40. AANTAL LOPERS IN EEN JAAR VERDUBBELD1600 AMIX Transpirerende Voeten..? sport-resultaten 20 M ga ook own'op gold spar en spaar 55&j per pakje I SPUR I Prestatieloop Dynamo slaat aan Middelburgse dammers reeds uitgeschakeld leeuwen sterk in ielgische cross BRABANT-ZEELAND: GEEN DOELPUNTEN TOGO NAM DE LEIDING OVER Districtstitel bandstoten voor Slootmans reken eens uit wat u zo per maand bespaart Autobedrijf TIGCHELAAR Breda - Tel. 36^ Korfbal Selectiewedstrijden voetbaljeugd MET0F ZONDER lil .6! t 1 FILTER TER f GOLD 1 FILTER etba Betaald Amateurs B-elftallen Reserveklassen Zaterdag Buitenland Volleybal Korfbal Hockey nt m 15 ZESDE SPORTPAGINA DE STEM VAN MAANDAG 17 MAART 1969 andeerd door Louis Dobbelmartn. (Van onze atletiekmedewerker) OOSTKAPELLE Klokslag drie nur loste burgemeester F. G. Spren- ger ran Domburg het startschot voor de 10 kilometer prestatieloop te Oostkapelle, die de Middelburgse atletiekvereniging Dynamo daar in de duinen en op het strand hield. Hoewel het niet in de bedoeling lag er een wedstrijd van te maken, heb ben de ware atleten hevig gestreden om de eerste plaats. Twee lopers van de Goese atletiekvereniging A.V. '56 wisten beslag te leggen op de eerste en tweede plaats. Opvallend is wel het lopen geweest van de jeugdige Kees van Dalen van A.V. '56 die vrijwel vanaf het begin op kop heeft gelopen en deze plaats niet meer afstond. Verschillende malen werd hij be dreigd door Koos Oggel eveneens van A.V.'56, die de tweede plaats be zette en Jan Jansma van Zeeland Sport, die echter op het zware ge deelte op het strand beide Goese at leten moest laten gaan. Een leuke bijkomstigheid was dat de pupil zijn trainer versloeg, want Koos Oggel, een van de trainers van A.V/56 heeft sedert enige tijd Kees van Da len onder zijn hoede. Op de derde en vierde plaats eindigden twee atleten van Zeeland Sport-Vlissingen Keea van de Bulck die in het laatste ge deelte Jan Jansma nog voorbij ging finishte ais derde en Jansma als vierde. De eerste niet atleet was S. 'olderman uit Middelburg die op de dertiende plaats eindigde. A.V. Dynamo heeft voor een voor- iffelijke organisatie gezorgd. Ruim 1600 deelnemers gingen van start, waarvan er 1506 binnen de gestelde tijd van anderhalf uur over de 10 [lometer, de eindstreep bereikten. Het aantal deelnemers dat werd ge registreerd door de prikklok was 1604. Dit was het dubbel aantal van het vorig jaar. Een stimulans voor lynamo om er mee door te gaan. Vele ouderen en jongeren hebben ;aterdagmiddag in de bossen en dui nen te Oostkapelle weer genoten van de prachtige omgeving en gezwoegd en gesjouwd om het lintje te beha len. Onder de deelnemers waren ook nog enkele bekende oud-atleten: Staf Dobbelaere, Hein Cujé en ook de bekende Zeeuwse oud-schaatsen- ijder Jaap de Jager sr. was aan- ■ezig. Uitgezonderd RKHAV uit Hulst aren alle atletiekverenigingen in land met een grote groep aan- 'ezig, terwijl vele scholen en andere irtverenigingen met grote groepen iwezig waren. De eerste dame die over de finish (ADVERTENTIE) Voor een aantal van de ruim 1600 deelnemers aan de tweede prestatieloop van Dynamo