RIJDEN VAN PIJNEN VIEL OP IN PARIJS-NICE ftpÖRl ¥an der Vleuten weer E .terug Balk won na levendige strijd titel bre KORT V-LEUR Claus-Jetten wonnen hun eerste rally STERK STOER Uitslagen VIJFDE SPORTPAGINA DE STEM VAN MAANDAG 17 MAART 1969 17. IN 'T V Iwll f m Hoogstraate de beker De grote twee van Parijs-Nice. Links Raymond Poulidor, rechts Eddy Merckx. NICE (ANP) Eddy Merckx is een van de indrukwekkendste win naars die Parijs - Nice heeft opge leverd. De manier waarop hij de aan vallen pareerde kreeg diep ontzag in de karavaan, die het Merckx zo moeilijk mogelijk heeft gemaakt. Zelfs op de laatste twee dagen, toen zijn eindtriomf al bijna zeker was. poogde men hem nog uit de witte trui te rijden. Maar zowel zaterdag toen Jos van der Vleuten, die een stuk heter schijnt te rijden dan vorig jaar, een fraaie solo bfesloot met een even zo fraaie zege als zondag toen Poulidor in de laatste van de vele tijdritten, die deze wedstrijd tel de, een aanval waagde gaf „de zwarte van Tervuren" zijn tegen standers geen schijn van kans. Zo gebrand was Merckx op de zege (in 1967 verloor hij zijn witte trui en in 1968 moest hij toen hij alweer aan de top van het klassement stond, wegens een dikke knie opgeven), dat hij al na 4800 van de 9600 te rijden de tijdrit, acht seconden bad op de ook als een Poulidor. Toen ook, op de steile hel ling van de Col de la Turbie, tussen tussen de luid om ,,Pou-Pou" schreeu wende toeschouwers, wist de bonkige Fransman diat er opnieuw een twee de plaats voor hem was weggelegd. Nadat eerst Jacques Anquetil, die overigens ook nu nog een voortref felijk coureur is getuige zijn derde plaats in de algemene rangschikking, hem zo vaak van de eer had afge houden, lijkt dam nu de tijd aange- Mienckx geregeld Jam Janssen, steeds hoog geplaatst op de ranglijst, liet het in de lastige tijdrit ieitiwalt afweten. Spaarde de Nederlander zich voor de woensdag te rijden opendngsklassiefcer Milaan - San Ren»? Janssen heeft aan het be gin van dit seizoen al aangekondigd te trachten de „Frimavena" te wil len winnen en gezien zijn deze week gedemonstreerde vorm lijkt d£e kans zeker aanwezig. Hij zal dan echter vooral moeten afrekenen met de Ita liaan Dino Zanidlagu, die op de zon overgoten Promenade des Anglais bij de finish van het eerste gedeelte van die laatste etappe, weer eens liet zien welk een begenadigd wegsprinlter hij is. Hij won afgetekend en al waren er protesten, omdat de Italiaan vam zijn lijin zou zijn afgeweken, de jury broeihit geen wijziging in de klasse ring. Van de Nederlanders tenslotte viel, behalve het rijden van Janssen, ook'dat van René Pijnen en Jos van der Vleuten op. Pijnen bleef, onge merkt bijna, aldoor vrij hoog in bet klassement staan en Van dier Vleuten liet door zijn etappeoverwinning en ook door zijn verdere rijden in dienst van zijn nieuwe werkgever Willem H zien, dlait hij weer „terug" is. De einduitslag luidt: 1 Merckx (B.) 31.56,57; 2 Poulidor (Pr.) 31.57,48: 3 Anquetil (Fr.) 31.59,13; 4 Van Sprin ge! (Belg.) 32.00,37; 5 Del-isle (Fr.) 32.01,24; 6 Janssen (Ned.) 32.01,48; 21 Pijnen 32.06,50; 22 Wagtmans 32.07,05; 24 Den Hamtag 32.10,18; 