NTC moet omzien naar nieuwe voorzitter DOPINGONDERZOEK STRAKS VERPLICHT VOOR ATLETEN Orawi na nederlaag R.H.B.S. kampioen TRAINER öuUl; BREDA-HEREN BOEKTEN RUIME OVERWINNING Titel derde klas v»™* m* naar de Meeuwen S.O.A. naar derde plaats OUTS Balk Wl Spartak te sterk voor Blokkeer Hoogstraate: titel derde klas libre sie-matic keukens VELDHANDBALCOMPETITIE ZATERDAGVOETBAL KNVB Verrassingen in hockeycompetitie Rinus van Nunen WESTPHAL BEKERS Voetbalvereniging DAMES HOPPENBROUWERS 1 a Uw AUSTIN-dealer STERK 12 VIERDE SPORTPAGINA DE STEM VAN MAANDAG 17 MAART 1969 'PW&k AMSTERDAM (ANP) De problemen, die zich voordeden bij de bestuursverkiezing van de KNAU, speelden ook by de uit breiding van de Nationale Tech nische Commissie. Ook dit was reglementair staande de vergade ring onmogelijk. De Nationaal Technische Com missie (NTC) wordt van vijf op zeven personen gebracht. In de NTC is Jo Moerman, die in de kwestie Westphal een grote rol speelde, na een ruim dertigjarig dienstverband voor het laatste jaar secretaris, terwijl de heren Grewer en Salari werden herko zen. De Rotterdammer Meeuws zal het scheidende NTC-lid Rinkel opvolgen. Uiteraard zal men door het bedanken van de heer Van der Heyden („het wegsturen van Breumelhof kost de KNAU heel veel geld") ook moeten omzien naar een nieuwe NTC-voorzit- ter, die evenals de NTC-secretaris qualitate qua zitting heeft in het hoofdbestuur. Zeer waarschijnlijk zal de KNAU aan het einde van dit jaar in een bui tengewone vergadering bijeenkomen. Men zal dan de plannen en aanbeve lingen van de structuurcommissie, die in december na de affaire Westphal werd ingesteld, bespreken om tot een KNAU-nieuwe stijl te komen. De KNAU zal in het komende sei zoen, evenals de Internationale Ama teur Athletiek Federatie dat in Mexi co al tijdens de Olympische Spelen deed, haar medische commissie het recht geven tijdens wedstrijden deel nemers te controleren op het gebruik van doping. Vrywel tegen het slot van de ver gadering, men was toen al bijna ze ven uur bijeen, kwam op verzoek van district Utrecht ook de zaak-Westphal nog ter spraken. De Utrechtse afge vaardigden verzochten het bestuur op korte termijn contact op te nemen met de heer Westphal op tot een ver zoening tussen de KNAU en hem te komen. Voorzitter Jutte sprak de vergade ring daarop nogal emotioneel toe: „Er (ADVERTENTIE) zijn diepe wonden geslagen. De tijd heelt vele wonden en dat gaat ook in dit geval op". Deze uitspraak ontlok te één van de gedelegeerden de vraag of het dan geen tijd was nu vast hech tingen aan te brengen. Het voorstel Utrecht kreeg geen meerderheid in de vergadering. Volledige steun kreeg wel de suggestie om de Vereniging van Vrienden van de KNAU te vra gen zich nog eens over de zaak-West phal te buigen. Ook de atleten die zich in decem ber solidair verklaarden met hun trainer Wii Westphal en weigerden in vertegenwoordigende ploegen uit te komen kwamen nog aan het woord Hun woordvoerder Sjouke Tel onder vond heel wat meer syympathie dan Fred van Herpen, die in december op weinig elegante wijze als spreekbuis optrad. „Wij zijn als rebellen door de NTC discriminerend behandeld. Dat is één van onze grieven. Wij beseffen, dat volledige rehabilitatie van West phal onmogelijk is. Wij willen echter een gesprek". Van die jaarlijkse onderscheidingen ging die KNAU-beker voor het tweede achtereenvolgende jaar naar Maria Gommers, ditmaal voor haar bronzen medaille op de 800 meter in Mexico. Ed de Noorlander kreeg de Herman van Leeuwenbeker voor de beste he renprestatie uitgereikt. Jeugdrecord- houdster