waren de tien kilo meters door de duinen en over het strand een bijzonder zware opgave. Zij moesten tot het uiterste gaan om de finish te bereiken. ging was Riet de Vin van Zeeland Sport. Vorige week eindigde zij als twee de tijdens de Nationale crosskampi oenschappen te Tegelen in de groep bij de A. meisjes. Ook nu leverde zij weer een voortreffelijke prestatie om vooraan tussen de heren te ein digen. Beknopte uitslag: 1. Kees van Da len - A.V/56 in 40 min., 2. Koos Og gel - A.V.'56, 3. Kees van den Bulck - Zeeland Sport, 4. Jan Jans ma Zeeland Sport, 5. J. van Bas- telaar - Thor, 6. R. van Zee - A.V. '56, 7. W. de Grave - Zeeland Sport, 8. P. Provoost - Schelde Sport, 9. Sj. Boekhout - Zeeland Sport, 10. P. van Loon - Thor. (Van onze atletiekmedewerkers HAMME De atletiekvereniging THOR (Roosendaal) en RKHAV [Hulst) waren zaterdag met diverse tieten naar de Belgische plaats lamme getogen om aldaar deel te nemen aan de 2e Grote Prijs. Bij de senioren, die 9 ronden van 1200 meter moesten lopen op een snel parcours was het de Belgische loper Vaes, die zich de sterkste toonde zoor de bekende atleet Eugène Al- lonsius van Anderlecht). De Heikantenaar Peter Vonck van de Hulsterse atletiekvereniging kwam toch ook weer bijzonder goed voor de dag met zijn derde plaats. Een uitstekende prestatie leverden Jpk de Roosendaalse atleten S. van ckelen en R. Marrijnisaen met res- ctievelijk een 4e en 5e plaats. De lulstnaar A. van Houte wist beslag te leggen op een 13de plaats. De junioren liepen 6000 meter. A. Philips uit Lebbeke werd hier win naar voor Colieman van Lebbeke en Haelterman van Vlierzele Sportif. De Hulsterse atleten A. Bours en Ivo Fassaert wisten beslag te leggen op respectievelijk de 4e en 6e plaats. Bij de scholieren (3000 meter) werd Miel Bogaert van RKHAV 6e. Een spijker in de voet belette hem enkele plaatsen eerder te finishen. Zijn club genoot J. Hasevoet finishte als He. In de categorie kadetten liep het voor de Hulsteraren gesmeerd. Win- neer werd de Belg A. Poppe (6e in het Belgische kampioenschap). Hij versloeg de Zeeuw-Vlamingen Jo Schout en Jo Vonck, die een 2e en 3e plaats voor hun club opeisten. In de jongste categorie, de zogenaam de miniemen, ging de Clingenaar Luc Hoefnagels (RKHAV) als derde over de streep. (Van onze dammedewerker) MIDDELBURG Reeds in de eerste wedstrijd om het gewestelijk kampioenschap is de Middelburgse damclub door een nederlaag (14—6) tegen V.O.S. uit Spekholzerheide uit geschakeld. De eerste wedstrijd na melijk tussen Philips uit Eindhoven en V.O.S. eindigde in een gelijkspel 1010, zodat de laatste ontmoeting a.s. zaterdag tussen Philips en Mid- delbnrg alleen maar een formaliteit is voor de Middelburgers. Zij moe ten slechts hun sportieve plicht ver vullen om een puntje te veroveren op Philips teneinde te voorkomen dat V.O.S. en Philips gelijk zullen eindi gen. De uitslagen en standenlijst zien er als volgt uit: VOS Spekholzerheide-MDC Middel burg 146. 