natoma STENO (Geschikt voor ieder raam) voor naar officier-vlieger een tropische verrassing in hollandse melkchocolade VERMEEREN TEKENAAR PANTALONS Diep in een tropische oceaan ligtde Bounty Zilver-buitte wachten tot u hem vindt. Hoe kunt u dat zilver verdienen? Ga nu Bounty kopen. Om de schat te vinden hebt u alleen een zeilbootje, een kokosnoot en een palmboom nodig. de „BROEKENSPECIALIST" 0 Santos 44, zet koffie van versgemalen koffie en verse koffiemelk. voor de prijsbewust N.V. van Dijk's Houtha Timmerfabriek een jonge VERTEGENWOORDK EEN FRAISER ervaren en aankom TIMMERLIEDEN 7.95 Breda Brunswick Bow GROENEWOUT N.V. 9' aankomende teker Breda Brunswick Bowl Melkwegstr. 12, Den Haag tel 070-83 OS OS Nieuwe cursus 21 maart 7.30 uur INSTITUUT Koninginnestraat 32 Breda - Tel. 35847 U vindt er steeds tenminste één afge beeld in de Bounty-wikkel (óók in het Bounty familie-pak). Spaarze alle drie bij elkaar! Knip ze uit en doe ze in een envelop. Bedenk ook de ontbrekende regel voor hetSchatduikers-lied. Schatduikers-lied: Joho, Joho, ver in de diepte van de tropische oceaan ligt de blinkende Zilver-buit Schrijf die regel op een papiertje, stop dat-samen met naam en adres van uw Bounty winkelier - óók in de envelop, frankeer met 25 cents postzegel en stuur het geheel naar: Bounty, Postbus 61, Veghel N.B. Vergeet niet uw eigen naam en adres te vermelden! Er liggen 10 "aandelen" in de Zilver-buit te wachten. En zo'n"aandeel"bestaat uit een zak met 400 blinkende rijksdaalders. Totaal dus f 1.000,-. Dus: doe mee, "duik" mee, win mee! Met Bounty! NERGENS ZO'N K E^U S IN ALLE MATEN ALLE PRIJZEN BRUGSTRAAT 14 BREDA Wedstrijdvoorwaarden Personeelsleden van de Mars Verkoopmaatschapij N.V. en de Mars Chocofacfefabrïek, afsmede haar reclame-bureaus zijn, evenals hun gezinsleden, van deelname uitgesloten. Een deskundige jury zal de beste inzendingen bepalen. De uitspraak van de Jury is bindend. Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Alle deelnemers aan de wedstrijd onderwerpen zich aan de daaraan vastgestelde regels. Sluitingsdatum 30 april 1969 Kemper Beton N.V. is een onderneming met vestigingen te Rotterdam en Tilburg en met ongeveer 300 medewerkers. Wij leggen ons in hoofdzaak toe op het ver vaardigen van geprefabriceerde gebouwkon- strukties. welke technisch gezien steeds interes santer worden. Wij hebben plaatsingsmogelijkheid voor een die in het bezit is van - bij voorkeur - het Diploma HTS- of MTS- (voorheen UTS) Bouwkunde of Weg- en Waterbouwkunde. Op ons Konstruktie-Buro zal hij in teamverband worden betrokken bij de voorbereiding van de produktie van ons interessant programma "PROJEKTTON"-bouwelementen. Bovendien kan een tekenaar bij ons worden geplaatst op het Ontwerp- en Kalkulatieburo. alwaar ten behoeve van de afdeling Verkoop de offerten worden uitgewerkt. Gegadigden wordt verzocht hun brief te richten aan de direktie van KEMPER BETON N.V. Oostdijk 27 Rotterdam-27 DE STEM VAN MAANDAG 17 MAART 1969 Tot voor kort werd er (vooral door directeursvrouwen) wel eens sceptisch over de koffie uit een koffieautomaat gesproken. De smaak van de koffie was nu eenmaal anders. Natoma heeft daar revolutionair verandering in gebracht. We maakten de Santos 44, die in plaats van poederkoffie echte koffiebonen en echte koffiemelk verwerkt. Het resultaat is een verrassend- pittige kop koffie, waar zelfs uw vrouw jaloers op wordt. Net als uw koffiejuffrouw trouwens. De reden is simpel. Santos zet op elk moment van de dag geurig-verse koffie, wat iets anders is dan koffie uit de grote pot, waar aan het eind van de ochtend meestal alle pit