Lichte training, filmbezoek en rust voor Ajax EUSEBIOBENFICA WIL DIT JAAR EUROPACUP WINNEN" OPSTELLINGEN „Ze hadden beter kunnen wachten" Van Damme krees onderscheiding Amstleven inspecteur Engelse en Duitse wedstrijden NOOR BERG NAAR ADO WREVELIGE MICHELS: Davidson: Vandaag beslissing ■Toto 27 REUMATISCHE- EN SPIERPIJNEN „Ik wil toch naar Italië55 Schietclub in Ier neuzen mm Lastige toto Zwaar X X X x~ X X X ECHTE SINAS- E VRUCHTENUMOJf® Lekker! Gezond! Verkwikkend! z KIKKEROP-LIW" Scheepsberichten Waterstanden 12 DE STEM VAN WOENSDAG 12 FEBRUARI 1969 (Van onze sportredactie) LEUSDEN Ajax vermaakt zich in Leusden opperbest. Op de met een dikke sneeuwlaag bedekte gazons voor hotel Huize De Treek. Nadat de spelers in de morgenuren een lange boswandeling hadden gemaakt, liet trainer Michels zijn discipelen daar ten overstaan van enkele tientallen te hoop gelopen schoolkinderen een partijtje hoog houden. Met andere woorden, de bal verhuisde zonder de grond t< raken van het ene naar het andere hoofd of been. Gisteravond bracht de Ajax-familie een bezoek aan een Amersfoortse bioscoop waar men de vrouwenveroveraar van weleer, Ricardo Montalbar ills „Ortega de killer" aan het werk zag. Een ruige knokfilm. waarin liefde, moord en schurkenstreken het hoofdthema vormen De laatste uren voor het grote duel met Benfica worden ongeveer navenant doorgebracht. Vanmorgen een boswandeling, vanmiddag verplicht slapen en rond 6 uur de lang verwachte bustocht naar het Olympisch Stadion. De spelers van het Portugese Benfica maakten gistermiddag kennis met de sneeuw tijdens de training. Op de foto een aantal spelers van de ploeg in actie. (Van onze sportredactie) WAGENINGEN „Een gesprek met Eusebio? Nee, helaas kan ik dat niet toestaan. De president van Benfica heeft Eusebio verboden met de buitenlandse pers te praten. Waarom? Wel, enige ijd geleden hebben Zweedse journalisten bij een gesprek met Eusebio en Simoes de politiek betrokken. Eusebio is zwart en Simoes blank. Het werd bijna een rassenrel. Dat kunnen we bij Benfica niet gebruiken. Wij willen rust en daarom lijkt het ons voorlopig verstandiger geen interviews met Eusebio toe te staan". Otto Gloria, Benfica's sympathie ke Braziliaanse trainer, zegt het zeer beslist. Hij, de man die tot de beste coaches van de wereld wordt gerekend en in Brazilië een apotheek overdeed aan een van zijn zes broers om zijn toch al aanzienlijke vermo gen in Europa nog groter te maken, stond aanvankelijk afwijzend tegen over ons verzoek om een gesprek met de man, die als de „zwarte pa rel van Mozambique" bij alle voet balliefhebbers bekend is. Pas na de stellige verzekering dat het ons niet te doen is om een ras senrel te ontketenen, staat Gloria ons toe even met Eusebio te praten. Maar dan moet hij, Gloria, wel als tolk fungeren. Het gesprek komt moeilijk op gang. Eusebio is alles behalve praatgraag. Niet dat hij ster allures heeft. Het tegendeel is eer der het geval. Hij wil wel kwijt, dat hij hard op weg is weer geheel de oude te worden, nadat hij medio 1968 een knie-operatie onderging. „Ik heb", vertelt hij, „een paar maanden slecht gespeeld. Ik was ze ven