1 P. Laoroix-M. J. Walraven 20; 2 J. Koolen-W. Lente 1—1; 3 J. Habets-Strooband jr. 02; 4 W. Heu- wen-D. Davidse 20; 5 H. Heurs- gens-N. v. Eenennaam 02; 6 H. Zawiolskowski-Strooband sr. 11; 7 M. Nievelstein-J. Baayens 20; 8 J. Sendén-De Vos sr. 20; 9 H. Geurts-P. de Ruyter 20; 10 H. v. d. Swissen-A. Trapman 20. (ADVERTENTIE) Stand: 1 VOS 2, 1, 1, 0, 3; 2 Phi lips 1, 0, 1, 0, 1; 3 M.D.C 1, 0, 0, 1, 0. De damcompetitie in Zeeland krijgt dit jaar een staartje want nog steeds is er geen kampioen bij de eersteklassers. Er is een vrij gering verschil in sterkte bij de tientallen Na de beslissings-wedstrijden tussen drie tientallen is Sommelstlijk, afge vallen, doch nu zijn de twee overge bleven tientallen weer gelijk geëin digd met 3 punten. In de Laatste wedstrijd tussen Goes 2 en DOS kwam er een puntenverde ling 1010 van achter de dambor den, zodat er wederom een beslis singswedstrijd gespeeld moet wor den tussen beide tientallen. Deze wedstrijd is vastgesteld op a.s, maan dag 17 maart in Kapelie. De uilslag luidt: GOES 2-DOS 10—10. 2 C. v. Biemen-J. H. Blank 11; 2 M, J. Jeremiasse-A. v. d. Kreeke 11; 3 K. Schoester-E. Verdoolaege 11; 4 H. C. v. d. Vreugde-P. Dalsen 11; 5 M. de Klerk-H. Brouwer 11; 6 G. Gorsse-F. Kievit 02; 7 O. Scherp-H. Wagenaar 11; 8 A. Mijnsbergen-C. Suurland 11; 9 D. v. Daalen-F. Openeer 11; 10 L. Dek ker-A. Hollestelle 20. (Van onze korfbalmedewerker) TERNEUZEN In de Zeeuwse korfbalcompetitie gingen wegens de slechte toestand van de terreinen de meeste wedstrijden niet door. Bij de senioren werden alle ontmoetingen afgelast. De junioren speelden één wedstrijd. De derby tussen Togo uit Goes en Blauw Wit uit Kloetinge eindigde in een normale 6-4 over winning voor Togo. Het pakte hier mee tevens de leiding, maar ook hier is dat evenals in andere klassen wegens meer gespeelde wedstrijden. Stand: Togo 10-14; Swift II 7-12; Volharding I 8-10; Animo 9-10; Blauw Wit 6-10; Atlas 7-8; Stormvo gels 7-4; Swift I 8-4; Volharding II 7-0. (Van onze biljartmedewerker) MIDDELBURG In het toernooi bandstoten, dat door de biljartvere niging A.L.M. te Middelburg in „De Koophandel" werd georgani seerd heeft A. Slootmans van K.O.T. te Middelburg door een overwinning zijn promotie naar de eerste klas van het district Walcheren-Zuid-Be- veland zeker gesteld. De als een van de favorieten ge- startte Slootmans heeft echter tot aan het eind van zijn laatste partij voor de titel mogen vechten. In de ze laatste partij trad de heer Sloot mans aan tegen de heer Steenbak ker van O.H.G.L. te Kwadendame, evenals Slootmans op dat moment nog ongeslagen. Vlak na aanvang liep Slootmans al tot 28-6 op Steen bakker uit, die echter terug wist te komen tot 33 caramboles voor Sloot mans, die 40 in 21 beurten volmaak te. De uitslag luidt verder; 3. Groene woud, A.L.M. Middelburg; 4. J. de Punder, O.H.G.L. Kwadendamme; 5. J. Wattel, A.L.M. Middelburg; 6. P. Rijk, O.H.G.L.; 7. P. Rijk, de Toekomst 's-Heerenhoek; 8. D. de Paauw, Colijnsplaat. De heer J. Wattel schreef met 17 caramboles de hoogste serie op zijn naam, ter wijl J. Steenbakker met 4,44 het hoogste partij gemiddelde liet note- ZwemmerseczeemJ POEDER EN CRÈME BU APOTHEKER EN DROGIST 3P DE AMERIKAANSE zangeres Judy Garland (46) is zaterdag voor de wet getrouwd