449,- KOSTER-DEY VERTEGENWOORDIGERS ABONNEMENTEN VERTEGENWOORDIGER 1 magazijnbediende 1 automonteur 1 all-round automobielverkoper OPEL-VOORJ AARSSHOW Zesduj tussen I Hildegard Kt t t MET ALS SPORTIEF MIDDELPUNT DE OPEL GT 1900 Tsjechen maken toernee met Toni Boltini f Ducana voorzetramen AANMELDING VAN LEERLINGEN AANBESTEDING Wegens overweldigende verkc van de DAF-automobielen Napoleon en goedkoper dan u denkt DUCANA ZEELAND DE HOLLANDSE TUIN R.-k. Technische School van Onze Lieve Vrouw ter Duinen Algemene metaalbewerking Timmeren Schilderen Brood-ba n ketba kken Het individueel technisch onderwijs (ITO) Algemene metaalbewerking Timmeren Schilderen B rood-ba n ketba kken centrale verwarming DE JONGE het verhogen en verzwaren zeedijk van de Margaret ter lengte van plm. 2000 m, Westerschelde, met werken, gelegen in de Zaamslag, volgens bestek nn dienst 1969-1971. Eelektronische Orgels vragen wij OFF. DAF DEALER KLEINE BAGIJNESTRAAT 25 HULST TELEFOON 01140-2600 LOU ISSE-GOES N.V. Tel. 01100-6210 DE STEM VAN MAANDAG 17 MAART 1969 Heden overleed tot onze droefheid, voorzien van het Sacrament der zieken, mijn lieve vrouw, on ze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder JOHANNA VAN LOON echtgenote van Leonardus Josephus van der Vliet in de ouderdom van bijna 88 jaar. Breda: L. J. van der Vliet Delft: P. J. van der Vliet C. van der Vliet-Verboekend Bergen op Zoom: L. J, M. de Kock-van der Vliet P. A. de Koek Breda: J. D. Nienhuis- van der Vliet klein- en achterkleinkinderen. Breda, 15 maart 1969. Bernard de Wildestraat 520. De overledene is opgebaard in de Chapelle Ar- dente, Baronielaan 38, Breda. Bezoekuur dins dag van 19.30 uur tot 20.30 uur. Dinsdag is er een H. Mis om 19.00 uur in de pa rochiekerk van het H. Kruis, Bernard de Wilde straat, Breda. De Eucharistieviering waartoe u wordt uitgeno digd, zal plaats hebben op woensdag 19 maart om 10.00 uur in voornoemde kerk. Hierna zal de begrafenis geschieden op de r.-k. begraafplaats „Overakker", Overakkerstraat, Breda. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in Huize „Merula", Baronielaan 102, Breda. Samenkomst woensdag om 9.15 uur in de ont vangkamer van bovengenoemde Chapelle Ar- dente. Wij delen u mede dat gesterkt door het Sacra ment der zieken van ons is heengegaan de heer ADRIANUSJOHAN GERARD NAGELKERKE echtgenoot van mevr. Maria Lousia Coens Hij ontving het leven vanuit Gods Hand 15 maart 1891 en overleed na een langdurige ziekte 15 maart 1969. Maandagavond 19.00 uur gebedsdienst in de r.-k. kerk te Sas van Gent, dinsdagmorgen samen komst Walstraat 21, Sas van Gent, om 9.45 uur. Van daaruit begeleiden wij onze dierbare voor het laatst naar de parochiekerk voor de plech tige uitvaart die om 10.00 uur begint Mevr. M. Nagelkerke-Coens Fam. Nagelkerke Fam. Coens. Sas van Gent, 15 maart 1969. Walstraat 21. Zij, die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heden overleed tot onze diepe droefheid in het St.