speerwerpen Astrid Lande- roloo (Beek) ontving de Fanny Blan- kers-Koenplaquette en Jos Hermans (Njjmegen) werd voor zijn jeugdre- cord op de 3000 meter onderscheiden met de Herman van Leeuwenbeker. De Thompson- en Pim Mulierbeker gingen respectievelijk naar de dis tricten Groningen-Drente (organisa tie Nederlandse kampioenschappen) en Zuid (grootste ledenwinst). De he ren Glas en Rinkel werden tot ere lid van de KNAU benoemd. (Van onze volleybalmedewerker) BILJARTEN IN ETTEN-LEUR Loco-burgemeester L. de Bruijn overhandigt Hoogstraate de Een smash van Spartak-aanvaller Peti Schenk wordt opgevangen door de verdediging van Blokkeer. RIJSWIJK De fijnproevers on der de volleyballiefhebbers hebben dit weekend hun hartje wel kunnen ophalen. Zaterdagmiddag in Rijswijk de eerste wedstrijd in de kwartfinale om de Europacup tussen Blokkeer en Spartak Zetor. Een zakelijke aan- gelegenheid waarbij de Tsjechen geen enkel risico namen. Zij won nen met 15-8, 15-7 en 15-13, Meer dan 4000 toeschouwers kwa men toch onder de indruk van de enorme aanvalskracht van de Euro pacuphouders. En Blokkeer, toch voor geen kleintje vervaard, was te gen dit geweld niet opgewassen. In de vriendschappelijke wedstrijd in Tilburg kwam Blokkeer beter uit de verf, maar was toch niet opge wassen tegen hun leermeesters. Het werd daar 15-8, 16-14 en 15-5 voor de Tsjechen. Het opvangen van de Tsjechische opslag was wel de zwak ste zijde van Blokkeer dat ook bleef volhouden in veel te scherpe set-ups. Tegen het machtige blok van Zetor werd de Blokkeeraanval zelfs moede loos. Wie gedacht zou hebben dat de Tsjechen in een oefenwedstrijd wat toegeeflijk zouden zijn kwam bedro gen uit. Om ieder punt werd fel ge vochten en de Tsjechische aanval maakte geen fouten. (ADVERTENTIE) vierde klas KNVB ADVENDO ZOEKT Aanm. Copernicusstraat 23, Breda (Van onze volleybalmedewerker) RIJSWIJK Ruim 4000 toeschou wers hebben genoten van een uit stekende cupwedstrijd tussen Blok keer en Spartak Brno waarbij Blok keer jammer genoeg niet tot haar beste vorm wist te reiken. Voorlopig blyven de Tsjechen nog wel onze leermeesters. De eredivisie heeft een belangrijk probleem opgeleverd voor de groene tafel. De wedstrijd SFC-Valuas werd gestaakt bij de stand 1-2 en 8-2 voor SFC. De reden was het halen van de laatste trein uit Assen voor Venlo. Verder waren er geen verrassingen, al had Tornado veel moeite met AMVJ/R'd. Hevok had geen proble men met US. Bij de dames winst voor Rapid tegen HML, voor Bekkerveld bij PSV. Karanoi verloor bij kam pioen Valbovol. De grote strijd in de hoofdklasse dames leverde een zege op voor AM VJ. DOS won op het nippertje van Theresia en Lyceum zag met een 3-1 nederlaag tegen Bekkerveld 2 haar vonnis getekend. Bij de heren behaalde Bekkerveld dubbele winst. Thuis tegen Were Di en uit tegen Mavok. DOS bleef bij met een 3-1 zege bij PSV. Na 2 uur en 15 minuten zuivere speeltijd ver loor Odulphus bij Concordia, Sarto deed er heel wat minder lang over om bij Rapid te verliezen. Geen winst ook voor Bermi dat alleen in de tweede set wat sfeer in de zaal kon brengen. Overgangsklasse 8 heren heeft on verwacht toch zijn kampioen gekre gen. Orawi 2 had minder moeite met Concordia 2 als was verwacht. Del ta 2 bezorgde de Dordrechtse ploeg later het kampioenschap door een verrassende zege op RHBS. Lyceum zag haar fraaie opmars gestopt door Moller VC dat in Breda een 2-1 ach terstand nog in winst wist om te zetten. Bermi 2 zag ook tegen SVC geen kans om de 0 op de ranglijst te wijzigen. In afdeling 7 was LVC ook over VUC heer en meester. Bij de dames