26 Van der Vleuten 32.11,54; 28 Steevens 32.12,51. OUTSIDER VERSLOEG SIGMANS verse 1 gegradeerd. Vermeuléiut 1 moest drie maal het Even tijdens de rondes, ft yerden gespeeld. Ven® hierna de nog ongeslifj das om, terwijl de nerrs. |iger Thans de kansen n terdagavomid tot niets» door hem een twee! te bezorgen. n de Kooij uit Vlaardii|s| spoor van vernieling al titelpretendenten, toen Ijl wedstrijdzenuwen, de tol p zijn debetzijde wilde wJ sr uit Nieuwleusen was «J opgerukt na-ar de trail e hij meer gestalte gaf dj de van de overwinning altl 3e Axelse spelers had in !l| een veilig lijkende »gebouwd van 81-56, M|jt| nte toen pas op dreef Jkele beurten maakte hij zij;| nid goed. Met het kleins lerschii won de 20-, in 20 beurten: 100-99, Dea| (nboflie zou de enige ver de Zeeuw worden. (Van onze sportredactie) ST.-ANTHONIS Frans Sigmans heeft gisteren in de Cross der Azen geen hattrick kunnen verrichten. Won de 22-jurige coureur vorig jaar en in '67 dit grootse motorsportevenement in St.-Anthonis, gisteren moest hij zijn meer dere erkennen in de Zweed Christ Hammergren en bleef na drie manches ste ken op een overigens eervolle tweede plaats. Sigmans groeide in het sterke motorsportgezelschap langzaam naar zijn goede vorm. In de eerste manche werd hij met een ruime achterstand derde. Na als laatste gestart te zijn in de tweede race won Sigmans de sympathie van het publiek door alsnog op spectaculaire wijze op te rukken naar de derde plaats. In de derde manche tenslotte, kwam de Brabantse rijder het dichtst bij de overwinning. Hij ein digde op slechts 1,4 seconden van Hammergren, die alle drie manches op zijn naam schreef. Ster van Zwolle barre marteltocht De derde plaats in het eind-klasse ment was voor Pierre Karsmakers die zijn tweede plaats (na de eerste race) verspeelde in de twee laatste wedstrijden. Broer Dirkx bleef de Europese elite op de zijspan voor met een dubbele zege in bei-de manches. In deze klasse was het Nederlands succes compleet door een twee-de plaats van Jan ten Thije en een der de plaats van de Bredanaar Ben Snij der. In een ijzige koude openden de in ternationalen (500 ce) het programma met de eerste wedstrijd over 20 minu ten en 2 ronden. Onder de ogen van ruim 25.000 toesehouwres vertrokken 34 coureurs uit sterke Europese mo torsportlanden als onder meer Zwe den, En-geland, België en natuurlijk Nederland. Favorieten bij het eerste startschot waren de Zweed Torsten Hallman, de E-ngelsman John Banks, de Belgische wereldkampioen Joel Robert en de Nederlandse troeven Frans Sigmans en Pierre Karsmakers. tijdas 4t| pintan uit I n vuist te zonder één onderaan, zen werden dal Smit, loco-b iruyn en E.B.C.