-Liduina-ziekenhuis te Hulst zacht en kalm na een kortstondige ziekte, voorzien van de H. Sacramenten der zieken, onze geliefde en zorg zame moeder, schoonmoeder, grootmoeder, over grootmoeder, zuster, tante en nicht, mevrouw AMELIA FREIJSER weduwe van de heer Constantinus Ludovicus Esseling in de leeftijd van 72 jaar. Wij bevelen de ziel van onze dierbare overledene in uw gebeden aan. Hulst: E. Blommaert-Esseling S. Blommaert kinderen en kleinkinderen Hulst: A. Esseling M. Esseling-Vonck kinderen en kleinkinderen Familie Esseling Familie Freijser Hulst, 15 maart 1969. Rooseveltlaan 29. De plechtige uitvaartdienst waarbij u wordt uit genodigd zal plaats hebben op dinsdag 18 maart a.s. om 10 uur in de Basiliek van de H. Willi- brordus te Hulst waarna begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Bijeenkomst heren ziekenhuis in gang Tabakstraat om 9.30 uur. Dames voor aan vang uitvaartdienst in de Basiliek. Hedenavond om 7.30 uur eucharistieviering in de Basiliek. Zij, die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Personeel gevraagd BU Palthe is plaats voor een actieve vriendelijke winkelas sistente. Palthe biedt een goed salaris, uitstekende soc. voor zieningen en een vijfdaagse werkweek met elke zaterdag middag vrij. Iets voor u? Spreek dan eens met de chef van onderstaande Palthewin- ke! Reigerstraat 30, Breda. Kapster, leerling-kapster ge vraagd. Prettige werkkring. Dameskapsalon J. Riské, Dub bele Poort 9, Hulst, tel. 01140- 2421. Arbeiders gevraagd voor werk in margarinefabriek in Rotter dam. In ploegendienst, niet op zondag. Zuiver en licht werk. Vervoer vanuit Bergen op Zoom, Wouw, Roosendaal, Bosschenhoofd, Rucphen, Sprundel, Willebrord, Etten, Moerdijk, enz. Tevens arbei ders voor fabriek in Zwijn- drecht voor 2-3 of 4 ploegen dienst. Vervoer vanuit Roosen daal, Klundert, Zevenbergen, Moerdijk, Wernhout, Zundert, Rijsbergen, Breda, Etten, Ter- heijden, Wageningen, Zeven- bergschenhoek, enz. Inlichtin gen: M. A. Vergouwen, Ach- terhoeksestraat 31, Rucphen. Tel. 01654-304. Uitstekende bijverdienste. Ac tieve en serieuze medewerkers gevr. voor het bezorgen van drukwerk huis aan huis. Br. m. inl. aan Postbus 3025 te Rot terdam. Welk meisje wil graag serieus werk verrichten? Kom tijdens de werkuren eens in onze mo derne elektronische montage- afd. kijken en u zult enthou siast zijn over het soort werk dat hier uitsluitend door meis jes wordt vervaardigd. Avlo- landa N.V., Woensdrecht. Te koop aangeboden Grote sortering tapijttegels in 6 kleuren, 40 x 40 cm, f 1,50,- pei* stuk. Textielhandel van l)um, showroom Roosendaal, Dr. Schaepmanlaan 57. Tel. 01650-33372 Wilt u een boot ot buitenboord motor kopen? Laat u niet in de boot nemen. Koop bij de speciaalzaak Ook voor boot- lakke- en accessoires, van an kers tot zwemvesten Handels onderneming „Nova Vita". Wildertstraat 3. Oud-Gastel. Tel. (01652) 2012, (bij Kuive- zand - Oudenbosch) plm. 40 pet. brandstofbesparing geen tocht T*j geen beslagen ramen geljjke warmte door heel uw kamer Tevens leverbaar aluminium zonneschermen jaloezieramen, deuren, aluminium syding gevel bekleding, kanteldeuren enz. Deltastraat 10, Colijnsplaat, Tel. 01199-255 BON VOOR GRATIS INLICHTINGEN NAAM ADRES WOONPLAATS Te koop: transporteurs 6-12 meter; vertragingsmotoren, losse rubberbanden. J. de Vis ser 's-Gravenpolder. 01103-339. Berkel snelweger, 10 kg. Ber- kel vleessnijmachine; stalen huishoudtrap en papierrol 50 cm breed te koop. Te bevra gen: Wilhelminastr. 72, St.- Jansteen. Huizen Te koop of te huur in Terneu- zen. hoekwoning, Schoolweg 10. Leeg te aanvaarden. Inl. Cnurchillweg 17, Hulst. Oudenbosch te koop hoekwo ning Plataanstraat 1, tel. 2631, met v.