kilo te zwaar en de knie deed aanvankelijk ook nog veel pijn. Dat is nu gelukkig over. Mijn gewicht is weer helemaal op het oude peil en ik heb van de knie ook' geen last meer". Eusebio is nu negen jaar bij Ben fica. In 1960 kwam hij van Mozam bique, waar hij evenals Coluna werd ontdekt door de Portugese missiona ris pater Henrique, naar Lissabon. Eusebio was toen 16 jaar oud en Benfica's toenmalige trainer Bela Gutmann zag onmiddellijk dat hij met een voetballer van uitzonder lijke klasse had te doen. Eusebio's doorbraak naar de top volgde al spoedig. In ons land kreeg hij voor de eerste keer bekendheid door zijn optreden in de op 2 mei 1962 gespeelde Europa-Cupfinale Real Madrid - Benfica. Met drie doel punten was de toen 18-jarige Euse bio in hoge mate verantwoordelijk voor Reals verrassende nederlaag van 53. Aan die wedstrijd denkt Eusebio nog vaak en graag terug. „Ik geloof dat het een van de beste wed strijden was, die we ooit speelden". Drie jaar later zag het Amster damse publiek Eusebio opnieuw in het Olympisch Stadion in actie. Met Benfica, dat toen een vriendschap pelijk duel tegen Ajax speelde. „Wij verloren toen met 21", her innert Eusebio zich. „Ajax maakte toen al indruk op me en ik neem aan dat de ploeg nog sterker is ge worden. Trouwens, alle elftallen die zijn doorgedrongen tot de laatste acht moeten wel sterk zijn. Een zwakke ploeg komt niet zover". Eusebio rekent dan ook op felle tegenstand. „Belangrijk vind ik dat Nederlandse ploegen altijd blijven voetballen. Feijenoord deed dat zes jaar geleden en ik twijfel er niet aan dat Ajax het ook zal doen. Ik speel graag tegen Nederlandse clubs. Het zijn echt prettige tegenstanders". Is het Benfica van nu zwakker dan dat van zes, zeven jaar geleden? „Die DEN HAAG (ANP) De Haagse eredivisievereniging ADO zal het ko mend seizoen versterkt zijn met de 27-jarige Noorse international Ha- rald Berg van Ski Og Lyn Oslo. Beng, die 33 keeir in het Noorse elftal speelde, had reeds geruime tijd de belangstelling van AüO en kreeg enkele dagen terug een contract aangeboden, hetgeen hij gisteren ac cepteerde. Hij kcant begin maart naar Den Haag. vraag wordt vaak gesteld", ant woordt Eusebio. „Ik geloof het niet. De ploeg heeft de laatste jaren veel veranderingen ondergaan. Spelers als Costa, Pereira, Germano, Cavem en Aguas moesten zich wegens hun leeftijd laten vervangen. Voor hen zijn andere spelers in de plaats ge komen. Jongere spelers en die moe ten natuurlijk de tijd hebben zich aan te passen. Ik geloof dat we op de goede weg zijn. De ploeg is weer sterk en heeft het vaste voornemen dit jaar de Europa-Cup naar Lissabon terug te halen. Vorig jaar was ons dat al bij na gelukt, maar toen verloren we in de finale met 41 van Manchester United. Die nederlaag heeft overi gens geen nadelige gevolgen gehad. De ploeg is er wonderwel bovenuit gekomen". Eusebio, getrouwd en vader van een dochtertje (Clara), leeft van en voor voetbal. „Het is voor mij ook een hobby", zegt hij. Hij is de best betaalde voetballer van Portugal, maar niet de rijkste, „Ik hang niet aan geld. Ik geef het graag uit voor mijn gezin en een mooie auto (Ford