-voorntt(| pys- Ldstand ziet er als volgt 'J fioo-gstraate, Axel 12 punla 2 M. Mijnheer, NieuwkJ gem. 3,58; 3 A. Hoogw n, 8 p. gem. 3,13; 4 H. ■rmer, 8 p., gem. 2,99; S| -en, Culemborg, 6 p-, van de Kooij, Vtard» k. 3,09; 7 W. Thans, He», «2,88; 8 J. Bostere, T E.41. Van deze kopstukken maakten al leen Karsmakers en Sigmans hun re putatie waar. Hoewel voor belde cou reurs de eerste plaats onbereikbaar bleek kunnen zij bogen op een hij zonder sterk gereden wedstrijd. Dat geldt vooral voor de tweede race van Sigmans. De Ba-kelse renner begin de wedstrijd bijzonder ongelukkig. Bij de tweede start het eerste vertrek was afgekeurd door een valse start van Hammergren bleef hij staan, terwijl de anderen al weg stoven. Zijn motor bleek nog niet gereed. Onder protest vertrok de ge laden Brabander als laatste. Dit slechte begin had echter een gunstige invloed op zijn ijzersterke moreel, want in een weergaloze rush passerde hij tientallen tegenstanders om tenslotte onder luide aanmoedi gingen van het publiek nog als derde te eindigen. Voor een soortgelijk sterk staaltje zorgde Pierre Karsmakers. Ook hij startte in de achterste gele deren, om vervolgens weergaloos naar voren te komen en direct ach- ter Sigmans te eindigen. Teleurstellend was het optreden van Joël Robert, en in mindere mate van Torsten Hallman en John Banks. Be Belgische topman moest twee manches voortijdig beëindigen we gens motorpech; in de derde race i klasseerde hij zich, als viifde. De rol die Hallman aanvankelijk was toe gedacht werd gespeeld door zijn land genoot Hammergren, outsider in dit gezelschap. Hallman kwam in de einduitslag niet bij de sterkste tien. In de eerste race van de zijspan nen was er de nodige sensasatie op de laatste meters. Drie combinaties stormden dicht achter elkaar voor de laatste maal op de heuvel af. Leon Liekens leek in eerste positie op een zekere overwinning af te gaan, maar juist op het moment dat hij de berg opreed weigerde de motor van de Belg en werd hij op de top van de heuvel voorbijgesprongen door Dirkx en Ten Thije. De zijspanrijder uit Valkenswaard kreeg met deze eerste plaats niet te veel. Hij was inderdaad de sterkste, dat bewees hij later op de middag door met een grote voorsprong te winnen, maar door moeilijkheden met zijn motor moest hij zijn eerste plaats aanvankelijk aan Liekens afstaan. In de tweede wedstrijd sloeg het nood lot voor de Belg toe. In tweede positie moest hij in de laatste ronde opgeven. Ben Snijder rukte daardoor op naar een verdienstelijke tweede plaats. THEO KLEIN 500 cc le manche: 1 Hammergren (Zwe.) 25.32.4 2 Karsmakers (Ned.) 25.36.3, 3 Sigmans (Ned.) 25.48.1, 4 Johansson (Zwe.) 26.35.6, 5 Hallman (Zwe.) 26.53.4. Tweede manche: 1 Hammergren 24.57.2, 2 Johansson 25.00.4, 3 Sigmans 25.22.8, 4 Karsmakers 25.30.2, 5 Bic kers (G.B.) 25.41.2. Derde manche: 1 Hammergren 25.40.0 2 Sigmans 25.41.4 3 Banks (G.B.) 25.49.6 4 Karsmakers 25.50.3. 5 Robert (Belg.) 26.06.4. Einduitslag: 1 Hammergren op Husqwarna 3 pnt. 2 Sigmans o-p Husqvaraa 8, 3 Karsmakers op C.Z. 10 4 Johansson op Husqvaraa 17, 5 Bickers op C.Z. 23. ZIJSPANNEN Eerste manche: 1 Dirkx 2 Ten Thije 3 Liekens (Bel-g.) 4 Snijder (Ned.) 5 Braekhekke (Ned.). Tweede manche: 1 Dirkx 2 Snijder 3 Ten Thije 4 Treleamen (G.B.) 5 Braakhefcke (Ned.). Einduitslag: 1 Dirkx op Matchless 2 pnt. 2 Ten Thije op E.M.L. 5 3 Snij der op Hadlund 6 4 Braakhekke op B.S.A. 10 5 Turner (G.B.) op WASP 15. 