met de 11 jaar jongere New Yorkse discotheek-eigenaar Mickey Deans. Zij waren reeds op 9 januari in het geheim voor een rooms-katho- lieke priester getrouwd. Het is Judy's vierde huwelijk. ZEVEN AMERIKAANSE soldaten en een Zuidkoreaanse militair zijn zater dag bij de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea gedood. De militairen waren op patrouille na bij de grens, toen zij onverwachts overvallen werden. De Ford 20M is ongekroond koning in de 6 cilinders. Waar vindt u een ORIGINELE complete 6-cilinder reiswagen voor f 10.478,- op een 20MXL prestige-wagen, zeer exclusief afgewerkt voor f 12.147,-. Wat zegt u, u wilt nog meer Goed, dan de 20M Ralley-Sport 2300 met 126 pk voor 12.030,-. BEZOEK ONZE SHOWROOM BREDA BOEIMEERSINGEL 6 (Van een onzer voetbalmedewerkers TILBURG Zaterdagmiddag wer den, onder slechte weersomstandig heden en onder het alziend oog van trainer A. de Vroet op het terreinen complex van Aabe selectiewedstrij den gespeeld, waarvoor de afdelingen Noord-Brabant, Limburg en Zeeland jeugdselecties, bestaande uit jongens van 16-17 jaar, hadden afgevaar digd. Het g'nS er voor de Vroet in de eerste plaats om te kijken, wat er bij zat voor het toekomstig Ne derlands Jeugdelftal. Veel wijzer is hij ongetwijfeld niet geworden, omdat de barre kou en de harde wind goed voetbal nauwelijks toelieten. De meeste spelers kwamen daardoor ondanks een. goede in zet nauwelijks ook aan hun norma le vorm toe. Over het algemeen was de Vroet desondanks niet ontevre den, maar hij hoopt onder gunstiger omstandigheden deze jeugd nog eens weer te kunnen observeren. Voorlo pig echter liet hij het bij het noteren van enkele namen. Gespeeld werd allereerst een wed strijd tussen Limburg en Brabant, waarin de Limburgers het meest fa natiek voor de dag kwamen, doch slechts met 10 wisten te winnen. Limburg toonde zich daarna veel sterker dan de Zeeuwen en beëindig de de wedstrijd met een 30 winst. Hoe moeilijk het overigens was doel punten te maken toonde de ontmoe ting tussen de teams van Zeeland en Brabant aan. Brabant had duidelijk de overhand, maar men kwam ten slotte niet verder dan 09- Het te leurstellend karakter van deze selec tiewedstrijden werd echter uitgewist door de bijzonder goede ontvangst die de gasten van de zijde van de Aabe-ers (bedrijfsvoetbalclub) ten deel viel. (ADVERTENTIE) piiSHK M EREDIVISIE: Fort/Sit. - Volendam i,.k Sparta - Holland Sport 30, «AC - Telstar 4—4, GVAV - Feijen ■SLM. ADO - MW 1—0, AZ iAVS 00. PSV - NEC 3—1, ■jAhead FC TVente 40. Fort/Sittardia 20, NAC 1—2. Eindhoven '67 - Go feSTE DIVISIE: Blauw Wit - i—o, RCH - Helmond 0, DFC - SC Cambuur 10, Vites- - veendam 1—2, Heracles - Wage- FC Den B°sch - RBC V~~°' SVV - HVC 61, Haarlem - De ImTu—2—1' ElinkwÜk Wil' *WEEDK DIVISIE; Roda JC - ZFC 0-0, lortuna VI. - EDO 2—1, Excel- Anr" Ee™e3 DVS 2—1, NO AD - i_{ Y„0, PEC - Zwolsche Boys J .J Drente - De Graafschap Heerenveen - FC WV 4—1, Mand - Limburiga 20, Velox - :onie 3l. 1-I^FC vT^:™MVV - Limburgia roni» yVV PSV 0—3, RBC - Ba- Bosch fTa ^Graafschap - FC Den 5' NEC Vitesse 0—0, Wa- ®Wngen NOAD 1—1, Willem U - EERSTE