Mustang) en aan uitgaan. Ik dans graag en dan liefst op jazz- en soulmuziek". De laatste jaren wordt hem dik wijls verweten dat hij meer aan uit gaan denkt dan aan voetballen. Eusebio wil daar zelf niet van ho ren. „Voetbal staat bij mij op de eer ste plaats", zegt hij gedecideerd. „Ik moet er per slot van rekening van eten". Hoeveel verdient een topspeler in Portugal? „Naar Portugese begrippen veel", luidt het antwoord. En Otto Gloria verduidelijkt: „De spelers hebben een vast salaris van ongeveer 8000 escudo's per maand (1000 gulden), daar komen dan nog de premies bij. Eusebio heeft boven dien nog vele bijverdiensten. Er zijn scheermesjes naar hem ge noemd en hij heeft een vertegen woordiging van Puma-voetbalschoe- nen in Portugal, wat hem jaarlijks 10.000 dollar oplevert. Al met al ver dient hij meer dan een generaal. Al is zijn salaris naar Italiaanse be grippen dan ook zeer bescheiden, voelt Eusebio er dan niets voor om, als het „invoerverbod" van buiten landse voetballers is opgeheven, naar Italië te gaan? „Ik voel er alles voor en ik denk ook dat het er wel een keer van zal komen", zegt hij. „Ik ben goed be vriend met Moratti, de president van Inter. Ik heb al een paar keer mijn vakantie bij hem doorgebracht. Mijn contract met Benfica loopt dit jaar af. Misschien blijf ik nog een jaar, maar dan is bet afgelopen" AJAX SUURBIER SWART BALS HULSHOFF VASOVIC VAN DUIVENBODE GROOT MULLER CRUYFF NUNINGA Scheidsrechter: DAVIDSON (Schotland) SIMOES CRUZ EUSEBIO TONI RAUL TORRES COLUNA HUMBERTO HENRIQUE KEIZER GRACO JACINTO BENFICA (Van onze sportredactie) AMSTERDAM/LEUSDEN „Ze hadden beter tot morgen kunnen wachten. Met de te verwachten vorst is het risico op een hard veld dooi die plotselinge aktiviteit in hel Olympisch Stadion veel groter ge worden. Hadden ze woensdagmiddag het veld pas sneeuwvrij gemaakt dan waren de kansen op een rede lijk bespeelbare grasmat aanzienlij! groter gieweest. Maar ja, wat is wijs heid?" Met deze woorden reageerde een toch duidelijk wat wrevelige Rinus Michels op het min of meer onver wachte besluit van de stadion-direc tie om nog dinsdagmiddag met hel sneeuwvrij maken van het speel veld te beginnen. Even begrijpelijk als de onstel- Ikig van de Aj ax-trainer is overi gens het besluit, diat tenreinchef Ko per gistermorgen nam. „Wij hebben met het sneeuwvrij maken van ons veld geen enkele ervaring. Het enige, diait wij weten, is, dat over de gehele oppervlakte van het veld een sneeuwlaag van tien tot vijftien cen timeter ligt. Hoeveel tijd we voor de totale verwijdering daarvan nodig hebben? Een dag? Twee dagen? Ik kan het op geen stukken na zeggen", stelde de heer Koper gisteren rond het middaguur. Vijf uur later was de grasmat van het Olympisch Stadion vrijwel geheel sneeuwvrij. De te hulp geroepen „snowblower" van de Jaap Eden-kunstijsbaan, bleek grote hoeveelheden sneeuw bijzonder snel te kunnen verwerken en hoewel geen der betrokkenen het onder woorden bracht, rees tegen de avond bij het stadionpersoneel ook duide lijk de gedachte: „Ais we dat gewe en hadden, dan was wnensdagmid- Rinus Michels: „Risico op een hard veld veel groter geworden". dag