50 cc 1 A. Gebben 2 Willem v. d. Brinik 3 Selly v. Peer 4 Jan Beukhof 5 Jan nes Hom-an. (Van onze sportredacteur) ZWOLLE Op de Kamperzeedijk, zo'n 25 kilometer van de finish, kreeg de Ster van Zwolle Nederlands eerste klassieker voor amateurwiel renners het karakter van een on- mensenlijke martelgang. Daar leek alles wat zich tevoren opwierp aan natuurlijke hindernissen (bijna 150 coureurs sneuvelden erdoor) kinder achtig gestoei van de elementen. Op de smalle, bochtige Kamperzeedijk, een geplaveide molshoop in een kaal land, had de wind vrij spel op de ruim twintig coureurs die in het barre weer op hun fiets waren ge bleven. De stoet, een moedige op tocht van bemodderde en verkleum de jongemannen, leek nauwelijks vooruit te komen. Moeizaam stam pend, snakkend naar adem omdat die helse wind zich rond de nek wurgde, sjokten de beproefden rich ting Zwolle. Voorop: één man. Pier Hoekstra. Zijn solo leek het werk van een -al te overmoedige. Van een door de helse slijtageslag rondom Zwolle dolgedraaide coureur. Achter hem kropen de concurrenten dicht bij el kaar, beschutting zoekend achter el kaars geteisterde lijven. Ze waren met z'n zeventienen en niet veel la ter „min een", want Egbert Boek- holt donderde met een schreeuw van ontzetting de dijk af en bleef met zijn rechtervoet aan de prikkeldraad hangen, het hoofd naar beneden het geen hem uitzicht bood op een mod derige plas water diep onderin. Het pelotonnetje ging verder. Zonder Boekholt. Zonder ook favoriet Harrie Jansen de winnaar van vorig jaar, die nu twintig kilometer van het einde plat viel en niet meer bij kon komen. De martelaars van Zwolle wisten zich van een groot concurrent bevrijd. Ineens leken ze wat zelfbewuster. Er kwamen de marrages. Krachtsexplosies die lang uitbleven, want men zocht het in eer ste instantie in het oerdegelijke af- valsysteem. De meest simpele ma nier om tegenstanders kwijt te ra ken, een spelletje dat door de weers omstandigheden in de hand werd ge werkt. De ronde-miss van de Ster van Zwolle was een van de eersten om winnaar Jo Vranken geluk te wensen. Het kenmerkte deze negende „ster". Van het begin af. Er kwa men nauwelijks acties en dat hoefde ook niet want de wind, steeds maar weer de wind die in de wijde streek afschuwelijk bulderde en om iedere bocht voluit loeide, deed het werk. Het peloton dat er bij de start zo stoer uitzag met 177 renners, had binnen 10 kilometer weinig meer van dat indrukwekkende. De groep lag in ontelbare stukken en zij die gelost werden wisten zich meteen kansloos. Elke poging om te rug te komen was bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Daarbij kwam dan nog dat de vele eerste-jaars ama teurs het inzicht misten om in moei lijke omstandigheden een waaier te vormen. Ze bleven individueel koer sen en dat dan met het onder deze omstandigheden onbegrijpelijke ge bruik van de grootste plaat. Op die manier gingen ze met forse groepen van de wielen. Een iets duidelijker beeld van de situatie geeft wellicht de informatie, dat na ruim een uur koers (45 kilometers) nog slechts 32 renners in de strijd waren. Ze had den elkaar gevonden in drie groepen waarvan de eerste na 15 kilometer ontstaan was (onder hen o.a. Koster, (Van onze sportredacteur) ST.-WILLEBRORD De amateur- koers van St.