stak LVC kop en schouders uit boven Rust Roest uit Eindhoven. In Bergen op Zoom bleef MOC met 3-1 de meerdere vdn RHBS. Top- Talenten staan op voetbalschoenen 9 lioht - flexible - strong light - flexible - strong lOtop-modellen In diverse prijsklassen Vraag Uw winkelier (Van onze biljartmedewerker) ETTEN-LEUR De 32-jarige Zeeuw Kees Hoogstraate glunder de zondagmiddag in biljartcen trum Arnouts te Etten-Leur, waar enkele honderden biljartliefheb bers hem het nationale kampioen schap derde klasse libre zagen be halen. In zijn prille biljartcarrière, vorig jaar september startte de kleine Axelse troef pas met biljar ten in bondsverband, was dit het eerste hoogtepunt. Theoretisch was Hoogstraate nog geen kampioen toen de slotwedstrijd begon. Me,t Zeeuwse heiid trok hij ten strijde rivaal Harrie Heinen uit Woi in de beginfase een Een gave serie van 44 van Hoogstraate deed die kansen ke ren. In een scoriinigsritme, dat slechts even verstokte, rukte hij op naar de 100 caramboles. De nationale eindstrijd die door biljartvereniging E.B.C. ter gelegen heid van haar twintigjarig bestaan werd georganiseerd, zat organisato risch puik in elkaar. Tijdens het drie daagse biljarttreffen van de acht ge westelijke kampioenen werd geen enkele womklank gehoord. Zaterdag werden diverse feainshebbmtij ranten gedegradeerd. Ven Cuieiriborg moest drie maali derspiit delven tijdens de rouJ zaterdag werden gespeeld fef len deed hierna de nog onj. Heinen de das om, terwij! den ze Limburger Thans de 1 Heinen zaterdagavond tot h| duceende door hem een knock-out te bezorgen. Ook Van de Kooij uit Vlaai richtte een spoor van vernie%| onder de titelpretendenten, i vrij van wedstrijdzenuwen, Jil lijke nul op zijn debetzijde wili| werken. Mijnheer uit Nieuwleusen i opgemerkt opgerukt naar deto plaats, die hij meer gestalte fill Hoogstraate van de overwinial houdien. De Axelse spelers hail beurten een veilig lijkende f sprong opgebouwd van 8Mil heer raakte toen pas op d»'i| slechts enkele beurten r achterstand goed. Met h gelijke verschil won de Mijnheer in 20 beurten: 1H ene carambole zou de enige partij van de Zeeuw words Bosters uit Fijnaart slaagui| in om een vuist te maken t| titelstrijd; zonder één enkelp digde hij onderaan. De prijzen werden t bomdsofficial Smit, loco-tai L. de Bruyn en E.B," Toine Buys. De eindstand ziet er a 1 Kees Hoogstraate, Axel II gem. 3,88; 2 M. Mijnheer, Nis sen, 10 p. gem. 3,58; 3 A.H04 Harlingen, 8 p. gein. 3,13; 4 men, Wormer, 8 p, Vermeulen, Culemborg, P 3,29; 6 A. van de Kooij, Vla» 6 p., gem. 3,09; 7 W. Ttay p., gem. 2,88; 8 J. Boa p. gem. 2.41. (Van een onzer voetbalmedewerkers) BREDA In de derde klasse Zuid zaterdagvoetbal van de KNVB is de beslissing om het kampioenschap ge vallen. De Meeuwen uit Zoutelande overklasten in Raamsdonksveer Good Luck in een zeer sportief duel en kon met ere de kampioensvlag hijsen. De thuisclub, die achterspe ler Hommel moest missen, paste geen consequente mandekking toe, en doelman van Keulen moest zes maal de bal achter zich uit het net halen. te verliezen. Heerjansdam stelde zich door deze overwinning veilig, temeer daar Apeldoorn vaster op de laatste plaats kwam door van Geinoord te verliezen. De rest in deze klas werd afgelast. In de vierde klasse A spitst de degradatiestrijd zich nog steeds toe. Rust Roest behaalde twee dure punten op Nivo Sparta door met 21 van de Zaltbommelers te winnen. BrakelWilhelmina ging niet door. In het gunstigste geval kan Wilhel mina nog gelijk komen, maar dan dient men de twee resterende wed strijden in winst om te zetten. In