nog vroeg genoeg geweest". Overigens betastte men opgelucht de sneeuwvrij gemaakte grasmat. De sitadionbodem was allerminst hard en leek uitstekend bespeelbaar. Maar, die weerberichten voorspellen vorst en mogelijk zelfs ijzel. Tragische bijkomstigheid: op vrij wel hetzelfde moment dat iin het Olympisch stadion het grote karwei erop zat, begon het opnieuw te sneeuwen De Schotse scheidsrechter David son, die de wedstrijd Ajax Benfica zal leiden. AMSTERDAM Toen scheids rechter Robert Davidson (41) uit het Schotse Airdrie met hetzelfde KLM- toestel, de Warschau, dat de Portu gese spelers naar Amsterdam bracht, dinsdag om even over vijf op Schip hol landde, joeg een geweldige sneeuwbui over de nationale lucht haven. Voor Davidson, die al vijftien jaar internationale ervaring heeft, zich niet meer kan herinneren hoeveel internationale wedstrijden hij leidde, was dat geen probleem. Hij vertelde: „Woensdag ga ik naar het veld kij ken, ik wil eerst even contact opne men met de officials hier. Tot nu toe heb ik nog nooit een in ternationale wedstrijd afgelast. Wel natuurlijk competitieontmoetingen in Schotland. Voor afgelasting geldt bij mij maar één maatstaf: voetbal is mogelijk zolang het veld maar geen gevaar voor de spelers oplevert. Een beperking wil ik daarbij nog maken. Ik moet ook het idee hebben, dat de omstandigheden zich tijdens de wed strijd niet ongunstig zullen wijzigen. Ik geloof trouwens, dat geen scheids rechter aan een wedstrijd zal begin nen, als hij ook niet bijna de zeker heid heeft om hem te kunnen be ëindigen. Maar dat is een zorg voor woensdag als ik voor het eerst een wedstrijd van Benfica leidt. Ajax heb ik vorig jaar in Madrid gefloten een heerlijke wedstrijd. Benfica ken ik alleen van de televisie en van de tribune, zoals vorig jaar bij de finale tegen Manchester United in Wembley te Londen. (Van onze sportredactie) BREDA Voor het komende weekeinde geen gemakkelijke op gave voor de totoliefhebbers. De competitie in Nederland ligt stil door de festiviteiten rond carna val en daardoor is de toto aange wezen op buitenlandse voetbal wedstrijden. Er staan tien ontmoe tingen uit de competitie van de Engelse league op het lijstje en drie bekerwedstrijden van Duitse clubs. Wellicht dat het aantal deel nemers met alles goed nu aan de lage kant zal zijn. De eerste wedstrijd voor toto 27- is het duel tussen het sterke Leeds en Chelsea. Leeds staat er beter voor en mag op eigen ter rein de sterkste worden geacht. Een tweede thuisspelende forma tie, voor wie een overwinning binnen bereik ligt, is Ipswich, dat betere papieren heeft dan het laag geklasseerde Coventry. Man chester City en West Ham United ontlopen elkaar niet veel in kracht, zodat een gelijk spel de meest voor de hand liggende prognose lijkt. Een puntenverdeling is ook de meest waarschijnlijke uitslag van de wedstrijd Southampton-New castle United. Hetzelfde recept geldt voor de ontmoeting Stoke City - Sheffield Wednesday. Twee clubs die vrijwel gelijk staan op de ranglijst. Sunderland kan het terrein voordeel uitbuiten tegen het be- Leeds-Chelsea Ipswi ch- Coventry Manch. City-W. Ham South. -N ewcastle - Stoke C.