-Willebrord, voor een minimum aantal toeschouwers van rond de duizend verreden, is uitge lopen op een massaspurt. Zo'n finale waaraan iedereen mag meedoen be tekent in veel gevallen dat de strijd die eraan voorafging lauw was, maar in St.-Willebrord lag dat anders. Er werd van meet af hard gekoerst, maar op het snelle circuit konden vluchters moeilijk lang wegblijven. Ze werden steeds teruggepakt, doch dat weerhield veel van hen niet toch nog eens in de .aanval te gaan. Klaas Balk werd tenslotte, na een leven dige wedstrijd, eerste. Een belangrijke rol in het feit dat ue groep massaal aankwam, speelde ongetwijfeld het aantal kilometers, oat slechts 80 bedroeg. Wellicht in spireerde dat ook tot activiteiten, waarvan Rudi Liebrechts de gang maker was. Hij begon met de acties to. j6n Pr?mie-klassement over drie j n' Liebrechts goede voorbeeld erd gevolgd door Damen en Em- V00r Vie weinig meer ruimte laten werd dan honderd meter, net peloton greep gemakkelijk in. rim,1" H. er gmg het met een po- vüt Vav Stander, De Vrieze, Rijn- sloeeen J00ne,n' die een groter gat dan de concurrentie voor tal. Prinsen en Balk wilden eenzelf de daad stellen, maar slaagden er niet helemaal in. Hun demarrage re sulteerde namelijk in een hergroe pering. Eenzelfde lot wachtte een rush van Van Dongen, Frijters en Geerts, die eerst door Koeken ach terhaald werden en vervolgens via Priem en De Kok het peloton over zich heen kregen. Na al deze scher mutselingen leek tenslotte een kop groep van zestien (met o.a. Barten, Hanegraaf, Dielemans, Van Merriën- boer, Konings, Coppens, Balk) meer succes te hebben, want met nog tien kilometer te rijden reageerden de achterblijvers traag. Dat bleek slechts voor even. Zes kilometer verder namelijk waren al le renners weer samen. In de eind sprint had routinier Balk niet erg veel moeite met zijn tegenstanders. Datzelfde gold voor Sjaak Akker mans bij de nieuwelingen. Vorige week in de openingswedstrijd van Rijsbergen tweede, gisteren eerste. Ook hij behaalde zijn overwinning in een massaspurt. De nieuwelingen toonden zich heel wat minder strijd vaardig dan hun grotere broers en waagden zich nauwelijks aan ont snappingen. Een massasprint, het kon wat dat betreft niet op in St.-Willebrord, be sliste eerder op de middag ook de as pirantenwedstrijd, die Van Bergen uit Oss won. En dat na een eentonige race. AMATEURS: 1 K. Balk. Badhoeve dorp, 80 km in 2.08,09; 2 M. Pen- nings, Nieuw-Vennep; 3 W. Prinsen, Hank; 4 R. Liebrechts, Vlaardingen; 5 C. Priem, Goes; 6 M. Bertou, Den Haag; 7 H. Comelisse, Amsterdam; 8 J. Maas, Wouwsche Plantage; 9 L. Schrauwen, Ossendrecht; 10 C. Bo- gers, Ossendrecht; 11 M. van de Meu- len, Aalsmeer; 12 M. Jongkind, Aals meer; 13 R. van de Burgh, Wern- hout; 14 H. de Kok, Tilburg; 15 A. Barten, Klundert; 16 W. Dielemans, Prinsenbeek; 17 T. Damen, Ulven- hout; 18 J. de Bruijn, Sprundel; 19 C. van Dongen, Oud-Gastel; 20 W. Smeekens, Gilze. NIEUWELINGEN: 1 J. Akkermans, Nieuw-Vossemeer, 50 km in 1.22,51; 2 B. Jurriaans, Amsterdam; 3 H. van Groezen, Made; 4 K. van Bracht, La- ge-Zwaluwe; 5 H. van Dongen, Prin senbeek; 6 H. Sparnaay, Aalsmeer; 7 C. van Bostelen, Halsteren; 8 K. Roks, Rijsbergen; 9 F. Hoeks, Hoo- gerheide; 10 A. Vissers, Raamsdonks- veer; 11 F. Bolluyt, Dinteloord; 12 A. van de Hoek, Dirksland; 13 H. Klep, Etten; 14 R. de Wit, Raamsdonksveer; 15 H. Lannoo, Roosendaal. ASPIRANTEN: 1 P. van Bergen, Oss, 25 km in 42,54; 2 J. van Dijk, Ulvenhout; 3 J. Hellemons, Halste ren; 4 W. Wintraecken, Elsloo; 5 G. Post, Aalsmeer; 6 J. Smeefcs, Beek; 7 P. Grootzwagers, Rotterdam; 8 G. Buying, Rotterdam: 9 C. de Looze, Haarlem; 10 K. Hontjesdijk, St.