- en a.tuin. bev. 2 kamers, keuken, berging, 4 sl.kamers, douchecel, zolder. Jul» vrij te aanvaarden. INRUILACTIE VOOR ALLE MERKEN GASHAARDEN Wij geven de allerhoogste inruilprijzen Eerste klas garantie en service, leveren ook op krediet. Onze haarden worden geplaatst door erkende gasfitters. HUIJBERSESTRAAT 14 BERGEN OP ZOOM Tel.: 01640 - 4073 Dagelijks van 10.00 uur v. m. tot 9 uur n.m. geopend. Grond te koop of in pacht ge vraagd liggend aan water, eventueel met boerderijtje. Ge- zellelaan 98, Roosendaal. Woonhuis te koop. Voor alle doeleinden geschikt. Te bevr.: Wilhelminastraat 72, St.-Jan steen. Breda, Jacobusstraat (Maria- veld) te koop moderne, tradi tioneel gebouwde tussenwoning bevat veel luxe zoals c.v. par ketvloer. open haard, teakdeu- ren, trovertin vensterbanken. Koopsom f 49.500,- vrij op naam. Inl. Makelaarskantoor W. J. M. van der Sande, Wilhelminastraat 9, Breda. tel. 01600-37664 b.g.g. 32528 of 01652 - 2423. Te koop vrijstaand landhuis met garage en berging en 5000 m2 grond, extra mooi gelegen aan rand van Breda prijs f 150.000,- Brieven ond. no. SK 3704. Breda. Breda. Turnstraat prima on derhouden tussenwoning. Bin nen een jaar leeg. Koopsom E 29.000,- k.k. Eigen geld f 4500 voldoende. Inl. 01600-37664 b.g.g. 32528. Vrijstaande woning met gara ge te koop. Te bevragen: Steensedijk 104, Hulst. Ulvenhout. Heeft dubbel land huis, olie c.v., garage, parket, enz. f. 59.500,-. V. d. Berg en Co., makel, i.o.g., Nwe. Ginne- kenstraat 43, Breda. Tel. 01600- 24421. T. k. a. hoekwoning, gedeelte van 2 onder één kap, grote ga rage, 3 slaapkamers. Inl. Mgr. Frenckenstraat 2, Roo sendaal. Tel. 01650-36662. T. k. gevr. boerderijtje liefst met grond. Br. onder nr. 2286 K 5 v. d. blad. Breda - Hoge Vucht. Te koop mooiste gedeelte Hoge Vucht 6 kamer woning met c.v. voor- en achtertuin (zuiden) vraag prijs f 48.000,- k.k. leeg te aan vaarden. Brieven onder no. SK 3780. Auto's - Motoren VW kleinbus t. k., bj. juni 1964 z.g.st. L J. van Kuylc, Groe- newoud 27. Oudenbosch. Tel. 01652-3171. Autobedrijf Janssen. Het adres van het Zuiden. Met vele goed kope er leuke occasions. Aus tin Seven 1966 f. 3250,-; Opel Kadetts '63-'64-'65-,66 v.a. f. 1350,-. Cortina '66 f. 1950,-; Opei Record '64-'67 f. 1950,-; Peugeot 404 '65 f. 2250,-; VW 'ó8 f. 3450,-; VW '63-'64 v.a. f. 1450Taunus 12 M '66 f. 1950,-; VW bestel '66 goedkoop Financiering, inruil en garan tie Op de: Tongeresestraat 27 A, Eindhoven. Tel. 040- 29638 Open iedere dag 9-21 uur. Auto's Let op de prijzen 10.000 km schriftelijke garantie. Peugeot 404 1966 f 2150,-. Vol vo Sport P 1800 1966 f 5250,-, 4 Ope: Kadett's 1966 f 2100,-, 3 Volkswagens 1964 f 1200,-, 4 Opel Rekord 1965 f 1600,-, BMW 1800 1965 f 3150,-, Austin Seven 1966 f 1850,- Fiat 850 1966 f 1700,-, Ford 17M 1966 f 2200,-, Ford 12M 1966 f 1600,-, Simca 1000 1966 f 2100,-, Fiat 1300 en 1500 1966 f 2000, Volks wagen 1500 en 1600 TL f 2100,- Chevrolet Caprice 1968 f 8000,- Renault R 8 Major 1966 f 1150,- Ford Cortina 1966 f 2000,-. Ford Zephyr 1965 f 1600,- Mercedes Diesel 1963 als nieuw f 1750,-, Triumph Herald coupé '65 f 18000. Alle auto's staan in een verlichte showroom. Garage De Kroon Heistraat 39, Eindhoven, (stadsdeel Stratum) Tel. 040- 12838 Mercedes Benz occasions 250 S met schuifdak ,66 230 S radio enz. '67 220 S '65 220 '64-'65 Diverse automobielen