de vierde klasse B werden alle wedstrijden afgelast. ROOSENDAAL Bij deelname aan een atletiek-cross over ruim 9000 meter in het Belgische plaateje Hamme, nabij Sint-Niklaas, werden door Nederlandse atleten verdienste lijke prestaties geleverd. Achter winnaar A. Vaes (Booischot) en Eugene Alloncius bereikte de Hul- stewaair P. Vonck een eervolle derde plaats op 150 meter na de winnaar. Een veertigtal meters hierna klas seerde zich de THOR-atleet J. v. Eekelen als vierde terwijl op een zelfde afstand zijn clubgenoit M. Ma- rijnissen als vijfde finishte. Een twaalfde plaats werd het deel van de Rucphense THOR-atleet P. v. d. Maas met direct hierna A. v. Houten (Hulst) als dertiende. (Van onze hockeymedewerker) BREDA Twee grote verrassin gen werden in de eerste klas (heren) genoteerd. Venlo werd op eigen ter rein door het verrassend goed spe lend Tilburg verslagen. HTCC kwam gehavend uit de strijd tegen stadge noot EMHC, want moest met een doelpuntloos gelijk spel genoegen nemen. Toch staat de thuisclub thans alleen aan de leiding. Keep Fit maakte zich vrijwel vrij van degra- datiezorgen door op eigen bodem over MEP te zegevieren. Voor 's-Hertogenbosch begint het er somber uit te zien. De Bosschena ren waren tegen het bezoekende su perieur spelende Breda niet opge wassen. Reeds vóór de rust had A. de Keijzer zijn club een 02 voor sprong bezorgd. Na de hervatting een voortdurend overwicht der gas ten, waarin resp. B. Melzer, P. Ver loop en P. v. Campenhout de voor sprong tot 50 opvoerden. Even vóór het einde redde P. de Leeuw via een strafschop de eer 51. De wedstrijd Push - Forward (2e kl. A) droeg een vrij fors karakter, waarin qua spel bitter weinig te ge nieten viel, liet een vrije slag na mens de gasten door A. v. d. Aa de leiding, maar nog vóór de rust bracht J. Nuijten beide partijen op gelijke voet (11), wat tevens de einduitslag was. In Dongen kwamen Liberty en gast Pelikaan niet tot doelpunten (00). Te veel indivi duele acties der Dongense spelers sloten bij voorbaat het scoren van treffers uit. MOP revancheerde zich bij HOCO voor de vorige week ge leden nederlaag. Rapidity deelde met het bezoekende Were Di de winstpunten (11). Zwart-Wit gehandicapt door twee invallers was op bezoek bij Warande (3e kl. A). De gasten namen door A. Verster de leiding (01), waarna zich een rommelige strijd ontwikkel de, waarin de thuisclub in de tweede Flipse nam drie doelpunten voor z(jn rekening waarvan twee penalty's wegens hands. Van Melis, Dinge- manse en de jeugdige Faasse zorgden voor de rest. Het was de eerste maal dat Good Luck dit seizoen op eigen Huizen veld verloor. De strijd om de laatste D.O.V.O. plaats werd nog even uitgesteld want Yerseke zag het terrein afgekeurd. S.V.V. deelde de punten met Rillan- dia, en A.Z.V.V. kwam in de bedreig de hoek door te verliezen van Ter- 3e Klasse Zuid: neuzense Boys. DinteloordWou- De Meeuwen 17-32 drichem vond geen doorgang door Woudrichem 16-21 Rillandia terreinafkeuring. Goud Luck 15-19 A.Z.V.V. In de hoogste klas zakte Kozakken Dinteloord 15-18 Sleeuwijk Boys verder af, door op eigen veld in Roda Boys 15-15 Yerseke de laatste minuten van Heerjansdam S.V.V. '54 16-15 (ADVERTENTIE) 2e Klasse C: Spakenburg Geinoord Kozakken Sprang C.J.V.V. 17-16 17-22 S.S.C. '55 16-15 16-20 Heerjansd. 18-14 16-20's Gravenzande s.v. 18-20 16-13 17-18 Apeldoorn 17-9 16-17 Terneuzense Boys 17-15 18-13 17-12 16-9 14-7 VOOR AL UW BOUWMATERIALEN en tegels BREDA: NV/. GINNEKENSTR. 