- Maartensdyk. WEERT (ANP) De Noordbra bantse combinatie Claus-Jetten, Ne derlands rallykampioen, heeft dit weekeinde de eerste wedstrijd van de competitie om de Nationale Rallytitel 1969 gewonnen. Claus en Jetten triomfeerden in de achtste Horneland- rally, die in de Belgische Ardennen werd beslist. De titelhouders liepen in de 850 kilometer lange rit slechts 46 strafpunten op. De uitslag luidt: SportkLasse: 1 Claus-Jetten (Stiphout-Boekel) 46 strafpunten; 2 Gebr. Baars (Badhoe- vedorp) 65; 3 Van Grieken-de Jong (Rijswijk) 76 4 Haans-Verbuwt (Til burg) 81. 5 Luybrechits-Luybrechts (Valkeos waard) 84. ToerMasse; 1 de heer en mej. Smeets (Eeht-Maasbracht) 43 straf punten 2 Van Hilst-Den Besten (Am stelveen) 44 3 Feters-Vrandoen Zun- dert) 54. Pennings, Jansen, Van de Donk, Mey er en de latere winnaar Vranken), de tweede na 20 kilometer (met o.a. Ta bak, Van de Leeuw en Aldetrshof) en de derde na 35 kilometer (met o.a. Van de Burgh, Snijder, Bertou, Bak ker en de enige Brabander die mee kwam, maar later alviel, Adri Wou ters). In de buurt van Heino troffen de groepjes elkaar na een harde strijd. Daarna was het wachten op de slach ting die zonder demarrages kan ko men, omdat de wind nog steeds te keer ging en het af en toe vervelend regende. De hoop van de sterkeren bleek niet te vergeefs. Ze vlogen met grote regelmaat uit het peleton, de zwakkeren. Knock out geslagen door natuurlijke tegenstand lieten ze zich ontredderd terugvallen om tanden klapperend in de bezemwagen te kruipen. Met nog 50 kilometer" koers, bleven er slechts ruim twintig in de wedstrijd. De dapperste onder hen: Pier Hoek stra. Hij, sterke Fries, durfde het wel aan. Als een kleurige reclame-folder slingerde hij over de grauwe dijk. Zijn benen leken de wind te zullen vertrappen, mar het lukte niet. Pier Hoekstra kwam tot zestig seconden voorsprong. Een indrukwekkende prestatie, in ieder geval. Meer kon de eenzame Hoekstra niet bereiken en dat werd fataal. Zes kilometer voor het verlossende einde in Zwolle, kwam hij kapot te zitten. Het ging niet meer. De benen maalden stroef. Pier Hoekstra, de geknakte beul, werd achterhaald. Jo Vranken, Leo Westrus, Marcel Pennings, Jo Spet- gens en Frits Sluper die de achtervol ging hadden ingezet, grepen hun prooi in Westenholte. De held van de thriller was ge sneuveld. Even nog, heel even, kwam hij terug. Dat was toen de 20-jarige Jo Vranken uit het Limburgse Linne een kilometer voor de streep sprong. Toen ging Pier Hoekstra, waar haal de hij in 's hemelsnaam de macht vandaan, opnieuw onder in de beu gel. Zijn pezige lichaam schudde zich rukkend aan het stuur naar vo ren, maar Pier Hoekstra kwam ten laat. Jo Vranken was het eerst bin nen. „Heb ik het niet gezegd", de clameerde zijn ploegleider Henk Steevens. Alsof ét nooit een Pier Hoekstra had bestaan. PETER HEERKENS. 