Honda N 360 '68 Ciievelle 300 '64 Primula '66 Morris stationcar '66 TaUnut 17 M super '65 VW 1600 TL '66 Neckai 1100 '64 Humber '63 Diverse goedkope inruilwagens Opel '6? Dauphine '63 S3mca '61 Fiat 500 '61 ....enz Afdeling verkoop zaterdags en zondags geopend. N.V. Garage van Dongen - Jonkers, Guido GezeRelaan 40. Bergen op Zoom. Tel. 01640-6918. Van heinde en ver kun Je een auto kopen als je de krant leest. Hier met 6 mnd. garantie daar een V.W. van 1965 voor f 1400 gulden enzovoort. Wij hegrijpen niet dat die mensen zo gek doen. Als het allemaal klopt wat ze schrijven kunnen ze naar de Belerum-Garage gaan en hun wagens daar verkopen. Wij willen graag het dubbele geven voor een V.W. van 1965. Bij ons kunt u wel een jaar garantie krijgen (als u maar betaalt). Een gebruik te auto kopen is een zaak van vertrouwen. Dat vertrouwen kunt u de Belcrum-Garage ge rust geven want die hebben niet van die gekke aanbiedin gen, maar wel echter garantie, echte auto's, en echte prijzen. Kent u onze slagzin nog? Voor een betrouwbare gebruikte auto naar een betrouwbaar adres, het adres, met de groot ste voorraad, de grootste om zet en met de allergrootste service. Belcrum Garage Min. Kanstraat 1620 Breda tel. 01600-39900. Geopend van 8 uur v.m. tot 10 uur n.m. Zondags van 1 tot 5 uur. INTERNAAT OSSENDRECHT EXTERNAAT Vanaf heden kunnen leerlingen worden aangemeld voor het school jaar 1969-1970. Zij moeten hiertoe 6 KLASSEN van de basisschool (la gere school) hebben doorlopen. Zij worden geplaatst in het EERSTE ALGEMENE LEERJAAR. Aan het het einde hiervan kan de leerling een keuze maken uit de volgende richtingen: Duur dezer opleidingen inclusief het ALGEMENE LEERJAAR: 3 JAREN De leerlingen van de afd. ALGEMENE METAALBEWERKING kun nen na het tweede jaar een opleiding in ELECTRO-TECHNIEK vol gen óf doorgaan in de ALGEMENE METAALBEWERKING. Totale duur opleiding Electro-techniek: 4 jaren. Na het ALGEMENE JAAR kunnen de leerlingen ook geplaatst worden in de afdeling THEORETISCH TECHNISCHE OPLEIDING. Zij worden voorbereid op een vervolgstudie bij het MIDDELBAAR BEROEPS ONDERWIJS (MTS SCHOOL VOOR SCHEEPSWERKTUIGKUN- DIGEN, ELECTRO-TECHNISCHE SCHOOL enz.) Deze opleiding wordt afgesloten door een landelijk examen. Duur dezer opleiding inclusief het algemene jaar: 3 jaren. De leerlingen van scholen voor aangepast basisonderwijs kunnen zich aanmelden voor deze afdeling. De toelatingseisen zijn: minimaal 13 jaar oud op 1 aug. 1969, het peil van de vijfde klas van de basisschool heb ben bereikt, bereid zijn zich te onderwerpen aan een psycho-tech- nisch onderzoek door de schoolpsycholoog. Deze leerlingen vangen hun opleiding aan in een aangepast ALGE MEEN LEERJAAR, waarin ze mede begeleid worden door de school psycholoog. Daarna kunnen ze hun opleiding voortzetten in de richtingen: j Duur dezer opleidingen Inclusief het ALGEMEEN LEERJAAR: 3 JAREN Verdere informaties kunnen worden ingewonnen bij de administrateur der school (telf. 01647-302) van ma t.m. vr. van 9.00 - 12.00 en van 14.00 - 16.00 uur. Aanmeldingsformulieren zijn in vele gevallen verkrijgbaar bij het hoofd van de school waar de leerling thans verblijft. In het andere ge val kan men zich wenden tot vorengenoemde administratie. De aanmelding dient te geschieden vóór 1 juni 1969. Voor plaatsing van leerlingen op het