7 TEL. 01600-43052 ROOSENDAAL: MARKT 11 TEL. 01650-35601 ZUNDERT: vf WILDERTSEDIJK 1 TEL. 01696-3351 (Van onze handbalmedewerker) BREDA De tweede helft van de veldhandbalcompetitie is maar matig op gang gekomen. Het slechte weer was er de oorzaak van dat weinig wedstrijden door gang konden vinden. Bij de hoofd en overgangsklasse B ging slechts één wedstrijd door. In de afdeling Zeeland werden praktisch alle wedstrijden afgelast. De meeste wedstryden die wel doorgang von den worden gespeeld in district Zuid B en afdeling West-Noord- Brabant. De dames van Terheijden leden in de districts 2e klas een gevoelige neder laag van 0-7 tegen VCW uit Wagen berg. VCW is door deze overwinning gekomen naast koploper EBHV 2. Bij de heren behield het Tilburgs. Volt de leiding door een overwinning op Velocitas met 18-1. Bij Volt waren het vooral Jac. v.d. Klundert, Frank van Dongen en Jef Jonge die de doel punten voor hun rekening namen. Volt is door deze overwinning nog steeds ongeslagen. Het Tilburgse Boemerang versloeg Desk (Kaatsheu- •eld) met 10-4 en behoudt daarmee de tweede plaatst op de ranglijst met slechts één verloren wedstrijd. SOA uit Breda is opgeklommen naar de derde plaats door te winnen van Rapid 2 met 10-3. SOA heeft vyf verliespunten en ook nog een theore tische kans op het kampioenschap. (ADVERTENTIE) Automobielbedrijf Haagweg 442-444 - Breda Tel. 3 42 23 - 4 05 30 (ADVERTENTIE) helft de balans in evenwicht bracht (1-1). De voorsprong op Waalwijk, dat een goede zege op Oirschot behaalde, bedraagt nog maar twee winstpun ten. De wedstrijd Olympia - Rapide werd afgelast. Oranje - Zwart veroverde, mede door de 10 zege op het bezoekende EMHC de kampioenstitel le klasse. Venlo zegevierde op eigen terrein met kleine cijfers over hekkesluitster Keep Wit (1—0). HTCC, dat van het bezoekende 's-Hertogenbosch verloor (12), blijft Keep Fit in de staart van de ranglijst gezelschap houden. De ontmoeting Push - Were Di was van uitstekend gehalte. Ditmaal liet de thuisclub zich niet overrompelen, maar namen direct het initiatief in handen. Beide partijen waren der mate aan elkaar gewaagd, dat het spel voortdurend heen en weer golfde. Indirect uit een strafcorner veroverden de gasten de leiding (01), welke zij, ondanks heftige pogingen der thuisclub wisten te be houden. Tempo heeft in de thuiswedstrijd tegen MOP bijna revanche genomen. Met de rust keek de thuisclub tegen een 0-1 achterstand aan, die spoedig door M. Fikkers werd teniet gedaan (11). Wederom heroverden de gas ten de leiding (12), doch J. Jansen bracht beide partijen weer op gelijke voet (22). Een minuut vóór het einde scoorden de gasten het zege vierende doelpunt (23). Forward, dat het bezoek aan Uden met een 23 zege afsloot, blijft de grote con currente voor MOP. De positie van DES, dat van MEP verloor (10) wordt wel bijzonder precair. Breda duelleerde op eigen bodem met Tilburg. Het was een duel, waar in de thuisclub vooral in de tweede speelhelft, een overwicht de monstreerde. Nadat Y. v. Glabbeek de score had geopend (10), wisten de gasten deze achterstand in een voorsprong cm te buigen (12). Nog vóór de rust brachten resp. A. Buzink en I. Coppoolse de stand in het voordeel van hun club (32). Na de hervat ting had de thuisclub het beste van het spel en door treffers van M. v. d. Broek en E. Veen behaalde de „blauwtjes" een verdiende 52 zege. De grote twee van Parijs-Nice. Merckx. (Van onze sj ST.-ANTHONIS Frans Sigmans hei hattrick kunnen verrichten. Won de 21 grootse motorsportevenement in St.