-Sheff. W. Sunderl.-W. Bromw. Wolves- Manch. U. Blackb- Middlesb - Derby C.-Cr. Palace Millwall-Portsm. Alem. A-Preussen M. Schalke '04-Alsenb. Sperber-Nürnberg I zoekende West Bromwich Allic- Het cijfer drie lijkt hier g<2 vaardigd. Wolves staat voo: l zware opgave tegen Manche-» United. Voor Manchester Unit moet er minstens een gelijk mi 1 inzitten. Blackburn Rovers her- de beste winstkansen tegen Jft.1 dlesborough. Cristal Palace"!*» weinig moeite hebben twee p» ten rijker te worden, nu het tesei I Derby City uitkomt. MillwallI Portsmouth gaat een overwimb opleveren voor de thuisclub, I De drie wedstrijden voor ij Duitse bekercompetitie lever» minder moeilijkheden op. FC Nürnberg, de ploeg van Max'Met- kei, in degradatiegevaar verte, 'rend, moet kunnen winnen v? het een klasse lager spelend Spa. wer. Een nederlaag zou de toch al wankele positie van Merkel u I de slechte resultaten in de B» desliga, er bepaald niet sterke maken. Schalke is veel te voor Alsenborn en Preussen I zal niet voor een verassing kus nen zorgen tegen het sterke A's-1 mania A. (Van onze paardesportmedewerker) GOES Op de algemene ledenver gadering van de Gewestelijke Bond voor Zeeland van Landelijke Rijver- enigingten kon voorzitter Jhr. Mr. L. P. Quarles van Ufford bij zijn ope ningsrede door de slechte weers omstandigheden geen overweldi gend groot gezelschap welkom heten. Het Federatie-ereteken met kroon, een hoge onderscheiding, die slechts aan 22 personen uitgereikt is en die thans in afwijking van de normale gang van zaken niet in een jubileum jaar is toegekend, was weggelegd voor de heer H. Van Damme, die ge durende 20 jaar de landelijke ruiter sport in Zeeland als secretaris-pen ningmeester heeft gediend. De heer Van Damme bedankt de afgevaardigden waarbij hij opmerkte, dat ziin werk slechts mogelijk is ge weest door de medewerking, die hij van iedereen heeft mogen ondervin den. De nieuwe secretaris-penning meester, de heer ir. P. H. Pels-Rijc- ken -werd veel sterkte toegewenst om deze functie voort te zetten. Gecon stateerd werd dat de pony-concour sen, die natuurlijk onmisbaar zijn, wel een financieel offer vragen van de bond. Het blijkt namelijk niet een voudig om veel bezoekers voor een pony-concours aan te trekken, dit in tegenstelling tot een concours van grote, ruiters. De heer Wittewaal kon mededelen, dat de federatie thans 8.000 leden heeft. Men verwacht dit jaar met de bouw van een nieuw cen trum te kunnen beginnen, daar het (Van onze sportredactie) TERNEUZEN Sinds gisteravond half acht bestaat in Terneuzen offi cieel de eerste Zeeuwsch-Vlaamse schietclub met 'n vuurwapenvergun- ning. Deze vereniging, Diana ge naamd, werd op de schietbaan van de gemeentepolitie met salvo's van vijf schoten officieel ingeschoten door de twintig leden. In tegenstelling tot de bestaande schietclubs, maakt men in Terneu zen geen gebruik van windbuksen maar van floberts 22 longrifle. Voor dit wapen kreeg Diana een vergun ning, waarmee het als eerste vereni ging in Zeeuwsch-Vlaanderen in het bezit kwam van een dergelijk cer tificaat. Alle leden van de club zijn lid van de Zeeuwse schietbond. Het