Internaat dient men zich te wen den tot Br. Reginald, directeur Internaat, telf. 01647-546. A. A. WAEGEMAEKERS, DIRECTEUR. Bij vonnis van de arron dissementsrechtbank te Breda d.tï. 14 maart 1969 is verklaard in staat van fail lissement de naamloze ven nootschap N.V. Carrosserie Roset, gevestigd te Bergen op Zoom aan de Wasse naarstraat 45-55 met be noeming van de edelacht bare heer mr. H. F. van den Haak, rechter in ge melde rechtbank tot rech ter-commissaris en van de ondergetekende advocaai en procureur tot curator. De curator Mr. P. P. LAP. Bergen op Zoom, 14 maart 1969. Stationsstraat 40. Wij geven blijvende ser vice op door ons aange legde (ook bouwpakketten) SANITAIRE- EN GASINSTALLATIES A. C. I. Gawalo erkend gas- en waterfitter Beleefd aanbevelend Noordstraat 7 WALSOORDEN Tel. 01148 - 243 Het dijksbestuur der waterkering van miteuze polders SER - LIPPENS c.a,,w derdag 3 april 1969 om 15.00 uur nitl waterschapshuis, Burchtlaan 1 te t\% gaan tot openbare aanbesteding van: Bestekken zijn vanaf 17 maart verkrijgj kantore van de ontvanger der J Burchtlaan 1 te Axel (tel. 01155-12)1 betaling van f 35,- per stuk en wordeJ vraag franco toegezonden uitsluitend J vangst van het verschuldigde bedrag tl wissel of op postrekening no. 333191 J van de waterkering van de calami tend Ser-Lippens c.a. te Axel. Axel, 14 maart 1969 Het dijksbestuurvi# P. van Hoeve, v» J. W. Kusee, RI-HA - SOLINA - EMINENT VISCOUNT - THOMAS PHILICORDA - HAMM0N8 De juiste voorlichting, de beste service. Franko huis. Gemakelijke t Nu ook lesservice. 4 gratis lessen Demonstratie bij u aan huis. Terneuzen - Noordstr.ll tel. 2680 Axel - Stationsstraat3i tel. 1476 VOOR RAYON WEST-BRABANT EN ZEELAND Bent U ervan overtuigd f 1000,- netto per maand (of meer!!) waard te zijn. Wilt U de mogelijkheid tot snelle promotie? Bel dan onder staand nummer voor het maken van een afspraak met onze verkoop leider op maandag 17 maart tussen 19.00 en 22.00 uur of op dinsdag 18 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. O.a. uit concurrentie-overwegingen kunnen wij onze naam in deze advertentie niet prijsgeven. Wel kunnen wij U mededelen dat: le ons bedrijf vestigingen heeft in bijna alle Westeuropese landen als mede Latijns-Amerika Wij alleen in Nederland reeds een afnemers potentieel hebben van plm. 250.000 Wij ambitieuze mensen tussen 19-30 jaar de nodige begeleiding en opleiding kunnen geven die nodig zijn om werkelijk carrière te maken vanzelfsprekend alle sociale voorzieningen aanwezig zijn Wij voor onze werknemers de loonbelasting betalen. TELEFOON 01690 - 735 2e 3e 4e 5e DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND De abonnementen-verkoop van onze 1- is de basis voor een goede exploitatie, Daarom zoeken wij voor Zeeland een Wij denken hiervoor aan een persoon t 30 jaar of ouder die beschikt over: Kwaliteiten als verkoper Ar Ervaring in een verkoopfunktie At Correcte omgangsvormen. Wij bieden naast een goed vast loon een teressante premie-mogelijkheid en opni in het pensioenfonds. Sollicitaties kunnen gericht worden aan de directie f De Stem, Reigerstraat 16, Breda. Gijzens Automobielbedrijf heb ben nog keus uit 60 tot 70 goe de gebruikte automobielen die aanrljdingvrij zijn en ook van eerste eigenaar. Die ook bij de ANWB gekeurd mogen worden Simca 1501 de luxe met pook 1967, Simca 1501 GLS 1967, Simca 1501 Caravan 1967, Fiat 124 1967, Fiat 125 1967, Fiat 850 1966, 1965, Fiat 600 D 1966, 1964, Peugeot 1966, 404, Peu geot 404 Injectie 1966, Fiat 1966 1100 R, Citroën 1966, Citroën Ami Break 1966, VW 1600 Kar- mann Ghia '66, Mercedes 250S 1966, Mercedes 200 D 1966, Taunus 20 M 1966, Taunus 20M 1967, Opel Kapitan 1967, VW 1600 TL 1966, Opel 6 cil. 1965, Opel Kadett 1967, Daf 750 de luxe 1966, Triumph Sport HK 3 1968, Cortina's 1966. 