snelle, rechtstreekse behandeling van aambeien: SPERTI ZaU f3.85. Zetpillen f5.20. Voor direkt gevr. een aan ons nieuwe benzine station te Willemsdorp. Soil, te richten aan: Driehoefijzerstraat 11 Zevenbergsehoek Tel. 01685 - 420. Neem vlug Plus-Form, ge concentreerd voedingssup plement om gewicht en weerstand snél weer op te pouwen. Plus-Form - boorde vol met calorieën, vitaminen en druivesuiker - maakt een eind aan slapte en vermoeid heid, geeft u uw vroegere fit heid en energie weer terug. aan kunt u er weer tegen! Komplete kuur ƒ8.40. PLUS-FORM smakelijk voedingsconcentraat Magikzovrjjzyn? ï- 1'"'." «sts mowed* VJU, O 278 IlllllllillilllllilllllllllllllllllllllllllllllllliUIIUIIIIIilllllllllllllllillllllillUlllllllllUIIIlllllilllllilllllllllllilllilllllillllllllillUIIIIIIJIII bouwt in: Royale middenstandswoningen met o.a. voor- en achtertuinen, grote keuken, vier slaapkamers, volledig ingerichte badkamer met tweede w.c., vaste trap naar tweede verdieping. Koopprijs incl. overdrachtskosten en B.T.W. vanaf f 43.425, Rijksbijdrage van plm. f 5.500,aan de koper-bewoner uit te keren in jaarlijkse aflopende termijnen. Ruime middenstandswonfngen, degelijke uitvoering, goede afwerking. Indeling: begane grond gang, w.c., royale keuken en woonkamer, berging in achtertuin. Eerste verdieping: twee grote slaapkamers, kleine slaapkamer, veel kasten, volledig ingerichte badkamer met tweede w.c.. Tweede verdieping te bereiken met vaste trap, grote slaapkamer, royale bergruimte. Koopprijs incl. overdrachtskosten en B.T.W. vanaf 43.875, Rijksbijdrage van plm. f 6.100,aan koper-bewoner uit te keren in jaarlijkss aflopende termijnen. Riante herenhuizen in blokken van twee onder een kap met garage in plan Het Wandelbos. Gunstige situering en ligging. De woningen hebben o.a. een L-vormige woonkamer van 45 m2, royale luxe ingerichte keuken, vijf slaapkamers, volledig ingerichte badkamer, ruim voorzien van kasten en bergruimten. Volautomatische gasgestookte centrale verwarmingsinstallatie. Koopprijzen ind. de overdrachtskosten en B.T.W. f 77.850, Nadere inlichtingen, tekening en bestek worden U vrijblijvend verstrekt door: NATIONAAL GRONDBEZIT N.V., bijkantoor Tilburg, Ringbaan Oost 108 te Tilburg. Telefoon 04250 - 32400. Na kantooruren 04250-21832 of 21198 of 21754. Afspraken na kantooruren zijn steeds mogelijk. Schriftelijk verzoek om inlichtingen kunt U zonder postzegel verzenden indien U adresseert: Nationaal Grondbezit N.V., Antwoordnummer 201Tilburg. co Hun werkzaamheden zullen bestaan uit» de controle en administratie van aangekomen goederen, de opslag van deze goederen, de assistentie bij de controle op de voorraad en de verzending van de goederen naar onze winkels die van aanpakken weten, bieden wjj: prettig en afwisselend werk in een modern magazijn, ruime korting op alle aankopen bij Vroom Dreesmamv goede salariëring en vakantieregeling, zaterdags vrij, gunstige sociale voorzieningen, voor vervoer (evt. van en naar Breda) wordt gezorgd. Dit moet U doen: Voor naderojnlichtingen en sollicitaties kunt U terecht bij de personeelchef in Oosterbout, Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. U kunt onze personeelchefs ook bellen om inlichtingen of een afspraak: Breda 01600-24300 Roosendaal 01650-36910 Oosterhout 01620-4141 - Bergen op Zoom 01640-5900. Schriftelijk solliciteren is ook mogelijk. Richt Uw brief dan aan: De personeelchef. Vroom A Dreesmann, Nieuwe Markt, Roosendaal. ROOSENDAAL [(Van onze sportredactie) —^VENTER Go Ahead heeft zijn „toppers-trilogie" voltooid, wg Ajax en Feijenoord ontnam de beveriterploeg op eigen ter rein ook FC Twente twee, in de K naar de landstitel, zo belang rijke winstpunten. Met uitzonde ring van de beginfase was FC Twente een machteloze ploeg en daarin konden Dick van Dijk, Theo Pahlplatz en Eddie Achter berg met hun soloacties geen ver lering brengen. Bfcr Go Ahead had deze zondag twee ^jfluakers" in de ploeg, namelijk Koekam en Wietze Veenstra. De vier Iers, die door dit tweetal werden jeld, zorgden er voor dat de 10.000 ihedese supporters al lang voor bet einde van de tribunes verdwenen. Eerder al waren de wrede cijfers 4-0 op het bord verschenen. De verslagenheid van de Enschede- mg die al een uur voor het begin van de wedstrijd de tribunes bevolk ten om ten minste maar een goede plaats te krijgen, werd alleen over troffen door de vreugde bij de aan hang van Go Ahead. |n het begin van de strijd was FC Twente de sterkste ploeg geweest. In een fel offensief rolden de aan vallen steeds op de Deventer verde diging af. Maar de toeschouwers za- ^pTdat de hechte defensie, met aan- ler Gerrit Somer als meest op- mde speler, die aanvalsstoten be- opving en van hun gevaar d. Het openingsdoelpunt van :e Veenstra, die in een gave solo Hg doelman Schrijvers omspeelde voor hij de bal door het doelvlak bracht, kwam enigszins tegen de ver houding in. M[ verder de derde sportpagina) STERDAM (ANP) De „zaak jfyplial", die in het laatste kwar- Jgpl van 1968 de gemoederen in de Jylerlaiulse sportwereld danig in ■•Weging bracht en voor de Ko- JjSUtlijke Nederlandse Atletiek Dnie «■december zelfs tot een buitenge wone algemene ledenvergadering **Jdde, heeft ook zaterdag duidelijk Z'J» stempel gedrukt op de jaarlijk- Hjflgemene ledenvergadering van de WAU. Op de vergadering van de- •gjber had het atletiekparlement S® met grote meerderheid uitge raken voor een motie, waarin het muebestuur en de nationaal techni sche commissie verz0cht werd zijn JjSpMaten ter beschikking te stellen. (Sr- f (Van onze sportredactie) ST.-ANTHONIS De Cross der m het Brabantse dorpje St.- Mtthoms werd gewonnen door de «weedse outsider Christ Hammer- 3r"' .tf drie manches bleef de Skan- ^gavier de sterke concurrentie voor. f™1® Sigmans en Pierre Karsmakers r,CTen enige favorieten die hun ■■Hm waar konden maken. De cou- ur un Bakel eindigde als tweede 'au*jKarsmakers beslag legde op uetderde plaats. gj®3roer Dirkx was bij de zijspannen ™ee maaj de snelste. De renner uit ^_kenswaard werd op de tweede en lE»f p gevolgd door Jan ten 1-_ j en Ben Snijders, die het Neder- X~fe succes in deze klasse comple- ifcina) °°k de vijfde sport*

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 8