ligt in de bedoeling om, na voldoen de oefening, in wedstrijden uit te komen. Om het peil op te voeren oefenen de leden van de vereniging in het vervolg elke dinsdagavond op de overdekte schietbaan op het Ter- neuzense industrieterrein. oude moet wijken voor een nu leggen ringweg bij de jemd Amersfoort. Voorlopig programma van ruiteS aktiviteiten in het jaar 1969: li tr bruari cross country te Domkirj 15 maart algemene ledenvergad van de koninklijke NederlandseFti ratie van Landelijke Rijverenigingi te Utrecht., 28 maart vertoning de Olympische ruiterfilm in schouwburg Juliana te Goes. 2frf bloesemrit te Goes, 15 mei waai schijnlijk pony-concours in de Brash man, 26 mei: Concours hippiqmr Bergen op Zoom, 21 juni com hippique van de manege Meije.nl Serooskerke, 28 juni pony-con te Zevenbergen, 5 juli Zeeuws i clubkampioenschap in de Schil te Kamperland, 12 juli Zeeuws i kampioenschap te Oostkapelle, september nationale kampioen pen te Apeldoorn. Tevens werd au gedeeld, dat de Westeuropeset" pioenschappen, waaraan ook een. derlandse equipe deelneemt, di: J' gedurende de laatste week van iifj tus in' Leopo, sburg in België worden gehouden. Voetbal De Italiaanse vW» bond heeft bekendgemaakt i Italiaanse scheidsrechter A* Sbardella de returnwedstnjd t Ajax en Benfica op 19 febnud" Lissabon zal leiden. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Een snecuwblazer, geleend van de Jaap Eden-kunitijsbaan, snort over het voetbalveld van het Olympisch Stadion om de witte deken te verwijderen. heeft er niets op tegen om gebeld te worden door een ondernemende, attente, inventieve man die voor de provincie Zeeland de functie kan vervullen van Bel onze Districtsdirecteur de heer J. C. M. van den Heuvel (telefoonkantoor 01600-42650, privé 01600- 30278) die u nader zal inlichten. bevat schatten aan werende C-vitaniiinjj, ralen en andere kosw» ingrediënten. O O Royale,voordeligpi, sen.metbeugelslii»^ uw melkhandel® denier, uw slijter. 11 te ^NENKERK 10 vn Kaapstad nr Dv£°10°te rede Pisco ARES e ii Hamburg ABgPfwn 10 vn Hamburg nr A dan fgyMEDES 10 vn Buenaventura nr GORRpD.^ 10 ten anfcer mo,nding 10 vn Philadelphia nr GULFb*HANSA 10 vn Esoravos nr kHp HOORN 11 te Seattle UTToriN 11 te Auxcayes ^ERCURIUS 10 vn Kingston nr «ofRDYK 10 vn Balbao nr Los Angelef S?!tHENON 11 te Willemstad omtJNEl 1 te Mena Al Ahmadi otrAAT FUSHIMI 10 vn Santos c« a "Francisco do Sul STRAAT HONGKONG 11 te Rio de TOGOKUST 10 vn Hamburg nr Antwerpen «nONIS 10 vn Napels nr Athene ,T cnR 10 vn Bremen nr Amsterdam rfNGALEN 11 te Genua rraUUA 10 vn Cardon nr Stanlow DILOMA 10 vn Mena Al Ahmadi nr FARMtRDl1 T(^ ten anker bij Baltimore riESSENKERK 10 vn Mombasa nr Dar Es Salaam GROTEDYK p 10 Bahamas nr KATENDRECHT 10 vn Kaapstad nr Port Elizabeth LOIRELLOYD 10 vn Cristobal nr NEDER EEMS 10 vn San Juan nr ONDINA 10 te Portland Main KADJA 10 te Bremen ANDYK 11 te Beira DALLIA 11 te Mena Al Ahmadi DIADEMA 10 vn Mena Al Fahal nr Halul EEMHAVEN p 10 St. Vincent nr Buenos Aires KAL YD ON 11 vn Vungtro 13 te Singapore verw. KATËLYSIA 10 te Pladju K TWIJK p 10 Key West nr Cristoba KOSICIA 10 vn Petit Couronne nr Rotterdam