1965, 1964 en nog enkele goede gebruik te bestelwagens Mercedes bestel Ford Transit's DKW, Bestel VW Bus 1964. Dit is een kleine greep uit onze voor raad. Al deze wagens worden in onze eigen werkplaats getest olie ververst en van nieuwe onderdelen voorzien. Garantie op onderdelen en arbeidsloon Makkelijke financiering. Ook inruil. Het adres Academiesin gel 34a, recht tegenover KMA ingang showroom langs de poort ook ingang Spoorstraat 32, Tel. 39870. Privé 43593. Ge opend 8 uur tot 's avonds 8 uur. Zondags 1 uur tot 5 uur. T. k. VW-busje bj. 1964 i.z.g. st. Inl. B. J. v. Kuijk, Groene- woud 27, Oudenbosch. Tel. 01652-3171. Te koop aangeboden: BMW 700 LS 1962 en 1963; Taunus 17 M 1965; Cordina 1967; VW- busje 1963; Opel Blitz 1962; 2 kampeerwagens 4-5-persoons. Tevens gesloten bagagewagen tjes. A. Jongenelen, Bredase- weg 148, Roosendaal. Tel. 01650-34613. Zeer mooie Vauxhall Viva SL 90 te koop van particulier, mei 1966. Te bevr. Visserijstraat 12, St.-Jansteen, tel. 01140-3665. Triumph Spitfire 1965-1967 Ford Taunus 12 M Coupé 1965; VW 1961 rol dak; Triumph TR 4 1962; Austin Seven 1962. Ga rage P. Kool, Off. Triumph - Morris - MG-dealer voor Roo sendaal e.o., Laan v. Luxem burg 3, Roosendaal. 01650- 35108. Meeussenstraat 14 a, Bergen op Zoom. 5295-7095. Belcrumgarage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's vanaf 1966 te koop. Min. Kanstraat 16-20, Breda, tel. 01600-39900. Lessen 10 Autorijlessen voor t 47,50 vervolg- en losse lessen f 7,50 Fonkelnieuwe VW's Autorij schoolcombinatie De Centrale. Stationsplein 5, tel. 38718. Ber gen op Zoom: Lekstraat 9, tel 6504 RoosendaalBoulevard 115, tel. 4097 Terneuzen Diik- straat 54, tel. 3394 Vakantie Renesse, compl. ingerichte 6- pers. caravans te huur vlakbij zee en strand. Bezet van 28-6 tot 2-8. Voor 28-6 en na 16-8 40 pet. korting. Diepstraten, Zoutmanstraat 42, Dordrecht, tel 0)850-31851. Caravan, 3-persoons, te huur. In duinen te Groede. A. A. Hoste Wilgenplantsoen 35, Terneuzen. Te huur: kampeerwagen, 4-5- persoons, staande op camping in Oostenrijk. A. Jongenelen, Bredaseweg 148, Roosendaal. Tel. 01650-34613. Te koop spead-boot met 50 pk motor met boottrailer compl. slechts f 3250,-. Car. bedrijf Slaakweg 4, Heinkenszand. Te koop grote sort, tour- en sta-caravans. kunnen ook gefi nancierd worden. Caravan be drijf Slaakweg 4, Heinkenszand tel. 01106-659. Fabrieksnieuwe Adria-tourca- ravans nw. model 1969 4 pers. met torsievering en schokbre- kers, nu slechts f 2969, f 750 contant, restant op lange ter mijn. Tevens in onze show room mod. Engelse sta-cara vans merk Belmont, nu v.a, f 6995,- Knuppe's Automo biel- en Caravanbedrijf Baar- leseweg 34 A-B Chaam. ND tel. 01694-248. Huwelijken R.k jongeman 42 jaar, niet onbemiddeld, eigen bedrijf, zoekt kennismaking met r.k. meisje of weduwe van onge veer dezelfde Ift. Brieven met foto op erewoord