1 J. Vranken (Linne), 150 kilome ter in 3.52.49. 2 P. Hoekstra (Dok- kum), 3 L. Westrus (Amsterdam), 4 M. Pennings (Nieuw Vennep), 5 J. Spetgens (Someren), 6 F. Slüper (Terwinselen), 7 op 3.30 H. Verbeek (Poeldijk), 8 H. Jansen (Westzaan), 9 S. v.d. Burg (Berkel), 10 T. Tabak (Amstelveen), 11 P. Oosterhof (Eel- de), 12 H. Benjamins (Hollandsche- veld)13 Th. Meijer (Denekamp), 14 J. Buis (Zwanenburg), 15 op 4.59 C. Leunis (Amsterdam), 16 R. Comelis se (Amsterdam). 17 Th. v.d. Leeuw (Stein), 18 J. van Pol (Montfoort), 19 C. Heeringa (Veendam), 20 op 5,33 E. Boekholt (Borger). LEO DUYNDAM werd winnaar van de Elfstedenronde waarvan de finish in Brugge lag. Hij sprong 30 kilome ter voor het einde uit een kopgroep van tien. Wright werd tweede, Eric de Vlaeminok derde. Dubois finishte als 9e, Vianen werd 17e, Schuuring 29e„ Holst 35e, Poortvliet 35e, Ger- rits 43e en Breure 47 e. JEAN CLAUDE GENTY finishte als eerste iin de Omloop van het Waas land. Hij deed dat in een adembene mende finale die werd ingeluid door Leen Poortvliet. Verdere uitslag: 2. De Locht, 3. Eric de Vlaeminck, 7. Holst, 9. Vianen, 12. V. d. Horst, 21. V. d. Winden, WIM DUBOIS kwam als 17e over de streep in de Omloop van de Vlaamse gewesten, die gewonnen werd door Noel van Tyghem. Rinus van Ginne- ben werd 38e. CARLO CHIAPANO, een Italiaanse neo-prof zegevierde in de wedstrijd van de Tyrrheense nar de Adriatische zee. De Belg Albert van Vlierberghe kwam op de tweede plats. CHARLES D ESMIT zegevierde dit weekeinde tweemaal Zaterdag was de sterfee Zeeuwse amateur eerste in Deerlijk waar hy de massaspurt won. Gisteren kwam hij in Knusselaar als overwinnaar uit een kopgroep van 9 man. FRANK OUWERKERK klasseerde zich als 10e in de ronde van Oud- Turnhout. Winnaar was de Belg Ludo Bosch. Rinus van der Klooster finish te als 13e. JOOP ZOETEMELK nam deel aan een koers in Brugge. Hij werd 7e. Van Sprundel kwam op de 10e plaats. Winnaar was de Belg Theo Firens. THEO VAN DER LEEUW werd der de in Brussel-Merchten, die Mathiei Buckx won. CHRIS PEPELS won in het Belgi sche Celles waar hij 35 seconden voor lag op nummer twee, Crisnez. CEES BAL eindigde op de tweede plaats in een nieuivelingenwedstryd te St. Lauredn, België. Zijn Zeeuwse collega Toine van de Bunder kwam als 5e binnen. HENNIE GIJZEL raakte betrokken bij een ernstig ongeluk in de nieuwe- lingenwedstryd van Stiekene. Hij zat in een kopgroep van 4 die aangere den werd door een auto. Gijzel kwam er het best af. Na onderzoek in het ziekenhuis mocht hij naar huis, zijn Belgische collega's moesten blijven, KEES PELLENAARS meent dat noch Willem II, noch Ca bal Ier o in staat zijn een volwaardige Tour-ploeg op de been te brengen. Hij ou de twee wielersponsors voor willen stellen een gemengde équipe te maken. „Als ze hun sterkste renners samenvoegen kan het in de Tour wat warden, an ders geloof ik er niet in", aldus De Pel. AUTOSPORT Jackie Stewart, en kele weken geleden winnaar van de Zuidafrikaanse Grand Prix, waarmee de competitie om de wereldtitel 1969 werd geopend, heeft op het circuit van Brand's Hatch bij Londen geze gevierd in de „Race van de Kampi oenen", de eerste wedstrijd in het Europese autorensportseizoen. Ste wart leidde met zijn Matra.