LEUVELLOYD 10 te Panamakanaal POELDYK 11 te San Jose STRAAT HOB ART 11 te Singapore STRAAT LAGOS 10 te Durban TJIBODAS 11 te Singapore WONOSARI 10 vn Tanga nr Nacala ZEELAND 10 vn Singapore nr Columbc ATTIS 11 te Iraklion BATJAN 10 te Acapulco 1 CHARIS 10 vn Famagusta nr R'daim SERVAASKERK 13 te Hongkong verw. STAD UTRECHT 11 te Djeddah STATENDAM 11 te Mazatlan AMMON 11 te Rotterdam BENOUTSKERK 11 vn Rotterdam nr Singapore CUMULUS (weerschip) 10 vn R'dam nr Atlantische Oceaan DOMBURGH 10 te Rotterdam I EEMSTROOM 11 te Amsterdam GAASTERDYK 10 te Rotterdam JASON 11 vn Rotterdam nr Amsterair SIMONSKERK 10 vn Rotterdam nr Bremen ANNE CHRISTINA 9 te Dover CAREBEKA-3 8 vn Milos nr Gent DILIGENTIA 10 Runcorn verw. HERTA pass. 7 lissingen nr Antwerpen "PLANCIUS 8 t.a. Firth of Forth BILLITON 9 vn Hsinkang nr Singapore CAPILUNA 10 vn Kharg eil. nr Bombay DAHOMEYKUST 19 vn Cabinda nr Freetown DIADEMA 10 te Mena al Fahal verw. DINTELDYK 7 te Glasgow DOSINA 10 230 m zo Trincomalee nr Bukom KAAPHOORN 8 to Los Angeles nr Seattle KOUDEKERK 8 200 m w Sabang nr Colombo MARNELLOYD 8 975 ip zzw Karachi nr I Penang ONDINA 8 200 m w Bermuda nr Portland Maine PATRO 10 90 m n Socotra nr Kharg eil. PHILIPPIA 8 65 m v Pto Rico nr Pta Cardon QUEEN OF SHEEBA p 7 Kp de Goed< Hoop nr Assab RADJA 10 vn Hamburg nr Bremen STEENKERK 11 te Yokohama verw. STRAAT TOWA 11 te Hongkong verw. AEGIS 11 vn Hamburg nr Bremen AMSTELPARK 11 vn Beiroeth nr Gibraltar. DAPHNE ll vn Banias nr Teneriffe DIADEMA 11 te Halul eil. DINTELDYK 11 vn Glasgow nr Cristobal DORDRECHT ll te Monrovia DORESTAD 11 vn Teesport nr Hamburg KARIUM pass. 11 Mauritius nr Penan? LAARDERKERK 11 te Muscat LANGKOEAS 11 vn Singapore nr Las Palmas NEDERLEK 11 vn Napier nr Balboa NEDERWAAL 11 te Bilbao NIEUW AMSTERDAM 11 te Curacao SIMONSKERK 11 te Bremen SPAARNEKERK 11 vn Hongkong nr Singapore STAD VLAARDINGEN 11 te Moermansk STRAAT LOMBOK 11 vn Doha nr Muscat STRAAT SINGAPORE 12 te Auckland verw. WAALEKERK ll te Marseille Konstanz 271 onv„ Rheinfelden 18 3?q' straatsburg 198 onv., Plittersdor li I1' Maxau 385 —3, Plochimgen 15 Mannheim 230 —5, Steinbach li itir' 267 6, Birngen 185 5, Kau< KL. Irier 334 +16. Koblenz'226 —1 bith m™14 U' Ruhrort 406 —8, Lo hem sa» "7o°' NÜmegen 829 22. An w ^L~18' E&ïde Ussel 414 —24, Dc WÏÏfX ~15' Monsin 5472 +20, Borj aren 4001 +38. Belfeüd 450 —41, Gr; kneden de sluis 502 —2. (ADVERTENTIE) Onmiddellijke verlichting van Doorstraalt" verlichtend weefsels en spieren tot in de gewrichten VMMi'.uS8 P'inen, spit, zenuwpijner Met» "™.ingen' stijve nek en ledematen t»w Sneller, ni^tft w»rlrt flanopnarm in de huid doordringend, wer kaard v. VP de weefsels In tot aan "afmtesensaH8 P!ft <zonder oppervlakkig ^eroorzawl, of 'notatie van de huid *sefsel> "doorstraalt" verlichten Keuman8" «pieren tot in de gewrichte 'Poedia „u". Pl+en en stijfheid make *erlichu„l voor een durend gevoel va IVacht i'" we'behagen. <«t rj tv,". de pijn uitbreektI Zoq Und heh? i id 88n tub8 Aigesal bij vsrlichten Anrmr-r?^ra het nodi8 1' de pijn l8a- ALGESAL bij alle apoth. en dro Y -L .*-.*• :.-y' i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 12