KLASSE E: Vlissingen - UNA 1—1, TOP - DESK 2—1. RKC - Middelburg 1—1, Helmond - RKVVU 0—3, TSC - Concordia SVD 2—0, Veerse Boys - Brabantia 11. TWEEDE KLASSE B: Intarnos-RAC 14, Alliance - Vlijmense Boys 31, RKTVV - RWB 2—3, Axel - Terneu- zen 02, Longa - Zeeland Sport 40, Uno Animo - VCW 00. DERDE KLASSE C: WVO - Bavel 11, Roosendaal - SET 22, ZIGO - Boeimeer 1—1, Gilze - Zundert 22, NSV - Gudok 10, Sarto - Baard wijk 2—4. DERDE KLASSE D: MOC '17 - Vo gelwaarde 21, SC Gastel - Breskens I1, Grenswachters - Zierikzee 10. VIERDE KLASSE G: Nw. Borgvliet- RKFC 1—1, VES '35 - Vosmeer 0—1, BSC - Kaaise Boys 11, Halsteren - SVC 22, Cluzona - De Schutters 0—3. VIERDE KLASSE H: Clinge - Bier vliet 1—1, Sluiskil - HW '24 2—2. RKC 2 1—0, De Spechten 2 - TSC 2 04, Veerse Boys 2 - Brabantia 2 V0. 2e klas B: Voab 2 - Uno Animo 2 20, Longa 2 - Desk 2 3-1, Oss '20/2- Noad 3 11, Taxandria 2 - PSV 4 2—0. 2e KLAS C: Axel 2 - Terneuzen 2 3—1, Breskens 2 - Zeeland Sport 2 (Zeel. Sport niet opgek.), MOC '17 2 - De Baronie 3 22, Roosendaal 2 - Middelburg 2 02. 3e KLAS C: Zierikzee 2 - Corn. Boys 2 22, Goes 2 - Vlissingen 3 43. hampton -■ Southampton 00, Lei- cester City - Stoke City 00, Sun derland - Liverpool 02. BELGIë; Standaard Luik - FC Luik 50, Beeringen - Racing White 20, Waregem - Anderlecht 12, Gent - Liersk SK 00, Beveren Waas - Charleroi 3—1, Mechelen - FC Brug ge 1—1, Daring - Sint Truiden 1—2, Union Sint Gilles - Beerschot 00. Duitsland: Hertha BSC - 1 FC Nürnberg 20, Schalke '04 - Kickers Offenbach 30. MSV Duisburg - Bor. Dortmund 2—0, 1860 München - Hannover '96 21. VfB Stuttgart - Bayern München 3—0. Alemannia Aachen - 1 FC KaisersJautern 10. Eintr. Frankfurt - 1 FC Köln 12. 2e KLASSE C: Kozakken Boys - Heerjansdam 01, Geinoord - Apel doorn 43. 3e KLASSE ZUID: Good Luck - De Meeuwen 06 (Meeuwen kampi oen), SVV '54 - Rillandia 33, AZVV - Terneuzense Boys 13. 4e KLASSE Sparta 21. A: Rust Roest - Nivo le KLAS: Vlissingen 2 NAC 3 - Dosko 2 52, Una 2 51, Internos 2 - Engealand: Burnley - West Brom- wich Albion '12, Chelsea - Manches ter United 32, Manchester City - Queens Park Rangers 31, Wolver- Overgangsklasse B. Dames: Actief - Beatrix 3—4. District Zuid B. Da mes, 2e klas: Terheijden - VCW 0—7. Heren, 2e klas A: Boemerang - Desk 10—4, SOA - Rapid 2 103, Veloci- tas - Volt 1—18, Afdeling West-Noord-Brabant. Da mes le klas zevenhandhal: Beatrix - Be Fair 9—4. Gilze - Riel 4—6.Heren le klas zevenhandbal: Avanti - EVV 14—14, Internos - Gilze 19—8, Taxan dria - Juliana 7—15. Dames 2e klas B: Boemerang 2 - Volt 2 2—3, Don gen --EVV 2 44.Dames 2e klas C' Rapid 2 - Internos 3—7, Rapid 3 - EBHV 3 3—4. SOA 3 - Gilze 2 3—3. Heren 2e klas A: Beatrix - SOA 3 2713, Groene Ster - Velocitas 2 25 11. Heren 2e klas B: Blauw Wit 2 - DVS 115. Boemerang 2 - Beatrix 2 13—7, Break Out 2 - Rapid 3 3—7. Heren 2e klas C: Blauw Wit - Boe merang 3 267, Taxandria 2 - Uno Animo 2317. Volt 3 - Desk 3 54. Eredivisie. Dames: Vredestein - Isala 15-6 15-7 15-17 15-13: Valbovol - Karanoi 15-6 15-13 9-15 15-6: SFC - Boemerang 15-10 6-15 15-11 8-15 11- 15: PSV - Bekkerveld 1-15 1-15 