-Ü dere erkennen in de Zweed Christ Har ken op een overigens eervolle tweede motorsportgezelschap langzaam naar werd hij met een ruime achterstand de tweede race won Sigmans de symj spectaculaire wijze op te rukken naar tenslotte, kwam de Brabantse rijder h digde op slechts 1,4 seconden van Ham naam schreef. De derde plaaits in het eindklasse ment was voor Pierre Karsmakers die zijn tweede plaats (na de eerste race) verspeelde in de twee laatste wedstrijden. Broer Dirkx bleef de Europese elite op de zijspan voor met een dubbele zege in beide manches. In deze klasse was het Nederlands succes compleet door een tweede plaats van Jan ten Thije en een der de plaats van de Bredianaar Ben Snij der. In een ijzige koude openden de in ternationalen (500 cc) het programma met de eerste wedstrijd over 20 minu ten en 2 roniden. Onder de ogen van ruim 25.000 toeschouwres vertrokken 34 coureurs uit sterke Europese mo torsportlanden als onder meer Zwe den, Engeland, België en natuurlijk Nederland. Favorieten bij het eerste startschot waren de Zweed Torsten Hallman, de Engelsman John Banks, de Belgische wereldkampioen Joel Robert en de Nederlandse troeven Frans Sigmans en Pierre Karsmakers. Van deze kopstukken maakten al leen Karsmakers en Sigmans hun re putatie waar. Hoewel voor beide cou reurs de eerste plaats onbereikbaar bleek kunnen zij bogen op een bij zonder sterk gereden wedstrijd. Dat geldt vooral voor de tweede race van Sigmans. De Bakelse renner begin de wedstrijd bijzonder ongelukkig. Bij de tweede start het eerste vertrek was afgekeurd door een valse start van Hammergren bleef hij staan, terwijl de anderen al weg stoven. Zijn motor bleek nog niet gereed. Onder protest vertrok de ge laden Brabander als laatste. Dit slechte begin had echter een gunstige invloed op zijn ijzersterke moreel, want in een weergaloze rush passerde hij tientallen tegenstanders om tenslotte onder luide aanmoedi gingen van het publiek nog als derde te eindigen. Voor een soortgelijk sterk staaltje zorgde Pierre Karsmakers. Ook hij startte in de achterste gele deren, om vervolgens weergaloos naar voren te komen en direct ach ter Sigmans te eindigen. Teleurstellend was het optreden van Joël Robert, en in mindere mate van Torsten Hallman en John Banks. De Belgische topman moest twee manches voortijdig beëindigen we gens motorpech; in de derde race klasseerde hij zich, als vijfde. De rol die Hallman aanvankelijk was toe- (Van onze sportredacteur) ST.-WILLEBRORD De amateur- koers van St.-Willebrord, voor een minimum aantal toeschouwers van rond de duizend verreden, is uitge lopen op een massaspurt. Zo'n finale waaraan iedereen mag meedoen be tekent in veel gevallen dat de strijd die eraan voorafging lauw was, maar in St.-Willebrord lag dat anders. Er werd van meet af hard gekoerst, maar op het snelle circuit konden vluchters moeilijk lang wegblijven. Ze werden steeds teruggepakt, doch dat weerhield veel van hen niet toch nog eens in de .aanval te gaan. Klaas Balk werd tenslotte, na een leven dige wedstrijd, eerste. Een belangrijke rol in het feit dat ue groep massaal aankwam, speelde ongetwijfeld het aantal kilometers, dat slechts 80 bedroeg. Wellicht in- pireerde dat ook tot activiteiten, waarvan Rudi Liebrechts de gang maker was. Hij begon met de acties S? en Prcmie-klassement over drie w^-H Ll1ebreehts g°ede voorbeeld S gevolgd door Damen en Em- voor wie weinig meer ruimte Het tol 7 dan honderd meter, tets Sr? gre-ep gemakkelijk in. tets moeilpker gmg het met een po- v^ e^K- ander, De Vrieze, Rijn- en Kroon en, die een groter gat rnntSru. "i5n de concurrentie voor kamf hield Rudi Liebrechts zag kansen en voegde zich bij het vier-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 12