uit is. Zijn grootste krachttoer is echter dat hij u enkele honderden guldens per maand bespaart. Zonder dat daar een grote investering tegenover staat. Want Santos is voor een luttel bedrag per maand te huur. Vandaar die forse besparing. In een persoonlijk gesprek willen wij u dat graag exact voorcijferen. Laat uw secretaresse ons even bellen voor een afspraak (tel. 070-830505). De keiharde feiten van de Santos 44 zullen u dan wel tot enig nadenken stemmen. Vooral nadat we u een paar maal hebben ingeschonken. Dit is geen arrogantie van Nederlands grootste experts op het gebied van automatisering. Natoma: jarenlange technische en commerciële know-how in automaten, van koffiemachines tot complete controle- apparatuur voor de metro. Goriijnen: Neem de maat van uw raam of u w oude overgordijnen. Ga naar V&D Vraag naar UpToday Pasklare Gordijnen. De maat die u wenst is ar inderdaad bijl Kies kleur, dessin en kwaliteit uit een eindeloze variatie. En hangklaar. keurig gezoomd en precies op de gewenste maat worden de gordijnen van uw keus uit het rek gepakt. Ga naar huis en klaar bent u, want UpToday gordijnen hangen meteen (ja, het plooiband zit er óók al in!) Er is een speciale UpToday-stand bij V D J Van 18 t/m 29 maart Strijenlaan 24a - BREDA tel. 01600 \GT: voor haar afdeling VERKOO Voor haar afdeling TIMMERFABRIEK: Schriftelijke of mondelinge sollicitaties ten aan bovengenoemd adres. MHHMM Huishoudshift van fleurig bedrukt katoen. Met rug ceintuur. Keuze uit 2 dessins, elk in 4 kleuren. Meten M. Len EL van 8.95 voor De beroeps-officier-vlieger ontvangt zowel zijn militaire als ook zijn wetenschappelijke vorming aan de Koninklijke militaire academie te Breda. De reserve-officier-vlieger begint zijn opleiding op de vliegbasis Gilze-Rijen. Afhankelijk van persoonlijke aanleg en de per- soneelssituatie, wordt hij bestemd voor heli- coptervlieger of vlieger op straalvliegtuigen. Na het met succes doorlopen hebben van de vlieger-opleiding wordt het groot militair vliegbrevet uitgereikt. Ook kan de adspirant reserve-officier-vlieger opgeleid worden voor Pipercub-vlieger (korter dienstverband waar aan het klein militair vliegbrevet is verbonden). Toelatingseisen: Medisch en psychologisch geschikt. Vooropleiding: gymnasium-, hbs-, atheneum- of hts-diploma. Leeftijd voor be roeps-officier-vlieger 17 t/m 21 jaar, voor reserve-officier-vlieger 18 t/m 26 jaar. In be paalde gevallen kan voor een opleiding tot reserve-officier-vlieger worden volstaan met een diploma Mulo-B of een getuigschrift mts. Bent u geïnteresseerd in dit dynamische be- roep.zend dan nevenstaande informatiestrook in en u ontvangt alle inlichtingen. De opleiding voor beroeps-officier-vlieger begint op 1 september, voor reserve-officier- vlieger op 28 april en 1 september. I Sollicitaties (zowel mondeling als schi l aan: Nassausingel 28 Breda O <U hi*1 o i UI -}=- O *i_ O C O, <D H "O 5.= o 5 D. O co r S a> o -C 2 wo® v) /•N 91 ■*-* S'Ê2 u. p a> w 2"° 2 "5 Cl 5 cl ra O c bureau voor projectontwikk en -planning i Seeligsingel 3, Breda vraagt voor de afdelingen ziekeinhuisbouw, bejaardenc utiliteitsbouw: Leeftijd ca. 23 jaar. voor het uitwerken van i zwakstroom-pro j ecten. Opleiding op UTS-niveau, trotechniek. Wet de hand geschreven sollicitatieb e aaT1 directie van bovengen» reau- Discretie verzekerd. J vraagt voor directe indiensttreding De toekomstige oflicier-vliW111 de Koninklijke luchtmacht heelt de keuze tussen een beroeps-1'1 een reserve-verbintenis. Geboden wordt: goed salaris, prettige werkkring gunstige tijden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 6