6-15; Rapid - HML. 4-15 15-10 15-9 16-14. Heren: Tornado - AMVJ-R'd 11-15 15-8 15-9 10-15 15-7; Orawi - Libanon 4-15 15-7 15-17 15-13 15-6; Cito - HML 10-15 15-9 15-13 7-15 15-12; SFC - Valuas 12-15 -5 5- 8- gestaakt; He- vok - US 15-8 15-9 15-11. Hoofdklasse Zuid. Dames: Orawi - AMVJ 10-15 15-9 3-15 12-15, 1—3; Theresia - DOS 11-15 15-4 15-10 10-15 10-15, 23; Hevok - Valuas geen scheidsrechter: VCT - Swift 15-7 15- 12 15-13, 30; Lyceum - Bekkerveld 2 15-8 8-15 1-15 11-15, 1—3: Heren: Rapid - Sarto 15-10 15-11 15-3, 3—0; Concordia - Odulphus 13-15 15-10 15- 13 10-15 17-15, 3—2; Bermi - EVV 6-15 17-19 10-15, 0—3; PSV - DOS 15-12 14-16 8-15 4-15, 1—3; Bekker veld - Were Di 15-7 15-11 15-12, 3—0; Mavok - Bekkerveld 6-15 6-15 10-15, 0—3. Overgangsklasse 7. Dames; Energo- Sarto 15-7 15-2 14-16 16-10, 3—1; Heyendaal - Karanoi 2 7-15 15-13 7-15 10-15, 1—3; Set Up - DJOCO 15-12 15-5 15-11, 30; Den Dungen- Gevok 15-11 15-10 15-13, 3—0; LVC - Rust Roest 15-9 15-5 15-5, 3—0. He ren: Sarto 2 Tamar 15-9 9-15 6-15 16-14 9-15, 23; Odulphus 2 - Ever Ready 2 11-15 15-4 16-14 15-13, 3—1; Willem II HBS - Karanoi 2 15-7 15- 13 16-14, 30; Flamingos - Atak 23; LVC - WC 8-15 15-3 15-7 15-8, 3—1. Overgangsklasse 8. Dames: St.- Paul - AMVJ 2 15-3 15-10 15-5, 3—0- MOC '17 RHBS 15-12 15-8 10-15 15-7, 3—1. Heren: Bermi 2 - SVC 12- 15 10-15 14-16, 03: Orawi 2 - Con cordia 2 15-7 15-10 15-10. 3—0; Delta 2 - RHBS 15-8 15-8 8-15 15-9, 3—1; Lyceum - Maller VC 15-11 11-15 15-8 10-15 7-15. 2—3 Junioren; logo - Blauw Wit 6—4 Aspiranten B: Stormvogels B - Ondo 4 4—0. Aspiranten E: Olympia B - Zaamslag 1—1 Pupillen A: Stormvo gels A - Atlas 1—2. HEREN le klasse: K. Fit-MEP 2-1; Venio- Tilburg 1-3; HTCC-EMHC 0-0; 's Bosch-Breda 1-5. 2e klas A: Liber- ty-Pelikaan 0-0; Push-Forward 1-1. 3e klas A: Best-DES 3-2; Warande Zw. Wit 1-1; Waalwijk-Oirsehot 4-0; Olympia-Rapide afgel. 4e klas A: Tempo-M'burg 5-0; Goes-Cadetten 1-9; HSD-Vlissingen 2-2. Res. le klas: Breda 2-Tilburg 2 2-3. Res. 2e klas A: EMHC 3-Tilburg 3 1-1; Were Di 2- Breda 3 0-4: Forward 2-Push 2 0-0. Res. 3e klas A: Pelikaan 2-Liberty 2 2-2; Zw. Wit 2-HOCO 3 3-1; Tilburg 5-Push 3 4-1, Forward 3-Breda 4 2-0. Res. 4e klas A; Warande 3-Zw. Wit 4 4-0; Push 4-Were Di 4 1-1; Breda 5- Forward 4 0-1. Res. 4e klas B: Zw. Wit 3-Warande 2 1-0; Were Di 3- Waalwijk 2 3-0; 's Bosch 6-Breda 6 2-1. DAMES le klas: Or. Zwart-EMHC 1-0; Ven- lo-K. Fit 1-0; Push-Were Di 0-1; HTCC-'s Bosch 1-2. 2e klas A: MEP- DES 1-0; Tempo-MOP 2-3, Breda- Tilburg 5-2; Uden-Forward 2-3, 3e klas A: M'burg-Pelikaan 1-4; HOCO- Warande 2-1; Waalwijk-Oirsehot 5-0; Olympia-Hopbel 2-1. 4e klas A: Li- berty-Etlen-Leur 6-0; HSD-Rapide 1-0. Res. 2e klas: EMHC 3-Waalwiik 2 1-2; MOP 3-Were Di 3 1-0; Tilburg 2-Breda 2 0-0; Forward 2-Push 3 2-1- Push 2-Forward 3 6-1. Res. 3e klas A: DES 2-Tilburg 3 afgel.; 's Bosch 4- Tempo 2 3-2; Were Di 4-Push 4 0-5- Forwadr 4-Breda 3 2-1. Res. 4e klas A: Pelikaan 2-Liberty 2 4-1; DES 3- Warande 2 afgel.: Rapide 2-Tilburg 4 3-8. Res. 4e klas B; Waalwijk 2-HOCO 2 5-0; Push 5-'s-Bosch 5 2-3.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 15