retour. Brie ven onder nr. 17747K 5 v.d. bi. T. k. 2 landbouwfrezen. Bre de Molenweg 2, Hoeven. Diversen Hoe gaat dat nu eigenlijk in zo'n sauna? Bel of schrijf aan Fins Sauna Instituut, Opril Westwal 2, Goes. Tel. 01100 - 7278 en u ontvangt uitvoerige inlichtingen. Landbouw - Autobedrijf A. BIESBROECK SHOWROOMWestwal 25 - GOES VRIJDAG ZATERDAG MAANDAG DINSDAG 14 MAART 15 MAART 17 MAART 18 MAART Tijdens de show bestaat de gelegenheid proefritten te maken met KADETTREKORD, REKORD SPRINT, COMMODORE en COMMODERE GS. DAGELIJKS van 9 tot 21 "ur (Van onze showredactie) AMSTERDAM Het valt niet mee om tijdens een gesprek met Hildegard Knef ook nog eens te kijken of er niet al te grote hane- poten op het papier worden gezet. Zozeer trekken de sprekende ogen van de zangeres de aandacht. Hil degard Knef wéét dit en zij heeft die onderdelen van haar gezicht nog eens een extra accent gege ven: wit, blauw en zwart, de wim- DEN HAAG (ANP In samen werking met het circus „Toni Bol tini" zal 't „Ceskoslovenske Cirkusy" gevormd door een twintigtal Tsje chen die in landen in West-Europa en Amerika verblijven, in de maan den april tot en met oktober een tournee door Nederland maken. De serie voorstellingen start op 3 april op het Malieveld in Den Haag. De Tsjechen wilden oorspronkelijk een eigen tournee door ons land ma ken, maar dit plan moesten zij wij zigen o.a. door een gebrek aan tech nische outillage. Samenwerking met circusdirecteur Toni Boltini, die dit seizoen geen eigen tournee organi seert bracht uitkomst. Er zal nu een programma worden gebracht, waarin de Tsjechische ar tiesten de hoofdrol spelen. Boltini levert 'n gloednieuwe circustent van 100 bij 50 m met een stalen koepel van 54 m lengte op een hoogte van 14 tot 16 m. Het grootste deel v,an de karavaan van meer dan 200 voer tuigen is eveneens van Boltini af komstig. Op enkele nummers na komt het uit te voeren programma voor rekening van de Tsjechische arties ten, van wie een aantal by het Tsje chische staatscircus heeft gewerkt. Nog deze maand wordt in Soes- terberg met de repetities begonnen. Het circus moet volgens het draai boek binnen drie uur kunnen worden opgezet. De honderden toeristen en Fran sen, die dagelijks in Parijs naar het Pompeuze Döme des Invalides trek ken om een bezoek te brengen aan de graftombe van Napoleon staan met voor de stoffelijke resten van de keizer maar voor die van de Corsi- caan Francesci Cipriani, een oud-be diende van de grote Fransman. De stoffelijke resten van Napoleon liggen namelijk begraven onder een anonyme grafsteen in de Londense Westminster Abbey. Deze „historische bom", die dezer dagen werd gelanceerd door twee transen, vader en zoon Restiff, in het boek „Engelsen, geef ons Napo leon terug", heeft in Frankrijk nogal f ij beroerihg verwekt en ongetwij-J leid de welhaast spreekwoordelijke r ranse antipathie tegen alles wat ir i aanSewakkerd. Enkele vooraanstaande Napoleon-I kenners hebben echter al laten we ten het met de beweringen in het ivr V0's^aSGn oneens te zijn. Maar volgens de schrijvers, die een jarenlange studie van dit probleem gemaakt hebben, liggen de bewijzen >-or hun stellingen voor de hand ™en behoeft daarvoor alleen maai jÜ rapporten, die opgesteld zijn bi. begrafenis van Napoleon, te ver

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 4