-Ford van start tot finish. De uitslag luidt: 1. Jackie Stewart (GB) met Matra- Ford de 213,2 km (50 ronden) in 1 uur 13 min. 10,4 sec. (gem 174,7 km per uur, nieuw record); 2 Graham Hill (GB) met Lotus-Ford 1.13.17.4; 3 Denis Hulme (Nw.-Zeeland) met McLaren-Ford 1.14.08,3. ZWEMMEN Tijdens de indloor zwemkampioenschappen van Zuid- Californië in een 25 yards bad in Los Angeles, heeft de Olympische gouden medaille-winnares, Debbie Meyer een verrassende nederlaag ge leden op de 200 yards vrije slag. Zij moest haar meerdere erkennen in Linda Gustvson, die een tijd van 1.58,4 voor zich liet afdrukken. Deb- by Meyer tikte 0,4 sec later aan. Op hetzelfde nummer bij de heren was lange afstand zwemmer Mike Burton de sterkste. Hij won in 1.47.2 voor Andrew Strenk, die uitkwam op 1.47.6. Voor een van de beste presta ties van de dag zorgde Gary Hall, die op de 400 yards wisselslag een tijd van 4.13.1 (omstreeks 4.39.0 op de 400 m) maakte. ATLETIEK De Alphenaar Ad van Heijning heeft de jaarlijkse bosloop rond 't natuurbad De IJzeren Man in Vught gewonnen. Hij legde het 5000 meter lange parcours af in 15 minu ten 19 sec. Van de Heijnig moest be halve met de koude wind ook felle strijd leveren met Van Aart uit Zun- dert, die met een seconde verschil als tweede werd geklasseerd. De uit slag is: 1 Van Heijning (Volt, Til burg) 15 min. 19 sec.; 2 Van Aart (Dja, Zundert) 15.20; 3 Willems (Kimbria Maastricht) 15.47,1; 4 Ver- hamme (Oss '20) 15.54; 5 Rijken (Ph., Vught) 16.02; 6 Van de Burgt (Oss '20) 16.08. Aan de Cross des Nations, het offici euze wereldkampioenschap veldloop, dat 22 maart in het Schotse Clyde bank wordt gehouden, zal geen Ne derlandse ploeg deelnemen. De 17e nationale veldloop te Reeuwijk is ge wonnen door de Spartaan Piet Bee- len uit Lisse. Ad van de Heynig hier in actie met Jac van Art op zijn hielen. TAFELTENNIS De Nederlandse tafeltennisploeg heeft deelgenomen aan een internationaal toernooi in Ebsjerg. In het herendubbelspel be reikten Van Slobbe en Van der Helm de finale. Zij verloren daarin met 21-15, 16-21, 12-21 van Pedersen/ Luthje. Aukje Wijnia, die in de halve finales van het enkelspel werd uit geschakeld door de latere winnares Britta Rasmussen, drong samen met de Duitse jeugdspeelster Monica Kneip door tot de eindstrijd van het damesdubbelspel. De Deense meisjes Britta Rasmussen en Gunnel Hen- driksen wonnen de titel. In het he renenkelspel werden zowel Van Slobbe als Van der Helm uitgescha keld. Van de latere winnaar Klaus Pedersen, Van der Helm verloor van Lauersen. De internationale Tafel- tenms Federatie heeft beslist dat Marta Hejma-Lzova, die vorig jaar met haar man, de ijshockeyspeler Peter Hejma, van Tsjechoslowakije naar West-Duitsland vluchtte, niet aaji de komende wereldkampioen schappen mag deelnemen. gewonnen.*11 St"WUlebrord' Kiaas Balk geroutineerd

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 13